Abituriyentlar tayyorlash markazi nazorat imtihoni uchun savollar kitobi


Download 0.53 Mb.
Pdf ko'rish
Sana10.01.2019
Hajmi0.53 Mb.

 

“Royal education”  

 

ABITURIYENTLAR TAYYORLASH MARKAZI  

 

NAZORAT IMTIHONI UCHUN SAVOLLAR KITOBI 

 

 ABITURIYENT: 

 

                                                 F.I.SH                                                   imzo  

ABITURIYENT DIQQATIGA! 

 

Test topshiriqlarini yechishdan avval savollar kitobini varaqlab, unda har bir fan bo’yicha 36ta savol 

mavjudligini tekshiring. Agar savollar soni kamligi aniqlansa yoki savollar kitobi raqami bilan 

javoblar varag’i raqami bir xil bo’lmasa, bu haqida darhol auditoriya rahbarlariga ma’lum qiling. 

Savollar kitobida abituriyentning familiyasi, ismi, otasining ismi xato to’ldirilgan yoki to’ldirilmagan, 

shuningdek, imzo qo’yilmagan hollarda e’tirozlar ko’rib chiqilmaydi. 

 

 FANLAR: 

Ona tili va adabiyoti:    

  

Tarix:    

 

 Ingliz tili:  

 

Savollar kitobi turi:   oliy o’quv yurtiga kiruvchilar uchun  

 

  

* * * 


Yozyovon – 2017 

1.Qaysi xalq dostonida chuydasi (bo’yin tomiri) 

qo’shmushtday pahlavon uchraydi? 

A) “Kuntug’mish”        B) “Rustamxon” 

C) “Alpomish”   

D) “Ravshanxon” 

2. Quyidagi qaysi javoblarning birida xalqning 

hukmdorga, hukmdorning xalqqa qarashi ochib 

berilgan? 

A) “Avlodlar dovoni”  B) “Xisomiddin al-Yog’iy” 

C) “Yulduzli tunlar”    D) “Ruhlar isyoni” 

3. Munisning «Ustozlar e’tirofi » she’rida qaysi ustoz 

Munisga ruhi homiy bo’lgan ? 

A) Lutfiy    B) Dehlaviy     C) Navoiy    D) Atoiy   

4. O’zining dastlabki to’plami bilan kashfiyotchi 

bo’lgan ijodkor kim? 

A) O’lmas Umarbekov  B) Usmon Nosir 

C) Mirtemir           

D) Zulfiya 

5. Ichkilikni tashlab yuborgan shoh orazi qaysi asarda 

ko’zga tashlanadi? 

A) “Yulduzli tunlar”     B) “Ulug’bek xazinasi”  

C) “Avlodlar dovoni”  D) “Sohibqiron” dramasi 

 6. Qancha ma’sum bo’lsang, qancha vafodor, 

“Qorday oq bo’lsang-u, muz qadar toza” 

Hech zamon kor etmas, shum falak badkor, 

O’qilur sevginga qora janoza. 

Muhabbatning bunday ayanchli tasviri kimning 

she’rida aks etgan? 

A) Zulfiya    

 

B) Mirtemir   C) Erkin Vohidov   

D) H.Olimjon 

7. Furqatning qaysi g’azalida Gulandom, Bahrom 

nomlari tilga olinib, talmeh san’atini yuzaga 

keltirgan? 

A) "Surating"    

 

B) "Adashganman”  C) "Fasli navbahor o'ldi"  

D)"Ayrildim " 

8. Har kimki chuchuk so’z elga izhor aylar, 

Har nechaki ag’yor durur yor aylar, 

So’z qattig’i el ko’ngliga ozor aylar, 

Yumshog’i ko’ngillarni giriftor aylar. 

Tovush o’zgarishi mavjud so’zlar haqida tog’ri 

hukmlarning sonini aniqlang. 

1) ism asosli yasama so’zlar soni 1 ta; 

2) asosan so’zning birinchi bo’g’inida keluvchi unli 

mavjud so’zda ikkita fonetik hodisa kuzatiladi; 

3) til oldi lablanmagan tor unli bilan boshlanuvchi 

qo’shimcha barcha so’zlarda mavjud; 

4) 2 ta so’zda bir tovushdan iborat vazifasiga ko’ra 

ikkala turga kiruvchi qo’shimcha qatnashgan. 

A) 1 ta    B) 3 ta  C) 2 ta     D)mavjud emas 

9. Qismlari qiyoslash-chog’ishtirish ma’nosini 

bildiruvchi bog’lovchisiz qo’shma gapdan iborat bo’lgan 

ko’chirma gapli qo’shma gapni aniqlang. 

A) Donolar dcydiki: "Vaqting ketdi-baxting ketdi". 

B) "So'z - qolip, fikr esa uning ichiga quyilgan g'isht", - 

deb yozadi A.Qodiriy. 

C) Do 'stimga dedim: "Senga sir emaski, gul bebaho, 

guliston bevafodir". 

D) "Olcha juda serob,avval tatib yenglar, keyin 

terasizlar",- dedi bir mo’ysafid. 

10. Qoraxoniylar, somoniylar, saljuqiylar, g’aznaviylar, 

xorazmshohlar,temuriylar davrida yuqoridagi 

so’zlarga amal qilingan... Darhaqiqat,o'tmishdan saboq 

olib, kelajagini dadil barpo etayotgan millatni yengish 

sira mumkin emas. O'zbek davlatchiligining asoslari 

juda mustahkam. 

Berilgan matnda kompozitsiya usuli bilan yasalgan 

so’zlar qanday gapbo’laklari vazifasini bajargan? 

1. ega; 2. kesim; 3. aniqlovchi; 4. to’ldiruvchi; 5. hol 

A) 2. 3, 5 B) 2, 5 C) 1, 2, 4 D) 2. 4 

11. “Royal Edicotion” da, o’quv markazida, tez-tez test 

sinovlari o’tkazilib turiladi.  

Ushbu gap haqida to’g’ri hukmlarning sonini aniqlang.  

1) yasama ravish qatnashgan; 

2) ajratilgan bo’lak to’ldiruvchini ifodalaydi; 

3) fe’l nisbati orttirma nisbatda; 

4) fe’l nisbati majhul nisbatda; 

5) asosi omonimlik xususiyatiga ega bo’lgan ikkita so’z 

qatnashgan. 

A) 3 ta     B) 4 ta      C) 2 ta     D) 1 ta 

12. Egilganga egilgin boshing yerga tekkuncha, 

kekkayganga kekkaygin boshing ko’kka yetguncha 

Berilgan maqol bo’laklarga to’g’ri ajratilgan qatorni 

aniqlang. 

A) to 'ldiruvchi, kesim, ega, hol, kesim, to’ldiruvchi, 

kesim, ega, hol, kesim 

B) to’ldiruvchi, kesim, ega, hol, to'ldiruvchi, kesim, 

ega, hol 

C) to’ldiruvchi, kesim, hol, to 'ldiruvchi, kesim, hol 

D) to'ldiruvchi, kesim, to'ldiruvchiga, to'ldiruvchi, 

kesim, hol 

13. Xo’jayiniga vafodorlik qilgan hayvonlar qaysi 

asarlarda uchraydi? 

1) “Yetti zog’ora”, 2) “Qoplon”, 3) “Qorako’z majnun”, 4) 

“Yovvoyi yo’rg’a” 

A) 1, 3, 4    B) 1, 2, 3     C) 1, 3      D) 2, 4 

14. Quyidagilardan tobe va hokim qismi yasama so’z 

hisoblangan bitishuvli birikmalarni aniqlang. 

1. Qo’qqisdan javob bennoq; 2. Uydagi xotirjamlik; 3. 

Tashqaridagi gulzor;4. Ko’ngildagi tuyg’ular;  

5. Oydek go’zal; 6. Guldor kiyim 

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6 В) 6C) 2, 3, 4, 6 D) 3, 4, 6 

15. Berilgan atoqli otlardan nechtasi to’g’ri yozilgan? 

1. Sog’liqni Saqlash vazirligi; 2. Birlashgan Millatlar 

Tashkiloti: 3. O’ zbekiston Respublikasi Vazirlar 

Mahkamasi: 4. O’zbekiston Oliy Majlisi; 

5. Toshkent Traktor zavodi; 6. Temuriylar tarixi 

Davlat muzeyi; 7, Madaniyat va Sport ishlari vazirligi; 

8. Toshkent Davlat Agrar universiteti; 

9. Urganch Davlat universiteti; 10. Samarqand chinni 

zavodi 

A) 4 tasi B) 5 tasi C) 7 tasi D) 6 tasi 16. Uning aytgan gapiki, odamlarni to’g’ri yo’lga 

solish. Ergash gapning qaysi turiga mansub? 

A) to’ldiruvchi   B) aniqlovchi   

C) hol                 D) kesim 

17. Alpomishga alla aytgan momolarim,  

Ruhini shod etay desang, xalq bo’l, elim! Ushbu gap turini toping.  

A) Ergash gapli qo’shma gap 

B) Aralash murakkab qo’shma gap 

C) Bog’lovchisiz qo’shma gap 

D) Sodda gap 

18. Shunday paytlarda yoshligimning ajib damlarini 

esgaolaman. Bolalikdagi o‘ynoqi damlarni 

sog‘inaman.Meni o‘tloqlarda dumalatgan, chang 

ko‘chalardao‘ynatgan damlarni unutolmay 

qiynalaman. 

Tovush o’zgarishiga uchragan nechta aniqlovchili 

birikmalarda shakldosh morfema ishtirok etgan? 

A) 3 ta    B) 4 ta    C) 5 ta   D) 6 ta 

19. 


Ertasiga ertalab ona yana yo'lga tushdi. Ular bu 

yerdan xiylauzoqlashib ketgan edi. Izlab, aylanma 

yo'llardanehtiyotkorona o'tib uzoq yurdi.

 

Ushbu parchada ravishning nechta ma’no turiga oid so’z ishtirok etgan? 

A)3 taB) 4 ta      C) 6 ta        D) 5 ta 

20. 

Ota-onasi tirikligida ikki og'iz shirin so'zni tekinga aytmaganfarzand ularing vafotidan keyin ming-ming 

pul sarflaydi vao'sha so'zlarni qabrtoshga yozdirib 

qo'yadi.

 

Ushbu parchada mustaqil so’z turkumi bo’lgan nechta so’z ism guruhiga mansub emas.

 

A)3 ta    B) 2 ta   C) 1 ta   D) 4 ta 21. O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasi 

matnlari, agar shartnomaning o'zida boshqacha qoida 

nazarda tutilmagan bo'lsa, davlat tilida va 

ahdlashuvchi tomonning (tomonlarning) tilida 

yoziladi. 

Ushbu modda Konstitutsiyaning nechanchi 

moddasidan olingan? 

A) 24-modda      

B) 22-modda    

C) 23-modda     

D) 19-modda 

22. Qaysi gapda yasalish asosi keng unlilar va 

portlovchiundoshlardan iborat yasama fe’l 

qatnashgan? 

A)Naq 

sultonning o'zidan chopar bo'lib kelgani yodiga 

tushib, dadillashdi.

 

B

)Ko‘z o'ngimda barchasi shunday aniq gavdalandiki, 

uyqurn o'chib ketdi.

 

C) 


U kelinining og'zidan yulib olganday tez so'zlardi.

 

D)Har doim darsga vaqtli 

kelishga odatlaning.

 

23. 


Kishi moliga o'ch podsholami ko'p ko'rgan Binoiy 

yoshBoburning bunchalik halolligidan qattiq 

ta’sirlandi.

 

Parchada tovushlarning akustik va fiziologik tomonidan birlashgan birliklar soni nechta? 

A) 3 ta    B) 1 ta    C) 4 ta      D) 2 ta 

24. 

Tani tuproqda-yu, dil bo'lsa uyg'oq, 

Tirik murda dildan o'sha yaxshiroq. 

(S.Sheroziy) 

Ushbu hikmat tarkibida qo'llangan she’riy san’at 

turlarinianiqlang 

A) tazod, tarse B) tanosub, tazod C) tanosub, tajnis 

D) 

husni ta’lil, tazod, tardi a

ks

 25. Ot+ot shaklidagi qo'shma sifatlarni belgilang. 

1) devsifat; 2) bodomqovoq; 3) xushovoz; 4) suvosti; 

5) yoqavayron; 6) duotalab; 7) jonkuyar 

A) 


1

2, 5, 6  В) 

12, 4, 6  

C) 


2, 3, 4, 7

D) 


1, 3, 5, 7

 

26. Bir yonda tog’, Bir yonda bog’… 

Suv oqardi  

Qo’ynida. 

Ko’krak kerib 

Baliq kabi  

Sho’ng’ib yotardik… 

Qizlar o’tsa 

Orqasidan 

Olma otardik. 

Ushbu misralar kimning ijodida uchraydi? 

A) Mirtemir (Baliq ovi) 

B) Hamid Olimjon (Bolalik) 

C) A.Oripov (Bahor) 

D) Usmon Nosir (Yoshlik) 

27. Muhammad Yusufning “Vatanim” she’rida tilga 

olinga ot (tulpor) qaysi xalq dostonida uchraydi? 

A) “Kuntug’mish”   

B) “Alpomish”   

C)“Ravshan”     D) “Rustamxon” 

28. Qipchoq guruhiga kiruvchi tillar qaysi qatorda 

to’g’ri aks etgan?  

A) qirg’iz, qozoq, turkman, boshqird 

B) xokas, yoqut, uyg’ur, qozoq 

C) tojik, qirg’iz, qozoq, xokas 

D) yoqut, xokas, chuvash, qirg’iz 

29. “Gurchlarning ko’karib turushini qara”, -dedi 

Mirvali do’stiga dalaga qarab. Ko’chim turini aniqlang.  

A) metonimiya     B) metafora 

C) sinekdoxa        D) vazifadoshlik 

30. 


Jozibador qo‘shiqlar el-elatlami birlashtiradi, 

ularnitinch-totuv va osoyishta yashashga, Vatanni har 

taraflama yuksaltirishga, ko‘z qorachig'iday asrashga 

va uni himoyaqilishga da’vat etadi.

 

Nomustaqil gap bo’lagiga bog’langan hollar tarkibida sirg’aluvchi shovqindor tovushlar soni nechta? 

A) 9 ta   B) 10 ta  C) 7 ta    D) 8 ta 

31. Ona! Bu so’z hayot kabi abadiy. Ona borki, olam 

bor; ona borki, odam bor. 

Ona borki, Vatan bor. Zero, ona kabi muqaddas va 

tabarruk, azizva mo’tabar, beg’araz va beminnat inson 

bu yorug’ dunyoda topilmaydi. 

Berilgan matnda yuqori tor unlilari mavjud bo’lgan 

so’zlardan nechtasilug’aviy ma’noga ega? 

A ) 8 ta B) 9 ta C) 10 ta D) 7 ta 

32. Yaxshi so’zdan ko’rasan mehr-u vafo, 

Nomunosib so’zlasang, yetgayjafo. 

Berilgan hikmatli so’zda ot so ’zturkumiga oid so'zlar 

qanday gap bo'lagivazifasini bajargan? 

1. ega; 2. kesim; 3. aniqlovchi; 4. to ’ldiruvchi 

A) 1. 3 В) 1, 2, 3 C) 4 D) 1 ,4 

33. Qaysi asar qahramoni “husni Yusufdan oliy" deya 

ta’riflangan? 

A) Suhayl, "Mehr va Suhayl" 


B) Suhayl, "Suhayl va Guldursun " 

C) Shirin “Farhod va Shirin " 

D) Mehr, "Mehr va Suhayl" 

34. Shu payt ichkaridan ship-ship qadam tovushi 

eshitildi. 

Ushbu gapda ismlarning munosabat shaklini hosil 

qiluvchi qo’shimchalarmiqdori nechta? 

A) bunday qo'shimcha mavjud emas 

В ) 3 ta 

C) 2 ta 


D) 1 ta 

35. S. Ibrohimov, E. Begmatov, A. Ahmedovlar 

hamkorligidagi tuzilgan lug'at qanday nomlanadi? 

A) "O'zbek tilining imlo lug'ati" 

B) "O 'zbek tilining izohli lug'ati" 

C) " O’zbek tili omonimlarining izohli lug'ati" 

D) Tarjima lug'at 

36. T’g’ri hukmni aniqlang. 

A) sodda kо 'rinishdagi insho rejalari tuzilayotganda, 

undagi gaplartarkibini 1). 2), 3).... Shaklida arabcha 

raqam keltirish bilan belgilash va ulardan keyin 

yopiluvchi qavsni qo'yish, shuningdek, a), b), d) tarzida 

belgilashtavsiya etilmaydi. 

B) sodda kо'rinishdagi insho rejalari tuzilayotganda 

undagi gaplartarkibini 1). 2), 3).... Shaklida arabcha 

raqamlar bilan belgilash va ulardan keyin yopiluvchi 

qavsni qo’yish, shuningdek, a), b), d) tarzida belgilash 

tavsiya etiladi. 

C) Epigrafning qo'yilishi shart hisoblanadi. 

D) Yarim yoki bir sahifalik epigraflar insho 

mazmunini teranlashtiradi. 

37. 1999-yilning dekabrida YEHning a’zolari qurolli 

kuchlarni tuzish haqida qaror qabul qiladilar. Qaysi 

javobda ushbu qurolli kuchlarning vazifasi to‘g‘ri 

ko'rsatilgan? 

A)  Xalqaro nizolarda faol ishtirok etish orqali 

Yevropaning ta’sirini kuchaytirish 

B)  O‘zaro nizolarni hal etishda qat’iy tartib o‘rnatish 

C)  Tashqi siyosat manfaatlarini muvofiqlashtirishga 

xizmat qilish 

D) Harbiy inqirozlar yuz bergan hududda tinchlikni 

saqlash 


38. Kultegin va Bilga xoqon bitiklari qayerlardan topib 

o‘rganilgan? 

1) Oloy; 2) Shimoliy Kavkaz; 

3) Sharqiy Turkiston; 4) Toxariston; 

5) Yettisuv; 6) Farg'ona vodiysi; 

7) Zarafshon vodiysi; 8) Ural tog'lari atrofi 

A) 1, 2, 3, 4       B) 2, 3, 5, 6, 8 

С) 1, 3, 5, 6, 7   D) 3, 4, 6, 7, 8 

39.Rossiya imperiyasi o'z chegaralarini sharqqa tomon 

kengaytirish uchun dastlab qaysi tadbirni amalga 

oshirishga intildi? 

A) Buxoro amirligi, Xiva va Qo‘qon xonliklari bilan har 

tomonlama aloqalar o'rnatishga intildi. 

B) O‘rta Osiyo davlatlari chegarasida harbiy 

istehkomlar qurishga 

C) harbiy ekspcditsiyalar tashkil etishga 

D) O'rta Osiyo chegarasidagi shaharlami bosib olishga 

40. Ispaniyada kimning hukumati davrida agrar 

islohot haqida qonun qabul qilindi? 

A)  Primo de Rivera   B) M. Asanya 

C)  Largo Kabalero 

D)F. Franko 

41. Mil. avv. 3-mingyillikning o‘rtalarida bo‘lib o‘tgan 

tarixiy voqealami aniqlang. 

1) Lagash davlati yuksala boshladi; 

2) Menes Quyi va Yuqori Misrni birlashtirdi; 3) 

Shumer va Akkadning ko'pgina shaharlari Lagashga 

qo'shib olindi; 4) Sargon I Akkadni o‘z hokimiyati 

ostida birlashtirdi 

A) 1,3, 4  

В) 1. 2  C) 2, 4  D) 1, 2, 3, 4 

42. Londonda badavlat savdogarlar guruhining 

vujudga kelishi nimaning natijasida bo‘Idi? 

A) Savdo-sotiqning rivojalanishi va kompaniyalar 

qudratining oshishi natijasida 

B) Burjuaziyaning soni va uning jamiyatdagi nufuzi 

oshib borishi natijasida 

C) Londonning xalqaro savdoda monopol huquqni 

qo'lga kiritishi natijasida 

D) Savdogarlarning mol-mulkiga tajovuz qilayotgan 

xavfning oshishi natijasida 

43. 2001-yilning oktabrida Xalqaro Nobel tinchlik 

mukofoti kimga berildi? 

A)  Kofi Annan  

B) Nelson Mandela 

C)  F. Klerk    

D) Pan Gi Mun 

44. Qayerda bo‘lgan hujumda rus generali Veryovkin 

yarador bo‘lgan edi? 

A)  Xivaga B) Andijonga C)Urgutga  D) Hazoraspga 

45. Lyudovik VI davriga oid bo'lgan voqealarni qayd 

eting? 


1) Qirol mulklariga mamlakat janubidagi Tuluza 

grafligi qo'shib olinadi; 2) Burj va Sans shaharlarini 

o'z domeniga qo'shib oladi;  

3) qirol o'zboshimcha baronlar qal’alarini 

buzib ularni bo‘ysundiradi; 4) o‘g‘lini Akvitaniya 

gersogining yagona merosxo‘riga uylantiradi;  

5) Fransiyada qirol hokimiyatining kuchayishi 

boshlanadi; 6) Angliya qiroli Ioann bilan inglizlarning 

Normandiyadagi mulklari uchun kurash boshlaydi; 

A)  1,2, 3,4, 5, 6   B) 1,3,5    C) 2, 4, 6  D) 2, 3, 4, 5 

46. Yaponiya shimoliy yerlaridan bir qismi qaysi 

konferensiya qaroriga ko‘ra, SSSR ga berilgan? 

A)  Tehron konferensiyasi 

B)  Potsdam konferensiyasi 

C)  San-Fransisko konferensiyasi 

D)  Yalta konferensiyasi 

47. XVI-XVII asrlarda Angliya qirollari savdo 

kompaniyalari tashkil etilishiga qarshilik qilmaganlar 

va aksincha ularni qo'llab-quvvatlagan. Bunga sabab 

nima edi? 

1) Kompaniya tashkil etish uchun berilgan patent 

xazinaga juda katta miqdorda daromad keltirar edi; 

2)  savdo kompaniyalari o'zlariga uzoq mamlakatlarda 

Angliya manfaatlarini himoya qilish majburiyatini ham olar edilar; 3) savdo kompaniyalari daromadning 

1/3 qismini shaxsan qirolning o'ziga berardi; 4) savdo 

kompaniyalari mustamlaka hududlarni egallab, uning 

yarmini ingliz qiroliga taqdim qilar edi. 

A)  1, 3, 4   B) l,3   C) 2. 3. 4  D) 1, 2 

48. AQSHda qaysi qonun qabul qilingach, ishchilar 

jamoaviy shartnomalar tuzish huquqiga ega bo'ldilar? 

A)  “Sanoatni qayta tiklash haqida” 

B)  “Ijtimoiy sug‘urtalash haqida” 

C)  “Vagner qonuni” 

D)  “Halol raqobat kodekslari” 

49. Andijon qo'zg'olonining boshlanishiga nimalar 

sabab bo'lgan edi? 

1) 1891-yil Farg‘ona vodiysiga ko‘p!ab 

rossiyaliklarning ko‘chirilishi; 

2) Rus hukumatining Rossiya hududidagi soliqlarni 

ham joriy qilishi; 

3)  vaqf yerlarining tugatilib, davlat yerlariga 

aylantirilishi; 4) mahalliy erkaklarning harbiy 

xizmatdan ozod qilinishi; 5) vodiyda asosan paxta 

ekilishi natijasida oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan 

talabning keskin oshishi; 6) masjidlarning yopib 

qo‘yilishi. 

A) 1, 3, 5 B) 2, 4, 5 C) 3,4, 6 D) 1, 4, 6 

50. Qachondan mo'g'ullar ijtimoiy munosabatlarida 

mulkiy tabaqalanish kuchaya boshlaydi? 

A)  XI asr boshlaridan 

B)  XII asming ikkinchi yarmidan 

C)  ХП asming birinchi yarmidan 

D)  XIII asming birinchi yarmidan 

51. Xitoyga manjurlar bosqini davrida mamlakat 

shimolidagi hukumat qo'shinlariga boshchilik qilgan 

qo‘mondonni aniqlang. 

A)  U San-guy               B) Li Szi-chen 

C)  Chjan Syan-chjun   D)Xun Syu syuan 

52. Eronda 1921-yil 21-fevraldagi davlat to‘ntarishi 

natijasida Rizoxon qanday lavozimni egalladi? 

A)  adliya vaziri B) bosh vazir 

C)  tashqi ishlar vaziri D) harbiy ishlar vaziri 

53. Oktavian Senatdan imperator unvoni va Avgust 

laqabini olganidan 20 yil oldin bo‘lgan voqeani 

aniqlang? 

A) Krass Parfiya ustiga harbiy yurish boshladi 

B) Antoniy Parfiya ustiga muvaffaqiyatsiz yurish qildi 

C) Yuliy Sezar Senat majlisida o'ldirildi 

D) Yuliy Sezar yakkahokimlik uchun oshkora kurash 

boshladi 

54. Qo'qon xoni Olimxonning Ohangaron vohasini, 

Toshkent, Chimkent, Sayram va Turkistonni o'ziga 

bo'ysundirishi natijasida ... 

A)  qozoq juzlari bilan nizo kelib chiqdi 

B) Buxoro xonligi bilan urushlar kelib chiqdi 

C) Rossiya bilan savdo yo'li ochildi 

D) Rossiya bilan nizo kelib chiqdi 

55. Ma’lumki, 1945-yil 8-maydan 9-mayga o‘tar 

kechasi Berlin yaqinidagi Karlxorst deb atalgan 

binoda Germaniyaning so'zsiz taslim bo‘lganligi 

haqida hujjat imzolanadi. Ushbu hujjatni Buyuk 

Britaniya nomidan kim imzolaydi? 

A)  A. Tedder         B)B. Montgomeri 

C)  D. Eyzenxauer D)  K. Spaats 

56. G‘arbiy Turk xoqonligi nima sababdan mahalliy 

hukmdorlarga ham “yabg‘u” unvonini bera boshladi? 

1) Mahalliy hokimlarning qo'zg'olonini oldini olish 

maqsadida; 

2)mahalliy hokimlarni xoqonlik ma’muriyati bilan 

bevosita bog'lash maqsadida;  

3) mahalliy hokimlarning mustaqilligini e'tirof etish 

maqsadida; 

4)  mahalliy hokimlar ustidan nazoratni kuchaytirish 

maqsadida;  

5) mahalliy hokimlarga tanga zarb qilish huquqini 

berish maqsadida. 

A) 2, 4  В) 1, 2, 3  C)2,4, 5  D) 1,2, 3,4, 5 

57. Rossiya Ruminiyaning hududiy yaxlitligini 

kafolatlagan yilga quyidagi qaysi variant mos emas? 

A) Irlandiyaga gomrul berish to’g’risida qonun qabul 

qilindi va berildi 

B) Tyanshanskiy vafot etdi  

C) Birinchi jahon urushi boshlandi 

D) Panama kanali qurilishi boshlandi 

58. BMTga a’zo davlatlarning  Markaziy Osiyo 

mintaqasining yadro qurolidan xoli zona ekanligi 

bo'yicha shartnomasi qachondan boshlab kuchga 

kirdi? 

A) 2010-yil B) 2008-yil  C) 2009-yil D) 2007-yil 59. Qanday jarayonlar Bolqon yarimorolidagi 

davlatlarni turklar istilosiga qarshi birlashuviga 

imkon bermaydi? 

A) Bolqon aholisining ko'pchiligi islom dinida 

bo'lganligi 

B) Bolqon aholisining ko'pchilik qismi usmonlilami 

qo'llab-quvvatlaganligi 

C)  siyosiy tarqoqlik va ichki ziddiyatlar 

D)  Vizantiya imperiyasining qulashi 

60. Mamlakatimizning me’moriy yodgorliklarga boy 

bo'lgan nechta shahari YUNESKO ro'yxatiga 

kiritilgan? 

A)15 ta B) 14 ta C) 18 ta D) 10 ta 

61. Koinotni yo'qlikdan bor qilgan Ko‘k Tangriga 

e’tiqod qiluvchi yakka xudolik dinini aniqlang. 

A)  Moniylik    

B) Nasroniylik 

C)  Qam-shomon 

D)Otashparastlik 

62. Nafaqat Movarounnahr, balki butun O’rta Sharq 

hamda Old Osiyo aholisining siyosiy hayotiga kuchli 

ta’sir ko’rsatgan davlatlarni aniqlang? 

1.Tohiriylar  2.Saljo’qiylar 3.Somoniylar 4. Qarluqlar  

5.Safforiylar  6.O’g’uzlar 

A) 1,3,5          B) 3,5         C) 2,3,5         D) 4,6 

63. Sargon I nima maqsadda barcha shaharlar uchun 

yagona bo‘lgan uzunlik, maydon va og'irlik o‘lchovini 

joriy qilgan? 

A) soliqlar yig'ilishini tartibga solish 

B) savdo-sotiqni rivojlantirish C) mamlakatni viloyat va tumanlarga teng taqsimlash 

D) tanga zarb qilishda suiiste’molchilikning oldini 

olish 

64. Qalliko'l va Kegaylida qoraqalpoqlar dehqonchilik vohasini tashkil etgan davrni aniqlang. 

A)  XIX asr o'rialarida  B) XVIII asr oxirlarida 

C)  XVII asr oxirlarida D)XVI asr o'rtalarida 

65.Quyidagi qaysi asar sahifalarida turli tabaqa 

vakillarining xalqqa xiyonati aks ettirilganligini 

aniqlang? 

A) “Sodiq fuqaro”    B) “Jan Kirstof”  

C) “Halokat”              D) “Marten Iden” 

66. 1932-yilda kelib 0 ‘zbekistondagi oliy o'quv yurtlari 

soninechtaga yetdi? 

A) 34 ta    B)32 ta    C) 31 taD) 22 ta 

67

. Quyidagi voqealarning qaysi birilarining orasida 10 yil farq bor? 

1) Qutayba Poykandga yurish qildi, Umar ibn Abdulaziz 

xalifalik  taxtiga  o‘tirdi;  2)  Xalifa  Muoviya  hukmronligi 

boshlandi,  Ubaydulloh  ibn  Ziyod  Buxoro  muzofotiga 

bostirib kirdi; 3) Qutayba ibn Muslim Xuroson noibi etib 

tayinlandi,  Arablar  Farg‘ona  vodiysini  uzil-kesil 

egalladilar;  4)  Marvon  II  xalifalik  taxtiga  chiqdi,  Xalifa 

buyrug‘i bilan Abu Muslim o‘ldirildi; 5) Marvon II taxtga 

o‘tirdi, Abul Abbos Saffoh hukmronligi tugadi; 6) Hurzod 

qo‘zg‘oloni bostirildi,  Said  Xaroshiy  Xuroson noibi  etib 

tayinlandi 

A) 1, 5, 6      B) 1, 3, 4, 5      C) 1, 3, 4, 6      D) 2, 5, 6  

68. Brest tinchlik shartnomasida Rossiya Turkiyaga 

qayratib bergan hudud qaysi shartnomaga ko’ra 

Rossiyaga o’tgan edi? 

A) Rech Pospalita  

B) Berlin traktati 

C) Kuchukqaynarji    D) Turkmanchoy 

69. G'arbiy Yevropada toshdan dastlab nimalar barpo 

etiladi? 

A)  ibodatxona va monastirlar 

B)  tegirmonlar va quvirlar 

C)  jamoat hammomlari 

D) hunarmand ustaxonalari 

70. Xiva xonligi bilan Rossiya o'rtasida yaxshi 

qo'shnichilik munosabatlarining qaror topishiga 

to'sqinlik qilgan omillarni aniqlang. 

1) Savdo karvonlariga hujum qilish xavfining 

mavjudligi; 2) har ikki taraf tomonidan Kichik juz 

qozoqlarini va qoraqalpoqlarni o'z fuqarolari deb 

hisoblashlari; 3) har ikki lomonning o'zaro savdodan 

olinadigan boj hajmi masalasida bir to'xtamga kela 

olmaganliklari; 4) o'zaro savdodan har ikkala davlat 

ham birdek manfaaldorligi 

A) 1,4   B) 2. 3.4      C) 3. 4   D) 1, 2, 3 

71. Bir yilda vafot etgan hukmdorlarni aniqlang. 

1) Fyodor Ivanovich; 2) Abdullaxon II; 3) Abbos I;  

4) Abaxay; 5) Abdulmo'min ibn Abdullaxon;  

6) Toyotomi Xidayosi; 

7) Shoh Jahon; 8) Asikaga Takaudcn. 

A)  1, 2, 5, 6 B) 4, 5, 7, 8 

С)  1, 3, 5, 7 D) 2, 4, 6, 8 

72. Germaniyaning yashin tezligidagi rejasi barbod 

bo’lgan yili bo’lib o’tgan voqeani aniqlang? 

A) Birinchi jahon urushida “To’rtlar ittifoqi” vujudga 

keldi 


B) Turkiya birinchi jahon urushiga kirdi 

C) Dardanel bo’g’ozi ingliz askarlari tamonidan 

bambardimon qilindi 

D) Inglizlar Bag’dod shahrini egalladilar 

73. Such books are … in all libraries.  

A) founds   

 

B) finding  C) to have found   

D) to be found 

74. …your hair cut at this hairdresser’s? 

A) Had you had  

B) Do you have  

C) Have you have  

D) Had you have 

75 — Why doesn’t he go to the reading-room? 

— But he … there very often. 

A)  doesn’t go B) do go C) didn’t go D) has gone 

76. It is desirable that the agreement … before May. 

A) would be signed  

B) sign  

C) to be signed  

D) be signed 

77. The cases … during the unloading of the 

vessel. Indeed, I did notice nothing. 

A) must have been damaged  

B) needn’t have been damaged   

C) can’t have been damaged   

D) should have been damaged 

78. She claims … a famous movie star.  

A) knowing 

 

 B) to knowing  C) to have known  

D) to know 

79. I remembered … the door before I left but I forgot 

… the windows. 

A) to lock/ shutting  

B)locking/ shutting   

C) to lock/ to shut    

D) locking/ to shut 

80. … writing the letter himself, he asked his friend to 

do it. 


A)  B) Instead of C) besides D) except  

81. … whether he intended to return soon, he replied 

that he would be away for about three months. 

A) Asked                     B) Asking  

C) Having asked         D) Having been asked  

82. If he … when you come, wake him up.  

A) has been slept B) will sleep C) is sleeping D) sleeps 

83. The manager … before the typist … all the letters.  

A) has returned / typed          B) returned /typed  

C) had returned /had typed    D) returned /had typed 

84. I feel tired as I … in the garden for several hours. 

A) have been worked     B) have been working  

C)work                           D) had worked  

85. I never forget her seeing for the first time, she … a 

red dress.  

A) wore                        B) had worn   

C) had been wearing    D) was wearing 

86. He mentioned … it in the paper. 

 A) having read  B) to read  C) reading  D) read 

87. I am having … trouble with problem 6  

A) an   B) the   C) -   D) a 

88. This box is three times as … as that. 

 


A) the most heavy                 B) heavier   

C) more heavy                       D) heavy 

89. These are … shoes. 

 A) twenty-dollar  B) twenty-dollars   

C) a twenty-dollar  D) twenty dollar 

90. It is not … an interesting book … I thought.  

A) such/than B) such/as  C) so/as   D) as/as 

91. I could … understand him.  

A) harder  B) harden C) hard  D) hardly 

92. We told some jokes and with doing this we made 

time … quickly.  

A) passing B) passed  C) pass D) to pass  

93. He values the picture … 1500 dollars.  

A) at   B) on    C) for   D) about 

94. … him I should have missed the train. 

A) Althouh B) But for C) Despite  D) Because 

95. — I can’t find anywhere to live. 

— Why don’t you try … an advertisement in the 

newspaper?  

A) to putting  B) to put C) put D) putting 

 

On February 3, 1956,Autherine Lucy became the first African-American  student  to  attend  the  University  of 

Alabama, although the dean of women refused to allow 

Autherine  to  live  in  a  university  dormitory.  White 

students  rioted  in  protest  of  her  admission,  and  the 

federal  government  had  to  assume  command  of  the 

Alabama  National  Guard  in  order  to  protect  her. 

Nonetheless, on her first day in class, Autherine bravely 

took  a  seat  in  the  front  row.  She  remembers  being 

surprised that the professor of the class appeared not to 

notice  she  was  even  in  class.  Later,  she  would 

appreciate  his  seeming  indifference,  as  he  was  one  of 

only a few professors to speak out in favor of her right 

to attend the university. 

For  protection,  Autherine  was  taken  in  and  out  of 

classroom buildings by the back door and driven from 

class to class by an assistant to the university president. 

The  students  continued  to  riot,  and  one  day,  the 

windshield of the car she was in was broken. University 

officials suspended her, saying it was for her own safety. 

When  her  attorney  issued  a  statement  in  her  name 

protesting  her  suspension,  the  university  used  it  as 

grounds for expelling her for insubordination. Although 

she  never  finished  her  education  at  the  University  of 

Alabama,Autherine Lucy’s courage was an inspiration 

to  African-American  students  who  followed  her  lead 

and  desegregated  universities  all  over  the  United 

States. 

96. According to the passage, what did Autherine 

Lucy do on her first day at the University of Alabama? 

A) She moved into a dormitory. 

B) She sat in the front row of her class 

C) She became terrified of the white rioters. 

D)  She was befriended by an assistant to the 

university president. 

97. Based on the information in the passage, which of 

the following best describes Autherine Lucy? 

A) quiet and shy 

B) courageous and determined 

C) clever and amusing D) overly dramatic 

98. When she began classes at the university, Autherine 

Lucy expected to 

A) stand out from the other students. 

B) have the support of the university faculty. 

C) join an African-American organization for protection. 

D) be ridiculed by the professors. 

99. Autherine Lucy never graduated from the 

University of Alabama because she 

A) moved to another state. 

B) transferred to another university. 

C) dropped out because of pressure from other students. 

D) was expelled for insubordination 

 

The human brain contains, I am told, 10 thousand million cells and each of these may have a thousand 

connections. Such enormous numbers used to daunt us 

and cause to dismiss the possibility of making a 

machine with human-like ability, but now that we 

have grown accustomed to advancing at such a pace 

we can be less sure. Quite soon, in only 10 or 20 years 

perhaps we will be able to assemble a machine as 

complex as the human brain, and if we can we will. It 

may then take us a long time to render it intelligent by 

loading in the right software or by altering the 

architecture but that too will happen. I think it certain 

that in decades, not centuries, machines of silicon will 

arise first to rival and then surpass their human 

progenitors.  

100. Now the complexity of human brain..................,  

A) makes it impossible for us to create intelligent 

machines., 

B) causes us to dismiss the possibility of making 

intelligent computers.  

C) leads to our uncertainty about the ability of the 

machines.  

D) does not discourage us to make machines with 

human like ability 

101. It is pointed out in the passage that machines 

with human-like ability ..........................  

A) are likely to be made in the near future  

B) have almost no possibility of being made 

C) are very difficult to assemble  

D) need complex software  

E) move faster than human beings   

102. It is suggested that in the long run human 

beings...............  

A) can rival intelligent machines and defeat them  

B) will be able to alter the appearance of the 

computers 

C) will be beaten by the machines they create  

D) should use silicon to make efficient machines  

 


 Lack of tolerance is an important problem of our age. 

People have been so intolerant of each other that even 

trivial matters may spark serious arguments. Living 

conditions can be said to compel people to spend most 

of their time concentrating on their business or their 

personal affairs. This may deprive people of 

exchanging their ideas with others or trying to 

understand different people. However, it doesn't seem 

impossible to form a tolerant society. The thing we 

should do first is to take up social activities to require 

that we share more with other people.  

103. It is pointed out in the passage that  

A) intolerance has been a serious problem in our age.  

B) lacking tolerance doesn't make people quarrelsome.  

C) unimportant problems make people aggressive.  

D) living conditions prevent people from focusing on 

their work or their own problems.  

104. It is implied in the passage that ...........  

A) people have been intolerant of each other due to 

unimportant matters.  

B) trivial problems make our lives unbearable  

C) we should concentrate on others' affairs rather than 

ours.  

D) people's having to spend most of their time on their own business prevent them sharing their thoughts 

with others.  

105. We can infer from the passage that .......  

A) it isn't easy to form a tolerant society as long as we 

concentrate on our work.*  

B) it is possible that we will feel lonely unless we take 

up social activities.  

C) social activities can contribute to forming a tolerant 

society.  

D) it doesn't seem possible to form a tolerant" society 

owing to the problems in our age.  

 

Acid rain is now a familiar problem in the industrialized countries in Europe. Gasses like 

sulphur dioxide and nitrogen oxide are produced by 

power stations and cars. The gasses dissolve in 

rainwater, and this makes the acid rain, which 

damages trees, rivers and streams. Acid rain is also 

capable of dissolving some rocks and buildings made of 

soft rock, such as limestone, are particularly affected. 

The acid rain attacks the rock, and so carvings and 

statues are eroded much more quickly. Scientists 

estimate the rate of wear to be about a millimeter of 

stone every twelve years. That's enough to have caused 

some of the ancient carvings to become seriously 

damaged already 

106. It is obvious in the passage that acid rains 

A) not only damage nature but also buildings.  

B) are only made up of sulphur dioxide and nitrogen 

oxide,  

C) even dissolve rainwater.  

D) are affected by some rocks such as limestone  

107. Acid rain … 

A) erodes Europe.  

B) produces sulphur and nitrogen.  

C) wears out rocks  

D) becomes seriously damaged.  

108. The wear about a millimeter of stone every 20 

years shows that  

A) it is too early to take actions against acid rains.  

B) serious harm had already been done to some 

ancient carvings.  

C) acid rain is not a problem to be taken seriously.  

D) there is still time for ancient statues to be eroded.  

 

  

 


Download 0.53 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling