Ahmedov ahmadjon ahmadovich


Download 1.45 Mb.
Sana03.10.2020
Hajmi1.45 Mb.


O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’lim vazirligi____________ viloyati xalq ta’limi boshqarmasi

_____________ tuman (shahar) xalq ta’limi bo‘limiga qarashli__-SONLI umumIY o‘rta ta’lim maktabi

TARIX fani o‘qituvchisi

AHMEDOV AHMADJON AHMADOVICHning

2020 – 2021 – o‘quv yili uchun tuzgan


ISH REJASI


Maktab direktori: A.Ahmedov

O‘.I.B. direktor o‘rinbosari: A.Ahmedov

Metod birlashma raisi: A.Ahmedov

10 – SINF O’ZBEKISTON TARIXI FANI bo’yich yangi D T S talablari
O‘quvchilarda shakllantiriladigan tayanch kompetensiyalar elementlari.

A2, A2+

Kommunikativ kompetensiya:

o‘z fikrini og‘zaki va yozma tarzda aniq va tushunarli bayon qila olish, mavzudan kelib chiqib savollarni mantiqan to‘g‘ri qo‘ya olish va javob berish;

ijtimoiy moslashuvchanlik, o‘zaro muloqotda muomala madaniyatiga amal qilish, jamoaviy hamkorlikda ishlay olish;

muloqotda suhbatdosh fikrini hurmat qilgan holda o‘z pozitsiyasini himoya qila bilish, uniishontira bilish;

turli ziddiyatli vaziyatlarda o‘z ehtiroslarini boshqarish, muammo va kelishmovchiliklarni hal etishda zarur (konstruktiv) bo‘lgan qarorlarni qabul qila olish.

Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi:

mavjud tarix faniga oida axborot manbalaridan (internet, televizor, radio (audiovideo yozuv), telefon, kompyuter, elektron pochta va boshq.)foydalana olish;

media vositalardan zarur bo‘lgan axborotlarni izlab topa olish, saralash, qayta ishlash, uzatish, saqlash, xavfsizligini ta’minlash va foydalanishda mediamadaniyatga rioya qilish;

ma’lumotlar bazasini yarata olish, asosiylarini tanlay olish va ularni tahlil qila bilish.


O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi:

shaxs sifatida doimiy ravishda o‘z-o‘zini rivojlantirish, jismoniy, ma’naviy, ruhiy va intellektual kamolotga intilish;

o‘z xatti-harakatini adekvat baholash, o‘zini nazorat qila bilish,halollik, to‘g‘rilik kabi sifatlarga ega bo‘lish.
Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi:

Jamiyatda bo‘layotgan voqea, hodisa va jarayonlarga daxldorlikni his etish va faol ishtirok etish;

o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilishi, unga rioya qilish.
Milliy va umummadaniy kompetensiya: kompetensiya

Vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e’tiqodli bo‘lish;

badiiy va san’at asarlarini tushunish, ta’sirlana olish;

orasta kiyinish,yurish-turishda madaniy me’yorlarga va sog‘lom turmush tarziga amal qilish,

umumbashariy ahamiyatga ega bo‘lgan qadriyatlarni (urf-odatlar, marosimlar, milliy-madaniy an’analar va h.k.) bilish, unga hurmat bilan munosabatda bo‘lish;

o‘zgalarga nisbatan mehr-muruvvat, saxiylik, o‘zgalarning dunyoqarashi, diniy e’tiqodi, milliy va etnik xususiyatlari, an’ana va marosimlarini hurmat qilish;

xalqining tarixiy, ma’naviy va madaniy merosini avaylab asrash, ta’lim muassasasida va jamiyatda o‘rnatilgan odob-axloq qoidalariga rioya qilish.
Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish kompetensiyasi:

inson mehnatini yengillashtiradigan, mehnat unumdorligini oshiradigan va qulay shartsharoitga olib keladigan fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalana olish.


10-sinf uchun O’ZBEKISTON TARIXI FANIDAN yillik ISH R E J A S I


Dars

tartibi

Bo’lim va mavzular

Soati

Kerakli jihozlar

Uyga vazifa

Kitob beti

O’tish sanasi

O’tilgan sana1-chorak1-dars

Kirish

1

3-5

5.IX
I – bob.Turkiston o’lkasida sovet hokimiyatining o’rnatilishi

2-dars

2-mavzu. Turkiston o‘lkasi 1917-yil fevral-oktyabr oralig‘ida

1

Darslik,

xarita,

plakat, tarqatma materiallar, kartochkalar, doska, bo’r


& 1

5-11

12.IX
3-dars

3-mavzu. Turkistonda sovet hokimiyatining majburiy tarzda o‘rnatilishi hamda bolsheviklar diktaturasi

1

& 2

11-14

19.IX
4-dars

4-mavzu. Turkiston Muxtoriyati – tub yerli xalqlar davlatchiligi tarixida yangi bosqich

1

& 3

14-20

26.IX
5-dars

5-mavzu. Turkiston o‘lkasida Sovet hokimiyati boshqaruv tizimining tuzilishi va iqtisodiyot sohasidagi o‘zgarishlar

1

& 4

20-25

3.X
6-dars

6-mavzu. Turkiston ASSRda sovet hokimiyatiga qarshi qurolli harakatlar

1

&5

25-31

10.X
7-dars

7-mavzu. Buxoro amirligida islohotlar uchun kurash hamda qizil armiya tomonidan amir hokimiyatining ag‘darilishi. BXSRning tashkil topishi va faoliyati.

1


&6

31-37

17.X
8-dars

8-mavzu. Xiva xonligidagi ahvol hamda xon hokimiyatining ag‘darilishi. XXSRning tuzilishi va turli islohotlar

1
&7

37-42

24.X
9-dars

Nazorat ishi № 1

1


31.XII - chorak10-dars

9-mavzu. BXSR va XXSRda qizil armiyaga qarshi kurash

1

Darslik,

xarita,

plakat, tarqatma materiallar, kartochkalar, doska, bo’r


&8

42-48

14.XI
11-dars

10-mavzu. O‘rta Osiyo respublikalarida o‘tkazilgan milliy-hududiy chegaralanish va uning oqibatlari

1

&9

48-55

21.XI
II BOB. Sovet hokimiyatining O’zbekistonda yuritgan soyosati (1925-1939 yillar)

12-dars

11-mavzu. O‘zbekiston SSRning tashkil topishi

1

& 10

55-61

28.XI
13-dars

12-mavzu. O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligini kollektivlashtirish siyosati hamda quloqlarning surgun qilinishi

1

& 11

61-67

5.XII14-dars

Nazorat ishi № 2

1


12.XII
15-dars

13-mavzu. O‘zbekistonda industrlashtirish siyosatining amalga oshirilishi va kadrlar masalasi

1


& 12

67-71

19.XII
16-dars

14-mavzu. O‘zbek xotin-qizlarining ozodlikka chiqarish jarayoni va muammolar

1
& 13

71-75

26.XIIIII - chorak17-dars

15-mavzu. O‘zbekistonda sovet hokimiyati yuritgan madaniy siyosat

1


& 14

75-80

16.01
18-dars

16-mavzu. Sovet hokimiyatining O‘zbekistondagi qatag‘onlik siyosati: uning mohiyati va oqibatlari

1


& 15

80-87

23.01III BOB. O’zbekiston Ikkinchi jahon urushi yillarida (1939 – 1945 yillar)

19-dars

17-mavzu. Ikkinchi jahon urushining boshlanishi hamda O‘zbekistonning urush girdobiga tortilishi

1
& 16

87-91

30.01
20-dars

18-mavzu. O‘zbekiston sanoati va qishloq xo‘jaligi front xizmatida

1


& 17

91-95

6.02
21-dars

19-mavzu. O‘zbekistonliklarning frontdagi jasorati va qahramonliklari

1

Darslik,

xarita,

plakat, tarqatma materiallar, kartochkalar, doska, bo’r


& 18

95-101

13.02
22-dars

20-mavzu. O‘zbekiston fani va madaniyati – g‘alaba uchun xizmatda

1

& 19

101-105

20.02
IV.BOB. OZBEKISTONNINGIJTIMOIY-IQTISODIYAHVOLIVARIVOJLANISHMUAMMOLARI (1945 – 1959 yy.).

23-dars

21-mavzu. O‘zbekiston xalq xo‘jaligining urushdan keyingi ahvoli

1

& 20

105-108

27.02
24-dars

22-mavzu. Ziyolilarning qatag‘on qilinishi va sovet jamiyatida shaxsga sig‘inishning fosh qilinishi

1

& 21

108-112

6.03
25-dars

Nazorat ishi № 3

113.03
26-dars

23-mavzu. O‘zbekistonda sanoatning bir tomonlama rivojlanishi

1

& 22

112-116

20.03V. BOB. O‘ZBEKISTON BARQAROR RIVOJLANISH DAVRIDA (1959 – 1983 yy.)

27-dars

24-mavzu. O‘zbekistonning siyosiy hayotidagi o‘zgarishlar hamda Sovetlarning partiya organlariga qaramligi

1


& 23

116-120

27.03
29-dars

26-mavzu. O‘zbekistonda ekologik vaziyatning og‘irlashuvi va Orol fojiasi

1


& 25

123-128

10.04
VI. BOB. O‘ZBEKISTONDA SOVET HOKI- MIYATINING INQIROZI VA MUSTAQILLIK UCHUN HARAKATLAR(1984 – 1991 yy.).

30-dars

27-mavzu. O‘zbekistonda paxta ishi va uning oqibatlari

1


&26

128-131

17.04
31-dars

28-mavzu. Qayta qurish siyosati va uning inqirozi. Farg‘ona fojialari

1
& 27

131-135

24.04
32-dars

29-mavzu. O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida

1

Darslik,

xarita,

plakat,


& 28

135-140

1.05
33-dars

Nazorat ishi № 4

1

& 28

96-100

8.05
34-dars

Umumlashtiruvchi dars

115.05
35-dars

Yakuniy dars

1
22.05J a m i

34


Download 1.45 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling