Ajiniez nomidagi nukus davlat pedagogik instituti tarix fakul


Download 0.83 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/9
Sana15.02.2017
Hajmi0.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

 

1

WZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA WRTA ARNAWLI TA`LIM VAZIRLIGI 

 

AJINIEZ NOMIDAGI NUKUS DAVLAT  PEDAGOGIK  INSTITUTI 

 

TARIX  FAKUL`TETI  

TARIX KAFEDRASI 

 

        

 

  

OSIE VA AFRIKA MAMLAKATLARINING 

ENG YANGI TARIX        

fani buycha 4-kurslar uchun 

 

 MA`RUZALAR MATNI 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nukus - 2012 

 

2

«OSIE VA AFRIKA MAMLAKATLARINING ENG YaNGI» FANIDAN MA`RUZALAR MATNI  (VIII SEMESTR) 

    
 

Mavzular mazmuni    

Soat    

1  Kirish.  

I-Bop. 1918-1945 yy. Osie va Afrika mamlakatlari Xitoy 


 Hindiston 

 4  Eron 

 5  Turkiya 

 6  Afg`aniston 

 7  Yaponiya 

 8  Koreya 

 9  V`etnam 

 10  Indoneziya 

 11  Arab davlatlari 

 12  Tropik va Janubiy Afrika 

 II-Bop. 1945-2010 yy. Osie va Afrika mamlakatlari 

13  Koreya, Xitoy va Yaponiya 

 14  Hindiston, Pokiston va Afg`aniston  

15  Eron va Turkiya  

16  Tropik va Janubiy Afrika, Arab davlatlari  

 JAMI: 

32 

 

 

  

 


 

3

  

KIRISh 

Mustaqillik  yillarida  tarix  faniga  e`tibor  yanada  kuchaydi.  Jumladan, 

Wzbekiston tarixi bilan bir qatorda Jahon tarixini ham wqitishni yaxshilashga katta 

e`tibor  berilmoqda.  Prezidentimiz  I.A.Karimov  «Zamon  talabi  shuki,  professor-

wqituvchilar  wzlarida  mavjud  bilim  va  saviya  bilan  cheklanib  qolmasdan,  xorijiy 

mamlakatlar  tajribasini  qunt  va  sabot  bilan  wrganib,  mag`zini  chaqib,  undan  wz 

talabalariga  saboq  berishlari  zarur»  deb  ta`kidlagan  edi.  Albatta,  har  qanday 

mamlakatning  tajribasini  wrganish  uchun,  avvalo  uning  tarixini  chuqur  wrganish 

lozim.  Eng  yangi  tarixning  maqsadi  insoniyatning  XX  asr  boshlaridan  hozirgi 

kungacha  bosib  wtgan  tarixiy  ywli,  uning  siesiy  ijtimoiy,  ma`naviy  ahloqiy 

tajribasi haqidagi bilimlarni talabalarga berishdir. Eng yangi tarixning vazifasi esa 

boshqa  davlat  tajribasidan  foydalanib  Wzbekistonda  buyuk  davlat  quradigan 

barkamol komil insonni tarbiyalashdir. 

Insoniyatning  XX  asr  boshlaridan  hozirgi  kungacha  bosib  wtgan  tarixiy 

ywli, uning siesiy ijtimoiy, ma`naviy  axlohiy tajribasi haqidagi bilimlar egallagan 

barkamol shaxsni tarbiyalashning asosi hisoblanadi. 

Talabalar avvalo jahon tarixining davrlarga bwlinishi, davrlarning atalishi va 

ularga  xos  xususiyatlar  haqida  keng  tasavvurlarga  ega  bwlishlari  zarur. 

Shuningdek  ulardan  Osie  va  Afrika  mamlakatlarining  tarixida  eng  yangi  davr, 

uning  xususiyatlari,  insoniyat  tomonidan  amalga  oshirilgan  buyuk  kashfietlar  va 

ixtirolar  haqida  atroflicha  ma`lumotlarga  bwlishlari,  duneni  buyuk  davlatlar 

tomonidan  qayta  bwlib  olish  uchun  kurash,  ikkinchi  jahon  urushi  uning  mudxish 

oqibatlarini,  ikki  qarama-qarshiliklar  wrtasida  murosasiz  kurash,  sovet 

imperiyasining  qulashi,  mustaqil  davlatlarning  vujudga  kelishi  haqida  keng 

bilimlarga  ega  bwlishlari  talab  qilinadi.  Shu  bilan  birga  bitiruvchi  talabalar  dune 

xalqlari  oldida  turgan  jahon  shumul  muammolar,  ularni  bartaraf  etish  vazifalari, 

ywllari,  Wzbekiston  Respublikasining  bu  muammolarni  hal  etish  ywlida  amalga 

oshiraetgan  ishlari  haqida  atroflicha  keng  bilimlarni  egallagan  bwlishlari  zurur 

bwladi. 

Osie  va  Afrika  mamlakatlarining  eng  yangi  tarixini  chuqurroq  wrganish 

uchun boshqa uqwv fanlari bilan chuqur aloqani ywlga qiyish muhim ahamiyatga 

egadir.  Bunda  eng  avvalo  Vatan  tarixi,  eng  yangi  tarixshunoslik  va 

manbashunoslikni  wrni  beqiesdir.  Osie  va  Afrika  mamlakatlarining  eng  yangi 

davri  asosan  XX  asrni  qamrab  olganligi bois,  wtgan  asrni  insoniyat  tarixida  misli 

kwrilmagan  fan  texnika  taraqqieti  asri  bwlgani,  xususan  tabiiy  fanlarning  jadal 

rivojlanishi  davri  bwlganligini  e`tiborga  olib  bu  fanlarni  chuqur  wrganish  eng 

yangi  tarix  wrganish  samaradorligini  oshiradi.  XX  asr  fan  texnika  taraqqieti  asri 

bwlish bilan birga turli qarama-qarshi g`oyalar, ijtimoiy-iqtisodiy tizimlar kurashi 

asri  bwlganligi  tufayli  falsafa,  huquq,  adabiet,  iqtisod,  geografiya  kabi  fanlarni 

aloqasi juda muhim ahamiyatga egadir. 

Mustaqillik  sharoitida  jahon  tarixini  shu  jumladan  Osie  va  Afrika 

mamlakatlarining  eng  yangi  davrini  milliy  istiqlol  g`oyalari  nuqtai  nazaridan 

wrganishning  dolzarbligi,  uni  wqitishni  samaradorligini  oshirishning  ahamiyati 

tarix wqitish metodikasi fani oldiga ulkan vazifalar qoyadi. Keyingi vaqtda ta`lim- 

4

tarbiya  jaraenida  yangi  pedagogik  texnologiyalarni  qillash  keng  eyilib  bormoqda. Xususan  tarix  wqitish  samaradorligini  oshirishni  ularsiz  tasavvur  qilib  bwlmaydi. 

Yangi  pedagogik  texnologiyalar  tushunchasi  keng  tushuncha  bwlib,  u  ta`lim-

tarbiya  jaraenini  oldindan  loyihalash,  ta`lim  sifatiga  erishishni  kafolatlovchi 

mexanizmni  ishlab  chiqish  va  ywlga  qiyishni  kom`pyuter  texnologiyalarni  ishlab 

chiqish  va  amalietda  qwllashni,  individual  endashuv,  interaktiv  usullarni  keng 

qillash  kabi  jihatlarni  wz  ichiga  oladi,  bu  esa  tarixchi-pedagoglardan  tinimsiz 

ijodkorlikni,  doimiy  izlanishni  talab  etadi.  Dars  wtishda  texnik  vositalardan 

(mul`timedia, kodoskop) turli kwrgazma qurollardan foydalaniladi. 

Garb  mamlakatlarining  eng  yangi  tarixi  (1918-2010  yillar)  kishilik 

jamiyatining  XVII  asr  40-yillaridan  boshlangan  yangi  tarixning  davomi,  umumiy 

tarixning  sunggi,  eng  murakkab  va  eng  muhim  qismi  hisoblanadi.  G`arb 

mamlakatlarining eng yangi tarixi 1918 yildan hozirgi vaqtgacha dunyoda bwlgan 

muhim  voqealarni,    mamlakatlarning  sotsial-iqtisodiy  va  siyosiy  rivojlanishlarini, 

jahon  tarixiy  taraqiyotining  asosiy  ywnalishlarini,  jahon  miqyosida  yuz  bergan 

ziddiyatlarni,  ozodlik  kurashi  jarayonlarini,  sotsializmning  inqirozi  sabablari  va 

undan  keyingi  rivojlanish  taraqqiyot  bosqichlarini,  shuningdek,  1918-2010  iyllar 

ichida  sodir bwlgan xalqaro munosabatlar muhim xususiyatlarini wrgatadi.   

 

Dunyo xalqlari hayotida yuz bergan va yuz berayotgan tub ijtimoiy-iqtisodiy wzgarishlarni,  xalqaro  munosabatlar  rivojlanishining  ywnalishlarini  bayon  qilish 

eng yangi tarix  fanining muhim vazifasidir.  

 

Shuningdek,  eng  yangi  tarix  fani  urush  va  tinchlik  muammolarini,  tinchlik uchun  kurash  masalalarini,  tashqi  siyosatdagi  qarama-qarshi  ywllar  va 

tendentsiyalarni  tushuntiradi.  

 

Eng  yangi  tarix  masalalari  g`oyatda  katta    siyosiy  ahamiyatga  ega  bwlib,  bunda sinflar, partiyalar, oqimlar,  turli nuqtai nazarlar  kurashi, haqiqat va adolat, 

ozodlik  va  sotsial  taraqqiyot  uchun  kurash  masalalari    turli  mamlakatlar  misolida 

keng va chuqur  gavdalanadi.  

 

Hozirgi  dunyo    murakkab    va  turfa  xil  dunyodir.  Unda  turli    mamlakatlar  yonma-yon  yashaydi  va  bir-biriga  ta`sir  kwrsatadi.  Butun  dunyo  bilan 

muvaffaqiyatli  munosabatlarga  kirishish,  dwstlik  va  hamkorlikni  rivojlantirish 

uchun  mavjud    voqeylikning  muammolarini  chuqur  bilish  va  bu  bilimdan  umum 

manfaat ywlida  foydalanish lozim  bwladi.  

 

Wzbekiston  Respublikasi  Prezidenti  I.Karimov  wzining    “Wzbekiston  XXI asr  bwsag`asida:  xavfsizlikka  tahdid,  barqarorlik  shartlari    va  taraqqiyot 

kafolatlari”  kitobida    dunyo  mamlakatlari  bilan    tinch-totuv    yashash  xususida 

shunday  yozadi:  “Biz  yashayotgan  davr  qanday    xususiyatlarga  ega?  Swnggi 

vaqtlarda jahonda yuz bergan, dunyoning jwg`rofiy-siyosiy tuzilishini va xaritasini 

tubdan    yangilagan  wzgarishlar  hozirgi  zamon    va  kelajak  uchun  qanday    tarixiy 

ahamiyatga molik? Bular haqida mulohaza yuritish va  ularga twg`ri  baho berish 

juda muhim”

11

.  Insoniyat  XX  asrda  ijtimoiy-iqtisodiy,  siyosiy  va  madaniy  taraqqiyotda 

                                                           

1

 

И.Каримов.  “Ўзбекистон  ХХI  аср  бўсағасида:  хавфсизликка  таҳдид,  барқарорлик  шартлари  ва тараққиёт кафолатлари”. Т.”Ўзбекистон”, 1997 й.

 


 

5

ulkan  qadamlar  tashladi.  Asrimizning  20-yillarida  boshlangan  ilmiy-texnikaviy inqilob hayotning  barcha  sohalarida  tub  wzgarishlarga  sabab  bwldi.  Inson  tarixda 

birinchi marta ochiq fazoga chiqdi va Oyga qadam qwydi. Atom energiyasi, inson 

irsiyati  sohasidagi  kashfiyot,  elektronika,  fazoviy  televidenie,  eng  yangi  harakat 

vositalari  xalqlarning  wzaro  munosabatlarini  sifat  jihatidan    yangi  bosqichga  

kwtardi.  

 

Shu bilan birga hali hal etilmagan bir talay muammolar borki, ularni bartaraf etish  uchun  insoniyat  wz  kuchlarini    birlashtirishi  zarur.  Ochlik  va  qashshoqlik, 

atrof-muhitning ifloslanishi, og`ir yuqumli kasalliklarga qarshi kurash va turmush 

darajasini yuksaltirish, inson huquqlari va erkinliklari uchun kurash, xalqaro huquq 

mezonlarini qaror toptirish shular jumlasidandir.  

 

Ilmiy-texnikaviy    inqilob va  uning  ijtimoiy-iqtisodiy,    madaniy  sohalardagi kwrinishi  muhim  ahamiyat  kasb  etdi,  jahon  ijtimoiy  hayotida  quyidagi  yangi 

tamoyillarning  yuzaga kelishiga sabab bwldi.  

 

Insonparvarlik:  Zamonaviy  fan  va  texnikaning  ulkan  yutuqlari  sababchisi inson, shaxsdir. Hozirgi komp`yuterlar qanchalik katta ahamiyatga ega bwlmasin, 

baribir,  uni  yaratgan va  boshqarayotgan  insondir.  XX  asr  tarixida  inson  omili  hal 

qiluvchi 

ahamiyatga 

ega 

bwldi 


va 

barcha 


tarixiy 

wzgarishlarning 

harakatlantiruvchi kuchiga aylandi.  XX asrda shaxsning wzi ham tubdan wzgardi. 

Yalpi  wrta  ma`lumot,  ommaviy  axborot  vositalarining  rivojlanishi,  ommaviy 

madaniyatning paydo bwlishi insoniyat umumiy madaniy darajasining yuksalishiga 

va uning wziga xos jihatlarining takomillashuviga olib keldi.  

Demokratlashtirish:  Yalpi  saylash  huquqi  va  inson  omilining  tarixiy 

jarayonlarga  hal  qiluvchi  ta`sir  kuchiga  ega  bwlishi    jahon  siyosiy  hayotini 

wzgartirib yubordi. Xalq vakillari siyosiy hayotga faol aralasha boshladilar, partiya 

va  davlat,  jamoatchilik  harakatlari  va  tashkilotlari  rahbarligiga  keldilar.  Ular  ayni 

paytda  keng  xalq  ommasining  mafkurasini  ham  olib  keldilar.  Davlatni 

boshqarishga ywl topgan ijtimoiy guruhlar doirasi kengaydi, keng xalq qatlamidan 

chiqqan  professional    siyosatchilar  paydo  bwldi,  ommaviy  axborot  vositalarining 

siyosiy hayotga ta`siri kuchaydi. Bularning hammasi provardida jahondagi siyosiy 

vaziyatni tubdan wzgartirib yubordi. 

Globallashuv:  Birinchi  jahon  urushidan  swng  dunyo  iqtisodiy  hayotining 

baynalmilallashuvi tez sur`atlar bilan davom etdi. Sof siyosiy g`oya sifatida paydo 

bwlgan  Evropani  “Evropa  Qwshma  Shtatlari”  shiori  ostida  birlashtirish,  dunyo 

iqtisodiy  hayotining  integratsiyasi  taraqqiyot,  xalqaro  iqtisodiy  va  madaniy  

aloqalarni  kuchaytirish  va  chuqurlashtirishning  ob`ektiv  jarayoniga  aylandi.  Bu 

jarayon    davlatlararo    birlashmalar  va  muassasalar  barpo  etish,  xalqaro  mehnat 

taqsimotini    chuqurlashtirish,  ishlab  chiqarish  va  ilmiy  kooperatsiyani 

rivojlantirishga  turtki  bermoqda.    Integratsiya    asta-sekin    turli    mamlakatlar 

iqtisodiy taraqqiyotini bir-biriga  yaqinlashtirish va tenglashtirish, wzaro manfaatli 

savdo,  iqtisodiy  va  valyuta-xwjalik  aloqalarini  kengaytirishga  yordam  bermoqda. 

Hozirgi paytda mazkur jarayon dunyoviy  miqyos  kasb etdi va ravnaq topdi. 

 

Dunyo  iqtisodiy  hayotining  globallashuvi  muhim  hayotiy  va  milliy manfaatlarga  javob  beradi.  Chunki  u  davlatlarning  dunyo  xwjalik  jarayoniga 

qwshilishiga  va  dunyo  texnologiyasi,  fani  va  madaniyati  yutuqlaridan  

6

foydalanishiga  kwmaklashadi.  Shu  munosabat  bilan  Wzbekiston  Prezidenti I.Karimov  shunday  yozadi:  “Milliy  tafakkur  wz  taraqqiyotida  madaniy  qurilish 

vazifalariga  dunyo  miqyosida  yondoshishi,  boshqa  xalqlarning  tag`diri,  ularning 

wzaro  munosabatlari  bilan  yaqindan  qiziqishi,  ular  hayotining  eng  teran  

nuqtalarigacha kirib borishi, milliy manfaatlarni hisobga olishi kerak”.  

 

XX asrda Evropa mamlakatlarining ochiqdan-ochiq qarama-qarshiligi jahon harbiy  mojarosiga  aylanib  ketdi.  Kwpgina    mamlakatlarda  bu  hol  biqiqlik 

jarayoniga,  ya`ni  jahondagi  jarayonlardan  chetda  turishni  nazarda  tutuvchi  yopiq 

iqtisodiy    taraqqiyot  ywliga  sabab  bwldi.  Natijada  ular  dunyo  iqtisodiyotidan 

ajralib  qoldilar.  Mazkur  mamlakatlarda  totalitar,  antidemokratik  tuzumlar 

shakllandi,  og`ir  iqtisodiy  qiyinchiliklar  yuzaga  keldi.  Pirovardida  bunday 

mamlakatlarning  ba`zilari  harbiy  mag`lubiyatga  uchradilar  (Germaniya,  Italiya, 

Yaponiya), boshqalarida esa siyosiy  falokatlar rwy berdi (sobiq SSSR va sharqiy 

Evropadagi sotsialistik lager` mamlakatlari). 

 

Shu  sababli  XX  asr  birinchi  yarmining  asosiy  mohiyati  demokratiyaning totalitarizm  bilan,  insonparvarlikning  fashizm  bilan  va  globallashuvning 

ayrimchilik bilan kurashidan iborat bwldi.  

 

XX  asr  voqealari  asosan  shu  tariqa  kechdi.  Bu  voqealar    bir  tekis rivojlanmagan va kechmagan, albatta, ular har bir mamlakatda wz xususiyatlariga, 

namoyon  bwlish  shakllariga  ega  edi.    Eng  yangi  tarix  va  dunyo  siyosati 

yigirmanchi  yuz  yillikda  ularning  ta`siriga  bog`liq  holda  uch  bosqichni  wtadi. 

Bular quyidagilardir:  

 

I  bosqich.  1914-1945  yillardagi  ikki  jahon  urushi    wrtasidagi  davr.  Unda dunyoni    qayta  taqsimlab  olishga,  yangi  dunyo  tartiboti  wrnatishga  ywnaltirilgan 

jahon  mojarolari  juda  kwp.  Birinchi  jahon  urushi  imperialistik,  ya`ni  ikkala  

imperialistik  guruh  boshlagan  bosqinchilik  urushi  bwldi.  U  talonchilik  va  

buzg`unchilik  urushi  edi.  Shunday  bwlsa-da,  barcha  mamlakatlarni  qamragan 

demokratik  harakat  rivojlanishi  uning  natijasidir.  Ushbu  davrda  maqsadi 

demokratik  islohotlarni  amalga  oshirish  bwlgan  umumdemokratik  xarakterdagi 

kuchlar  yuksalishi  ustunlik  qildi.  Kapitalistik  tizimning    ham  iqtisodiy,  ham 

ijtimoiy-iqtisodiy inqirozi jahonni ikkita – ham demokratik, ham fashistik-totalitar 

lagerga  bwlib  yubordi.  Ikkinchi  jahon  urushi  endilikda  birinchisiga  qaraganda 

butkul  boshqacha  xarakterda  edi.  U  demokratik  lager  davlatlari  tomonidan 

umumdemokratik  xarakterdagi,  fashistik  lager  davlatlari  tomonidan  esa  

tajovuzkorlik,  bosqinchilik  va  talonchilik  urushi  edi.  Ikkinchi  jahon  urushida 

demokratik davlatlar g`alaba qozondilar. Bu demokratik kuchlarning  umumjahon  

tarixi  ahamiyatiga molik g`alabasidir.   

 

II  bosqich.  Sovuq  urush  davri.  1946  yildan  1991  yilgacha,  ya`ni  Ikkinchi jahon urushi tugashidan to Sovet Ittifoqi parchalangunga qadar kechgan davrni wz 

ichiga oladi.  Butun jahonda jamiyatni insonparvarlashtirish uchun kurash keng avj 

oldi.  Inson  huquqlari  uchun  kurash,  mustamlakalarni  ozod  qilish,  irqchilikka 

barham berish, totalitar va mustamlaka tuzumlarini tugatish sovuq urush davrining 

asosiy    mazmuniga  aylandi.  U  faqat  tashqi  jihatdan  ikki  buyuk  davlat  yoki  ikki 

tizimning  mojarosi  tarzida  tasavvur  etilsa  ham,  aslida  aksilinsoniy  tizimlar  va 

tuzilmalarni  tugatish uchun  umumjahon kurashi edi.  


 

7

 III  bosqich.  Yangi  demokratiya  davri.  U  sovet  davlati  parchalanganidan 

swng  boshlandi  va  globallashuv  jarayonlarining  jahon  miqyosida  jadal  ilgarilashi 

bilan  tavsiflanadi.  Globallashuvni  rivojlantirish  ywlidagi  oxirgi  twsiqlar  qulab 

tushdi.  Jahon  maydonida  dunyo  hamjamiyati  tuzilmalarini  insonparvarlashtirish, 

demokratlashtirish  va  globallashtirish  jarayoniga  wz  hissasini  qwshayotgan  yangi 

demokratik  davlatlar  paydo  bwldi.  Kwp  qutbli  dunyo  siyosati  tarix  maydoniga 

keldi. 

«Osie va Afrika mamlakatlarining eng yangi tarixi» kursi 155 soatdan iborat bwlib, shu jumladan 32 soat ma`ruza va 28  soat amaliy mashg`ulotlardan 

mustaqil 

ish – 55 soatdan 

iborat 


VIII-semestrda wtiladi. 

 

8

2 mavzu: Xitoy  1918 - 1939 yillarda.  

Reja: 

1.

 Xitoy ijtimoiy-iktisodiy tuzumining asosiy xususiyati. 

2.

 Sun  Yatsen  boshlik  Guanchjou  xukumati  va  yagona  frontning  tashkil 

topishi. 

3.

 

Yapon agressiyasining vujudga kelishi.  

Mavzuga  oid  tayanch  tushuncha  va  iboralar:  Sun  Yatsen,  Guanchjou, 

demokratizm,  printsiplar,  Sun`  Yatsen  vasiyatlari,  Gankong,  Chan  Kayshi,  Mao 

Tszedun, antiyapon fronti, jaxon urushi, XXR tashkil topishi. 

 

1-asosiy savol: 

Xitoy ijtimoiy, iktisodiy tuzumining asosiy xususiyatlari. 

 

MAKSAD:  Xitoy  xalk  Respublikasining  1920-1945  yillardagi  ijtimoiy, 

iktisodiy  tuzumni  uziga  xos  va  asosiy  xususiyatlarini  ochib  berish  va  talabalarga 

suzlab berish. 

 

Identiv ukuv maksadlari: 

1.

 Asrimizning 20-yillarida Xitoy davlatining iktisodiy-ijtimoiy tuzumini 

bayon kiladi. 

2.

 

Xitoyni uziga xos tuzumini aniklab, suzlab beradi. 3.

 

Xitoy xalkining ijtimoiy axvolidagi eng muxim xususiyatini aniklaydi.  

1-savolning bayoni: 

Kolok agrar  mamlakat bulib kelayotgan Xitoy  sanoati 20-yillarning urtalriga 

kelib,  bir  kadar  rivojlandi.  U  chet  el  imperalizmiga      yarim  mustamlaka 

karamligida  edi.  Kishlokda  feodal  munosabatlar  xukmronlik    kilardi.  Kup  sonli 

militaristik  tudalar  xukmronligi  siyosiy  tarkoklikka  barxam  berishga  va 

mamlakatningn  birlashuviga  tuskinlik  kiladi.  Ishchilar  sinfi  mikdor  jixatidan  kup 

emas  edi:  20-yillarning  boshlarida  Xitoydan  kariyb  2  mln.  ishchi  bor  edi.  Bu 

mamlakat axolisining bir foizidan kamrogini tashkil kilardi. 

Fabrika  -zavod  ishchilari          asosan      mamlakatning  muxim  sanoat 

markazlariga  tuplagan  edi.  Bu  xol  proletariatning  salmokli  revolyutsion  kuchga 

aylanishiga  erdam  beodi.  Birok  umuman  olganda,  Xitoy  proletariati  usha  vaktda 

tarkok va zaif  edi.  

JKP  V.I.  Lenin  maslaxatlariga    amal  kilib,  ishchilarning  ilgor  kismini 

birlashtirishga  va  keng  proletar  ommasining  kasaba  soyuzlariga  jipslashuviga 

yordam  berishga  xarakat  kilardi.  Partiya  Xitoyda  sotsializm  kurishni  pirovard 

maksadi deb xisoblab, demokratik revolyutsiyani amalga oshirishni yakin  oradagi 

vazifa sifatida ilgari surdi.  

Sun`  Yatsen  tomonidan  xali  1912  yildayok  asos  solingan  gomin`dan  (milliy 

partiya)  milliy  burjuaziya  va  uning  ittifokchilari  manfaatlarini  ifodalar  edi.  1923 

yilda  Sun`  Yatsen  mamlakatning  janubidagi  yirik  shaxar  Guanchjou  (kanton)  da  

9

tashkil  etilgan  revolyutsion  xukumatga  boshchilik  kildi.  Mazkur  shaxar  ommaviy antiimperialistik xarakatning markazi bulib kolgan edi.  

Atokli  revolyutsion  demokrat  Sun`  Yatsen  Oktyabr`  revolyutsiyasi  va  xitoy 

xalkining ozodlik kurashi tajribasi ta`siri ostida uz printsiplarini  yangicha  izoxlab 

berdi.  Gar  ilgari  millatchilik  printsipi  fakat  millatni  Manch`juriya  dinastiyasi 

xukmronligidan  ozod  kilishni  bildirgan  bulsa,  endilikda  u  millatni  chet  el 

imperalistilari  va  ularning  gumashtalaridan,  feodal-militaristik  tudalarning 

xukmronligidan  ozod  kilishni,  mamlakatni  birlashtirish  uchun,  Xitoyda  istikomat 

kilib  turgan  millatlarning  teng  xukukligi  uchun  kurashni  nazarda  tutardi.  Ilgari 

fakat  respublika    tuzumini  urnatishni  anglatgan  demokratizm    printsipi  endilikda 

xalk  xokimiyatining  karor  topishi  deb,  uz  mustakilligini  ximoya  kilishga  kodir 

bulgan  va  burjuaziya  tomonidan  monopoliya  kilinishini  istisno  etadigan  suveren 

demokratik respublika  tuzishdan iborat deb karalar edi. 

Uchinchi  printsip  -  xalk  farovonligi  printsipiga    xam  Sun`  Yatsen  ancha 

chukur  mazmun  kiritdi:  bu  mazmun  yirik  kapitalni  cheklashdan,  barcha 

mexnatkashlarning axvolini yaxshilashdan va agrar masalani xar bir er xaydovchi 

uzining  eriga  ega  buladigan  kilib  xal  etishdan  iborat  edi.  Sun`  Yatsen  uzining 

printsiplarini  uchta  siyosiy    yul-yurik  bilan  tuldirdi,  ya`ni:  SSSR  bilan  ittifok 

tuzish,  XKP  bilan    yagona  front  tuzish,  ishchi-dexkonlar  ommasiga  tayanish, 

revolyutsion  xukumatning  iltimosiga  kura  Xitoyning  janubiga sovet  mutaxasislari 

va texnika yuborildi. 

 Download 0.83 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling