Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti


Download 0.75 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/8
Sana16.10.2017
Hajmi0.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

 O`ZBEKISTON ReSPUBLIKASI XALQ TA`LIMI VAZIRLIGI 

 

AJINIYOZ NOMIDAGI NUKUS DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI 

 

 

  

 

  

 

              O`zbek adabiyoti kafedrasi 

 

 

  

 

  

«O`zbek adabiyoti tarixi» 

(XV11-X1X asrning birinchi yarmi ) 

fanidan ma`ruzalar matni 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

                                                    NUKUS - 2012   KIRISh 

 

 Reja: 

1. «Adabiyoti tarixi» tushunchasi va uning xalqimiz tarixidagi o`rni. 

2. 

 

O`zbek mumtoz adabiyoti tarixining ob`ekti. 3. 

 

O`zbek mumtoz adabiyoti tarixini davrlashtirish tamoyillari 4. 

 

XU1-X1X asrlar adabiyotining alohida davr sifatida o`rganilish sabablari.    

Adabiyot  tarixi  Vatan  tarixining  ajralmas  qismi  bo`lib,  ahamiyati  jihatidan 

Fuqarolik  tarixi,  Davlatchilik  tarixi,  Madaniyat  tarixi  kabi  tariximizning  boshqa 

jabhalaridan  kam  emas.  Adabiyot  tarixi  ma`naviy  meros  va  milliy  qadriyatlar 

majmuasi  bo`lgani  uchun  ham  u  nafaqat  o`tmish  adabiyotini  o`rganish  va 

tushunishda,  balki  bugungi  adabiy  an`analarning  mohiyatini  anglashda,  ildiz  va 

manbalarini  aniqlashda  ham  benazirdir.  Tabiiyki,  bugungi  adabiyotning 

shakllanishiga  ta`sir  ko`rsatgan  adabiy  meros  kelajakka  ham  asqotishi,  buyuk 

davlatchilikning  ma`naviy  poydevori  bo`lib  xizmat  qiladi.  Hujjatlardan 

anglashilgan  tarix  qariyb  uch  ming  yillikni  o`z  ichiga  olgan  ekan,  adabiyot  tarixi 

undan ham qadimiyroq ekani o`z-o`zidan anglashiladi. 

Dastlabki  yozma  yodgorlik  sifatida  tan  olingan  «Avesto»dan  tortib  to 

Istiqlol  davri  adabiyotiga  qadar  davom  etgan  adabiy-ma`naviy  davr  o`ziga  xos 

tarix  sifatida  jahon  adabiyotining  ham  uzviy  qismi  ekani,  jahon  ma`naviyati 

xazinaini  minglab  daho  san`atkorlar  hisobiga  boyitgani  barchaga  oydin  haqiqat. 

Ana  shu  muhtasham  tarixning  har  bir  davrida  yaratilgan  an`ana  va  o`ziga 

xosliklarini  tushunish  uchun    adabiyotimiz  tarixini  davrlashtirish  muammolariga 

e`tibor qaratish lozim. 

O`zbek  adabiyoti  tarixini,  shuningdek,  umumturk  adabiyoti  tarixini 

davrlashtirishga  intilish  XX  asrning  boshlaridan  boshlangan.  Ushbu  yo`nalishda 

dastlabki  tasnifni  turk  olimi  Mahmat  Fuod  Ko`prulu  1926  yili  yozgan  «Turk 

adabiyoti tarixi» kitobida bergani ma`lum: 

 1. Islomga qadar turk adabiyoti (qadimgi davrlardan USh asrgacha) 

2. Islom ta`siri ostidagi adabiyot (1X-XU1 asrlar adabiyoti). 

3. G`arb madaniyati ta`siri ostidagi adabiyoti (XUP-XX asrlar) 

Ushbu tasnifning dastlabki ikki qismi umumturk tarixiga dahldor bo`lsa-da, 

«g`arb  ta`siri»  ostidagi  adabiyot  deyilganda  olim,  asosan,  usmonli  adabiyotini 

nazarda  tutgan.  Chunki  taxminan  XUP  asrdan  usmonli  adabiyoti  g`arb,xususan, 

frantsuz adabiyoti ta`siri ostida rivojlangan, Bizning o`zbek adabiyotida esa, «g`arb 

ta`siri»  X1X  asrning  P  yarmidagi  Rusiya  ishg`oli  bilan  bog`liq  holda  kechgan. 

Shuning uchun ham ushbu tasnifni to`la holda o`zbek adabiyoti tarixi uchun qabul 

qilib bo`lmaydi. 

20-yillarda  tarixchi  olim  Bo`lot  Soliev,  adabiyotshunos  Fitrat  va  Otajon 

Hoshim tomonidan ilgari surilgan davrlashtirishga oid miulohazalar sho`rolar davri 

talablarrg`ini o`zida aks ettirganini anglash qiyin emas: 

1. 


 

Qabilaviy adabiyot namunalari (qadimgi davrlardan UP asrgacha)  

2.  

Feodalliq davri adabiyoti (USh asrdan Islomiy adabiyotgacha) 

3. 

 

Savdo sarmoyasi davri adabiyoti («Qutadg`u bilig»dan «Boburnoma»ga qadar yaratilgan adabiy asarlar) 

4. 


 

O`zbekxonlar    va  uch  xonlik  davri  adabiyoti  (XU1-X1X  asrlar 

adabiyoti) 

5. 


 

Jadid adabiyoti (XX asr boshlari) 

    Bu fikrlar Fitratning 1928 yilda yozgan «O`zbek adabiyoti namunalari» asarida 

o`z aksini topgan. Ushbu tasnif garchi formatsiyalar bo`yicha  

 

tarixiy  davrlashtirish  tamoyillarini  o`zida  aks  ettirgan  bo`lsa  ham,  asosan,  adabiy asarlarga tayangan holda ish ko`rgani bilan e`tiborga molikdir. Shunday qilib, fitrat 

talqinida  «16  asrdan  so`ngra  o`zbek  adabiyoti»  alohida  adabiy  davr  sifatida 

o`rganilgan bo`lib, u qariyb uch yuz yillik adabiyotimiz tarixi materiallarini o`zida 

aks ettiradi. 

20-yillarda  Ozarbayjonda  chiqqan  «Turk  adabiyoti  tarixi»  kitobida  esa,  Ismoil 

Hikmat  ayrim  daho  iste`dodlar  zakovati  bilan  bog`liq  holda  davrlashtirish 

tamoyillarini  ishlab  chiqishni  ma`qul  ko`rgan.  Bu  qarashlardan  chuqur  xabardor 

bo`lgan  olim  Vadud  Mahmud  «Navoiygacha  turk  adabiyoti»  maqolasida  o`zbek 

adabiyoti  tarixini  yuqoridagicha,  «Navoiygacha,  Navoiy  davri  va  Navoiydan 

keyingi davr» sifatida talqin qilgan. Demak, 20-yillarda amalga oshirilgan tasnif va 

davrlashtirish  tamoyillari,  asosan,  adabiy  asarlar  va  ijodkorlar  siymosi  nuqtai 

nazaridan kelib chiqqani bilan ahamiyatli ekan. 

Davrlashtirish  masalalariga  sho`rolar  davrida  bir  necha  marta  murojaat 

qilingan  bo`lsa-da,  ma`lumki,  bunday  davrlashtirish  tamoyillari  asosan,  ijtimoiy 

tazyiq ostida kechgan edi. 

Istiqlol davriga kelib, ushba masalaga qayta yondoshilganda biz quyidagicha 

davrlashtirishni tavsiya etgan bo`lar edik: 

1. 


 

Islomga qadar turk adabiyoti (qadimgi davrlardan USh asrgacha) 

2. 

 

Ilk turk-islom davlarlari davri adabiyoti (1X-XP asrlar) 3. 

 

Chingizxon istilosi davri adabiyoti (XSh-X1U asrning 1 yarmi) 4. 

 

Temuriylar davri adabiyoti (X1U asrning P yarmi- XU asr) 5. 

 

O`zbekxonlar va uch xonlik adabiyoti (XU1-X1X asrning 1 yarmi) 6. 

 

Rusiya istilosi davri adabiyoti (X1X asrning P yarmi XX asr boshlari) 7. 

 

Sho`rolar davri adabiyoti (1017-1991 yillar) 8. 

 

Istiqlol davri adabiyoti (1991 yildan keyin) Bizga  tavsiya  etilgan  qator  manbalarda,  ayniqsa,  sho`rola  davri  adabiyoti 

manbalarida  «O`rta  Osiyoda  uch  xonlik  davri»  deb  nomlangan  atama  anglatilgan 

davr  adabiyoti  muammolarini  o`zida  to`la  aks  ettira  olmaydi.  Chunki,  Markaziy 

Osiyoda uch xonlik ko`rsatilayotgan XU1 asr boshlarida emas, balki XUSh asrning 

o`rtalariga  kelib  to`la  ravishda  shakllangan.  Shunday  .kan,  bu  nomlanish  tavsiya 

etilayotgan  davrning  qariyb  150  yillik  tarixini  o`z  qamroviga  atama  jihatilan 

ololmay  qoladi.  Ikkinchidan,  tariximizda  sifat  jihatidan  mutlaq  o`ziga  xos  davr 

bo`lgan  «Temuriylar  davri  adabiyoti»  ham  sho`rolar  davrida  alohida  bosqich 

sifatida  o`rganilmagan  edi.  Adabiyot  tarixidagi  mana  shu  davrning  adabiy 

manbalarini tiklash barobarida undan keyingi «Shayboniylar davri»ga ham alohida  

xususiyat  sifatida  qarash  lozim.  20-yillar  manbalarida  bu  davrni  «o`zbekxonlar» davri  deb  atashgan.  Biroq  birgina  «O`zbekxonlar  davri»  deb  nomlash  ham  undan 

keyinroq  o`lkada  yaratilgan  ko`plab  adabiyo  yodgorliklarni,  xususan.  Xiva  va 

Qo`qon  xonligi  yodgorliklarini  inkor  qilishga  olib  keladi.  Mana  shulardan  kelib 

chiqqan holda, 1501 yil voqealari bilan Markaziy Osiyoda temuriylar davri inqiroz 

topib,  Shayboniyxon  mamlakat  tarixiga  chiqqan  ekan,  bu  voqealar  so`zsiz  badiiy 

adabiyotga  o`z  ta`sirini  ko`rsatgani  uchun  ham  yangi  adabiy  davrni  mavhumroq 

qilib,  XU1,  ayrim  manbalarda  esa,  XUP  asrdan  boshlab  emas,  balki  mana  shu 

O`zbekxonlar  davrida  yaratilgan  adabiy  yodgorlikning  tabiatidan  kelib  chiqqan 

holda  belgilash  lozim.  XU1  asr  boshlarida  Xiva  va  XUSh  asr  o`rtalarida  Qo`qon 

xonligining barpo bo`lishi bilan Buxoro xonligi bartaraf etilgani yo`q, balki uning 

tarkibidan  kelib  chiqqan  yangi  xonliklar  mustaqil  davlat  sifatida  shakllana 

boshladilar.  Shunday  ekan,  «O`zbekxonlar  va  uch  xonlik  davri  adabiyoti»  deb 

nomlash  bizningcha,  tarix  haqiqatiga  ham,  bu  davrda  yaratilgan  adabiy  manbalar 

tabiatiga ham mos keladi. 

         Tayanch so`z va tushunchalar 

Adabiyot  tarixi,  Adabiy  meros,    Davrlashtirish  tamoyillari,  Milliy  qadriyat, 

Temuriylar davri adabiyoti, «O`zbekxonlar davri» adabiyoti, «G`arb ta`siri» 

                Savol va topshiriqlar 1. «O`zbek adabiyoti tarixi» deyilganda qanday tarixni tushunasiz? 

2. «O`zbek  mumtoz  adabiyoti  tarixi»ning  ob`ekti,  maqsad  va  vazifalari 

nimalardan iborat? 3. «O`zbek mumtoz adabiyoti»ning adabiyot tarixidagi o`rni. 

4. Adabiyot tarixini davrlashtirishda qanday tamoyillarga amal qilinadi? 

5. 20  asr  boshlaridagi  mavjud  davrlashtirishga  intilishlarda  qanday 

tamoyillar asos qilib olingan? 6. 20—yillardagi tasniflarga munosabat. 

7. Adabiyot  tarixini  davrlashtirish  masalasida  ilmdagi  so`nggi  qarashlar 

qaysilar7 8. «XU1-X1X  asrlar  adabiyoti»  alohida  davr  sifatida  o`rganilishining 

sababi. 

 

       Adabiyotlar: 1. 

 

O`zbek adabiyoti tarixi. Besh tomlik. Sh jild. - T.: Fan, 1978. 2. 

 

Asrlar nidosi. - T.: G`afur G`ulom nomidagi Adabiyot va san`at nashriyoti, 1982. 

3. 


 

Fitrat. O`zbek adabiyoti namunalari. - T.: 1928. 

4. 

 

Qayumov A. Qo`qon adabiy muhiti. - T.: 1961.  

             XU1-X1X asr (1-yarmi )  o`zbek  adabiyoti  

                         Reja: 

1. 


 

Davr adabiyotini o`rganilish tarixi. 

2. 

 

Davr adabiyotining manbalari. 3. 

 

Adabiy manbalarni o`rganishdagi amal qilinadigan tamoyillar.  

4.  

Tarixiy sharoit va adabiy-ma`naviy muhit xususiyatlari 

 

Sharq  mumtoz  adabiyotida  an`anaviy  adabiyotshunoslik  «Il-mi  adab»  va uning  tarkibiga  kirgan  «Ilmi  bade`»,  «Ilmi  aruz»,  «Ilmi  qofiya»  singari  ilmiy 

risolalar hamda tazkira va manoqib kitoblarida davr adabiyotidagi poetik hodisalar, 

ayrim ulug` adiblarning ijodi va ularning uslubiy xususiyatlari aks etmagan bo`lsa 

ham, uch yuz yildan mo`lroq davom etgan bu adabiy davr manbalarini o`z ichiga 

olgan «adabiyot tarixi» XX asr boshlariga qadar yaratilmagan edi. Asrimizning 20-

yillarida,  dastlab,  «adabiy  manbalar»  sifatida  jamlangan  va  nashr  etilgan 

majmualarni ham bu yo`ldagi dadil qadamlar deb aytish mumkin. Bu jihatdan 20-

yillarda  adabiyot  tariximizga  oid  ko`plab  manbalar  to`plandi,  tartibga  solindi, 

ayrimlari  nashr  qilindi  va,  nihoyat,  «adabiyot  tarixi»  yaratish  uchun  muayyan 

zamin hozirlandi. 

1918-20  yillarda  faoliyat  ko`rsatgan  «Chig`atoy  gurungi»  tashkiloti  bu 

jihatdan ilmiy faoliyat boshlagan birinchi ilmiy jamiyat bo`ldi. Keyinroq 1919 yili 

Turkiston  Muxtor  jumhuriyati  hukumati  va  Turkiston  o`lka  mumulmon  byurosi 

mahalliy  xalqlar  adjabiy  merosini  to`plab,  nashr  qilish  haqida  qaror  qabul  qildi. 

Ko`lamli  bu  ishlarni  amalga  oshirish  uchun  Nazir  To`raqulov  (rais),  Fitrat  (rais 

mulvini)  va  Laziz  Azizzoda  (kotib)dan  iborat  boshqaruv  hay`ati  belgiladi.  Bu 

vaziflarning  amalga  oshirish  uchun  Abdurahmon  Sa`diy,  G`ozi  Yunus,  G`ulom 

Zafariy, Cho`lpon, Shokirjon Rahimiy singari olim va adiblar hamda e.Polivanov, 

A.Semyonov, A.Divaev kabi rus mustashriqlari ham jalb qilingan. Bu vaqtga qadar 

esa, o`rganilayotgan adabiy davr manbalaridan Armeniy Vamberining «Chig`atoy 

adabiyoti  xrestomatiyasi»  (1867),  A.Samoylovichning  «O`rta  Osiyo  turkiy 

adabiyotidan  materiallar»  (1917)  nashr  qilingan  edi.  1928  yilda  Fitrat  tomonidan 

«O`zbek  adabiyoti namunalari»ning  P  jildi  nashrga tayyorlana  boshlandi.  Biroq  1 

jild atrofidagi bahs-munozaralar va 20-yillarning oxiridagi o`zgargan adabiy muhit 

bu  majmuani  nashr  qilish  imkonini  bermadi.  Shunda  Fitrat  tomonidan  qator 

maqolalar  «XU1  asrdan  so`ngra  o`zbek  adabiyotiga  umumiy  bir  qarash», 

«Muhammad Solih», «O`zbek shoiri Turdi», «Mashrab» kabilar e`lon qilindi. Ayni 

mana  shu  maqolalarni  davr  adabiyoti  yuzasidan  olib  borilgan  jiddiy  ilmiy 

tadqiqotlar  sifatida  qabul  qilish  mumkin.  Shuningdek,  Abdulhamid  Majidiyning 

Turdi 


haqidagi, 

Lutfilla 

Olimiyning 

«Nodira», 

To`xtamurod 

A`lamov 


(To`g`rul)ning  «Eski  shoirlarimizdan  Muqimiy»  kabi  maqolalar  ham  chg`nashr 

etildi. 


30-yilladagi  adabiy  harakatlar  garchi  20-yillardagi  kabi  keng  ko`lamda 

bo`lmasa  ham  ko`proq  sotsialistik  mafkuraga  mos  keladigan  adiblarni  tanlab  olib 

o`rganishga  harakat  bo`ldi.  Bu  jihatdan  A.Sa`diyning  «O`zbek  burjua  adabiyoti» 

kitobini eslash mumkin. 1945 yilda esa, O.Sharafiddinov «O`zbek adabiyoti tarixi 

xrestomatiyasi»ni  nashr  qildi.  50-60yillarda  XU1  asrdan  keyingi  o`zbek 

adabiyotini  o`rganish  borasida  jiddiy  siljishlar  yuz  berdi.  Bu  jihatdan,  Vohid 

Zohidov,  Subutoy  Dolimov  kabi  olimlarning  maqola  va  tadqiqotlari  arzirli  hissa 

bo`ldi.  Vohid  Abdullaev  o`zining  doktorlik  dissertatsiyasida  Xorazm  adabiy 

maktabi shoirlari ijodining keng o`rgandi. «O`zbek adabiyoti tarixi» darsligining 2 

kitobi  uzoq  yillar  mobaynida  bu  davr  adabiyotini  o`rganishda  tayanch  manba  

sifatida  qaraldi.  Shuningdek,  akademik  A.Qayumovning  «Qo`qon  adabiy  muhiti» kitobi,  Homil  Yoqubovning  Turdi  haqidagi  maqolasi,  To`xtasin  Jalolovning 

«O`zbek  shoiralari»  nomli  kitobi  kitobxonlar  qo`liga  tegdi.  70-yillarda  Mahbuba 

Qodirovaning  Amiriy,  Muhsin  Zokirovning  Magshrab,  Fathiddin  Ishoqovning 

Gulxaniy  kabi  tadqiqotlari  vujudga  keldi.  90-yillarda  davr  adabiyotini  yangi 

aspektda  o`rganish,  Istiklol  tufayli  ma`naviy  merosga  yangicha  munosabatlar 

shakllanishi  bilan  bog`liq  ravishda  Hasanxo`ja  Muhammadxo`jaev  va  Inoyatulla 

Suvonqulovning  So`fi  Ollohyor,  Nusrat  Jumaxo`janing  Munis,  Ogahiy  va  boshqa 

ijodkorlar  haqidagi  tadqiqotlari  yuzaga  chiqdi.  Biroq  davr  adabiyotining  umumiy 

va xususiy jihatlarini o`zida aks ettirgan, alohida ulug` siymolar ijodini izchil tahlil 

etuvchi,  Istiqlol  mafkurasi  saboqlarini  o`ziga  singdirgan  darslik  yoki 

qo`llanmaning yaratilmagani bu davr adabiyotini o`rganishda jiddiy qiyoinchiliklar 

tug`ilmoqda.  Shuning  uchun  ham  ayrim  talaba  va  tadqiqotchilar  B.Qosimov  va 

N.Jumaxo`ja  tomonidan  yaratilgan  o`rta  maktablarning  10-sinflari  uchun 

mo`ljallangan  darslik  va  majmuadan  vaqtincha  foydalanib  turish  bilan 

cheklanmoqdalar. 

   O`rganilayotgan  davr  adabiy  manbalari  nihoyatda  xilma-xil  va  qariyob  350  yil 

davom etgan muddatda yaratilgani uchun biri ikkinchisini inkor etadigan darajada 

munozaralidir. Shularga qaramay, mavjud adabiy hayotda aks etayotgan an`analar, 

zamonaning  notekis  rivojlanishida  xalq  badiiy  tafakkurining  eng  go`zal 

ne`mat`larini  tanlab  olib,  ularning  yo`nalishlarini  aniqlab,  izchil  ilmiy  tizimga 

solish  zarurati  tug`ilganda  bu  davr  adabiy  manbalarini  quyidagi  yo`nalishlarda 

taraqqiy etganini aniqlash mumkin: 

   1.  Xalq  og`zaki  ijodi  namunalari  va  xalq  kitoblari.  Yozma  adabiyotning 

shakllanishi  va  taraqqiy  etishiga  ta`sir  ko`rsatgan  ushbu  omillar  sifatida 

«Alpomish» dostoni, «Go`ro`g`li» turkum dostonlarini, «Tohir va Zuhra», «Oshiq 

G`arib va Shohsanam» kabi epik asarlar keng tarqalganini eslash bilan birga «xalq 

kitoblari»  umumiy  nomi  ostida  «Yusufbek  va  Ahmadbek»,  «Sanobar», 

«Bo`zo`g`lon»,  «Shoh  Mashrab»  singari  manqaba  va  tasavvufiy  asarlar 

yaratilganini ham eslash joiz. 

2. 


 

Adabiy  an`anaga  ko`ra  «Devon»  tarzida  tartib  berilgan  alohida 

shoirlarning  she`riy  majmualari  bu  davr  adabiyotida  nazm  namunalarining  asosiy 

tarqalish  usuliga  aylangan.  Bu  jihatdan  Munis  va  Ogahiy,  Amiriy  va  Nodira 

devonlarini keltirish mumkin. 

3. Devon shaklida jamlanmagan, amoo she`rlari turli xil manoqib-holotlar, 

tazkiralar,  majmualar,  bayozlar  vositasida  bizgacha  etib  kelgan  ijodkorlarning 

asarlari ham mana shu davr adabiy qiyofasini belgilashda arzirli manba bo`la oladi. 

Bunga  misol  tariqasida  Turdi  she`rlarining  majmua  va  bayozlarda  uchrashi, 

Mashrab she`rlarining turli xil manqaba va xalq kitoblari vositasida bizgacha etib 

kelishi kabi hollarni keltirish mumkin. 

4. Sharq  nasri  an`analarini  o`zida  aks  ettirgan  qissa  va  badiiy  talqindagi 

hikoyatlar  to`plamlari  ham  mana  shu  davrda  yaratilgan  adabiy  mahsullardan  edi. 

Bunga  Xojaning  «Gulzor»,  Gulxaniyning  «Zarbulmasal»  tipidagi  asarlarini 

keltirish mumkin. 


 

5. Tasavvufiy  ruhdagi  g`azallar va hikmatlar  yoki  umumiy  tarzda  olganda ayrim  mutasavvif  shoirlarning  ijodlarini  bunga  misol  qilib  keltirish  mumkin:  Qul 

Ubaydiy, So`fi Ollohyor kabilar. 

6. Tarixiy  manbalar  -  sultonlar  va  xonlar  xonadoni  va  sulolasining 

yilnomalari,  ayrim  davrlar  tarixnavislarining  asarlari,  e`tiborli  voqealar  bayoni  va 

boshqa  tarix  asarlari  ham  bu  davrda  ko`plab  yaratilganki,  ularning  aksariyatida 

adabiy  manbalarga  murojjat  qilingan.  Masalan,  Abulg`ozi  Bahodurxonning 

«Shajarayi  turk»,  «Shajarayi  tarokima»,  Muhammad  Amin  Buxoriyning 

«Ubaydullonoma»,  Hakimxon  to`raning  «Muntahob  ut-tavorix»,  Munisning 

«Firdavsul iqbol» asarlari shular jumlasidanjir. 

7. Tarjima adabiyoti namunalari. Bu davrda, asosan, arab va fors tillaridan 

Xorazm adabiy muhitida amalga oshirilgan Hiromiy tarjimasidagi «Chor darvesh» 

asarini,  Ogahiy  tomonidan  o`zbekchaga  o`girilgan  Sa`diyning  «Guliston», 

Kaykovusning «Qobusnoma» asarlarini bunga misol qilib keltirish mumkin. 

8. Adabiyotshunosldikka oid risola va tazkiralar, jumladan, izohli lug`atlar 

tarkibidagi  adabiy-nazariy  lavhalar  ham  bunga  misol  bo`la  oladi.  Bu  jihatdan 

Muhammad Bade` Samarqandiyning «Muzakkiru-l-ashob», Hasanxoja nisoriyning 

«Muzakkiri  ahbob»  tazkiralari,  Muhammad  Hoksorning  «Muntahobu-l-lug`ot»i 

tarkibida  adabiyotshunoslikka  doir  istilohlarning  sharh  qilinishi  kabilarni  eslash 

mumkin. 

9. Zullisonaynlik  an`anasi  Buxoro  va  Qo`qon  adabiy  muhitlarida 

muvaffaqiyat  bilan  davom  etgan  bo`lib,  bu  davrning  eng  old  shoirlari  o`zbek  va 

fors tillarini mukammal suratda egallagan edilar. Qul Ubaydiy, Amiriy, Nodiraning 

forsiy  devonlari,  Hindistonda  boburiylar  tomonidan  yaratilgan  adabiy  asarlarning 

asosan, fors tilida tarqalishi kabi holatlarni eslash mumkin. 

 

Bu  kabi  yo`nalishlarga  tushgan  yoki  tur  va  janrlar  jihatidan  aniq  tasnif qilinmagan minglab asarlar ushbu davrda yaratilgan ediki. Ular XX asr boshlariga 

qadar adabiyotshunoslik tomonidan o`rganilmagan, hatto xronologik jihatdan ham 

tartibga solinmagan edi. 

 XU1-X1X  asr  (1  yarmi)  lar  adabiyotini  o`rganishda  amal  qilinadigan 

tamoyillardan  asosiysi  tarixiy  metod  bo`lib,  bu  jihatdan  barcha  yuqorida  tasnif 

qilingan yo`nalishdagi asarlarni izchil xronologik tartibda o`rganib chiqish zarurati 

tug`iladi.  Buning  natijasida  esa,  adabiyotdagi  mavjud  an`anaviylik  va  vorislik 

talablariga  qat`iy  suratda  amal  qilinadi.  Chunki,  ayniqsa,  ushbu  davr  adabiyotida 

an`anaviylik  va  vorislikni  izchil  suratda  kuzatish  mumkinki,  davr  adabiyotiga 

avvaplgi davrlarda yashagan yoki yaqin bir davrda boshqa o`lkalarda yashab, ijod 

etishga  majbur  bo`lgan  turk  tilli  shoirlarining  ijodi  bu  davr  o`zbek  adabiyotiga 

jiddiy ta`sir ko`rsatgan. Bu jihatdan Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur 

va Muhammad Fuzuliy ta`sirini deyarli har bir adabiy manbada uchratish mumkin 

bo`ladi. 

 Davr  adabiyoti  ijtimloiy-tarixiy  voqealar  ta`siri  bilan  bu  davrda  bo`linib 

ketgan  uch  xonlik  hududida  taraqqiy  etgani  uchun  ham    uni  o`rganishda  areal 

adabiyotshunoslik,  ya`ni  adabiy  o`lkashunoslik  nuqtayi  nazaridan  yondoshib,  har 

bir xonlik markazida vujudga kelgan adabiy muhitni o`z ichki qonun-qoidalaridan 

kelib  chiqib o`rganish  maqsadga  muvofiqdir.  Masalan,  Buxoro  va  Qo`qon adabiy 


 

muhitlarida  zullisonaynlik  an`anasi  kuchli  bo`lsa,  Xorazm  adabiy  muhitida  esa, turkchilikka  e`tiborni  kuchaytirish  bilan  birga  tarjima  adabiyotiga  alohida  e`tibor 

berilganini ham kuzatish mumkin. Har bir xonlik adabiy muhitida vujudga kelgan 

an`ana va boshqa poetik xususiyatlar ham barqarorlashgan ediki, davr adabiyotini 

o`rganishda bulardan ko`z yumib bo`lmaydi. 

 Bu  davr  adabiyotida  uch  xonlik  markazida  saroyda  vujudga  kelgan  adabiy 

muhit  bilan  birga  saroy  tashqarisida  xalq  hayoti  yoki  sufiylar  qarashlari  bilan 

bog`liq  holda  alohida  adabiy  jarayon    ham  taraqqiy  etgan  ediki,  saroydan 

tashqaridagi adabiyot ayni davrda o`zining etuk namunalarini ham bergan. Shuning 

uchun  ham  xalq  adabiyoti,  ayniqsa,  xalq  kitoblari  bilan  barobar  ravishda  bu 

asarlarning prototiplari bo`lgan ijodkorlar hayoti va ijodini o`rganish ehtiyoji ham 

tug`iladi.  masalan,  Mashrabning hayoti  va  ijodini  «Qissayi  Mashrab»  yoki  «Shoh 

Mashrab»  nomi  bilan  mashhur  bo`lgan  manqabasiz  o`rganib  bo`lmaydi. 

Shuningdek,  So`fi  Ollohyor,  Huvaydo  singari  ayrim  ijodkorlar  asarlarini 

o`rganishda  saroydan  tashqarida  ham  taraqqiy  etgan  adabiy  muhit  xususiyatlarini 

ham inobatga olish lozim. 

 Bu  davr  adabiyotining  tamoyillarini  belgilashda  adabiy  manbalar  tiliga 

e`tibor  berish  alohida  muhim  hodisadir.  Chunki  bu  davr  adabiyotining  tili 

saroyning  dabdabali  tilidan  birmuncha  umumxalq  tiliga  yaqinlashganining  ham 

guvohi  bo`lamiz.  Ayrim  manbalar  tilida  esa,  forsiy  tantanavorlikning  ta`siri  yoki 

g`arb  turkchasining,  xususan,  Fuzuliy  asarlari  tilining  keskin  ta`sirini  ilg`ash 

mumkin.  Bu  ta`sirni  Mashrab,  Umarxon  asarlari  tilida  kuzatganimizdan  tashqari 

Xoniy  taxallusi  bilan  ijod  qilgan  Muhammad  Alixonning  bizgacha  saqlangan 

devonining tili g`arb turkchasiga yaqinligini qayt etmaslik mumkin emas. 

    XU1-X1X  asrlar  adabiyotida  dastlab  temuriylardan  keyin  Buxoroda  hukm 

surgan  O`zbekxonlar  sulolasi,  uning  asoschilaridan  biri  Shayboniyxon 

tasarufidagi  davlat  muayyan  o`rin  tutgan  va  bu  davlatning  parchalanishi  bilan 

vujudga kelgan Xiva xonligi hamda Qo`qon xonliklari, tabiiyki, adabiy jarayonga 

kuchli ta`sir ko`rsatgan. Shuning uchun ham yuqoridagi tamoyillarda ko`rsatilgan 

xususiyatlarni  hisobga  olgan  holda  har  bir  xonlikda  vujudga  kelgan  ijtimoiy-

tarixiy  sharoit  bilan  bog`liq  holda  o`sha  xonlik  markazida  taraqqiy  etgan  saroy 

adabiyoti  va  uning  hududidagi  adabiy  manbalarni  o`rganish  orqasida  bunga 

erishish mumkin. 

 

 

           Tayanch so`z va  tushunchalar:  Adabiy  an`ana  va  vorislik,    Adabiy  muhit  va  adabiy  maktab,  Devon  va  bayoz,                  

XX  asr  boshlari  adabiyotshunosligi,  Manqaba  va  holotlar,  Xalq  kitoblari,                  

Tasavvuf adabiyoti, Tarixnavislik, Tarjima adabiyoti, Qalandariylik tariqati 

                       Savol va topshiriqlar: Katalog: lektions -> ozbek%20adabiyoti -> O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> O'zbekiston respublikasi xalq ta'lim vazirligi ajiniyоz nomidagi
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Navoiyshunoslik
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> O'zbekiston respublikasi xalq ta'lim vazirligi ajiniyоz nomidagi nukus davlat pedagogika
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Chet el adabiyoti tarixi
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> O`zbekiston respublikasi xalq ta`limi vazirligi ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> O’zbеk аdаbiyoti kаfеdrаsi
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika

Download 0.75 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling