Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti


Download 0.67 Mb.
Pdf ko'rish
bet7/8
Sana02.12.2017
Hajmi0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

 

o ka z i s h  

mu d d a t i     

D u s h a n b a     

S e s h a n b a     

C h o r s h a n b a     

P a y s h a n b a     

J u ma     

S h a n b a     

K e c h k i   s o a t  

S t o l  

e a t r i  

p e r s o n a j l a r i n i  

b e z a s h   i s h l a r i g a  

e r d a m 

b e r i s h .  

E r t a n g i  

k u n  


ma s h g `u l o t i  

u c h u n  

q u l l a n ma l a r n i  

t a r e l k a g a   j o yl a s h  

I g n a  

k a d a yd i g a n  

e t i q c h a   t i k i s h  

T a s h l a n d i q  

v a  

t a b i a t  ma t e r i a l l a r i d a n  

u yi n c h o q l a r  

ya s a s h   ( t u x u m 

p u c h o g `i ,   p i l l a ,  

p u s t i ,  

e n g `o q ,  

d a n a k  

e k i n  

u r u g `i  

v a  


b o s h ) .  

o yi n l a r  

u c h u n   l a t t a  

q u g `i r c h o q

l a r   ya s a s h .  

Lo yd a n  

ya s a l g a n  

k u z a c h a   v a  

l a g a n c h a d a

n  


b u e q  

b i l a n  

b e z a s h  

B a yr a mg

a  

a t a b  o t a -

o n a mi z g

a   s o v g `a  

t a ye r l a s h

.  

£ u l  


me h n a t i  

J o n l i  

b u r c h a k d

a g i   q u s h ,  

b a l i q ,  

t o s h b a q a  

v a  

b o s h q a l ar  

u c h u n  

o z u q a  

t a ye r l a s h

.  

 

 

Maktabgacha tarbiya eshdagi bolalarini  mexnat tarbiyasida tejamkorlikka ыrgatish 

 

Bolalarni  maktabgacha  muasasalardagi  mexnat  tarbiyasi  oilaviy  tarbiyadan ajralmagan  xolda  olib  borilishi  kerak.  Bolada  mexnat  -  sevarlikni  tarbiyasining  barcha 

qulay sharoitlari oilada mavjud. 

Biz  bolani  oilada  mexnatga  ыrgatibgina  qolmasdan  ularini  tejamkorlikga  щam  ыrgatib 

borishimiz lozim. 

   Bu borada xonadonlarda uchraydigan tashlandiq ashelardan foydalanamiz. 

Xar bir tashlandiq ashedan biror bir buyum yasashni ыrgatsak, bolalarda ijodkorlik xissi 

xam shakillanib boradi.  

 

Masalan:  Suv  ichimliklaridan  bыshagan  idishlardan  chiroyli  ыyinchoqlar  yasash mumkin.  Svetofor,  timsoq,  katta-kichik  matrieshkar,  ari,  tulki  ыyinchoqlari  щamda 

 

44 


chiroyli qalamdon, guldon yasash mumkin, bu ыyinchoqlarni yasashlari asosida bolalarda 

tejamkorlik xissi singdiriladi. 

Tashlandiq  ashe  xisoblangan  paypoq,  kiyilmaydigan  kuylaklarni  lentasimon  qilib  qirqib, 

ularni bir-biriga ulanadi, sыng koptok qilib ыraladi. 

Bu ipdan tыqilgan gilamchalar juda mustaxkam bыlib, yuvilish va quritish juda osondir. 

Yana eski paypoqqa uyda ishlatilmaydan, qolgan mayda sovun parchalarini solib, ulardan 

estiqcha  shakli  tikilsa,  oshxona  mebeli  va  muzlatkichni  artish  uchun  qulay  mochalka 

щ

osil bыladi. Biz  bolalarni  oilada  tejamkorlikni  ыrgatib,  borar  ekanmiz,  ular  eshligidanoq  buyum  va 

materiallarni isrof qilmaslikni щar bir narsani xaetda tejab ishlatishga kыnikma va malaka 

щ

osil  qilib  borishlarini  ыrgatishimiz  zarur.  +o\oz  karton  va  gazlama  xamda  tolali materiallar  tayer  maxsulot  bыlib,  ulardan  turli  ыyinchoqlar  yasaladi,  ularning 

chiqindilaridan xam tejamkorlik bilan foydalanishni ыrgatiladi. 

Bolalar bo\chasida turli materiallar bilan ishlashda esa eng avvalo qaysi narsadan nimalar 

yasash  mumkinligini  avvaldan  rejalab,  anchayin  izlanib,  tabiat  qыynidan  axtarib  topib, 

yi\ib  olingandan,  sыng  reja  asosida  turli  ыyinchoqlar,  ertaklar  asosida  kыrsatmali 

kыrinishlanga  boy  personajlar  yasash  mumkin.  Turli  omillar:  Eman  daraxti  mevasi 

pыstlo\i,  namatak  mevasi,  chi\anoqlar,  en\oq  pыstlo\i,  qovoq  uru\lari,  namatak  guli  va 

boshqalardan  xalq  masallari,  mul`tfil`m  qaxramonlarini:  G`Ninachi  va  chumoliG`, 

G`Toshbaqa va chaenG` kabi masallarni ertak qaxramonlarini yasashlari mumkin. Mexnat 

mash\ulotlarida – daraxt navdalari qamish paxol, \ыza chanoqlari, qumlarning ishlatilishi 

xamda  plastik  massalar:  plastilin,  rezina,  tselofan,  polietilen  lentalari,  plenkalar,  gugurt 

qutuchalari,  \altak  iplar,  flomasterning  tugaganlari  щamda  pista  pыchoqlari  danak 

pыchoqlari,  kunga  boqar  ыsimligining  kosachasi,  tuxum  pыchoqlari  ishlatiladiki  ana 

shunday  tashlab  yuborilishi  mumkin  bыlgan  narsalardan  chiroyli,  gыzal  ыyinchoqlar, 

ertak qaxramonlari, turli kыrsatmali manzaralar yasash mumkinligini tejamkorlik ruщida 

tarbiyalash imkoniyatlari kыpligini kыrsatadi.  

Tashlandiq  narsalardan  щam  kerakli  buyumlar,  estetik  zavq  olsa  bыladigan,  ayniqsa  ыz 

kыrinishi,  mazmuni  bilan  bolalarni  tarbiyalashi  mumkin  bыlgan  narsalar  yasalishi  ular 

tarbiyasiga  ijobiy  ta`sir  etadi.  Oilada,  ota-onalar,  bolalar  bo\chasida  tarbiyachi  bolalarni 

ana  shunday  ishlarni  amalga  oshirishi  uchun  ushbu  materiallarga  eщtietkorona 

munosabatda  bыlishlikni  ulardan  unumli  щam  tejamkordik  bilan  foydalana  olishlikni 

uqtirib borish kerak.  

Shunday qilinsa, bolalar yashnab turgan daraxt shoxlarini shart kesib eki sindirib olmaydi, 

daraxtlarni  kuzatib,  qurigan  keraksiz  shoxlarini  kesib  oladi.  Kesib  olaetganda  ыsha 

shoxdan  nima  yasasa  bыladi,  chamalashni  ыrganadi.  Turli  tabiy  materiallarni  tыplash, 

saqlash,  ishlov  berish  yыllarini  qыllash  bolalarini  tabiat  bilan  tanishgandagi  bilimini 

mustxkamlaydi.  

 

Turli  tabiat  materiallari  bilan  ishlash  mash\ulotlarni  rejalashtirish  va  materiallarni tanlashda albatta maxalliy sharoitlardan kelib chiqish, ыlka iqlimi, tabiati, ishlab chiqarish 

korxonalari, xalq badiy ustaxonalari va shu kabilari e`tiborga olish kerakligini unutmaslik 

lozim.  

 

Bunday mash\ulotlar bolalarning ijodiy qobiliyatlarini ыstiribgina qolmay, ularning ijodkorligini ыstiradi, estetik xissietini shakllantiradi. 

 

45 


 

Bolalar  turli  materiallar  bilan  ishlash  jaraenida  turli  tabiy  materiallarni  tыplash, 

saqlash  qoidalari  bilan  tanishadi,  tevarak  atrofni  muxofaza qilishga ыrgatadi. Turli tabiy 

materiallarga ishlov berish va rejalashtirishni, ularni nimalar yasay olishni taxlil qilishni, 

xamda  ishlov  berish  asboblarini  tanlay  oladilar.  Bolalarda  bu  ishlarni  bajarishlarida  ular 

mustaqil fikrlay olib, ijodkorlikni namoen qiladilar. Ijodkorlik qobiliyatlari ыsadi. 

 

Obrazlar,  personajlar,  ыyinchoqlarni  yaratishda  konstruktorlik  va  ijodiy qobiliyatlari  rivojlanadi,  murakkab  asboblar,  bigiz,  qaychi,  bol\acha,  pichoqchalar  bilan 

kattalar  erdamida  ishlata  bilish  malakalarini  egallaydilar.  Bolalar  turli  tabiat  materiallar 

bilan  ishlashlari  aloщida  qiziqish  uy\otadi,  ayniqsa  loy,  plastilin,  daraxt  shoxchalari, 

chinor  uru\lari,  turli  qurigan  barglar,  daraxt  pыstlari,  elimlaridan  foydalanib  qushlar, 

jonivorlar,  ertak  ishtirokchilarining  shakllarini  qiziqib  yasaydilar.  Ыz  tassavurlari 

personajlar bilan boyiydi. 

 

Bolalar  turli  materiallar  bilan  ishlashda  ishlar  qoidalari  bilan  tanishadilar,  texnik xavfsizli  qoidalari,  gigiena-  sanitariya  xolatlariga  rioya  qilibgina  qolmay  tejamkorlikka 

xam aloxida e`tibor beradilar.  

 

Bolalarga  turli  ashelardan  narsalar  yasashni  rejalashtirishni  ыrgatar  ekanmiz  tabiy materiallarning  xossa  va  xususiyatini  xisobga  olgan,  xolda  isrofgarchilikka  xam  yыl 

qыymaslikni  tushuntiriladi.  ularning  shakl,  kыrinishlarini  rejalab  aniq  narsa  yasash  yыli 

bilan  tejashni  ыrgatiladi.  +anday  asboblarni  bolalarga  berish  mumkinligi  va  asboblarni 

tы\ri ishlatish (sindirmaslik, buzmaslik) yыllari uqtiriladi. 

Ish joyini tartibsiz qolishdan saqlashni ta`kidlanadi.  

Ish  mazmuni  sodda  murakkabligiga  qarab,  bosqichma-bosqich  guruxlarga  moslash  yыli 

bilan  tejamkorlik  tuy\usini  singdirish  talab  etiladi.  Yuqoridagi  tartib  qoidalar  bolalarda 

tejamkorlik,  tadbirkorlik  sifatlarini  tarbiyalashda  meщnat  mash\ulotlari  samaradorligi 

oshiriladi.  Asosan  tayerlov  gurxida  bolaning  esh  xususiyatini  xisobga  olib, 

sanchilmaydigan, kesmaydigan asboblardan foydalangan xolda pыkak, turli bыsh qutilar, 

qutichalar,  daraxtlarning  uru\lari,  qurigan  barglardan  elimlab  epishtirish,  plastilin 

erdamida  epishtirish  yыli  bilan  turli  shakldagi  ыyinchoqlar  yasashni  ыrgatladi  va 

ы

rganish jaraenida bolalar yi\ilagan tabiy materiallarni ыrni bilan ishlatishga, turar joyini asrab  avaylashga,  tabiatni  muxofaza  qilishga  ыrgatish  bilan  tejamkorlik  xissini 

rivojlantira boriladi.  

Ota-onalar bolalariga xar doim щam yangi kiyim olib berisha olmaydi. Yangi kiyim olib 

berilaversa,  oilaning  sharoiti  emonlashishini  xammaga  aen.  Shuning  uchun  kiyimlarni 

asrash bilan ota-onasining pulini tejaydi, ularni meщnatini щurmat qilgan bыladi. Oilada 

eshligidan  mexnatga  ыrgata  borilar  ekan,  ular  щamma  narsalarni  asrab,  avaylashga 

odatlnib  boradi.  Agar  ota-onalar  ishlariga  qiziqaetgan  bolani  ishdan  chetlashtirmaslar, 

uning  qiziquvchanligini  qondirishga  xarakat  qilsalar,  u  щolda  bolada  meщnat 

qiluvchilarga  nisbatan  minnatdorchilik  xissietini  uy\otadilar  va  unda  atrofdagilar 

mexnatiga  xurmat  shakllantiradi,  mexnat  qilish  ishtieqi  tu\iladi.  Ba`zida  ota-onalar  xali 

eshsan,  -  deb  bolani  kattalarga  kыmaklashish  xissini  sыndiradilar,  aksincha  - 

G`Bolaginam  katta  bыlib  qoldi,  u  ыz  ыrnini  yi\ishtirayapti,  stol  ustini  ovqatlanishdan 

sыng  artib  qыyayaptiG`,  deb  aytishlik  ularni  kattalarga  taqlid  qilishga  ыzlarini  katta 

bыlgandek  xis  qilishga  chaqiradi.  Oilada  qizlar  tarbiyasiga  kыproq  e`tibor  berilsa, 

kelgusida tejamkor tadbirkor uy bekasi bыlishlikka zamin yaratadi.  


 

46 


+izlarning qыliga kattalar nazoratida igna berib, ip ыtkazishga, oddiy tы\ri chok tikishga 

ы

rgatiladi,  ыziga  oddiygina  fartukcha  tikib,  olib  ish  qilsa,  kiyimini  asraydi.  Akalari, ukalarining  eski  kiyilmaydigan  jemper  iplaridan  paypoqchalar  tыqib  berilsa  yangi 

paypoqlarni  yirtilishidan  asraladi,  paypoq  puli  tejalib,  boshqa  narsaga  ishlatiladi. 

Maktabgacha  katta  eshdagi  bolalarning  kattalar  bilan  birgalikda  ishlashlari  aloxida 

axamiyatga egadir.  

Bolalar  ota - onalari bilan birgalikda ishlashga xar doim intiladilar va intilishni qыllab - 

quvvatlash  zarur.  Ы\il  bolalar  dadalari  bilan  kuzda  er  chopadilar,  daraxt  shoxlarini 

butalaydilar.  Sigir,  qыylarga  em  tayerlaydilar.  Bu  ishlarni  bajarish  orqali  bolalarda 

mexnatsevarlik  щissi  tarbiyalansa,  oilada  tejamkor,  tadbirkor  bыlishlikka  undaydi.  Turli 

materiallar bilan ishlash bolalarda ijodiy qobiliyatni ыstirish bilan birga izlanuvchanlikni 

xam oshiradi.  

 

Masalan:  Bir  e\ochning  ыzidan  mitti  beshiklar,  bolalar  aravachasi,  suyangichlar, kitob javoni, kiyim ilgichlar, taxta ыqlov, qor kurak, mol kurak, keli, quvi dastalari albatta 

bunda  milliy  an`anaga,  kыxna  qadriyatlarga  tayanilsa,  milliy  tarbiyalashga  katta  xissa 

qыshgan  bыladi,  xullas  rыz\orga  nima  kerak  bыlsa,  yasash  mumkinligini  aytiladi. 

e\ochdan teshab-tergab foydalanishga undaladi.  

 

Turli  materiallar  bilan  ishlash  turidan  tashqari  texnik  modellash,  ya`ni konstruktorlar  bilan  ishlash,  qishloq  xыjalik  meщnati,  xamda  ыz  ыziga  xizmat  turlari 

borki,  bu  mexnat  turlarini  bolalarga  singdirishda  xam  tejamkorlikka  aloxida  e`tibor 

beriladi,  tarbiyalanadi.  Mexnat  mash\ulotlarida  texnik  modellar  -  samolet,  parovoz, 

paroxodlar  xaqida  tushuncha  berib  borish  bilan  birga  shu  texnikalar  inson  mexnatini 

osonlashtirgani  xaqida  tыxtablib,  ana  shu  texnikani  asrab,  uzoq  vaqt  ishlatish  bilan 

xaetimizda  tejamkorlikka  erishaetganimiz  xaetimiz  farovon  bыlib  boraetganlagini 

tushuntiradi. 

 

Bu  ыrinda  bizga  sharq  mutafakirlarining  qarashlari,  pand  -  nasixatlari  xam  katta erdam  beradi.  Muxammad  pay\ambarning  xaeti,  faoliyati  va  kыrsatmalari  ifodalangan 

quyidagi xadislarni suxbat jaraenida aytishi mumkin. 

Dasturxonga  tыkilgan  taom  va  ushoqlarni  terib  eyidigan  odamning  gunoxlari  tыkiladi. 

Kimki xaetda tejamkor bыlsa, zinxor qoshshoqlikka tushmaydi. Maxsulotlardan totli taom 

pishira bilmaslik xam gunoxdir. Oz maxsulotlardan totli va barakotli taom pishirmoqlikda 

xam savob kattadir. 

 

Mexnatning  boshqa  turlarida  xam  tejamkorlikning  zarurligi  xaqida  fikr  yuritilsa, suxbatlar  ыtkazilsa,  kыzlagan  natijaga  erishiladi.  Tavsiyalarimiz  asosida  mash\ulotdan 

tashqari ыtkaziladigan tыgarakda qiziqarli suxbat uyushtirgan.  

Toshkent  shaxar  Chilonzor  tumanidagi  ңo`q-bolalar  bo\chasining  tarbiyachi  uslubchisi 

Xasanova  Sh  bolalar  e`tiborini  shunday  mavjud  tortdi:  +ani,  bolajonlarimiz  xammangiz 

G`moxir  pazandaG`  bыlishni  xoxlaysizmiO`  Moxir  pazanda  bыlish  qizlarga  xam  ы\il 

bolalarga  щam  zarur.  Chunki  oila  xыjaligida  taom  tayerlash  asosida  ыrinni  egallaydi. 

Taom  tayerlashni  bilmaslik  masalliqlarning  isrof  bыlishiga  sabab  bыladi.  Ana  shuning 

uchun  xam  bu  xunarni  eshlikdan  avvalo  ota  onadan,  sыng  bo\chadagi  pazandachilik 

tыgarak mash\ulotlaridan ыrganamiz. 

 

Tarbiyachi  bolalarni  sabzavot  va  mevalarni  yuvish,  archishni  kыrsatdi  (artgich bilan).  Bolalar  bilan  meva,  sabzavotlar  archish  xaqida  suxbatlashildi.  Bolalar  turp  bilan 

shol\om  archish,  piezni  archish,  nonni  tejash  xaqida  gapirdi.  Mexnat  turlarini  qay  birini  

47 


olmang  unda  albatta  tejamkorlik  tuy\usini  singdirish  inson  shaxsining  xar  tomonlama 

shakllantirishga zamin bыla oladi. +ishloq xыjalik mexnatini oladigan bыlsak ыrta gurux 

bolalari bir yillik va kыp yillik ыsimliklarni turi, uru\i bilan tanishib ularni farqlay olsalar, 

begona ыtlarni ajrata olishni ыrganadilar. 

 

Katta gurux ishlov berish, bir yillik ыsimliklarni va xona gullarini parvarish qilish, tabiatni muxofazasi qanchalik zarurligini tushunadilar. 

Tayerlov  guruxda  esa  tabiat  qanchalik  gыzal,  noz  -  ne`matlariga  tыla  ekanligini  tabiatni 

parvarishlash,  asbob  -  anjomlardan  tы\ri  foydalanish,  meщnatdan  qochmaslikka,  tabiat 

in`omini  esa  isrof  qilmaslikka,  xam  uzib  tashlanmaslikka,  ekinlarni  payxon  qilmaslikka, 

sindirmaslikka asrab - avaylashga tejamkorlik bilan qarashga ыrgatiladi.  

 

Mexnatning ыz - ыziga xizmat turida va ы\il bolalarga щam, qiz bolalarga xam uy rыz\or  ishlari  malakasi  va  kыnikmasini  xosil  qildirish  bilan  birga  oilada,  rыz\or 

tejamkorlik sifatlari singdiriladi.  

Ы

\il  va  qiz  bolalarga  gurux  oshxonasida  navbatchilik  davrida  bajaradigan  ish  orqali narsalarni  buyumlarni  asrab  -  avaylashlari,  undan  tы\ri  foydalana  olishlari,  kosa  va 

pielalarni  sindirmaslik,  salfetka,  dasturxonlarni  ortiqcha  do\  qilmaslik,  boshqa 

anjomlardan  texnika  xavfsizligi  qoidalariga  binoan  foydalanish  (qoshiq,  vilkalardan  va 

boshqa)ga ыrgatish щam tejamkorlik щissini singdirib boradi. Tabiiy materiallar bilan ishlash 

 Uzbekiston  tabiiy  resurslar,  foydali  qazilmalar,  usimliklar,  qushlarga 

boy  ulkadir.  Respublikaning  bu  tabiiy  boyliklari  sanoatda,  turmushda 

foydalaniladigan  xom  ashe  bulishi  bilan  bir  qatorda,  mexnat  darslarida 

bajariladigan  ishlar  uchun  tabiiy  material  bulib  xam  xizmat  qiladi.  Mexnat 

darslarida  usimliklar  shoxlari,  ildizlari,  barglari,  usimlik,  sabzavat,  meva 

xamda  rezavorlar  urug`lari,  qushlarning  patlari,  paxta  chanog`i,  juxori 

sutasi,  boshoqlilar  somoni,  ut  poyasi,  baliq  tangalari,  qamish  va  shu 

kabilardan maxalliy material sifatida foydalaniladi. Boshlang`ich sinflardagi 

mexnat  ta`limi  programmasi  maxalliy  tabiiy  material  bilan  ishlashni  tashkil 

etish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. 

Mexnat  ta`limi darslarida turli maxalliy tabiiy materiallardan foydalanish 

boshlang`ich 

sinflar 


uquvchilarining 

mexnat 


topshiriqlarini  bajarish 

jaraenidagi  materialga  extiejlarini  qondirish  imkonini  beradi.  Bu  bulimning 

yana  bir  xususiyati  shundaki,  xar  bir  oblast`,  rayon,  maktabda  uqituvchi 

maktab atrdfida kuproq tarqalgan materialdan foydalanishi mumkinligidir: 

Ilk  eshlikdan  boshlab  bolalarda  ona  tabiatga  qiziqish  va  muxabbatni, 

undagi  guzalliklarni  kura  bilishni  tarbiyalash  kerak.  Tabiiy  materiallar  bilan 

ishlash ularni tabiatni kuzatishga majbur qiladi. Kuzatishlar esa badiiy ijodiy 

qobiliyatlarni,  konstruktorlik  g`oyasini,  tushunchalarning  aniqligini  uyg`o-

tadi.  

%oyaviy  mazmunni  izlashda  g`oya,  fikr  eki  uzining  formasi,  tashqi kurinyshi  bilan  bulajak  ishning  g`oyasini,  syujetini,  formasini,  tashqi 

ifodasini  aytib  turuvchi  materialni  topish  birinchi  urinda  turadi.  Boshqacha 

bulishi  xam  mumkin.  g`oya  bor,  ammo  uni  amalga  oshirish  uchun  materialni 

topish  qiyin.  Buning  aksi,  bolalar  bir  stakan  urug`ni  tukib  yuboradilar,  

48 


kutilmagan  xolda  ular  ajoyib  jonivor,  qush,  odamchalarga  aylanib  qoladi, 

ularga nimadir, burun eki dum qushish kifoyadir. 

Ayrim  figura  va  butun  kompozitsiyalarni  yaratishda  g`oyalar  qaerdan 

olinadiO`  Bolalar  g`oyalarni  qaerdan  olishni  yaxshi  bilishlari  kerak. 

g`oyalar  atrof-muxitdagi  obraz  va  syujetlardan,  bolalarga  tanish  ertak  va 

xikoyalardan,  qachonlardir  kurilgan  rasm,  shakllardan  va  shu  kabilardan 

olinadi. 

Turli tabiiy materiallar bilan ishlash, turlicha 

ishlov berilishini, turli asboblardan foydalanishni 

talab  qiladi  va  ularni  ishlatish  bilim,  kunikma,  malakalarini  beradi.  Tabiiy 

materialni  tuplash  uqituvchi  quygan  maqsadga  bog`liq  buladi.  Bolalar  kurib 

chiqilgan  va  batafsil  razbor  qilingan  eki  uzlari  uylab  topgan  syujet  uchun 

material  tuplaydilar.  Va  aksincha,  avval  qandaydir  materialni  (barglar, 

gullar,  urug`larni)  tuplab,  keyin  qanday  ishni  bajarishni  aniqlashlari 

mumkin. 

Tabiiy  materialni  uquvchilar  dastlab  uqituvchi  raxbarligida  sayr  vaqtida 

tuplaydilar.  Tabiiy  materialni  tuplash  jaraenida  uquvchilar  atrofdagi  usimlik 

dunesi, xasharotlar bilan tanishadilar, da-raxtlar, gullar navlarini, nomlarini, 

shakllarini,  tabiiy  materialni  qachon  va  qanday  tuplash  va  qanday  saqlash 

lozimligini  bilib  oladilar.  Tabiatni  quriqlash,  unga  extietkorlik  bilan 

munosabatda  bulish,  uni  asrash  masalalariga  aloxida  e`tibor  berish  xar  bir 

uqituvchining burchidir. 

Mamdakatimizda  ilmiy-texnika  taraqqietini  tezlashtirishni  tabiatdan 

tug`ri  foydalanish  bilan  biriktirish  borasida  kup  ish  qilinmoqda.  Tabiatni 

quriqlash  umumdavlat  tadbirlari  qatorida  planli  nazarda  tutilmoqda  xamda 

realizatsiya qilinmoqda Tabiiy narsalarni tuplash va saqlash 

Tabiiy  materialni  butun  yil  davomida  tuplash  lozim,  chunki  yilning  xar 

bir  fasli  uz  xususiyatlariga  egadir.  Erta  baxorda  lola,  gulni  quritib  olish, 

terak  popugini,  daraxt  va  butalarning  esh  navdasini,  ezda  rezavorlarning 

donalarini,  turli  gullarni,  kuzda  daraxtlarning  xilma-xil  barglari,  mevalarini 

va  shu  kabilarni  tuplash  mumkin.  Tabiiy  materiallarni  tuplaetgan  xar  bir 

kishi  tabiiy  materiallarni  tartibli  yig`ish  va  tayerlash  lozimligini  bilishi, 

barg  tuplash  jaraenida  daraxtlar,  butalar  shoxini  qupollik  qilib  sindirish,  gul 

va  shu  kabilarni  uylamasdan  tuplash  tabiatga  nisbatan  vaxshiylik  ekanligini 

edda tutishi lozim. 

Tabiat  bilan  xar  qanday  uchrashuvdan:  ezgi  kanikul  va  pionerlar 

lageridagi  turistik  poxodlar,  mexkat  xamda  tabiatshunoslik  darslaridagi 

ekskursiyalardan  tabiiy  materiallarni  tuplash  maqsadida  foydalanish  lozim. 

Tabiiy  materiallarni  tuplash  va  ular  bilan  ishlash  tabiatshunoslik  darslari 

bilan 

bevosita aloqadordir. 

Tabiiy 


materiallarni 

tuplash 


buyicha 

uyushtirilgan  ekskursiyalarda  bolalar  tabiatni  quriqlash  qonunlari  bilan 

amalda  tanishadilar.  ular  tabiatni  quriqlash  bu  tabiiy  aloqalarni  bilishga 

asoslangan  tadbirlarning  butun  bir  kompleksidan  tarkib  topishini  bilib  

49 


oladilar.  Bolalar  atrof-tabiatni  shaxsan  kuzatishlari,  tabiat  elementlari  va 

xodisalarini  konkret  idrok  etish  asosida  ma`lum  bilimlarga  ega  buladilar.  I 

sinf  uquvchilari  tabiiy  materiallarni  dastlab  uqituvchi  raxbarligida  sinf 

buyicha 


uyushtirilgan 

ekskursiyalarda 

tuplaydilar. 

II-III 


sinflarning 

uquvchilari  esa  bu  ishni  mustaqil  bajara  oladilar.  Biroq.  I  sinf  uquvchilari 

xam,  II-III  sinf  uquvchilari  xam  materialni  izlar  ekanlar,  undan  mexnat 

darslarida  nimalarni  yasashlarini  oldindan  muljallab  quyishlari  kerak.  Bu 

urinda  I  sinflarning  uquvchilariga  tuplanadigan  tabiiy  materiallardan  yasash 

mumkin 


bulgan 

narsalarning 

namunalari 

albatta 


kursatilishi 

kerak 


Respublikaning 

ilg`or 


uqituvchilari 

mexnat 


darslarida 

turli 


tabiiy 

materiallar:  quri-tilgan  barglar,  gullar,  polnz  ekinlari-qovun,  tar-vuz,  qovoq 

urug`lari,  mevalar-olcha,  urik,  shaftoli  danaklari  va  shu  kabilar:  baliqning 

tangalari  va  qanotlari,  juxori  va  makkajuxori  sutalari,  paxta  chanog`i, 

eng`oq pusti va shu kabilardan keng foydalanadilar. 

Respublikamiz  tabiati,  boy,  guzal  va  xilma-xildir,  shuning  uchun  xam  uz 

ishiga  qiziqqan  va  izlash  kunikmasiga  eg`a  bulgan  uqituvchi  darslarda 

narsalar  ishlashda  qullaniladigan  materiallarning,  xammasini  batafsil  baen 

etib bulmaydi. 


Katalog: lektions -> mektepke%20shekemgi%20tarbiya
lektions -> O`zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
lektions -> O`zbekistan Respublikasi Xalk Bilimlendiriu minstrligi Ajiniyaz atindag`i Nokis mamletlik pedagogikalik institut
mektepke%20shekemgi%20tarbiya -> O`zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
mektepke%20shekemgi%20tarbiya -> Ajiniyoz nomidagi Nukus Davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta`lim kafedrasi
mektepke%20shekemgi%20tarbiya -> A`jiniyaz atindag`i No`kis Ma`mleketlik Pedagogikaliq Instituti
mektepke%20shekemgi%20tarbiya -> 2 YoSh davrlari psixologiyasi fanining vazifalari va tadqiqot usullari. ReJA
mektepke%20shekemgi%20tarbiya -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika
mektepke%20shekemgi%20tarbiya -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
mektepke%20shekemgi%20tarbiya -> Maktabgacha ta`lim kafedrasi
mektepke%20shekemgi%20tarbiya -> O’zbekiston respublikasi xalq ta`limi vazirligi

Download 0.67 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling