Ajnabiylar bu shaharga kiritilmas edi, ajnabiylar ham bu shaharga oshiqmas edi


Download 96.82 Kb.
Pdf ko'rish
Sana25.12.2019
Hajmi96.82 Kb.

BAXTIYOR.UZ - o'quvchi va o'qituvchilar uchun eng yaxshi portal!

6 - sinf tarix 

1-variant

1. ”Ajnabiylar bu shaharga kiritilmas edi, ajnabiylar ham bu shaharga oshiqmas 

edi.” Bu yerda qaysi shahar haqida so‘z borayapti?

A)Sparta           B)Afina                C)Persepol     D)Sard2. Misrliklar e’tiqod qilgan quyosh xudosi Raning ibodatxonasi joylashgan shaharni

toping.

A)Sais              B)Geliopol           C)Fiva            D)Memfis3. Yunonistonda Finikiya alifbosiga asoslangan yangi yozuv vujudga kelgan sanani 

aniqlang?.

A)mil. av. X asr     B)mil. av. VII asr     C)mil. av. IX asr        D)mil. av. VIII asr4. O‘rta podsholik davrida Misr poytaxti qayer bo‘lganligini aniqlang?.

A)Abidos         B)Memfis           C)Bumbastis         D)Fiva5. “Bir daryoga ikkinchi marta sho’ng’ib bilmaysan”, “Hamma narsa oqadi, hech 

narsa bir joyda turmaydi” degan hikmatlar, ya’ni er yuzidagi barcha narsa olovdan

kelib chiqqan degan fikrlar kimga tegishli. 

A)Yunon faylasufi Geroklit              B)Yunon faylasufi Suqrot

C)Yunon faylasufi Demokrit            D)Yunon faylasufi Diogen

6. Qadimda ”Xudolar kalomi” deb nomlangan yozuv qaysi davlatga tegishli 

bo‘lgan?

A)Xitoy      B)Mesopotamiya      C)Yunoniston      D)Misr7. Qaysi yildan boshlab Yangi Bobil podsholigi Fors davlati tarkibiga kirdi?

A)mil.avv. 552-yildan       B)mil.avv. 539-yildan  

C)mil.avv. 540-yildan       D)mil.avv. 530-yildan

8. Ilk podsholik davrida Misrning poytaxti qaysi shahar edi?

A)Memfis          B)Abidos           C)Fiva          D)Kadesh9. Rivoyatlarga  ko‘ra  qaysi  shaharga  hukmdor  Kir II  asos  solgan?

A)Kiropolisga    B)Nautakaga    C)Zariaspga   D)Maroqandga10. Olimlarning faraz qilishicha, Hindiston hududiga bostirib kirgan oriylar 

qayerda yashaganlar?

A)Uralda            B)Eronda          C)Iroqda        D)Kichik Osiyoda11. Abidos shahrida hozirgacha saqlanib qolgan ibodatxonani aniqlang. ?

A)Osiris ibodatxonasi                   B)Set ibodatxonasi  

C)Xapi ibodatxonasi                     D)Ra ibodatxonasi

12. Quyidagi qaysi hukmdorning yurishlari haqidagi ma’lumot Megido shahri 

ibodatxonasida saqlangan?

A) Yaxmos       B) Memfis    C) Tutmos III    D) Tutmos II13. Tutmos III ning yurishi to‘g‘risidagi  bitik qaysi  shahar  ibodatxonasi 

devorlarida  bitilgan?

A)Megido   B)Abidos    C)Kish  D)Fiva14.Qadimgi Misr hunarmandlarining qancha xil kasb-kori bo‘lgan?

A.10 dan ziyod  B.20 dan ziyod  C.30 dan ziyod  D.40 dan ziyod 15. Eron hududiga midiyaliklar va forslar qachon ko‘chib kelganligini aniqlang.

A)mil. avv. VI asrda                      B)mil. avv. III mingyillikda 

C)mil. avv. VII asrda                     D)mil. avv. IX asrda

16. Yunonlarning Qora dengiz bo‘ylaridagi koloniyalarini aniqlang?.

A)Tir, Karfagen, Rim                B)Kirena, Sirakuza, MassiliyaC)Persepol, Fiva, Delfa             D)Oliviya, Xersones, Pantikapey

17. Sin Shixuandi maqbarasi necha yilda qurilgan?

A)12                    B)20              C)37               D)518. Spartaliklarning  asosiy mashg‘uloti nimalardan iborat edi? 

A)harbiy  hayot  tarzi  va  jangchilik   B)dehqonchilik va chorvachilik 

C)ilotlarning uylarida turli majburiyatlarni bajarganlar 

D)dehqonchilik va savdo-sotiq19. Taxminan mil. avv. XVIII asrda paydo bo‘lgan Xett podsholigi hozirgi qaysi 

hududga to‘g‘ri keladi?

A)Turkiya           B)Suriya        C)Eron          D)Livan20. Qachon va qaysi podsho davrida Urartu podsholigi gullab yashnagan?

A) mil.avv. IX asrda, podsho Sardur I davrida

B) mil.avv. VI asrda, Menua hukmronligi davrida

C)mil.avv. XI asrda, Xattus hukmronligi davrida

D)mil.avv. IX asrda, podsho Aramu davrida

21. Hozirgi Suriya hududida tashkil topgan qadimgi davlatni aniqlang?

A)Mitanni          B)Bobil          C)Ossuriya         D)Elam22. Osiris ibodatxonasi qayerda bunyod etilgan? 

A)Abidosda       B)Fivada        C)Geliopolda       D)Fayumda23. Maurya  davlatining  asoschisini  toping?

A)Urganch        B)Koshala        C)Ashoka          D)Chandragupta24. Ilk  sivilizatsiyalar  dastlab  qayerda  vujudga  kelgan?

A)qadimgi Rimda                               B)qadimgi Sharqda 

C)qadimgi Amerikada                        D)qadimgi Gretsiyada

25. Pataliputra shahri qaysi davlatning poytaxti bo‘lgan?

A)Malla            B)Magatxa         C)Mauriya      D)Koshala26. “Avesto” matnlari sharxi nima deb ataladi?

27. Yunonistonda oliy ta’lim necha yil  davom etgan?

28. Misrda iyerogliflar  soni  nechta bo’lgan? 

29. Qadimda Misr matnlarini o’qish kalitini kim topgan?

30.  Mesopotamiyada ibodatxonalar qanday atalgan ?   

31. Buyuk muzliklar davri qachon boshlangan ?

32. Sinantrop odami suyak qoldiqlari qaysi mamlakat xududidan topilgan?

33. Zinjantrop odami suyak qoldiqlari qaysi mamlakat xududidan topilgan?

34. Yunon mifologiyasiga ko'ra dengiz xudosi kim bo'lgan?

35. O‘q-yoy qaysi davrda kashf etildi?

36. Yunon mifologiyasiga ko'ra uyqu xudosi kim bo'lgan?

37. Qadimgi yunonlar  … va boshqa sohalardagi ko`plab yutuqlarni misrliklardan 

o`zlashtirib olganlar?

38. Misrda tarqoq manzilgohlar qanday atalgan?

39. Isroil podsholigining donishmand hukmdori kim bo`lgan?

40. Kimning hukmronligi davrida kushon davlati poytaxti baktriyadan peshovarga 

ko'chiriladi?

6-sinf tarix 

2-variant 

                                            

1.Misrning yagona davlatga birlashuvi qachon ro’y bergan?

 A)Millodan avvalgi VII asrda.              B)Millodan avvalgi VI asrda.

 C)Millodan avvlgi  V asrda.                 D)Millodan avv.3000 yilda.


2.Millodan   avvalgi   4   ming   yillikda   qaysi   xalqlar   eng   qadimgi   yozuv   mixxatni   ixtiro

qilishgan?

A)Shummerlar                B)Giksoslar           C)Akkadlar.            D)Nubiyaliklar3.Yunonlar olimpiada o’yinlarini kimning sharafiga tashkil qilganlar?

A)Botir jangchilar sharafiga .             B)O’zlarining bosh hudosi Zevs sharafiga.

C)Onalar sharafiga.                            D)Vatan shon shuxratiga.

4. Xammurapi qonunlarini odamlar nima sababdan so‘zsiz, oqimasdan bajarishlari talab

etilar edi?

A) chunki u nomigagina podsho qarori bo‘lmasdan, xudoning xohish-irodasi sifatida talqin 

etilgan

B) chunki u faqat hukmdorning shaxsiy ko‘rsatmasi emas, balki xalqning talablari asosida tuzib chiqilgan edi

C) qonunlar mukammal tuzilgan bo‘lib, hech qanday fikr mulohazaga o‘rin qoldirmagan

D) bu qonun o‘zidan ilgari yaratilgan barcha qonunlar-ning faqat ijobiy tomonlarini o‘zida aks 

ettirgan edi5. Quyidagilardan Urartu davlati hukmdorlarini aniqlang.

A) Sargon, Miltiad, Oshshurbanipal                        B) Sarduri I, Menua

C) Salamansar, Solomon                                          D) Menua, Nexo, Salamansar

6. Mil.avv. 1792-1750 yillarda hukmronlik qilgan davlat boshlig‘ini aniqlang?

A) Salmanasar                B) Sardur  I                C) Sargon I                   D) Xammurapi7. Sargon I nima maqsadda barcha shaharlar uchun yagona bo‘lgan uzunlik, maydon va 

og‘irlik o‘lchovini joriy qilgan?

A) soliqlar yig‘ilishini tartibka solish

B) savdo-sotiqni rivojlantirish

C) mamlakatni viloyat va tumanlarga teng taqsimlash

D) tanga zarb qilishda suistemolchilikning oldini olish

8. Qadimgi Sharqning quyidagi davlatlari va ularning poytaxti bilan to‘g‘ri ko‘rsatilgan 

javobni aniqlang.

1) Ossuriya;       2) Elam;     3) Xett;      4) Urartu;      5) Mauriya

a) Suza;  b) Nineviya;  c) Tushpa;  d) Xattusa; e) Pataliputra

A) 1-b, 2-a, 3-d, 4-c, 5-e                         B) 1-e, 2-a, 3-d, 4-b, 5-c

C) 1-b, 2-a, 3-c, 4-e, 5-d                         D) 1-b, 2-a, 3-d, 4-e, 5-c 

9. Sargon I qaysi davlatni  boshqargan?

A) Shumer

     B) Nineviya

        S) Xett            D) Ossiriya10.Qadimgi Xitoyda qaysi podsholik hukmdorlari o‘zlarini“Osmon o‘g’illari”deb 

atashgan?                    

 A) Shan                    B) Sin                    C) Chjou                 D) Xan11.mil. avv. 220-yilga qadar mavjud bo`lgan davlatni boshqargan sulolani aniqlang?

A) Xan                     B) Gupta               C) Kushon               D) Salavkiylar12. Markaziy Osiyoda mil. avv. VII- VI asrlarda mavjud bo‘lgan Ko‘zaliqir shahri qaysi 

davlatning markazlaridan biri bo‘lgan?

A)   Qadimgi Baqtriyaning                    B)   Qadimgi Parkananing     

C)   Marg'iyonaning                               D)   Qadimgi Xorazmning

13.  Quyidagilardan milodiy II asrda yashagan qadimgi yunon tarixchisini aniqlang?

A) Ktesiy                 B) Arrian                      C) Strabon                      D) Kvint Kursiy Ruf14.Avstrolopitek  odam  qayerdan  topilgan?

A) Shimoliy Afrikada                         B) Janubiy Afrikada         

C) Sharqiy Afrikada                            D) G'arbiy Afrikada

15.  Quyidagilardan qaysi biri so‘ngi paleolitda sodir bo‘lgan?

A)  o`q-yoyning kashf etilishi                                      B) mikrolitlar yasay boshladi

C)  odarnlarning urug' jamoalarga ajralib chiqishi       D)  to‘quvchilikning kashf etilishi

16.  Qaysi davrdan boshlab odamlar kulolchilik idishlaridan foydalanishga kirishganlar?

A) mezolit davridan        B) neolit davridan        C) eneolit davridan        D) bronza davridan17. Quyidagi qaysi yodgorlik Buxoro viloyatida joylashgan?

A) Sarazm              B) Namozgoh            C) Zamonbobo             D) Oltintepa18. Quyidagi yodgorliklardan qaysi birida aylana shaklda qurilgan mustahkam ibodatxona

qoldiqlari topilgan?

A) Tuproqqal'a                B) Ko‘zaliqir               C) Uzunqir              D)Qo‘yqirilganqal'a19. "Bir kuni erta tongda .. .suv olish uchun daryo bo‘yiga boribdi. Zilol suvda u ... 

elchilaridan birining siymosini ko‘rib qolibdi." Bu yerda kimlar haqida so‘z yuritilayapti?

A) Iso payg'ambar va Bibi Maryam                        B) Zardusht va Axuramazda

C) Axriman va Mitra                                               D) Xumo va Axriman

20.Minoy sivilizatsiyasi qaysi qabilalar hujumidan so`ng inqirozga uchradi?

A) Oriylar                      B) Doriylar                        C)Xunlar            D)Ahheylar21. Zardushtiylik tarqala boshlagan kezlarda diniy marosimlar qayerlarda o‘tkazilgan?

A) asosan maxsus ibodatxonalar va g'orlarda

B) g'orlarda va daryo bo‘ylarida

C) dashtda, sahroda va katta daraxtlarning kovagida

D) ochiq osmon ostida, gulxan qarshisida yoki uydagi o‘choq olovi yonida

22. O‘zbekiston tarixi bo‘yicha eng qadimgi yozma manbalar ketma-ketligi to‘g'ri      

keltirilgan      javobni  aniqlang. ?

A)  "Avesto", Shumer yozuvlari, Gerodotning "Tarix" asari, Behustun yozuvlari

B)  Ramayana, "Avesto", Yunon-rim manbalari, Persopol yozuvlari

C)  "Avesto", Behustun yozuvlari, Gerodotning "Tarix" asari, Yunon-rim manbalari

D)  "Avesto", Yunon-rim manbalari, Xitoy solnomalari

23. Quyidagi qaysi davrda O‘rta Osiyoda o‘zlashtiruvchi xo‘jalikdan ishlab chiqaruvchi     

xo‘jalikka o‘tilgan?

A) paleolit davrida          B) mezolit davrida         C) neolit davrida          D) eneolit davrida24. Quyidagilardan miloddan avvalgi I asrda yashagan qadimgi yunon tarixchisini  

aniqlang? 

A) Ktesiy                B) Arrian                         C) Strabon                     D) Polien25. Qachon Bobil davlati Ossuriyadan ajralib chiqdi?

 A) mil. avv. 627- yil                              B) mil. avv. 612- yil        

 C) mil. avv. 617- yil                              D) mil. avv. 607- yil

26.Mill.avv.VII- VI asrda O’rta osiyo hududida tashkil topgan qadimgi davlatlardan biri?

27.Insonlar uchun nihoyatda qadrli, qimmatli, urf odatlar, ananalar?

28.”Yuqori shahar” ma’nosini anglatuvchi so’z?

29. Chandragupta asos solgan davlat nomi. 

30. “Budda” taxallusini olgan shaxzodaning nomi.

31. Buyuk muzliklar davri qachon boshlangan ?

32. Sinantrop odami suyak qoldiqlari qaysi mamlakat xududidan topilgan?

33.”Yuqori shahar” ma’nosini anglatuvchi so’z?

34. Chandragupta asos solgan davlat nomi. 

35. “Budda” taxallusini olgan shaxzodaning nomi.

36. “Avesto” matnlari sharxi nima deb ataladi?

37. Yunonistonda oliy ta’lim necha yil  davom etgan?

38. Misrda iyerogliflar  soni  nechta bo’lgan? 

39. Qadimda Misr matnlarini o’qish kalitini kim topgan?

40.  Mesopotamiyada ibodatxonalar qanday atalgan ?   

6-sinf tarix 

3-variant

1. Sian, Dunxuan, Yorkent, Samarqand, Buxoro, Termiz kabi qadimiy shaharlar 

qaysi yo’l bo’yida joylashgan?


A)Buyuk Ipak yo’lida   B)“Shoh yo’li”da  C)“Lol yo’li”da  D)“Kumish yo’li”da

2. Quyidagilardan g’alaba  ilohasi va uyqu xudosi bo’lganlarnit oping

A)Nika va Gipnoz   B)Gipnoz va Ares   C)Ishtar va Eos   D)Nika va Ishtar3. Yunonistonda Finikiya alifbosiga asoslangan yangi yozuv vujudga kelgan sanani 

aniqlang.

A)mil. av. X asr  B)mil. av. VII asr  C)mil. av. IX asr  D)mil. av. VIII asr4. Mil.avv. 323 yil 13 iyundaMakedoniyalikAleksandvafotetgan, 

ubarpoetgandavlatuchgabo’linibketadi, ularqaysilar?

A)Makedoniya, Misr va Suriya        B)So’g’diyona, Margiyona va Parfiya

C)Eron, Misr va Suriya                    D) Eron, Parfiya va Baqtriya

5. Qadimda  richag qonunini ishlab chiqqan olim kim?

A)Aristotel   B)Ksenofond   C)Suqrot   D)Ariximend

6. O’rta Osiyoga qaysi davlatdan ip – gazlama matolari  va paxta chigiti ortilgan karvon   

kelgan?


A)Misrdan    B)Xitoydan  C)Rimdan   D)Hindistondan

7. Doro I ning vorisi Kserks qaysi yillarda hukmronlik qilgan?

A)Mil.avv. 486 – 465 yillarda  B)Mil.avv.530 – 522 yillarda  

C)Mil.avv. 465 – 424 yillarda  D)Mil.avv.522 – 486 yillarda

8. Rim shahriga qachon asos solingan?

A)Mil.avv. 509 yilda   B)Mil.avv. 814 yilda  C)Mil.avv. 753 yilda    D)Mil.avv. 776 yilda9. Xorazmda hukmdorning qarorgohi  sifatida   qurilgan  mil.avv.V-Ivasrlarga  

ta’luqli  bo’lgan  shaharni   toping?

A)Tuproqqala shaxari         B)Qal’aliqir shahari   

C)Darvozaqir shaxari         D)Ko’zalliqir shaxari

10. “Bir daryoga ikkinchi  marta  sho’ng’ib  bilmaysan”, “Hamma narsa  oqadi, 

hech narsa bir joyda  turmaydi” degan  hikmatlar, ya’ni  er yuzidagi  barcha  narsa 

olovdan  kelib  chiqqan  degan  fikrlar   kimga   tegishli.

A)Yunon faylasufi Geroklit                      B)Yunon faylasufi Suqrot

C)Yunon faylasufi Demokrit                    D)Yunon faylasufi Diogen

11. Milodiy  Iiasrda   Farg’ona  davlati barham  topgach, uning erlarini  qaysi  

davlat  o’ziga  qo’shib   oldi?

A)Xorazm davlatiga  B) Kushon podsholigiga  C) Qang’ davlatiga  D)Xitoy podsholigiga12. Buyuk  Ipak   yo’liga “Ipak yo’li” nomini  qaysi  olim   tamonidan, qaysi  yili   

fanga  kiritilgan?

A)F.Rixtgofen tomonidan, 1877 yilda            B)O.Dalton tomonidan ,1905 yilda

 C)Genrix Shilimmon tomonidan, 1870 yilda  D)F.Berton tomonidan, 1880 yilda

13. Rimda badavlat xonodon farzandlari ....

A)5 yoshdan maktabga borgan                 B)8 yoshdan maktabga borgan

C)7 yoshdan maktabga borgan                 D)6 yoshdan maktabga borgan


14. Mil.avv. 3 – 2 mingyillikda  vujudga  kelgan “Lol yo’li” qaysi  hududlardan 

o’tgan?

A) Kichik Osiyo shaharlarini, O’rta erdengizi bo’yidagi Efes, Sard shaharlarini Eron 

poytaxtlaridan biri – Suza orqali.

B) Sariq dengizi sohilidan boshlanib, Sharqiy Turkiston, O’rta Osiyo, Eron, Mesopotamiya

orqali O’rta er dengizi sohillarigacha.   

C) Pomir tog’laridan boshlanib, Eron va Old Osiyo hamda Misr orqali o’tgan. D)Eron, 

Baqtriya orqali So’g’diyona, Toshkent vohasi va Qozog’iston hududidan o’tgan va Oltoy 

orqali.


15. “Yunon – fors urushlari to’g’risidagi tarix” asarining muallifi kim?

A)Gerodot     B)Arximed   C)Arastu  D)Diogen16. Quyidagi atmalarning ma’nosi bilan to’g’ri kelgan qatorni aniqlang.   

1) Danaylar  2) Nekropol  3) Termlar  a)qabiriston, maqbara   b) Gomer “Iliada” 

yunonlarni shunday atagan  s) jamoat hommomlari

A)1-b, 2-a,3-s    B)1-a,2-b,3-s   C)1-b, 2-s,3-a   D)1-s,2—a,3-b17. Rim armiyasida eng katta harbiy birlik qaysi?

A)Goplitlar       B)Senturiylar       C)Ligion D)Falanga18. Minos degan podsho uchun mashxur Labirind saroyini barpo etgan arxetektor va

haykaltaroshni  aniqlang. ?

A)Geraklit    B)Fidiy   C)Dedal         D)Miron19. Kushon davlati yodgorligi bo’lgan manzilgohlarni ko’rsating?

A)Xolchayon, Ayritom, Qoratepa            B)Dalvarzintepa, Zartepa

C)Sopollitepa, Dalvarzin                          D)  Qoratepa , Dalvarzin

20. Rimda odamlar kiyib yuradigan liboslarularning jamiyatdagi mavqeini bildirib 

turgan shunga ko’ra liboslar taaluqlilik tartibi to’g’ri ko’rsatilgan qatorni aniqlang? 

1).pushti yo’llik tagu 2) oppoq tagu 3) xarir tagua) senatorlar B) o’n to’rt yoshga 

to’lgan bolalar    s) o’n to’rt yoshga to’lgunga qadar bo’lgan bolalar

A)1-s, 2-b, 3-a        B)1-a, 2-b, 3-s    C)1-a, 2-s, 3-b       D)1-s, 2-a, 3-b21. Rimda jangchilarninng xizmat muddati necha yil bo’lgan.

A)20 yil      B)25 yil          C)17 yil          D)10 yil22. Rimning qasos va inteqom ilohalari bo’lmish, yovuz, qasoskor ayol siymosida 

tasvirlangan ilohani toping?

A)Yustitsiya            B)Fartuna             C)Diana      D)Furiya23. Har bir konsulni 12 kishidan iborat fahriy qorovuli bo’lgan. Ular nima deb 

atalgan.

A) Patrisiylar        B) Plebeylar         C) Ilotlar       D) Liktorlar24. Xan sulolasi  zamonida  Shi  mulklari  janubdan qaysi davlat bilan chegaradosh 

bo’lgan?

A)Qang’ davlati bilan   B)Dovon davlati bilan  C)Yujinchilar davlati bilan D)Kushon 

davlati bilan

25. Quyidagilardan haykalttarosh Miron ijodiga tegishli bo’lganini aniqlang?


A)Podsho Minosga bag’ishlangan Labrint saroyi          B)Zevs haykali 

C)Afinadagi Parfenon                                                     D)“Disk uloqtiruvchi”26. Qadimgi yunonlar  … va boshqa sohalardagi ko`plab yutuqlarni misrliklardan 

o`zlashtirib olganlar?

27. Misrda tarqoq manzilgohlar qanday atalgan?

28. Isroil podsholigining donishmand hukmdori kim bo`lgan?

29.  Kimning hukmronligi davrida kushon davlati poytaxti baktriyadan peshovarga 

ko'chiriladi?

30. Meteklar, bu - . . .

A)Afinada ayollar va ajnabiylar       B)”bolani yo‘lda kuzatib boruvchilar”C)og‘ir qurollangan askarlar                     D)Afina fuqarolari

31. Misrliklarda nazariy bilimlarning vujudga kelishi va rivoj topishi…….?

32. Qachon Ossuriya davlati o`z taraqqiyotining yuqori cho`qqisiga erishadi?

33. Kann yaqinidagi jangdan 33 yil keyin - … .

34. Buddaviylik qachondan boshlab jahon dinlaridan biriga aylandi?

35. Senatorlar sonini qisqartirgan imperator kim edi?

36. Bobilda Xamurappi hukmronligi tugagandan 300 yil keyin - … .

37. O`zbekiston hududida ilk temir davriga o`tish nechanchi asrlarga to`g`ri keladi?

38. Chopperlar bu -  ...

39. Mill.avv.1200 yilda qulagan davlatni aniqlang?

40. Uch boshli sher haykallari bilan Hindistonda nimalar bezatilgan?


Download 96.82 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling