«Алгебра және анализ бастамалары» пәнінен қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмаларлар жинағы 11-сынып


ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР


Download 1.32 Mb.
bet7/11
Sana01.10.2020
Hajmi1.32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
Бөлім: «n-ші дәрежелі түбір және оның қасиеттері»


Оқу мақсаты 11.2.1.1 n-ші дәрежелі түбір және n-ші дәрежелі арифметикалық түбір анықтамасын білу

Бағалау критерийі Білім алушы

  • n-ші дәрежелі түбір мен арифметикалық түбірлерді ажыратады және қолданады

Ойлау дағдыларының деңгейі


Тапсырмалар

Білу және түсіну Қолдану


 1. Төменде берілген кестені қолданып:

  1. сәйкестендіріңіз;

  2. сәйкестендіргеніңізді негіздеңіз;

  3. дұрыс емес тұжырымды анықтаңыз.1

3саны

-100000


санының

алтыдәрежелі түбіріне тең

1

2


0,00001

төрт

0,1

1

81


бес

10

1

8


үш


Дескриптор: Білім алушы:

 • берілген сандарға сәйкес түбірлерді анықтайды;

 • табылған түбірлерін есептеп, негіздейді;

 • дұрыс емес тұжырымды анықтайды.

2.


 1. x-тің қандай мәндерінде өрнектің мағынасы болады:

i) 7 2  9х ;

ii) ;iii) 14 20х х2  96 .

 1. x-тің қандай мәндерінде өрнектің мағынасы болмайды:i) 1

4 х  2

ii) 5

5 х  3

10 х2 25

iii)

х  13

iv) 4 х 3

9  х2
Дескриптор: Білім алушы:

  • түбір көрсеткішін анықтайды;

  • жұп немесе тақ түбір көрсеткіш бойынша түбір астындағы өрнектің қабылдайтын мәндерін анықтайды;

  • берілген өрнектің мүмкін мәндер жиынын табады.

 1. y функциясы берілген.n-нің мәнін табыңыз, егер, берілген функцияның графигі келесі нүктелер арқылы өтетін болса:

i) (-0,0000128; -0,2);

ii) (729; 3).
Дескриптор: Білім алушы:

  • берілген функцияға нүктенің сәйкес координаталарын қояды;

  • n-нің мәнін анықтайды;

  • аргументтің берілген мәні бойынша y-ті табады;

  • берілген шарт бойынша, у-тің натурал мәндерін жазады.
 1. Салыстырыңыз:
a) m 1 n 1 ;

2 2


b) m 10 n 10 ;c) m  3  n  3 .


Дескриптор: Білім алушы:

  • түбір астындағы сандардың/ өрнектердің бірдей болатынын негіздейді;

  • берілген сандарды/өрнектерді салыстырады.
 1. Теңдеулердің түбірлерін табыңыз:

  a) 5х 0,23 0,27 ;

  b) 9х x2 54  625 ;

  c) 4х2 x5  1;

  d) x2 5x 26  64 ;


Дескриптор: Білім алушы:

  • теңдеудің оң жақ бөлігіндегі сандарды дәреже түрінде жазады;

  • дәрежелері бірдей болғандықтан, негіздерін теңестіреді;

  • теңдеуді шешеді;

  • түбірлерін анықтайды.
 1. Берілген

V  3 м3

көлемі бойынша цилиндрдің биіктігінің табан радиусынантәуелділік функциясын жазыңыз.

 1. функция графигін салыңыз;

 2. егер, табан радиусын

  1. 10 есе;

  2. 100 есе өсірсе, онда биіктік қалай өзгеретінін анықтаңыз.


Дескриптор: Білім алушы:

   • цилиндр биіктігінің табан радиусынан тәуелділік функциясын жазады;

   • графигін салады;

   • берілген шарттарға сәйкес, биіктіктің өзгерісін анықтайды.
 1. Подшипниктің жұмысқа жарамдылық ұзақтығы

t формуласымен

n

өрнектеледі. Мұндағы: t (сағ), n – валдың минутына айналым саны, F – подшипникке әсер ететін күш (Н), С – подшипникке берілген стандартты тұрақты шама.

Егер, F = 320Н, n=2340 айн/мин және С=64000 болса, онда подшипниктің жұмыс ұзақтығын табыңыз.
Дескриптор: Білім алушы:

 • берілген теңдеуге берілген айнымалылардың мәндерін қояды;

 • бөлшектің мәнін есептейді;

 • жұмыс ұзақтығын табады.

Бөлім: «n-ші дәрежелі түбір және оның қасиеттері»


Оқу мақсаты 11.2.1.2 n-ші дәрежелі түбір қасиеттерін білу

Бағалау критерийі Білім алушы

  • n-ші дәрежелі түбір қасиеттерін есептер шығаруда қолданады

Ойлау дағдыларының деңгейі Білу және түсіну

Қолдану

Тапсырмалар

 1. A

, B

, C

, D

және E

берілген.Есептеңіз:

i)
A B C өрнегінің мәнін;

ii) калькуляторды қолданып,

A -ның мәнін есептеп, жауабын жүздік үлеске

B


ііi)

дейінгі дәлдікпен жуықтаңыз.D E ;

vi) калькуляторды қолданып,

D -нің мәнін есептеп, жауабын жүздік үлеске

E

дейінгі дәлдікпен жуықтаңыз.

b)

i)ii)

10 7 4

3 6

3  2 .Дескриптор: Білім алушы:

 • n-ші дәрежелі түбір қасиеттерін қолданады;

 • түбірлерді есептейді;

 • берілген шарттарға сәйкес, өрнектердің мәндерін есептейді;

 • жауабын жүздік үлеске дейінгі дәлдікпен жуықтайды.
 1. Көбейткішті түбір таңбасының алдына шығарыңыз:

a) 4 215 a5 ;

b) 3 32 x16 y10 ;

c) 6 128a13b14 .


Дескриптор: Білім алушы:

  • n-ші дәрежелі түбір қасиеттерін қолданады;

  • көбейткішті түбір таңбасының алдына шығарады.

3.


 1. Бір радикал белгісімен жазыңыз:
i) 5 b2 b ;

ii) 4 1 3 x ;

x3

iii) 5 1 3 1 ;

a3 a

6 2,5 : 4 0,5

iv) ;

6 6  4 1

12v) 12 0,5  3 25  4 0,008 ;


vi) 5 0,6 : 10 9  4 10
 1. i) және vi) бөлімдеріндегі мәндерді салыстырыңыз.

 1. Айнымалылар оң мәндерді ғана қабылдайды деп есептеп, өрнекті ықшамдаңыз:
a4 a6

b7 b10

b)

4


a2b 3

9 ab4x2 2

c) 5 2 : x ;

a ax

d) 3 a2

a 4 3 1 ;


e)

x 3 x2 :5 x4 4 x .

Дескриптор: Білім алушы:

  • n-ші дәрежелі түбір қасиеттерін қолданады;

  • бір түбір белгісімен көрсетіп жазады;

  • түбірлерді салыстырады;

  • шартты ескереді;

  • өрнекті ықшамдайды.
 1. Өрнекті кіші көрсеткішті түбір түрінде жазыңыз:

a) 30 8b612 16a8 ;

b) 4 2 52  6 64х3 ;

c) 6 2 6 52  6 27 .


Дескриптор: Білім алушы:

  • n-ші дәрежелі түбір қасиеттерін қолданады;

  • өрнекті кіші көрсеткішті түбір түрінде жазады.

Бөлім: «Рационал көрсеткішті дәреже.

Рационал көрсеткішті дәрежесі бар өрнектерді түрлендіру»Оқу мақсаты

11.2.1.3 Рационал көрсеткішті дәреже анықтамасын

және қасиеттерін білуБағалау критерийі

Білім алушы

 • Рационал көрсеткішті дәрежені ажыратады

 • Рационал көрсеткішті дәреже қасиеттерін қолданады

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білу және түсіну

Қолдану


Тапсырмалар
1.Дәреже түрінде жазыңыз:

3 х2 21 х 10 3 х4

a) ; b) 2 ; c) 7 а 3 а2 3 а2 а ;

7 х 5 х 15 х

1

1 1 4 1 1 1 4 1

4 4 1 3 1 3 3 11 5 b 6 b 3 1 6d) y5 y 3 y2  ; e) a5 a 4 a12 ; f) 1 b b5 .

4

  y b5 
Дескриптор: Білім алушы:

 • рационал көрсеткішті дәреже қасиеттерін қолданады;

 • дәреже түрінде жазады.

2.

5 1 5A 36 26 және B 126 берілген.

5 12 1

1812 2 3 33


 1. A4 және В2 есептеңіз;

 2. A4В2 табыңыз.


Дескриптор: Білім алушы:

  • рационал көрсеткішті дәреже қасиеттерін қолданады;

  • берілген сандарды табады;

  • сандарды берілген дәрежеге шығарады;

  • дәрежелерді қосады.

11

3,5


 1. y f (x) функциясының координаталары х; у: x 9 және y 8 3 берілген.

12 161,25

27 3  1. x және y -тің мәндерін есептеңіз;

  2. x y табыңыз.

Дескриптор: Білім алушы:

   • рационал көрсеткішті дәреже қасиеттерін қолданады;

   • координаталардың мәндерін анықтайды;

   • координаталарының көбейтіндісін табады.


4. Негізі а болатын дәреже түрінде жазыңыз:

a) a 0,5 ,


i) 1 ;

32


ii) 5 16 ;

iii) 1 .

10 512

 1. a 1 ,

3

i) 81;

ii) 5 9 ;

iii) 1

7 243


Дескриптор: Білім алушы:

  • рационал көрсеткішті дәреже қасиеттерін қолданады;

  • санды берілген негіз бойынша дәреже түрінде жазады.1


3 ,


5. A 160,25  2 2B 160,25 2
1
3 , 1,5


2 C 3 
1

3 және
1

D 31,5 3

берілген. Есептеңіз:

 1. E A В ;

 2. F С D ;

 3. K E ;

F

 1. K - ның мәнін жүздік үлеске дейінгі дәлдікпен жуықтаңыз.
1 1

1 2 1

6. A  814  3 3 3 2 , B 2 52

3 125 , C  325  4

2 2 жәнеD 3

20,5

 

берілген. Есептеңіз: 1. E C ;

A

 1. F B D ;

 2. K E F ;

 3. K-ның мәнін стандарт түрде жазыңыз.


Дескриптор: Білім алушы:

  • рационал көрсеткішті дәреже қасиеттерін қолданады;

  • шарттарға сәйкес, берілген сандардың көбейтіндісін, бөліндісін есептейді;

  • жауабын жүздік үлеске дейінгі дәлдікпен жуықтайды;

  • ізделінді мәнді стандарт түрде жазады.

7.

a) берілген өрнектерді ықшамдаңыз:30

2 1 29


i) х 5 х 3

1х 4

24


2 17

ii)

у у 3


1

у 4

 1. сәйкесінше,

х 64 және у

болғанда, мәндерін есептеңіз.
Дескриптор: Білім алушы:

 • рационал көрсеткішті дәреже қасиеттерін қолданады;

 • өрнекті ықшамдайды;

 • аргумент/функцияның берілген мәні бойынша өрнектің мәнін табады.
 1. Күн жүйесіндегі кейбір планеталардың массаларының кестесі берілген:
Планета

Күн

Меркурий

Венера

Жер

Марс

Массасы, кг

2 1030

3,4 1023

4,9 1024

6 1024

6,4 1023

  1. Күн массасының планеталар массаларына қатынасын табыңыз;

  2. Нәтижелерін стандарт түрде жазыңыз;

  3. Нәтижелерін салыстырыңыз.
Дескриптор: Білім алушы:

   • кестені қолданып, қатынасты есептейді;

   • рационал көрсеткішті дәреже қасиеттерін қолданады;

   • нәтижесін стандарт түрде жазады;

   • сандарды салыстырады.
 1. Көміртек тотығы денсаулыққа зиян болғандықтан, тұрғын үй-жайларда ол

0,2 102г/м3 –тан аспауы керек. Көміртек тотығы молекуласы көміртектің бір атомынан және оттегінің бір атомынан тұрады, яғни массасы: 12+16=28 б.а.м. (бірліктің атомдық массасы).

  1. 4х5х2,5 (м) өлшемді үй-жайдағы көміртек тотығының ең көп молекулалар санын табыңыз;

  2. Авогадро санын ( 6,023 1023 ) қолданып, бір молекула массасын граммен табыңыз;

  3. тұрғын үй-жайдағы молекулалар санының 2,15 1021 болатынын көрсетіңіз.


Дескриптор: Білім алушы:

   • берілген өлшемдегі тұрғын үйдегі молекулалар санын анықтайды;

   • рационал көрсеткішті дәреже қасиеттерін қолданады;

   • бір молекула массасын табады;

   • тұрғын үйдегі берілген молекулалар санын негіздейді.

Бөлім: «Рационал көрсеткішті дәреже.

Рационал көрсеткішті дәрежесі бар өрнектерді түрлендіру»

Оқу мақсаты

11.2.1.4 Алгебралық өрнектерді түрлендіру үшін рационал көрсеткішті дәреже қасиеттерін

қолдану;


Бағалау критерийі

Білім алушы

 • Рационал көрсеткішті дәреже қасиеттерін қолданады

 • Өрнектерді түрлендіреді және ықшамдайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Тапсырмалар
1.

x1 y1  1 1. i) 6 ықшамдаңыз;

2x1 y1

у1 1

іі) ықшамдауды қолданып, өрнегінің мәнін есептеңіз;

х1

ііі) жауабын ондық үлеске дейінгі дәлдікпен жуықтаңыз.

4x1 y1  1 1. i) 3 ықшамдаңыз;

x1 y1

x1 1

іі) ықшамдауды қолданып, өрнегінің мәнін есептеңіз;

y1

ііі) жауабын ондық үлеске дейінгі дәлдікпен жуықтаңыз.
Дескриптор: Білім алушы:

 • рационал көрсеткішті дәреже қасиеттерін қолданады;

 • өрнекті ықшамдаңыз;

 • берілген шартқа сәйкес, өрнекті ықшамдайды;

 • жауабын ондық үлеске дейінгі дәлдікпен жуықтайды.

2.

1 1 1 1а) х 2 у 2  х 2 у 2 берілген.

1 1 1 1 1 1 1 1

х 2 у 3 х3 у 2 х 2 у 3 х3 у 2

1 1 1 1і) ортақ бөлімі х3 у 3 х3 у 3 болатынын көрсетіңіз;

 


іі) өрнекті ықшамдаңыз;

ііі) х  12,8 , у  5 болғанда мәні 1-ге тең болатынын негіздеңіз.
2 2 2 2

b) х 3 у 3  х 3 у 3 берілген.

2 2 2 2


х 3 у ху 3 х 3 у ху 3

2 2 2 2

і) ортақ бөлімі х 3 у 3 y 3 x 3 болатынын көрсетіңіз;

 


іі) өрнекті ықшамдаңыз;
ііі)

х  4 ,

у  0,5 болғанда мәні 2-ге тең болатынын негіздеңіз.


Дескриптор: Білім алушы:

   • рационал көрсеткішті дәреже қасиеттерін қолданады;

   • ортақ бөлімін берілген өрнекке тең екенін негіздейді;

   • айнымалылардың берілген мәндері бойынша, өрнектің мәні берілген санға тең болатынын негіздейді.
3.

a1 b1


1a1 a2

3 b

1

3 a

1

3 b

2

3

берілген.


 1. ықшамдаңыз;

 2. a 0,125 , b 0,008 болғанда мәнін есептеңіз, жауабын жүздік үлеске дейінгі

дәлдікпен жуықтаңыз.
Дескриптор: Білім алушы:

  • рационал көрсеткішті дәреже қасиеттерін қолданады;

  • өрнекті ықшамдайды;

  • айнымалылардың берілген мәндері бойынша, өрнектің мәнін есептейді;

  • жауабын жүздік үлеске дейінгі дәлдікпен жуықтайды.

4.

   1 2


a) 4a a a 3 1

3a

болатынын негіздеңіз;

1


1

3 a 1

a 1

a 3 1

a

1

 1. берілген өрнектің мәні натурал санға тең екенін көрсетіңіз.


Дескриптор: Білім алушы:

  • рационал көрсеткішті дәреже қасиеттерін қолданады;

  • өрнекті ықшамдайды;

  • өрнекке тең екенін негіздейді;

  • берілген өрнектің мәні натурал санға тең екенін көрсетеді.

Бөлім: «Иррационал өрнектерді түрлендіру»

Оқу мақсаты

11.2.1.5 Иррационал өрнектерді түрлендіру үшін n-ші

дәрежелі түбір қасиеттерін қолдануБағалау критерийі

Білім алушы

 • n-ші дәрежелі түбір қасиеттерін қолданады

 • иррационал өрнекті түрлендіреді және ықшамдайды

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қолдану

Тапсырмалар
1.Ықшамдаңыз:

49 3 x 3 3 x4 27 3 x 40 3 x2

a)   ;

x 27 3 x2 33 x 9 16 3 x2 4 3 x

 


b) 3 a2b 3 16ab2 3 4b3 : 3 a 3 2b ;

c) b 8b a a : 2b  2ab a;

a 4 a 4 a2b3

d) 4 ab : 4 a 4 b 4 a

4 a3 4 a2b

 
Дескриптор: Білім алушы: • n-ші дәрежелі түбірдің қасиеттерін қолданады;

 • өрнекті ықшамдайды.

2.


 1. Өрнектерді ықшамдаңыз:

a b 3  b b 2a2 : a 3 ab 3b

A , B ;

a a b b a b

 1. A B .


Дескриптор: Білім алушы:

  • n-ші дәрежелі түбірдің қасиеттерін қолданады;

  • өрнектерді ықшамдайды.

  • өрнектердің қосындысын табады.

3.

A  7  2 10 , B  3  2 , C 98 40 6 және D  5 3  3 2  4 сандары берілген.

Салыстырыңыз: 1. A және B ;

 2. C және D .


Дескриптор: Білім алушы:

  • n-ші дәрежелі түбірдің қасиеттерін қолданады;

  • берілген сандарды есептейді;

  • сандардың мәндерін салыстырады.

4.

Бөлшек бөлімінде иррационалдықтан арылыңыз:

 1. ;
 1. .Дескриптор: Білім алушы:

  • бөлшектің алымы мен бөлімін бөлімінің түйіндесіне көбейтеді;

  • түбірдің қасиеттерін қолданады;

  • өрнекті ықшамдайды.

Бөлім: «Дәрежелік функция, оның қасиеттері мен графигі»


Оқу мақсаты 11.3.1.10 Нақты көрсеткішті дәрежелік функция анықтамасын білу; дәреже көрсеткішіне тәуелді дәрежелік функция графигін салу

Бағалау критерийі Білім алушы

   • Нақты көрсеткішті дәрежелік функцияны ажыратады

   • Дәрежелік функция графигін салады

Ойлау дағдыларының деңгейі


Тапсырмалар

Білу және түсіну ҚолдануБір координаталар жазықтығында келесі функциялардың графиктерін салыңыз:

 1. y x2 ,

y x3 ,

y x4 ,

y x5 ;

 1. y x1 ,

y x2 ,

y x3 ,

y x4 ;

 1. y ,

1

y ,

2y ,

4y ;

3

 1. y x 3 , y x 3 ,

1 2

y x 3 ,

y x 2 ;

4 3 1. y x 3 ,

y x

3 , y x

3 , y x 2 .
Дескриптор: Білім алушы:

  • дәрежелік функция графигін салады;

  • графиктер бойынша жауаптарын негіздеп, тұжырымдайды.

2.

Функция

Сәйкестендіріңіз

График

1) y x 12 4
A)2) y 3 2

x  4
B)3) y 2 x 1
C)
4) y 1 2

x  3
D)5) y 1 0,5x 22
E)6) y  2  1 x
F)Дескриптор: Білім алушы:

 • нақты көрсеткішті дәрежелік функцияны ажыратады;

 • берілген функцияға сәйкес графиктерін анықтайды;

 • жауаптарын тұжырымдайды.

3.

а) Келесі функциялардың графиктерін бір координата жазықтығында салыңыз:i) y 3 x0,5 ;

ii) y x 23 0,5 .

 1. графиктері бойынша ортақ нүктені анықтаңыз және координаталарын жазыңыз.


Дескриптор: Білім алушы:

  • берілген функциялардың графиктерін салады;

  • графиктердің ортақ нүктесін анықтайды;

  • табылған нүктенің координаталарын жазады.

Бөлім: «Дәрежелік функция, оның қасиеттері мен графигі»


Оқу мақсаты 11.3.1.11 Дәрежелік функция қасиеттерін білу

Бағалау критерийі Білім алушы

   • дәрежелік функция қасиеттерін қолданады

Ойлау дағдыларының деңгейі


Тапсырмалар

Білу және түсіну Қолдану 1. f x 1

x3

функциясы берілген.Есептеңіз:

і)

іі) ііі)

f 13 f 14;

f 15 f 16 ;

f 13 f 14 және
f 15 f 16 мәндерін салыстырыңыз.


1

 1. f x x 4

функциясы берілген.Есептеңіз:

і)

іі) ііі)

f 11 f 10 ;

f 12 f 9 ;

f 11 f 10 және
f 12 f 9 мәндерін салыстырыңыз.


Дескриптор: Білім алушы:

 • аргументтің берілген мәндері бойынша функция мәндерін табады;

 • дәрежелік функция қасиеттерін қолданады;

 • функция мәндерін салыстырады.
 1. Дәрежелік функция қасиеттерін қолданып, өрнектердің мәндерін салыстырыңыз:

1

a) 0,3 3

1

және 0,5 3 ;1 1b) 4 3 4 3 және 1 3 6 3 .
Дескриптор: Білім алушы:

  • дәрежелік функция қасиеттерін қолданады;

  • мәндерін есептейді;

  • өрнектерді мәндері бойынша салыстырады.

3.

 1. анықталу облысында өсетін;

 2. анықталу облысында кемитін функцияларды анықтаңыз.

a) f x  3x 4

b) gx 3 x  5

1

c) hx 3 7x7

d) px  5 1 x

e) qx x 32

f) wx 2x 53

g) vx x 37

h) zx 6x 32

Дескриптор: Білім алушы:

  • анықталу облысын анықтайды;

  • функцияның өсетінін анықтайды;

  • функцияның кемитінін анықтайды.

 1. Дәрежелік функцияның монотондылық қасиетін қолданып, дәлелдеңіз:

1

  1. y 5 2x3 функциясы өз анықталу облысында кемиді;

  2. y 3x 72 функциясы өз анықталу облысында өседі.
   1Дескриптор: Білім алушы:

   • функцияның монотондылық қасиетін қолданады;

   • анықталу облысын анықтайды;

   • функцияның кемитінін негіздейді;

   • функцияның өсетінін негіздейді. 1. Функцияның берілген аралықтағы ең кіші және ең үлкен мәндерін табыңыз (егер, бар болса):

  1. f

x

2

x 3 ,8; 20;

b) f x   2

x3

c) f x

, 1; 2;

, 2;15;


d) f x  3  1

x4

, 1; 3.
Дескриптор: Білім алушы:

 • берілген аралықтарды қолданады;

 • аралықтың шеткі нүктелеріндегі функцияның мәндерін есептейді (егер, мүмкін болса);

 • функцияның ең кіші мәнін анықтайды;

 • функцияның ең үлкен мәнін анықтайды.
6.

 1. Егер, 1,2 x 1,8 және


3 y  5 болса, онда

2


4


x 2
y2  6 y

өрнегінің ең кішіжәне ең үлкен мәндерін табыңыз.

 1. Егер,

 2  x 2

2

және

1 y 2,9 болса, онда

x2 3x

2


y 3

өрнегінің еңкіші және ең үлкен мәндерін табыңыз.
Дескриптор: Білім алушы:

 • берілген аралықтарды қолданады;

 • аралықтың шеткі нүктелеріндегі өрнектің мәндерін есептейді (егер, мүмкін болса);

 • өрнектің ең кіші мәнін анықтайды;

 • өрнектің ең үлкен мәнін анықтайды.
 1. Материалдық нүкте түзу сызықпен қозғалып келеді. Уақыттың қандай моменттерінде

нүктенің vt t3 12t 232t лездік жылдамдығы оң болатынын анықтаңыз.

Дескриптор: Білім алушы:

 • берілген функцияны нольге теңестіреді;

 • теңдеуді шешіп, түбірлерін анықтайды;

 • берілген шартты қанағаттандыратын теңсіздікті шешеді;

 • жылдамдық оң болатындай, уақыт моменттерін анықтайды.

Бөлім: «Нақты көрсеткішті дәрежелік функцияның туындысы мен интегралы»


Оқу мақсаты 11.3.1.12 Нақты көрсеткішті дәрежелік функцияның туындысын табу ережелерін білу және қолдану

Бағалау критерийі Білім алушы

  • Нақты көрсеткішті дәрежелік функцияның туындысын табу ережелерін қолданады

Ойлау дағдыларының деңгейі


Тапсырмалар

Білу және түсіну Қолдану
  1. Суретте

f (x) ax2 bx c

функциясының графигі және төрт түзу бейнеленген.Түзулердің бірі - берілген функция туындысының графигі. Осы түзуді анықтаңыз және номерін көрсетіңіз.
Дескриптор: Білім алушы:

 • квадратты функцияның туындысын анықтайды;

 • берілген графиктер бойынша сәйкес түзуді анықтайды.

  1. у f (x)

функциясының туындысын табыңыз:


a) у 3 x4 2 x3 1 x2 x 2 1

Download 1.32 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling