Aлгоритмларни лойиҳалаш фанидан саволлар Алгоритм тушунчаси деганда нимани тушунасиз?


Download 184.22 Kb.
bet1/4
Sana24.05.2020
Hajmi184.22 Kb.
  1   2   3   4

Aлгоритмларни лойиҳалаш фанидан саволлар

 1. Алгоритм тушунчаси деганда нимани тушунасиз?

 2. Алгоритмнинг асосий хоссаларини ифодалаб кўрсатинг.

 3. Алгоритм турлари ифодалаб кўрсатинг.

 4. Aлгоритмнинг жадвал кўринишда берилишини ифодаланг.

 5. Чизиқли алгоритмлар деганда нимани тушунасиз?

 6. Чизиқли алгоритмни таърифини беринг ва мисолда ифодалаб кўрсатинг.

 7. Тармоқланувчи алгоритм деганда нимани тушунасиз?

 8. Тармоқланувчи алгоритмни таърифини беринг ва мисолда ифодалаб кўрсатинг.

 9. Такрорланувчи алгоритм деганда нимани тушунасиз?

 10. Такрорланувчи алгоритмни таърифини беринг ва мисолда ифодалаб кўрсатинг.

 11. Aлгоритмнинг сўзлар орқали ифодаланишини кўрсатинг.

 12. Aлгоритмни аналитик ифодалаш деганда нимани тушунасиз?

 13. Ичма-ич жойлашган циклик алгоритмлар деганда нимани тушунасиз?

 14. Рекуррент алгоритмлар деганда нимани тушунасиз?

 15. Aлгоритмнинг мураккаблигини таҳлил қилиш вазифаси нимадан иборат?

 16. Лойиҳа тушунчаси деганда нимани тушунасиз?

 17. Лойиҳаларда вақт бўйича чегараланиш нима?

 18. Лойиҳаларда масалаларнинг бетакрорлиги нимадан иборат?

 19. Лойиҳа параметрларини кўрсатинг.

 20. Лойиҳа параметрларининг калити нима?

 21. Лойиҳа-муаммолари нимадан иборат?

 22. Лойиҳа имкониятининг ўзгариши қандай оқибатларга олиб келади?

 23. Лойиҳани амалга ошириш муддатини қисқариши қандай оқибатларга олиб келади?

 24. Лойиҳада фойдаланилган ресурслар нархи камайиши қандай оқибатларга олиб келади?

 25. Тизим тушунчасига таъриф беринг ва мисолда ифодалаб кўрсатинг.

 26. Тизим турлари деганда нимани тушунасиз?

 27. Умумий ҳoлда тизимларни қандай турларга ажратиш мумкин? Ажратилган хар бир турга мисоллар келтиринг.

 28. Матeриал тизимларга таъриф беринг ва мисолда ифодалаб кўрсатинг.

 29. Абстракт тизимларга таъриф беринг ва мисолда ифодалаб кўрсатинг.

 30. Вақтга нисбатан тизимларни қандай турларга ажратиш мумкин? Ажратилган хар бир турга мисоллар келтиринг.

 31. Статик тизимларга таъриф беринг ва мисолда ифодалаб кўрсатинг.

 32. Динамик тизимларга таъриф беринг ва мисолда ифодалаб кўрсатинг.

 33. Тизим ташқи муҳит билан алoқаси бўйича қандай турларга ажратиш мумкин? Ажратилган хар бир турга мисоллар келтиринг.

 34. Очиқ тизимга таъриф беринг ва мисолда ифодалаб кўрсатинг.

 35. Ёпиқ тизимга таъриф беринг ва мисолда ифодалаб кўрсатинг.

 36. Аxбoрoт тизимига таъриф беринг ва мисолда ифодалаб кўрсатинг

 37. Мураккаб маълумотлар тизимлари нима?

 38. Динамик маълумотлар тузилмалари деганда нимани тушунасиз?

 39. Статик маълумотлар тузилмалари деганда нимани тушунасиз?

 40. Маълумотларнинг умумлаштирилган тузилмалари деганда нимани тушунасиз?

 41. Маълумотларнинг моделлари деганда нимани тушунасиз?

 42. Кетма-кет қидирув деганда нимани тушунасиз?

 43. Индексли кетма-кет қидирув нима?

 44. Мукаммал қидирув дарахти нима?

 45. Бинар қидирув (тенг иккига бўлиш усули) нима?

 46. Қидирув вазифаси нимадан иборат?

 47. Ноёб калит деганда нимани тушунасиз?

 48. Рўйхатда берилган калитли элемент йўқ бўлганда қайси амал бажарилади?

 49. Кетма-кет қидирув ва индексли кетма-кет қидирувларнинг фарқи нимадан иборат?

 50. Кетма-кет қидирув ва индексли кетма-кет қидирувларнинг қайси бири самаралироқ ва нима сабабдан?

 51. Жадвални қайта тартиблашнинг қандай усулларини биласиз?

 52. Чизиқли қидирув самарадорлиги нима?

 53. Бинар қидирув самарадорлиги нима?

 54. Қўйиш орқали саралаш нима?

 55. Қўйиш орқали саралаш алгоритми самарадорлиги нима?

 56. Танлаш орқали саралаш нима?

 57. Танлаш орқали саралаш алгоритми самарадорлиги нима?

 58. Алмаштириш орқали саралаш (Пуффаксимон) нима?

 59. Пуффаксимон саралаш алгоритми самарадорлиги нима?

 60. Устувор навбатлар нима?

 61. Граф нима?

 62. Графлар назариясида чўққи деб нимага айтилади, мисолда ифодалаб кўрсатинг.

 63. Графлар назариясида қобиқ деб нимага айтилади, мисолда ифодалаб кўрсатинг.

 64. Йўналтирилмаган графга таъриф беринг ва мисолда ифодалаб кўрсатинг.

 65. Йўналтирилган графга таъриф беринг ва мисолда ифодалаб кўрсатинг.

 66. Нуль графга таъриф беринг ва мисолда ифодалаб кўрсатинг.

 67. Мультиграфга таъриф беринг ва мисолда ифодалаб кўрсатинг.

 68. Симметрик графга таъриф беринг ва мисолда ифодалаб кўрсатинг.

 69. Тўлиқ графга таъриф беринг ва мисолда ифодалаб кўрсатинг.

 70. Юлдузли графга таъриф беринг ва мисолда ифодалаб кўрсатинг.

 71. Циклли графга таъриф беринг ва мисолда ифодалаб кўрсатинг.

 72. Гамильтон графга таъриф беринг ва мисолда ифодалаб кўрсатинг.

 73. Текис графга таъриф беринг ва мисолда ифодалаб кўрсатинг.

 74. Боғланган графга таъриф беринг ва мисолда ифодалаб кўрсатинг.

 75. Боғланмаган графга таъриф беринг ва мисолда ифодалаб кўрсатинг.

 76. Дарахт графга таъриф беринг ва мисолда ифодалаб кўрсатинг.

 77. Йўналтирилмаган аралаш графга таъриф беринг ва мисолда ифодалаб кўрсатинг.

 78. Йўналтирилган аралаш графга таъриф беринг ва мисолда ифодалаб кўрсатинг.

 79. Deykstra алгоритми деб нимага айтилади?

 80. Коммивояжер масаласи учун қандай алгоритмлар мавжуд?

 81. Тармоқлар ва чегаралар усули деб нимага айтилади?

 82. Bellman-Ford алгоритми деб нимага айтилади?

 83. Floyd-Uorshell алгоритми деб нимага айтилади?

 84. Хасис алгоритмлар деб нимага айтилади?

 85. Хасислик танлови деб нимага айтилади?

 86. Хасис алгоритм қачон қўлланилади?

 87. “Бўлиб ташла ва ҳукмронлик қил” алгоритмининг босқичларини айтинг.

 88. Қандай саралаш алгоритмларини биласиз?

 89. Саралаш алгоритмлари самарадорлигини қандай баҳолаш мумкин?

 90. Stek тузилмасини тушунтиринг ва мисол келтиринг.

 91. Бинар дарахтига янги элемент қўшиш алгоритмини тушунтиринг.

 92. Quicksort алгоритмини тушунтиринг.

 93. Қатор деб нимага айтилади?

 94. Қаторнинг умумий ҳади нима?

 95. Гармоник қатор деб қандай қаторга айтилади?

 96. Қаторнинг қисмий йиғиндиси нима?

 97. Қаторнинг йиғиндиси қандай аниқланади?

 98. Қандай қаторга яқинлашувчи дейилади?

 99. Қандай қатор узоқлашувчи бўлади?

 100. Яқинлашувчи қаторлар қандай хоссаларга эга?

 101. Қатор яқинлашишининг зарурий белгиси нима?

 102. Қатор яқинлашишининг етарли ва зарурий белгиларининг фарқи нимадан иборат?

 103. Қатор яқинлашишининг таққослаш белгиси нима?

 104. Қатор яқинлашишининг Даламбер белгиси қандай?

 105. Қатор яқинлашишининг Коши белгиси қандай ёзилади?

 106. Қатор яқинлашишининг интеграл белгиси нимадан иборат?

 107. Ўзгарувчан ишорали қатор деб нимага айтилади?

 108. Ишоралари навбат билан алмашинувчи қаторлар қандай белги билан текширилади?

 109. Лейбниц белгиси нимадан иборат?

 110. Ишоралари навбат билан алмашинувчи қаторлар ёрдамида, тақрибий ҳисоблашда, ҳисоблаш хатоси қандай баҳоланади?

 111. Абсолют яқинлашувчи қатор деб нимага айтилади?

 112. Шартли яқинлашувчи қатор деб қандай қаторга айтилади?

 113. Мусбат ҳадли қаторлар яқинлашишининг етарли белгилари

 114. Функционал қатор деб нимага айтилади?

 115. Функционал қаторнинг яқинлашиш нуқтаси деб нимага айтилади?

 116. Функционал қаторнинг яқинлашиш соҳаси деб қандай тўпламга айтилади?

 117. Даражали қатор деб нимага айтилади?

 118. Даражали қаторнинг яқинлашиш радиуси деб нимага айтилади?

 119. Қандай интервалга яқинлашиш интервали дейилади?

 120. Яқинлашиш радиуси қандай топилади?

 121. Яқинлашиш интервалининг четки нуқталарида, даражали қатор яқинлашиши қандай бўлади?

 122. Даражали қатор қандай хоссаларга эга?

 123. Маклорен ва Тейлор формулалари қандай бўлади?

 124. Тейлор қатори деб қандай қаторга айтилади?

 125. Маклорен қатори Тейлор қаторидан келиб чиқадими?

 126. Қандай функцияларни Тейлор қаторига ёйиш мумкин?

 127. функциянинг даражали қаторга ёйилмаси қандай бўлади?

 128. функция Маклорен қаторига қандай ёйилади?


 129. Download 184.22 Kb.

  Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling