Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat un


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/17
Sana02.04.2017
Hajmi5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


 
O’ZBEKISTON  RESPUBLIKASI  OLIY VA O’RTA MAXSUS 
TA’LIM VAZIRLIGI 
ALISHER NAVOIY NOMIDAGI  SAMARQAND DAVLAT UN-
IVERSITETI 
 
 
 
 
 
 
AXBOROTLASHTIRISH TEXNOLOGIYALARI
 
KAFEDRASI 
                                                                       
«
 
INFORMATIKA VA DASTURLASH
 » fanidan  
 o’quv-uslubiy  
 
M A J M U A 
 
Matematika va mexanika ta’lim yo’nalishi 2-bosqich 
talabalari uchun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAMARQAND-2010  


 
So'z  boshi 
 
Kadrlar tayyorlash Milliy dasturining asosiy maqsadlaridan biri talabalarni 
kerakli o’quv adabiyotlari,  ma’ruza  matnlari  va  hakozolar  bilan ta’minlash bo’lib, 
bu masala hozirgi davrning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. 
Hozirgi kunda bu masalani hal qilish uchun bir qancha chora tadbirlar amal-
ga  oshirilgan  bo’lib,  lekin  bular  muammoni  to’liq  yechish  uchun  yetarli  emas. 
Shuning  uchun  ushbu  ma’ruzalar  matni  “Informatika  va  dasturlash”  fanini 
o’rganayotgan talabalarga yetarli ma’lumotlarni berish niyatida yozilgan. 
        “Informatika  va  dasturlash”  fanidan  ma’ruzalar  matni  mexanika-
matematika  fakulteti  matematika  va  mexanika ta’lim  yo’nalishlarida bilim olayot-
gan 2-kurs talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib, 12 ta ma’ruzani o’z ichiga olgan. 
Ma’ruzalar matni jami 24 soatlik kursdan iborat. 
Ma’ruza matni  ma’ruza mavzusi, rejasi, tayanch iboralar, ma’ruza mazmuni 
va mustaqil ishlash uchun savollardan tuzilgan. 
Ma’ruzalar matnining oxirida foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati keltirilgan. 
 
 


 
«
Informatika va dasturlash» fanidan 
O’quv dasturi 
 
Kirish 
Informatika va informatsion texnologiyalar fani talabalarni zamonaviy kom-
puter texnologiyalaridan foydalanish bilim, ko’nikma va  malakalarni shakllanti-
rishda muhim omillarni yaratadi. 
Ushbu fan B-460100-matematika va B-440200-mexanika bakalavri 
yo’nalishida ta’lim olayotgan talabalarga o’quv ylining I,II,III va IV semestrlarda 
o’tiladi. 
Umumiy ma’ruza soatlari matematika yo’nalishida I va II semestrlarda 60 
soat, III semestrda 20 soatni; mexanika yo’nalishida: I va II semestrlarda 48 soatni, 
III va IV semestrda 52 soatni tashkil qiladi. Bundan tashqari talabalar ushbu fan 
bo’yicha amaliy mashg’ulotlarini bajaradilar. 
1.  “ Informatika va dasturlash ”  fani bo’yicha  qo’yiladigan umumiy talablar. 
Bakalavr “ Informatika va dasturlash ” fani bo’yicha quyidagi  
tasavvurlarga ega bo’lishi lozim: 
-  informatika fanining asosiy predmeti, qismlari, tushunchalari va mohiyati 
haqida; 
-  axborot tushunchasi, olchov birliklari, ini tasvirlash usullari to’g’risuda; 
-  axborotlarni saqlash, uzatish va qayta ishlash usullari haqida; 
-  komputerlarning zamonaviy operatsion tizimlari va ulardan foydalanish 
asoslari to’g’risida; 
-  komputerlarning dasturiy ta’minoti va amaliy dasturlar majmuasi haqida; 
-  yuqori darajadagi dasturlash tillari, ma’lumotlar bazalari, dasturlar bilan 
ta’minlash va dasturlash texnologiyasi, komputer grafikasi haqida; 
-  multemedia texnologiyalari; 
-  komputer tarmoqlari, elektron pochta, Internet tarmog’i va ular bilan ish-
lash asoslari to’g’risida. 
-  Zamonaviy amaliy matematik paketlar bilan ishlash asoslari to’g’risida. 
2.  “ Informatika va dasturlash ” fani bo’yicha hosil bo’ladigan ko’nikmalar. 
Bakalavr “ Informatika va informatsion texnologiyalar ” fanini o’rganish nati-
jalarida quyidagi ko’nikma va tajribalarga ega bo’lishi kerak: 
-  axborot yig’ish , saqlash, qayta ishlash vo undan foydalanish usullarini 
egallagan bo’lishlari; 
-  zamonaviy komputerda ishlay olish va o’z kasb faoliyatida mustaqil foy-
dalana olishlari; 
-  zamonaviy operatsion tizimlardan mustaqil foydalana olish; 
-  amaliy dasturlardan foydalanish; 
-  yuqori darajali dasturlash tillarida dastur tuzish; 
-  multimedia vositalaridan foydalanish; 
-  elektron pochta va Internet tarmog’idan foydalanish. 
-  zamonaviy amaliy matematik paketlar bilan ishlash. 
3.  “ Informatika va dasturlash ” fani bo’yicha o’quv dasturining mazmuni. 
 


 
 
Ushbu fan talabalarni komputerlar haqida umumiy tushunchalar, algoritmlar 
qurish texnologiyasi, konkret komputer misolida uning arxitekturasi, Paskal tilida 
dasturlashning nazariy asoslarini hamda sistemali dastur ta’minotining komputer-
larni o’rgatishga mo’ljallangan. 
 
Ular quyidagilarni o’z ichiga oladi: 
-  hisoblash va dasturlash tizimlarini o’rganish, hamda dastur  tuzish, sozlash 
va bajaralishini nazariy asos va usullarini egallash; 
-  Paskal tilida dasturlash usullarini o’rganish; konkret mikroprosessor 
arxitekturasini o’rganish; 
-  berilganlar strukturasi, grafika va tovushli turli xil matematika va 
mexanikaga oid masalalarni yechishda foydalanish;  
-  konkret operatsion sistemalarning ( MS Dos va Windows) vazifalarini 
o’rganish; 
-  matematik va sistemali dastur ta’minot kompanentlarini o’rganish. 
 Dasturlash malakasini to’la egallash uchun talabadan quyidagilar talab etila-
di: 
-  Informatika va informatsion texnologiyalarda qo’llaniladigan asosiy tu-
shunchalardan xabardor bo’lish; 
-  algoritm yaratish usullarini bilish; 
-  hamda masalani yechish bosqichlarini bilish; 
-  Paskal tilining operatorlari yordamida dasturlar tuzish; 
-  Amaliy matematik paketlarda ishlah va ulardan foydalanish. 
 
                                      Dastur mazmuni 
1.  Informatika no’g’risida umumiy ma’lumotlar. Axborotlarni eg’ish, uzatish, 
saqlash va ayta ishlash jarayonlarini umumiy tavsifi. 
2.  Zamonaviy informatsion texnologiyalar vositalari. Kompyuterlar, ularning 
turlariva umumiy tuzilishi. Axborotlarni tasvirlanishi. 
3.  Kompyuterlarning  zamonaviy  dasturiy  ta’minoti.  Operatsion  sistemalar. 
Norton Commander dasturiy qobig’i, uning imkoniyat vasifalari. 
4.  Windows operatsion muhiti. Windows muhitida ishlash asoslari. 
5.  Hujjatlarni  qayta  ihlashning  zamonaviy  texnologiyalari.  Word  matn 
muharriri. 
6.  Kompyuterda grafik malumotlar bilan ishlash texnologiyalari. Power Point 
dasturi. 
7.  Axborot tizimlari va ularning yaratish asoslari. Ma’lumotlar bazasi. 
8.  Elektron jadvallar. Excel dasturi. 
9.   Kompyuter  tarmoqlari.  Lokal  va  global  tarmoqlar.  Elektron  pochta  va 
internet haqida tushuncha. Internet tarmoqlari  asosida ishlash asoslari. 
10.  Zamonaviy  kompyuterlarda  masalalar  echish  texnologiyalari  va 
algoritmlash jaryonlari. 
11.  Dasturlash  asoslari.  Paskal  dasturlash  tili.,  asosiy  tushunchalar, 
operatorlari, turli jarayonlar uchun dastur tuzish. 
12.  Kompyuter grafikasining asoslari. Grafik muharrirlar. 


 
13.  Amaliy  matematik  dasturlar  paketi  va  ulardan  amaliy  masalalarni 
echishda hamda ma’lumotlarni qayta ishlashda foydalanish. 
14. Arxivator va antivirus dasturlari bilan ishlash. 
 
        Asosiy adabiyotlar:  
1.  1.Shafrin YU. Osnovi kompyuternoy texnologii. Spavochnik shkolnika. 
M,1998, 560ts 
2.  Figurnov V.E IBM RS dilya polzovatelya .M, Finants i statistika, 1990 
3.  Sipmson K. Effektivnaya rabota v Windows-95 sank-Peterburg,1997, 787 ts 
4.  4.Rahmonqulova S. I IBM RS kompyuterida ishlash_Toshkent, sharq, 1996. 
5.  5.BryabinV.M Programmnoe obespechenei VM. M, Nauka, 1988. 
6.  Ortiqov A. IBM RS kompyuteridan foydalanish. Toshkent, Qomus, 1992. 
7.  Vvedenie v Mikrosoft Windows-95. Moskva,1995 
8.  Aripov M. Internet va elektron pochta asoslari. T., Universitet, 2000. 
9.  Faysman A. Professeonalnoe programmirobaniya na yazike Paskal- M; 
Nauka, 1989 g. 
10. V. N. Govoruxin, C. G. Tsibulin. Vvedenie matematicheskiy paket dlya 
vsex. - Mir,  1997.  
11.  Proxorov G.V. Paket simvolnix vichisleniy Maple V. “Petit”, 1997. 
 
Qo’shimcha adabiyotlar: 
1.  Volvachev A.K., Krisevich V. S. Programmirovanie na yazika Paskal dlya per-
sonalnix EC EBM- Minsk, Visshaya shkola, 1989 g. 
2.  Vasyukova N.D., Tyulyaeva V.V. Praktekum po osnovam programmirovaniya. 
Yazik Paskal- M; Visshsya shkola, 1991 g. 
3.  Zuev  E.A.  Yazik  programmiravaniya  Turbo  Paskal  6.0,  7.0-  M;  Radioi  svyaz, 
1993. 
4.  Aminov I. Paskal dasturlash tili. O'quv qullanma- SamDU, Samarqand, 1996 y.  
5.  Абрамов В.Г. и др. Введение в язык Паскаль, М.: Наука, 1988, - 320 стр. 
6.  Фаранов  В.В.  Программирование  на  персональных  ЭВМ  в  среде  Турбо-
Паскаль. 
7.  Aripov M. Internet va elektron pochta asoslari. T., Universitet, 2000. 
8.  Aminov I.  “Informatika va informatsion texnologiyalar “ fanidan ma’ruzalar 
matni. SamDU, - Samarqand, 2005 yil. 
9.  Aminov I. “Informatika va informatsion texnologiyalar “ fanidan amaliy 
mashg’ulotlar. Uslubiy qo’llanma. SamDU, - Samarqand, 2006 yil. 
10.  Eshtemirov S. Elektron jadvallar. O’quv qo’llanma- Toshkent, “O’zbekiston”, 
2006 yil 
11.  Manzon B.M. Maple V Power Edution. -  “Filin”, 1998. 
12.  Proxorov G.V. Matamaticheskiy paket Maple V. Rukovodstva polzovatelya. – 
Kaluga, Oblizdat, 1998. 
13.  Aminov I., Eshtemirov S., Nomozov F. “Informatika va informatsion texnolo-
giyalar “ fanidan laboratoriya mashg’ulotlar. Uslubiy qo’llanma. SamDU, - 
Samarqand, 2008 yil. 
 


 
«Informatika va dasturlash»   fanidan 
ISHCHI DASTURI 
№ 
Mаvzuning nоmi 
mа’ruza 
Аdаbiyоt 

Windows  оpеrаtsiоn  muhiti.  Windows  muhiti 
to’g’risidа  bоshlаng’ich  mа’lumоtlаr  vа  uning 
аsоsiy  imkоniyatlаri.  Windows  ning  аsоsiy 
elеmеntlаri, оynа, tuzilishi vа turlаri. Ishchi stol. 

[1,2,] 

Windows  dа  fаyllаr  vа  kаtаlоglаr  bilаn  ishlаsh. 
Disklаr  bilаn  ishlаsh.  Windows  ning  аsоsiy 
standart dаsturlаri. 

[4,5,6] 

Hujjаtlаrni 
qаytа 
ishlаshning 
zаmоnаviy 
tехnоlоgiyalаri.  Mаtn  muhаrrirlаri.  Word  mаtn 
muhаrriri.  Оynаsi,  tuzilishi  vа  uning  аsоsiy 
elеmеntlаri.  

[1,3] 

Jаdvаllаr  yarаtish.  Jаdvаllаr  bilаn  ishlаsh. 
Tаyyоr  rаsmlаrni  o’rnаtish  vа  tаhrirlаsh. 
Chizmаlаrni tаyyоrlаsh  vа o’rnаtish. Hujjаtlаrni 
chоp etish. 

[5,7] 

Kоmpyutеrlаrdа namoysh dasturlar bilan ishlash 
texnologiyalari.  Power  Point  dasturi  bilаn 
ishlаsh аsоslаri. Power Point da namoyish vosi-
talari yaratish. 

[1, 3, 7] 

Tаsvirlаrni  sаqlаsh  vа  yuklаsh.  Power  Point  da 
namoyish  vositalaridan  foydalanish  va  ularni 
muxarrirlash 

1, 3, 7] 

Elеktrоn jаdvаllаr. Elеktrоn jаdvаllаr to’g’risidа 
umumiy  mа’lumоtlаr.  Excel  dаsturi.  Excel 
оynаsi.  Fоrmulа  vа  funktsiyalаr  bilаn  ishlаsh. 
Hujjаtlаrni  yarаtish,  sаqlаsh  vа  yuklаsh.  Оddiy 
jаdvаllаrni hоsil qilish. 

[1], [3] 

Jаdvаllаr  bilаn  ishlаsh  аsоslаri.  Excel  dа 
hisоblаsh аsоslаri. Аsоsiy tsаtitsik vа mаtеmаtik 
funktsiyalаr. Diаgrаmmа vа grаfiklаrni hоsil qi-
lish. Mа’lumоtlаrni sаrаlаsh. 

[1], [3] 

Kompyuter  viruslari,  asosiy  tushunchalar.  Fayl 
va  disklarning  yuklovchi  sektorlari,  zararlanish, 
fayl  va  kataloglarning  buzilishi.  Kompyuter  vi-
ruslaridan  himoyalash.  Anitivirus  dasturlar:  de-
tektorlar, revizorlar, doktorlar, filtrlar. Antivirus 
dasturlar bilan ishlahs texnologiylari. 

[1,2,4] 
10 
Axborotlarni  saqlash  va  himoyalash.  Arxivator-
dasturlari.  Fayl  va katologlarni arxivlash, arxiv-
lash  vazifasi  va  prinsplari.  Ko`p  tomli  va  o`z-
o`zini arxivlaydigan arxivlar yaratish. Arxivlan-

[1,2,4] 


 
gan fayllarni ochish.  
10 
Zаmоnаviy 
ахbоrоt 
tехnоlоgiyalаridаn 
kоmmunikаtsiоn 
vоsitаlаrdаn 
vа 
хаlqаrо 
tаrmоqlаrdаn fоydаlаnish.  
Ахbоrоtlаshgаn 
tizimlаr. 
Kоmmunikаtsiоn 
vоsitаlаr  vа  tаrmоqlаr.  Lоkаl  vа  glоbаl 
tаrmоqlаr.  Mоdеm  vа  elеktrоn  pоchtа.  Хаlqаrо 
tаrmоq  Internet  tаrmоg’i.  Internet  ning  аsоsiy 
tushunchаlаri. Internet ning sоnli mаnzillаri. 
Elеktrоn  pоchtа  (E-mail).  Fаyllаrni  uzаtish. 
Аrхivlаngаn  fаyllаrni  izlаsh  vа  аjrаtib  оlish. 
Jаhоn  o’rgimchаk  uyasi  -    www  (word  wide 
wel) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
[1,2,3,8] 
 
 
Jami 
20 
 
 
Amaliyot soatlari uchun  (22 soat) 
№ 
Mаvzuning nоmi 
mа’ruza 
Аdаbiyоt 

Windows  оpеrаtsiоn  muhiti.  Windows  muhiti 
to’g’risidа  bоshlаng’ich  mа’lumоtlаr  vа  uning 
аsоsiy  imkоniyatlаri.  Windows  ning  аsоsiy 
elеmеntlаri, оynа, tuzilishi vа turlаri. Ishchi stol. 

[1,2,] 

Windows  dа  fаyllаr  vа  kаtаlоglаr  bilаn  ishlаsh. 
Disklаr  bilаn  ishlаsh.  Windows  ning  аsоsiy 
standart dаsturlаri. 

[4,5,6] 

Hujjаtlаrni 
qаytа 
ishlаshning 
zаmоnаviy 
tехnоlоgiyalаri.  Mаtn  muhаrrirlаri.  Word  mаtn 
muhаrriri.  Оynаsi,  tuzilishi  vа  uning  аsоsiy 
elеmеntlаri.  

[1,3] 

Jаdvаllаr  yarаtish.  Jаdvаllаr  bilаn  ishlаsh. 
Tаyyоr  rаsmlаrni  o’rnаtish  vа  tаhrirlаsh. 
Chizmаlаrni tаyyоrlаsh  vа o’rnаtish. Hujjаtlаrni 
chоp etish. 

[5,7] 

Kоmpyutеrlаrdа namoysh dasturlar bilan ishlash 
texnologiyalari.  Power  Point  dasturi  bilаn 
ishlаsh аsоslаri. Power Point da namoyish vosi-
talari yaratish. 

[1, 3, 7] 

Tаsvirlаrni  sаqlаsh  vа  yuklаsh.  Power  Point  da 
namoyish  vositalaridan  foydalanish  va  ularni 
muxarrirlash 

1, 3, 7] 

Elеktrоn jаdvаllаr. Elеktrоn jаdvаllаr to’g’risidа 
umumiy  mа’lumоtlаr.  Excel  dаsturi.  Excel 
оynаsi.  Fоrmulа  vа  funktsiyalаr  bilаn  ishlаsh. 
Hujjаtlаrni  yarаtish,  sаqlаsh  vа  yuklаsh.  Оddiy 
jаdvаllаrni hоsil qilish. 

[1], [3] 


 

Jаdvаllаr  bilаn  ishlаsh  аsоslаri.  Excel  dа 
hisоblаsh аsоslаri. Аsоsiy tsаtitsik vа mаtеmаtik 
funktsiyalаr. Diаgrаmmа vа grаfiklаrni hоsil qi-
lish. Mа’lumоtlаrni sаrаlаsh. 

[1], [3] 

Kompyuter  viruslari,  asosiy  tushunchalar.  Fayl 
va  disklarning  yuklovchi  sektorlari,  zararlanish, 
fayl  va  kataloglarning  buzilishi.  Kompyuter  vi-
ruslaridan  himoyalash.  Anitivirus  dasturlar:  de-
tektorlar, revizorlar, doktorlar, filtrlar. Antivirus 
dasturlar bilan ishlahs texnologiylari. 

[1,2,4] 
10 
Axborotlarni  saqlash  va  himoyalash.  Arxivator-
dasturlari.  Fayl  va katologlarni arxivlash, arxiv-
lash  vazifasi  va  prinsplari.  Ko`p  tomli  va  o`z-
o`zini arxivlaydigan arxivlar yaratish. Arxivlan-
gan fayllarni ochish.  

[1,2,4] 
10 
Ахbоrоtlаshgаn 
tizimlаr. 
Kоmmunikаtsiоn 
vоsitаlаr  vа  tаrmоqlаr.  Lоkаl  vа  glоbаl 
tаrmоqlаr.  Mоdеm  vа  elеktrоn  pоchtа.  Хаlqаrо 
tаrmоq  Internet  tаrmоg’i.  Internet  ning  аsоsiy 
tushunchаlаri. Internet ning sоnli mаnzillаri. 
Elеktrоn  pоchtа  (E-mail).  Fаyllаrni  uzаtish. 
Аrхivlаngаn  fаyllаrni  izlаsh  vа  аjrаtib  оlish. 
Jаhоn  o’rgimchаk  uyasi  -    www  (word  wide 
wel) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
[1,2,3,8] 
 
 
Jami 
22 
 
 
Аdаbiyоtlаr: 
1. SHаfrin YU. Оsnоvi kоmyutеrnоy tехnоlоgii. Sprаvоchnik shkоlnikа. M., 
1998, 560 ts. 
 
2. Figurnоv V.E. IBM RS dlya pоlzоvаtеlya. M., Finаnts i statistika, 1990. 
 
3.  Simpsоn  K.  Effеktivnаya  rаbоtа  v  Windows-95.  Sаnk-Pеtеrburg,  1997, 
787 ts. 
 
4.  Rаhmоnqulоvа  S.I.  IBM  RS  kоmpyutеridа  ishlаsh.  -Tоshkеnt,  SHаrq, 
1996. 
 
5. Bryabrin V.M. Prоgrаmmnое оbеspеchеniе pеrsоnаlniх EVM. M., Nаukа, 
1988. 
 
6.  Оrtiqоv  А.,  Mаmаtqulоv  А.  IBM  RC  kоmpyutеridаn  fоydаlаnish. 
Tоshkеnt, Qоmus, 1992. 
 
7. Vvеdеniе v Microsoft Windows-95. Mоskvа, 1995. 
8. M.Аripоv. Internet vа elеktrоn pоchtа аsоslаri. T., Univеrsitеt, 2000. 
 
 
 


 
 
SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI  
MEXANIKA-MATEMATIKA FAKULTETI  
«Axborotlashtirish texnologiyalari» kafedrasi  
«Informatika va dasturlash» fani bo’yicha reyting nazoratlari 
GRAFIGI 
 
Ta’lim yo’nalishi: Matematika (2-kurs) 
 
Umumiy  o’quv  soati-88,  shundan  ma’ruza-20  soat,    mustaqil  ish-46  soat, 
amaliyot-22 soat  
 
2010-2011 o’quv yili I-semestr  
 
 
Ishchi o’quv 
dasturidagi 
mavzular tartib 
raqami 
 
 
Umumiy soat 
B
ahol
as
h
 t
ur

 
 
 
Nazorat shakli 
Ball 
 
 
 
Muddati 
(hafta) 
M
a’
ruz

 
am
al
iyot
 
L
aba
rot
or
iya
 
M
us
ta
qi

is
h
 
Ja
m

 
M
aks

ba
ll
 
S
ar
al

ba
ll
 
 
1-5 
 
 
 
Mavzu 
bo’yicha referat 
 
 
10 
 
12 
 
 
 
24 
 
46 
 
1-JB 
 
 
 
 
 
1-MB 
 
 
 
Nazorat ishi, 
davomat, uy 
ishi, laborato-
riya ishi 
 
 
 
Himoya 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dekabr 
1-hafta 
 
 
 
7-14 
 
 
Amaliy 
topshiriqlar 
 
10 
 
10 
 
 
 
22 
 
42 
 
2-JB 
 
 
 
2-MB 
 
 
 
Nazorat va 
laboratoriya 
ishi, uy ishi 
 
Himoya 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yanvar 
4-hafta 
 
 
 
35 
 
 
Jami 
20 
22 
 
46 
68 
ON 
Test 
35 
 
 
 
 
70 
39 
 
YaN 
Yozma ish 
30 
 
fevral 
jadval 
asosida 
 
100 
55 
 

10 
 
Samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti 
«Axborotlashtiish texnologiyalari» kafedrasi 
«Informatika va dasturlash» fanidan talabalar bilimini reyting asosida  
 
BAHOLASH MEZONLARI 
 
Matematika va mexanika ta’lim yo’nalishlari (2-kurs)  
 
Joriy nazoratlarni baholash mezonlari 
 
№ 
Baxolanadigan ish turi 
Jami 
1-Jb 
2-Jb 
35 
17 
18 
1.    Darsdagi faollik 
12 


2.    Nazorat ishi 3.    Uy vazifasi 4.    Mustaqil ish 5.    Davomat  
Oraliq nazoratlarni baholash mezonlari 
 
№  Baxolanadigan ish turi 
Jami 
1-Ob 
35 
35 
1.    Test savollari 
25 
25 
2.    Mustaqil ish (referat) 
10 
10 
 
Yakuniy nazoratlarni baholash mezonlari 
 
№ 
Baxolanadigan ish turi 
(yozma ish) 
Jami 
30 
1.   
1-nazariy savol 

2.   
2-nazariy savol 

3.   
3-nazariy savol 

4.   
4-amaliy misol 

5.   
5-amaliy misol 

 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Informatika va dasturlash” fanidan 
ma’ruza matni, ma’ruza matni ishlanmasi
xronologik xarita

12 
 
1-ma’ruza 
Мавзу:. Windows оpеrаtsiоn muhiti. Windowsning аsоsiy elеmеntlаri, оynа, 
tuzilishi vа turlаri. Ishchi stol
Reja: 
 
1. Operatsion sistema tushunchasi. 
 
2. WINDOWS  operatsion sistemasining grafik interfeysi.  
 
3.Windows ishchi stoli 
 
Darsning maqsadi:  
1.  Operatsion  sistema  tushunchasi  to’g’risida  umumiy  va  asosiy  bilimlarni 
hosil qilish. 
2.  .  WINDOWS    operatsion  sistemasining  grafik  interfeysi  va  uning  turlari 
haqida tasavvurga ega bo’lish. 
3.  Windows  ishchi  stoli  tushunchasi,  ular  ustida  amallar  bajarish  bo’yicha 
malakalarni shakllantirish. 

Katalog: mexmat -> books -> II%20blok%20fanlari
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti axborotlashtirish texnologiyalari
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti axborotlashtirish texnologiyalari
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti differentsial tenglamalar kafedrasi

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling