Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari kafedrasi


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet37/47
Sana12.02.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   47

Masalaning dasturi 
Program Zejdel; 
  const 
     N=3; Eps=0.001; 
  var 
     i,j,k     : integer; 
 
     txt1,txt2            : text; 
     a                    : array[1..n,1..n] of real; 
     x,x0                 : array[1..n] of real; 
 

 
246
     BEGIN 
        x0[1]:=1.2;  x0[2]:=1.3;   x0[3]:=1.4; 
          assign(txt1,'zeyd.dat');   reset(txt1); 
      For i:=1 to n   do 
      For j:=1 to n do   read(txt1,a[i,j]); 
                              close(txt1); 
 
        assign(txt2,'Zeyd.otv');   rewrite(txt2); 
          Writeln(txt2,' TENGLAMALAR SYSTEMASINI  ZEYDEL  USULIDA ECHISH'); 
          Writeln(txt2,' X larga nisbatan echilgan sistema elementlari'); 
           For i:=1 to n   do  begin 
           For j:=1 to n   do   write(txt2,a[i,j]:10:3); 
                              writeln(txt2); end; 
          Writeln(txt2,' I         x1          x2         x3'); 
    For k:=1 to 10 do Begin 
          For i:=1 to n do Begin 
          x[i]:=a[i,1]; 
          For j:=2 to n do   x[i]:=x[i]+a[i,j]*x0[i]; End; 
 
            write(txt2,k:3); 
                     For i:=1 to n do Begin 
            write(txt2, '    ',x[i]:8:4);   x0[i]:=x[i];   End; 
            writeLn(txt2); 
          End; 
              close(txt2); 
   END. 
             ZEYD.DAT  faylida sistema koeffisiyentlarining qiymati quyidagicha joylashtiriladi: 
1.2 -0.1 -0.1 
1.3 -0.2 -0.1 
1.4 -0.2 -0.2 
 
Dasturning natijasi 
TENGLAMALAR SYSTEMASINI  ZEYDEL  USULIDA ECHISH 
 X larga nisbatan echilgan sistema elementlari 
     1.200    -0.100    -0.100 
     1.300    -0.200    -0.100 
     1.400    -0.200    -0.200 
 I         x1          x2         x3 
  1      0.9600      0.9100      0.8400 
  2      1.0080      1.0270      1.0640 
  3      0.9984      0.9919      0.9744 
  4      1.0003      1.0024      1.0102 
  5      0.9999      0.9993      0.9959 
  6      1.0000      1.0002      1.0016 
  7      1.0000      0.9999      0.9993 
  8      1.0000      1.0000      1.0003 
  9      1.0000      1.0000      0.9999 
 10      1.0000      1.0000      1.0000 
 
Laboratoriya ishi № 5 
Zeydel  usuli  yordamida  quyidagi  sitemalarning  taqribiy  yechimini 
3
10aniqlikda 
hisoblang.  

 
247
 1 
2
,
7
3
,
5
8
,
8
4
,
23
2
,
14
8
,
1
7
,
6
3
,
5
5
,
11
1
,
7
8
,
6
2
,
13
2
,
14
3
,
9
5
,
5
3
,
4
8
,
10
2
,
19
5
,
2
4
,
4
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
2 
3
,
14
7
,
8
3
,
6
2
,
13
8
,
6
3
,
3
3
,
2
4
,
12
6
,
3
7
,
5
5
,
4
4
,
6
15
12
6
,
5
4
,
8
8
,
14
2
,
14
2
,
3
2
,
8
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 

7
,
14
7
,
5
7
,
23
7
,
12
5
,
8
6
,
8
1
,
12
6
,
5
8
,
2
7
,
14
5
,
5
3
,
4
3
,
6
1
,
13
6
,
6
7
,
2
3
,
8
6
,
5
8
,
7
7
,
5
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
4 
5
,
13
2
,
7
4
,
14
3
,
8
1
,
17
7
,
7
8
,
8
3
,
4
5
,
8
4
,
6
7
,
4
2
,
12
8
,
5
6
,
6
3
,
8
8
,
2
5
,
15
3
,
6
2
,
14
8
,
3
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 

4
,
23
8
,
5
7
,
15
7
,
8
3
,
14
7
,
7
6
,
6
4
,
23
7
,
5
3
,
6
6
,
5
5
,
4
5
,
5
7
,
6
8
,
8
4
,
2
5
,
11
7
,
5
6
,
6
7
,
15
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
 6 1
,
12
7
,
3
34
,
1
6
,
7
3
,
6
6
,
8
7
,
12
4
,
7
3
,
8
4
,
5
5
,
2
5
,
5
5
,
3
4
,
4
4
,
2
5
,
15
1
,
14
2
,
23
1
,
12
3
,
4
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 

3
,
7
8
,
23
7
,
6
8
,
8
6
,
5
4
,
9
3
,
14
5
,
6
2
,
13
3
,
6
6
,
6
1
,
2
4
,
5
2
,
14
4
,
23
4
,
14
7
,
12
3
,
14
3
,
5
4
,
14
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
8 8
,
1
7
,
1
4
,
20
1
,
20
10
9
,
1
1
,
5
4
,
4
7
,
7
3
,
3
1
,
2
4
,
5
1
,
2
7
,
1
1
,
3
1
,
3
1
,
2
3
,
1
10
7
,
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
10
2
,
5
1
,
4
3
,
1
1
,
7
20
8
,
1
6
,
1
4
,
1
2
,
1
19
7
,
1
5
,
1
3
,
4
1
,
1
10
4
,
57
9
,
1
8
,
1
7
,
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
10 2
,
2
1
,
2
2
9
,
1
8
,
1
7
,
4
8
,
4
9
,
4
5
1
,
5
2
,
4
8
,
3
2
,
2
5
,
1
1
,
1
5
,
6
4
,
6
3
,
6
2
,
6
1
,
6
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
11 6
,
1
5
,
4
4
,
1
3
,
1
2
,
1
1
,
1
6
,
9
5
,
8
4
,
7
2
,
6
10
5
,
1
4
,
1
2
,
2
3
,
1
01
,
6
1
,
5
2
,
4
1
,
3
2
,
2
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
12 8
,
20
4
,
3
1
,
7
10
3
,
6
7
,
1
1
,
7
5
,
6
8
,
1
7
,
11
8
,
12
5
,
23
7
,
11
5
,
7
1
,
27
5
,
0
8
,
11
5
,
34
1
,
2
8
,
35
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
13 
1
,
1
10
1
,
2
4
,
31
10
2
,
1
8
,
4
9
,
3
7
,
1
8
,
2
1
,
11
2
,
1
1
,
1
1
,
21
2
,
45
5
,
7
8
,
2
5
,
37
7
,
1
1
,
35
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
14 
1
,
1
1
,
2
8
,
1
5
,
7
7
,
1
20
10
1
,
1
3
,
1
5
,
7
1
,
1
1
,
20
1
,
30
1
,
1
3
,
3
3
,
1
1
,
13
1
,
11
2
,
11
1
,
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
15 

1
,
1
10
1
,
2
4
,
31
10
2
,
1
8
,
4
9
,
3
7
,
1
8
,
2
5
,
1
4
,
1
20
3
,
1
10
1
,
1
7
,
7
1
,
2
8
,
1
5
,
7
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
16 
7
,
1
3
,
3
5
,
3
1
,
2
1
,
2
10
1
,
17
1
,
7
1
,
21
7
,
1
3
,
1
5
,
7
3
,
1
1
,
11
5
,
17
10
5
,
1
10
4
,
1
1
,
30
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
17 
2
,
6
2
,
14
3
,
3
5
,
11
4
,
2
2
,
6
5
,
2
3
,
4
4
,
5
2
,
8
5
,
21
2
,
9
3
,
8
2
,
6
5
,
11
8
,
8
7
,
6
7
,
12
1
,
8
3
,
7
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
18 
2
,
1
8
,
2
2
,
6
4
,
14
6
,
8
15
4
,
14
5
,
4
1
,
21
15
6
,
4
7
,
8
4
,
12
7
,
31
22
5
,
3
7
,
9
3
,
6
5
,
12
8
,
4
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 

 
248
19 
5
,
6
2
,
12
5
,
6
2
,
5
2
,
13
4
,
5
8
,
8
3
,
18
7
,
7
6
,
8
1
,
17
2
,
6
3
,
14
3
,
8
8
,
5
23
,
2
42
3
,
8
2
,
7
4
,
6
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
20 
5
,
8
7
,
12
4
,
6
7
,
13
7
,
2
4
,
6
7
,
4
2
,
5
3
,
22
4
,
8
4
,
4
8
,
5
7
,
12
3
,
4
3
,
6
2
,
13
5
,
8
2
,
4
2
,
3
2
,
14
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
21 
2
,
9
7
,
3
3
,
8
2
,
12
5
,
7
4
,
12
7
,
8
4
,
14
6
,
6
6
,
15
6
,
6
6
,
6
5
,
12
7
,
7
7
,
10
8
,
5
3
,
14
8
,
3
4
,
12
3
,
7
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Katalog: mexmat -> books -> IV%20blok%20fanlari
books -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari
books -> Alishyer navoiy nomidagi samarqand davlat univyersityeti
books -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti umumiy huquqshunoslik
books -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
books -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
books -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
books -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish
books -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
books -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat un
IV%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   47
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling