Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari


  Ta’limda  o’quv-tarbiyaviy  jarayonni  tashkil  etish  shakllari


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet3/45
Sana12.02.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

1.3.12.  Ta’limda  o’quv-tarbiyaviy  jarayonni  tashkil  etish  shakllari:  dars,  fan,  texnika 
to’garaklari, o’quvchilar ilmiy uyushmalari, sayohatlar. 
1.3.13.  Tarbiya  usullari:  ishontirish;  ijobiy  namuna;  mashq  qilish;  talablar;  xulqi  ustidan 
nazorat; faoliyatning boshqa ko’rinishlariga o’tish. 
1.3.14. Dars turlari:  
  an’anaviy  (yoki  standart,  uning  tuzilishi:  so’rash,  tushuntirish,  mustahkamlash,  uyga 
vazifa berish),  
  zamonaviy  (uning  tuzilishi:  didaktik  (asosiy),  mantiqiy  -  psixologik,  motivlangan  va 
uslubiy);  
  noan’anaviy (yoki nostandart), uning turlari:  
o
  muammoli;  
o
  texnologik;  
o
  virtual;  

 
19
o
  musobaqa va o’yin (tanlov, turnir, estafeta, duel, KVN, tadbirli, rolli (rassom, loyihachi, 
bezatuvchi, muharrir, rejisser va hokazo), krossvord, viktorina);  
o
  ijtimoiy  amaliyotga  ma’lum  bo’lmagan  ish  shakllari,  janrlari  va uslublariga asoslangan 
(tadqiq etish, ixtirochilik, birlamchi manbalar tahlili, intervyu, reportaj, taqriz);  
o
  muloqotning  og’zaki  shaklini  eslatuvchi  (matbuot  anjumani,  auksion,  benefis,  miting, 
vaqti chegaralangan munozara, panorama, teleko’prik, bildirgi, muloqot, «jonli gazeta», 
og’zaki jurnal);  
o
  o’quv  materialini  noan’anaviy  tashkil  etishga  asoslangan  (donolik,  ochiq  tan  olish, 
«dublyor harakat boshlaydi»);  
o
  hayoliylashgan (ertak, sovg’a, XXI asr darslari);  
o
  muassasa  va  tashkilotlar  faoliyatiga  o’xshash  asoslangan  (sud,  tergov,  tribunal,  patent 
byurosi, ilmiy yoki muharrirlik kengashi va h.k.).  
1.3.15.  Dars  ko’rinishlari:  ma’ruza,  seminar  va  amaliy  mashg’ulotlar,  laboratoriya 
mashg’ulotlari,  o’quv  anjumanlari,  o’quv-seminar,  suhbat,  kinodars,  kompyuter  mashg’ulotlari, 
mashqlar,  maslahatlar,  ekskursiya,  ekspedisiya,  o’quv  ishlab  chiqarish  va  pedagogik  amaliyoti, 
kurs, loyiha va bitiruv malakaviy ishlari, talabalarning mustaqil tahsili va hokazo. 
1.3.16. Darsning asosiy tarkibiy elementlaritashkiliy qism; uyga berilgan yozma vazifalarni 
tekshirish;  talabalar  bilimini  og’zaki  tekshirish  (yoki  so’rash);  yangi  materiallarni  tushuntirish; 
yangi materiallarni mustah-kamlash; uyga vazifa berish; darsni uyushqoqlik bilan yakunlash. 
1.3.17. Dars tahlilining asosiy tarkibiy qismlari: o’qituvchining darsga tayyorgarlik darajasi, 
darsning  maqsad  va  vazifalari,  tashkiliy  ishlar,  didaktik,  uslubiy,  metodologik,  psixologik, 
pedagogik, o’quvchilar bilan hamkorlikda ishlash va yakuniy tahlillar. 
1.3.18. Darsga kirgan o’qituvchining qo’lida bo’lishi lozim: guruh jurnali, fan o’quv dasturi, 
kalendar-mavzu rejasi, dars texnologik xaritasi, o’quv-uslubiy materiallar. 
1.3.19.  O’qituvchining  darsga  kirishdan  oldin  o’ziga  qo’yadigan  savoli:  nega,  nimani  va 
qanday o’qitaman? 
1.3.20. Abu Ali Ibn Sinoning o’qituvchiga qo’ygan talablari:  
  talaba (o’quvchi)lar bilan muomalada bosiq va jiddiy bo’ling; 
  berilayotgan  bilimni  talaba  (o’quvchi)lar  qanday  o’zlashtirib  olayotganligiga  alohida 
e’tibor bering; 
  ta’limda turli uslub va shakllardan foydalaning; 
  talaba  (o’quvchi)larning  xotirasi,  bilimlarni  egallash  qobiliyati,  shaxsiy  xususiyatlarini 
biling; 
  talaba (o’quvchi)larni fanga qiziqtira biling; 
  talaba (o’quvchi)larga uzatilayotgan bilimlarning eng muhimini ajratib bering; 
  bilimlarni  talaba  (o’quvchi)larga  tushunarli  hamda  ularning  yoshi,  aqliy  darajasiga  mos 
ravishda bering; 
  har bir so’zning talaba (o’quvchi)lar hissiyotini uyg’otish darajasida bo’lishiga erishing. 
1.3.21. Didaktik vositalar 
 jixozlar va uskunalar, moslamalar: videoproyektor; elektoron doska; kodoskop; 
 video-audio uskunalar: videokamera; 
 kompyuter va multimediali vosita: kompyuter, videoglazok; sab-bufer. 
 
 
 
 
 

 
20
1.4. TAQVIM MAVZUIY REJA 
 
(Taqvim  mavzuiy  reja  o’quv  materialini  to’g’ri  taqsimlashda  mazkur  fan  boshqa  fanlar  va 
amaliyotlar  bilan  bog’lashda,  darsga  kerakli  o’quv  materiallari  va  vositalarini  tayyorlashda 
yordam beradi, o’qitish jarayonini loyixalashtirish va samaradorlikni oshirish imkonini beradi).  
№ 
M
avz
u
 
A
jr
at
il
ga

soa

T
a’
li
m
 s
ha
kl

D
ar

tur

 
F
anl
ar
ar

va
  
fa

ic
hi
da
gi
 
bog’
li
ql
ik
 
T
a’
li
m
 m
et
odl
ar

T
a’
li
m
 vos
it
al
ar

F
oyda
la
ni
lga

ada
bi
yot
la

ro’
yxa
ti
 
M
us
ta
qi

is

tops
hi
ri
ql
ar


10 
3-semestr (152 soat) 
Ma’ruzalar (M) mavzusi bo’yicha (32 soat) 
1. 
1-M 

Frontal  Standart 
Mat. anal., Inf., 
Dif. teng., Mat. fiz. 
teng. 
An’anaviy 
Matnli, 
tasvirli 
7,9,13,21 
1-2 MI 
2. 
2-M 

Frontal  Standart 
Mat. anal., Inf., 
Dif. teng., Mat. fiz. 
teng. 
An’anaviy 
Matnli, 
tasvirli 
7,9,13,21 
3-MI 
3. 
3-M 

Frontal  Standart 
Mat. anal., Inf., 
Dif. teng., Mat. fiz. 
teng. 
An’anaviy 
Matnli, 
tasvirli 
7,9,13,21
  4-5-MI 
4. 
4-M 

Frontal  Standart 
Mat. anal., Inf., 
Dif. teng., Mat. fiz. 
teng. 
An’anaviy 
Matnli, 
tasvirli 
7,9,21
 
6-MI 
5. 
5-M 

Frontal  Standart 
Mat. anal., Inf., 
Dif. teng., Mat. fiz. 
teng. 
An’anaviy 
Matnli, 
tasvirli 
7,9,13,21
  7-8 MI 
6. 
6-M 

Frontal  Standart 
Mat. anal., Inf., 
Dif. teng., Mat. fiz. 
teng. 
An’anaviy 
Matnli, 
tasvirli 
7,9,13,21
 
9- MI 
7. 
7-M 

Frontal  Standart 
Mat. anal., Inf., 
Dif. teng., Mat. fiz. 
teng. 
An’anaviy 
Matnli, 
tasvirli 
7,9,13,21
  10- MI 
8. 
8-M 

Frontal  Standart 
Mat. anal., Inf., 
Dif. teng., Mat. fiz. 
teng. 
An’anaviy 
Matnli, 
tasvirli 
11,21,23
  11- MI 
9. 
9-M 

Frontal  Standart 
Mat. anal., Inf., 
Dif. teng., Mat. fiz. 
teng. 
An’anaviy 
Matnli, 
tasvirli 
5,6,7,10, 
21,23 
12-MI 
10.  10-M 

Frontal  Standart 
Mat. anal., Inf., 
Dif. teng., Mat. fiz. 
teng. 
An’anaviy 
Matnli, 
tasvirli 
1,2,3, 
4,5 
13-14 
MI 
11.  11-M 

Frontal  Standart 
Mat. anal., Inf., 
Dif. teng., Mat. fiz. 
teng. 
An’anaviy 
Matnli, 
tasvirli 
5,7,9,10 
15-16 
MI 
12.  12-M 

Frontal  Standart 
Mat. anal., Inf., 
Dif. teng., Mat. fiz. 
teng. 
An’anaviy 
Matnli, 
tasvirli 
1,2,3, 
5,7,9,10 
17-18 
MI 

 
21
13.  13-M 

Frontal  Standart 
Mat. anal., Inf., 
Dif. teng., Mat. fiz. 
teng. 
An’anaviy 
Matnli, 
tasvirli 
3,5,9, 
11,12 
19-20 
MI 
14.  14-M 

Frontal  Standart 
Mat. anal., Inf., 
Dif. teng., Mat. fiz. 
teng. 
An’anaviy 
Matnli, 
tasvirli 
1,2,3,5, 
7,9,10,12 
21- MI 
15.  15-M 

Frontal  Standart 
Mat. anal., Inf., 
Dif. teng., Mat. fiz. 
teng. 
An’anaviy 
Matnli, 
tasvirli 
1,9,11 
22- MI 
Amaliyot mashg’ulotlari (AM) mavzusi bo’yicha (30 soat) 
1. 
1-AM 

Zveno 
Didaktik 
Mat. anal., Inf., Dif. 
teng., Mat. fiz. teng. 
Aniq 
maqsadli 
Matnli, 
tasvirli 
7,9,13,22 
1-2 MI 
2. 
2-AM 

Zveno 
Didaktik 
Mat. anal., Inf., Dif. 
teng., Mat. fiz. teng. 
Aniq 
maqsadli 
Matnli, 
tasvirli 
7,9,13,22 
3-MI 
3. 
3-AM 

Zveno 
Didaktik 
Mat. anal., Inf., Dif. 
teng., Mat. fiz. teng. 
Aniq 
maqsadli 
Matnli, 
tasvirli 
7,9,13,22  4-5-MI 
4. 
4-AM 

Zveno 
Didaktik 
Mat. anal., Inf., Dif. 
teng., Mat. fiz. teng. 
Aniq 
maqsadli 
Matnli, 
tasvirli 
7,9,13,22 
6-MI 
5. 
5-AM 

Zveno 
Didaktik 
Mat. anal., Inf., Dif. 
teng., Mat. fiz. teng. 
Aniq 
maqsadli 
Matnli, 
tasvirli 
7,9,13,22 
7-8 MI 
6. 
6-AM 

Zveno 
Didaktik 
Mat. anal., Inf., Dif. 
teng., Mat. fiz. teng. 
Aniq 
maqsadli 
Matnli, 
tasvirli 
7,9,13,22 
9- MI 
7. 
7-AM 

Zveno 
Didaktik 
Mat. anal., Inf., Dif. 
teng., Mat. fiz. teng. 
Aniq 
maqsadli 
Matnli, 
tasvirli 
7,9,13,22 
10- MI 
8. 
8-AM 

Zveno 
Didaktik 
Mat. anal., Inf., Dif. 
teng., Mat. fiz. teng. 
Aniq 
maqsadli 
Matnli, 
tasvirli 
7,9,13,22 
11- MI 
9. 
9-AM 

Zveno 
Didaktik 
Mat. anal., Inf., Dif. 
teng., Mat. fiz. teng. 
Aniq 
maqsadli 
Matnli, 
tasvirli 
7,9,13, 
22,16 
12-MI 
10.  10-AM 

Zveno 
Didaktik 
Mat. anal., Inf., Dif. 
teng., Mat. fiz. teng. 
Aniq 
maqsadli 
Matnli, 
tasvirli 
7,9,13, 
22, 17 
13-14 
MI 
11.  11-AM 

Zveno 
Didaktik 
Mat. anal., Inf., Dif. 
teng., Mat. fiz. teng. 
Aniq 
maqsadli 
Matnli, 
tasvirli 
7,9,13, 
22,18 
15-16 
MI 
12.  12-AM 

Zveno 
Didaktik 
Mat. anal., Inf., Dif. 
teng., Mat. fiz. teng. 
Aniq 
maqsadli 
Matnli, 
tasvirli 
7,9,13, 
22,19 
17-18 
MI 
13.  13-AM 

Zveno 
Didaktik 
Mat. anal., Inf., Dif. 
teng., Mat. fiz. teng. 
Aniq 
maqsadli 
Matnli, 
tasvirli 
1,2,3,5, 
7,9,10,12, 
20 
19-20 
MI 
14.  14-AM 

Zveno 
Didaktik 
Mat. anal., Inf., Dif. 
teng., Mat. fiz. teng. 
Aniq 
maqsadli 
Matnli, 
tasvirli 
7,9,13, 
22, 
21-22 
MI 
 
1.5. REYTING BAHOLASH MEZONLARI 
 
Talabalar o’zlashtirishi monitoringi:  
  nazorat  (ta’lim  oluvchining  bilim,  ko’nikma  va  malakalari  darajasini 
aniqlash,  o’lchash  va  baholash  jarayoni),  xususan  tekshirish  (bilim  darajasini 
aniqlash; joriy baholash; oraliq baholash; yakuniy baholash); 
  hisobga olish (ta’limning muayyan davrida talabalar va o’qituvchi faoliyatini 
umumlashtirish,  xulosalash)  va  uning  usullari  (og’zaki,  yozma,  test  hamda  amaliy 
topshiriqlarni bajarish). 
Baholash mezonlari jadvali (Texnologik xarita)

 
22
Ishchi o’quv 
dasturidagi 
mavzular 
tartib raqami 
(qo’shimcha 
topshiriq 
mazmuni) 
Umumiy soat 
B
ahol
as

tur

 
 
 
Nazorat shakli 
Ball 
 
 
Muddati 
(hafta) 
 
 
 
 
M
a’
ruz

A
m
al
iy 
m
as
hg’
ul
ot
 
L
abor
at

is
hi
 
M
us
ta
qi

is
h
 
Ja
m

Max. 
ball 
Sar. 
ball 
6 – semestr  
1 – 8, 1 – 7, 
1 – 2 
16 
14 

40 
74 
JB-1 
Kundalik nazorat, 
uy ishi, referat, 
kollokvium, test 
17 
 
aprel,  
4- hafta 
9 – 16, 8 – 15, 
3 – 5 
16 
16 

40 
78 
JB-2 
Kundalik nazorat, 
uy ishi, referat, 
kollokvium, test 
18 
 
May,  
3- hafta 
1 – 16, 1 – 15, 
1 – 5 
32 
30 
10 
80 
152 
OB 
Og’zaki 
35 
 
May,  
4- hafta 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 
39 
 
1–16, 1–15, 
1–5 
32 
30 
10 
80 
152 
YaB 
Yozma 
30 
 
Jadval 
bo’yicha 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
55 
 
 
Fan bo’yicha joriy nazoratlarda talabalar bilimi va amaliy ko’nikma darajasini 
aniqlash mezoni 
 
Maksimal 
ball 
Nazorat qilinadigan va 
baholanadigan ish turlari 
Baholashda e’tibor qaratiladigan jihatlar 
1-JN  2-JN 


Mavzular bo’yicha nazariy 
tayyorgarlik darajasi va 
darsdagi faollik  
Asosiy tushunchalar, ta’riflar, teoremalar va 
formulalarni bilish, mohiyatini tushunish, ijodiy fikrlay 
olish, bilimlarni amalda qo’llay olish 


Uyga berilgan topshiriqlarni 
bajarish sifati 
Topshiriqlarni to’g’ri va to’liq bajarish, masalalarni hal 
qilishga ijodiy yondashish, tushuntirib bera olish 


Nazorat ishlarini bajarish 
sifati 
Topshiriqlarni to’g’ri va to’liq bajarish, ijodiy 
yondashish, mustaqil fikrlash, yechimni asoslay olish 


Mustaqil topshiriqlarni 
bajarilish sifati 
Berilgan topshiriqni to’g’ri va to’liq bajarish, mustaqil 
mulohaza yurita olish, bilimlarni amalda qo’llay olish, 
masalaga ijodiy ijodiy yondashish, mohiyatini tushunish 
va aytib bera olish 
17 
18 
 
 
 
Fan bo’yicha oraliq va yakuniy nazoratlarda talabalar bilimi va  
amaliy ko’nikma darajasini aniqlash mezoni 
 
Savol 
lar 
ON 
(max 
ball) 
YaN 
(max 
ball) 
Baholashda e’tibor qaratiladigan jihatlar 
Nazariy 

 


 


 

Asosiy tushunchalar, ta’riflar, formulalar, teoremalarni  va ularni isbotini 
bilish, mohiyatini tushunish, tasavvur qilish va aytib bera olish, ijodiy 
fikrlay olish va mustaqil mulohaza yurita olish 

 
23
Amaliy 

 


 


 

Topshiriqlarni to’g’ri va to’liq bajarish, ijodiy yondashish, mustaqil 
fikrlash, yechimni asoslay olish, mohiyatini tushunish 
Mustish  5 


Savolga to’liq va to’g’ri javob berish, misollar bilan asoslash, ijodiy 
yondashish, mohiyatini tushunish va tushuntirib bera olish 
Jami 
35 
30 
 
 
Fan bo’yicha reyting nazoratlarida o’zlashtirish ko’rsatkichini aniqlash mezoni 
 
JN 
ON 
YaN 
Baholashlarda e’tibor qaratiladigan asosiy jihatlar 
31-35 
ball 
31-35 
ball 
27-30 
ball 
Asosiy tushuncha, ta’rif, formula, teoremalar isbotlarni bilish amalda qo’llay 
olish, mohiyatini tushunish, ijodiy fikrlay olish, tasavvurga ega bo’lish, aytib 
bera olish, mustaqil mushohada yurita olish, topshiriqlarni aniq va to’g’ri 
bajarish.  
25-30 
ball 
25-30 
ball 
22-26 
ball 
Asosiy tushuncha, ta’rif, formula, teoremalarni  bilish, yengil isbotlarni 
bajara olish, bilimlarni amalda qo’llay olish, ijodiy yondashishga harakat 
qilish, tasavvurga ega bo’lish, topshiriqlarni to’g’ri bajarish va tushuntirish. 
19-24 
ball 
19-24 
ball 
17-21 
ball 
Asosiy tushuncha, ta’rif, formula va teoremalarni  bilish va amalda qo’llay 
olish, mohiyatini biroz tushunish va to’liq bo’lmagan tasavvurga ega bo’lish. 
Amaliy topshiriqlarni deyarli to’g’ri bajarish va tushuntirib berishga harakat 
qilish. 
0-18 
Ball 
0-18 
ball 
0-16 
ball 
Asosiy tushuncha, ta’rif, formula va teoremalarni  to’liq bilmaslik va amalda 
qo’llay olmaslik mustaqil mulohaza yurita olmaslik, yetarlicha tasavvurga 
ega bo’lmaslik va tushuntira olmaslik, topshiriqlarni to’liq bajarmaslik va 
qo’pol xatoliklarga yo’l qo’yish. 
 
1.6. TAVSIYA ETILADIGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI 
 
1. Asosiy adabiyotlar 
1.  Бахвалов  Н.С.,  Жидков  Н.П.,  Кобельков  Г.Н.  Численные  методы.  М:        
Наука, 1987. 
2.  Самарский А.А, Введение и численные методы. М: Наука, 1987. 
3.  Самарский А.А. Теория разностных схем. М: Наука, 1989. 
4.  Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. М: Наука, 1989. 
5.  Хўжаёров  Б.Х.  Қурилиш  масалаларини  сонли  ечиш  усуллари. 
Тошкент, “Ўзбекистон”, 1995. 
2. Qo’shimcha adabiyotlar 
6.  Флетчер  К.  Численные  методы  на  основе  метода  Галеркина.  М:  Мир, 
1988. 
7.  Демидович  Б.П.,  Марон  И.А,  Шувалов  Э.З.  Численные  методы 
анализа. М: Гос.изд. физ-мат. лит. 1962. 
8.  Воробьева  Г.К.,  Данилова  А.Н.  Практикум  по  вычислительной 
математике. М: Высшая школа, 1990. 
9.  Турчак Л.И. Основы численных методов, М: Наука 1987. 
10.  Волков Е.А. Численные методы. М: Наука, 1982. 

 
24
11.  Калиткин Н.Н. Численные методы М: Наука, 1978. 
12.  Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы. М: Наука, 1989. 
13.  Исраилов М.И. Ҳисоблаш усуллари. Тошкент: Укитувчи, 1996. 
14.  Плис  А.И.,  Сливина  Н.А.  Лабораторный  практикум  по  высшей 
математике. М: Высшая школа, 1983. 
15.  Копченова  Н.В.,  Марон  И.А.  Вычислительная  математика  в 
примерах и задачах. М: Наука, 1972. 
16.  Хужаёров  Б.Х.  Приближенные  методы  решения  краевой  задачи  для 
линейного  обыкновенного  дифференциального  уравнения  второго 
порядка.  Методические  указания  и  варианты  заданий  к  выполнению 
лабораторных  работ  по  курсу  «Численные  методы».  Самарканд. 
СамГУ, 2002.-16с. 
17.  Хужаёров  Б.Х.  Решение  краевых  задач  для  обыкновенных 
дифференциальных  уравнений  второго  порядка  методом  конечных 
разностей.  Методические  указания  и  варианты  заданий  к  выполнению 
лабораторных  работ  по  курсу  «Численные  методы».  Самарканд. 
СамГУ, 2001-14с. 
18.  Хужаёров  Б.Х.  Решение  нестационарного  одномерного  уравнения 
теплопроводности 
методом 
конечных 
разностей. 
Методические 
указания  и  варианты  заданий  к  выполнению  лабораторных  работ  по 
курсу «Численные методы». Самарканд. СамГУ, 2001.-20с. 
19.  Хужаёров Б.Х. Решение смешанной задачи для волнового уравнения 
методом  конечных  разностей.  Методические  указания  и  варианты 
заданий  к  выполнению  лабораторных  работ  по  курсу  «Численные 
методы». Самарканд. СамГУ, 2002.-16с. 
20.  Хужаёров  Б.Х.  Решение  задачи  Дирихле  для  уравнения  Пуассона 
методом  конечных  разностей.  Методические  указания  и  варианты 
заданий  к  выполнению  лабораторных  работ  по  курсу  «Численные 
методы». Самарканд. СамГУ,2002.-16с. 
21. Формалев В.Ф., Ревизников Д.Л. Численные методы. –М.:Физматлит, 2004. 
– 400 с. 
22.  Мэтьюз  Джон  Г.,  Финк  Куртис  Д.  Численные  методы.  Использование 
MATLAB, 3-е издание. : Пер. с англ. — М. :Издательский дом "Вильяме", 2001.  
– 720 с. 
3. Internet saytlari 
1. 
http://www.edu.ru
 va  
http://www.edu.uz
  – ta’lim saytlari. 
2. 
http://www.eqworld.ru
 – adabiyotlarning elektron varianti. 
3. 
http://ru.wikipedia.org
  –  erkin ensiklopediya «Vikipediya».  
4. 
http://www.prepodu.net
 – adabiyotlarning elektron varianti.  
5. 
http://www.twirpx.com
 – adabiyotlarning elektron varianti. 
4. Moddiy-texnik va yordamchi vositalar 
Ko’rgazmali  plakatlar.  Slaydlar  dastasi.  Kompyuter  dasturlari:  MathLab,  MathCad, 
Mathematika, Maple va boshqa. Dasturlar paketi. 

 
25
5. Pedagogik texnologiyaga oid ba’zi adabiyotlar 
1.  Ostonov  Q.  Yangi  pedagogik  texnologiyalarni  matematika  o’qitish  jarayonida 
tadbiq etish usullari. Uslubiy qo’llanma.– Samarqand: SamDU nashri,2006.–72 b. 
2.  Авлиёқулов Н. Замонавий ўқитиш технологиялари.-Т., 2001. 
3.  Азизходжаева  Н.Н.  Педагогик  технологиялар  ва  педагогик  маҳорат  -  Т.: 
ТДПУ, Низомий, 2003. 
4.  Ахунова  Г.Н.,  Голиш  Л.В.,  Файзуллаева  Д.М.  Педагогик  технологияларни 
лойиҳалаштириш ва режалаштириш. – Тошкент: Иктисодиёт, 2009. 
5.  Беспалько  В.П.  Слагаемые  педагогической  технологии.  -  М.:  Педагогика, 
1989. 
6.  Голиш Л.В. Технологии обучения на лекциях и семинарах: Учебное пособие 
//Под общ. ред. акад. С.С. Гулямова. - Т.: ТГЭУ, 2005. 
7.  Епишева  О.Б.  Основные  параметры  технологии  обучения.  //Школьные 
технологии -2004.-№ 4. 
8.  Ишмухаммедов  Р.,  Абдуқодиров  А.,  Пардаев  А.  Таълимда  инновацион 
технологиялар  (таълим  муассасалари  педагог-ўқитувчилари  учун  амалий 
тавсиялар). – Тошкент: Истеъдод, 2008. – 180 б. 
Katalog: mexmat -> books -> II%20blok%20fanlari
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat un
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti axborotlashtirish texnologiyalari
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti axborotlashtirish texnologiyalari
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti differentsial tenglamalar kafedrasi

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling