Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet45/45
Sana12.02.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45

Variant № 34 
1.  Tulik xato. 
2.  Integrallarni taqribiy yechish usullari. 
3.  Bitta  tenglamani yechishda Xorda usuli. 
4.  Chiziqli tenglamalar sistemasini yechishda iteratsiya metodi. 
5.  Xarakteristik  tenglamani bevosita yoyib chikish usuli bilan matritsaning  xos qiymatlari 
va xos vektorini toping 

 
273

3
0
2
1
2
1
2
1
1
 
 
Variant № 35 
1.  Hisoblash algoritmi. Turg’un va noturg’un algoritm tushunchasi. 
2.  Ikkita chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasi uchun Nyuton metodi. 
3.  Matritsalarni xos son va xos vektorlarini hisoblash. 
4.  Oddiy differensial tenglamalarni taqribiy yechish usullari 
5.  Gauss usuli bilan sistemani yechimini toping 
 
37
,
0
63
,
0
05
,
0
13
,
0
31
,
0
05
,
0
34
,
0
04
,
0
15
,
0
13
,
0
04
,
0
1
,
0
3
2
1
3
2
1
3
2
1
х
х
х
х
х
х
х
х
х
 
 
Variant № 36 
1.  Ikkita chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasi uchun Nyuton metodi. 
2.  Oddiy differensial tenglamalarni yechish usullari. 
3.  Chiziqli tenglamalar sistemasini yechishda kvadrat ildizlar metodi. 
4.  Lagranj interpolyatsion formulasi. 
5.  Zeydel usuli bilan sistemani yeching 


2
,
3
х
1
,
1
х
8
,
1
х
7
,
2
7
,
5
х
8
,
4
х
7
,
3
х
1
,
4
8
,
0
х
8
,
2
х
1
,
2
х
3
,
3
3
2
1
3
2
1
3
2
1
 
 
Variant № 37 
1.  Xatolar manbai. 
2.  Chiziqli  bo’lmagan bitta  tenglama uchun Nyuton usuli. 
3.  Matirisalrning xos son va xos vektorini topish. 
4.  Ildizlarni ajratish grafik usuli 
5.  Gauss usuli bilan sistemani yeching: 


18
z
2
y
12
x
5
4
z
6
y
5
x
2
9
z
2
у
3
х
4
 
 
Variant № 38 
1.  Ildizlarni ajratish grafik usuli. 
2.  Tenglamalar sistemasi uchun Zeydel usuli. 
3.  Krilov metodi bilan matritsaning xos qiymatlari va xos vektorini hisoblash. 
4.   Integrallarni taqribiy hisoblash usullari. 
5.  Urinma usuli bilan tenglamaning ildizini toping:    f(x)=x
3
-4x
2
+5x-2=0 
 

 
274
Variant № 39 
1.  Xatolar manbai. 
2.  Chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasi uchun Nyuton metodi. 
3.  Chiziqli tenglamalar sistemasini Gauss usuli bilan yechish. 
4.  Gaussning 1-2 chi interpolyasion formulalari. 
5. Matritsaning xos qiymat va xos vektorini toping 
5
,
0
5
,
1
1
5
,
1
2
5
,
0
1
5
,
0
1
 
 
Variant № 40 
 
1.  Integrallarni taqribiy hisoblash usullari. 
2.  Matritsaning xos son va xos vektorlarni hisoblash. 
3.  Nyuton interpolyatsion formulalari. 
4.  Ikkita chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasini yechishda Nyuton usuli. 
5.  Gauss usuli bilan sistemani yeching  


18
2
6
5
4
3
5
2
9
2
3
4
z
y
x
z
y
x
z
y
x
 
 
Variant № 41 
1.  Hisoblash matematikasi predmeti va metodlari. 
2.  Chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasi uchun Nyuton metodi. 
3.  Oddiy differensial tenglamalarni yechish usullari. 
      4. Lagranj interpolyatsion formulalari. 
5. Oraliqni teng 2 ga bo’lish usuli bilan x
3
+0,1x
2
+0,4x1,2=0 tenglamaning ildizini aniqlang. 
 
Variant № 42 
1.  Xos son va xos vektorlarni topish. 
2.  Chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasi uchun Nyuton metodi. 
3.  Integrallarni taqribiy hisoblash usullari. 
4.  Matritsaning xos son va xos vektorlarini hisoblash. 
5.  Iteratsiya usuli bilan yechish algoritmini tuzing. 15
,
2
21
,
1
27
,
1
84
,
0
63
,
0
27
,
1
65
,
0
27
,
1
51
,
1
84
,
0
27
,
1
63
,
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
  
 
Variant № 43 
1.  Tulik xato. 
2.  Matritsaning xos son va xos vektorlarini hisoblash. 
3.  Ikkita chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasini yechishda Nyuton usuli. 
4.  Gaussning 1-2 -chi interpolyatsion formulalari. 
5. Xorda usuli bilan tenglamaning ildizini aniqlang:     F(x)=x
3
-8x
2
+8x-4=0 

 
275
 
Variant № 44 
1.  Hisoblash matematikasi predmeti va metodlari. 
2.  Matritsaning xos son va xos vektorlarini hisoblash. 
3.  Chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasini yechishda Nyuton usuli. 
4.  ODTni Eyler usuli bilan taqribiy yechish. 
5.  Xorda usuli bilan tenglamani ildizini toping:         f(x)=x
3
-3x
2
+6x-2=0 
 
Variant № 45 
1.  Matritsaning xos son va xos vektorlarni topish usullari. 
2.  Toliq xato. 
3.  Chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasi uchun Nyuton metodi. 
4.  Integrallarni taqribiy hisoblash usullari. 
5.  Iteratsiya usuli bilan sistemani yeching  
                                            14
,
3
18
,
1
45
,
2
17
,
1
13
,
2
45
,
2
32
,
1
12
,
2
27
,
1
17
,
1
12
,
2
14
,
3
3
2
1
3
2
1
3
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
  
Variant № 46 
 
1.  Oddiy differensial tenglamani yechish usullari. 
2.  Nyuton interpolyasion formulalari. 
3.  Ikkita chiziqli bo’lmagan tenglamalar sistemasini yechishda Nyuton usuli. 
4.  Interpolyasiyalash masalasining kuyilishi. 
5.  Oraliqni teng ikkiga bo’lish usuli bilan tenglamaning ildizini toping: 
x
3
+2,1x
2
+0,5x-2,4=0 
 
Variant № 47 
 
1.  Chiziqli bo’lmagan tenglamalarning  ildizlarini ajratishga doir teoremalar. 
2.  Matritsalarning xos son va xos vektorlarini topish usullari. 
3.  Toliq xato. 
4.  Chiziqli bo’lmagan tenglamalarni yechish uchun Xorda usuli. 
5. 
dx
x
x
1
2
1   –Simpson usuli bilan yeching.  
 
Variant № 48 
 
1. 
Matritsalarning xos son va xos vektorlarni topish usullari. 
2. 
Gaussning 1-2 -chi interpolyatsion formulalari. 
3. 
Chiziqli tenglamalar sistemasi uchun Zeydel usuli. 
4. 
Krilov metodi bilan matritsaning xos qiymatlari va xos vektorlarini hisoblash. 
5. 
Iteratsiya usuli bilan  yechish algoritmini tuzing. 

 
27615
,
2
21
,
1
27
,
1
84
,
0
63
,
0
27
,
1
65
,
0
27
,
1
51
,
1
84
,
0
27
,
1
63
,
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
 
Variant № 49 
1.  Xatolar manbai. 
2.  Integrallarni taqribiy hisoblash formulalari. 
3.  Interpolyasiya masalasining kuyilishi. 
4.  Chiziqli tenglamalar sistemasini Zeydel usuli  bilan yechish. 
5.  Gauss usuli bilan sistemani yeching: 
16
,
1
877
,
0
05
,
2
03
,
1
44
,
0
05
,
0
71
,
0
61
,
0
5
,
7
03
,
4
12
,
3
5
,
2
3
2
1
3
2
1
3
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
 
 
 
 
Variant № 50 
1.  Hisoblash algoritmi. Turg’un va noturg’un algoritm tushunchasi. 
2.  Chiziqli  bo’lmagan bitta tenglama uchun Nyuton usuli. 
3.  Krilov usuli bilan matritsaning xos qiymat va xos vektorlarini topish. 
4.  Matritsaning xos son va xos vektorlarini hisoblash. 
5.  Zeydel usuli bilan sistemani yeching  
 1
,
16
4
,
23
7
,
22
6
,
15
;
5
,
3
28
,
1
81
,
0
88
,
0
81
,
0
71
,
4
85
,
0
73
,
0
53
,
1
98
,
0
53
,
4
05
,
1
81
,
0
75
,
0
02
,
1
82
,
3
b
 
 

 
277
MUNDARIJA 
 
1. 
«HISOBLASH USULLARI» FANINING O’QUV PREDMETIGA KIRISH 

2. 
«HISOBLASH USULLARI» FANIDAN MA’RUZALAR MATNI 
29 
3. 
«HISOBLASH USULLARI» FANINI O’QITISHNING TA’LIM 
TEXNOLOGIYALARI 
133 
4. 
«HISOBLASH USULLARI» FANIDAN AMALIYOT VA MUSTAQIL ISHLAR 
ISHLANMASI 
185 
5. 
«HISOBLASH USULLARI» FANIDAN NAZORATLAR ISHLANMASI 
250 
 

 
278
 

Katalog: mexmat -> books -> II%20blok%20fanlari
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat un
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti axborotlashtirish texnologiyalari
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti axborotlashtirish texnologiyalari
II%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti differentsial tenglamalar kafedrasi

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling