Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti umumiy huquqshunoslik


Download 4.21 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/48
Sana15.02.2017
Hajmi4.21 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48

O’ZBEKISTON  RESPUBLIKASI  OLIY VA O’RTA MAXSUS 

TA’LIM VAZIRLIGI 

ALISHER NAVOIY NOMIDAGI  SAMARQAND DAVLAT 

UNIVERSITETI 

 

  

 

  

UMUMIY HUQUQSHUNOSLIK 

KAFEDRASI 

                                                                       

«

 

HUQUQSHUNOSLIK. O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUSIYASINI 

O’RGANISH

» fanidan  

 o’quv-uslubiy  

 

M A J M U A 

 

Fakul’tetlararo  kunduzgi bo’lim 

bаkаlаvriаt bоsqichi

 

talabalari uchun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2

SAMARQAND-2010                              

 

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM 

VAZIRLIGI 

 

OLIY VA O’RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA’LIMINI RIVOJLANTIRISh 

MARKAZI 

 

  

 

«HUQUQSHUNOSLIK» kursidan namunaviy 

D A S T U R 

(bakalavr yo’nalishi uchun) 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

TOShKENT-2004 

 

3

  

Ushbu  dastur  «Huquqshunoslik»  fanidan  bakalavriat  tala-balarining  zaruriy  tayyorgarlik 

darajasi  va  bilimlari  mazmuniga  qo’yiladigan  talablar  asosida  tayyorlangan.  Malakaviy  talablar 

bakalavr  talabalarining  fan  bo’yicha  qanday  tasavvurga  ega  bo’lishi  nimalarni  bilishi  kerakligi, 

qanday ko’nikmalar hosil qilishi lozimligini o’z ichiga oladi. 

Ushbu namunaviy dastur shu fanga oid ishchi o’quv dastur, yillik taqvimi rejalar, tematik 

dasturlar, darslik va o’quv-metodik qo’llanmalarni tayyorlashda foydalanish uchui tavsiya etiladi. 

Namunaviy dasturni kelajakda to’ldirilgan va boyitilgan holda chop etish zaruratini hisobga olib, 

fikr-mulohazalaringizni quyidagi manzilga yuborishingizni so’raymiz: 

Toshkent shahar, 700070, Shota Rustaveli ko’chasi 25,  

OO’MKHTRM «ma’naviyat va ma’rifat» bo’limi, tel. 136-39-20. 

Mazkur  dastur  namunaviy  dastur  sifatida  O’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasi 

ijtimoiy  kompleksining  maxsus  metodologik  komissiyasi  bayonnomasi  va  O’zbekiston 

Respublikasi  Oliy  va  o’rta  maxsus  ta’lim  vazirligi,  oliy  o’quv  yurtlarining  ilmiy-uslubiy 

birlashmalari  faoliyatini  Muvofiqlashtiruvchi  Kengash  Prezidiumining  2003  yil  15  fevraldagi 

majlisi qarori bilan tavsiya etilgan. Nashrga tayyorlovchi mas’ullar: 

prof. Nishonaliyev U., Hamdamova M. 3. 

Tuzuvchilar: o’qituvchi: Yoqubov J. T., dosent Xayitboyev E. R. 

Taqrizchilar: prof. Jalilov Sh. J. 

Ma’sul muharrir: yu.f.n. dos. Mirhamidov M. M. 

 

  

 

                                   

 

  

 

  

 

                                                  

 

4

  

 

                 "..xuquqiy madaniyat darajasi faqatgina              

  qonunlarni bilish, huquqiy ma’lumotlardan 

                                                                                   xabardor bo’lishdangina iborat emas. 

                                                                             U qonunlarga amal qilish va ularga bo’ysunish                                                

madaniyati demakdir".

1

 SO’Z BOSHI 

1.1. Fan mazmuniga qo’yiladigan malakaviy talablar 

Bakalavr  «Huquqshunoslik  va  O’zbekiston  Respublikasi  Konstituiiyasi»ni  o’rganish 

kurslari buyicha: 

Demokratik  huquqiy  davlat  barpo  qilish,  rivojlantirish,  adolatli  fuqarolik  jamiyatini 

shakllantirish  fuqarolarning  huquqiy  ongi  va  madaniyatini  o’stirish,  Konstitutsiya  va  qonun 

ustuvorligini  ta’minlovchi  huquqiy  tizim  va  asosiy  qonun  to’g’risida  tasavvurga  ega  bulishi lozim. 

O’zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi va uning asosida qabul qilingan qonunlarni; 

- O’zbekiston Respublikasi huquqiy tizimi va qonunchilik asoslarini; 

-fuqarolik jamiyatining iqtisodiy negizini; ~ huquqiy muhofaza qilish idoralarini; 

- ular faoliyatini; 

- O’zbekistonning ma’muriy hududiy tuzilishi, davlat hokimiyati idoralarining tuzilishi va 

faoliyatini; 

- o’z kasbiy faoliyatiga oid konstitusiyaviy, axloqiy me’yorlarni bilishi kerak. 

Kasb sohasidagi mehnat faoliyati davomida o’z sohasi bilan bog’liq me’yoriy va huquqiy 

hujjatlarni tuzish va buzilgan huquqlarni tiklash ko’nikmasiga ega bulishi lozim. 

O’zbekiston  Respublikasi  davlat  mustaqilligini  qo’lga  kiritgani  mohiyatan  yurtimiz 

tarixida  sharafli  va  o’ta  ma’suliyatli  hisoblanadi.  Har  birimizning  hayotimizda,  mamlakat 

takdirida  muhim  va  keskin  o’zgarishlar  yuz  berdi.  O’zligimizni  anglab,  yurtimizda  va  shaxsiy 

hayotimizda sodir bo’layotgan yangilanish jarayonlarini haqqoniy tahlil etadigan bo’lib qoldik. 

Shunday  ekan,  asosiy  maqsadimiz  bo’lmish  demokratik  xuquqiy  davlatni  barpo  etish  va 

rivojlantirishda  yoshlarga  huquqiy-demokratik  davlat  tizimi  va  mohiyatini  chuqurroq  o’rganish, 

qonunlarni  bilish, ularga rioya etishni ta’minlashda huquqiy  maktab asosiy o’rinni egallaydi. Bu 

borada  Prezidentimiz  I.  A.  Karimov  aytgasharidek  "Qonunlar  ijrosini  ta’minlash,  mamlakatda 

qabul  qilingan  va  amalda  bo’lgan  me’yoriy  hujjatlarni  hayotga  joriy  qilishda  davlat  hokimiyash 

                                                

1

 Каримов И.А. Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. Т.З.Т., 1996. 22 б.  

 

5

organlari  faolnyati  ustidan  jamoatchilik  nazoratini  quchaytirish  muhim  ahamiyat  kasb  etadi.  Biz "Adolat-qonun ustuvorligida" degan hayogiy tamoiilga qatiy amal qilib yashashimiz zarur".

2

 Bunda  "huquqshunoslik"  fanini  o’rganish  har  bir  mutaxassis  uchun  katta  ahamiyatga 

egadir. 


Ushbu  dastur  o’zida  hozirgi  kunda  davlatimizdagi  oliy  va  o’rta  maxsus  o’quv  yurtlarida 

davlat standartlari asosida huquqiy fanlarni o’qitishni o’z ichiga qamrab olgan. Unda talabalarga 

davlat  va  huquqni  paydo  bo’lish  asoslarini,  Konstitusiyaviy  huquq,  ma’muriy  huquq  asoslarini, 

fuqarolik  huquqi  asoslarini,  mehnat  huquqi  asoslarini,  oila  huquqi  asoslarini,  jinoyat  huquqi 

asoslarini o’rgatish asosiy maqsad qilingan. 

Dasturdan  foydalanish  jarayonida  mavjud  qonunlarga  kiritilayotgan  o’zgarishlar,  yangi 

qabul qilinishi nazarda tutilgan qonun loyihalarini kuzatib borish maqsadga muvofiqdir. 

1.2. "Huquqshunoslik" fanidan dars soatlarining taqsimoti 

№ 

Mavzular 

Ma’ruza 

Amaliy 

mashg’ulot 

 

 

 

 

Davlat  va  huquq  haqida asosiy tushunchalar Ma’muriy huquq asoslari 

Fuqarolik huquqi asoslari Iste’molchilar 

huquqini 

himoya qilish asoslari 

Mehnat huquqi asoslari  

 

  

Oila huquqi asoslari 

Ekologiya huquqi asoslari Jinoyat huquqi asoslari 

Xalqaro huquq asoslari             Jami: 

16 

20 

                                                                                                Jami: 36 soat 

* Iste’molchilar  huquqshsh  himoya qshshsh asoslari kursi O’zbekiston Respublikasi Oliy 

va  o’rta  mamxsus  talim  vazirligining  27  dekeabr  2002  yildagi  376-sonli  buyrug’iga  asosai 

kiritilgan.  

                                                

2

 Каримов И.А. Иккинчи чақириқ Олий Мажлис 9-сессиясидаги маъруза.   

6

  

 

Ma’ruzalarning mavzulari 

I -mavzu. Davlat va huquq haqida asosiy tushunchalar 

Davlat  va  huquq  asoslari  fanining  predmeti  va  vazifalari.  Fuqarolik  jamiyati  va  davlat 

tushunchasi.  Davlatning  kelib  chiqishi  va  unga  doir  nazariyalar.  Davlat,  uning  mohiyati  va 

belgilari. Davlatning shakllari. Davlat mexanizmi. Huquqiy davlat va uning belgilari. 

Huquq, uning belgilari va vazifalari. Huquqning kelib chiqishiga doir nazariyalar. Ijtimoiy 

me’yorlar tizimida huquqning o’rni. Axloq va huquq. Huquqiy madaniyat, huquqiy ong, huquqiy 

mafkura, huquqiy psixologiya. Huquq me’yorlarining tuzilishi. Huquq tizimi, huquq tarmoqlari va 

institutlari.  Huquq  manbalari  va  uning  turlari.  Huquqiy  munosabatlar  va  ularning  tuzilishi. 

Huquqbuzarlik, uniig belgilari va turlari. Yuridik javobgarlik asoslari va uning turlari. 

Huquqni  muhofaza  etuvchi  organlar.  Ularning  turlari  (milliy  havfsizlik  xizmati,  sud, 

prokuratura,  advokatura,  notariat,  dastlabki  tergov  va  surishtiruv  organlari),  vakolatlari  va 

fuqarolar oldidagi majburiyatlari. 2-mavzu. Ma’muriy huquq asoslari 

Ma’muriy  huquq  tushunchasi.  Davlat  boshqaruvi  va  uning  tamoyillari.  Ma’muriy  huquq 

tizimi.  Ma’muriy  huquq  manbalari.  Ma’muriy  huquq  me’yorlari  tushunchasi  va  ularning  turlari. 

Ma’muriy  huquq  munosabatlari.  Prezident  ma’muriy  huquqiy  munosabatlar  subyekti  sifatida. 

Davlat boshqaruv organlari. Fuqarolar ma’muriy huquq subyekti sifatida. Davlat boshqaruvining 

shakllari va usullari. Ma’muriy huquqbuzarlik va ma’muriy jazo. 3-mavzu. Fuqarolik huquqi asoslari 

Fuqarolik  huquqi  tushunchasi,  tamoyillari  va  tizimi.  Fuqarolarning  huquq  layoqati  va 

muomala layoqati. Yuridik shaxslar va ularning turlari. Fuqarolik huquqida bitimlar tushunchasi. 

Bitimlarning turlari. Mulk huquqi va uning mazmuni. Mulk shakllari. Shartnomalar, ularni tuzish. 

Majburiyat huquqi. Vorislik huquqi. Mualliflik huquqi. 

4-mavzu. Iste’molchilarning asosiy huquqlari va ularning himoya qilinishining 

maqsad va vazifalari 

Iste’molchilarning  huqukdarini  himoya  qilish  tushunchasi.  o’ning  maqsad  va  vazifalari. 

Iste’molchilarning  huquqlarini  himoya  qilish  bo’yicha  qonun  xujjatlari.  Iste’molchilarning 

huquqlarini  himoya  qilish  bo’yicha  xalqaro  shartnomalar  va  bitimlar.  Iste’molchilarning 

huquklarini himoya qilishda oldi-sotdi shartnomasining ayrim turlari. 

Iste’molchilarning tovar (ish va xizmat) to’grisida ma’lumot olish huquqi. Tovarlar (ishlar 

va  xizmatlar)  to’g’risida  noto’g’ri  ma’lumot  berilganda  iste’molchilarning  huquqlari. 

Iste’molchilarning  tovar  (ish  va  xizmat)lar  havfsiz  bo’lishiga  talab  qo’yish  huquqi.  

7

Iste’molchining  nuqsonli  tovpr  sotilgandagi  huquqlari.  Iste’molchilarga  sifatsiz  mahsulot chiqarish  yoki  sotish  oqibatlari.  Iste’molchilarningg  huqukdarini  davlat  tomonidan  himoya 

qilinishi. Iste’molchilarning huqukdarini sud tomonidan himoya qilinishi. 5-mavzu. Mehnat huquqi asoslari 

Mehnat huquqi tushunchasi, tamoyillari va tizimi. Mehnat huquqining manbalari. Mehnat 

shartnomasi (kontrakt) tushunchasi. Mehnat shartnomasini tuzish va uni bekor qilish asoslari. Ish 

vaqti  va  dam  olish  vaqti.  Mehnat  huquqida  ta’tillar.  Ish  haqqi  tushunchasi.  Mehnat  intizomi. 

Mehnat  muhofazasi.  Ish  bilan  ta’minlash  va  ishga  joylashtirish.  Ayollar  va  yoshlar  mehnatining 

o’ziga  xos  xususiyatlari.  Mehnat nizolari  va ularni ko’rish tartibi.  Mehnat nizolari komissiyalari 

va ularning vakolatlari. Mehnat huquqlarining sud tomonidan himoya qiliniti. 

 

6-mavzu. Oila huquqi asoslari 

Oila  huquqi  tushuichasi,  tamoyillari  va  tizimi.  Oila  huquqining  manbalari.  Oila 

mustahkamlashping  huquqiy  masalalari.  O’zbekiston  Respublikasi  oila  qonunchiligining 

vazifalari.  Nikoh  tushunchasi.  Nikoh  tuzish  tartibi  va  shartlari.  Nikoh  shartnomasi.  Nikohning 

bekor qilinishi  va unipg oqibatlari. Er  va  xotinning  shaxsiy  va  mulkiy  huqukdari. Ota-onalar  va 

farzandlarning  majburiyatlari.  Ota-onalik  huquqidan  mahrum  qilish  asoslari  va  uning  huquqiy 

oqibatlari. Chet el fuqarolari va fuqaroligp bo’lmagan shaxslar ishtirokidagi oilaviy munosabatlar. 

Farzandlikka olish. Vasiylik va homiylik. 

7-mavzu. Ekologiya huquqi asoslari 

Ekologiya  huquqi  tushunchasi  va  uning  mohiyati.  Ekologiya  huquqining  tamoyillari  va 

funksiyalari.  Ekologik  huquq  obyektlarp  va  tabpiy  obyektlarga  nisbatan  davlach  mulkchiligi. 

Ekologiya sohasida umumiy davlat boshqaruvi organlari. Ekologik huquqiy javobgarlik. Ekologik 

nazorat va ekologik ekspertiza. Yerdan foydalanish huquqi va yerlarni huquqiy muhofaza qilish. 

Suvdan  foydalanish  va  suvlarni  muhofaza  qilish.  Yer  osti  boyliklaridan  foydalanish  va  ularni 

huquqiy  muhofaza  qilish.  Hayvoiot  dunyosidan  foydalanish  va  ularni  huquqiy  muhofaza  qilish. 

Atrof muhit Xalqaro huquqiy muhofazasi.  

 

8-mavzu. Jinoyat huquqi asoslari 

Jinoyat  hukuqi  tushunchasi,  predmeti,  usuli,  vazifalari  va  tamoyillari.  Jinoyat  qonuni. 

Jinoiy  javobgarlik  va  uning  asoslari.  Jinoyat  va  jipoyatchplik  tushunchasi.  Jinoyatning  tarkibiy 

unsurlari  (obyekti.  subyekti,  obyektiv  tomoni  va  subyektiv  tomoni).  Tamom  bo’lgan  va  tamom 

bo’lmagan jinoyatlar. Jinoyatda ishtirokchilik (bajaruvchi, tashkilotchi. dalolatchi va yordamchi). 

Jazo  tushunchasi,  maqsadlari  va  turlari.  Kdpmishning  jinoiylygini  istisno  qiladigai  holatlar 

tushunchasi. Jinoiy javobgarlikdan va jinoiy jazodan ozod qilish asoslari. 


 

8

9-mavzu. Xalqaro huquq asoslari 

(Mustaqil tayyorlanish uchun mavzu) 

Xalqaro huquqning paydo bo’lishi. Xalqaro huquq tushunchasi, obyektlari. Xalqaro huquq 

funksiyalari. Xalqaro huquq va milliy huquq. Xalqaro ommaviy huquq va xalqaro xususiy huquq. 

Xalqaro huquqiy me’yorlarni yaratish. Xalqaro huquqtizimi. O’zbekiston Respublikasining tashqi 

siyosati va diplomatiyasi. Xalqaro huquq va Konstitusiya. 

 

 

 

Amaliy mashg’ulotlariing mavzulari 

1-mashg’ulot. Davlat haqida asosiy tushunchalar 

 Reja. 

1.Davlatning kelib chiqishi haqidagi nazariyalar. 

 2.Davlatning mohiyati, belgilari, vazifasi.  

Z.Davlat mexanizmi va shakllari.  

4. Davlatning funksiyalari.  

5. Huquqiy davlat belgilari. 2-mashg’ulot. Huquq va huquqiy munosabatlar 

 Reja. 

1.Huquq va uning kelib chiqishi haqidagi nazariyalar. 

2.Huquq belgilari, mohiyati, funksiyalari. Huquqtizimi. 

Z.Huquqiy me’yorlar, ularning shakllari va manbalari. 

4-Ahloq va huquq. Huquqiy ong, huquqiy mafkura va huquqiy psixologiya. • 

5.Huquqni  muhofaza  etuvchi  organlar  (milliy  havfsizlik  xizmati,  sud,  prokuratura, 

advokagura, notariat, dastlabki tergov va surishtyruv organlari). 

3-mashg’ulot. Ma’muriy huquq asoslari 

 Reja. 

1.  Ma’muriy huquq fani tushunchasi, predmeti, manbalari va tizimi. 

2.  Ma’muriy  huquq  me’yorlari  va  ma’muriy  huquqiy  munosabatlar  tushunchasi. 

Ma’muriy huquq tamoyillari. 

3.  Davlat boshqaruvi organlari tushunchasi, turlari va tizimi. 

4.  Ma’muriy huquqbuzarlik, ma’muriy javobgarlik va ma’muriy jazo. 

5.  Ma’muriy majburlov, uning xususiyatlari va turlari. 

 

 

4-mashg’ulot. Fuqarolik huquqi asoslari 


 

9

 Reja. 

1.  Fuqarolik huquqi tushunchasi, tamoyillari, tizimi. 

2.  Fuqarolarning huquq va muomala layoqatlari. 

3.  Yuridik shaxslar, ularning vujudga kelishi va bekor bo’lishi. Yuridik shaxslarning 

huquqiy va muomala layoqatlari. 

4.  Bitimlar va ularning turlari. Majburiyat huquqi. 

5.  Mulk huquqi. Fuqaroviy-huquqiy javobgarlikning umumiy tavsifi.  

 

5-mashg’ulot. Iste’molchilarning huquqini himoya qilish asoslari  

Reja. 

1.  Iste’molchilar huquklarini himoya qilish tushunchasi. 

2.  Iste’molchilarning  huquqlarini  himoya  qilish  bo’yicha  qonun  xujjatlari  va  xalqaro 

shartnomalar. 

3.  Iste’molchilar  huquqlarini  himoya  qilishda  chakana  oldi-sotdi  shartnomasining 

mohiyati. 

4.  Iste’molchilarning tovar sifati haqida ma’lumot olish huquqi va sifatli yoki sifati lozim 

darajada bo’lmagan tovarlar (ish, xizmatlar)ni topshirish oqibatlari. 

5.  Iste’molchilarning  huquqlarini  davlat  tomonidan  himoya  qilinishini  ta’minlash  va 

iste’molchilarga sifatsiz maxsulot sotganlik uchun jinoiy javobgarlik. 6-mashg’ulot. Mehnat huquqi asoslari  

Reja. 

1.  Mehnat huquqi tushunchasi, subyektlari, tamoyillari va manbalari. 

2.  2.Aholini  ish  bilan  ta’minlash.  Mehnat  shartnomasini  tuzish  va  bekor  qilish 

asoslari. 

3.  Mehnat intizomi va mehnat muhofazasi. 

4.  Mehnat huquqida ish vaqti, dam olish vaqti va ta’til. Mehnatga haqto’lash. 

5.  Mehnat nizolari va ularni hal qilish tartibi. 

7-mashg’ulot. Oila huquqi asoslari  

Reja. 

1.  Oila huquqi tushunchasi va mohiyati. 

2.  Nikox, uni tuzIsh va bekor qilish tartibi. Nikoh shartnomasi. 

3.  Er va xotinning mulkiy huquq va majburiyatlari.  

4.  Ota-onalar bilan farzandlarning xukuq va majburiyatlari.  

5.  Ota-onalik xuquqlaridan mahrum bo’lishning oqibatlari. Vasiylik va xomiylik. 8-mashg’ulot. Ekologiya huquqi asoslari 

 

10 


 Reja. 

1.  Ekologiya huquqi, uning predmeti va obyektlari. 

2.  Ekologik tizim tushunchasi.  

3.  Ekologik javobgarlik tushunchasi.  

4.  O’zbekiston  Respublikasi  fuqarolarining,  tabiatni  muhofaza  qilish  sohasidagi 

huquq va majburiyatlari. 

5.  Atrof muhitni Xalqaro muhofaza qilish. 

 

 

9-mashg’ulot. Jinoyat huquqi asoslari 

Reja. 

1.  Jinoyat huquqi tushunchasi, vazifasi, usuli va tamoyillari. 

2.  Jinoyatningtarkibiy unsurlari. Jinoyatlarni tasniflash.  

3.  Jinoiy huquqbuzurlik va jinoiy jazo. 

4.  Jinoyatda ishtirokchilik tushunchasi, uning turlari. 

5.  Qilmishning jinoiyligini istisno qiladigan holatlar. 10-mashg’ulot. Xalqaro huquq asoslari 

Reja. 

1.  Xalqaro huquq tushunchasi, obyektlari va funksiyalari. 

2.  Xalkaro huquq tizimi. Xalqaro-huquqiy me’yorlarni yaratish. 

3.  Xalqaro ommaviy huquq va xalqaro xususiy huquq. 

4.  Xalqaro huquq va milliy huquq. 

5.  O’zbekiston Respublikasi tashqi siyosati va diplomatiyasi.  

Adabiyot 

Rahbariy adabiyot. 

1. Karimov I.A. O’zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat,    mafkura. T.1.-T., 1996 y. 

2. Karimov I.A. Bizdan ozod va obod Vatan qolsin. T.2.-T., 

1996 y. 


3. Karimov I.A. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir.T.Z,-T., 

1996 y. 


4. Karimov I.A. Bunyodkorlik yo’lidan. T.4.-T., 1996 y. 

5. Karimov I.A. Yangicha fikrlash va ishlash davr talabi. T.5.-T.,1997 y. 

6. Karimov I.A. Havfsizlik va barqaror taraqqiyot yo’lida. T.6.- T., 1998 y. 

7. Karimov I.A. Biz kelajagimizni o’z qo’limiz bilan quramiz. T.7.- T., 1999 y.  

11 


8. Karimov I.A. Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot-pirovard maqsadimiz. T.8.-

T., 2000 y. 

9. Karimov I.A. Vatan ravnaqi uchun har birimiz ma’sulmiz. T.9.- T., 2001 y. 

10. Karimov I.A. Havfsizlik va tinchlik uchun kurashmoq kerak. T.Yu.-T., 2002 y. 

11.  Karimov  I.A.  O’zbekistonda  demokratik  o’zgarishlarni  yanada  chuqurlashtirish  va 

fuqarolik  jamiyati  asoslarini  shakllantirishning  asosiy  yo’nalishlari.  ||  O’zbekiston  ovozi.  31 

avgust. 2002 y. 

Maxsus adabiyotlar 

1.O’zbekiston Respublikasi Konstitusiyasiga sharhlar. T., 2001 yil. 

2.  Saidov  A.,  Tadjixanov  U,  Odilqoriyev  X.  Davlat  va  huquq  asoslari.  T.  "Sharq",  2002 

yil. 


3. Ioyumov 3., Xusanov 0., Mirxamidov M. Huquqshunosliq. Ma’ruzalar matni. T., 2000 

yil. 


4.  Islomov  3.,  Mirxamidov  M.  Huquqshunoslik.  T.,  "A.  Qodiriy  nomidagi  xalq  merosi". 

2002 yil. 

5. Huquqshunoslik. T., SPIUL. 2002 yil. 

6. Islomov 3. Davlat va huquq: umumnazariy masalalari. T. "Adolat", 2000 yil. 

7. Xolmo’minov Q.T. O’zbekistonda huquqiy davlat qurish. T., 1998 yil. 

8. Xolmo’minov Q. T. Davlat va huquq nazariyasi. T., 1998 yil. 

9. Davlat va huquq asoslari: Izohli lugat. T., 1996 yil. 

10. Davlat va huquq nazariyasi. T., 2000 yil. 

11. Islamov Z.I. Teoriya gosudarstva i prava. 4.1,2. T, 1997 god. 

12. Iikitin A.F. 200 voprosov i otvetov po osnovam gosudarstva i prava. M., 1998 god. 

13. Grishina Ye.P. Osnov1 gosudarstva i prava. M., 1995 g. 

14. Tadjixanov U., Saidov A. Huquqiy madaniyat nazariyasi. 2 tomli. T., 2001 yil. 

15. Ma’muriy javobgarlik to’g’risidagi kodeksga sharhlar.T., 2000 yil. 

16. Alimov X.R. Ma’muriy huquq. Darslik. T., 1995 pil. 

17. Zokirov I.B. Fuqarolik huquqi. Darslik. 1 qism. T.,1996 yil. 

18.  Zokirov  I.B.  O’zbekiston  Respublikasining  fuqarolik    huquqi.  Darslik.  2  qism.  T., 

1999 yil. 

19.  Raxmonqulov  X.R.  O’zbekiston  Respublikasi  Fuqarolik  Kodeksining  1-  va  2-

qismlariga umumiy tavsif va sharhlar, 2 jild, T., 1997-1999 yil.  

20.  Abdusalomov  M.  O’zbekiston  Respublikasi  Fuqarolik  huquqi.  Darslik.  2  qism.  T., 

1999 yil. 

21. Fuqarolik huquqi. Darslik. T., TDYuI. "Adolat", 1999 yil. 

22. Egamberdiyev E. Fuqarolik prosessual huquqiy munosabatlar. T., "Adolat" 2000 yil. 


 

12 


23. Raxmonqulov X.R. Oldi-sotdi shartnomasi. T., 2000 yil. 

24. Raxmonqulov X.R. Xususiy mulk va uning dahlsizligi.T., 2000 yil. 

25. Toshev B. Mualliflik huquqi. T., 1997 yil. 

26.  Topildiyev  V.  Iste’molchilar  huquqini  himoya  qilish  kursi  bo’yicha  o’quv-uslubiy 

qo’llanma. T., 2003 yil. 

27. Husanov O. va boshqalar. Inson huquqlari. T., "Sharq",1997 y. 

28. Tursunov Y. Mehnat^huquqi. O’quv qo’llanma. T., 2000 yil. 

29. Gasanov M. O’zbekiston Respublikasi mehnat shartnomasi. T., "Adolat", 1996 yil. 

30. Voxidova A.A. Bank huquqi. T., 2000 yil. 

31. Inoyatov A.A. Mehnat huquqi. T., "Iqtisodiyot va huquq dunyosi" 2002 yil. 

32. Otaxo’jayev F. Nikoh va uni huquqiy tartibga solinishi. T., "O’zbekiston", 2000 yil. 

33. O’zbekiston Respublikasi Oila Kodeksiga sharhlar. T.,2000 y. 

34. Xayitboyev E.R. Ekologiya huquqi. O’quv qo’llanma. T.,2001 yil. 

35. Usmonov M.B. Yer va qonun.-Toshkent, "Adolat", 1994 yil. 

36. Xolmo’minov J.T Ekologiya va qonun. Toshkent,"Adolat", 2000 yil. 

37. Kolbasov O.S. Mejdunarodno-pravovoye oxrana okrujayushey sredm. M. 1982 g. 

38. Mualliflar jamoasi. Jinoyat huquqi. Darslik. T., "Adolat", 1998.  

39. O’zbekiston Respubdikasi Jinoyat Kodeksiga sharhlar. T., 1997 yil. 

40. Qurbonov R. Zaruriy mudofaa. T., 1999 yil. 

41. Saidov A. Xalqaro huquq. 2 tomli. T., 2001 yil. 

42. Tuzmuxammedov R. Xalqaro huquq asoslari. T., "Iqtisodiyot va huquq dunyosi", 1998 

yil. 


42. Mazov V.A. Otvetstvennost v mejdunarodnom prave. M.,1979g. 

Katalog: mexmat -> books -> I%20blok%20fanlari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari kafedrasi
I%20blok%20fanlari -> Alishyer navoiy nomidagi samarqand davlat univyersityeti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat un

Download 4.21 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling