Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti umumiy huquqshunoslik


Download 4.21 Mb.
Pdf ko'rish
bet25/48
Sana15.02.2017
Hajmi4.21 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   48

   Ta’lim berish usullari 

Ko’rgazmali, ma’ruza, savol-javob, suhbat, tushuntirish 

   Ta’lim berish shakllari 

Ommaviy, jamoaviy, yakka tartibda    Ta’lim berish vositalari 

O’quv qo’llanma, kompyuter texnologiyalari, slaydlar    Ta’lim berish sharoiti 

Texnik vositalardan foydalanishga va guruhlarda ishlashga 

mo’ljallangan auditoriya 

   Monitoring va baholash 

Og’zaki nazorat, savol-javob  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

265


 

6.2. «Ekologiya huquqi asoslari» mavzusi bo’yicha ma’ruza mashg’ulotining texnologik 

xaritasi 

Ish 

bosqichlari 

va vaqti 

Faoliyat mazmuni 

 

Ta’lim beruvchi  

 

Ta’lim oluvchilar 

1. Mavzuga 

kirish 

bosqichi  

(10 daqiqa) 

1.1.  Uyga  berilgan  vazifani,  ya’ni  talabalar 

to’ldirib  kelgan  B/B/B  jadvalini  tekshiradi.  Bir 

necha ishni izohlaydi. 

1.2.  Mavzuning  nomi,  uning  maqsadi  va  o’quv 

faoliyati natijalari bilan tanishtiradi. 

1.3. O’quv mashg’ulotining o’tkazilish shakli va 

tartibi bilan tanishtiradi.  

Tinglaydilar.  

Mavzuning  nomi  va  rejasini 

daftarlariga yozadilar. 

2. Asosiy 

bosqich 

(60 daqiqa) 

2.1.  Talabalar  bilimini  faollashtirish  maqsadida 

aqliy  hujum  usulini  qo’llaydi.  Auditoriyaga  bir 

savol bilan murojaat qiladi: «Ekologiya huquqi» 

deganda  nimani  tushunasiz?  Barcha  taklif 

etilgan javoblarni doskaga yozib boradi. 

2.2.  Talabalar 

javoblarining  to’g’ri 

yoki 

noto’g’riligini  mashg’ulot  oxirida  tahlil  qilib, aniqlashlarini ta’kidlaydi. 

2.3. Rejaga tegishli  materiallar bilan tanishtirib, 

har bir savolni alohida yoritadi.   

 

  

 

  

 

 Tinglaydilar. 

Zarur ma’lumotlarni yozib 

oladi. 

3. Yakuniy 

bosqich 

(10 daqiqa) 

3.1.  Mavzu  bo’yicha  talabalarda  yuzaga  kelgan 

savollarga javob beradi. 

3.2.  Mavzuni  umumlashtiradi,  yakunlovchi 

xulosalar qiladi. 

3.3.  Mashg’ulot  jarayonida  faol  ishtirok  etgan 

talabalarni 

alohida 


qayd 

qiladi. 


Boshqa 

talablarni ham faollikka undaydi.  

3.4.  Talabalarga  uchinchi  mavzu  bo’yicha 

tayanch 


konspektlarni 

tarqatadi 

(har 

bir 


talabaga). 

3.5.  Mustaqil  ishlashlari  uchun  vazifa  beradi: 

berilgan  ma’lumot  asosida  4  tadan  savol  tuzib 

kelish  


Savollar beradilar. 

 

  

 

  

 

  

Vazifani yozib oladilar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

266


7-mavzu 

Jinoyat huquqi asoslari 

 

7.1. Ma’ruzada ta’lim texnologiyasi 

Mashg’ulot vaqti – 80 minut 

Talabalar soni: 80-100 gacha 

Mashg’ulot shakli 

Kirish-axborotli ma’ruza  

 

Ma’ruza rejasi 

1. Jinoyat huquqi tushunchasi, mohiyati 

2. Jinoyat belgilari, tarkibi 

            3.Jinoiy javobgarlik 

 

O’quv mashg’ulotining maqsadi: Jinoyat huquqi asoslari bo’yicha bilimlarni shakllantirish.  Pedagogik vazifalar:  

1) Jinoyat huquqi tushunchasi, 

vazifalari haqida to’liq ma’lumot 

berish 


2) Jinoyat belgilari, tarkibi, jinoiy 

javobgarlik to’g’risida 

ma’lumotlar berish; 

 

O’quv faoliyati natijalari: 

1)  Jinoyat  huquqi  tushunchasi,  vazifalari  haqida  gapirib 

beradilar. 

 

2) Jinoyat belgilari, tarkibi, jinoiy javobgarlik to’g’risida ma’lumotlar beradi. 

 

   Ta’lim berish usullari 

Ko’rgazmali, ma’ruza, savol-javob, suhbat, tushuntirish 

   Ta’lim berish shakllari 

Ommaviy, jamoaviy, yakka tartibda    Ta’lim berish vositalari 

O’quv qo’llanma, kompyuter texnologiyalari, slaydlar    Ta’lim berish sharoiti 

Texnik vositalardan foydalanishga va guruhlarda ishlashga 

mo’ljallangan auditoriya 

   Monitoring va baholash 

Og’zaki nazorat, savol-javob  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

267


7.2. «Jinoyat huquqi asoslari» mavzusi bo’yicha ma’ruza mashg’ulotining texnologik 

xaritasi 

Ish 

bosqichlari 

va vaqti 

Faoliyat mazmuni 

 

Ta’lim beruvchi  

 

Ta’lim oluvchilar 

1. Mavzuga 

kirish 

bosqichi  

(10 daqiqa) 

1.1.  Uyga  berilgan  vazifani,  ya’ni  talabalar 

to’ldirib  kelgan  B/B/B  jadvalini  tekshiradi.  Bir 

necha ishni izohlaydi. 

1.2.  Mavzuning  nomi,  uning  maqsadi  va  o’quv 

faoliyati natijalari bilan tanishtiradi. 

1.3. O’quv mashg’ulotining o’tkazilish shakli va 

tartibi bilan tanishtiradi.  

Tinglaydilar.  

Mavzuning  nomi  va  rejasini 

daftarlariga yozadilar. 

2. Asosiy 

bosqich 

(60 daqiqa) 

2.1.  Talabalar  bilimini  faollashtirish  maqsadida 

aqliy  hujum  usulini  qo’llaydi.  Auditoriyaga  bir 

savol  bilan  murojaat  qiladi:  «Jinoyat  huquqi» 

deganda  nimani  tushunasiz?  Barcha  taklif 

etilgan javoblarni doskaga yozib boradi. 

2.2.  Talabalar 

javoblarining  to’g’ri 

yoki 

noto’g’riligini  mashg’ulot  oxirida  tahlil  qilib, aniqlashlarini ta’kidlaydi. 

2.3. Rejaga tegishli  materiallar bilan tanishtirib, 

har bir savolni alohida yoritadi.   

 

  

 

  

 

 Tinglaydilar. 

Zarur ma’lumotlarni yozib 

oladi. 

3. Yakuniy 

bosqich 

(10 daqiqa) 

3.1.  Mavzu  bo’yicha  talabalarda  yuzaga  kelgan 

savollarga javob beradi. 

3.2.  Mavzuni  umumlashtiradi,  yakunlovchi 

xulosalar qiladi. 

3.3.  Mashg’ulot  jarayonida  faol  ishtirok  etgan 

talabalarni 

alohida 


qayd 

qiladi. 


Boshqa 

talablarni ham faollikka undaydi.  

3.4.  Talabalarga  uchinchi  mavzu  bo’yicha 

tayanch 


konspektlarni 

tarqatadi 

(har 

bir 


talabaga). 

3.5.  Mustaqil  ishlashlari  uchun  vazifa  beradi: 

berilgan  ma’lumot  asosida  4  tadan  savol  tuzib 

kelish  


Savollar beradilar. 

 

  

 

  

 

  

Vazifani yozib oladilar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

268


8-mavzu 

O’zbekiston Konstitusiyasini o’rganishning maqsad va vazifalari 

 

8.1. Ma’ruzada ta’lim texnologiyasi 

Mashg’ulot vaqti – 80 minut 

Talabalar soni: 80-100 gacha 

Mashg’ulot shakli 

Kirish-axborotli ma’ruza 

 

 

Ma’ruza rejasi 

1. Prezidentning 2001 yil 4 yanvardagi farmoyish va 

uning ahamiyati. 

2. O’quv kursining tushunchasi, maqsadi, vazifalari. 

3.O’zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining 

asosiy prinsiplari. 

 

O’quv  mashg’ulotining  maqsadi:  O’zbekiston  Konstitusiyasini  o’rganishning  maqsad  va vazifalari,  O’zbekistonning  1992  yilgi  Konstitusiyasining  qabul  qilinishi  va  amalga  kiritilishi 

to’g’risida bilimlarni shakllantirish.  Pedagogik vazifalar:  

1) Prezidentning 2001 yil 4 

yanvardagi farmoyish va uning 

ahamiyati haqida to’liq ma’lumot 

berish 

2) O’zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining asosiy 

prinsiplari to’g’risida ma’lumotlar 

berish; 

 

O’quv faoliyati natijalari: 

1)  Prezidentning  2001  yil  4  yanvardagi  farmoyish  va  uning 

ahamiyati haqida gapirib beradilar. 

 

2) O’zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining asosiy prinsiplari to’g’risida ma’lumotlar beradi. 

 

   Ta’lim berish usullari 

Ko’rgazmali, ma’ruza, savol-javob, suhbat, tushuntirish 

   Ta’lim berish shakllari 

Ommaviy, jamoaviy, yakka tartibda    Ta’lim berish vositalari 

O’quv qo’llanma, kompyuter texnologiyalari, slaydlar    Ta’lim berish sharoiti 

Texnik vositalardan foydalanishga va guruhlarda ishlashga 

mo’ljallangan auditoriya 

   Monitoring va baholash 

Og’zaki nazorat, savol-javob  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

269


8.2. «O’zbekiston Konstitusiyasini o’rganishning maqsad va vazifalari» mavzusi 

bo’yicha ma’ruza mashg’ulotining texnologik xaritasi 

Ish 

bosqichlari 

va vaqti 

Faoliyat mazmuni 

 

Ta’lim beruvchi  

 

Ta’lim oluvchilar 

1. Mavzuga 

kirish 

bosqichi  

(10 daqiqa) 

1.1.  Uyga  berilgan  vazifani,  ya’ni  talabalar 

to’ldirib  kelgan  B/B/B  jadvalini  tekshiradi.  Bir 

necha ishni izohlaydi. 

1.2.  Mavzuning  nomi,  uning  maqsadi  va  o’quv 

faoliyati natijalari bilan tanishtiradi. 

1.3. O’quv mashg’ulotining o’tkazilish shakli va 

tartibi bilan tanishtiradi.  

Tinglaydilar.  

Mavzuning  nomi  va  rejasini 

daftarlariga yozadilar. 

2. Asosiy 

bosqich 

(60 daqiqa) 

2.1.  Talabalar  bilimini  faollashtirish  maqsadida 

aqliy  hujum  usulini  qo’llaydi.  Auditoriyaga  bir 

savol  bilan  murojaat  qiladi:  «O’zbekiston 

Respublikasi 

Konstitusiyasining 

asosiy 

prinsiplari» deganda nimani tushunasiz? Barcha taklif etilgan javoblarni doskaga yozib boradi. 

2.2.  Talabalar 

javoblarining  to’g’ri 

yoki 


noto’g’riligini  mashg’ulot  oxirida  tahlil  qilib, 

aniqlashlarini ta’kidlaydi. 

2.3. Rejaga tegishli  materiallar bilan tanishtirib, 

har bir savolni alohida yoritadi.   

 

 

  

 

  

 

Tinglaydilar. Zarur ma’lumotlarni yozib 

oladi. 


3. Yakuniy 

bosqich 

(10 daqiqa) 

3.1.  Mavzu  bo’yicha  talabalarda  yuzaga  kelgan 

savollarga javob beradi. 

3.2.  Mavzuni  umumlashtiradi,  yakunlovchi 

xulosalar qiladi. 

3.3.  Mashg’ulot  jarayonida  faol  ishtirok  etgan 

talabalarni 

alohida 


qayd 

qiladi. 


Boshqa 

talablarni ham faollikka undaydi.  

3.4.  Talabalarga  uchinchi  mavzu  bo’yicha 

tayanch 


konspektlarni 

tarqatadi 

(har 

bir 


talabaga). 

3.5.  Mustaqil  ishlashlari  uchun  vazifa  beradi: 

berilgan  ma’lumot  asosida  4  tadan  savol  tuzib 

kelish  


Savollar beradilar. 

 

  

 

  

 

  

Vazifani yozib oladilar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270


9-mavzu 

O’zbekistonda inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va 

burchlari  

 

9.1. Ma’ruzada ta’lim texnologiyasi 

Mashg’ulot vaqti – 80 minut 

Talabalar soni: 80-100 gacha 

Mashg’ulot shakli 

Kirish-axborotli ma’ruza 

 

 Ma’ruza rejasi 

1. O’zbekistonda shaxsning huquqiy holati 

tushunchasi. 

2. Fuqarolik tushunchasi va O’zbekiston 

Respublikasida fuqarolik. 

3.Inson va fuqarolarning konstitusion huquqlari, 

erkinliklari va burchlari. 

 

O’quv mashg’ulotining maqsadi: O’zbekistonda inson va fuqarolarning asosiy huquq, erkinliklar, burchlari,  O’zbekistonda  shaxsning  huquqiy  holati  tushunchasi  va  O’zbekiston  Respublikasida 

fuqarolik tushunchasi haqida nazariy bilimlarni shakllantirish.  Pedagogik vazifalar:  

1) Inson va fuqarolarning 

konstitusion huquqlari, 

erkinliklari va burchlari haqida 

to’liq ma’lumot berish 

2) Fuqarolik tushunchasi va 

O’zbekiston Respublikasida 

fuqarolik to’g’risida ma’lumotlar 

berish; 

 

O’quv faoliyati natijalari

1) Inson va fuqarolarning konstitusion huquqlari, erkinliklari 

va burchlari haqida gapirib beradilar. 

 

2) Fuqarolik tushunchasi va O’zbekiston Respublikasida fuqarolik to’g’risida ma’lumotlar beradi. 

 

   Ta’lim berish usullari 

Ko’rgazmali, ma’ruza, savol-javob, suhbat, tushuntirish 

   Ta’lim berish shakllari 

Ommaviy, jamoaviy, yakka tartibda    Ta’lim berish vositalari 

O’quv qo’llanma, kompyuter texnologiyalari, slaydlar    Ta’lim berish sharoiti 

Texnik vositalardan foydalanishga va guruhlarda ishlashga 

mo’ljallangan auditoriya 

   Monitoring va baholash 

Og’zaki nazorat, savol-javob  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

271


 

9.2. «O’zbekistonda inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari» 

mavzusi bo’yicha ma’ruza mashg’ulotining texnologik xaritasi 

Ish 

bosqichlari 

va vaqti 

Faoliyat mazmuni 

 

Ta’lim beruvchi  

 

Ta’lim oluvchilar 

1. Mavzuga 

kirish 

bosqichi  

(10 daqiqa) 

1.1.  Uyga  berilgan  vazifani,  ya’ni  talabalar 

to’ldirib  kelgan  B/B/B  jadvalini  tekshiradi.  Bir 

necha ishni izohlaydi. 

1.2.  Mavzuning  nomi,  uning  maqsadi  va  o’quv 

faoliyati natijalari bilan tanishtiradi. 

1.3. O’quv mashg’ulotining o’tkazilish shakli va 

tartibi bilan tanishtiradi.  

Tinglaydilar.  

Mavzuning  nomi  va  rejasini 

daftarlariga yozadilar. 

2. Asosiy 

bosqich 

(60 daqiqa) 

2.1.  Talabalar  bilimini  faollashtirish  maqsadida 

aqliy  hujum  usulini  qo’llaydi.  Auditoriyaga  bir 

savol  bilan  murojaat  qiladi:  «Fuqarolik» 

deganda  nimani  tushunasiz?  Barcha  taklif 

etilgan javoblarni doskaga yozib boradi. 

2.2.  Talabalar 

javoblarining  to’g’ri 

yoki 

noto’g’riligini  mashg’ulot  oxirida  tahlil  qilib, aniqlashlarini ta’kidlaydi. 

2.3. Rejaga tegishli  materiallar bilan tanishtirib, 

har bir savolni alohida yoritadi.   

 

  

 

  

 

 Tinglaydilar. 

Zarur ma’lumotlarni yozib 

oladi. 

3. Yakuniy 

bosqich 

(10 daqiqa) 

3.1.  Mavzu  bo’yicha  talabalarda  yuzaga  kelgan 

savollarga javob beradi. 

3.2.  Mavzuni  umumlashtiradi,  yakunlovchi 

xulosalar qiladi. 

3.3.  Mashg’ulot  jarayonida  faol  ishtirok  etgan 

talabalarni 

alohida 


qayd 

qiladi. 


Boshqa 

talablarni ham faollikka undaydi.  

3.4.  Talabalarga  uchinchi  mavzu  bo’yicha 

tayanch 


konspektlarni 

tarqatadi 

(har 

bir 


talabaga). 

3.5.  Mustaqil  ishlashlari  uchun  vazifa  beradi: 

berilgan  ma’lumot  asosida  4  tadan  savol  tuzib 

kelish  


Savollar beradilar. 

 

  

 

  

 

  

Vazifani yozib oladilar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

272


10-mavzu 

O’zbekistonda jamiyat va shaxs munosabatlarining konstitusiyaviy asoslari 

 

10.1. Ma’ruzada ta’lim texnologiyasi 

Mashg’ulot vaqti – 80 minut 

Talabalar soni: 80-100 gacha 

Mashg’ulot shakli 

Kirish-axborotli  ma’ruza  

 

Ma’ruza rejasi 

1. O’zbekiston Respublikasi konstitusiyaviy 

tuzumining iqtisodiy negizlari 

2. Mulk tushunchasi va uning shakllari 

3. O'zbekiston Respublikasida  fuqarolik jamiyatining 

konstitutsiyaviy asoslari. 

 

O’quv  mashg’ulotining  maqsadi:  O’zbekistonda  jamiyat  va  shaxs  munosabatlarining konstitusiyaviy  asoslari,  tamoyillari,  metod,  manbalar,  boshqa  sohalar  bilan  o’zaro  aloqadorligi 

to’g’risida bilimni shakllantirish.  Pedagogik vazifalar:  

1) O’zbekiston Respublikasi 

konstitusiyaviy tuzumining 

iqtisodiy negizlari mazmuni va 

mohiyati haqida tushuncha berish; 

2) O'zbekiston Respublikasida  

fuqarolik jamiyatining 

konstitutsiyaviy asoslari, mulk 

tushunchasi, uning shakllari va 

mohiyati haqida ma’lumot berish; 

O’quv faoliyati natijalari: 

1) O’zbekiston Respublikasi konstitusiyaviy tuzumining 

iqtisodiy negizlari, mazmuni va mohiyatini tushuntirib 

berish. 


 

 

2) O'zbekiston Respublikasida  fuqarolik jamiyatining konstitutsiyaviy asoslari, mulk tushunchasi, uning shakllari 

va mohiyatini so’zlab berish. 

 

 

    Ta’lim berish usullari 

Ko’rgazmali, ma’ruza, savol-javob, suhbat, tushuntirish    Ta’lim berish shakllari 

Ommaviy, jamoaviy, yakka tartibda    Ta’lim berish vositalari 

O’quv qo’llanma, kompyuter texnologiyalari, slaydlar    Ta’lim berish sharoiti 

Texnik vositalardan foydalanishga va guruhlarda ishlashga 

mo’ljallangan auditoriya 

   Monitoring va baholash 

Og’zaki nazorat, savol-javob  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   48
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling