Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti umumiy huquqshunoslik


Download 4.21 Mb.
Pdf ko'rish
bet26/48
Sana15.02.2017
Hajmi4.21 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   48

va vaqti 

Faoliyat mazmuni 

 

Ta’lim beruvchi  

 

Ta’lim oluvchilar 

1. Mavzuga 

kirish 

bosqichi  

(15 daqiqa) 

1.1. O’tiladigan fanning nomini aytadi. Ekranga 

o’quv kursining tuzilmaviy mantiqiy chizmasini 

chiqaradi,  mavzularni ro’yxati  bilan tanishtiradi 

va  ularning  mazmunini  qisqacha  yoritadi.(1-

ilova) 


1.2.  Birinchi  mashg’ulot  mavzusi,  uning 

maqsadi  va  o’quv  faoliyati  natijalarini  e’lon 

qiladi.  

Tinglaydilar.  

Mavzuning  nomi  va  rejasini 

daftarlariga yozadilar. 2. Asosiy 

bosqich 

(55 daqiqa) 

2.1.  Talabalar  bilimini  faollashtirish  maqsadida 

aqliy hujum usulini qo’llaydi.  

A) 


O’zbekiston 

Respublikasida 

jamiyatni 

tuzilishini tushuntirib bering? 

B)  Jamiyat  va  ularning  paydo  bo’lishi  haqidagi 

fikringiz? 

V) Fuqarolik jamiyati nimani anglatadi? 

2.2.  Javoblarni  to’ldiradi,  umumlashtiradi  va 

bugungi  o’quv  mashg’ulotida  ushbu  savollarga 

kengroq javob olishlarini aytadi. 

2.3.  Mavzu  bo’yicha  talabalarda  yuzaga  kelgan 

savollarga javob beradi.   

 

Savollarga javob beradilar. Fikrlarini bildiradilar. 

 

  

 

  

Tinglaydilar. 

Zarur ma’lumotlarni yozib 

oladi. 


3. Yakuniy 

bosqich 

(10 daqiqa) 

3.1.  Mavzu  bo’yicha  yakuniy  xulosalar  qiladi. 

Mazkur  mavzu  bo’yicha  egallagan  bilimlarning 

dolzarbligi  va  ahamiyatli  ekanini  alohida  qayd 

qiladi  hamda  kelajakda  ushbu  bilimlardan 

qayerlarda  foydalanish  mumkinligi  haqida 

ma’lumot beradi. 

3.5.  Mustaqil  ishlashlari  uchun  vazifa  beradi:1) 

o’tilgan mavzu asosida V/V/V jadvalni to’ldirib 

kelish(2-ilova)  2)  ikkinchi  mavzu  bo’yicha 

keyingi o’quv mashg’ulotiga tayyorlanib kelish.  

Savollar beradilar. 

 

 

  

 

  

 

 Vazifani yozib oladilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

274


11-mavzu 

O’zbekiston Respublikasining milliy davlat va ma’muriy-hududiy tuzilishi 

 

11.1. Ma’ruzada ta’lim texnologiyasi 

Mashg’ulot vaqti – 80 minut 

Talabalar soni: 80-100 gacha 

Mashg’ulot shakli 

Axborotli ko’rgazmali ma’ruza  

 

Ma’ruza rejasi 

1. O’zbekiston Respublikasining milliy davlat 

tuzilishi va uning asoslari 

2. Ma’muriy-hududiy tuzilish va uning prinsiplari 

3. Ma’muriy-hududiy tuzilish masalalarini hal qilish 

tartibi 


4. Qoraqalpog’iston Respublikasining konstitusiyaviy 

maqomi 


 

O’quv  mashg’ulotining  maqsadi:  Ma’muriy  huquq  sohasi,  tamoyillari,  metodlari,  manbalari, 

boshqa huquq sohalari bilan aloqadorligi to’g’risida bilimni shakllantirish.  

Pedagogik vazifalar:  

1) Ma’muriy-hududiy tuzilish 

haqida tushuncha berish; 

2) Milliy davlat tuzilishining 

asoslari haqida ma’lumot berish; 

3) Ma’muriy-hududiy tuzilish 

prinsiplari haqida ma’lumot 

berish; 

O’quv faoliyati natijalari: 

1) Ma’muriy-hududiy tuzilish haqida ma’lumotlar beradi. 

 

2) Milliy davlat tuzilishining asoslari haqida gapirib beradi.  

 

    Ta’lim berish usullari 

Ko’rgazmali, ma’ruza, savol-javob, suhbat, tushuntirish    Ta’lim berish shakllari 

Ommaviy, jamoaviy, yakka tartibda    Ta’lim berish vositalari 

O’quv qo’llanma, kompyuter texnologiyalari, slaydlar    Ta’lim berish sharoiti 

Texnik vositalardan foydalanishga va guruhlarda ishlashga 

mo’ljallangan auditoriya 

   Monitoring va baholash 

Og’zaki nazorat, savol-javob  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

275


11.2. «O’zbekiston Respublikasining milliy davlat va ma’muriy-hududiy tuzilishi» 

mavzusi bo’yicha ma’ruza mashg’ulotining texnologik xaritasi 

Ish 

bosqichlari 

va vaqti 

Faoliyat mazmuni 

 

Ta’lim beruvchi  

 

Ta’lim oluvchilar 

1. Mavzuga 

kirish 

bosqichi  

(15 daqiqa) 

1.1. O’tiladigan fanning nomini aytadi. Ekranga 

o’quv kursining tuzilmaviy mantiqiy chizmasini 

chiqaradi,  mavzularni ro’yxati  bilan tanishtiradi 

va  ularning  mazmunini  qisqacha  yoritadi.(1-

ilova) 


1.2.  Birinchi  mashg’ulot  mavzusi,  uning 

maqsadi  va  o’quv  faoliyati  natijalarini  e’lon 

qiladi.  

Tinglaydilar.  

Mavzuning  nomi  va  rejasini 

daftarlariga yozadilar. 2. Asosiy 

bosqich 

(55 daqiqa) 

2.1.  Talabalar  bilimini  faollashtirish  maqsadida 

aqliy hujum usulini qo’llaydi.  

A)  O’zbekiston  Respublikasida  jamiyatning 

tuzilishini tushuntirib bering? 

B)  Jamiyat  va  ularning  paydo  bo’lishi  haqidagi 

fikringiz? 

V) Fuqarolik jamiyati nimani anglatadi? 

2.2.  Javoblarni  to’ldiradi,  umumlashtiradi  va 

bugungi  o’quv  mashg’ulotida  ushbu  savollarga 

kengroq javob olishlarini aytadi. 

2.3.  Mavzu  bo’yicha  talabalarda  yuzaga  kelgan 

savollarga javob beradi.   

 

Savollarga javob beradilar. Fikrlarini bildiradilar. 

 

  

 

  

Tinglaydilar. 

Zarur ma’lumotlarni yozib 

oladi. 


3. Yakuniy 

bosqich 

(10 daqiqa) 

3.1.  Mavzu  bo’yicha  yakuniy  xulosalar  qiladi. 

Mazkur  mavzu  bo’yicha  egallagan  bilimlarning 

dolzarbligi  va  ahamiyatli  ekanini  alohida  qayd 

qiladi  hamda  kelajakda  ushbu  bilimlardan 

qayerlarda  foydalanish  mumkinligi  haqida 

ma’lumot beradi. 

3.5.  Mustaqil  ishlashlari  uchun  vazifa  beradi:1) 

o’tilgan mavzu asosida V/V/V jadvalni to’ldirib 

kelish(2-ilova)  2)  ikkinchi  mavzu  bo’yicha 

keyingi o’quv mashg’ulotiga tayyorlanib kelish.  

Savollar beradilar. 

 

 

  

 

  

 

 Vazifani yozib oladilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

276


12-mavzu 

O’zbekiston Respublikasida qonun chiqarish hokimiyatining 

konstitusiyaviy asoslari 

 

12.1. Ma’ruzada ta’lim texnologiyasi 

Mashg’ulot vaqti – 80 minut 

Talabalar soni: 80-100 gacha 

Mashg’ulot shakli 

Axborotli ko’rgazmali ma’ruza  

 

Ma’ruza rejasi 

1. Qonun chiqaruvchi hokimiyat va uni tashkil qilish 

tartibi 

2. Oliy Majlis palatalarining konstitusiyaviy-huquqiy 

maqomi 

3. O’zbekistonda saylov huquqi va tizimi 4. Referendum va uni o’tkazish tartibi hamda 

shartlari 

O’quv  mashg’ulotining  maqsadi:  Qonun  chiqaruvchi  hokimiyat,  tamoyillari,  manbalari,  boshqa 

huquq sohalari bilan aloqadorligi to’g’risida bilimni shakllantirish.  Pedagogik vazifalar:  

1) Qonun chiqaruvchi hokimiyat 

va uni tashkil qilish tartibiga 

tushuncha berish; 

2) Oliy Majlis palatalarining 

konstitusiyaviy-huquqiy maqomi 

haqida ma’lumot berish; 

3) O’zbekistonda saylov huquqi 

va tizimi haqida ma’lumot berish; 

O’quv faoliyati natijalari: 

1)  Qonun  chiqaruvchi  hokimiyat  va  uni  tashkil  qilish 

ma’lumotlar beradi. 

 

2) Oliy Majlis palatalarining konstitusiyaviy-huquqiy maqomi haqida gapirib beradi. 

 

 3)O’zbekistonda saylov huquqi va tizimi haqida ma’lumot 

beradi. 


   Ta’lim berish usullari 

Ko’rgazmali, ma’ruza, savol-javob, suhbat, tushuntirish    Ta’lim berish shakllari 

Ommaviy, jamoaviy, yakka tartibda    Ta’lim berish vositalari 

O’quv qo’llanma, kompyuter texnologiyalari, slaydlar    Ta’lim berish sharoiti 

Texnik vositalardan foydalanishga va guruhlarda ishlashga 

mo’ljallangan auditoriya 

   Monitoring va baholash 

Og’zaki nazorat, savol-javob  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

277


12.2. «O’zbekiston Respublikasida qonun chiqarish hokimiyatining konstitusiyaviy 

asoslari» mavzusi bo’yicha ma’ruza mashg’ulotining texnologik xaritasi 

Ish 

bosqichlari 

va vaqti 

Faoliyat mazmuni 

 

Ta’lim beruvchi  

 

Ta’lim oluvchilar 

1. Mavzuga 

kirish 

bosqichi  

(15 daqiqa) 

1.1. O’tiladigan fanning nomini aytadi. Ekranga 

o’quv kursining tuzilmaviy mantiqiy chizmasini 

chiqaradi,  mavzularni ro’yxati  bilan tanishtiradi 

va  ularning  mazmunini  qisqacha  yoritadi.(1-

ilova) 


1.2.  Birinchi  mashg’ulot  mavzusi,  uning 

maqsadi  va  o’quv  faoliyati  natijalarini  e’lon 

qiladi.  

Tinglaydilar.  

Mavzuning  nomi  va  rejasini 

daftarlariga yozadilar. 2. Asosiy 

bosqich 

(55 daqiqa) 

2.1.  Talabalar  bilimini  faollashtirish  maqsadida 

aqliy hujum usulini qo’llaydi.  

A)  Qonun  chiqaruvchi  hokimiyat  deganda 

nimani tushunasiz? 

B)  Saylov  huquqi  tizimi  deganda  nimani 

tushunasiz? 

V) Referendum nima? 

2.2.  Javoblarni  to’ldiradi,  umumlashtiradi  va 

bugungi  o’quv  mashg’ulotida  ushbu  savollarga 

kengroq javob olishlarini aytadi. 

2.3.  Mavzu  bo’yicha  talabalarda  yuzaga  kelgan 

savollarga javob beradi.   

 

Savollarga javob beradilar. Fikrlarini bildiradilar. 

 

  

 

  

Tinglaydilar. 

Zarur ma’lumotlarni yozib 

oladi. 


3. Yakuniy 

bosqich 

(10 daqiqa) 

3.1.  Mavzu  bo’yicha  yakuniy  xulosalar  qiladi. 

Mazkur  mavzu  bo’yicha  egallagan  bilimlarning 

dolzarbligi  va  ahamiyatli  ekanini  alohida  qayd 

qiladi  hamda  kelajakda  ushbu  bilimlardan 

qayerlarda  foydalanish  mumkinligi  haqida 

ma’lumot beradi. 

3.5.  Mustaqil  ishlashlari  uchun  vazifa  beradi:1) 

o’tilgan mavzu asosida V/V/V jadvalni to’ldirib 

kelish(2-ilova)  2)  ikkinchi  mavzu  bo’yicha 

keyingi o’quv mashg’ulotiga tayyorlanib kelish.  

Savollar beradilar. 

 

 

  

 

  

 

 Vazifani yozib oladilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

278


13-mavzu 

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti - davlat boshlig’i 

 

13.1. Ma’ruzada ta’lim texnologiyasi 

Mashg’ulot vaqti – 80 minut 

Talabalar soni: 80-100 gacha 

Mashg’ulot shakli 

Kirish  axborotli ma’ruza  

 

Ma’ruza rejasi 

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti-davlat 

boshlig’i sifatida 

2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining  

konstitusiyaviy huquqiy maqomi             

 

O’quv  mashg’ulotining  maqsadi:  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  konstitusiyaviy huquqiy maqomi haqida bilimini oshirish.  

Pedagogik vazifalar:  

1) Prezidentning konstitusiyaviy 

huquqiy maqomi haqida 

tushuncha berish; 

 

O’quv faoliyati natijalari: 

1)  Prezidentning  konstitusiyaviy  huquqiy  maqomi  haqida 

gapirib beradilar. 

 

 

    Ta’lim berish usullari 

Ko’rgazmali, ma’ruza, savol-javob, suhbat, tushuntirish    Ta’lim berish shakllari 

Ommaviy, jamoaviy, yakka tartibda    Ta’lim berish vositalari 

O’quv qo’llanma, kompyuter texnologiyalari, slaydlar    Ta’lim berish sharoiti 

Texnik vositalardan foydalanishga va guruhlarda ishlashga 

mo’ljallangan auditoriya 

   Monitoring va baholash 

Og’zaki nazorat, savol-javob  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

279


 

13.2. «O’zbekiston Respublikasi Prezidenti - davlat boshlig’i» mavzusi bo’yicha ma’ruza 

mashg’ulotining texnologik xaritasi 

Ish 

bosqichlari 

va vaqti 

Faoliyat mazmuni 

 

Ta’lim beruvchi  

 

Ta’lim oluvchilar 

1. Mavzuga 

kirish 

bosqichi  

(10 daqiqa) 

1.1.  O’tiladigan  mavzuning  nomini  aytadi. 

Ekranda  o’quv  kursining  tuzilmaviy  mantiqiy 

chizmasini 

chizadi, 

mavzu 


ro’yxatini 

tanishtiradi, ularning mazmunini yoritadi.  

1.2.  Birinchi  mashg’ulot  mavzusi,  uning 

maqsadi  va  o’quv  faoliyati  natijalarini  e’lon 

qiladi. 

 

Tinglaydilar.   

2. Asosiy 

bosqich 

(60 daqiqa) 

2.1.  Talabalar  bilimini  faollashtirish  maqsadida 

aqliy  hujum  usulini  qo’llaydi.  Auditoriyaga  bir 

savol  bilan 

murojaat  qiladi:  «Prezident» 

deganda  nimani  tushunasiz?  Barcha  taklif 

etilgan javoblarni doskaga yozib boradi. 

2.2.  Talabalar 

javoblarining  to’g’ri 

yoki 


noto’g’riligini  mashg’ulot  oxirida  tahlil  qilib, 

aniqlashlarini ta’kidlaydi. 

2.3. Rejaga tegishli  materiallar bilan tanishtirib, 

har bir savolni alohida yoritadi.   

 

 

  

 

  

 

Tinglaydilar. Zarur ma’lumotlarni yozib 

oladi. 


3. Yakuniy 

bosqich 

(10 daqiqa) 

3.1.  Mavzu  bo’yicha  talabalarda  yuzaga  kelgan 

savollarga javob beradi. 

3.2.  Mavzuni  umumlashtiradi,  yakunlovchi 

xulosalar qiladi. 

3.3.  Mashg’ulot  jarayonida  faol  ishtirok  etgan 

talabalarni 

alohida 


qayd 

qiladi. 


Boshqa 

talablarni ham faollikka undaydi.  

3.4.  Talabalarga  uchinchi  mavzu  bo’yicha 

tayanch 


konspektlarni 

tarqatadi 

(har 

bir 


talabaga). 

3.5.  Mustaqil  ishlashlari  uchun  vazifa  beradi: 

berilgan  ma’lumot  asosida  4  tadan  savol  tuzib 

kelish  


Savollar beradilar. 

 

  

 

  

 

  

Vazifani yozib oladilar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280


 

14-mavzu 

O’zbekiston Respublikasi mahalliy hokimiyat idoralari 

 

14.1. Ma’ruzada ta’lim texnologiyasi 

Mashg’ulot vaqti – 80 minut 

Talabalar soni: 80-100 gacha 

Mashg’ulot shakli 

Kirish  axborotli ma’ruza 

 

 Ma’ruza rejasi 

1. Mahalliy vakillik va ijroiya hokimiyat organlar 

tizimi 

2. Mahalliy davlat hokimiyat organlarining konstitusiyaviy vazifalari 

3. Fuqarolarning o’zini-o’zi boshqarish organini 

tuzish tartibi va vazifalari 

O’quv  mashg’ulotining  maqsadi:  Mahalliy  hokimiyat  idoralari  tushunchasi,  tamoyil,  tizimlari 

to’g’risida bilimlarni shakllantirish, rivojlantirish.  Pedagogik vazifalar:  

1) Mahalliy hokimiyat idoralari 

mazmun-mohiyati kabilarga 

tushuncha berish; 

2) Mahalliy hokimiyat idoralari 

turlari turlari haqida tushuncha 

berish; 

3) Mahalliy hokimiyat idoralari 

tashkil etish tartibi; 

O’quv faoliyati natijalari: 

1) Mahalliy hokimiyat idoralari haqida gapirib berish. 

 

 

2) Mahalliy hokimiyat idoralari turlari haqida so’zlab beradilar. 

 

3) Mahalliy hokimiyat idoralarini tashkil etish tartibi haqida ma’lumot berdi. 

   Ta’lim berish usullari 

Ko’rgazmali, ma’ruza, savol-javob, suhbat, tushuntirish    Ta’lim berish shakllari 

Ommaviy, jamoaviy, yakka tartibda    Ta’lim berish vositalari 

O’quv qo’llanma, kompyuter texnologiyalari, slaydlar    Ta’lim berish sharoiti 

Texnik vositalardan foydalanishga va guruhlarda ishlashga 

mo’ljallangan auditoriya 

   Monitoring va baholash 

Og’zaki nazorat, savol-javob  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

281


14.2. «O’zbekiston Respublikasi mahalliy hokimiyat idoralari» mavzusi bo’yicha 

ma’ruza mashg’ulotining texnologik xaritasi 

Ish 

bosqichlari 

va vaqti 

Faoliyat mazmuni 

 

Ta’lim beruvchi  

 

Ta’lim oluvchilar 

1. Mavzuga 

kirish 

bosqichi  

(15 daqiqa) 

1.1.  Ma’ruza,  mashg’ulot  nomi,  maqsadi, 

kutilajak natijlarini e’lon qiladi. 

1.2.  Mavzu  rejasida  qayd  etilgan  savollarni 

namoyish  qiladi  va  mavzuni  o’tilgan  mavzu 

bilan bog’laydi. 

1.3.  Mashg’ulot  jarayonida  talabalardan  faol 

ishtirok etishlarini t’kidlab o’tadi. 

Tinglaydilar.  

Mavzu  va  rejalarni  yozib 

oladilar. 

2. Asosiy 

bosqich 

(55 daqiqa) 

2.1.  Talabalarni  4  ta  kichik  guruhga  bo’ladi, 

ulardan topshiriqlarni bajarishni so’raydi. 

2.2.  Guruhlar  natijasini  baholab,  ularga  Yana 

savollar berib natijasini kutadi. 

2.3.  Javoblarni  umumlashtiradi,  to’ldiradi, 

barcha savollarga javoblarini aytadi.  

Guruhlarga bo’linib, 

topshiriqlarni bajarishga 

kirishadi. 

Tinglaydilar. 

 

Zarur ma’lumotlarni yozib oladi. 

3. Yakuniy 

bosqich 

(10 daqiqa) 

3.1.  Mavzu  bo’yicha  talabalarda  yuzaga  kelgan 

savollarga javob beradi. 

3.2.  Mavzuni  umumlashtiradi,  yakunlovchi 

xulosalar qiladi. 

3.3.  Mashg’ulot  jarayonida  faol  ishtirok  etgan 

talabalarni 

alohida 


qayd 

qiladi. 


Boshqa 

talablarni ham faollikka undaydi.  

3.4.  Talabalarga  uchinchi  mavzu  bo’yicha 

tayanch 


konspektlarni 

tarqatadi 

(har 

bir 


talabaga). 

3.5.  Mustaqil  ishlashlari  uchun  vazifa  beradi: 

berilgan  ma’lumot  asosida  4  tadan  savol  tuzib 

kelish  


Savollar beradilar. 

 

  

 

  

 

  

Vazifani yozib oladilar. Katalog: mexmat -> books -> I%20blok%20fanlari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari kafedrasi
I%20blok%20fanlari -> Alishyer navoiy nomidagi samarqand davlat univyersityeti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat un

Download 4.21 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   48
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling