Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti umumiy huquqshunoslik


Download 4.21 Mb.
Pdf ko'rish
bet27/48
Sana15.02.2017
Hajmi4.21 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

282


15-mavzu 

O’zbekistonda sud hokimiyatning konstitusiyaviy asoslari 

 

15.1. Ma’ruzada ta’lim texnologiyasi 

Mashg’ulot vaqti – 80 minut 

Talabalar soni: 80-100 gacha 

Mashg’ulot shakli 

Kirish  axborotli ma’ruza  

 

Ma’ruza rejasi 

1. O’zbekistonda sud hokimiyatning konstitusiyaviy 

tashkil etilishi va vazifalari 

2. Sud hokimiyati organlarining konstitusiyaviy 

maqomi. 

3. Sud hokimiyati organlarining tizimi va hududiy 

birliklarda tashkil etilishi. 

O’quv mashg’ulotining maqsadi: Sud hokimiyati haqida bilish.  Pedagogik vazifalar:  

1) Sud hokimiyati haqida 

tushuncha berish; 

2) Sud hokimiyati organlarining 

konstitusiyaviy maqomi 

to’g’risida tushuntirish  

O’quv faoliyati natijalari: 

1) Sud hokimiyati tushuncha haqida so’zlab berish. 

 

 2) Sud hokimiyati organlarining konstitusiyaviy maqomi 

to’g’risida gapirib berish.    Ta’lim berish usullari 

Ko’rgazmali, ma’ruza, savol-javob, suhbat, tushuntirish    Ta’lim berish shakllari 

Ommaviy, jamoaviy, yakka tartibda    Ta’lim berish vositalari 

O’quv qo’llanma, kompyuter texnologiyalari, slaydlar    Ta’lim berish sharoiti 

Texnik vositalardan foydalanishga va guruhlarda ishlashga 

mo’ljallangan auditoriya 

   Monitoring va baholash 

Og’zaki nazorat, savol-javob  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

283


15.2. «O’zbekistonda sud hokimiyatning konstitusiyaviy asoslari» mavzusi bo’yicha 

ma’ruza mashg’ulotining texnologik xaritasi 

Ish 

bosqichlari 

va vaqti 

Faoliyat mazmuni 

 

Ta’lim beruvchi  

 

Ta’lim oluvchilar 

1. Mavzuga 

kirish 

bosqichi  

(15 daqiqa) 

1.1.  Mashg’ulot  nomi,  maqsadi,  kutilajak 

natijlarini e’lon qiladi. 

1.2. Mavzu haqidagi savollarni e’lon qiladi. 

1.3. Talabalarni qiziqtirish  alohida dolzarbligini 

ta’kidlab o’tadi. 

Tinglaydilar.  

Mavzu  va  rejalarni  yozib 

oladilar. 

2. Asosiy 

bosqich 

(55 daqiqa) 

2.1. Talabalarni faollashtirish uchun savol-javob 

usulini qo’llaydi. 

A) Sud hokimiyati nima? 

B) Sud hokimiyati iyerarxiyasi haqida? 

V) 


Konstitusiyaviy 

maqomining 

asoslari 

nimadan iborat? 

2.2.  Javoblarni  umumlashtiradi,  to’ldiradi, 

barcha savollarga javoblarini aytadi.  

Tinglaydilar. 

 

Zarur ma’lumotlarni yozib oladi. 

3. Yakuniy 

bosqich 

(10 daqiqa) 

3.1.  Mavzu  bo’yicha  talabalarda  yuzaga  kelgan 

savollarga javob beradi. 

3.2.  Mavzuni  umumlashtiradi,  yakunlovchi 

xulosalar qiladi. 

3.3.  Mashg’ulot  jarayonida  faol  ishtirok  etgan 

talabalarni 

alohida 


qayd 

qiladi. 


Boshqa 

talablarni ham faollikka undaydi.  

3.4.  Talabalarga  uchinchi  mavzu  bo’yicha 

tayanch 


konspektlarni 

tarqatadi 

(har 

bir 


talabaga). 

 

Savollar beradilar.  

 

  

 

  

Vazifani yozib oladilar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

284


AMALIY MAShG’ULOTLAR 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.1. Amaliy mashg’ulotda ta’lim texnologiyasi 

Mashg’ulot  vaqti-

2 soat 

Talabalar soni: 25 – 30 nafargacha 

Mashg’ulot shakli 

Bilimlarni  kengaytirish  va  mustahkamlash 

buyicha seminar mashguloti 

 

Amaliy mashg’ulot 

rejasi 

1.  Davlat va huquq tushunchasi, mazmuni va mohiyati 

2.  Davlat va huquqning paydo bo’lishi. 

3.  Davlat va huquqning shakllari. 

4. 

Huquq va axloqning o’zaro nisbati. 

O’quv mashg’ulotining maqsadi:   Davlat va huquq tushunchalar, ularning kelib chiqishi haqidagi 

nazariy  bilimlarni chuqurlashtirish va mustahkamlash.   Pedagogik vazifalar

 

Davlat va 

huquq 


tushunchasi, 

mazmuni  va  mohiyati

  haqidagi  bilimlarni 

mustahkamlash; 

 Davlat  va  huquqning  kelib  chiqishi 

haqidagi 

nazariyalar 

bilan 


yaqindan 

tanishishi  va  ular  to’g’risidagi  fikrlarni 

kengaytirish; 

 Davlat  va  huquqning  shakllari,  ularning 

o’ziga  xos  xususiyatlarini  tushunish  va 

ularni o’rganish.  

 Huquq  va  axloq  haqidagi  tasavvurlarni 

kengaytirish.  O’quv faoliyati natijalari: 

 

Davlat  va  huquq  tushunchasi,  mazmuni  va mohiyati

 haqidagi mulohazalarni aytib beradi; 

 

 Davlat  va  huquqning  kelib  chiqishi  haqidagi nazariyalar  bilan  yaqindan  tanishishi  va  ular 

to’g’risidagi fikrlarni gapirib beradi; 

 

 Davlat  va  huquqning  shakllari,  ularning  o’ziga xos 

xususiyatlarini 

tushunish 

va 


ularni 

o’rganishning amaliy ahamiyatini tushuntiradi  

 

 Huquq 


va 

axloq 


haqidagi 

tasavvurlarni 

kengaytirish haqidagi fikrlarni izohlaydi. 

Ta’lim berish usullari 

suhbat,  tushuntirish, tezkor so’rov,   Ta’lim berish shakllari 

Ommaviy, guruhlarda ishlash  Ta’lim berish vositalari 

O’quv  qo’llanma,  proyektor,  markerlar, 

o’quv topshiriqlari 

Ta’lim berish sharoiti 

Texnik  ta’minlangan,  gurhlarda  ishlash 

uchun mo’ljallangan auditoriya 

Monitoring va baholash 

Og’zaki nazorat: savol-javob  1-Мавзу 

Давлат ва ҳуқуқ ҳақида асосий тушунчалар 

 

285


“Davlat va huquq haqida asosiy tushunchalar” mavzusi bo’yicha amaliy mashg’ulotning 

texnologik xaritasi 

Ish 

bosqichlari va 

vaqti 

Faoliyat mazmuni 

Ta’lim beruvchi 

Ta’lim oluvchilar 

Tayyorlov 

bosqichi 

Mavzuni  aniqlaydi,  ta’limiy  maqsadni  belgilaydi 

va kutilayotgan natijalarni shakllantiradi. 

Mavzu  bo’yicha  tayanch  konspektlar  ishlab 

chiqadi. 

Belgilangan  ta’limiy 

maqsadlarga  erishishni 

ta’minlovchi o’quv  topshiriqlarini ishlab chiqadi.  

Kichik  guruhlarda  samarali  faoliyatni  ta’minlash 

uchun  yozma  yo’riqnomalarni  tayyorlaydi  (1-ilova). 

Yekspert  guruhlar  faoliyat    natijalarini    baholash 

mezonlarini ishlab chiqadi (2-ilova). 

 

  

 

 1. O’quv 

mashg’ulotiga 

kirish bosqichi 

      (10  daqiqa) 

1.1.  Mashg’ulot  mavzusi,  uning  maqsadi  va 

kutilayotgan  natijalarini  e’lon  kiladi,  ularning 

ahamiyatliligi va dolzarbligini asoslaydi. 

1.2.  Mavzu  bo’yicha  asosiy  tushunchalarga  ta’rif 

berishni  taklif  qiladi  va  shu  asosda  tezkor-so’rov 

o’tkazib  talabalar  bilimlarini  faollashtiradi  (3-

ilova). 

 1.3. 


Faoliyat 

kichik 


guruhlarda 

o’quv 


topshiriqlarini  bajarish  orqali  amalga  oshirilishini 

e’lon qiladi (2-ilova).  

1.4.  Qo’shimcha  ma’lumotlar  aks  etgan  tayanch 

konspektlarni tarqatadi. 

1.5. 

Ekspert 


guruhlar 

faoliyati 

natijalarini  

baholash mezonlarini e’lon qiladi. 

Tinglaydilar. 

 

  

Savolni muhokama 

qilib, ularga javob 

beradi. 


 

 

2. Asosiy 

bosqich 

(60 daqiqa) 

 

 

 

Guruhlarda  ishni  tashkil  kiladi.  (matnni  o’rganib, 

muhokama kilishga 

vaqt


 beradi). 

2.3.  Doira  shaklini  olgan  talabalar  1-stol, 

uchburchak 

shaklini 

olganlar 

2-stol 


va 

to’rtburchak  olganlar  3-stol  atrofiga  o’tirishlarini 

aytadi.  Har  xil  guruhlardan  to’plangan  talabalar 

o’z  savollarini  boshqa  talabalarga  yoritishini 

tushuntiradi. O’zaro o’rgatish jarayoni boshlanadi. 

Talabalar  faoliyatini  kuzatadi,  ularni  yo’naltiradi, 

maslahatlar beradi.  

2.4.  Talabalarni  o’zlarini  dastlabki  joylariga,  stol 

atrofiga kelib o’tirishlarini aytadi.  

2.5.  Taqdimot  boshlanishini  e’lon  qiladi.  Har  bir 

guruhdan  3  nafardan  talaba  chiqib,  faoliyat 

natijalarini  taqdim  qilishlarini  aytadi.  Taqdimot 

uchun  xar  bir  guruhga  8  daqiqadan  vaqt  ajratadi.  

Yo’naltiruvchi, maslahatchi sifatida ishtirok etadi. 

Javoblarni aniqlashtiradi, to’ldiradi, izoh beradi va 

tuzatishlar kiritadi. 

2.6.  Har  bir  gurux  taqdimoti  oxirida  ekspert 

savollari bo’yicha xulosalar qiladi. 

Kichik guruhlarga 

bo’linadilar.  

 

 

  

Topshiriq bo’yicha 

faoliyat boshlaydilar. 

Matnlarini o’qib, 

savollarga javob topadi. 

Ma’lumotni muhokama 

kilib, fikr almashib,  

sistemalashtiradi.  

Format 

kog’oziga sxema tarzida tushiradi,  

taqdimot uchun  

materiallar 

tayyorlaydilar.  

 

 

  

 

Faoliyat natijasini  

286


taqdimot qiladilar. 

 

 3–Yakuniy 

bosqich 


(15 daqiqa) 

3.1.Mavzu yuzasidan umumiy xulosalar qiladi.  

3.2.O’quv  mashg’ulotini  natijalarini  sharhlaydi, 

guruhlar faoliyati bahosini e’lon qiladi. 

3.3.  Mustaqil  ishlashlari  uchun  vazifa  beradi:  (1) 

amaliy  mashg’ulotga  tayyorlanib  kelish;  (2) 

nazorat  savollariga  og’zaki  javob  berish  (4-ilova) 

(6-ilova).  

Tinglaydilar. 

 

 1-ilova 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2-ilova 


 Guruhlar faoliyatini baholash mezonlari 

 

Guruhlar faoliyati natijalarining umumiy bahosi 

Guruh 


 

O’zaro baholash natijalari 

Jami  

 

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 3-ilova 

 

  

Guruhlar  

Ma’lumotning 

to’liqligi 

 

(1,0) 

Ma’lumot 

mazmunining 

aniq tushuntirilshi 

(0,5) 

Taqdimotning 

ko’rgazmali 

berilishi  

(0,5) 

Umumiy ball 

 

1-guruh 


 

 

  

2-guruh 


 

 

  

3-guruh 


 

 

  

4-guruh 


 

 

  

Гуруҳларда ишлаш қоидаси 

Шеригингизни диққат билан тингланг. 

Гуруҳ ишларида ўзаро фаол иштирок этинг, берилган топшириқларга масъулият 

билан ёндашинг. 

Агар ёрдам керак бўлса, албатта мурожаат қилинг. 

Агар сиздан ёрдам сўрашса, албатта ёрдам беринг. 

Гуруҳлар фаолиятининг натижаларини баҳолашда ҳамма иштирок этиши шарт. 

Аниқ тушунмоғимиз лозим: 

  Бошқаларга ўргатиш орқали ўзимиз ўрганамиз; 

  Биз битта кемадамиз: ёки биргаликда сузиб чиқамиз, ёки биргаликда 

чўкиб кетамиз. 

 


 

287


4-ilova 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

1. Davlat va huquq haqidagi ma’lumotlarni o’rganishning ahamiyati. 

 2. Davlat shakllari tushunchasi, ularning turlari, xususiyatlarini o’rganishning mohiyati.  

3. Huquq manbalari, ularning iyerarxik joylashuvi, huquq sohalaridagi o’rni.  

4. Davlat, huquq, ahloq tushunchalari ularning jamiyatdagi o’rni. 

5-ilova 


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

6-ilova 


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тезкор сўров учун савол ва топшириқлар: 

1. Давлат шакллари деганда нимани тушунасиз? 

2. Ҳуқуқ манбаларини санаб беринг? 

3.  Сиёсий режим нимани англатади? 

4. Давлат ва ҳуқуқнинг келиб чиқиши ҳақида қандай таълимотлар мавжуд? 

5. Демократия нимани англатади? 

6. Ҳуқуқ нормаларини шарҳланг? 

 

1-bosqich: Mustakil ish. 

Mustakil 

o’rganishlari uchun  

guruh ichida o’quv 

materialini 

taqsimlash. 

 

2-bosqich: Ekspertlar 

uchrashuvi. Ekspert 

guruhlarida o’quv 

materialini hamkorlikda 

o’rganib chiqish va 

o’zgalarni o’rgatishga 

tayyorlanish 3-bosqich: O’zaro bir-

birini o’rgatish. 

O’zaro o’rgatish, 

egallangan bilimlarni 

o’zaro nazorat qilish 

va baholash 

 

Tezkor so’rov uchun savol va topshiriqlar: 

1. Davlat shakllari deganda nimani tushunasiz? 

2. Huquq manbalarini sanab bering? 

3.  Siyosiy rejim nimani anglatadi? 

4. Davlat va huquqning kelib chiqishi haqida qanday ta’limotlar mavjud? 

5. Demokratiya nimani anglatadi? 

6. Huquq normalarini sharhlang? 

 


 

288


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazorat uchun savol va topshiriqlar: 

1.Davlat nima unga ta`rif bering.? 

2. Davlatning kelib chiqishi haqidagi nazariyalar qaysilar.? 

3. Teokratik nazariyani mazmunini nima tashkil qiladi? 

4.Davlatning funksiyalari nimalardan iborat. 

5.Huquq nima, uning kelib chiqishi haqida nimalarni bilasiz? 

6.Huquqning funksiyalarini sanab bering? 

7.Davlat va huquqning shakllari nima? 

8.Huquq va axloqning o`zaro nisbati qanday? 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Ekspert varag’i №2 

Davlat shakllari tushunchasi, ularning turlari, xususiyatlarini o’rganishning 

mohiyati.  

1. Davlat shakllari haqida gapirib bering. 

2. Davlat boshqaruvini tashkil etishning tartibini tushuntiring. 

 3. Unitar davlatning xususiyatlariga to’xtaling. 

 


 

289


 

 

 

 

 

 

2.1. Amaliy mashg’ulotda ta’lim texnologiyasi 

Mashg’ulot  vaqti-

2 soat 

Talabalar soni: 20 – 80 nafargacha 

Mashg’ulot shakli 

Bilimlarni  kengaytirish  va  mustahkamlash 

buyicha seminar mashg’uloti 

 

 

 

 

Amaliy mashg’ulot 

rejasi 

1.  Ma`muriy huquq fani tushunchasi, predmeti manbalari 

2.  Ma`muriy  huquq  meyorlari  va  Ma`muriy  huquqiy 

munosabatlar tushunchasi 

3.Davlat boshqaruv oraganlari tushunchasi, turlari  tizimi.  

4.  Mamurihy  huquqbuzarlik,  ma`muriy  majburlov,  uning 

xususiyatlari va turlari. 

5. 


 6.  

O’quv  mashg’ulotining  maqsadi

:      Ma`muriy  huquq  fani  haqida,  uning  o`rganish 

obyeklari haqida, Davlat boshqaruv organlari ularning faoliyat doirasi, Ma`muriy huquqbuzarlik 

va uning xususiyatlari haqida bilimlarini mustahkamlash

 Pedagogik vazifalar

 Ma`muriy  huquq  tushunchasi,  predmeti 

haqida bilimlarini mustahkamlash; 

 Ma`muriy huquq fanining manbalari bilan 

yaqindan tanishtirish; 

 Ma`muriy  huquq  meyorlari  va  ma`muriy 

huquq    munosabatlar    tushunchasi,  ularni 

qo`llash sohalari bilan tanishtirish 

 Davlat  boshqaruv  organlari,  ularning 

ularning  huquqiy  maqomi,  faoliyat  doirasi,  

davlat  boshqaruv  organlarining  turlari  bilan 

tanishtirish; 

 Ma`muriy  huquqbuzarlik tushunchasi, uni  

sodir etish, ma`muriy huquq jazo, ma`muriy  

majburlov    uning  xususiyatlari,  ma`muriy 

huquqbuzarlik    sodir  etgan  shaxslarga  

nisbatan  qo`llanadigan    boshqa  majburlov 

choralari haqida tushuntirishlar berish. O’quv faoliyati natijalari: 

 Ma`muriy huquq fani haqida,  unung pergdmeti 

haqida fikrlarini aytib beradi. 

 

 Ma`muriy  huquq  fanining  manbalari  va  tizimi haqida gapiradi. 

 

 Davlat boshqaruvi organlari tushunchasi, turlari ularning faoliyat doirasi haqida gapirib beradi. 

 

 Ma`muriy huquqbuzarlik tushunchasi, uni  sodir etish,  ma`muriy  huquq  jazo    haqida  fikrlarini 

umumlashtirib gapirib beradi. Ta’lim berish usullari 

Suhbat,    tushuntirish,  tezkor  so’rov, 

SWOT-tahlil jadvali,  klaster, toifalash jadvali 

Ta’lim berish shakllari 

Ommaviy, guruhlarda ishlash  2-Мавзу 

Ma`muriy huquq asoslari 

 

290


Ta’lim berish vositalari 

O’quv 


qo’llanma, 

proyektor, 

flipchart, 

markerlar, 

tayanch 

konspektlar, 

o’quv 

topshiriqlari Ta’lim berish sharoiti 

Texnik  ta’minlangan,  gurhlarda  ishlash  uchun 

mo’ljallangan auditoriya 

Monitoring va baholash 

Og’zaki nazorat: savol-javob  

 

 

“Ma`muriy huquq asoslari” mavzusi bo’yicha amaliy mashg’ulotning texnologik xaritasi 

Ish 

bosqichlari va 

vaqti 

Faoliyat mazmuni 

Ta’lim beruvchi 

Ta’lim oluvchilar 

1. O’quv 

mashg’ulotiga 

kirish bosqichi Katalog: mexmat -> books -> I%20blok%20fanlari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari kafedrasi
I%20blok%20fanlari -> Alishyer navoiy nomidagi samarqand davlat univyersityeti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat un

Download 4.21 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   48
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling