Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti umumiy huquqshunoslik


Download 4.21 Mb.
Pdf ko'rish
bet28/48
Sana15.02.2017
Hajmi4.21 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   48

      (10  daqiqa) 

1.1.  Mashg’ulot  mavzusi,  uning  maqsadi  va 

kutilayotgan  natijalarini  ye’lon  kiladi,  ularning 

ahamiyatliligi va dolzarbligini asoslaydi. 

1.2.  Mashg’ulot  kichik  guruxlarda  faoliyat 

ko’rsatish tarzida olib borilishini aytadi. 

1.3.  Har  bir  guruh  alohida  topshiriqni  bajarishini 

ta’kidlaydi.   

1.4.  Qo’shimcha  ma’lumotlar  aks  yetgan  tayanch 

konspektlarni tarqatadi. 

1.5.  Guruhlar  faoliyati  natijalarini    baholash 

mezonlarini ye’lon qiladi (1-ilova). 

Diqqat bilan 

tinglaydilar. 

 

 

  

 

2. Asosiy 

bosqich 

(60 daqiqa) 

 

 

 

2.1.  Talabalarni  oltita  kichik  guruhga  bo’ladi. 

Mashg’ulotning 

o’tkazilish 

tartibini 

yana 


yeslatadi.  

2.2. Guruhlarga o’quv topshiriqlarini tarqatadi  (2-ilova). 

Topshiriqlarni 

SWOT-tahlil 

jadvali, 

klaster, 

toifalash 

jadvali 

kabi 


 

chizmali 

organayzerlar  asosida  bajarishlarini  tushuntiradi 

va ularning qoidasini tushuntiradi (3-ilova) 

2.3.  Guruhlarda  ishni  tashkil  qiladi.  Guruhlar 

faoliyatini  kuzatadi,  yo’naltiradi,  maslahatlar 

beradi.   

2.4. Taqdimot boshlanishini  ye’lon kiladi. Har bir 

guruhdan 

bittadan 

talaba 

chiqib, 


faoliyat 

natijalarini  taqdim  qilishlarini  aytadi.  Taqdimot 

uchun  xar  bir  guruhga  3  daqiqadan  vaqt  ajratadi.  

Yo’naltiruvchi, 

maslahatchi 

sifatida 

ishtirok 

yetadi.  Javoblarni  aniqlashtiradi,  to’ldiradi,  izoh 

beradi va tuzatishlar kiritadi. 

2.5.  Har  bir  guruh  taqdimoti  oxirida  o’quv 

topshiriqlari bo’yicha hulosalar qiladi. 

Kichik guruhlarga 

bo’linadilar.  

Topshiriq bo’yicha 

faoliyat boshlaydi-lar. 

Matnlarini o’qib, 

savollarga javob topadi. 

Ma’lumotni muxokama 

kilib, fikr almashib,  

sistema-lashtiradi. 

Format qog’oziga 

chizmali organayzerlar 

ko’rinishida tushiradi 

va   


takdimotga 

tayyorlaydilar.  

Faoliyat natijasini 

taqdimot qiladilar. 

 

 

3–Yakuniy bosqich 

(15 daqiqa) 

3.1.Mavzuni  umumlashtiradi,  umumiy  xulosalar 

qiladi.  

3.2.  O’quv  mashg’ulotini  natijalarini  sharhlaydi, 

guruhlar faoliyati bahosini ye’lon qiladi. 

3.3.  Mustaqil  ishlashlari  uchun  vazifa  beradi:  (1) 

test  savollari  va  topshiriqlariga  javob  berish  (4-

ilova).  

Tinglaydilar. 

 


 

291


 

1-ilova 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guruh ishlarini baholash mezonlari 

 

Guruhlar 

Javobning 

tulaligi, 

aniqligi, 

tushunar 

liligi (1,0) 

Ko’rgazma 

liligi 

(0,5) 

Guruh 

ishtirokchi 

larining 

faolligi 

(0,5) 

Ballarning 

umumiy 

hajmi 

 

Bahosi 

 

1. 


 

 

 

 

 

2. 


 

 

 

 

 

3. 


 

 

 

 

 

 

Har  bir  guruh  ikkinchi  guruh  taqdimotini  baholash  mezonlarini  ballarini  ko’shish  orqali 

baholaydi. Guruh olgan baxo xar bir guruh ishtirokchisining bahosi hisoblanadi: 

2-ilova 


 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Тезкор сўров учун савол ва топшириқлар: 

1.  Ma`muriy huquq fani haqida nima bilasiz.? 

2.  Ma`muriy huquqiy munosabatlar deganda  qanday munosabatlarni tushunasiz?. 

3.  Davlat boshqaruv organlarini turlarini sanab bering? 

4.  Ma`muriy huquqbuzarlik  va majburlov turlari?. 

5.  Ma`muriy jazo haqida nimalarni bilasiz?  

 

Guruhlarda ishlash qoidasi 

Sherigingizni diqqat bilan tinglang. 

Guruh ishlarida o’zaro faol ishtirok eting, berilgan topshiriqlarga mas’uliyat bilan 

yondashing. 

Agar yordam kerak bo’lsa, albatta murojaat qiling. 

Agar sizdan yordam so’rashsa, albatta yordam bering. 

Guruhlar faoliyatining natijalarini baholashda hamma ishtirok etishi shart. 

Aniq tushunmog’imiz lozim: 

  Boshqalarga o’rgatish orqali o’zimiz o’rganamiz; 

  Biz bitta kemadamiz: yoki birgalikda suzib chiqamiz, yoki birgalikda cho’kib 

ketamiz. 

 

1-bosqich: 

Mustakil ish. 

Mustakil 

o’rganishlari uchun  

guruh ichida o’quv 

materialini 

taqsimlash. 

 

2-bosqich: Ekspertlar 

uchrashuvi. Ekspert 

guruhlarida o’quv 

materialini hamkorlikda 

o’rganib chiqish va 

o’zgalarni o’rgatishga 

tayyorlanish 3-bosqich: O’zaro bir-

birini o’rgatish. 

O’zaro o’rgatish, 

egallangan bilimlarni 

o’zaro nazorat qilish 

va baholash 

 


 

292


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Nazorat uchun savol topshiriqlar: 

1.  Ma`muriy huquq fanining predmetini aytib bering? 

2.  Ma`muriy huquq fanining metodlarini sanab bering? 

3.  Ma`muriy huquqiy manbalarni sanab bering? 

4.  Ma`muriy huquqiy munosabatlar deganda qanday munosabatlarni tushunasiz? 

5.  Ma`muriy huquq fanini boshqa fanlar bilan aloqasini  tushuntirib bering ? 

6.  Davlat boshqaruv organlarini turlarini  sanab bering? 

7.  Ma`muriy huququqbuzarlik tushunchasini izohlang? 

8.  Ma`muriy  jazo nima? 

 

  

 

  

Ekspert varag’i №1 

“Ma`muriy huquq  asoslari fanini”  o’rganishning ahamiyati. 

 

1. Davlat haqidagi tushunchalarning mazmunini va mohiyatini tushuntiring. 2. Huquqning davlatni boshqarishdagi o’rnini yoriting. 

 

 Ekspert varag’i №2 

Davlat shakllari tushunchasi, ularning turlari, xususiyatlarini o’rganishning 

mohiyati.  

1. Davlat shakllari haqida gapirib bering. 

2. Davlat boshqaruvini tashkil etishning tartibini tushuntiring. 

 3. Unitar davlatning xususiyatlariga to’xtaling. 

 


 

293


AMALIY MAShG’ULOTLAR 

 

 

 

 

 

1.1. Amaliy mashg’ulotda ta’lim texnologiyasi 

Mashg’ulot  vaqti-

2 soat 

Talabalar soni: 25 – 30 nafargacha 

Mashg’ulot shakli 

Bilimlarni  kengaytirish  va  mustahkamlash  buyicha 

seminar mashguloti 

 

Amaliy mashg’ulot 

rejasi 

1.

Fuqarolik huquqi tushunchasi, prinsplari,tizimi. 2.Fuqarolarning huquq va muomala layoqatlari. 

3.Yuridik shaxslar, ularning vujudga kelish va bekor bo`lishi. 

4.Bitimlar va ularning turlari. Majburiyat huquqi. 

5.Mulk huquq. Fuqarolik huquqiy javobgarlikning umumiy tavsifi. O’quv mashg’ulotining maqsadi:   Talabalarga fuqarolik huquqi fani haqida, uning o`rganish 

obyektlari  haqida bilimlar berish, fuqarolik huquqining subyeklari hisoblangan fuqarolar va 

yuridik shaxslar to`grisida batafsil tushuntirishlar berish, mulkiy huquqlar bilan va boshqa 

huquqlar bilan tanishvtirish   .   Pedagogik vazifalar

  Fuqarolik  huquqi    tushunchasi  va  uning 

mazmun 

mohiyati haqida 

 

fikrlarini kengaytirish; 

 Fuqarolarning  huquq    va  muomala  

loyoqati haqida tushuntirishlar berish; 

 Yuridik shaxslar,ularning turlari, tuzish va 

bekor  bo`lish  tartibi  bilan  talabalarni 

yaqindan tanishtirish; 

 Bitimlar  va  ular  shakllari,  turlari  va  

xususiyatlarini tushunish va o`rganish; 

 Mulk  huquqi    va  majburiyat  huquqi 

haqidagi tasavvurlarini kengaytirish. O’quv faoliyati natijalari: 

 Fuqarolik  huquqi  tushunchasi,  predmeti  tizimi 

haqida fikrlarini aytib beradi; 

 Fuqarolik  huquqi  subyektlari,  ularning  fuqarolik 

huquqiy  holati  va  ularning  turlari  haqida  gapirib 

beradi; 


 Yuridik  shaxslar, ularni turlari fuqarolik huquqiy 

munosabat  subyekti  sifatidagi  o`rni  haqidagi  fikr 

mulohazalarini aytib beradi. 

 Bitimlar  va  ularning    xususiyatlari,turlarini 

tushuntirib beradi. 

 Mulk  huquqi  va  majburiyat  huquqini  ta`rifini 

aytadi,  ushbu  huquqlarni    bir-biridan    farqini 

tushuntirib beradi.   Ta’lim berish usullari 

suhbat,  tushuntirish, tezkor so’rov,   Ta’lim berish shakllari 

Ommaviy, guruhlarda ishlash  Ta’lim berish vositalari 

O’quv  qo’llanma,  proyektor,  markerlar,  o’quv 

topshiriqlari 

Ta’lim berish sharoiti 

Texnik  ta’minlangan,  gurhlarda  ishlash  uchun 

mo’ljallangan auditoriya 

Monitoring va baholash 

Og’zaki nazorat: savol-javob  

 

 

 

 

 

3-Мавзу 

Fuqarolik huquqi asoslari 


 

294


“Fuqarolik huquqi asosalari” mavzusi bo’yicha amaliy mashg’ulotning texnologik xaritasi 

Ish 

bosqichlari va 

vaqti 

Faoliyat mazmuni 

Ta’lim beruvchi 

Ta’lim oluvchilar 

Tayyorlov 

bosqichi 

Mavzuni  aniqlaydi,  ta’limiy  maqsadni  belgilaydi 

va kutilayotgan natijalarni shakllantiradi. 

Mavzu  bo’yicha  tayanch  konspektlar  ishlab 

chiqadi. 

Belgilangan  ta’limiy 

maqsadlarga  erishishni 

ta’minlovchi o’quv  topshiriqlarini ishlab chiqadi.  

Kichik  guruhlarda  samarali  faoliyatni  ta’minlash 

uchun  yozma  yo’riqnomalarni  tayyorlaydi  (1-ilova). 

ekspert  guruhlar  faoliyat    natijalarini    baholash 

mezonlarini ishlab chiqadi (2-ilova). 

 

  

 

 1. O’quv 

mashg’ulotiga 

kirish bosqichi 

      (10  daqiqa) 

1.1.  Mashg’ulot  mavzusi,  uning  maqsadi  va 

kutilayotgan  natijalarini  e’lon  kiladi,  ularning 

ahamiyatliligi va dolzarbligini asoslaydi. 

1.2.  Mavzu  bo’yicha  asosiy  tushunchalarga  ta’rif 

berishni  taklif  qiladi  va  shu  asosda  tezkor-so’rov 

o’tkazib  talabalar  bilimlarini  faollashtiradi  (3-

ilova). 

 1.3. 


Faoliyat 

kichik 


guruhlarda 

o’quv 


topshiriqlarini  bajarish  orqali  amalga  oshirilishini 

e’lon qiladi (2-ilova).  

1.4.  Qo’shimcha  ma’lumotlar  aks  etgan  tayanch 

konspektlarni tarqatadi. 

1.5. 

Ekspert 


guruhlar 

faoliyati 

natijalarini  

baholash mezonlarini e’lon qiladi. 

Tinglaydilar. 

 

  

Savolni muhokama 

qilib, ularga javob 

beradi. 


 

 

2. Asosiy 

bosqich 

(60 daqiqa) 

 

 

 

Guruhlarda  ishni  tashkil  kiladi.  (matnni  o’rganib, 

muhokama kilishga 

vaqt


 beradi). 

2.3.  Doira  shaklini  olgan  talabalar  1-stol, 

uchburchak 

shaklini 

olganlar 

2-stol 


va 

to’rtburchak  olganlar  3-stol  atrofiga  o’tirishlarini 

aytadi.  Har  xil  guruhlardan  to’plangan  talabalar 

o’z  savollarini  boshqa  talabalarga  yoritishini 

tushuntiradi. O’zaro o’rgatish jarayoni boshlanadi. 

Talabalar  faoliyatini  kuzatadi,  ularni  yo’naltiradi, 

maslahatlar beradi.  

2.4.  Talabalarni  o’zlarini  dastlabki  joylariga,  stol 

atrofiga kelib o’tirishlarini aytadi.  

2.5.  Taqdimot  boshlanishini  e’lon  qiladi.  Har  bir 

guruhdan  3  nafardan  talaba  chiqib,  faoliyat 

natijalarini  taqdim  qilishlarini  aytadi.  Taqdimot 

uchun  xar  bir  guruhga  8  daqiqadan  vaqt  ajratadi.  

Yo’naltiruvchi, maslahatchi sifatida ishtirok etadi. 

Javoblarni aniqlashtiradi, to’ldiradi, izoh beradi va 

tuzatishlar kiritadi. 

2.6.  Har  bir  gurux  taqdimoti  oxirida  ekspert 

savollari bo’yicha xulosalar qiladi. 

Kichik guruhlarga 

bo’linadilar.  

 

 

  

Topshiriq bo’yicha 

faoliyat boshlaydilar. 

Matnlarini o’qib, 

savollarga javob topadi. 

Ma’lumotni muhokama 

kilib, fikr almashib,  

sistemalashtiradi.  

Format 

kog’oziga sxema tarzida tushiradi,  

taqdimot uchun  

materiallar 

tayyorlaydilar.  

 

Faoliyat natijasini taqdimot qiladilar. 

 

  

295


3–Yakuniy 

bosqich 


(15 daqiqa) 

3.1.Mavzu yuzasidan umumiy xulosalar qiladi.  

3.2.O’quv  mashg’ulotini  natijalarini  sharhlaydi, 

guruhlar faoliyati bahosini e’lon qiladi. 

3.3.  Mustaqil  ishlashlari  uchun  vazifa  beradi:  (1) 

amaliy  mashg’ulotga  tayyorlanib  kelish;  (2) 

nazorat  savollariga  og’zaki  javob  berish  (4-ilova) 

(6-ilova).  

Tinglaydilar. 

 

 1-ilova 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2-ilova 

Guruhlar faoliyatini baholash mezonlari 

 

Guruhlar  

Ma’lumotning 

to’liqligi 

 

(1,0) 

Ma’lumot 

mazmunining 

aniq tushuntirilshi 

(0,5) 

Taqdimotning 

ko’rgazmali 

berilishi  

(0,5) 

Umumiy ball 

 

1-guruh 


 

 

  

2-guruh 


 

 

  

3-guruh 


 

 

  

4-guruh 


 

 

  

 

Guruhlar faoliyati natijalarining umumiy bahosi 

Guruh 


 

O’zaro baholash natijalari 

Jami  

 

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 3-ilova 

 

 4-ilova 

 

 

 

  

 

Guruhlarda ishlash qoidasi 

Sherigingizni diqqat bilan tinglang. 

Guruh ishlarida o’zaro faol ishtirok eting, berilgan topshiriqlarga mas’uliyat bilan 

yondashing. 

Agar yordam kerak bo’lsa, albatta murojaat qiling. 

Agar sizdan yordam so’rashsa, albatta yordam bering. 

Guruhlar faoliyatining natijalarini baholashda hamma ishtirok etishi shart. 

Aniq tushunmog’imiz lozim: 

  Boshqalarga o’rgatish orqali o’zimiz o’rganamiz; 

  Biz bitta kemadamiz: yoki birgalikda suzib chiqamiz, yoki birgalikda cho’kib 

ketamiz. 

 

Tezkor so`rov uchun savol javobva topshiriqlar: 

1. Fuqarolik huquqini  predmetini aytib bering? 

2. Fuqarolarning huquq layoqati nima, muomala layoqati nima? 

3. Yuridik shaxsga tarif  bering? 

4. Bitim nima, uning turlarini sanab bering ? 

5. Mulk huquqi va majburiyat huquqini farqlarini sanab bering? 

 


 

296


1.Fuqarolik huquqi haqidagi  ma`lumotlarni o`raganishning ahamiyati. 

2.Fuqarolik huquqi tushunchasi, predmeti va o`rganishning moxiyati 

3.Fuqarolik huquqi, subyeklari ularning huquq va majburiyatlarining ahamiyati.   

5-ilova  

 

  

 

 

 

 

 

 

6-ilova 


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-bosqich: 

Mustakil ish. 

Mustakil 

o’rganishlari uchun  

guruh ichida o’quv 

materialini 

taqsimlash. 

 

2-bosqich: Ekspertlar 

uchrashuvi. Ekspert 

guruhlarida o’quv 

materialini hamkorlikda 

o’rganib chiqish va 

o’zgalarni o’rgatishga 

tayyorlanish 3-bosqich: O’zaro bir-

birini o’rgatish. 

O’zaro o’rgatish, 

egallangan bilimlarni 

o’zaro nazorat qilish 

va baholash 

 

  

 

Эксперт варағи №2 

         Fuqarolik huquq faning tizimi, uning yirik sohalarini o`rganish 

       1.Yuridik shaxsga tarif  bering, uning qanday turlarini bilasiz? 

   2.


 Bitimlar va ularning turlari haqida to`xtaling   

 3.    Mulk  huquqi  va  majburiyat  huquqlarini  xususiyatlarini  yoritib 

bering 

Эксперт варағи №1 

      Fuqarolik huquqi haqidagi  ma`lumotlarni o`raganishning ahamiyati. 

 

1.. Fuqarolik huquqi tushunchasi, predmeti tizimi haqida  aytib bering 2. Fuqarolarning huquq va muomala layoqatini tushuntirib bering. 

 

297


Nazorat uchun savol va topshiriqlar: 

 

 1.  Fuqarolik huquqi tushunchasi va predmatini tushuntirib bering? 

2.  Fuqarolik huquqiy munosabatalar deganda qanday munosabatlar tushuniladi? 

3.  Fuqarolik huquqining obyektlarini sanab bering. 

4.  Yuridik shaxslarni tuzish va bekor bo`lish tartibi haqida nima bilasiz? 

5.  Majburiyat huquqi deganda nimani tushunasiz? 

6.  Mulk huquq tushunchasi va uning mazmuni haqida  gapirib bering? 

7.  O`zbekiston Respublikasida mulk shakllari necha xil, ular qaysilar? 

8. Fuqarolik huquqiy javobgarlik deganda nimani tushunasiz va u qachon qo`llanadi? 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 


1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   48
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling