Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti umumiy huquqshunoslik


Guruhlar faoliyati natijalarining umumiy bahosi


Download 4.21 Mb.
Pdf ko'rish
bet30/48
Sana15.02.2017
Hajmi4.21 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   48

 

Guruhlar faoliyati natijalarining umumiy bahosi 

Guruh 


 

O’zaro baholash natijalari 

Jami  

 

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 3-ilova 

 

  

      Guruhlarda ishlash qoidasi 

Sherigingizni diqqat bilan tinglang. 

Guruh ishlarida o’zaro faol ishtirok eting, berilgan topshiriqlarga mas’uliyat bilan 

yondashing. 

Agar yordam kerak bo’lsa, albatta murojaat qiling. 

Agar sizdan yordam so’rashsa, albatta yordam bering. 

Guruhlar faoliyatining natijalarini baholashda hamma ishtirok etishi shart. 

Aniq tushunmog’imiz lozim: 

  Boshqalarga o’rgatish orqali o’zimiz o’rganamiz; 

  Biz bitta kemadamiz: yoki birgalikda suzib chiqamiz, yoki birgalikda cho’kib 

ketamiz. 

 


 

306


 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

1.  Mexnat xukuki xakidagi ma’lumotlarni urganishning axamiyati. 2.  Mexnat  xukuki  tushunchasi,  subyektlari,  prinsiplari  va  manbalarini  urganishning 

moxiyati. 

3.  Axolini ish bilan ta’minlash, mexnat shartnomasini tuzish va bekor kilish asoslari. 

4.  Mexnat intizomi va mexnat muxofazasi tushunchalari ularning jamiyatdagi urni. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5-ilova 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Tezkor so’rov uchun savol va topshiriqlar: 

1.  Mexnat xukuki tushunchasi deganda nimani tushunasiz? 

2.  Mexnat shartnomasini tuzish va bekor kilish asoslarini aytib bering? 

3.  Mexnat intizomi va mexnat muxofazasi xakida kanday ta’limotlar mavjud? 

4.  Mexnat nizolarini xal kilish tartibi nimani anglatadi? 

5.  Mexnat xukukida ish vakti, dam olish vakti, va ta’til  xakida nimani bilasiz? 

6.  Axolini ish bilan ta’minlash deganda nimani tushunasiz?   

 

 

1-bosqich: Mustakil ish. 

Mustakil 

o’rganishlari uchun  

guruh ichida o’quv 

materialini 

taqsimlash. 

 

2-bosqich: Ekspertlar 

uchrashuvi. Ekspert 

guruhlarida o’quv 

materialini hamkorlikda 

o’rganib chiqish va 

o’zgalarni o’rgatishga 

tayyorlanish 

 

3-bosqich: O’zaro bir-

birini o’rgatish. 

O’zaro o’rgatish, 

egallangan bilimlarni 

o’zaro nazorat qilish 

va baholash 

 

 Ekspert varag’i №1 

Mexnat xukuki xakidagi ma’lumotlarni urganishning axamiyati. 

 

1. Davlat haqidagi tushunchalarning mazmunini va mohiyatini tushuntiring. 2. Huquqning davlatni boshqarishdagi o’rnini yoriting. 

 

  

307


 

 

  

 

  

 

  

 

6-ilova  

 

 

 

 

 

 

Nazorat uchun savol va topshiriqlar: 

 

1.  Mexnat xukuki tushunchasi deganda nimani tushunasiz? 2.  Mexnat xukuki prinsiplari va manbalari xakida nima bilasiz? 

3.  Axolini ish bilan ta’minlash xakida tushunchangiz? 

4.  Mexnat shartnomasini tuzish va bekor kilish tushunchasi? 

5.  Mexnat intizomi va mexnat muxofazasi deganda nimani tushunasiz? 

6.  Mexnat nizolarini xal kilish tartibi kanday? 

7.  Mexnat xukukida ish vakti kanday belgilanadi? 

8.  Mexnat xukukida dam olish vakti va ta’til kanday belgilanadi? 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Ekspert varag’i №2 

Mexnat xukuki tushunchasi, subyektlari, prinsiplari va manbalarini urganishning 

moxiyati. 

1.  Mexnat xukuki xakida gapirib bering. 

2.  Axolini ish bilan ta’minlashning tartibini yeushuntiring. 

     3.   Mexnat shartnomasini tuzish va bekor kilish asoslariga tuxtaling.  

308


AMALIY MAShG’ULOTLAR 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.1. Amaliy mashg’ulotda ta’lim texnologiyasi 

Mashg’ulot 

vaqti-2 

soat 

Talabalar soni: 25 – 30 nafargacha 

Mashg’ulot shakli 

Bilimlarni  kengaytirish  va  mustahkamlash  buyicha 

seminar mashguloti 

 

Amaliy mashg’ulot 

rejasi 

5.  Ekologiya xukuki,uning predmeti va obyektlari. 

6.  Ekologik tizim va ekologik javobgarlik tushunchasi. 

7.  Uzbekiston  Respublikasi  fukarolarining  tabiatni  muxofaza 

kilish soxasidagi xukuk va majburiyatlari. 

8.  Atrof muxitni Xalkaro xukukiy muxofaza kilish. O’quv mashg’ulotining maqsadi:   Ekologiya xukuki asoslari, ularning kelib chiqishi haqidagi 

nazariy  bilimlarni chuqurlashtirish va mustahkamlash.   Pedagogik vazifalar

 

Ekologiya  xukuki  tushunchasi, mazmuni 

va 


mohiyati

 

haqidagi bilimlarni mustahkamlash; 

  Ekologik  tizimning  kelib  chiqishi 

haqidagi  nazariyalar  bilan  yaqindan 

tanishishi  va  ular  to’g’risidagi  fikrlarni 

kengaytirish; 

  Ekologiya 

xukuki 

predmeti va 

obyektlari, 

ularning 

o’ziga 


xos 

xususiyatlarini  tushunish  va  ularni 

o’rganish.  

  Uzbekiston 

Respublikasi 

fukarolarining  tabiatni  muxofaza  kilish 

soxasidagi  xukuk  va  majburiyatlari 

haqidagi tasavvurlarni kengaytirish.  O’quv faoliyati natijalari: 

 

Ekologiya huquqi tushunchasi,  mazmuni va  mohiyati

  haqidagi  mulohazalarni  aytib 

beradi; 

 

  Ekologiya huquqining 

kelib 


chiqishi 

haqidagi  nazariyalar  bilan  yaqindan  tanishishi 

va ular to’g’risidagi fikrlarni gapirib beradi; 

 

  Ekologiya  xukuki  predmeti  va  obyektlari, ularning  o’ziga  xos  xususiyatlarini  tushunish 

va  ularni  o’rganishning  amaliy  ahamiyatini 

tushuntiradi  

 

  Uzbekiston Respublikasi 

fukarolarining 

tabiatni  muxofaza  kilish  soxasidagi  xukuk  va 

majburiyatlari 

haqidagi 

tasavvurlarni 

kengaytirish haqidagi fikrlarni izohlaydi. 

Ta’lim berish usullari 

suhbat,  tushuntirish, tezkor so’rov,   Ta’lim berish shakllari 

Ommaviy, guruhlarda ishlash  Ta’lim berish vositalari 

O’quv  qo’llanma,  proyektor,  markerlar,  o’quv 

topshiriqlari 

Ta’lim berish sharoiti 

Texnik  ta’minlangan,  gurhlarda  ishlash  uchun 

mo’ljallangan auditoriya 

Monitoring va baholash 

Og’zaki nazorat: savol-javob  

 

  

  

      6-Mavzu 

 

              Ekologiya xukuki asoslari. 

 

 

309


 

“Ekologiya xukuki asoslari” mavzusi bo’yicha amaliy mashg’ulotning texnologik xaritasi 

Ish 

bosqichlari va 

vaqti 

Faoliyat mazmuni 

Ta’lim beruvchi 

Ta’lim oluvchilar 

Tayyorlov 

bosqichi 

Mavzuni  aniqlaydi,  ta’limiy  maqsadni  belgilaydi 

va kutilayotgan natijalarni shakllantiradi. 

Mavzu  bo’yicha  tayanch  konspektlar  ishlab 

chiqadi. 

Belgilangan  ta’limiy 

maqsadlarga  erishishni 

ta’minlovchi o’quv  topshiriqlarini ishlab chiqadi.  

Kichik  guruhlarda  samarali  faoliyatni  ta’minlash 

uchun  yozma  yo’riqnomalarni  tayyorlaydi  (1-ilova). 

Yekspert  guruhlar  faoliyat    natijalarini    baholash 

mezonlarini ishlab chiqadi (2-ilova). 

 

  

 

 1. O’quv 

mashg’ulotiga 

kirish bosqichi 

      (10  daqiqa) 

1.1.  Mashg’ulot  mavzusi,  uning  maqsadi  va 

kutilayotgan  natijalarini  e’lon  kiladi,  ularning 

ahamiyatliligi va dolzarbligini asoslaydi. 

1.2.  Mavzu  bo’yicha  asosiy  tushunchalarga  ta’rif 

berishni  taklif  qiladi  va  shu  asosda  tezkor-so’rov 

o’tkazib  talabalar  bilimlarini  faollashtiradi  (3-

ilova). 

 1.3. 


Faoliyat 

kichik 


guruhlarda 

o’quv 


topshiriqlarini  bajarish  orqali  amalga  oshirilishini 

e’lon qiladi (2-ilova).  

1.4.  Qo’shimcha  ma’lumotlar  aks  etgan  tayanch 

konspektlarni tarqatadi. 

1.5. 

Ekspert 


guruhlar 

faoliyati 

natijalarini  

baholash mezonlarini e’lon qiladi. 

Tinglaydilar. 

 

  

Savolni muhokama 

qilib, ularga javob 

beradi. 


 

 

2. Asosiy 

bosqich 

(60 daqiqa) 

 

 

 

Guruhlarda  ishni  tashkil  kiladi.  (matnni  o’rganib, 

muhokama kilishga 

vaqt


 beradi). 

2.3.  Doira  shaklini  olgan  talabalar  1-stol, 

uchburchak 

shaklini 

olganlar 

2-stol 


va 

to’rtburchak  olganlar  3-stol  atrofiga  o’tirishlarini 

aytadi.  Har  xil  guruhlardan  to’plangan  talabalar 

o’z  savollarini  boshqa  talabalarga  yoritishini 

tushuntiradi. O’zaro o’rgatish jarayoni boshlanadi. 

Talabalar  faoliyatini  kuzatadi,  ularni  yo’naltiradi, 

maslahatlar beradi.  

2.4.  Talabalarni  o’zlarini  dastlabki  joylariga,  stol 

atrofiga kelib o’tirishlarini aytadi.  

2.5.  Taqdimot  boshlanishini  e’lon  qiladi.  Har  bir 

guruhdan  3  nafardan  talaba  chiqib,  faoliyat 

natijalarini  taqdim  qilishlarini  aytadi.  Taqdimot 

uchun  xar  bir  guruhga  8  daqiqadan  vaqt  ajratadi.  

Yo’naltiruvchi, maslahatchi sifatida ishtirok etadi. 

Javoblarni aniqlashtiradi, to’ldiradi, izoh beradi va 

tuzatishlar kiritadi. 

2.6.  Har  bir  gurux  taqdimoti  oxirida  ekspert 

savollari bo’yicha xulosalar qiladi. 

Kichik guruhlarga 

bo’linadilar.  

 

 

  

Topshiriq bo’yicha 

faoliyat boshlaydilar. 

Matnlarini o’qib, 

savollarga javob topadi. 

Ma’lumotni muhokama 

kilib, fikr almashib,  

sistemalashtiradi.  

Format 

kog’oziga sxema tarzida tushiradi,  

taqdimot uchun  

materiallar 

tayyorlaydilar.  

 

Faoliyat natijasini taqdimot qiladilar. 

 

  

310


3–Yakuniy 

bosqich 


(15 daqiqa) 

3.1.Mavzu yuzasidan umumiy xulosalar qiladi.  

3.2.O’quv  mashg’ulotini  natijalarini  sharhlaydi, 

guruhlar faoliyati bahosini e’lon qiladi. 

3.3.  Mustaqil  ishlashlari  uchun  vazifa  beradi:  (1) 

amaliy  mashg’ulotga  tayyorlanib  kelish;  (2) 

nazorat  savollariga  og’zaki  javob  berish  (4-ilova) 

(6-ilova).  

Tinglaydilar. 

 

 1-ilova 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2-ilova 


Guruhlar faoliyatini baholash mezonlari 

 

Guruhlar  

Ma’lumotning 

to’liqligi 

 

(1,0) 

Ma’lumot 

mazmunining 

aniq tushuntirilshi 

(0,5) 

Taqdimotning 

ko’rgazmali 

berilishi  

(0,5) 

Umumiy ball 

 

1-guruh 


 

 

  

2-guruh 


 

 

  

3-guruh 


 

 

  

4-guruh 


 

 

  

 

Guruhlar faoliyati natijalarining umumiy bahosi 

Guruh 


 

O’zaro baholash natijalari 

Jami  

 

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 3-ilova 

 

  

 

 

 

  

Guruhlarda ishlash qoidasi 

Sherigingizni diqqat bilan tinglang. 

Guruh ishlarida o’zaro faol ishtirok eting, berilgan topshiriqlarga mas’uliyat bilan 

yondashing. 

Agar yordam kerak bo’lsa, albatta murojaat qiling. 

Agar sizdan yordam so’rashsa, albatta yordam bering. 

Guruhlar faoliyatining natijalarini baholashda hamma ishtirok etishi shart. 

Aniq tushunmog’imiz lozim: 

  Boshqalarga o’rgatish orqali o’zimiz o’rganamiz; 

  Biz bitta kemadamiz: yoki birgalikda suzib chiqamiz, yoki birgalikda cho’kib 

ketamiz. 

 


 

311


 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 1. Ekologiya xukuki asoslari haqidagi ma’lumotlarni o’rganishning ahamiyati. 

 2. Ekologik tizim tushunchasi, ularning turlari, xususiyatlarini o’rganishning mohiyati.  

3. Ekologik javobgarlik tushunchasi, huquq sohalaridagi o’rni.  

4. Atrof muxitni Xalkaro xukukiy muxofaza kilish tushunchalari ularning jamiyatdagi o’rni. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5-ilova 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Tezkor so’rov uchun savol va topshiriqlar: 

1.Ekologiya xukuki asoslari deganda nimani tushunasiz? 

2.Ekologiya xukuki predmeti va obyektlari ni sanab bering? 

3.Ekologik tizim va ekologik javobgarlik tushunchasi nimani anglatadi? 

4.Uzbekiston Respublikasi fukarolarining tabiatni muxofaza kilish soxasidagi xukuk va 

majburiyatlari deganda nimani tushunasiz? 

5.Atrof muxitni Xalkaro xukukiy muxofaza kilish nimani anglatadi? 

6.Ekologik tizimni sharxlang? 

 

 1-bosqich: 

Mustakil ish. 

Mustakil 

o’rganishlari uchun  

guruh ichida o’quv 

materialini 

taqsimlash. 

 

2-bosqich: 

Ekspertlar 

uchrashuvi.  Ekspert 

guruhlarida 

o’quv 

materialini hamkorlikda 

o’rganib  chiqish  va 3-bosqich: O’zaro bir-

birini o’rgatish. 

O’zaro o’rgatish, 

egallangan bilimlarni 

o’zaro nazorat qilish 

va baholash 

 

Ekspert varag’i №1 

Ekologiya  huquqi  asoslari  haqidagi  ma’lumotlarni  o’rganishning 

ahamiyati. 

 

1.  Ekologiya  xukuki  haqidagi  tushunchalarning  mazmunini  va  mohiyatini tushuntiring. 

2. Ekologik tizim va ekologik javobgarlik tushunchasi. 

 


 

312


 

 

  

 

  

 

  

 

 6-ilova 

Nazorat uchun savol va topshiriqlar: 

 

  

 

  

 

1.Ekologiya xukuki asoslari deganda nimani tushunasiz? 2.Ekologik tizim xakida suzlab bering? 

3.Ekologik javobgarlik tushunchasi? 

4.Ekologiya xukuki predmeti xakida nima bilasiz? 

5.Ekologiya xukuki obyektlari nimani anglatada? 

6.Uzbekiston Respublikasi fukarolarining tabiatni muxofaza kilish soxasidagi xukuk va 

majburiyatlari xakida nima bilasiz? 

7.Atrof muxitni muxofaza kilish tushunchasi? 

8.Atrof muxitni Xalkaro xukukiy muxofaza kilish tushunchasi? 

 

 

  

Ekspert varag’i №2 

Ekologiya 

xukuki 

tushunchasi, ularning 

turlari, 

xususiyatlarini 

o’rganishning mohiyati.  

1. Ekologik tizim haqida gapirib bering. 

2.  Uzbekiston  Respublikasi  fukarolarining  tabiatni  muxofaza  kilish  soxasidagi 

xuku va majburiyatlari tartibini tushuntiring. 

 3. Atrof muxitni Xalkaro xukukiy muxofaza kilish xususiyatlariga to’xtaling. 

 

 


 

313


 

 

 

 

 

 

2.1. Amaliy mashg’ulotda ta’lim texnologiyasi 

Mashg’ulot 

vaqti-2 

soat 

Talabalar soni: 20 – 80 nafargacha 

Mashg’ulot shakli 

Bilimlarni  kengaytirish  va  mustahkamlash  buyicha 

seminar mashg’uloti 

Amaliy mashg’ulot 

rejasi 

1.Jinoyat xukuki tushunchasi,vazifasi,usullari va prisiplari. 

2.Jinoyatlarni tasniflash.Jinoiy xukukbuzarlik va jinoiy jazo. 

3.Jinoyatda ishtirokchilik tushunchasi,uning turlari va shakllari. 

4.Kilmishning jinoiyligini istisno kiladigan xolatlar. 

 

O’quv  mashg’ulotining  maqsadi:      Jinoyat  xukuki  asoslari  haqidagi  bilimlarni 

kengaytirish va mustahkamlash

.   


Pedagogik vazifalar

  Jinoyat 

xukuki 

tushunchasi,vazifasi,usullari va 

prinsiplari 

haqidagi 

bilimlarni 

mustahkamlash; 

  Jinoyatlarni 

tasniflash,jinoiy 

xukukbuzarlik 

va 

jinoiy 


jazo 

to’g’risidagi tasavvurlarni kengaytirish; 

  Jinoyatda 

ishtirokchilik 

tushunchasi,uning  turlari  va  shakllari 

to’g’risidagi 

tasavvurlarni 

mustahkamlash;  

  Kilmishning 

jinoiyligini 

istisno 

kiladigan 

xolatlar 

to’g’risidagi 

bilimlarni chuqurlashtirish; 

 

  

O’quv faoliyati natijalari: 

  Jinoyat 

xukuki 

tushunchasi,vazifasi,usullari  va  prinsiplari  haqida aytib beradi; 

 

  Jinoyatlarni tasniflash,jinoiy 

xukukbuzarlik  va  jinoiy  jazo  to’g’risida 

gapirib beradi; 

 

  Jinoyatda  ishtirokchilik  tushunchasi,uning turlari va shakllari to’g’risida tushuntiradi;  

 

  Kilmishning  jinoiyligini  istisno  kiladigan xolatlar to’g’risida gapirib beradi; 

 

 Ta’lim berish usullari 

Suhbat,    tushuntirish,  tezkor  so’rov, 

SWOT-tahlil jadvali,  klaster, toifalash jadvali 

Ta’lim berish shakllari 

Ommaviy, guruhlarda ishlash  Ta’lim berish vositalari 

O’quv 


qo’llanma, 

proyektor, 

flipchart, 

markerlar, 

tayanch 

konspektlar, 

o’quv 

topshiriqlari Ta’lim berish sharoiti 

Texnik  ta’minlangan,  gurhlarda  ishlash  uchun 

mo’ljallangan auditoriya 

Monitoring va baholash 

Og’zaki nazorat: savol-javob  

 

 

 

 

 

 

 

 

7-Mavzu 

 

           Jinoyat huquqi asoslari  
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   48
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling