Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti umumiy huquqshunoslik


Download 4.21 Mb.
Pdf ko'rish
bet31/48
Sana15.02.2017
Hajmi4.21 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   48

      (10  daqiqa) 

1.1.  Mashg’ulot  mavzusi,  uning  maqsadi  va 

kutilayotgan  natijalarini  ye’lon  kiladi,  ularning 

ahamiyatliligi va dolzarbligini asoslaydi. 

1.2.  Mashg’ulot  kichik  guruxlarda  faoliyat 

ko’rsatish tarzida olib borilishini aytadi. 

1.3.  Har  bir  guruh  alohida  topshiriqni  bajarishini 

ta’kidlaydi.   

1.4.  Qo’shimcha  ma’lumotlar  aks  yetgan  tayanch 

konspektlarni tarqatadi. 

1.5.  Guruhlar  faoliyati  natijalarini    baholash 

mezonlarini ye’lon qiladi (1-ilova). 

Diqqat bilan 

tinglaydilar. 

 

 

  

 

2. Asosiy 

bosqich 

(60 daqiqa) 

 

 

 

2.1.  Talabalarni  oltita  kichik  guruhga  bo’ladi. 

Mashg’ulotning 

o’tkazilish 

tartibini 

yana 


yeslatadi.  

2.2. Guruhlarga o’quv topshiriqlarini tarqatadi  (2-ilova). 

Topshiriqlarni 

SWOT-tahlil 

jadvali, 

klaster, 

toifalash 

jadvali 

kabi 


 

chizmali 

organayzerlar  asosida  bajarishlarini  tushuntiradi 

va ularning qoidasini tushuntiradi (3-ilova) 

2.3.  Guruhlarda  ishni  tashkil  qiladi.  Guruhlar 

faoliyatini  kuzatadi,  yo’naltiradi,  maslahatlar 

beradi.   

2.4. Taqdimot boshlanishini  ye’lon kiladi. Har bir 

guruhdan 

bittadan 

talaba 

chiqib, 


faoliyat 

natijalarini  taqdim  qilishlarini  aytadi.  Taqdimot 

uchun  xar  bir  guruhga  3  daqiqadan  vaqt  ajratadi.  

Yo’naltiruvchi, 

maslahatchi 

sifatida 

ishtirok 

yetadi.  Javoblarni  aniqlashtiradi,  to’ldiradi,  izoh 

beradi va tuzatishlar kiritadi. 

2.5.  Har  bir  guruh  taqdimoti  oxirida  o’quv 

topshiriqlari bo’yicha hulosalar qiladi. 

Kichik guruhlarga 

bo’linadilar.  

Topshiriq bo’yicha 

faoliyat boshlaydi-lar. 

Matnlarini o’qib, 

savollarga javob topadi. 

Ma’lumotni muxokama 

kilib, fikr almashib,  

sistema-lashtiradi. 

Format qog’oziga 

chizmali organayzerlar 

ko’rinishida tushiradi 

va   


takdimotga 

tayyorlaydilar.  

Faoliyat natijasini 

taqdimot qiladilar. 

 

 

3–Yakuniy bosqich 

(15 daqiqa) 

3.1.Mavzuni  umumlashtiradi,  umumiy  xulosalar 

qiladi.  

3.2.  O’quv  mashg’ulotini  natijalarini  sharhlaydi, 

guruhlar faoliyati bahosini ye’lon qiladi. 

3.3.  Mustaqil  ishlashlari  uchun  vazifa  beradi:  (1) 

test  savollari  va  topshiriqlariga  javob  berish  (4-

ilova).  

Tinglaydilar. 

 

 

Guruh ishlarini baholash mezonlari Guruhlar 

Javobning 

tulaligi, 

aniqligi, 

tushunar 

liligi (1,0) 

Ko’rgazma 

liligi 

(0,5) 

Guruh 

ishtirokchi 

larining 

faolligi 

(0,5) 

Ballarning 

umumiy 

hajmi 

 

Bahosi 

 

1. 


 

 

 

 

 

2. 


 

 

 

 

 

3. 


 

 

 

 

 

 

 

315


Har  bir  guruh  ikkinchi  guruh  taqdimotini  baholash  mezonlarini  ballarini  ko’shish  orqali 

baholaydi. Guruh olgan baxo xar bir guruh ishtirokchisining bahosi hisoblanadi: 

2-ilova 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

AMALIY MAShG’ULOTLAR 

 

 

  

 

 

 

 

1-guruh uchun o’quv topshirig’i 

Jinoyat xukuki asoslari 

1. Jinoyat xukuki tushunchasi  mazmunini tushuntiring. 

2. Jinoyatlarni tasniflash mazmunini va mohiyatini yoriting. 

3.  Jinoyatda ishtirokchilik tushunchasi.  Topshiriq javoblarini  chizmalarda aks ettiring. 

 

2-guruh uchun o’quv topshirig’i Jinoyat xukuki vazifasi 

1. Jinoyat xukuki usullari va prinsiplarini yoriting. 

2. Jinoiy xukukbuzarlik va jinoiy jazo. 

3.  Kilmishning jinoiyligini istisno kiladigan xolatlar. 

 Topshiriq javoblarini  chizmalarda aks ettiring. 

 

3-guruh uchun o’quv topshirig’i Jinoyatlarni tasniflash 

1. Jinoyatlarni tasniflash mazmunini tushuntiring. 

2. Jinoyat xukuki vazifasi,usullari va prinsiplari. 

3. Jinoyatda ishtirokchilik tushunchasi,uning turlari va shakllari. Topshiriq javoblarini  chizmalarda aks ettiring. 

 

4-guruh uchun o’quv topshirig’i Kilmishning jinoiyligini istisno kiladigan xolatlar 

1. Kilmishni jinoiyligini istisno kiladigan xolatlar mazmunini tushuntiring. 

2. Jinoiy xukukbuzarlik va jinoiy jazo mazmunini tushuntiring. 

3. Jinoyat xukuki prinsiplari mazmunini yeriting. Topshiriq javoblarini  chizmalarda aks ettiring. 

 


 

316
 

 

 

 

 

1. Amaliy mashg’ulotda ta’lim texnologiyasi 

Mashg’ulot 

vaqti-2 

soat 

Talabalar soni: 25 – 30 nafargacha 

Mashg’ulot shakli 

Bilimlarni  kengaytirish  va  mustahkamlash  buyicha 

seminar mashguloti 

 

Amaliy mashg’ulot 

rejasi 

1.  UZ.R. Prezidenti I.A. Karimovning 2001-yil 4 

yanvardagi farmoyishi va uning axamiyati.  

2.  Konstitusiyani urganish ukuv kursining tushunchasi, 

predmeti, metodologiyasi,maksadi,vazifalari va tizimi. 

3.  Uz.R.Prezidenti I.A.Karimov-mustakil Uzbekiston 

Konstitusiyasining tashabbuskori va ijodkori. 

4. 


Mustakil Uzbekistonning 1992-yilgi Konstitusiyasining 

asosiy tamoyillari

.    

 

O’quv mashg’ulotining maqsadi:   Uzbekiston Respublikasi Konstitusiyasini urganish maksad va vazifalari, ularning kelib chiqishi haqidagi nazariy  bilimlarni chuqurlashtirish va mustahkamlash.   

Pedagogik vazifalar

 

Uz.R.Prezidenti I.A.Karimovning 

2004-yil  4  yanvardagi  farmoyishi  va 

uning  axamiyati 

  haqidagi  bilimlarni 

mustahkamlash; 

 Konstitusiyani  urganish  ukuv  kursining 

tushunchasi,predmeti,metodologiyasi,maksa

di,vazifalari  va  tizimi  bilan  yaqindan 

tanishishi  va  ular  to’g’risidagi  fikrlarni 

kengaytirish; 

 Uz.R.Prezidenti 

I.A.Karimov-mustakil 

Uzbekiston 

Konstitusiyasining 

tashabbuskori va ijodkori.  

 Mustakil 

Uzbekistonning 

1992-yilgi 

Konstitusiyasining 

asosiy 


tamoyillari 

haqidagi tasavvurlarni kengaytirish.  O’quv faoliyati natijalari: 

 

Uz.R.Prezidenti  I.A.Karimovning  2004-yil  4 yanvardagi  farmoyishi  va  uning  axamiyati

 

haqidagi mulohazalarni aytib beradi;  

 • Konstitusiyani 

urganish 

ukuv 


kursining 

tushunchasi,predmeti,metodologiyasi,maksadi,vazif

alari  va  tizimi  bilan  yaqindan  tanishishi  va  ular 

to’g’risidagi fikrlarni gapirib beradi; 

 

 Uz.R.Prezidenti I.A.Karimov-mustakil 

Uzbekiston  Konstitusiyasining  tashabbuskori  va 

ijodkori.  

 

 Mustakil Uzbekistonning 

1992-yilgi 

Konstitusiyasining  asosiy  tamoyillari  haqidagi 

tasavvurlarni 

kengaytirish 

haqidagi 

fikrlarni 

izohlaydi. Ta’lim berish usullari 

suhbat,  tushuntirish, tezkor so’rov,   Ta’lim berish shakllari 

Ommaviy, guruhlarda ishlash  Ta’lim berish vositalari 

O’quv  qo’llanma,  proyektor,  markerlar,  o’quv 

topshiriqlari 

Ta’lim berish sharoiti 

Texnik  ta’minlangan,  gurhlarda  ishlash  uchun 

mo’ljallangan auditoriya 

Monitoring va baholash 

Og’zaki nazorat: savol-javob   

 

 

 

 

      8-Mavzu 

 

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUSIYASINI    

O’RGANISH MAQSAD VA VAZIFALARI 

 


 

317


“O’zbekiston Respublikasi Konstitusiyasini    o’rganish maqsad va vazifalari” mavzusi 

bo’yicha amaliy mashg’ulotning texnologik xaritasi 

Ish 

bosqichlari va 

vaqti 

Faoliyat mazmuni 

Ta’lim beruvchi 

Ta’lim oluvchilar 

Tayyorlov 

bosqichi 

Mavzuni  aniqlaydi,  ta’limiy  maqsadni  belgilaydi 

va kutilayotgan natijalarni shakllantiradi. 

Mavzu  bo’yicha  tayanch  konspektlar  ishlab 

chiqadi. 

Belgilangan  ta’limiy 

maqsadlarga  erishishni 

ta’minlovchi o’quv  topshiriqlarini ishlab chiqadi.  

Kichik  guruhlarda  samarali  faoliyatni  ta’minlash 

uchun  yozma  yo’riqnomalarni  tayyorlaydi  (1-ilova). 

Yekspert  guruhlar  faoliyat    natijalarini    baholash 

mezonlarini ishlab chiqadi (2-ilova). 

 

  

 

 1. O’quv 

mashg’ulotiga 

kirish bosqichi 

      (10  daqiqa) 

1.1.  Mashg’ulot  mavzusi,  uning  maqsadi  va 

kutilayotgan  natijalarini  e’lon  kiladi,  ularning 

ahamiyatliligi va dolzarbligini asoslaydi. 

1.2.  Mavzu  bo’yicha  asosiy  tushunchalarga  ta’rif 

berishni  taklif  qiladi  va  shu  asosda  tezkor-so’rov 

o’tkazib  talabalar  bilimlarini  faollashtiradi  (3-

ilova). 

 1.3. 


Faoliyat 

kichik 


guruhlarda 

o’quv 


topshiriqlarini  bajarish  orqali  amalga  oshirilishini 

e’lon qiladi (2-ilova).  

1.4.  Qo’shimcha  ma’lumotlar  aks  etgan  tayanch 

konspektlarni tarqatadi. 

1.5. 

Ekspert 


guruhlar 

faoliyati 

natijalarini  

baholash mezonlarini e’lon qiladi. 

Tinglaydilar. 

 

  

Savolni muhokama 

qilib, ularga javob 

beradi. 


 

 

2. Asosiy 

bosqich 

(60 daqiqa) 

 

 

 

Guruhlarda  ishni  tashkil  kiladi.  (matnni  o’rganib, 

muhokama kilishga 

vaqt


 beradi). 

2.3.  Doira  shaklini  olgan  talabalar  1-stol, 

uchburchak 

shaklini 

olganlar 

2-stol 


va 

to’rtburchak  olganlar  3-stol  atrofiga  o’tirishlarini 

aytadi.  Har  xil  guruhlardan  to’plangan  talabalar 

o’z  savollarini  boshqa  talabalarga  yoritishini 

tushuntiradi. O’zaro o’rgatish jarayoni boshlanadi. 

Talabalar  faoliyatini  kuzatadi,  ularni  yo’naltiradi, 

maslahatlar beradi.  

2.4.  Talabalarni  o’zlarini  dastlabki  joylariga,  stol 

atrofiga kelib o’tirishlarini aytadi.  

2.5.  Taqdimot  boshlanishini  e’lon  qiladi.  Har  bir 

guruhdan  3  nafardan  talaba  chiqib,  faoliyat 

natijalarini  taqdim  qilishlarini  aytadi.  Taqdimot 

uchun  xar  bir  guruhga  8  daqiqadan  vaqt  ajratadi.  

Yo’naltiruvchi, maslahatchi sifatida ishtirok etadi. 

Javoblarni aniqlashtiradi, to’ldiradi, izoh beradi va 

tuzatishlar kiritadi. 

2.6.  Har  bir  gurux  taqdimoti  oxirida  ekspert 

savollari bo’yicha xulosalar qiladi. 

Kichik guruhlarga 

bo’linadilar.  

 

 

  

Topshiriq bo’yicha 

faoliyat boshlaydilar. 

Matnlarini o’qib, 

savollarga javob topadi. 

Ma’lumotni muhokama 

kilib, fikr almashib,  

sistemalashtiradi.  

Format 

kog’oziga sxema tarzida tushiradi,  

taqdimot uchun  

materiallar 

tayyorlaydilar.  

 

 

  

 

Faoliyat natijasini  

318


taqdimot qiladilar. 

 

 3–Yakuniy 

bosqich 


(15 daqiqa) 

3.1.Mavzu yuzasidan umumiy xulosalar qiladi.  

3.2.O’quv  mashg’ulotini  natijalarini  sharhlaydi, 

guruhlar faoliyati bahosini e’lon qiladi. 

3.3.  Mustaqil  ishlashlari  uchun  vazifa  beradi:  (1) 

amaliy  mashg’ulotga  tayyorlanib  kelish;  (2) 

nazorat  savollariga  og’zaki  javob  berish  (4-ilova) 

(6-ilova).  

Tinglaydilar. 

 

1-ilova  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2-ilova 

Guruhlar faoliyatini baholash mezonlari 

 

Guruhlar  

Ma’lumotning 

to’liqligi 

 

(1,0) 

Ma’lumot 

mazmunining 

aniq tushuntirilshi 

(0,5) 

Taqdimotning 

ko’rgazmali 

berilishi  

(0,5) 

Umumiy ball 

 

1-guruh 


 

 

  

2-guruh 


 

 

  

3-guruh 


 

 

  

4-guruh 


 

 

  

 

Guruhlar faoliyati natijalarining umumiy bahosi 

Guruh 


 

O’zaro baholash natijalari 

Jami  

 

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 3-ilova 

 

  

 

 

 

Guruhlarda ishlash qoidasi 

Sherigingizni diqqat bilan tinglang. 

Guruh ishlarida o’zaro faol ishtirok eting, berilgan topshiriqlarga mas’uliyat bilan 

yondashing. 

Agar yordam kerak bo’lsa, albatta murojaat qiling. 

Agar sizdan yordam so’rashsa, albatta yordam bering. 

Guruhlar faoliyatining natijalarini baholashda hamma ishtirok etishi shart. 

Aniq tushunmog’imiz lozim: 

  Boshqalarga o’rgatish orqali o’zimiz o’rganamiz; 

  Biz bitta kemadamiz: yoki birgalikda suzib chiqamiz, yoki birgalikda cho’kib 

ketamiz. 

 

Tezkor so’rov uchun savol va topshiriqlar: 

1. Uz.R.Konstitusiyasini urganish maksad va vazifalari deganda nimani tushunasiz? 

2. Konstitusiyani urganish ukuv kursining tushunchasi? 

3.  Konstitusiyani urganish ukuv kursining predmeti? 

4. Konstitusiyaning kelib chiqishi haqida qanday ta’limotlar mavjud? 

5. Konstitusiyani urganish vazifalari va tizimi? 

6. Konstitusiyaning asosiy tamoyillari? 

 


 

319


 

 

1. Konstitusiyani  o’rganishning ahamiyati.  2.  Konstitusiyani urganish ukuv kursining tushunchasi, predmeti, metodologiyasi, maksadi, 

vazifalari va tizimi.  

3.Konstitusiyaning huquq sohalaridagi o’rni.  

4. Konstitusiyaning jamiyatdagi o’rni. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 6-ilova 

 

1-bosqich: 

Mustakil ish. 

Mustakil 

o’rganishlari uchun  

guruh ichida o’quv 

materialini 

taqsimlash. 

 

2-bosqich: Ekspertlar 

uchrashuvi. Ekspert 

guruhlarida o’quv 

materialini hamkorlikda 

o’rganib chiqish va 

o’zgalarni o’rgatishga 

tayyorlanish 3-bosqich: O’zaro bir-

birini o’rgatish. 

O’zaro o’rgatish, 

egallangan bilimlarni 

o’zaro nazorat qilish 

va baholash 

 

Ekspert varag’i №1 

O’z.R.Konstitusiyasini o’rganish maqsad va vazifalari. 

 

1.  Konstitusiya  haqidagi  tushunchalarning  mazmunini  va  mohiyatini tushuntiring. 

2. Konstitusiyani davlatni boshqarishdagi o’rnini yoriting. 

 

Ekspert varag’i №2 

Konstitusiyani urganish ukuv kursi.  

1. Konstitusiya shakllari haqida gapirib bering. 

2. Konstitusiyani tashkil etishning tartibini tushuntiring. 

 3.Konstitusiyaning asosiy tamoyillari. 

 

  

320


 

 

 

Nazorat uchun savol va topshiriqlar: 

1.O’ z.R.Prezidenti I.A.Karimovning 2001 yil 4 yanvardagi farmoyishi va uning axamiyati 

to’grisida suzlab bering? 

2.Konstitusiyani o’rganishdan maksad? 

3.Konstitusiyani urganish ukuv kursining tushunchasi? 

4.Konstitusiyani urganish ukuv kursining predmeti? 

5.O’z.R.Prezidenti I.A.Karimov-mustakil Uzbekiston Konstitusiyasining tashabbuskori va 

ijodkori. 

6.Mustakil O’zbekistonning 1992-yilgi Konstitusiyasining asosiy tamoyillari xakida nimalar 

bilasiz? 

7.Konstitusiyani urganish metodologiyasi deganda nimani tushunasiz?  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

321


 

 

 AMALIY MAShG’ULOTLAR 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.1. Amaliy mashg’ulotda ta’lim texnologiyasi 

Mashg’ulot 

vaqti-2 

soat 

Talabalar soni: 25 – 30 nafargacha 

Mashg’ulot shakli 

Bilimlarni  kengaytirish  va  mustahkamlash  buyicha 

seminar mashguloti 

 

Amaliy mashg’ulot 

rejasi 

9.  Uzbekiston Respublikasi fukaroligi 

10. Inson va fukarolarning xukuk va erkinliklari 

11. Uzbekistonda 

inson 

xukuklari va 

erkinliklarining 

kafolatlari  

12. Fukarolarning  burchlari  –  shaxs,jamiyat  va  davlat 

manfaatlari talabi  

O’quv mashg’ulotining maqsadi:   O’zbekistonda inson va fukarolarning asosiy xukuklari, 

erkinliklari va burchlari,shaxs, jamiyat va davlatning manfaatlari   Pedagogik vazifalar

  O’zbekiston Respublikasi fukaroligi 

  tushunchasi, 

mazmuni 


va 

mohiyati 

haqidagi bilimlarni mustahkamlash; 

 Uzbekistonda 

inson 

xukuklari va 

erkinliklarining 

kafolatlari 

to’g’risidagi 

fikrlarni kengaytirish; 

 Fukarolarning  burchlari  –  va  ularning 

o’ziga  xos  xususiyatlarini  tushunish  va 

ularni o’rganish.  

 Inson 

va 


fukarolarning 

xukuk 


va 

erkinliklari.  O’quv faoliyati natijalari: 

 Inson  va  fukarolarning  xukuk  va  erkinliklari 

haqidagi mulohazalarni aytib beradi; 

 

  O’zbekiston  Respublikasi  fukaroligi  va  ular to’g’risidagi fikrlarni gapirib beradi; 

 

 O’zbekistonda inson xukuklari va erkinliklarining kafolatlari 

va 


ularni 

o’rganishning 

amaliy 

ahamiyatini tushuntiradi   

 Fukarolarning burchlari – shaxs,jamiyat va davlat 

manfaatlari 

talabi 


haqidagi 

tasavvurlarni 

kengaytirish haqidagi fikrlarni izohlaydi. 

Ta’lim berish usullari 

suhbat,  tushuntirish, tezkor so’rov,   Ta’lim berish shakllari 

Ommaviy, guruhlarda ishlash  Ta’lim berish vositalari 

O’quv  qo’llanma,  proyektor,  markerlar,  o’quv 

topshiriqlari 

Ta’lim berish sharoiti 

Texnik  ta’minlangan,  gurhlarda  ishlash  uchun 

mo’ljallangan auditoriya 

Monitoring va baholash 

Og’zaki nazorat: savol-javob  

 

  

  


Katalog: mexmat -> books -> I%20blok%20fanlari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari kafedrasi
I%20blok%20fanlari -> Alishyer navoiy nomidagi samarqand davlat univyersityeti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat un

Download 4.21 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   48
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling