Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti umumiy huquqshunoslik


Download 4.21 Mb.
Pdf ko'rish
bet33/48
Sana15.02.2017
Hajmi4.21 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   48

Ekspert varag’i №1 

O’zbekistonda bozor iktisodiyetiga utishning tamoillari va iktisodiy 

negizlarining axamiyati. 

1. Jamoat birlashmalari va ularning Konstitusiyaviy xukukiy makomi 

mazmunini va mohiyatini tushuntiring. 

2.Ommaviy axborot vositalarining jamiyatda tutgan  o’rnini yoriting. 

 

 Ekspert varag’i №2 

Ommaviy axborot vositalarining xususiyati. 

 

1. O’zbekistonning bozor iktisodiyetiga utishi  haqida gapirib bering. 2. Jamoat birlashmasi tuchunchasiga sharx bering. 

 3. Ommaviy axborot vositalari xakida kanday konunlar mavjud? 

 


 

330


 

 

  

6-ilova 


Nazorat uchun savol va topshiriqlar: 

1.Jamoat birlashmalari tugrisidagi konun kachon kabul kilingan? 

2.Jamoat birlashmalarining  konstitusiyaviy - xukukiy makomi tugrisida aytib bering? 

3.Uzbekistonning bozor iktisodiyetiga utishning asosiy tamoillari xakida  izox bering? 

4.Uzbekiston Respublikasida  jamoat birlashmalarining kanday turlari bor? 

5.Ommaviy axborot vositalarining jamiyatda tutgan urni kanday? 

6.Uzbekistonda jamiyat va shaxs munosabatlarining kanday konstitusiyaviy belgilari mavjud?  

7.Uzbekistonda bozor iktisodiyetiga utishning tamoillari va iktisodiy negizlarining axamiyati? 

8.Ommaviy axborot vositalarining  xukukiy makomi xakida gapiring ? 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

331


AMALIY MAShG’ULOTLAR 

 

  

 

 

 

1.1. Amaliy mashg’ulotda ta’lim texnologiyasi 

Mashg’ulot 

vaqti-2 

soat 

Talabalar soni: 25 – 30 nafargacha 

Mashg’ulot shakli 

Bilimlarni  kengaytirish  va  mustahkamlash  buyicha 

seminar mashguloti 

 

Amaliy mashg’ulot 

rejasi 

1.Uzbekiston Respublikasining ma’muriy–xududiy tuzilishi 

2.Korakalpogiston Respublikasi Konstitusiyasi va uning asosiy 

tamoillari 

3.Uzbekistonning BMT va boshka xalkaro tashkilotlarga a’zo 

bulishi 


O’quv mashg’ulotining maqsadi:  Uzbekiston Respublikasining ma’muriy–xududiy tuzilishi, 

Uzbekistonning BMT va boshka xalkaro tashkilotlarga a’zo bulishi  xamda, Korakalpogiston 

Respublikasi Konstitusiyasi va uning asosiy tamoillari  

Pedagogik vazifalar

  Uzbekiston 

Respublikasining 

ma’muriy–xududiy  tuzilishi  xakidagi 

bilimlarni mustaxkamlash; 

  Korakalpogiston 

Respublikasi 

Konstitusiyasi va uning asosiy tamoillari 

to’g’risidagi fikrlarni kengaytirish; 

    Uzbekistonning BMT va boshka xalkaro 

tashkilotlarga  a’zo  bulishi  va  ularni 

o’rganish.  O’quv faoliyati natijalari: 

    Uzbekistonning  BMT  va  boshka  xalkaro 

tashkilotlarga 

a’zo 


bulishi 

haqidagi 

mulohazalarni aytib beradi; 

 

  Uzbekiston Respublikasining 

ma’muriy–

xududiy tuzilishi to’g’risida tushuntirildi; 

 

  Korakalpogiston Respublikasi Konstitu- siyasi va uning asosiy tamoillari , ularni o’rganishning 

amaliy ahamiyatini tushuntiradi 

 

Ta’lim berish usullari 

suhbat,  tushuntirish, tezkor so’rov,   Ta’lim berish shakllari 

Ommaviy, guruhlarda ishlash  Ta’lim berish vositalari 

O’quv  qo’llanma,  proyektor,  markerlar,  o’quv 

topshiriqlari 

Ta’lim berish sharoiti 

Texnik  ta’minlangan,  gurhlarda  ishlash  uchun 

mo’ljallangan auditoriya 

Monitoring va baholash 

Og’zaki nazorat: savol-javob  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-Mavzu 

 

O’zbekiston Respublikasining milliy davlat va ma’muriy – xududiy tuzilishi 

 

 

332


“Uzbekiston Respublikasining milliy davlat va  ma’muriy – xududiy tuzilishi” mavzusi 

bo’yicha amaliy mashg’ulotning texnologik xaritasi 

Ish 

bosqichlari va 

vaqti 

Faoliyat mazmuni 

Ta’lim beruvchi 

Ta’lim oluvchilar 

Tayyorlov 

bosqichi 

Mavzuni  aniqlaydi,  ta’limiy  maqsadni  belgilaydi 

va kutilayotgan natijalarni shakllantiradi. 

Mavzu  bo’yicha  tayanch  konspektlar  ishlab 

chiqadi. 

Belgilangan  ta’limiy 

maqsadlarga  erishishni 

ta’minlovchi o’quv  topshiriqlarini ishlab chiqadi.  

Kichik  guruhlarda  samarali  faoliyatni  ta’minlash 

uchun  yozma  yo’riqnomalarni  tayyorlaydi  (1-ilova). 

Yekspert  guruhlar  faoliyat    natijalarini    baholash 

mezonlarini ishlab chiqadi (2-ilova). 

 

  

 

 1. O’quv 

mashg’ulotiga 

kirish bosqichi 

      (10  daqiqa) 

1.1.  Mashg’ulot  mavzusi,  uning  maqsadi  va 

kutilayotgan  natijalarini  e’lon  kiladi,  ularning 

ahamiyatliligi va dolzarbligini asoslaydi. 

1.2.  Mavzu  bo’yicha  asosiy  tushunchalarga  ta’rif 

berishni  taklif  qiladi  va  shu  asosda  tezkor-so’rov 

o’tkazib  talabalar  bilimlarini  faollashtiradi  (3-

ilova). 

 1.3. 


Faoliyat 

kichik 


guruhlarda 

o’quv 


topshiriqlarini  bajarish  orqali  amalga  oshirilishini 

e’lon qiladi (2-ilova).  

1.4.  Qo’shimcha  ma’lumotlar  aks  etgan  tayanch 

konspektlarni tarqatadi. 

1.5. 

Ekspert 


guruhlar 

faoliyati 

natijalarini  

baholash mezonlarini e’lon qiladi. 

Tinglaydilar. 

 

  

Savolni muhokama 

qilib, ularga javob 

beradi. 


 

 

2. Asosiy 

bosqich 

(60 daqiqa) 

 

 

 

Guruhlarda  ishni  tashkil  kiladi.  (matnni  o’rganib, 

muhokama kilishga 

vaqt


 beradi). 

2.3.  Doira  shaklini  olgan  talabalar  1-stol, 

uchburchak 

shaklini 

olganlar 

2-stol 


va 

to’rtburchak  olganlar  3-stol  atrofiga  o’tirishlarini 

aytadi.  Har  xil  guruhlardan  to’plangan  talabalar 

o’z  savollarini  boshqa  talabalarga  yoritishini 

tushuntiradi. O’zaro o’rgatish jarayoni boshlanadi. 

Talabalar  faoliyatini  kuzatadi,  ularni  yo’naltiradi, 

maslahatlar beradi.  

2.4.  Talabalarni  o’zlarini  dastlabki  joylariga,  stol 

atrofiga kelib o’tirishlarini aytadi.  

2.5.  Taqdimot  boshlanishini  e’lon  qiladi.  Har  bir 

guruhdan  3  nafardan  talaba  chiqib,  faoliyat 

natijalarini  taqdim  qilishlarini  aytadi.  Taqdimot 

uchun  xar  bir  guruhga  8  daqiqadan  vaqt  ajratadi.  

Yo’naltiruvchi, maslahatchi sifatida ishtirok etadi. 

Javoblarni aniqlashtiradi, to’ldiradi, izoh beradi va 

tuzatishlar kiritadi. 

2.6.  Har  bir  gurux  taqdimoti  oxirida  ekspert 

savollari bo’yicha xulosalar qiladi. 

Kichik guruhlarga 

bo’linadilar.  

 

 

  

Topshiriq bo’yicha 

faoliyat boshlaydilar. 

Matnlarini o’qib, 

savollarga javob topadi. 

Ma’lumotni muhokama 

kilib, fikr almashib,  

sistemalashtiradi.  

Format 

kog’oziga sxema tarzida tushiradi,  

taqdimot uchun  

materiallar 

tayyorlaydilar.  

 

Faoliyat natijasini taqdimot qiladilar. 

 

  

333


3–Yakuniy 

bosqich 


(15 daqiqa) 

3.1.Mavzu yuzasidan umumiy xulosalar qiladi.  

3.2.O’quv  mashg’ulotini  natijalarini  sharhlaydi, 

guruhlar faoliyati bahosini e’lon qiladi. 

3.3.  Mustaqil  ishlashlari  uchun  vazifa  beradi:  (1) 

amaliy  mashg’ulotga  tayyorlanib  kelish;  (2) 

nazorat  savollariga  og’zaki  javob  berish  (4-ilova) 

(6-ilova).  

Tinglaydilar. 

 

 1-ilova 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2-ilova 

Guruhlar faoliyatini baholash mezonlari 

 

Guruhlar  

Ma’lumotning 

to’liqligi 

 

(1,0) 

Ma’lumot 

mazmunining 

aniq tushuntirilshi 

(0,5) 

Taqdimotning 

ko’rgazmali 

berilishi  

(0,5) 

Umumiy ball 

 

1-guruh 


 

 

  

2-guruh 


 

 

  

3-guruh 


 

 

  

4-guruh 


 

 

  

 

Guruhlar faoliyati natijalarining umumiy bahosi 

Guruh 


 

O’zaro baholash natijalari 

Jami  

 

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

3-ilova  

 

 

 

 

 

  

 

 

 Guruhlarda ishlash qoidasi 

Sherigingizni diqqat bilan tinglang. 

Guruh ishlarida o’zaro faol ishtirok eting, berilgan topshiriqlarga mas’uliyat bilan 

yondashing. 

Agar yordam kerak bo’lsa, albatta murojaat qiling. 

Agar sizdan yordam so’rashsa, albatta yordam bering. 

Guruhlar faoliyatining natijalarini baholashda hamma ishtirok etishi shart. 

Aniq tushunmog’imiz lozim: 

  Boshqalarga o’rgatish orqali o’zimiz o’rganamiz; 

  Biz bitta kemadamiz: yoki birgalikda suzib chiqamiz, yoki birgalikda cho’kib 

ketamiz. 

 

Tezkor so’rov uchun savol va topshiriqlar: 

1. Ma’muriy-xududiy tuzilish deganda namani tushunasiz? 

2. O’zbekiston Respublikasining ma’muriy-xududiy tuzilishini aytib bering? 

3.  BMTga  xozirgi kunga kadar kancha davlat a’zolikka kirgan? 

4. Qorakalpogiston Respublikasi Konstitusiyasi xakida gapiring ? 

5. O’zbekistonning BMTga a’zolikka kirishi xakida aytib uting? 

6. Jamiyat va shaxs munosabatlarining konstitusiyaviy belgilarini sharhlang? 

 


 

334


1.Uzbekiston  Respublikasining  ma’muriy–xududiy  tuzilishi  to’g’risidagi  fikrlarni 

kengaytirishning ahamiyati. 

2.Korakalpogiston  Respublikasi  Konstitusiyasi  va  uning  asosiy  tamoillarini  o’rganishning 

mohiyati.  

3.Uzbekistonning BMT va boshka xalkaro tashkilotlarga a’zo bulishining axamiyati.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5-ilova 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

1-bosqich: Mustakil ish. 

Mustakil 

o’rganishlari uchun  

guruh ichida o’quv 

materialini 

taqsimlash. 

 

2-bosqich: Ekspertlar 

uchrashuvi. Ekspert 

guruhlarida o’quv 

materialini hamkorlikda 

o’rganib chiqish va 

o’zgalarni o’rgatishga 

tayyorlanish. 

 

3-bosqich: O’zaro bir-

birini o’rgatish. 

O’zaro o’rgatish, 

egallangan bilimlarni 

o’zaro nazorat qilish 

va baholash 

 

Ekspert varag’i №1 

1.  O’zbekistonning BMT va boshka xalkaro tashkilotlarga a’zo bulishining 

axamiyati. 

2.  Korakalpogiston  Respublikasi  Konstitusiyasi  va  uning  asosiy  tamoillari 

xakida aytib uting . 

3.  2.Uzbekiston kachon BMTga a’zolikka kirgan?. 

 

Ekspert varag’i №2 

O’zbekiston Respublikasining ma’muriy–xududiy tuzilishi to’g’risidagi fikrlarni 

kengaytirishning ahamiyati 

1. O’zbekistonning xalkaro tashkilotlarga  a’zo bulishi haqida gapirib bering. 

2 O’zbekistonning ma’muriy–xududiy tuzilishi to’g’risidagi izox bering 

 


 

335


 

 

 6-ilova 

Nazorat uchun savol va topshiriqlar: 

1.Uzbekistonning ma’muriy–xududiy tuzilishi to’g’risidagi aytib bering? 

2.Korakalpogiston Respublikasi kachondan boshlab Uzbekiston Respublikasiga avtonom 

respublika sifatida kirdi? 

3.BMT xakida umumiy ma’lumot bering? 

4.Uzbekiston Respublikasining xalkaro tashkilotlarga a’zolikka kirishdan asosiy maksadi nimada 

deb uylaysiz? 

5.BMTga  xozirgi kunga kadar kancha davlat a’zolikka kirgan? 

6.Ma’muriy-xududiy tuzilish deganda namani tushunasiz?  

7. Korakalpogiston Respublikasi Konstitusiyasi va uning asosiy tamoillariga izox bering? 

8.Uzbekiston Respublikasining ma’muriy–xududiy tuzilishi to’g’risidagi fikrlarni 

kengaytirishning ahamiyati. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

336


AMALIY MAShG’ULOTLAR 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Amaliy mashg’ulotda ta’lim texnologiyasi 

Mashg’ulot 

vaqti-2 

soat 

Talabalar soni: 25 – 30 nafargacha 

Mashg’ulot shakli 

Bilimlarni  kengaytirish  va  mustahkamlash  buyicha 

seminar mashguloti 

Amaliy mashg’ulot 

rejasi 

1.Davlat xokimiyati tushunchasi va uni amalga oshirish shakllari 

2.Uzbekistonda davlat xokimiyatining bulinish tamoili 

3.Oliy Majlis faoliyati shakllari 

4.Ombudsman faoliyati 

O’quv mashg’ulotining maqsadi:  Davlat xokimiyati tushunchasi va uning uziga xos xususiyatlari, 

davlat xokimiyatining bulinish tamoili, Oliy Majlis, Ombudsman faoliyati xakida tushunchalar Pedagogik vazifalar

  Davlat  xokimiyati  tushunchasi  va  uni 

amalga  oshirish 

shakllari 

xakidagi 

bilimlarni mustaxkamlash; 

  Oliy 

Majlis 


faoliyati 

shakllari 

to’g’risidagi fikrlarni kengaytirish; 

  Uzbekistonda davlat xokimiyatining 

bulinish tamoili xakida kunikmalar xosil 

kilish 


   Ombudsman 

faoliyati 

tugrisida 

tushunchalarga ega bulish  O’quv faoliyati natijalari: 

    Oliy 

Majlis 

faoliyati shakllari 

haqidagi 

mulohazalarni aytib beradi; 

 

  Davlat  xokimiyati  tushunchasi  va  uni  amalga oshirish shakllari to’g’risida tushuntirildi; 

 

  Ombudsman faoliyatining  amaliy ahamiyatini tushuntiradi 

  Uzbekistonda davlat xokimiyatining bulinish 

tamoili tugrisida ma’lumotlar beradi 

 

Ta’lim berish usullari 

suhbat,  tushuntirish, tezkor so’rov,   

Ta’lim berish shakllari 

Ommaviy, guruhlarda ishlash  Ta’lim berish vositalari 

O’quv  qo’llanma,  proyektor,  markerlar,  o’quv 

topshiriqlari 

Ta’lim berish sharoiti 

Texnik  ta’minlangan,  gurhlarda  ishlash  uchun 

mo’ljallangan auditoriya 

Monitoring va baholash 

Og’zaki nazorat: savol-javob  

 

 

  

 

  

 

 

 

12-Mavzu 

 

O’zbekistonda Konun chikarish xokimiyatining amalga oshirilishi va uning konstitutsiyaviy asoslari 

 

 

337


“O’zbekistonda qonun chiqarish hokimiyatining amalga oshirilishi va uning 

konstitutsiyaviy asoslari” mavzusi bo’yicha amaliy mashg’ulotning texnologik xaritasi 

Ish 

bosqichlari va 

vaqti 

Faoliyat mazmuni 

Ta’lim beruvchi 

Ta’lim oluvchilar 

Tayyorlov 

bosqichi 

Mavzuni  aniqlaydi,  ta’limiy  maqsadni  belgilaydi 

va kutilayotgan natijalarni shakllantiradi. 

Mavzu  bo’yicha  tayanch  konspektlar  ishlab 

chiqadi. 

Belgilangan  ta’limiy 

maqsadlarga  erishishni 

ta’minlovchi o’quv  topshiriqlarini ishlab chiqadi.  

Kichik  guruhlarda  samarali  faoliyatni  ta’minlash 

uchun  yozma  yo’riqnomalarni  tayyorlaydi  (1-ilova). 

Yekspert  guruhlar  faoliyat    natijalarini    baholash 

mezonlarini ishlab chiqadi (2-ilova). 

 

  

 

 1. O’quv 

mashg’ulotiga 

kirish bosqichi 

      (10  daqiqa) 

1.1.  Mashg’ulot  mavzusi,  uning  maqsadi  va 

kutilayotgan  natijalarini  e’lon  kiladi,  ularning 

ahamiyatliligi va dolzarbligini asoslaydi. 

1.2.  Mavzu  bo’yicha  asosiy  tushunchalarga  ta’rif 

berishni  taklif  qiladi  va  shu  asosda  tezkor-so’rov 

o’tkazib  talabalar  bilimlarini  faollashtiradi  (3-

ilova). 

 1.3. 


Faoliyat 

kichik 


guruhlarda 

o’quv 


topshiriqlarini  bajarish  orqali  amalga  oshirilishini 

e’lon qiladi (2-ilova).  

1.4.  Qo’shimcha  ma’lumotlar  aks  etgan  tayanch 

konspektlarni tarqatadi. 

1.5. 

Ekspert 


guruhlar 

faoliyati 

natijalarini  

baholash mezonlarini e’lon qiladi. 

Tinglaydilar. 

 

  

Savolni muhokama 

qilib, ularga javob 

beradi. 


 

 

2. Asosiy 

bosqich 

(60 daqiqa) 

 

 

 

Guruhlarda  ishni  tashkil  kiladi.  (matnni  o’rganib, 

muhokama kilishga 

vaqt


 beradi). 

2.3.  Doira  shaklini  olgan  talabalar  1-stol, 

uchburchak 

shaklini 

olganlar 

2-stol 


va 

to’rtburchak  olganlar  3-stol  atrofiga  o’tirishlarini 

aytadi.  Har  xil  guruhlardan  to’plangan  talabalar 

o’z  savollarini  boshqa  talabalarga  yoritishini 

tushuntiradi. O’zaro o’rgatish jarayoni boshlanadi. 

Talabalar  faoliyatini  kuzatadi,  ularni  yo’naltiradi, 

maslahatlar beradi.  

2.4.  Talabalarni  o’zlarini  dastlabki  joylariga,  stol 

atrofiga kelib o’tirishlarini aytadi.  

2.5.  Taqdimot  boshlanishini  e’lon  qiladi.  Har  bir 

guruhdan  3  nafardan  talaba  chiqib,  faoliyat 

natijalarini  taqdim  qilishlarini  aytadi.  Taqdimot 

uchun  xar  bir  guruhga  8  daqiqadan  vaqt  ajratadi.  

Yo’naltiruvchi, maslahatchi sifatida ishtirok etadi. 

Javoblarni aniqlashtiradi, to’ldiradi, izoh beradi va 

tuzatishlar kiritadi. 

2.6.  Har  bir  gurux  taqdimoti  oxirida  ekspert 

savollari bo’yicha xulosalar qiladi. 

Kichik guruhlarga 

bo’linadilar.  

 

 

  

Topshiriq bo’yicha 

faoliyat boshlaydilar. 

Matnlarini o’qib, 

savollarga javob topadi. 

Ma’lumotni muhokama 

kilib, fikr almashib,  

sistemalashtiradi.  

Format 

kog’oziga sxema tarzida tushiradi,  

taqdimot uchun  

materiallar 

tayyorlaydilar.  

 

Faoliyat natijasini taqdimot qiladilar. 

 

 


1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   48
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling