Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti umumiy huquqshunoslik


Download 4.21 Mb.
Pdf ko'rish
bet34/48
Sana15.02.2017
Hajmi4.21 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2-ilova 

Guruhlar faoliyatini baholash mezonlari 

 

Guruhlar  

Ma’lumotning 

to’liqligi 

 

(1,0) 

Ma’lumot 

mazmunining 

aniq tushuntirilshi 

(0,5) 

Taqdimotning 

ko’rgazmali 

berilishi  

(0,5) 

Umumiy ball 

 

1-guruh 


 

 

  

2-guruh 


 

 

  

3-guruh 


 

 

  

4-guruh 


 

 

  

 

Guruhlar faoliyati natijalarining umumiy bahosi 

Guruh 


 

O’zaro baholash natijalari 

Jami  

 

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

3-ilova  

 

 

 

 

 

  

 

 

 Guruhlarda ishlash qoidasi 

Sherigingizni diqqat bilan tinglang. 

Guruh ishlarida o’zaro faol ishtirok eting, berilgan topshiriqlarga mas’uliyat bilan 

yondashing. 

Agar yordam kerak bo’lsa, albatta murojaat qiling. 

Agar sizdan yordam so’rashsa, albatta yordam bering. 

Guruhlar faoliyatining natijalarini baholashda hamma ishtirok etishi shart. 

Aniq tushunmog’imiz lozim: 

  Boshqalarga o’rgatish orqali o’zimiz o’rganamiz; 

  Biz bitta kemadamiz: yoki birgalikda suzib chiqamiz, yoki birgalikda cho’kib 

ketamiz. 

 

Tezkor so’rov uchun savol va topshiriqlar: 

1. Davlat xokimiyati tushunchasiga izox bering? 

2. Davlat xokimiyatining bulinish tamoili aytib bering? 

3. Oliy Majlis xakida ma’lumot bering? 

4 Ombudsman faoliyati xakida gapiring ? 

5. Oliy Majlis faoliyati shakllari deganda nimani tushunasiz? 

6. Jamiyat va shaxs munosabatlarining konstitusiyaviy belgilarini sharhlang? 

 


 

339


 

 

1. Oliy Majlis faoliyati shakllari to’g’risidagi fikrlarni kengaytirishning ahamiyati. 2. Davlat xokimiyatining bulinish tamoili o’rganishning mohiyati.  

3. Ombudsman faoliyatining axamiyati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-ilova 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

1-bosqich: Mustakil ish. 

Mustakil 

o’rganishlari uchun  

guruh ichida o’quv 

materialini 

taqsimlash. 

 

2-bosqich: 

Ekspertlar 

uchrashuvi. 

Ekspert 


guruhlarida 

o’quv 


materialini  hamkorlikda 

o’rganib 

chiqish 

va 


o’zgalarni 

o’rgatishga 

tayyorlanish. 

 

3-bosqich: O’zaro bir-birini o’rgatish. 

O’zaro o’rgatish, 

egallangan bilimlarni 

o’zaro nazorat qilish 

va baholash 

 

Ekspert varag’i №1 

1.  Davlat xokimiyatining bulinish tamoili axamiyati. 

2.  Davlat xokimiyatini amalga oshirish shakllari xakida aytib uting . 

3.  Ombudsman faoliyati asosini nima tashkil etadi?. 

 

Ekspert varag’i №2 

1.  Oliy  Majlis  faoliyati  shakllari  to’g’risidagi  fikrlarni  kengaytirishning 

ahamiyati 

2.  Davlat xokimiyati tushunchasi xakida ma’lumot bering. 

3.  Ombudsman faoliyati kay tartibda amalga oshiriladi?  

 


 

340


 

 

Nazorat uchun savol va topshiriqlar: 

 

1.«Davlat» suziga sharx bering? 2.Davlat xokimiyatini amalga oshirish shakllari xakida ma’lumot bering? 

3.Davlat xokimiyati tushunchasi xakida ma’lumot bering? 

4.Ombudsman faoliyati xakida gapiring ? 

5.Oliy Majlis faoliyati shakllari deganda nimani tushunasiz? 

6.Uzbekistonda davlat xokimiyatining bulinish tamoili tugrisida ma’lumotlar bering? 

7.Oliy Majlis xakida izox bering? 

8.Oliy Majlisning davlat organidagi roli nimadan iborat? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

341


AMALIY MAShG’ULOTLAR 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Amaliy mashg’ulotda ta’lim texnologiyasi 

Mashg’ulot 

vaqti-2 

soat 

Talabalar soni: 25 – 30 nafargacha 

Mashg’ulot shakli 

Bilimlarni  kengaytirish  va  mustahkamlash  buyicha 

seminar mashguloti 

Amaliy mashg’ulot 

rejasi 

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentlik Respublikasining joriy 

etilishi 

 2. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat boshlig’i 

3. Prezidentlik vakolatlari va qabul qilingan huquqiy hujjatlar 

 

O’quv mashg’ulotining maqsadi:  O’zbekiston Respublikasi Prezidentlik Respublikasi 

tushunchasi, Prezidentlik Respublikasi nazariy bilimlarni mustahkamlash 

Pedagogik vazifalar

  O’zbekiston 

Respublikasi 

Prezidentining 

davlat 

boshlig’i tushunchasi 

xakidagi 

bilimlarni 

mustaxkamlash; 

Prezidentlik vakolatlari va qabul qilingan 

huquqiy hujjatlar to’g’risidagi fikrlarni 

kengaytirish; 

  

O’quv faoliyati natijalari: 

    O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  davlat 

boshlig’i  tushunchasi  xakidagi  mulohazalarni 

aytib beradi; 

 

  Prezidentlik  vakolatlari  va  qabul  qilingan huquqiy hujjatlar to’g’risida tushuntirildi; 

 

   Ta’lim berish usullari 

suhbat,  tushuntirish, tezkor so’rov,   Ta’lim berish shakllari 

Ommaviy, guruhlarda ishlash  Ta’lim berish vositalari 

O’quv  qo’llanma,  proyektor,  markerlar,  o’quv 

topshiriqlari 

Ta’lim berish sharoiti 

Texnik  ta’minlangan,  gurhlarda  ishlash  uchun 

mo’ljallangan auditoriya 

Monitoring va baholash 

Og’zaki nazorat: savol-javob  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

13-Mavzu 

 

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti - davlat boshlig’i 

 


 

342


 

“O’zbekiston Respublikasi Prezidenti - davlat boshlig’i” mavzusi bo’yicha amaliy 

mashg’ulotning texnologik xaritasi 

Ish 

bosqichlari va 

vaqti 

Faoliyat mazmuni 

Ta’lim beruvchi 

Ta’lim oluvchilar 

Tayyorlov 

bosqichi 

Mavzuni  aniqlaydi,  ta’limiy  maqsadni  belgilaydi 

va kutilayotgan natijalarni shakllantiradi. 

Mavzu  bo’yicha  tayanch  konspektlar  ishlab 

chiqadi. 

Belgilangan  ta’limiy 

maqsadlarga  erishishni 

ta’minlovchi o’quv  topshiriqlarini ishlab chiqadi.  

Kichik  guruhlarda  samarali  faoliyatni  ta’minlash 

uchun  yozma  yo’riqnomalarni  tayyorlaydi  (1-ilova). 

Yekspert  guruhlar  faoliyat    natijalarini    baholash 

mezonlarini ishlab chiqadi (2-ilova). 

 

  

 

 1. O’quv 

mashg’ulotiga 

kirish bosqichi 

      (10  daqiqa) 

1.1.  Mashg’ulot  mavzusi,  uning  maqsadi  va 

kutilayotgan  natijalarini  e’lon  kiladi,  ularning 

ahamiyatliligi va dolzarbligini asoslaydi. 

1.2.  Mavzu  bo’yicha  asosiy  tushunchalarga  ta’rif 

berishni  taklif  qiladi  va  shu  asosda  tezkor-so’rov 

o’tkazib  talabalar  bilimlarini  faollashtiradi  (3-

ilova). 

 1.3. 


Faoliyat 

kichik 


guruhlarda 

o’quv 


topshiriqlarini  bajarish  orqali  amalga  oshirilishini 

e’lon qiladi (2-ilova).  

1.4.  Qo’shimcha  ma’lumotlar  aks  etgan  tayanch 

konspektlarni tarqatadi. 

1.5. 

Ekspert 


guruhlar 

faoliyati 

natijalarini  

baholash mezonlarini e’lon qiladi. 

Tinglaydilar. 

 

  

Savolni muhokama 

qilib, ularga javob 

beradi. 


 

 

2. Asosiy 

bosqich 

(60 daqiqa) 

 

 

 

Guruhlarda  ishni  tashkil  kiladi.  (matnni  o’rganib, 

muhokama kilishga 

vaqt


 beradi). 

2.3.  Doira  shaklini  olgan  talabalar  1-stol, 

uchburchak 

shaklini 

olganlar 

2-stol 


va 

to’rtburchak  olganlar  3-stol  atrofiga  o’tirishlarini 

aytadi.  Har  xil  guruhlardan  to’plangan  talabalar 

o’z  savollarini  boshqa  talabalarga  yoritishini 

tushuntiradi. O’zaro o’rgatish jarayoni boshlanadi. 

Talabalar  faoliyatini  kuzatadi,  ularni  yo’naltiradi, 

maslahatlar beradi.  

2.4.  Talabalarni  o’zlarini  dastlabki  joylariga,  stol 

atrofiga kelib o’tirishlarini aytadi.  

2.5.  Taqdimot  boshlanishini  e’lon  qiladi.  Har  bir 

guruhdan  3  nafardan  talaba  chiqib,  faoliyat 

natijalarini  taqdim  qilishlarini  aytadi.  Taqdimot 

uchun  xar  bir  guruhga  8  daqiqadan  vaqt  ajratadi.  

Yo’naltiruvchi, maslahatchi sifatida ishtirok etadi. 

Javoblarni aniqlashtiradi, to’ldiradi, izoh beradi va 

tuzatishlar kiritadi. 

2.6.  Har  bir  gurux  taqdimoti  oxirida  ekspert 

savollari bo’yicha xulosalar qiladi. 

Kichik guruhlarga 

bo’linadilar.  

 

 

  

Topshiriq bo’yicha 

faoliyat boshlaydilar. 

Matnlarini o’qib, 

savollarga javob topadi. 

Ma’lumotni muhokama 

kilib, fikr almashib,  

sistemalashtiradi.  

Format 

kog’oziga sxema tarzida tushiradi,  

taqdimot uchun  

materiallar 

tayyorlaydilar.  

 

Faoliyat natijasini taqdimot qiladilar. 

 

  

343


3–Yakuniy 

bosqich 


(15 daqiqa) 

3.1.Mavzu yuzasidan umumiy xulosalar qiladi.  

3.2.O’quv  mashg’ulotini  natijalarini  sharhlaydi, 

guruhlar faoliyati bahosini e’lon qiladi. 

3.3.  Mustaqil  ishlashlari  uchun  vazifa  beradi:  (1) 

amaliy  mashg’ulotga  tayyorlanib  kelish;  (2) 

nazorat  savollariga  og’zaki  javob  berish  (4-ilova) 

(6-ilova).  

Tinglaydilar. 

 

 1-ilova 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2-ilova 

Guruhlar faoliyatini baholash mezonlari 

 

Guruhlar  

Ma’lumotning 

to’liqligi 

 

(1,0) 

Ma’lumot 

mazmunining 

aniq tushuntirilshi 

(0,5) 

Taqdimotning 

ko’rgazmali 

berilishi  

(0,5) 

Umumiy ball 

 

1-guruh 


 

 

  

2-guruh 


 

 

  

3-guruh 


 

 

  

4-guruh 


 

 

  

 

Guruhlar faoliyati natijalarining umumiy bahosi 

Guruh 


 

O’zaro baholash natijalari 

Jami  

 

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

3-ilova  

 

 

 

 

 

  

 

 

 Guruhlarda ishlash qoidasi 

Sherigingizni diqqat bilan tinglang. 

Guruh ishlarida o’zaro faol ishtirok eting, berilgan topshiriqlarga mas’uliyat bilan 

yondashing. 

Agar yordam kerak bo’lsa, albatta murojaat qiling. 

Agar sizdan yordam so’rashsa, albatta yordam bering. 

Guruhlar faoliyatining natijalarini baholashda hamma ishtirok etishi shart. 

Aniq tushunmog’imiz lozim: 

  Boshqalarga o’rgatish orqali o’zimiz o’rganamiz; 

  Biz bitta kemadamiz: yoki birgalikda suzib chiqamiz, yoki birgalikda cho’kib 

ketamiz. 

 

Tezkor so’rov uchun savol va topshiriqlar: 

1. Prezident iborasining lug’aviy ma’nosi? 

2. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti sayloviga qo’yilgan nomzodlar qanday talablarga 

javob berishlari kerak? 

3. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti necha yil muddatga saylanadi? 

4. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining vakolatlari qanday? 

 


 

344


 

 

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimining ahamiyati. 2.  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  lavozimiga  tayinlanishi,  uning  faoliyati  va 

vakolatlari.  

3. Prezidenti lavozimining jamiyatda tutgan o’rni.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5-ilova 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

1-bosqich: 

Mustakil ish. 

Mustakil 

o’rganishlari uchun  

guruh ichida o’quv 

materialini 

taqsimlash. 

 

2-bosqich: Ekspertlar 

uchrashuvi. Ekspert 

guruhlarida o’quv 

materialini hamkorlikda 

o’rganib chiqish va 

o’zgalarni o’rgatishga 

tayyorlanish 3-bosqich: O’zaro bir-

birini o’rgatish. 

O’zaro o’rgatish, 

egallangan bilimlarni 

o’zaro nazorat qilish 

va baholash 

 

Ekspert varag’i №1 

1.  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  lavozimi  haqidagi  ma’lumotlarni 

o’rganishning ahamiyati. 

2.  Prezidenti  lavozimi  haqidagi  tushunchalarning  mazmun  va  mohiyatini 

tushuntiring. 

3.  Prezidentning davlatni boshqarishdagi o’rnini ayting? 

 

Ekspert varag’i №2 

1.  O’zbekiston Respublikasi Prezidenti vakolatlari va qabul qilgan huquqiy 

hujjatlarning mohiyati. 

2.  Qabul qilgan huquqiy hujjatlar haqida gapirib bering. 

3.  O’zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat boshlig’i? 

 


 

345


 

 

Nazorat uchun savol va topshiriqlar: 

1. «O’zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi to’g’risida»gi qonun qachon qbul qilindi? 

2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentlik lavozimiga qanday shaxslar nomzod qilib qo’yiladi? 

3. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining qasamyodini aytib bering? 

4. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining vakolatlariga iqtisodiy masalalar ham kiradimi? 

5.Oliy Majlis faoliyati shakllari deganda nimani tushunasiz? 

6. O’zbekiston Respublikasi Konstitusiyasida Prezidentlik lavozimiga oid nechta bob va moddalar 

mavjud? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

346


AMALIY MAShG’ULOTLAR 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.1. Amaliy mashg’ulotda ta’lim texnologiyasi 

Mashg’ulot 

vaqti-2 

soat 

Talabalar soni: 25 – 30 nafargacha 

Mashg’ulot shakli 

Bilimlarni  kengaytirish  va  mustahkamlash  buyicha 

seminar mashguloti 

 

Amaliy mashg’ulot 

rejasi 

1.

 

O’zbekiston Respublikasi mahalliy hokimiyat organlarining 

huquqiy maqomi

2.Mahalliy  hokimiyat  vakillik  organlari  va  ijroiya  hokimiyati organlari munosabatlarining huquqiy tartibga solinishi.

 

3.Mahalliy davlat organlarining tashkil etilishi. 

4.Fuqarolarning o’zini o’zi boshqarish organlari. 

 

O’quv mashg’ulotining maqsadi:   O’zbekiston Respublikasi mahalliy hokimiyat organlarining 

huquqiy maqomi yuzasidan qabul qilinagan qonunlar bilan, yaqindan tanishtirish, Pedagogik vazifalar 

 

  O’zbekiston Respublikasi 

mahalliy 

hokimiyat  organlarining  huquqiy  maqomi 

bilan tanishtirish; 

 

Mahalliy  hokimiyat  vakillik  organlari  va ijroiya  hokimiyati  organlari  munosabatlarining 

huquqiy tartibga solinishi

 haqida tushunchalar 

berish; 


 

Fuqarolarning o’zini o’zi boshqarish organlari

 

bilan yaqindan tanishtirish.  

 

   

O’quv faoliyati natijalari: 

 O’zbekiston  Respublikasi  mahalliy  hokimiyat 

organlarining  huquqiy  maqomi  haqidagi  fikr 

mulohazalarni aytib beradi; 

 

 

Mahalliy  hokimiyat  vakillik  organlari  va  ijroiya hokimiyati organlari munosabatlarining huquqiy tartibga 

solinishi

 haqida gapirib beradi; 

 

 Fuqarolarning o’zini o’zi boshqarish organlari

 haqida 


gapirib beradi. 

Ta’lim berish usullari 

suhbat,  tushuntirish, tezkor so’rov,   Ta’lim berish shakllari 

Ommaviy, guruhlarda ishlash  Ta’lim berish vositalari 

O’quv  qo’llanma,  proyektor,  markerlar,  o’quv 

topshiriqlari 

Ta’lim berish sharoiti 

Texnik  ta’minlangan,  gurhlarda  ishlash  uchun 

mo’ljallangan auditoriya 

Monitoring va baholash 

Og’zaki nazorat: savol-javob  

 

  

  

 

  

 

14-Mavzu 

 

O’zbekiston Respublikasi mahalliy hokimiyat 

idoralari 

 


 

347


“O’zbekiston Respublikasi mahalliy davlat hokimiyati idoralari” mavzusi bo’yicha amaliy 

mashg’ulotning texnologik xaritasi 

Ish 

bosqichlari va 

vaqti 

Faoliyat mazmuni 

Ta’lim beruvchi 

Ta’lim oluvchilar 

Tayyorlov 

bosqichi 

Mavzuni  aniqlaydi,  ta’limiy  maqsadni  belgilaydi 

va kutilayotgan natijalarni shakllantiradi. 

Mavzu  bo’yicha  tayanch  konspektlar  ishlab 

chiqadi. 

Belgilangan  ta’limiy 

maqsadlarga  erishishni 

ta’minlovchi o’quv  topshiriqlarini ishlab chiqadi.  

Kichik  guruhlarda  samarali  faoliyatni  ta’minlash 

uchun  yozma  yo’riqnomalarni  tayyorlaydi  (1-ilova). 

Yekspert  guruhlar  faoliyat    natijalarini    baholash 

mezonlarini ishlab chiqadi (2-ilova). 

 

  

 

 1. O’quv 

mashg’ulotiga 

kirish bosqichi 


Katalog: mexmat -> books -> I%20blok%20fanlari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari kafedrasi
I%20blok%20fanlari -> Alishyer navoiy nomidagi samarqand davlat univyersityeti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat un

Download 4.21 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   48
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling