Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti umumiy huquqshunoslik


Download 4.21 Mb.
Pdf ko'rish
bet35/48
Sana15.02.2017
Hajmi4.21 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   48

      (10  daqiqa) 

1.1.  Mashg’ulot  mavzusi,  uning  maqsadi  va 

kutilayotgan  natijalarini  e’lon  kiladi,  ularning 

ahamiyatliligi va dolzarbligini asoslaydi. 

1.2.  Mavzu  bo’yicha  asosiy  tushunchalarga  ta’rif 

berishni  taklif  qiladi  va  shu  asosda  tezkor-so’rov 

o’tkazib  talabalar  bilimlarini  faollashtiradi  (3-

ilova). 

 1.3. 


Faoliyat 

kichik 


guruhlarda 

o’quv 


topshiriqlarini  bajarish  orqali  amalga  oshirilishini 

e’lon qiladi (2-ilova).  

1.4.  Qo’shimcha  ma’lumotlar  aks  etgan  tayanch 

konspektlarni tarqatadi. 

1.5. 

Ekspert 


guruhlar 

faoliyati 

natijalarini  

baholash mezonlarini e’lon qiladi. 

Tinglaydilar. 

 

  

Savolni muhokama 

qilib, ularga javob 

beradi. 


 

 

2. Asosiy 

bosqich 

(60 daqiqa) 

 

 

 

Guruhlarda  ishni  tashkil  kiladi.  (matnni  o’rganib, 

muhokama kilishga 

vaqt


 beradi). 

2.3.  Doira  shaklini  olgan  talabalar  1-stol, 

uchburchak 

shaklini 

olganlar 

2-stol 


va 

to’rtburchak  olganlar  3-stol  atrofiga  o’tirishlarini 

aytadi.  Har  xil  guruhlardan  to’plangan  talabalar 

o’z  savollarini  boshqa  talabalarga  yoritishini 

tushuntiradi. O’zaro o’rgatish jarayoni boshlanadi. 

Talabalar  faoliyatini  kuzatadi,  ularni  yo’naltiradi, 

maslahatlar beradi.  

2.4.  Talabalarni  o’zlarini  dastlabki  joylariga,  stol 

atrofiga kelib o’tirishlarini aytadi.  

2.5.  Taqdimot  boshlanishini  e’lon  qiladi.  Har  bir 

guruhdan  3  nafardan  talaba  chiqib,  faoliyat 

natijalarini  taqdim  qilishlarini  aytadi.  Taqdimot 

uchun  xar  bir  guruhga  8  daqiqadan  vaqt  ajratadi.  

Yo’naltiruvchi, maslahatchi sifatida ishtirok etadi. 

Javoblarni aniqlashtiradi, to’ldiradi, izoh beradi va 

tuzatishlar kiritadi. 

2.6.  Har  bir  gurux  taqdimoti  oxirida  ekspert 

savollari bo’yicha xulosalar qiladi. 

Kichik guruhlarga 

bo’linadilar.  

 

 

  

Topshiriq bo’yicha 

faoliyat boshlaydilar. 

Matnlarini o’qib, 

savollarga javob topadi. 

Ma’lumotni muhokama 

kilib, fikr almashib,  

sistemalashtiradi.  

Format 

kog’oziga sxema tarzida tushiradi,  

taqdimot uchun  

materiallar 

tayyorlaydilar.  

 

Faoliyat natijasini taqdimot qiladilar. 

 

  

348


3–Yakuniy 

bosqich 


(15 daqiqa) 

3.1.Mavzu yuzasidan umumiy xulosalar qiladi.  

3.2.O’quv  mashg’ulotini  natijalarini  sharhlaydi, 

guruhlar faoliyati bahosini e’lon qiladi. 

3.3.  Mustaqil  ishlashlari  uchun  vazifa  beradi:  (1) 

amaliy  mashg’ulotga  tayyorlanib  kelish;  (2) 

nazorat  savollariga  og’zaki  javob  berish  (4-ilova) 

(6-ilova).  

Tinglaydilar. 

 

 1-ilova 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2-ilova 

Guruhlar faoliyatini baholash mezonlari 

 

Guruhlar  

Ma’lumotning 

to’liqligi 

 

(1,0) 

Ma’lumot 

mazmunining 

aniq tushuntirilshi 

(0,5) 

Taqdimotning 

ko’rgazmali 

berilishi  

(0,5) 

Umumiy ball 

 

1-guruh 


 

 

  

2-guruh 


 

 

  

3-guruh 


 

 

  

4-guruh 


 

 

  

Guruhlar faoliyati natijalarining umumiy bahosi 

Guruh 


 

O’zaro baholash natijalari 

Jami  

 

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 3-ilova 

 

 4-ilova 

 

 

 

  

 

 

Guruhlarda ishlash qoidasi 

Sherigingizni diqqat bilan tinglang. 

Guruh ishlarida o’zaro faol ishtirok eting, berilgan topshiriqlarga mas’uliyat bilan 

yondashing. 

Agar yordam kerak bo’lsa, albatta murojaat qiling. 

Agar sizdan yordam so’rashsa, albatta yordam bering. 

Guruhlar faoliyatining natijalarini baholashda hamma ishtirok etishi shart. 

Aniq tushunmog’imiz lozim: 

  Boshqalarga o’rgatish orqali o’zimiz o’rganamiz; 

  Biz bitta kemadamiz: yoki birgalikda suzib chiqamiz, yoki birgalikda cho’kib 

ketamiz. 

 

Тезкор сўров учун савол ва топшириқлар: 

1.Ижро этувчи ҳокимият органларининг тушунчаси ва асосий хусусиятларини 

айтиб беринг? 

2. Ижро этувчи ҳокимият органларининг ваколатлари қайси ҳуқуқий ҳужжатлар 

билан белгиланади? 

3. Ижро этувчи ҳокимияти маҳаллий органлари тизимида ҳокимларнинг ўрнини 

изоҳлаб беринг? 

4. Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органининг фаолияти ҳақида тушунчалар 

бериб ўтинг. 

   


 

349


 

1. 


O’zbekiston Respublikasida ijroiya hokimiyat organining tushunchasi, huquqiy maqomi va turlari

2. Ijroiya hokimiyatni amalga oshirishda O’zbekiston Respublikasi Prezidentining vakolatlari.

 

3.  O’zbekiston  Respublikasi  ijroiya  hokimiyatning    mahalliy  organlari.  O’zbekiston  Respublikasi 

hukumati (Vazirlar Mahkamasi)

.  

5-ilova 


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

6-ilova 


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-bosqich: 

Mustakil ish. 

Mustakil 

o’rganishlari uchun  

guruh ichida o’quv 

materialini 

taqsimlash. 

 

2-bosqich: Ekspertlar 

uchrashuvi. Ekspert 

guruhlarida o’quv 

materialini hamkorlikda 

o’rganib chiqish va 

o’zgalarni o’rgatishga 

tayyorlanish 3-bosqich: O’zaro bir-

birini o’rgatish. 

O’zaro o’rgatish, 

egallangan bilimlarni 

o’zaro nazorat qilish 

va baholash 

 

  

 

 

Ekspert varag’i №2 

1.  O’zbekiston  Respublikasida  ijroiya  hokimiyat  organlarining  tushunchasi, 

huquqiy maqomi va turlari. 

2. 


O’zbekiston Respublikasida ijroiya hokimiyat organlarining tushunchasi

3. O’zbekiston Respublikasida ijroiya hokimiyat organlarining turlari.

 

  

Ekspert varag’i №1 

1. 


O’zbekiston  Respublikasi  mahalliy  davlat  hokimiyati  idoralarini  o’rganishning 

ahamiyati

2. 


O’zbekiston  Respublikasi  ijro  etuvchi  hokimiyatning  mazmuni  va  mohiyatini 

tushuntiring

3.  2.Fuqarolarning o’zini o’zi boshqarish organining boshqaruvidagi o’rnini yoriting. 

 


 

350


Nazorat uchun savol va topshiriqlar: 

 

1. Ijro etuvchi hokimiyat organining vakolatlari qaysi huquiy xususiyatlarga ega

2. Ijro etuvchi hokimiyat mahalliy organlari tizimida hokimiyatlarning o’rnini izohlab bering

3.Vazirlar Mahkamasining huquqiy maqomi? 4.O’zbekiston  Respublikasi  vazirliklari,  davlat  qo’mitalari  va  boshqa  markaiy  boshqaruv 

idoralari qanday boshqariladi? 

5.Vazirliklar qanday vazifalarni amalga oshiradilar?   

6. «Mahalliy davlat hokimiyati to’g’risida»gi qonun qachon qabul qilingan ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

351


AMALIY MAShG’ULOTLAR 

 

  

 

 

 

 

 

1.1. Amaliy mashg’ulotda ta’lim texnologiyasi 

Mashg’ulot 

vaqti-2 

soat 

Talabalar soni: 25 – 30 nafargacha 

Mashg’ulot shakli 

Bilimlarni  kengaytirish  va  mustahkamlash  bo’yicha 

seminar mashguloti 

 

Amaliy mashg’ulot 

rejasi 

1.

 

Sud  hokimiyati tushunchasi, uning konstitusion prinsiplari

2. O’zbekistonda odil sudlov va sud hokimiyati tizimi.

  

3.Prokuratura organlari, prokurorlarning vazifalari. 

4.Huquqni muhofaza qiluvchi boshqa organlari. 

 

O’quv mashg’ulotining maqsadi:   O’zbekiston Respublikasi Sud  hokimiyati tushunchasi, tizimi 

haqidagi nazariy bilimlarni oshirish. Pedagogik vazifalar 

 

  Sud    hokimiyati  tushunchasi,  uning konstitusion prinsiplari bilan tanishtirish; 

 O’zbekistonda 

odil 

sudlov 


va 

sud 


hokimiyati  tizimi 

haqida  tushunchalar 

berish; 

 

Prokuratura organlari, 

prokurorlarning 

vazifalari

 bilan yaqindan tanishtirish. 

 

 

   

O’quv faoliyati natijalari: 

 Sud    hokimiyati  tushunchasi,  uning  konstitusion 

prinsiplari haqidagi fikr mulohazalarni aytib beradi; 

 

 O’zbekistonda  odil  sudlov  va  sud  hokimiyati tizimi haqida gapirib beradi; 

 

 Prokuratura  organlari,  prokurorlarning  vazifalari

 

haqida gapirib beradi. Ta’lim berish usullari 

suhbat,  tushuntirish, tezkor so’rov,   Ta’lim berish shakllari 

Ommaviy, guruhlarda ishlash  Ta’lim berish vositalari 

O’quv  qo’llanma,  proyektor,  markerlar,  o’quv 

topshiriqlari 

Ta’lim berish sharoiti 

Texnik  ta’minlangan,  gurhlarda  ishlash  uchun 

mo’ljallangan auditoriya 

Monitoring va baholash 

Og’zaki nazorat: savol-javob  

 

  

  

 

  

 

  

 

15-Mavzu 

 

O’zbekistonda sud hokimiyatining konstitusiyaviy 

asoslari 

 


 

352


“O’zbekistonda sud hokimiyatining konstitusiyaviy asoslari” mavzusi bo’yicha amaliy 

mashg’ulotning texnologik xaritasi 

Ish 

bosqichlari va 

vaqti 

Faoliyat mazmuni 

Ta’lim beruvchi 

Ta’lim oluvchilar 

Tayyorlov 

bosqichi 

Mavzuni  aniqlaydi,  ta’limiy  maqsadni  belgilaydi 

va kutilayotgan natijalarni shakllantiradi. 

Mavzu  bo’yicha  tayanch  konspektlar  ishlab 

chiqadi. 

Belgilangan  ta’limiy 

maqsadlarga  erishishni 

ta’minlovchi o’quv  topshiriqlarini ishlab chiqadi.  

Kichik  guruhlarda  samarali  faoliyatni  ta’minlash 

uchun  yozma  yo’riqnomalarni  tayyorlaydi  (1-ilova). 

Yekspert  guruhlar  faoliyat    natijalarini    baholash 

mezonlarini ishlab chiqadi (2-ilova). 

 

  

 

 1. O’quv 

mashg’ulotiga 

kirish bosqichi 

      (10  daqiqa) 

1.1.  Mashg’ulot  mavzusi,  uning  maqsadi  va 

kutilayotgan  natijalarini  e’lon  kiladi,  ularning 

ahamiyatliligi va dolzarbligini asoslaydi. 

1.2.  Mavzu  bo’yicha  asosiy  tushunchalarga  ta’rif 

berishni  taklif  qiladi  va  shu  asosda  tezkor-so’rov 

o’tkazib  talabalar  bilimlarini  faollashtiradi  (3-

ilova). 

 1.3. 


Faoliyat 

kichik 


guruhlarda 

o’quv 


topshiriqlarini  bajarish  orqali  amalga  oshirilishini 

e’lon qiladi (2-ilova).  

1.4.  Qo’shimcha  ma’lumotlar  aks  etgan  tayanch 

konspektlarni tarqatadi. 

1.5. 

Ekspert 


guruhlar 

faoliyati 

natijalarini  

baholash mezonlarini e’lon qiladi. 

Tinglaydilar. 

 

  

Savolni muhokama 

qilib, ularga javob 

beradi. 


 

 

2. Asosiy 

bosqich 

(60 daqiqa) 

 

 

 

Guruhlarda  ishni  tashkil  kiladi.  (matnni  o’rganib, 

muhokama kilishga 

vaqt


 beradi). 

2.3.  Doira  shaklini  olgan  talabalar  1-stol, 

uchburchak 

shaklini 

olganlar 

2-stol 


va 

to’rtburchak  olganlar  3-stol  atrofiga  o’tirishlarini 

aytadi.  Har  xil  guruhlardan  to’plangan  talabalar 

o’z  savollarini  boshqa  talabalarga  yoritishini 

tushuntiradi. O’zaro o’rgatish jarayoni boshlanadi. 

Talabalar  faoliyatini  kuzatadi,  ularni  yo’naltiradi, 

maslahatlar beradi.  

2.4.  Talabalarni  o’zlarini  dastlabki  joylariga,  stol 

atrofiga kelib o’tirishlarini aytadi.  

2.5.  Taqdimot  boshlanishini  e’lon  qiladi.  Har  bir 

guruhdan  3  nafardan  talaba  chiqib,  faoliyat 

natijalarini  taqdim  qilishlarini  aytadi.  Taqdimot 

uchun  xar  bir  guruhga  8  daqiqadan  vaqt  ajratadi.  

Yo’naltiruvchi, maslahatchi sifatida ishtirok etadi. 

Javoblarni aniqlashtiradi, to’ldiradi, izoh beradi va 

tuzatishlar kiritadi. 

2.6.  Har  bir  gurux  taqdimoti  oxirida  ekspert 

savollari bo’yicha xulosalar qiladi. 

Kichik guruhlarga 

bo’linadilar.  

 

 

  

Topshiriq bo’yicha 

faoliyat boshlaydilar. 

Matnlarini o’qib, 

savollarga javob topadi. 

Ma’lumotni muhokama 

kilib, fikr almashib,  

sistemalashtiradi.  

Format 

kog’oziga sxema tarzida tushiradi,  

taqdimot uchun  

materiallar 

tayyorlaydilar.  

 

Faoliyat natijasini taqdimot qiladilar. 

 

  

353


3–Yakuniy 

bosqich 


(15 daqiqa) 

3.1.Mavzu yuzasidan umumiy xulosalar qiladi.  

3.2.O’quv  mashg’ulotini  natijalarini  sharhlaydi, 

guruhlar faoliyati bahosini e’lon qiladi. 

3.3.  Mustaqil  ishlashlari  uchun  vazifa  beradi:  (1) 

amaliy  mashg’ulotga  tayyorlanib  kelish;  (2) 

nazorat  savollariga  og’zaki  javob  berish  (4-ilova) 

(6-ilova).  

Tinglaydilar. 

 

 1-ilova 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2-ilova 

Guruhlar faoliyatini baholash mezonlari 

 

Guruhlar  

Ma’lumotning 

to’liqligi 

 

(1,0) 

Ma’lumot 

mazmunining 

aniq tushuntirilshi 

(0,5) 

Taqdimotning 

ko’rgazmali 

berilishi  

(0,5) 

Umumiy ball 

 

1-guruh 


 

 

  

2-guruh 


 

 

  

3-guruh 


 

 

  

4-guruh 


 

 

  

 

Guruhlar faoliyati natijalarining umumiy bahosi 

Guruh 


 

O’zaro baholash natijalari 

Jami  

 

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 3-ilova 

 

 4-ilova 

 

 

 

  

 

 

Guruhlarda ishlash qoidasi 

Sherigingizni diqqat bilan tinglang. 

Guruh ishlarida o’zaro faol ishtirok eting, berilgan topshiriqlarga mas’uliyat bilan 

yondashing. 

Agar yordam kerak bo’lsa, albatta murojaat qiling. 

Agar sizdan yordam so’rashsa, albatta yordam bering. 

Guruhlar faoliyatining natijalarini baholashda hamma ishtirok etishi shart. 

Aniq tushunmog’imiz lozim: 

  Boshqalarga o’rgatish orqali o’zimiz o’rganamiz; 

  Biz bitta kemadamiz: yoki birgalikda suzib chiqamiz, yoki birgalikda cho’kib 

ketamiz. 

 

Tezkor so’rov uchun savol va topshiriqlar: 

1.O’zbekiston Respublikasida «Sudlar to’g’risida»gi qonun qachon qabul qilingan? 

2. O’zbekiston Respublikasida sud ishlarini yuritish qaysi tilda olib boriladi? 

3. Sud hokimiyatining asosiy tushunchalari nimalardan iborat? 

4. Odil sudlovning demokratik asoslari. 

 

    

 


 

354


1. 

Kassasiya va apelyasiyaning bir-biridan farqi

2. 


Sud va sud hokimiyati deganda nimani tushunasiz.

 

3. Huquqni muhofaza qilish organlari faoliyati tushunchalari, belgilari nimalardan iborat.

  

5-ilova  

 

 

 

 

 

 

 

 

6-ilova 


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-bosqich: 

Mustakil ish. 

Mustakil 

o’rganishlari uchun  

guruh ichida o’quv 

materialini 

taqsimlash. 

 

2-bosqich: Ekspertlar 

uchrashuvi. Ekspert 

guruhlarida o’quv 

materialini hamkorlikda 

o’rganib chiqish va 

o’zgalarni o’rgatishga 

tayyorlanish 3-bosqich: O’zaro bir-

birini o’rgatish. 

O’zaro o’rgatish, 

egallangan bilimlarni 

o’zaro nazorat qilish 

va baholash 

 

  

 

Ekspert varag’i №2 

1.  O’zbekiston Respublikasi Prokuraturasi va uning organlari. 

2. 

Prokuror, prokuratura organlari tizimi tushunchalari3. 


Prokuror nazorati.

 

  

Ekspert varag’i №1 

1. 


Sud hokimiyati: uning tushunchasi va asosiy belgilari

2. Sud hokimiyati va uning asosiy tushunchalari

3.  Odil sudlov va uning asosiy demokratik prinsiplari.  

 

1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   48
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling