Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti umumiy huquqshunoslik


 Huquqning kelib chiqishi haqidagi nazariyalar qaysilar?


Download 4.21 Mb.
Pdf ko'rish
bet40/48
Sana15.02.2017
Hajmi4.21 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   48

7. Huquqning kelib chiqishi haqidagi nazariyalar qaysilar? 

 

A) tabiiy huquq nazariyasi   

B) markscha nazariya  

 

V) tarixiy nazariya  

G) A, B javoblar to'g’ri 

 

D) Barcha javoblar to'g’ri  

8.  Quyidagilardan qaysi biri ma'muriy huquq subyektiga kirmaydi ? 

 

A) fuqarolar  

B) davlat boshqaruv organlari 

 

V) davlat xizmatchilari  

G) yuqoridagilarning barchasi ma'muriy huquqning subyektlari 9.  Fuqarolarga  nisbatan  qo'llanlishi  mumkin  bo'lgan  ma'muriy  jarimaning  eng  ko'p 

miqdori? 

 

A) eng kam oylik ish haqining 3 baravarigacha   

B) eng kam oylik ish haqining 4 baravarigacha  

 

V) eng kam oylik ish haqining 5 baravarigacha   

G) eng kam oylik ish haqining 10 baravarigacha 10.  Ikki  yoki  undan  ortiq  jismoniy  va  yuridik  shaxslarning  fuqarolik  huquq  va  burchlarini 

belgilash, o'zgartirish va bekor qilishga qaratilgan harakatlariga nima deb ataladi? 

 

A) shartnoma  

B) bitim 

 

V) kelishuv   G) ishonchnoma  

 


 

399


“Huquqshunoslik. O’zbekiston Respublikasi Konstitusiyasini o’rganish”  

fanidan oraliq baholash test savollari 

4-Variant 

1. Prokuratura organlari uz vakolatlarini kimga buysunib amalga oshiradilar? 

 

A) Prezidentga  

B) Bosh Vazirga 

 

V) Konunga  

G) Bosh Prokurorga 

 

2) Qaysi organ O’zbekiston Respublikasida soliklarni joriy kiladi? 

 

A) Prezident  

B) Oliy Majlis 

 

V) Vazirlar Maxkamasi  

G) Oliy Sud 3. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy Sudining karorlari kachondan boshlab kuchga 

kiradi? 

 

A) Kabul kilingandan boshlab  

B) Konstitutsiyaviy Sud Raisi imzolagandan boshlab 

 

V) Matbuotda e'lon kilingandan boshlab  

G) Barcha javoblar tugri 

 

4. Maxalliy xokimiyat organlariga kuyidagi Qaysikavolatlar taalukli emas? 

A) konuniylikni, huquqiy-tartibotni va fukarolarning xavfsizligini ta'minlash 

B) atrof-muxitni muxofaza єilish 

V) Maxalliy budjetni tasdiklash 

G) maxalliy kommunal xo'jalikka raxbarlik єilish 

5/ Ijro etuvchi xokimyatni Qaysiorgan amalga oshiradi? 

 

A) Vazirlar Maxkamasi  

B) Prezident 

 

V) Prezident va Vazirlar Maxkamasi  

G) Oliy Majlis 6. Quyidagilardan qaysi biri fuqarolik huquqining prinsipi hisoblanadi? 

 

A) fuqarolik-huquqiy munosabat ishtirokchilarining tengligi  

B) shartnomalar erkinligi 

 

V) mulkning daxlsizligi  

G) barchasi to'g’ri 

 

7) O'zbekiston Respublikasining Mehnat Kodeksi qachon qabul qilingan ? 

A) 1992 yil            

B) 1994 yil 

 

V) 1995 yil              G) 1996 yil 

 

8. Haftalik ish vaqti necha soatdan oshmasligi lozim? 

 

A) 38 soat  

B) 42 soat 

 

V) 40 soat  

G) 36 oat 

 

9. Nikoh qaysi organda qayd etiladi ? 

 

A) sudda  

B) hokimiyatda 

 

V) fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organida  

G) fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlarida 

 

10. Jinoyat huquqining manbalarini ayting? 

 

A) Jinoyat Kodeksi  

B) Jinoyat protsesual kodeksi 

 

V) Jinoyat ijroiya kodeksi  

G) barchasi to'g’ri 

 


 

400


“Huquqshunoslik. O’zbekiston Respublikasi Konstitusiyasini o’rganish”  

fanidan oraliq baholash test savollari 

5-Variant 

1. O’zbekiston xalkini kimlar tashkil kiladi? 

 

A) uzbeklar  

B) fukaroligi bulmagan shaxslar 

 

V) barcha millat vakillari  

G) millatidan kat'i nazar O’zbekiston fukarolari    2.O’zbekiston Respublikasi tashki siyosatining Konstitutsiyaviy prinsiplariga kaysilar      

     kirmaydi? 

  A) davlatlarning suveren tengligi 

  B) chegaralarning daxlsizligi 

  V) nizolarni tinch yo'l bilan xal etish 

 

G) boshka davlatlarning manfaatlarini inobatga olish  

3. Kuyidagilardan Qaysibiri shaxsiy huquqlarga kiradi? 

 

A) e'tikod erkinligi  

B) bilim olish huquqi 

 

V) saylov huquqi  

G) mulkdor bulish huquqi 

 

4. Voyaga yetmaganlarning huquqlari kimning ximoyaci ostida ? 

 

A) Konstitutsiya va konunlarning  

B) Xalkning 

 

V) Davlatning   

G) Prezidentning 5. Kuyidagilardan Qaysibiri O’zbekiston Respublikasi fukarolarining barchlariga kirmaydi? 

 

A) Solik va maxalliy yigimlarni tulash  

B) Ma'naviy va madaniy merosni asrab-avaylash 

 

V) Saylovlarda ishtirok etish  

G) Xarbiy yoki mukobil xizmatni utash 6. Davlat boshqaruvining qanday shakllari mavjud? 

 

A) cheklangan monarxiya, demokratiya   

B) monarxiya, respublika 

 

V) unitar, federativ, konfederativ  

G) totalitar, demokratiya 

 

7.  Quyidagilardan  qaysi  biri  huquq  va  ahloqning  o'zaro  farqlanuvchi  tomonlarini  aks 

ettiradi? 

 

A) tarixiy qadriyat ekanligi   

B) har ikkalasi ham inson ongida ijobiy xulqni shakllantiradi 

 

V) qaror topishi va ta'minlanish usullari bo'yicha farq qiladi  

G) har ikkalasi ham o'zaro ziddiyatda bo'ladi 

 

8.  Ma'muriy huquq tizimi to'g’ri keltirilgan qatorni toping? 

 

A) umumiy qism   

B) umumiy va maxsus qism 

 

V) umumiy va boshqaruv qismlar  

G) ma'muriy javobgarlik va jazo 

 

9. Ma'muriy javobgarlik subyekti necha yoshdan boshlanadi? 

 

A)  13 yosh   

B)  14 yosh 

 

V)  18 yosh  

G)  16 yosh 

 

10. Fuqarolik huquqi qanday munosabatlarni tartibga soladi? 

 

A) mulkiy va shaxsiy nomulkiy munosabatlarni   

B) davlat organlari o'rtasidagi munosabatlarni  

 

V) fuqarolar o'rtasidagi munosabatlarni   

G) Mulkiy va shartnomaviy munosabatlarni  

 

 

 

401


“Huquqshunoslik. O’zbekiston Respublikasi Konstitusiyasini o’rganish”  

fanidan oraliq baholash test savollari  

6-Variant 

1.  Siyosiy  partiyalar  o'z  faoliyatlarini  moliyaviy  ta'minlanish  manbalari  xakida 

Qaysiorganga xisobot beradilar? 

 

A) Prezidentga    

B) Bosh Vazirga 

 

V) Oliy Majlisga  

G) Bosh Prokurorga 

 

2) O’zbekiston Respublikasi kanday ma'muriy-xududiy birliklardan iborat? 

  A) viloyatlar, tumanlar, shaxarlar 

 

B) viloyatlar, tumanlar, shaxarlar, kishloklar, ovullar    V) viloyatlar, tumanlar, shaxarlar, shaxarchalar, kishloklar, ovullar 

 

G) viloyatlar, tumanlar, shaxarlar, shaxarchalar, kishloklar, ovullar, Korakalpogiston Respublikasi  

3. Qaysiinstansiya (boskich) sudyalari saylanadi? 

 

A) Oliy Sud  

B) Viloyat sudlari 

 

V) Tuman va shaxar sudlari  

G) Xujalik sudlari 

  4.  O'zbekiston  Respublikasining  sudlari  tomonidan  xukm  kilingan  shaxslarni  avf  etish 

Qaysiorganning     

      vakolatiga taalukli ? 

A) Prezidentning 

B) Konstitutsiyaviy Sudning 

V) Oliy sudning 

G) Oliy Majlisning 

5. Vazirlar Maxkamasi kanday turdagi normativ-huquqiy xujjatlar kabul kiladi? 

 

A) Karorlar  

B) Farmonlar 

 

V) Farmoyishlar 6.  Mulk  huquqiga  nisbatan  subyektiv  huquq  …  huquqlaridan  iborat.  Nuqtalar  o'rniga 

to'g’ri javob keltirilgan qatorni toping ? 

 

A) egalik qilish  

B) tasarruf etish 

 

V) egalik qilish, foydalanish, tasarruf etish  

G) egalik qilish, foydalanish 

 

7) Mehnat shartnomasi qanday shaklda tuziladi ? 

A) yozma 

B) og’zaki 

 

V) yozma va og’zaki              G) mehnat shartnomasini qanday shaklda tuzilishi ahamiyatga ega emas 

 

8. Nikoh tuzish erkaklar uchun necha yoshdan belgilanadi? 

 

A) 16 


 

B) 17 


 

V) 18 


 

G) 20 


 

9.  Er-xotinning  nikoh  davomida  orttirgan  mol-mulklari  …  hisoblanadi.  Nuqtalar  o'rniga 

to'g’ri javobni   

                  qo'ying ? 

 

A) xususiy mulk  

B) shaxsiy mulk 

 

V) birgalikdagi umumiy mulk  

G) barchasi tugri 

 

10. Jinoyat tarkibining elementlari to'g’ri sanalgan qatorni toping? 

 

A) jinoyatning obyekti, obyektiv tomoni, subyekti, subyektiv tomoni  

B) ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan, uncha og’ir bo'lmagan, og’ir va o'ta og’ir jinoyatlar  

 

V) ijtimoiy xavfliligi, huquqqa xilofliligi, aybning mavjudligi, jazoga sazovorligi  

G) g’ayriqonuniylik 

 


 

402


“Huquqshunoslik. O’zbekiston Respublikasi Konstitusiyasini o’rganish”  

fanidan oraliq baholash test savollari  

7-Variant  

             1. O’zbekiston Respublikasida davlat xokimiyatining tizimi kanday prinsipga asoslanadi? 

 

A) umuminsoniy  

B) demokratik 

  V) konun chikaruvchi, ijro etuvchi va sud xokimiyatiga bo'linishi  

 

G) barcha javoblar tugri  

2. Davlat, uning organlari, mansabdor shaxslar, jamoat birlashmalari, fukarolar nimaga      

                 asosan ish kuradilar? 

  A) Konstitutsiya va konunlarga muvofik 

  B) Prezident farmonlariga 

  V) Oliy Majlisning karorlariga 

 

G) A,V javoblar tugri  

3. O’zbekiston Respublikasi xalkaro munosabatlarga kanday asoslarda kirishadi? 

 

A) teng huquqli   

B) tula huquqli 

 

V) uzaro manfaatdorlik  

G) chegaralar dxlsizligi 

 

4.Konstitutsiyaga kura eng ogir jinoyat deb Qaysitopiladi? 

 

A) Konstitutsiya va konunlarni buzish  

B) Davlatga xiyonat 

 

V) inson xayotiga suikasd kilish  

G) shaxsiy huquqlarni cheklash 

 

5.  Davlat  organlari  va  mansabdor  shaxslarga  ariza,  shikoyat  va  takliflar  bilan  murojaat 

kilish   

                 fukarolarning Qaysiguruxdagi huquqlariga kiradi? 

 

A) Siyosiy huquqlarga  

B) Ijtimoiy huquqlarga 

 

V) Iktisodiy huquqlarga  

G) shaxsiy huquqlarga 6. Davlat tuzilishining qanday shakllari mavjud? 

 

A) cheklangan monarxiya, demokratiya   

B) monarxiya, respublika 

 

V) unitar, federativ, konfederativ  

G) totalitar, demokratiya 

 

7. Huquqning qanday funksiyalari mavjud? 

 

A) tartibga solish, tizimlilik   

B) rasmiylik, muhofaza etish 

 

V) tartibga solish, muhofaza etish  

G) rioya etish va foydalanish 

 

8.  Ma'muriy-huquqiy munosabatlar qanday guruhlarga bo'linadi? 

 

A) gorizontal   

B) to'g’ri va egri chiziq bo'yicha  

 

V) gorizontal, vertikal  

G) rioya etish va foydalanish 

 

9.  Mansabdor  shaxaslarga  nisbatan  qo'llanlishi  mumkin  bo'lgan  ma'muriy  jarimaning  eng 

ko'p   

                 miqdori? 

 

A) eng kam oylik ish haqining 3 baravarigacha   

B) eng kam oylik ish haqining 4 baravarigacha  

 

V) eng kam oylik ish haqining 5 baravarigacha   

G) eng kam oylik ish haqining 10 baravarigacha 

 

10. Fuqaroning muomala layoqati necha yoshdan vujudga keladi? 

 

A) 14 yoshdan   

B) 16 yoshdan  

 

V) 15 yoshdan  

G) 18 yoshdan 

 


 

403


“Huquqshunoslik. O’zbekiston Respublikasi Konstitusiyasini o’rganish” 

fanidan oraliq baholash test savollari 

8-Variant 

1.  O'zbekiston  Respublikasi  Xisob  palatasining  xisobotini  ko'rib  chikish  Qaysi  organning 

vakolatiga kiradi 

A) Prezidentning  

 

B) Oliy Majlis Senatining  

V) Vazirlar Maxkamasining 

 

G) Oliy Majlis Konunchilik palatasining 2) O’zbekiston Respublikasi kanday ma'muriy-xududiy birliklardan iborat? 

  A) viloyatlar, tumanlar, shaxarlar 

 

B) viloyatlar, tumanlar, shaxarlar, kishloklar, ovullar    V) viloyatlar, tumanlar, shaxarlar, shaxarchalar, kishloklar, ovullar 

 

G) viloyatlar, tumanlar, shaxarlar, shaxarchalar, kishloklar, ovullar, Korakalpogiston Respublikasi 3. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy Sudining karorlari kachondan boshlab kuchga 

kiradi? 

 

A) Kabul kilingandan boshlab  

B) Konstitutsiyaviy Sud Raisi imzolagandan boshlab 

 

V) Matbuotda e'lon kilingandan boshlab  

G) Barcha javoblar tugri 

 

4. Kanday fukarolar saylovlarda katnashish huquqiga ega emas ? 

 

A) muomalaga layokatsiz deb topilgan fukarolar  

B) ozodlikdan maxrum kilish joylarida saklanayotgan shaxslar 

 

V) muttasil giyoxvandlik va spirtli ichmliklarni iste'mol kiluvchi shaxslar  

G) Barcha javoblar tugri 

 

D) A,B javoblar tugri  5. Maxalliy xokimiyat organlariga kuyidagi Qaysikavolatlar taalukli emas? 

A) konuniylikni, huquqiy-tartibotni va fukarolarning xavfsizligini ta'minlash 

B) atrof-muxitni muxofaza kilish 

V) Maxalliy budjetni tasdiklash 

G) maxalliy kommunal xo'jalikka raxbarlik kilish 

6. Yuridik shaxslarning qanday turlari mavjud ? 

 

A)  aksionerlik  jamiyatlari,  ma'suliyati  cheklangan  jamiyat,  fuqarolarning  o'zini-o'zi  boshqarish organlari 

 

B) tijoratchi va tijoratchi bo'lmagan yuridik shaxslar  

V) aksionerlik jamiyatlari,  

 

G) egalik qilish, foydalanish  

7) Mehnat shartnomasi qanday shaklda tuziladi ? 

A) yozma 

B) og’zaki 

 

V) yozma va og’zaki              G) mehnat shartnomasini qanday shaklda tuzilishi ahamiyatga ega emas 

 

8. Nikoh tuzish quyidagi qanday shartlardan iborat? 

 

A) erkak va ayolning o'zaro ixtiyoriy roziligi, nikoh yoshiga yetganlik  

B) nikoh tuzishga monelik qiladigan holatlarning yo'qligi 

 

V) erkak va ayolning o'zaro hohishi  

G) to'g’ri javob yo'q 

 

9. Jinoyat subyektiv tomonining belgilari nimadan iborat ? 

 

A) jinoyat sodir etish vaqti, joyi, usuli  

B) ijtimoiy xavfli qilmish bilan oqibat o'rtasidagi sababiy bog’lanish 

 

V) jinoiy javobgarlikka tortish yoshiga yetish, aqlirasolik  

G) ayb, motiv, maqsad 

 

10. Jinoyatda ishtirokchilikning turlarini sanab bering? 

 

A) bajaruvchi, tashkilotchi  

B) uyushgan gurux, jinoiy uyushma  

 

V) bajaruvchi, dalolatchi, tashkilotchi, yordamchi G) uyushgan gurux, bajaruvchi, dalolatchi 

 

  

404


“Huquqshunoslik. O’zbekiston  Respublikasi Konstitutsiyasini o’rganish”   

 o’quv  kursi  bo’yicha nazorat-test savollari 

1-variant 

 

1. Kuyidagi jumlalardan kaysi biri Konstitutsiyaning mukaddamasida uz aksini topmagan? 

 

A)Inson  huquqlariga va davlat suvereniteti goyalariga sodikligini tantanali ravishda e'lon kilish  

B) Insonparvar demokratik  huquqiy davlat barpo etish 

 

V) Respublika fukarolarining munosib xayet kechirishlarini ta'minlashga intilish  

G) Xalkaro x'ukukning umume'tirof etilgan koidalarini tan olish 

 

D) Davlat, xalk irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat kilish  

2. Konstitutsiyaga binoan, davlat organlari va mansabdor shaxslar kimning oldida ma'suldirlar? 

 

A) Jamiyat va fukarolar oldida  

B) Saylovchilar oldida 

 

V) Prezident oldida  

G) Prokuratura oldida 

 

D) Konstitutsiyaviy sud oldida  

3. O’zbekiston  Respublikasi davlat xokimiyatining birdan-bir manbai? 

 

A) xalk   

B) konun 

 

V) Xukumat  

G) Saylovchilar 

 

D) Davlat  

4. Kimga shaxsiy daxlsizlik  huquqi beriladi 

 

A) xar bir fukaroga  

B) Prezidentga 

 

V) Deputatlarga  

G) Prokuror va tergovchilarga 

 

D) Sudyalarga  

5. O’zbekiston  Respublikasi fukarolari kaysi uyushmalarda ishtirok etish  huquqiga ega emaslar? 

 

A) Kasaba uyushmalarida  

B) Jamoat birlashmalarida 

 

V) Ommaviy xarakatlarda  

G) Siyesiy partiyalarda 

 

D) Barchasida ishtirok etish  huquqiga egalar  

6. Konstitutsiyaga kura kanday shakldagi olish davlat tomonidan kafolatlanadi? 

 

A) Umumiy ta'lim  

B) Boshlangich ta'lim 

 

V) Oliy ta'lim  

G) Urta maxsus ta’lim 

 

D) Tugri javob yuk  

7) Kaysi organ O’zbekiston  Respublikasining konun chikaruvchi organidir? 

 

A) Prezident  

B) Oliy Majlis 

 

V) Vazirlar Maxkamasi  

G) Oliy Sud 

 

D) Konstitutsiyaviy Sud  

8. Kuyidagi kaysi vakolat O’zbekiston  Respublikasi Prezidentiga taalukli emas? 

 

A) Viloyat xokimlarini tayinlash va lavozimidan ozod etish  

B) Toshkent shaxar xokimini tayinlash va lavozimidan ozod etish 

 

V) Tuman xokimlarini tayinlash  

G) Barcha javoblar tugri 

 

D) B va V tugri  

9. Xokimlar uz vakolatlarini kanday asosda amalga oshiradilar 

 

A) Yakkaboshchilik asosida  

B) Buyruklar asosida 

 

V) Takliflar asosida  

G) Maslaxatlashuv asosida 

 

D) B va V javoblar tugri  

10. Amnistiya tugrisidagi Prezidentning farmonlarini kaysi organ tasdiklaydi? 

 

A) Vazirlar Maxkamasi  

B) Oliy Sud 

 

V) Konstitutsiyaviy Sud  

G) Senat  

 

 

 

405


O’zbekiston  Respublikasi Konstitutsiyasini o’rganish  va  huquqshunoslik» 

 o’quv  kursi  bo’yicha nazorat-test savollari 

2-variant 

 

1.Konstitutsiya iborasi nimani anglatadi? 

 

A) Tuzlish  

B) Belgilash  

 

V) Tasdiklash  

G) Barcha javoblar tugri 

 

2.  O’zbekiston    Respublikasi  Konstitutsiyasining  loyixasi  ikkinchi  bor  matbuotda  kachon  e'lon          

kilingan? 

 

A) 1991 yil 31 avgustda  

B) 1992 yil 2 dekabrda 

 

V) 1992 yil 26 sentabrda  

G) 1992 yil 8 dekabrda 

 

3. O’zbekiston  Respublikasida demokratiya kanday prinsiplarga asoslanadi? 

 

A) umuminsoniy  

B) milliy 

 

V) konuniy  

G) xurfikrlilik 

 

4. Demokratik  huquq va erkinliklar kim tomonidan ximoya kilinadi ? 

 

A) Konstitutsiya va konunlar bilan  

B) Xalk tomonidan 

 

V) Prokuratura tomonidan  

G) Prezident tomonidan 

 

5. O’zbekiston  Respublikasida bank tizimni kaysi organ boshkaradi? 

 

A) Prezident  

B) Vazirlar Maxkamasi 

 

V) Markaziy bank  

G) Tijorat banklari 

 

6. Prokuratura organlari uz vakolatlarini kimga buysunib amalga oshiradilar? 

 

A) Prezidentga  

B) Bosh Vazirga 

 

V) Konunga  

G) Bosh Prokurorga 

 

7) Kaysi organ O’zbekiston  Respublikasida soliklarni joriy kiladi? 

 

A) Prezident  

B) Oliy Majlis 

 

V) Vazirlar Maxkamasi  

G) Oliy Sud 

 


Katalog: mexmat -> books -> I%20blok%20fanlari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari kafedrasi
I%20blok%20fanlari -> Alishyer navoiy nomidagi samarqand davlat univyersityeti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat un

Download 4.21 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   48
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling