Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti


Download 7.17 Kb.
Pdf ko'rish
bet9/22
Sana16.02.2017
Hajmi7.17 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22

 
 
III. Ijodiy 
fikrlovchilikka oid 
(evristik) 
(harakatlarni 
tanlash) 
   Mustaqil  ishlab  chiqilgan  ish 
tartibi: 
mantiqan 
tuzilgan, 
asoslangan  o’zaro  bog’liq  bo’lgan 
to’g’ri  xulosa  chiqarish  orqali  bir 
xil 
bo’lmagan 
topshiriqlarni 
yechish 
uchun 
o’zlashtirilgan 
bilimlarni 
o’zgartira 
olish 
ko’nikmalarini  tekshirish  ta’lim 
oluvchilar  berilgan topshiriq  va uni 
yechish  uchun  ma’lum  bo’lgan 
qoidalar 
asosida 
mustaqil 
ish 
tartibini tuzishi kerak   
Ichi bo’sh sharning hajmi V = 1 l va 
og’irligi G = 5 N. Bu shar suv yuziga 
qalqib chiqadimi yoki cho’kadimi?  
 
A) Suv yuziga qalqib chiqadi 
B) Suvga cho’kadi 
C) Suv sathiga yaqin keladi 
D) Suvga qisman botiriladi. 

 
26
5 -TEST 
 
Ko’zlanayotgan 
natija: BMK 
o’zlashtirish 
darajasi 
Tekshiruvning mazmunli 
ko’rsatkichlari 
Topshiriqlar 
 
I.  
O’quvchilikka oid 
(tanish bo’yicha 
harakatlanishi) 
   Eslab qolish, tanish va qayta aytib 
berish 
bilan 
bog’liq 
bo’lgan 
bilimlarni  tekshirish–ta’lim  oluvchi 
o’quv  axborotini  muddat,  dalil, 
formula, 
qoida, 
qonunlar 
ko’rinishida 
eslashi 
va 
qayta 
tiklashi lozim 
.Vater chizig’i deb nimaga aytamiz? 
A) suzayotgan jism normal xolatda 
uning o’rtasidan o’tgang 0-0 o’qi, 
B) suzish tekisligi bilan jism sirtining 
kesishish chizig’i, 
C)  suzayotgan jismning og’irlik 
markazidan o’tuvchi chiziq, 
D) suzish tekisligiga perpendikulyar 
bo’lgan chiziq. 
 
II. Tartiblilikka oid 
(algoritm) (namuna, 
o’xshashlik 
bo’yicha 
harakatlanish) 
   Amaliyotda  yuzaki  sharo-itlarda 
bilimlar  (qoida,  qonunlar)ni  amaliy 
qo’llash  ko’nikmalarini  tekshirish: 
ta’lim  oluvchi  avval  o’rgangan 
namuna  bo’yicha  vazifa/  topshi-
riqni bajarishi kerak.  
Jism suyuqlikda turg’unlik xolatida 
bo’lishi uchun qaysi shartlar bajarishini 
kerak? 
A) 
G
P
A
3

    
B) 
G
P
A

    
C) 
G
P
A
2

             D) 
G
P
A

   
 
III. Ijodiy 
fikrlovchilikka oid 
(evristik) 
(harakatlarni 
tanlash) 
   Mustaqil  ishlab  chiqilgan  ish 
tartibi: 
mantiqan 
tuzilgan, 
asoslangan  o’zaro  bog’liq  bo’lgan 
to’g’ri  xulosa  chiqarish  orqali  bir 
xil 
bo’lmagan 
topshiriqlarni 
yechish 
uchun 
o’zlashtirilgan 
bilimlarni 
o’zgartira 
olish 
ko’nikmalarini  tekshirish  ta’lim 
oluvchilar  berilgan topshiriq  va uni 
yechish  uchun  ma’lum  bo’lgan 
qoidalar 
asosida 
mustaqil 
ish 
tartibini tuzishi kerak   
Ichi bo’sh sharning hajmi V = 1 l va 
og’irligi G = 1 N. Bu shar suv yuziga 
qalqib chiqadimi yoki cho’kadimi?  
 
A) Suv yuziga qalqib chiqadi 
B) Suvga cho’kadi 
C) Suv sathiga yaqin keladi 
D) Suvga qisman botiriladi. 
 
 

 
27 
6 -TEST 
 
Ko’zlanayotgan 
natija: BMK 
o’zlashtirish 
darajasi 
Tekshiruvning mazmunli 
ko’rsatkichlari 
Topshiriqlar 
 
I.  
O’quvchilikka oid 
(tanish bo’yicha 
harakatlanishi) 
   Eslab qolish, tanish va qayta aytib 
berish 
bilan 
bog’liq 
bo’lgan 
bilimlarni  tekshirish–ta’lim  oluvchi 
o’quv  axborotini  muddat,  dalil, 
formula, 
qoida, 
qonunlar 
ko’rinishida 
eslashi 
va 
qayta 
tiklashi lozim 
Quvurlarda qachon suyuqlik harakat 
rejimi turbulent deb qaraldi? 
A) suyuqlikni ideal deb qarasak 
B) suyuqlik laminar rejimda harakatlansa 
C) Reynolds soni 2320 dan yuqori bo’lsa 
D) maxalliy qarshilik hisobga olinmasa 
 
II. Tartiblilikka oid 
(algoritm) (namuna, 
o’xshashlik 
bo’yicha 
harakatlanish) 
   Amaliyotda  yuzaki  sharo-itlarda 
bilimlar  (qoida,  qonunlar)ni  amaliy 
qo’llash  ko’nikmalarini  tekshirish: 
ta’lim  oluvchi  avval  o’rgangan 
namuna 
bo’yicha 
vazifa/ 
topshiriqni bajarishi kerak.  
Qaysi  ifoda  Reynolds  soni  ekanligini 
ko’rsating? 
A) 
v
d
V
2
Re 
       B) 
2
Re
V
vd

 
 
C) 
v
Vd
2
Re 
       D) 
v
Vd

Re
  
 
III. Ijodiy 
fikrlovchilikka oid 
(evristik) 
(harakatlarni 
tanlash) 
   Mustaqil  ishlab  chiqilgan  ish 
tartibi: 
mantiqan 
tuzilgan, 
asoslangan  o’zaro  bog’liq  bo’lgan 
to’g’ri  xulosa  chiqarish  orqali  bir 
xil 
bo’lmagan 
topshiriqlarni 
yechish 
uchun 
o’zlashtirilgan 
bilimlarni 
o’zgartira 
olish 
ko’nikmalarini  tekshirish  ta’lim 
oluvchilar  berilgan topshiriq  va uni 
yechish  uchun  ma’lum  bo’lgan 
qoidalar 
asosida 
mustaqil 
ish 
tartibini tuzishi kerak   
Suv  solingan  ochiq  idishning  yon 
devoridan  ko’ndalang  kesimi  doira 
bo’lgan tirqish bor bo’lib, uning diametri 
d=0,05  m.,  markazidagi  tazyiq  esa 
N=14,2 m bo’lsa, oqim rejimini aniqlang 
A) laminar 
B) turbulent 
C) sokin ilgarilanma 
D) jo’shqin ilgarilanma 
 
 
 
 

 
28
7 -TEST 
 
Ko’zlanayotgan 
natija: BMK 
o’zlashtirish 
darajasi 
Tekshiruvning mazmunli 
ko’rsatkichlari 
Topshiriqlar 
 
I.  
O’quvchilikka oid 
(tanish bo’yicha 
harakatlanishi) 
   Eslab qolish, tanish va qayta aytib 
berish 
bilan 
bog’liq 
bo’lgan 
bilimlarni  tekshirish–ta’lim  oluvchi 
o’quv  axborotini  muddat,  dalil, 
formula, 
qoida, 
qonunlar 
ko’rinishida 
eslashi 
va 
qayta 
tiklashi lozim 
Naychadan  oqib  chiqayotgan  sarf  bilan 
teshikdan  oqib  chiqayotgan  sarfning  bir 
biridan farqi nimada? 
 A) siqilish koeffisiyentida    
B) sarf koeffisiyentida 
 C) karshilik koeffisiyentida   
D) tezlik koeffisiyentida 
 
II. Tartiblilikka oid 
(algoritm) (namuna, 
o’xshashlik 
bo’yicha 
harakatlanish) 
   Amaliyotda  yuzaki  sharo-itlarda 
bilimlar  (qoida,  qonunlar)ni  amaliy 
qo’llash  ko’nikmalarini  tekshirish: 
ta’lim  oluvchi  avval  o’rgangan 
namuna 
bo’yicha 
vazifa/ 
topshiriqni bajarishi kerak.  
Yupqa  devordagi  kichik  teshiklardan 
oqib  chiqayotgan  sarf  qaysi  formula 
yordamida hisoblanadi? 
A) 
gH
Q
2
93
,
0


   
B)  
gH
Q
2
62
,
0


   
C) 
gH
Q
2
82
,
0


   
D) 
gH
Q
2
65
,
0


  
 
III. Ijodiy 
fikrlovchilikka oid 
(evristik) 
(harakatlarni 
tanlash) 
   Mustaqil  ishlab  chiqilgan  ish 
tartibi: 
mantiqan 
tuzilgan, 
asoslangan  o’zaro  bog’liq  bo’lgan 
to’g’ri  xulosa  chiqarish  orqali  bir 
xil 
bo’lmagan 
topshiriqlarni 
yechish 
uchun 
o’zlashtirilgan 
bilimlarni 
o’zgartira 
olish 
ko’nikmalarini  tekshirish  ta’lim 
oluvchilar  berilgan topshiriq  va uni 
yechish  uchun  ma’lum  bo’lgan 
qoidalar 
asosida 
mustaqil 
ish 
tartibini tuzishi kerak   
Suv  solingan  ochiq  idishning  yon 
devorida 
ko’ndalang 
kesimi 
doira 
bo’lgan  tirqish  mavjud.  Agar  tirqish 
diametri  d=0,06  m,  suvning  harorati  20
0
 
S  bo’lsa,  hamda  tirqish  markazidagi 
tazyiq  N=15  m  bo’lsa,  tirqishdan  oqib 
chiqayotgan suyuqlik sarfini aniqlang 
A) 1,210
-4
 m
3
/sek 
B) 1,010
-4
 m
3
/sek 
C) 1,110
-4
 m
3
/sek 
D) 1,510
-4
 m
3
/sek 
 
 
 
 

 
29 
8 -TEST 
 
Ko’zlanayotgan 
natija: BMK 
o’zlashtirish 
darajasi 
Tekshiruvning mazmunli 
ko’rsatkichlari 
Topshiriqlar 
 
I.  
O’quvchilikka oid 
(tanish bo’yicha 
harakatlanishi) 
   Eslab qolish, tanish va qayta aytib 
berish 
bilan 
bog’liq 
bo’lgan 
bilimlarni  tekshirish–ta’lim  oluvchi 
o’quv  axborotini  muddat,  dalil, 
formula, 
qoida, 
qonunlar 
ko’rinishida 
eslashi 
va 
qayta 
tiklashi lozim 
Gidravlik radius qaysi formula 
yordamida hisoblanadi? 
A) 
t
W

      B) 
w
Q

  
C) 
x
w

      D) 
uda
Q
w


 
 
II. Tartiblilikka oid 
(algoritm) (namuna, 
o’xshashlik 
bo’yicha 
harakatlanish) 
   Amaliyotda  yuzaki  sharo-itlarda 
bilimlar  (qoida,  qonunlar)ni  amaliy 
qo’llash  ko’nikmalarini  tekshirish: 
ta’lim  oluvchi  avval  o’rgangan 
namuna  bo’yicha  vazifa/  topshi-
riqni bajarishi kerak.  
Quyidagi formulada qanday kesimdagi 
kanalning ho’llangan perimetrini 
ifodalaydi?       
2
1
*
2
m
h
b
x 
A) uchburchak novlar uchun,  
B) to’g’ri to’rtburchak nov uchun  
C) silindrik trubalarda suyuqlik to’lib 
oqqanda 
D) trapeseidal nov uchun  
 
III. Ijodiy 
fikrlovchilikka oid 
(evristik) 
(harakatlarni 
tanlash) 
   Mustaqil  ishlab  chiqilgan  ish 
tartibi: 
mantiqan 
tuzilgan, 
asoslangan  o’zaro  bog’liq  bo’lgan 
to’g’ri  xulosa  chiqarish  orqali  bir 
xil 
bo’lmagan 
topshiriqlarni 
yechish 
uchun 
o’zlashtirilgan 
bilimlarni 
o’zgartira 
olish 
ko’nikmalarini  tekshirish  ta’lim 
oluvchilar  berilgan topshiriq  va uni 
yechish  uchun  ma’lum  bo’lgan 
qoidalar 
asosida 
mustaqil 
ish 
tartibini tuzishi kerak   
Kengligi 1 m, tubining bo’ylama qiyaligi 
i
geom.
=  0,005,  undagi  suvning  chuqurligi 
0,2  m  bo’lgan  tuproq  ariqning  suv 
o’tkazish imkoniyatini hisoblang. 
A) 0,154 m
3
/sek 
B) 0,100 m
3
/sek 
C) 0,114 m
3
/sek 
D) 0,150 m
3
/sek 
 
 
 

 
30
9 -TEST 
 
Ko’zlanayotgan 
natija: BMK 
o’zlashtirish 
darajasi 
Tekshiruvning mazmunli 
ko’rsatkichlari 
Topshiriqlar 
 
I.  
O’quvchilikka oid 
(tanish bo’yicha 
harakatlanishi) 
   Eslab qolish, tanish va qayta aytib 
berish 
bilan 
bog’liq 
bo’lgan 
bilimlarni  tekshirish–ta’lim  oluvchi 
o’quv  axborotini  muddat,  dalil, 
formula, 
qoida, 
qonunlar 
ko’rinishida 
eslashi 
va 
qayta 
tiklashi lozim 
Bu ifoda 
2
2
1
1
v
w
v
w

 qaysi formula? 
A) uzviymaslik tenglamasi,   
B) real suyuqlik uchun Bernulli 
tenglamasi, 
C) ideal suyuqlik uchun D.Bernulli 
tenglamasi, 
D) sarfni aniqlash formulasi. 
 
II. Tartiblilikka oid 
(algoritm) (namuna, 
o’xshashlik 
bo’yicha 
harakatlanish) 
   Amaliyotda  yuzaki  sharo-itlarda 
bilimlar  (qoida,  qonunlar)ni  amaliy 
qo’llash  ko’nikmalarini  tekshirish: 
ta’lim  oluvchi  avval  o’rgangan 
namuna  bo’yicha  vazifa/  topshi-
riqni bajarishi kerak.  
Quvur uzunligi bo’yicha yo’qolgan 
energiya  qaysi formula bilan 
hisoblanadi? 
A) Puazeyl formulasi,  
B) Darsi-Veysbax formulasi, 
C) Borda formulasi,   
D) Shezi formulasi. 
 
III. Ijodiy 
fikrlovchilikka oid 
(evristik) 
(harakatlarni 
tanlash) 
   Mustaqil  ishlab  chiqilgan  ish 
tartibi: 
mantiqan 
tuzilgan, 
asoslangan  o’zaro  bog’liq  bo’lgan 
to’g’ri  xulosa  chiqarish  orqali  bir 
xil 
bo’lmagan 
topshiriqlarni 
yechish 
uchun 
o’zlashtirilgan 
bilimlarni 
o’zgartira 
olish 
ko’nikmalarini  tekshirish  ta’lim 
oluvchilar  berilgan topshiriq  va uni 
yechish  uchun  ma’lum  bo’lgan 
qoidalar 
asosida 
mustaqil 
ish 
tartibini tuzishi kerak   
Rasmda  tasvirlangan  tutash  suv  uzatish 
quvurlari  tasvirlangan. 
Agar  quvur 
ko’ndalang  kesimlari  yuzasi   

1
  =  0.05 
m
2
  va 

2
  =  0.01  m
2
    bo’lsa,  u  holda 
undagi  oqim  uchun  v
  1
  =  1  m/sek 
bo’lganda v
 2
 = . . . m/sek ? 
A) 2 m/sek 
B) 3 m/sek 
C) 4 m/sek 
D) 5 m/sek 
 
 
 
 

 
31 
10 -TEST 
 
Ko’zlanayotgan 
natija: BMK 
o’zlashtirish 
darajasi 
Tekshiruvning mazmunli 
ko’rsatkichlari 
Topshiriqlar 
 
I.  
O’quvchilikka oid 
(tanish bo’yicha 
harakatlanishi) 
   Eslab qolish, tanish va qayta aytib 
berish 
bilan 
bog’liq 
bo’lgan 
bilimlarni  tekshirish–ta’lim  oluvchi 
o’quv  axborotini  muddat,  dalil, 
formula, 
qoida, 
qonunlar 
ko’rinishida 
eslashi 
va 
qayta 
tiklashi lozim 
Bu formula nimani ifodalaydi? 
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
g
V
P
Z
g
V
P
Z


A) ideal suyuqlik uchun D.Bernulli 
tenglamasini 
B) Real suyuqlik uchun Bernulni 
tenglamasini 
C) Eyler tenglamasini (harakatdagi 
suyuqlik uchun) 
D) Arximed formulasini 
 
II. Tartiblilikka oid 
(algoritm) (namuna, 
o’xshashlik 
bo’yicha 
harakatlanish) 
   Amaliyotda  yuzaki  sharoitlarda 
bilimlar  (qoida,  qonunlar)ni  amaliy 
qo’llash  ko’nikmalarini  tekshirish: 
ta’lim  oluvchi  avval  o’rgangan 
namuna  bo’yicha  vazifa/  topshi-
riqni bajarishi kerak.  
Barqaror 
harakatlanayotgan 
ideal 
suyuqlik  zarrachalari  uchun  D.Bernulli 
tenglamasi – bu: 
A)  
g
v
Rr
h
тр
2
4
1
2;        
B)   
g
v
g
p
z
H
2
2


C)  
g
v
h
м
2
2;                  
D)  
2
2
v
p
gz
gH


 
III. Ijodiy 
fikrlovchilikka oid 
(evristik) 
(harakatlarni 
tanlash) 
   Mustaqil  ishlab  chiqilgan  ish 
tartibi: 
mantiqan 
tuzilgan, 
asoslangan  o’zaro  bog’liq  bo’lgan 
to’g’ri  xulosa  chiqarish  orqali  bir 
xil 
bo’lmagan 
topshiriqlarni 
yechish 
uchun 
o’zlashtirilgan 
bilimlarni 
o’zgartira 
olish 
ko’nikmalarini  tekshirish  ta’lim 
oluvchilar  berilgan topshiriq  va uni 
yechish  uchun  ma’lum  bo’lgan 
qoidalar 
asosida 
mustaqil 
ish 
tartibini tuzishi kerak   
Ikkala  tarafi  ha  ochiq  ikkita  naycha 
naporli  suv  o’tkazgich  quvurga  rasmda 
tasvirlangandek ulangan. Fpfk quvurdagi 
suyuqlik  harakati  tezligi  v  =  10  m/sek 
bo’lsa,  u  holda  ikkinchi  naychadagi  h 
suyuqlik ustuni nimaga teng? 
A) 2 m 
B) 3 m 
C) 4 m 
D) 5 m 
 
 
 
 
 

 
32
1.8. REYTING BAHOLASH MEZONLARI 
 
 
Talabalar o’zlashtirishi monitoringi:  
  nazorat  (ta’lim  oluvchining  bilim,  ko’nikma  va  malakalari  darajasini  aniqlash,  o’lchash  va 
baholash jarayoni), xususan tekshirish (bilim darajasini aniqlash; joriy baholash; oraliq baholash; yakuniy 
baholash); 
  hisobga  olish  (ta’limning  muayyan  davrida  talabalar  va  o’qituvchi  faoliyatini  umumlashtirish, 
xulosalash) va uning usullari (og’zaki, yozma, test hamda amaliy topshiriqlarni bajarish). 
Baholash mezonlari jadvali (Texnologik xarita)
Ishchi o’quv 
dasturidagi 
mavzular 
tartib raqami 
(qo’shimcha 
topshiriq 
mazmuni) 
Umumiy soat 
Bahola
sh turi 
 
 
 
Nazorat shakli 
Ball 
 
 
Muddati 
(hafta) 
 
 
 
 
M
a’
ruz

A
m
al
iy 
m
as
hg’
ul
ot
 
L
abor
at

is
hi
 
M
us
ta
qi

is
h
 
Ja
m

Max. 
ball 
Sar. 
ball 
1 – semestr  
1 – 13 
18 
26 
10 
40 
94 
1-JB 
Kundalik nazorat, 
uy ishi, referat 
kollokvium, test 
25 
14 
Dekabr,  
3-hafta 
1 –9 
18 
26 
10 
40 
94 
1-OB 
Og’zaki 
25 
14 
Fevral,  
1-hafta 
2 – semestr 
14 – 20 
14 
14 

30 
66 
2-JB 
Kundalik nazorat, 
uy ishi, referat 
kollokvium, test 
20 
12 
May,  
1- hafta 
10 – 16 
14 
14 

30 
66 
2-OB 
Og’zaki 
15 

May,  
1- hafta 
1-16 
32 
40 
18 
70 
160 
YaB 
Yozma 
15 

Jadval 
bo’yicha 
 
Joriy nazoratlarda baholashlar mezoni 
 
Maksimal ball 
Baholanadigan ish turlari 
Jami  
1-JB 
2-JB Darsga nazariy tayyorgarlikni bajarish Umumiy va yakka tartibdagi uy vazifalarini bajarish 
12 


Laboratoriya,  seminar,  mustaqil  ishlarini  bajarish  va  topshirish  (har  bir 
laboratoriya, seminar, mustaqil ishi uchun maksimal ___ball) Nazorat ishi, mavzu(lar) bo’yicha test topshirish. O’quv dasturiga qo’shimcha referat yozish, amaliy topshiriqlar bajarish va 
himoya qilish (mustaqil ta’lim)  
45 
25 
20 
Jami 
10 
Fan  bo’yicha  ilmiy  konferensiya,  olimpiada,  tanlov  va  konkurslarda  ishtirok  etib,  yuqori 
o’rinlarni (1-3) egallash yoki ilmiy maqola va risolalar chop etgan talabaga rag’batlantirish 
maqsadida 45 ball doirasida 10 ballgacha qo’shimcha ball beriladi.   
Izoh: 1. Davomat uchun maksimal ball amaliyot, seminar, laboratoriya darslariga to’liq qatnashgan 
talabalarga  beriladi. Ikki  va undan ortiq  marotaba sababsiz darsga kelmagan talabaga davomat bo’yicha 
ball berilmaydi. 2. Uy topshiriqlari, laboratoriya ishlari va boshqa qo’shimcha topshiriqlarni bajarganligi 

 
33 
uchun  ball  berishda  topshiriqning  to’g’ri,  sifatli  va  muddatida  bajarilishi,  ijodiy  yondashish,  tushuntirib 
bera  olish  kabi  jihatlarga  alohida  e’tibor  beriladi.  Ushbu  topshiriqlarning  yozma  bayoni  uchun  alohida 
daftar tutiladi.   
 
Oraliq  va yakuniy nazoratlarda baholashlar mezoni 
 
Ball 
Talabaning bilim, ko’nikma, fikrlash darajasi 
1-OB  2-OB  YaB 
24-25 
15 
15 
Talaba  fanning  mohiyati  va  iqtisodiyotdagi  o’rnini,  o’tilgan  materialni  chuqur 
tushunadi, savolga aniq va to’liq javob beradi, faktlarga to’g’ri baho bera oladi, 
mustaqil  fikrlay  oladi,  xulosalarni  asoslay  olish  qobiliyatiga  ega,  javobda 
mantiqiy  ketma-ketlikka  amal  qiladi,  masalani  hal  qilishga  ijodiy  yondasha  
oladi, amaliy topshiriqlarni to’g’ri va o’ziga xos usullarda hal qila oladi, to’g’ri 
xulosa chiqaradi. 
22-23 
14 
14 
Talaba o’tilgan  materialni chuqur tushunadi,  savolga to’liq  javob  beradi,  lekin 
ayrim  noaniqliklarga  yo’l  qo’yadi,  faktlarga  to’g’ri  baho  bera  oladi,  mustaqil 
fikrlash va xulosalarni asoslay olish qobiliyatiga ega, javobda mantiqiy ketma-
ketlikka  amal  qiladi,  masalani  hal  qilishga  umuman  ijodiy  yondasha  oladi, 
amaliy  topshiriqlarni  to’g’ri  hal  qiladi,  lekin  xulosalarda  ba’zi  noaniqliklarga 
yo’l qo’yadi.  
20-21 
13 
13 
Talaba  o’tilgan  materialni  va  uning  moxiyatini  ancha  chuqur  tushunadi, 
savollarga  to’liq  javob  beradi.  Lekin  umumiy  xarakterdagi  ayrim  xatoliklarga 
yo’l qo’yadi, faktlarga to’g’ri baho bera oladi, mustaqil fikirlash va xulosalarni 
asoslash qobiliyati bor, javobda mantiqiy ketma-ketlikka amal qiladi, masalani 
hal  qilishga  ijodiy  yondasha  oladi,  amaliy  topshiriqlarni  umuman  to’g’ri  hal 
qila oladi, lekin xulosalarda noaniqliklar uchraydi.   
18-19 
12 
12 
Talaba  o’tilgan  materialni  va  uning  mohiyatini  juda  yaxshi  tushunadi, 
savollarga umuman to’liq javob beradi, lekin ayrim noaniqliklarga yo’l qo’yadi, 
faktlarga to’g’ri baho bera oladi, mustaqil fikrlay oladi, lekin ba’zi xulosalarni 
to’liq asoslab berolmaydi, masalani hal qilishga umuman ijodiy yondasha oladi, 
amaliy  topshiriqlarni  biroz  qiyinchilik  bilan,  lekin  umuman  to’g’ri  hal  qiladi, 
xulosalarida noaniqliklar uchraydi. 
16-17 
11 
11 
Talaba  o’tilgan  materialni  va  uning  iqtisodiyotdagi  ahamiyatini  yaxshi  tushu-
nadi, savollarga to’liq javob beradi, lekin ba’zi umumiy xarakterdagi xatoliklara 
yo’l qo’yadi, faktlarga baho berishda biroz qiynaladi, umuman mustaqil fikrlay 
oladi, lekin ayrim xulosalarni asoslab bera olmaydi, masalani hal qilishga ancha 
ijodiy    yondashadi,  amaliy  topshiriqlarni  hal  qilishda  ayrim  umumiy 
xarakterdagi xatoliklarga yo’l qo’yadi, xulosalarida noaniqliklar uchraydi. 
14-15 
10 
10 
Talaba  o’tilgan  materialni  va  uning  mohiyatini  umuman  tushunadi,  savollarga 
ancha aniq va to’liq javob beradi, lekin ayrim xatoliklarga yo’l qo’yadi, ayrim 
faktlarni  shunchaki  yodlab  olganligi  sezilib  turadi,  ayrim  xulosalarni  to’g’ri 
asoslab  bera  olmaydi,  masalani  hal  qilishga  ijodiy  yondashish  sezilmaydi, 
amaliy topshiriqlarni  hal qilishda ayrim  xatoliklarga  yo’l qo’yadi, xulosalarida 
noaniqliklar uchraydi. 
12-13 


Talaba  o’tilgan  materialni  umuman  biladi.  Savollarga  aniq  va  to’liq  javob 
berishga  harakat  qiladi,  lekin  ayrim  jiddiy  xatoliklarga  yo’l  qo’yadi,  qator 
faktlarni  shunchaki  yodlaganligi  seziladi,  xulosalarni  asoslashda  qiynaladi, 
ijodiy  yondashish  sezilmaydi,  amaliy  topshiriqlarni  umuman  hal  qiladi,  ba’zi 
jiddiy xatoliklarga yo’l qo’yadi. 
10-11 


Talaba  o’tilgan  materialni  umuman  biladi,  aniq  javob  berishga  xarakat  qiladi, 
lekin  javobda  jiddiy  kamchiliklar    bor,  mulohaza  yuritishda  xatoliklarga  yo’l 
qo’yadi,  faktlarni  asosan  shunchaki  yodlaganligi  seziladi,  ayrim  xulosalarni 
asoslab, bera olmaydi va masalani hal qilishga ijodiy yondasha olmaydi, amaliy 
topshiriqlarni  qiynalib  bo’lsada  hal  qiladi,  lekin  jiddiy  kamchiliklarga  yo’l 
qo’yadi. 
8-9 
6-7 
6-7 
Talaba  o’tilgan  materialni  qisman  biladi,  javobda  jiddiy  kamchiliklarga  yo’l 

 
34
qo’yadi,  faktlarni    baholab  bera  olmaydi,  xulosalarni  asoslashda  qiynaladi, 
masalani  hal  qilishga  ijodiy  yondasha  olmaydi,  amaliy  topshiriqlarni  hal 
qilishda qiynaladi yoki hal qila olmaydi. 
6-7 
4-5 
4-5 
Talaba o’tilgan material haqida qisman, uzuq-yuluq tasavvurga ega, materialda 
yaxshi o’zlashtirilmagan, bilgan narsasini ham faqat yodlaganligi sezilib turadi, 
faktlarga baho bera olmaydi, amaliy topshiriqlarni deyarli hal qila olmaydi. 
4-5 
2-3 
2-3 
Talaba o’tilgan material haqida juda kam tasavvurga ega, ayrim faktlarni uzuq-
yuluq  bilishi  mumkin,  amaliy  topshiriqlarni  hal  qila  olmaydi,  jiddiy  qo’pol 
xatoliklarga yo’l qo’yadi.  
0-3 
0-1 
0-1 
Talaba  material  bo’yicha  deyarli  hyech  narsa  bilmaydi,  juda  kam  tasavvurga 
ega yoki umuman tasavurga ega emas. 
 
Katalog: mexmat -> books -> III%20blok%20fanlari
III%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
III%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
III%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
III%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
III%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti differentsial tenglamalar kafedrasi
III%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
III%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari
III%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti differentsial tenglamalar
III%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti axborotlashtirish texnologiyalari
III%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti

Download 7.17 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling