Alisher Navoiy nomidagi Sirdaryo viloyati Axborot –kutubxona markazi Ilmiy –uslubiyat bo‘limi


Download 89.6 Kb.
Pdf ko'rish
Sana14.06.2018
Hajmi89.6 Kb.

 

Alisher Navoiy nomidagi Sirdaryo viloyati 

Axborot –kutubxona markazi 

Ilmiy –uslubiyat bo‘limi 

 

  

                              

 

 

                                                              

Buyuk alloma Baxouddin Naqshband tavalludining 700 yilligiga bag’ishlangan 

 uslubiy qo‘llanma 

 

 

                                                              

 

  

 

 Guliston – 2018 yil 

 

Islom    dunyosining    ustunlari    bo‗lgan    Imom    Zamaxshariy,    Imom  Termiziy,    Imom  

Nasafiy,    Xoja    Ahmad    YAssaviy,    Xoja    Abduxoliq  G‗ijdivoniy,  SHayx  Najmiddin  Kubro, 

Bahouddin  Naqshband,    Xoja  Ahrori  Valiy    kabi    ko‗plab    mumtoz    zotlarning    hayoti    va  

faoliyati    bizning  yurtimizni  nafaqat  musulmon    olamida,  balki  Mag‗ribu  Mashriq  dunyosida 

mashhur etganidan haqli ravishda g‗ururlanamiz‖. 

I. A. Karimov 

 

  

Muhammad  binni  Muhammad  Bahouddin  an-Naqshband  al-Buxoriy  (ko‗proq  Bahouddin  

yoki  Xoja  Bahouddin,  Balogardon,  Xo‗jai  Buzruk,  SHohi  Naqshband nomlari b-n mashhur) 

(1318    —    Buxoro  viloyati,  hoz.    Kogon  tumani    —    1389)    —mashhur    avliyo,    naqshbandiya  

tariqatining    asoschisi.    U    tug‗ilgan    qishloq    Qasri  Hinduvon    (keyinchalik    Bahovuddin  

Naqshband  sharafiga  Qasri  Orifon)  deb atalgan.  Uning  oilasi  va  farzandlari  to‗g‗risida  aniq  

ma‘lumot  yo‗q.  Lekin Bahovuddin  Naqshband  Muhammad  payg‗ambar  avlodlariga  mansub 

sayyidzodalardan    ekanligi    qayd    etilgan.    Otasi    to‗quvchi    hamda    o‗yma    naqsh  soluvchi  

(naqshband)  bo‗lgan.   Bahovuddin   Naqshband  taqdirida  bobosining  alohida  xizmati  bor.  U  

sufiylar  bilan  yaqin  aloqada  edi.  SHu  sababli nabirasida  ilohiyotga  katta  qiziqish  uyg‗otdi.  

 

 Bahovuddin    Naqshbandning  birinchi  piri    —    ustozi  Xoja Muhammad  Boboyi  Samosiy edi.  Keksa  shayx  yosh  Bahovuddin  Naqshbandni  tarbiyalashni  o‗rinbosarlaridan  bo‗lmish  Amir 

Sayyid Kulolga  topshirdi.  U  tariqat  bobida  bilganlarini  o‗rgatib  bo‗lgandan  keyin shogirdiga  

ijozat    beradi.    Bahovuddin    Naqshband    ilm    istab,    yassaviya    tariqati  shayxlarining  mashhur 

vakillaridan bo‗lmish Qusam shayx oldiga, Naxshab, ya‘ni hoz.  Qarshi  shahriga  boradi.  Uch  oy  

undan    ta‘lim    oladi.    Bahovuddin  Naqshbandning  bu  pirga  ixlosi  baland  bo‗lgan,  ayni  chog‗da 

Qusam  shayx  ham  uni  o‗z    o‗g‗lidek    bilib,    muridiga    cheksiz    hurmati    tufayli    umrining  

oxirigacha  Buxoroda  yashab,  shu    erda   vafot etadi.  Bahovuddin    Naqshbandning  deyarli   butun 

umri  Buxoro  va  uning  atrofidagi  qishloqparda    sufiylik  bilan  o‗tgan.  U  ikki  marta  haj  qilgan. 

G‗aribona hayot kechirgan, faqat o‗z mehnati  —  kimxobga naqsh (gul)  solish  b-n  kun  ko‗rgan.  

Xizmatkor    yoki    qul    saklashni    gunoh    deb    bilgan.  Bahovuddin  Naqshband  xalq  orasida 

«Balogardon»  (ya‘ni  duo    bilan  balo  qazoni  daf    qiluvchi)    unvoni    bilan    ham    mashhur.    O‗z  

ta‘limotini    yaratishda    Yusuf  Hamadoniy  va  Abduholiq  G‗ijduvoniy  nazariyalariga  asoslangan. 

Ta‘limotining asosida «Dil ba yor-u, dast ba kor» («Ko‗ngil Xudoda bo‗lsin-u, qo‗l ish bilan band 

bo‗lsin») degan shior yotadi. 

 

Bahovuddin Naqshband tasavvufdagi ilgarilari amalda bo‗lgan qattiq talablarni  bir  qadar  yumshatdi,   mo‗‗tadillashtirdi,   kundalik    turmushga  mosladi.  Uningcha,  Allohga intilish  ko‗ngil 

bilan  amalga  oshishi  kerak.  Qo‗l  esa  ish    —    mehnat    bilan    band    bo‗laversin.    Bahovuddin  

Naqshbandning  tarkidunyochilik  qilmay,  demakki,  bu  dunyo  ishlaridan  ochiq-oshkor  qo‗l 

silkimay  turib    ham    Allohga    etishish    mumkinligi    haqidagi    g‗oyasi    musulmon    olamida 

tasavvufning juda keng aholi qatlamlari ichiga kirib borishini ta‘minladi. Bahovuddin Naqshband 

vafotidan keyin naqshbandiya tariqati keng yoyildi. 15-asrda  Xo‗ja  Ahror  Ubaydulloh  Valiy  bu  

tariqatning    eng    yirik    raxdimosi  sifatida    maydonga    chiqdi.    Abdurahmon    Jomiy,    Alisher  

Navoiy,    Zahiriddin  Muhammad  Bobur,  Boborahim  Mashrab  kabi  shoirlar  ham  naqshbandiya 

tariqatida  edilar.    Ular    ijodida    naqshbandiya    g‗oyalari    keng    va    atroflicha  targ‗ib 

etildi.Bahovuddin  Naqshband  haqida,  uning  ta‘limoti  xususida,  naqshbandiy  shayxlar  to‗g‗risida 

talay asarlar yaratilgan. Birgina O‗zbekiston Fanlar Akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi 

SHarqshunoslik  insituti  qo‗lyozmalar  xazinasining    o‗zida    naqshbandiyaga    doir    195    kitob  

mavjud.    Jumladan,    Saloh    ibn  Muborak    al-    Buxoriyning    «Anisu-t-tolibiyn    va    uddatu  -  s-

solikiyn»  («Toliblar    oshnasi    va    soliklar    rahnomasi»)    asari    (1383)da    Bahovuddin 

Naqshbandning   hat  tarzi,   kashfu  karomatlari  va   purhikmat   so‗zlaridan namunalar   beriladi.  

Bu    asar    «Maqomati    hazrati    Xojai    naqshband»    nomi    b-n  yuritiladi.    SHu    muallifning    4  

qismdan    iborat    «Manoqibi    Xoja    Bahouddin  Naqshband»  («Xoja  Bahouddin  Naqshbandning 

ta‘rif  va  tavsiflari»)  asari  ham  bor.    Bulardan    tashqari    Bahovuddin    Naqshbandning    suyukli  

xalifasi    Xoja  Muhammad  Porso  yozib  qoldirgan  bir  necha  asar  orqali  valiylikning  ta‘rifi, 

Bahovuddin    Naqshbandning    tariqatdagi    ilk    davrlari,    uning    suhbatlari    va  hikmatli    so‗zlari  bilan    tanishish,    islom    aqidasi,    ibodat,    shariat    va    tariqat  ahkomlaridan  baxramand  bo‗lish 

mumkin. 


 

 

           

 

  

NAQSHBANDIYA  —    tasavvuf  tariqatlaridan  biri.  Bahouddin  Naqshband  asos    solgan. 

Naqshbandiya    xojagon    tariqati    negizida    paydo    bo‗lib,    Yusuf  Hamadoniy,  Abduxoliq 

G‗ijduvoniy, Ahmad Yassaviy qarashlarini omuxta  etdi, ularga   yangi  ruh  berib  rivojlantirdi.  

15—18    asrlarda    savdo    va  hunarmandchilik    bilan    shug‗ullanadigan    shahar    aholisi    hamda  

ko‗chmanchi  chorvador    aholi    orasiga    keng    yoyildi.    Naqshbandiya    ta‘limotining    asosida 

«ko‗ngil xudoda bo‗lsin-u, qo‗l ish bilan band bo‗lsin» («dil ba yoru, dast ba kor») shiori yotadi. 

Naqshbandiyada  piru  muridlik  qoidalari  xiyla  osonlashtirilgan,  sirtdan    turib    e‘tiqod    qo‗yish,  

imon    mustahkamligi,    Haq    taologa    sidqidildan  itoat  etish,  ixlos  va  ma‘naviy  kamolot  asosiy 

o‗rin  egallaydi.  Rasm-rusumlar,  odatlarni    ko‗r-ko‗rona    ado    etish,    riyo,    soxta    dindorlik  

qoralanadi.  Axloqiy poklik,  qanoatli,  sabrli  bo‗lish,  ixtiyoriy  faqirlik  bilan  Allohga  intilish 

yuksak    fazilat    hisoblanadi.    Naqshbandiyada    odamning    qadri    mansabi,    boyligi  bilan  emas, 

ma‘naviy komilligi bilan o‗lchanadi.  Unda hunar, kasb egallab, o‗z mehnati bilan halol luqma eb 

yashash talab qilinadi, tilanchilik, darbadarlik bilan  kun  kechirish  sufiy  uchun  isnod  sanaladi.  

Qul,  xizmatkor  saqlash, o‗zganing mehnatidan foydalanish ham man etiladi. Naqshbandiyaning 

yuqoridagi  shiori    tarkidunyochilikka,    tekinxo‗rlikka    qarshi    qaratilgan.    Naqshbandiyada 

manmanlik,  sufiy,  shayxman  deb  kerilish,  shovqin-suron  ko‗tarib  zikru  samo‘ bilan  odamlar  

diqqatini    o‗ziga    qaratish    qoralanadi.    Naqshbandiyada    asosiy  talab    —    qalbni    dunyo  

g‗uborlaridan    tozalash,    o‗z    nafsi    biln    kurashib    ruxda  charog‗onlik    topish,    qalbda    Alloh  

nomlarini    naqshlab    borish    usullari    ishlab  chiqilgan.    Zikri    xufiya    (yashirin    zikr    tushish)  

shunga    xizmat    qilgan.  «Tashqaridan  xalq  bilan,  ichkaridan  Haq  bilan  bo‗lish»,  har  bir  nafasni 

Xudo  yodi  bilan  chiqarish,  qadamni  savob  ishlar,  ezgu  amallar  sari  qo‗yish,  yurt  kezib,  aziz-

avliyolar  qabrini  ziyorat  qilish,  g‗ofillarni  hushyor  etish,  har  qanday holatda qalb ogohligiga 

erishish –Naqshbandiyaning asosiy ma‘naviy tarbiya usuli hisoblangan.  

 

Naqshbandiyada    pir    va    murid    orasidagi    ma‘naviy    orifona    suhbatga    katta  e‘tibor  qilingan.   Naqshbandiyaga  ko‗ra,   suhbat  —   anjuman   ichra  bo‗lish, bilmaganni  bilib  olish,  

yuksalish,   karomatlar  siru  asrori,   ilohiyot  olami nurlaridan baxramandlik bo‗lsa, buning aksi  

—    xilvat  esa  kishini  bilimdan,  ma‘rifatdan    mahrum    qiladi.    Naqshbandiyada    o‗zini    o‗zi  

nazorat  qilib  borish, olgan bilimlarini dilda mustahkamlash, umrning har bir damini savob ishga, 

har  bir  nafsni  ma‘naviy  kamolot  uchun  sarflash  lozim  deyiladi.  «Vuqifi zamoniy» (muayyan 

vaqtda  to‗xtab  o‗zini  tekshirish),«vuqufi  adadiy»  (ishlarini  sarhisob    qilib    tekshirish),    vuqufi  qalbiy»  (qalb  amallari  qanday bo‗layotganligini to‗xtab, tekshirib borish) kabi shiorlar («qudsiy 

so‗zlar») ham ana  shu  nazorat  usuliga  kiradi.  Naqshbandiya,  shu  tariqa,  tasavvufni  islom 

shariati  va  payg‗ambar  sunnati  bilan  yanada  mustahkamroq  bog‗ladi.  «Urvatul vusqo»,  ya‘ni  

barcha    ishda    payg‗ambar    so‗zlari    va    ishlariga    suyanish    Naqshbandiya  shiorlaridan    biriga  

aylandi.  Naqshbandiyada  sufiylik  iste‘dodiga  ham e‘tibor  berilgan,   ya‘ni  ba‘zi  kishilarning  

men  falon  silsiladanman,  nasl-nasabim falon-falonchilarga borib taqaladi, degan gaplariga qarshi 

Bahouddin  Naqshband    «ran    silsilada    emas»,    ran    Allohning    jazbasida»    deb    aytadi.  Jazba 

bo‗lmasa,    sufiylikda    maqomatlarga    ko‗tarilish    qiyin.  Naqshbandiya    Bahouddin    Naqshband  

hayotligidayoq    keng    shuhrat    qozondi.    Uni  nazariy    jihatdan    ishlab    chiqishda    Muhammad  

Porso,    Alouddin    Attor  xizmatlari  katta  bo‗ldi.  Bu  tariqatga  faqatgina  oddiy  xalq  emas,  balki 

Buxoro va  Samarqand  ulamolari,  Amir  Temur  avlodidan  bo‗lgan  shoh  va  shahzodalar kira 

boshladilar.  

 

15-asrdayoq    Naqshbandiya    Eron,    Afg‗oniston,    Misr,    Hijoz,    SHimoliy    Kavkaz, Turkiyaga    tarqala    boshladi.    Ayniqsa,    «hazrati    Eshon»    unvoniga    musharraf  bo‗lgan    Xoja  

Axror  valiy  —  Nosiriddin  Ubaydulloh  faoliyati  tufayli tariqatning  obro‗-e‘tibori  yana  ham  

oshdi.    Bahouddin    Naqshband    zamonida  mansabdor  shaxslar,  shohu  amirlardan  uzoq  turish 

lozim  deyilgan  bo‗lsa,  Xoja  Ahror  valiy  davrida  Naqshbandiya  siyosiy  doiralarga  kirib  bordi. 

Naqshbandiya 16-asrda   Hindistonga  tarqaldi.   Bunda  Bobo  valiy,  Xoja  Boqibilloh  (1563—

1603),  Axmad  Sirhindiy  (1564—1624)  faoliyati  yaxshi  samara  bergan.  Ayniqsa,  Ahmad  

Sirhindiy    u    erda    sunniylik    yo‗nalishini    mustahkamlash    uchun  Naqshbandiyadan    unumli  

foydalangan.    Tariqatni    Turkiyada    yoyilishida    Mulla  Abdulloh  Simaviy  (1490  y.v.e.),  Ahmad 

Buxoriy  va  boshqa    shaxslarning  xizmati  bor.    Naqshbandiya    16—17-asrlarda    Eronning  

Nishopur,    Isfahon,    Yazd  shaharlariga    tarqalib,    shular    orqali    Falastin,    Iroq,    Iordaniyada  

ko‗plab  tarafdorlarga  ega  bo‗lgan.  Hindiston  orqali  u  Indoneziya,  Malayziya,  Seylonga  tarqaldi.  

Keyingi    asrlarda    Rossiya,    Bosniya    va    boshqa    Evropa    mamlakatlariga  yoyilgan.    Hozirda  

AQSH,  Kanada,  Avstriyada  Naqshbandiya  markazlari, xonaqolari, jamg‗armalari bor. 

 

Naqshbandiya  tariqatining  umuminsoniy  g‗oyalar,  ma‘naviy  kamolot,  botiniy poklikni  targ‗ib  etishi  uning  dunyoda  keng  tarqalishiga  olib  keldi.  Uning muxlislari bir necha million 

kishini tashkil etadi. 

 

XOJA BAHOUDDIN NAQSHBAND O‗GITLARI 

 

 Biz    istasak    jazba,    istasak    suluk    yo‗li    bilan    tarbiyalaymiz.    Bu    bizning 

ixtiyorimizdadir.    Suhbatimizga    kelganlar    orasida  ba‘zilarining    dillarida  muhabbat    urug‗i  

mavjud,    ammo    dunyoviy    aloqalar    tufayli    rivojlanmay,    o‗smay  qolgan.    Bizning    vazifamiz  

ularning  dillaridagi  o‗sha  aloqalarni  midirib tashlashdir. Ba‘zilarning qalblarida esa muhabbat 

urug‗i yo‗q. Bizning ishimiz bu qalblarda muhabbat urug‗larini  yuzaga keltirmoqdir.Qalblarning  

buyukligi  aslida  bir.  Lekin  ulardagi  ma‘rifatning buyukligi farqli… 

 

 

  

                             

 

  

Orifning    qalbidek    keng    va    katta    bo‗lgan    boshqa    narsa    yo‗qdir.    Er    va  osmonlar 

Orifning  qalbiga  nisbatan  bir  nuqta  kabidir.Yigirma    yildir    rangim    va    sifatim    yo‗qdir.    Hozir  

ham  birortasi  meni bilmoqni istasa, shu onda ham rangim, sifatim ma‘lum emas…Biz  suyukliga  

etkarishga  vositamiz.  Yo‗lga  kirganlarga  lozimdirki, oqibat bizdan ayrilib, suyukliga etishsinlar. 

Bu  yo‗lda  menga  faqirlik  katta  yordam  qildi.  Bizni  faqirligimiz  tufayli  bu    eshikdan    ichkariga  

oldilar.    Nimaga    erishgan    bo‗lsam,    shu    sifatim    bilan  erishdim…Suluk    yo‗liga    endigina  

qadam    qo‗yganimda,    odamlarning    so‗ziga    quloq  soldim.    Agar    Allohdan    gapiryotgan  

bo‗lsalar,  vujudim  bilan  tinglar  edim, aksincha, g‗am va kadarga botib, odamlardan uzoqlashar 

edim.  Men    Haqni    izlashda    buyuk    sabot    va    iroda    quvvatini    hosil    qilishni    bir  qimorboz 

kishidan  o‗rgandim.  Qimorboz  bor-yo‗g‗i  boy  bergandan  keyin  yonidagi  do‗sti    unga    nasihat  

qilib,  qimordan  voz  kechishini  iltimos  qilgan.  U  esa:  

―Qimorda boshimdan judo bo‗lishimni bilsam ham undan voz kechmayman, debdi.  

Qimorbozning  bu  so‗zi  qalbimga  shunday  g‗ayrat soldiki, hozirgacha  u  g‗ayratni muhofaza 

qilayapman… 

―Biz  Allohning  lutfi  bilan  (ma‘nan)  nimaga  erishgan  bo‗lsak,  Qur‘oni karim  oyatlari  va  

hazrat    payg‗ambar    alayhissalom    hadislariga    amal  qilganligimizdandir.  Bu    amaldan    biron  

natijaga    erishmoq    uchun    taqvo    qilib,  shariat    qoidalariga    azimat    bilan    rioya    qilmoq,    ahli  

sunna  val  jamoa asoslariga amal qilmoq hamda bid‘atlardan qochmoq kerak. 

Tavhid siriga erishmoq mumkin emas, ma‘rifat siriga erishmoq mumkin. 

―Dast ba koru dil ba Yor, tan dar bozoru dil ba Yor  –  qo‗ling ishda, ko‗ngil  

Allohda bo‗lsin, tan bozorda bo‗lsa ham ko‗ngil Yorda bo‗lsin.Bizning yo‗limiz suhbatdir.  

 

Xilvatda shuhrat, shuhratda esa ofat bordir. Xayr jamoat bilandir. Zohiring begona, botinda bo‗l ogoh har nafas, 

Bul kabi ozoda raftorga jahon qilgay havas. 

Zohirda xalq bilan, haqiqatda esa Haq bilan. 

 

Shamga  o‗xshagin,  toki  hammaga  ravshanlik  bag‗ishla,  o‗zing  esa  qorong‗ida bo‗l,  ―Hoyu  havas  va  nafs  ahllari  tutgan  ishlar  asosining  barchasi  zalolat (adashuv)dan  iboratdir.  

Ishlarda  niyatni  to‗g‗ri  qilish  eng  muhim  narsadir,  

―Kishi o‗zining nafsiga tuhmat qilishi kerak. 

Kimki    Haq    subhonahu    inoyati    bilan    o‗z    nafsining    yomonligini    tanigan,  uning    hiyla-

nayrangini    anglagan    bo‗lsa,    bunday    qilish    unga    oson    bo‗ladi.    Bu  yo‗ldan    yuruvchilarda  

o‗zgalarning  gunohini  ham  o‗zlaridan  deb  bilish  hollari ko‗p bo‗ladi… 

 

Musulmonlik  —  bu  iloji  boricha  hukmlarga  bo‗ysunish,  taqvoga  rioya qilish,  amalni  bajarishga    intilish    va    bekorlikdan    uzoq    bo‗lib,    bularning  hammasi    nuri    safo    va    rahmat  

hamda  valoyat  darajasiga  etishish  vositasidir. Avliyolarning aziz manzili va maqomlariga mana 

shu sifat va parvarish orqali etiladi…Bizning  tariqamiz  jahriya  zikri-yu,   raqs   emas,   bizning  

tariqamiz, anjumanda  xilvat  (xilvat  dar  anjuman),  vatanda  safar  (safar  dar  vatandir. Xilvatda shuhrat  bor,  shuhrat  esa  ofatdir.Jam‘iyatda    xayriyat    bo‗ladi,    jam‘iyat    esa    suhbatda    bo‗ladi.  

Agar  bu  yo‗l toliblaridan bir  guruhi bir-birovlari bilan hamsuhbat bo‗lsalar, bu suhbatda xayru  

baraka  ko‗p  bo‗ladi.  Umid  borki,  bu  ishga  doimo  amal  qilinsa,  oxiri haqiqiy iymon bilan 

yakunlanadi…Kimki ana shu odobni ushlasa, uni balog‗at ahlining balog‗atiga etkazadi. Adab bu 

–  xulqni  chiroyli  qilish,  so‗zni  va  fe‘lni  soz  qilishdir.  Xizmat  odobi  ulug‗  baxtdan  yaxshiroq, 

uning  belgisi    —    amalning  qabuli,  tug‗yon    esa    amalning    buzuqligidir.    Adabni    saqlash-

muhabbat  samarasi,  yana muhabbat daraxti, yana muhabbat urug‗i hamdir…  

 

Suhbatimizga    etishadigan    guruhlardan    ba‘zilari    shundayki,    ularning  ko‗ngillarida muhabbat  urug‗i  bor,  ammo  xalaqit  beruvchi  xasu  hashaklar  tufayli  o‗solmaydi,  bizga  esa  uni 

poklash lozim. Ba‘zilarida muhabbat urug‗i yo‗q, bizga esa uni paydo qilish lozim… 

 

                        

 

  

Murshid    tolibnnig    o‗tgan,    hozirgi    va    kelajak    kabi    uch    holidan    boxabar  bo‗lishi  

kerak,  shundagina  uni  tarbiya  qila  oladi;  ―Tolib  amal qilishi  zarur bo‗lgan shartlardan biri 

shuki,  u  Haq  Taolo  do‗stlaridan  biri  bo‗lgan  do‗st  bilan  hamsuhbat    bo‗lib,    o‗z    holidan    voqif  

bo‗lishi  zarur.  Suhbat  zamonini  o‗zining o‗tmish  zamoni  bilan  solishtirib  ko‗rsin,  nuqsondan  

kamol    sari    ketayotganini  o‗zida    mushohada    qilsa,    bu    azizning    suhbatida    mulozamatda  

bo‗lishni    o‗zi    uchun  farzi  ayn  hisoblasin…Biz    Allohning    lutfi    bilan    (ma‘nan)    nimaga  

erishgan    bo‗lsak,    Qur‘oni  karim    oyatlari    va    hazrat    payg‗ambar    alayhissalom    hadislariga  

amal  qilganligimizdandir.  Bu    amaldan    biron    natijaga    erishmoq    uchun    taqvo    qilib,  shariat  

qoidalariga  azimat  bilan  rioya  qilmoq,  ahli  sunna  val  jamoa asoslariga amal qilmoq hamda 

bid‘atlardan qochmoq kerak… 

 

Ustoz  oldida  ta‘lim  berish  vazifasi  turadi.  Ta‘lim  berish  uchun,  u  o‗z shogirdlarining o‗y-tashvishlari-yu  qat‘iy  muddaolarini  hisobga  olishi  kerak.  Chunonchi,    u    buxoroliklar    bilan  

suhbatlashayotganida,  Buxoro  tilini  qo‗llashi, Bag‗dodda esa Bag‗dod tilida so‗zlashi kerak. Ilm  

yo‗lida  agar  meni bosib  o‗tish lozim  bo‗lsa-yu  bu  ishni  qilmasangiz, sizdan rozi emasman. 

 

 Hech narsamiz yo‗g‗u hech narsa ham kam emas, 

Hech narsaning yo‗qligi bizga vale g‗am emas. 

Jandamiz elkamizda, ortimizda go‗riston, 

Agar o‗lsak nogahon bizga hech motam emas. 

 

 

Ul xuni jigardin ko‗zdagi nam yaxshi, Ul ayshu tarabdin mehnatu g‗am yaxshi. 

Bir lahza huzuri dil Xudo oldida ul, 

Bor saltanati mulki jahondin yaxshi. 

 

Ilm bahriga kirmay, sohilda qolgan inson, Dengiz ichi — farog‗at, sohil — baxtsizlik, inon. 

Dengizning mavjlariga mahliyo bo‗lma mutloq, 

Bir nafas g‗ofil bo‗lmay, dengizdan olgin bahron. 

 

  

BAHOUDDIN 

NAQSHBAND ZIYOROTGOHI 

BAHOUDDIN NAQSHBAND MAJMUASI 

 

 

  

 

 Bahouddin  Naqshband  yodgorlik  majmuasi  besh  yuz  yil  mobaynida shakllandi.  Uning  

ilk    tarixi    to‗g‗risida    ma‘lumotlar    juda    oz.    Bahouddin  Naqshband  qabrlari  ldidagi  dastlabki 

binolar, taxminan hazrat vafotlaridan keyin  qurilgan.  Me‘moriy-arxeologik  tadqiqotlar  davrida  

ilk    binolarning  qoldiqlari  va  asoslari  topildi.  Bahouddin  Naqshband    vafotlaridan  ko‗p  o‗tmay 

hazrat    maqbaralarining    g‗arbiy    tomonida    qabriston    paydo    bo‗lib,    unda  hazratning    murid-

muxlislari  dafn  qilina  boshlagan.  Keyinchalik  bu  erda Buxoroning  hukmron  sulola  vakillari  

dafn  qilinadigan  ―Daxmai  shohon tashkil  topgan.  XV  asr  oxirida  Bahouddin  Naqshband  

qabrlari  ustiga  daxma qurilib,  u  marmar  qoplama  va  o‗lchamlari  bo‗yicha  bir-biriga  mos  

keladigan  go‗zal    naqshinkor    marmar    panjara    bilan    bezatilgan.    XVI    asr    birinchi    yarmida 

shayboniy  Abdulazizxon  (1540-1590)  buyrug‗i  bilan  Bahouddin  Naqshband qabrlari  atrofida  

hazira  bilan  o‗rab  olinadi,  uning  shimoliy-g‗arbiy burchagida  esa  hijriy  951  (milodiy  1545)  

yillarda  xonaqoh  barpo  etiladi. Haziraning shimoliy tomonidagi hovuz ham shu paytda qurilgan 

bo‗lishi taxmin qilinadi. Haziraning faqat g‗arbiy bosh peshtoqi saqlanib qolgan. Peshtoq chuqur 

bo‗lmagan  ravoqsimon  tokchalardan  tashkil  topgan  baland  g‗ishtin  devordan  iborat.  Hazira 

hovlisiga kirishda chap tomonda katta masjid ayvoni va o‗ng tomonda Qur‘on tilovat qilinadigan 

gumbazli xona mavjud.  

 

 

Bahouddin  Naqshband  daxmalari  hazira  kirish  qismining  markazida  joylashgan.  Hazira yonida tug‗, chillaxona, shimol tomonda esa  hovuz bor. Hovuzdan sal shimolroqda muqaddas suv 

saqlanadigan qozonga ega saqoxona joylashgan. Haziraning janubiy va sharqiy devorlari bo‗ylab 

Bahouddin  Naqshbandning  ko‗plab  qarindoshlari  qabri  joylashgan.  XIX  asrda  hazira  shimolga 

qarab  kengaydi.  Bu  davrda  yog‗ochdan  Muzaffarxon  (1860-1885)  va  Abdulhakim  Qushbegi 

masjidlari  qurildi.  Abdulhakim  Qushbegi  masjidining  ayvoni  geometrik  va  o‗simliksimon 

naqshlar  bilan  bezatilgan.  Pishiq  g‗ishtdan  qilingan  Abdulazizxon  qurdirgan  xonaqo  (XVI-asr) 

binosi sufa ustida joylashgan. Xonaqo kvadrat shaklga ega. Xonaqo zalining uch tomonida kirish 


eshiklari  bor,  g‗arb  tomonda  esa  mehrob  joylashgan.  Kirish  eshiklari  ustki  qismi  ravoqli 

tokchalardan  iborat.  Diametri  katta  bo‗lmagan  gumbaz  bir-biri  bilan  tutashgan  mustahkam 

ravoqlar  (arka)ga  tayanadi.  Markaziy  ichki  qismi  dekorativ  belbog‗  bilan  bezatilgan.  Mehrob-

qirma  uslubida  ishlangangan  muqarnas  va  naqshlar  bilan  ziynatlangan.  Xonaqoh  burchaklarida 

ikki  qavatli  hujralar  mavjud.  Peshtoqlar  simmetrik  ravishda  qurilgan.  Bosh  janubiy  peshtoq  esa 

balandligi  bilan  boshqalaridan  ajralib  turadi.  Ularning  ilk  dekoratsiyasi  (bezaklari)  saqlanmagan. 

Faqat  g‗arbiy  peshtoqda  sirlangan  sopolga  gul  bosish  uslubida  ishlangan  kichik  yozuv  parchasi 

saqlanib qolgan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati 

 

 1.

 

Nasafiy.  Hazrat  Bahouddin  Naqshband  [Matn]  /  Nasafiy.  –T.:  O‗zbekiston  Respublikasi Fanlar Akademiyasi ―Fan‖, 1993. – 48 b. 

2.

 Olim  Sultonmurod.  Naqshband  va  Navoiy  [Matn]  /  Sultonmurod  olim.  –  T.:  O‗qituvchi, 

1996. – 216 b. 

3.

 

Ma‘naviyat yulduzlari: [Markaziy Osiyolik mashhur siymolar, allomalar, adiblar] [Matn] / To‗plovchi  va  mas‘ul  muharrir:  M.M.  Xayrullaev.  –  T.:  Abdulla  Qodiriy  nomidagi  xalq 

merosi nashriyoti, 2001. – 408 b. 

4.

 

Falsafa:  Qomusiy  lug‗at  [Matn]  /  Tuzuvchi  va  mas‘ul  muharrir  Q.Nazarov.  –  T.:  SHarq, 2004. – 496 b. 

5.

 Islom.  Ensiklopediya:  [A-H]  [Matn]  /  Z.  Husniddinov  tahriri  ostida.  –  T.:  O‗zbekiston 

milliy ensiklopediyasi, 2003. – 313 b. 

6.

 

O‗zbekiston  milliy  ensiklopediyasi:  1-jild  [A-Beshbaliq]  [Matn]  /  Tahrir  hay‘ati: M.Aminov,  B.Ahmedov,  H.Boboev  va  boshq.  –  T.:  O‗zbekiston  milliy  ensiklopediyasi, 

2000. – 736 b. 

7.

 

Islom:  Spravochnik  [Matn]  /  Falsafa  fanlari  doktori  M.A.Usmonov  tahriri  ostida.  –  T.: O‗zbek sovet ensiklopediyasi, 2000. – 736 b. 

8.

 Karimov I. A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo‗q [Matn] / I. A. Karimov.– T.: SHarq, 1998.- 

132 b. 


9.

 

Karimov I. A. YUksak ma‘naviyat engilmas kuch [Matn] / I. A. Karimov.– T.: Ma‘naviyat, 2008- 176 b. 

10.


 

Komilov N. Tasavvuf : ikkinchi kitob [Matn] / N. Komilov.– T.: O‗zbekiston, 1996.–208 

b.  

11.


 

Turdiev SH. Tarixga yangicha nazar [Matn] // Jahon adabiyoti.– Toshkent.-2009.–№9 

12.

 

www.infolib.uz 

13.


 

www.naqshband.uz

 

 

  

 

 Ilmiy uslubiyat bo‘limi  

tomonidan tayyorlandi. 

                                                                          

 

Katalog: files -> norm-docs
files -> МҲобт коди Маъмурий-ҳудудий объектнинг номи Маркази Маъмурий-ҳудудий объектнинг
files -> Specific Support Action report research landscape in Central Asia
files -> Driving the Best Science to Meet Global Health Challenge s
norm-docs -> Alisher Navoiy nomidagi Sirdaryo viloyati Axborot –kutubxona markazi Ilmiy –uslubiyat bo„limi
norm-docs -> Alisher Navoiy nomidagi Sirdaryo viloyati Axborot-kutubxona markazi Ilmiy –uslubiyat bo‘limi
norm-docs -> Alisher Navoiy nomidagi Sirdaryo viloyati Axborot –kutubxona markazi Ilmiy –uslubiyat bo„limi
norm-docs -> Alisher Navoiy nomidagi Sirdaryo viloyati Axborot-kutubxona markazi Ilmiy –uslubiyat bo‘limi
norm-docs -> Alisher Navoiy nomidagi Sirdaryo viloyati Axborot-kutubxona markazi Ilmiy-uslubiyat bo„limi
norm-docs -> Alisher Navoiy nomidagi Sirdaryo viloyati Axborot –kutubxona markazi Ilmiy –uslubiyat bo„limi

Download 89.6 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling