Alisher navoiy nomidagi toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti o‘zbek filologiyasi fakulteti


Download 1.13 Mb.
bet22/22
Sana23.06.2022
Hajmi1.13 Mb.
#773081
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Bog'liq
Ruzmetov.BMI
mustaqil davlatlar hamdostligi mamlakatlari zamonavij bosqichdagi ntegratsion hamkorligining xususiyatlari, strategiya referat, yanvar sentabr 2019 invest pressreliz uz, moliyaviyhisob2 uzl 4fc67, GO'ST SAVOLLARI, GO'ST SAVOLLARI, elektr mus ish boshi, 839-XII-сон 06.05.1993. Mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risida, Mehnatni tashkil etish - Vikipediya (1), 1-mustaqil ish, 1-mustaqil ish, 1-mustaqil ish, SELF STUDY 1, Kurs ishi mavzulari, 1 theme
Muallif nomi

Doston nomi

Dostondan parcha

Vazni va taqti’si

1.

Omoniy
(Abulqosim Firdavsiy)

Yusuf va Zulayho

Be nomu Xo‘davu na dahru saroy,
Ke jovid monad hamesha bajoy

Mutaqoribi musammani mahzuf (rukn va taqti’i:
V — — V — — V— — V —

2.

Nosiriddin Rabg‘uziy

Anbiyoyi turkiy

Bu ko‘nglum murodga tekinmak tilar,
Telim xalqlar aro o‘kunmak tilar

Mutaqoribi musammani mahzuf (rukn va taqti’i:
V — — V — — V— — V —

3.

Qul Ali

Qissayi Yusuf

Yo darig‘o, tekma kimsa do‘zumadi
Fahmi eksuk kimisalar yazumadi

Ramali musaddasi mahzuf4.

Şeyyad Hamza

Yüsuf ve Züliha

Zelḫā eydür yā ṣanem aŋla ḥālüm
Āşıḳ oldum göynürüm ṭutġıl elüm

Ramali musaddasi mahzuf
(rukn va taqti’i: —V— —/ —V— — / —V—

5.

Durbek

Yusuf va Zulayho

Oraziga shamsu qamar mushtariy,
Yuzi quyosh erdi vale bezavol

Sari’i musaddasi matviyi makshuf (rukn va taqti’i: —V V—/ —V V— / — V —

6.

Abdurahmon JomiyYusuf va Zulayho

Chu xush vaqte vu xur ram ro‘zgore,
Ki yore bar xurad as vasliyore

hazaji musaddasi mahzuf (rukn va taqti’i: V— — — / V— — —/V— —)

7.

Muhammad Rizo Ogahiy

Yusuf va Zulayho

Sochi el boshig‘a solib qaro shom.
Yoyib jonlar qushi qasdig‘a ham dom

hazaji musaddasi mahzuf (rukn va taqti’i: V— — — / V— — —/ V— —

8.

Taşlijali Yahya

Yüsuf ila Züleyha

Kabûl itdi güzeller iltimâsın
Çağırdı anda yâr-ı bî-vefâsın

hazaji musaddasi mahzuf (rukn va taqti’i: V— — — / V— — —/ V— —

9.

Hamdulla Hamdi Çalabiy

Yüsuf u ZüleyhaVaktidür gün yüzünle hurrem olam
Gökde istedügümi yirde bulam

Xafifi musaddasi maxbun (rukn va taqti’i: —V— —/ V—V— / — —

Noma” yo‘nalishidagi dostonlar

Muallif nomi

Doston nomi

Dostondan parcha

Vazni va taqti’si

1.

Xorazmiy

Muhabbatnoma

Yuzungda ko‘rdum, ey jon, bayram oyin, Munung shukronasi qurbon bo‘loyin

hazaji musaddasi mahzuf V— — — / V— — —/V— —)

2.

Xo’jandiy

Latofatnoma

Muhabbat jomidin ichsang sharobe,
“Muhabbatnoma”ga aytsang javobe

hazaji musaddasi mahzuf V— — — / V— — —/V— —)

3.

Sayid Ahmad ibn Mironshoh

Taashshuqnoma

Tushumda bir kecha ko‘rdum sahargoh,
Ki Majnun birla bo‘ldum yo‘lda hamroh

hazaji musaddasi mahzuf V— — — / V— — —/V— —)

4.

Yusuf Amiriy

Dahnoma

Ne hosil oshiqki oshuftag‘a pand,
Ki zulfing soldi har bandina bir band

hazaji musaddasi mahzuf V— — — / V— — —/ V— —


Qo‘sh ismlilik yo‘nalishidagi dostonlarMuallif nomi

Doston nomi

Dostondan parcha

Vazni va taqti’si

1.

Fahriddin Gurgoniy

Vis va Romin

Xerad dar ruji u xiri bemondi, Nadonesti ke on betro che xonde

hazaji musaddasi mahzuf V— — — / V— — —/V— —

2.

Sayfiy Saroyi

Suhayl va Guldursun

Kelib ko‘nglima Majnun, Layli yodi, Dafotir ustina so‘z seli yog‘di.

hazaji musaddasi mahzuf V— — — / V— — —/V— —

3.

Haydar Xorazmiy

Gul va Navro‘z

Tong otquncha ayoq tutmoq, bosh urmoq,
Yuzuk o‘ynamoqu barmoq yoshurmoq

hazaji musaddasi mahzuf V— — — / V— — —/ V— —

4.

Muhammad Niyoz Nishotiy

Husn va Dil

Sunbulu yo sabza-u yo nilufar
Zulfi xatu xol erur ul sar-basar

Sari’yi musaddasi matviyi makshuf
VV— — VV— —V—

Xusrav va Shirin” yo‘nalishidagi dostonlar

Muallif nomi

Doston nomi

Dostondan parcha

Vazni va taqti’si

1.

Nizomiy Ganjaviy

Xusrav va Shirin

Pariduxte paribuzgo r mone
Ba zeri miqnaa sohib kuloxe

hazaji musaddasi mahzuf V— — — / V— — —/ V— —

2.

Xusrav Dehlaviy

Shirin va Xusrav

Pari paykar negor parniyon push
Bet sanguine del siymin bano gusht

hazaji musaddasi mahzuf V— — — / V— — —/ V— —

3.

Qutb Xorazmiy

Xusrav va Shirin

Niqob olsa yuzidin uftunur kun,
Hijil bo‘lur sochidin ham qaro tun

hazaji musaddasi mahzuf V— — — / V— — —/ V— —

4.

Alisher Navoiy

Farhod va Shirin

Chu mahbubi haqiqiy uldurur ul,
Aning vasli sori qat’ aylamak yo‘l

hazaji musaddasi mahzuf V— — — / V— — —/ V— —

5.

Lamı Çelebı

Ferhad u Şırın

Mahabbet nûrı alnında hüveydâ
Cemâlinde vefâ tugrâsı peydâ

hazaji musaddasi mahzuf V— — — / V— — —/ V— —

Layli va Majnun” yo‘nalishidagi dostonlar

Muallif nomi

Doston nomi

Dostondan parcha

Vazni va taqti’si

1.

Nizomiy Ganjaviy

Layli va Majnun

Bahrest sabuk, vale rovanda, Mohish na murda balki zinda

Hazaji musaddasi axrabi maqbuzi mahzuf — —V/V —V—/V— —

2.

Xusrav Dehlaviy

Majnun va Layli

Gar xo‘d be ziloli man sho‘di g‘arq,
Mo‘mken nasho‘dish dar miyon farq

Hazaji musaddasi axrabi maqbuzi mahzuf — —V/V —V—/V— —

3.

Abdurahmon Jomiy

Layli va Majnun

Maqbultarin fasona ishkast,
Matbu’tarin tarona ishkast

Hazaji musaddasi axrabi maqbuzi mahzuf — —V/V —V—/V— —

4.

Alisher Navoiy

Layli va Majnun

Ey, ishq, g‘arib kimiyosen,
Bal oyinayi jahonnamosen.

Hazaji musaddasi axrabi maqbuzi mahzuf — —V/V —V—/V— —

5.

Hamdulla HamdiyLeyla ila Mecnun

Sipāh-ı Nevfel içinde yilerdi
Gürūh-ı Leylḭ’ye nuṣret dilerdi

hazaji musaddasi mahzuf V— — — / V— — —/ V— —

6.

FuzuliyLeyla ila Mecnun

Dövran ki, məni məzada saldı,
Bilməm Kim idi satan Kim aldı,Hazaji musaddasi axrabi maqbuzi mahzuf — —V/V —V—/V— —
1 https://xabar.uz/madaniyat/shavkat-mirziyoyev-adabiyot-san‟at-va-7-08-2018;

2Лотман Ю.М. Анализ поэтическая текста. Структура стихи. –Л.: Просвещение,1972. – С. 131.

3 Bu haqida qarang: Қуронов Д., Раҳмонов Б. Ғарб адабий-танқидий тафаккури тарихи очерклари.-Т. Фан, 2008. – Б.25

4 Юсупова Д. Алишер Навоий “Хамса”сида мазмун ва ритмнинг бадиий уйғунлиги. – Тошкент: MUMTOZ SO‘Z, 2011.

5 Юсупова Д. Алишер Навоий “Хамса”сида мазмун ва ритмнинг бадиий уйғунлиги. – Тошкент: MUMTOZ SO‘Z, 2011.

6 Aлимуҳаммедов А. Антик адабиёт тарихи. – Тошкент: Ўқитувчи, 1975. 48-бет

7


8 Ҳотамов Н., Саримсоқов Б. Ритм // Адабиётшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1979. 259-бет

9 Aлимуҳаммедов А. Антик адабиёт тарихи. – Тошкент: Ўқитувчи, 1975. 48-бет

10 Юсупова Д. Алишер Навоий “Хамса”сида мазмун ва ритмнинг бадиий уйғунлиги. Тошкент: “MUMTOZ SO‘Z” , 2011. 24-бет11 Sirojiddinov Sh, Yusupova D. Navoiyshunoslik. Toshkent: Tamaddun, 2018

12 Yusupova D. Aruz alifbosi. Toshkent: “Akademnashr”, 201513 Sirojiddinov Sh, Yusupova D. Navoiyshunoslik. Toshkent: Tamaddun, 2018

14 Yusupova D. Aruz alifbosi. Toshkent: “Akademnashr”, 2015

15 Yusupova D. Aruz alifbosi. Toshkent: “Akademnashr”, 2015

16 Ҳожиаҳмедов А. Навоий арузи нафосати. – Т.: Фан, 2006. – Б. 116.

17 Rahmonov N. O‘zbek adabiyoti tarixi (Eng qadimgi davrlardan XV asrning birinchi yarmigacha). Toshkent: “Sano-standart” , 2017. 421-bet

18 Rahmonov N. O‘zbek adabiyoti tarixi (Eng qadimgi davrlardan XV asrning birinchi yarmigacha). Toshkent: “Sano-standart” , 2017. 421-bet

19 Эргаш Фозилов (сўзбоши муаллифи), Абдулло Юнусов, Ҳамидулло Дадабоев (нашрга тайёрловчилар) . Носириддин Рабғузий. “Қисаси Рабғузий”. Тошкент: “ЁЗУВЧИ” нашриёти, 1990. 144 бет

20 Rahmonov N. O‘zbek adabiyoti tarixi (Eng qadimgi davrlardan XV asrning birinchi yarmigacha). Toshkent: “Sano-standart” , 2017. 425-bet21 Bu haqda qarang: https://www.edebiyatogretmeni.org/seyyad-hamza/#:~:text=Kuran'da%20ge%C3%A7en%20Yusuf%20k%C4%B1ssas%C4%B1na,yaz%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F%20olan%20mesnevi%201529%20beyittir.

22 http://www.diledebiyat.net/turk-edebiyati-tarihi/islamiyetin-etkisindeki-turk-edebiyati/divan-edebiyati/divan-siirinin-genel-ozellikleri/divan-sairleri/yahya-bey

23https://web.archive.org/web/20170111005616/http://turkishstudies.net/sayilar/sayi20/kayaidrisguven1297%28Hakem-1%29.pdf

24 https://edebiyatvesanatakademisi.com/divan-nesri-mesnevi-tarih/taslicali-yahya-yusuf-u-zeliha-zuleyha-mesnevisi/1115

25 Sirojiddinov Sh, Yusupova D. Navoiyshunoslik. Toshkent: Tamaddun, 2018

26 Абдуқодиров А. Навоий ва Жомийнинг адабий алоқалари хусусида. Ўзбек тили ва адабиёти. 5-сон. Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси, 201827 И. Адизова. Ўзбек адабиёти тарихи ( XVI-XIX аср биринчи ярми). Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси "Фан" нашриёти, 2009

28 A. Alimobekov. Turk adabiyoti tarixi (XIII–XVIII asrlar). -T.: ToshDShI nashriyoti. 2005

29 Agâh Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi Giriş. Ankara, 1998, s. 80-88.

30 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türk Dili Okutmanı.
A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 44, ERZURUM 2010,
Dr. Recep DEMİR. HAMDÎ’NİN YÛSUF U ZÜLEYHÂ MESNEVİSİNDE TERCÜME VE YERLİ SÖYLEM

31 Ўзбекистон миллий энциклопедияси.-Т.:Давлат илмий нашриёти,2003

32 M.Jamolova. O‘zbek adabiyotida noma janri. T:, “Fan” nashryoti, 1992

33 Микаэл Рафили. Азербайджанская литература (с древнейших времен до XVI век). Баку, 1962

34 N.Rahmonov. O‘zbek adabiyoti tarixi.-T.: Sano-standart, 2017

35 Юсупова Д. Алишер Навоий “Хамса”сида мазмун ва ритмнинг бадиий уйғунлиги. Тошкент: “MUMTOZ SO‘Z” , 2011. 47-бет36 Sirojiddinov Sh, Yusupova D. Navoiyshunoslik. Toshkent: Tamaddun, 2018

37 M.Jamolova. O‘zbek adabiyotida noma janri. T:, “Fan” nashryoti, 1992

38 https://www.livelib.ru/book/1000250337-vis-i-ramin-fahriddin-gurgani39 Davlatsho Samarqandiy (1382/2003). Tazkiratush-sua’ro, Bo ihtimom va tashihi Edward Brown, Tehron: Asotir.

40 Sirojiddinov Sh, Yusupova D. Navoiyshunoslik. Toshkent: Tamaddun, 2018

41 Юсупова Д. Алишер Навоий “Хамса”сида мазмун ва ритмнинг бадиий уйғунлиги. Тошкент: “MUMTOZ SO‘Z” , 2011.

42 Юсупова Д. Алишер Навоий “Хамса”сида мазмун ва ритмнинг бадиий уйғунлиги. Тошкент: “MUMTOZ SO‘Z” , 2011

43 Âşık Çelebi, Meşāʿirü ş-şuʿarā, Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Kütüphanesi Koleksiyonu

44 https://tr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2mi%C3%AE_%C3%87elebi45 Форобий Абу Наср. Шеър санъати. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1979. 24-бет

46 https://islamansiklopedisi.org.tr/hamdullah-hamdi

47 https://tr.wikipedia.org/wiki/Leyl%C3%A2_ile_Mecnun_(Fuz%C3%BBl%C3%AE)
Download 1.13 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling