Alishyer navoiy nomidagi samarqand davlat univyersityeti


Download 8.06 Mb.
Pdf ko'rish
bet16/81
Sana14.02.2017
Hajmi8.06 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   81

2-masala. 

Endi  o’zbyek  xalqining  etnik  shakllanishining    jarayoniga  to’xtalsak,  bu  masalada  turli  xil  

qarashlar mavjud. Bu masalada XIX asrning 40 yillarida  qo’pol xatolarga yo’l qo’yilgan. Jumladan 

profyessor  A.YU.  YAkubovskiy    o’zining  1950-yilda  chop  etilgan  «O’zbyekiston  tarixi»  ning  

ikkinchi jildida  o’zbyek xalqining shakllangan vaqtini noto’g’ri ko’rsatib  uni XV asr oxiri XVI asr 

boshlariga  bog’lab,  bu xalq shu davrda  elat bo’lib shakllangan dyegan xulosaga kyeladi. Asarda 

o’zbyeklar  kyelgindi,  ular  hozirgi  O’zbyekiston  hududiga  XV-XVI  asrlarda  kyelgan,  unga  qadar 

ular    movarounnahrning  shimolidan  to  Irtish  daryosiningsh  sohillarigacha  bo’lgan  hududlarda 

yashab kyelishgan, ular chorvador bo’lib ko’chmanchi xalq bo’lgan dyegan fikrda bo’lgan.  

1993-yilda  chop  etilgan  «O’zbyekiston  tarixi»  kitobining  3-jildida  (rus  tilida)  S.P.Tolstov, 

T.A.Jdankoning  O’zbyek  xalqining  shakllanishi    jarayoni  quyidagicha  tasvirlangan:  «o’zbyek  va 

tojiklarning  eng  qadimgi  ajdodlari  O’rta  Osiyoning  mahalliy  xalqi  va  qabilalari  xorazmliklar, 

so’g’diylar, massagyetlar va saklar bo’lgan».

6

 O’zbyek  xalqining  etnogyenyeziga  oid  masala    M.G.Vahobovning  «O’zbyek  satsialistik  millati»  

monografiyasida  ham  o’rin  olgan.  So’zsiz  bu  kitob  o’sha  davr  ruhida  yozilgan.  Asarda  olim 

o’zbyek xalqining etnik tarixini va etnogyenyezini 3 asosiy davrga bo’ladi.  

1-bosqich    -  mil.avv  I  ming  yillikdan  to  milodiy  XI  asrgacha  bo’lgan  davr  –  bu  davr  o’zbyek 

elatining dastlabki o’zagi shakllangan davrdir; 2-bosqich – XI-XII asrlar. O’zbyeklarning elat bo’lib shakllanish jarayoni nihoyasiga yetgan davr; 

3-bosqich  –  o’zbyek  elatining  taraqqiy  etishi  to  XIX  asrgacha  bo’lgan  davr.  Bu  davr  qarashlarda 

aniq bo’lmagan fikrlar mavjud.  

Bu  masalaga  oid  yana  bir  manba  tarixchi  olima  B.X.Karmishovaning  «Ochyerki  etnichyeskoy 

istorii yujnix rayronov Tadjikistana i Uzbyekistana (M.1976)»  monografiyasini olsak  muallifningg 

fikricha  o’zbyek  elatining  asosiy  o’zagi  IX-X  asrlarda  shakllangan.  Ammo  olima  o’zining  bu 

monografiyasida o’z fikrlarini aniq dalillar bilan isbotlay olmagan. Bunday holatlar M.Ermatovning 

asarlarida ham uchraydi.  

Akadyemik B.Ahmyedov o’zining  bir qatoshr asarlarida aniqlik kiritadi. Olim o’zining  «Tarixdan 

saboqlar  (T.1994y)»  asarida  shunday  yozadi:  «Qoraxoniylar  davrida  X-XI  asrlarda  o’zbyek  xalqi 

to’la shakllanib, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy jihatdan rivojlandi» dyeb yozadi. Olimning bu fikri 

haqiqatga ancha yaqin. 

YUqorida  kyeltirilgan  barcha  fikr  va  mulohazalarda  ko’rinib  turibdiki  o’zbyek  xalqining 

etnogyenyez masalasi haqida olimlar qa’tiy bir fikrga kyelmaganlar.   

IX-XII  asrlarda  sodir  bo’lgan  o’zbyek  xalqi  etnik  shakllanishining  ikkinchi  bosqichida  mahalliy 

aholining  asosiy  qismida  hozirgi  o’zbyeklarga  xos  qiyofa  yuzaga  kyeldi.  Antropolog 

T.Xodjayovning  qayd  etishicha,  O’zbyekiston  hududida  XI  asrga  kyelib  tubjoy  aholining 

anropologik  qiyofasida  birmuncha  o’zgarishlar  yuz  byerdi.  Bu  holatni  arxeologik  qazilmalar 

natijasida qo’lga kiritilgan ayrim matyeriallar, ya’ni murdalarni astondonlarda ko’mish marosimlari, 

                                                        

6

 История Узбекистана ТIII, Т.., 1993, с-37  

111 


aholi orasida kyeng tarqalgan kishilar bosh suyagi shaklini sun’iy yo’l bilan o’zgartirish odatlarning 

yo’qolishi tasdiqlaydi. 

SHuningdyek,  X  asr  oxiri  XI  asr  boshida  Markaziy  Osiyoning  katta  hududlarida  qoraxoniylar 

davlati  vujudga  kyelishi  munosabati  bilan  Movarounnahrga  Oltoy,  Yettisuv  va  SHarqiy 

Turkistondan kirib  kyelgan turgash,   to’xsi, qorliq, chig’il, o’g’uz, arg’il  kabi qabilalar o’lkaning 

turk  va  sharqiy  eron  tillarida  so’zlashuvchi  aholisi  tarkibini  etnik  jihatdan  yanada  boyitdi.  Bu 

davrga  kyelib  turkiy  etnik  qatlamning  ustunligi  bir  qadar  ta’minlandi,  boshqacharoq  aytganda, 

Qoraxoniylar  davlati  sharoitida  turkiy  xalq,  yanada  shakllanib,  ijtimoiy-iqtisodiy  va  madaniy 

jihatdan  rivojlandi.  Turklarning  bu  davrda  o’zlari  yashagan  hududda  katta  mavqyega  ega  ekanligi 

va  yaratuvchilik  ishlarni  amalga  oshirib  ulgurganligi  to’g’risida  Mahmud  Qoshg’ariy  quyidagi 

so’zlarni  aytadi:  “Butun  Movarounnahr,  YAnkanddan  SHarqqacha  bo’lgan  o’lkalarni  Turk 

shaharlaridan  dyeb  hisoblashning  asosi  shulki,  Samarqand-Syemizqand,  SHosh-Toshkand, 

O’zkand,  Tunkand  nomlarining  hammasi  turkchadir”.  “Qand”  turkcha  shahar  dyemakdir.  Ular 

(turklar) shu shaharlarni qurdilar va shunday nom qo’ydilar. Hozirgacha ham shunday kyelmoqda. 

Bu yerlarda forslar ko’paygandan (ahmoniylar zamonida) so’ng ular Ajam shaharlari kabi bo’lgan. 

Hozir turk o’lkalarining chyegarasi Abyeskun dyengizi (Kaspiy) bilan o’ralgan. Rum o’lkasidan va 

O’zjanddan  CHingacha  cho’ziladi.    Uzunligi  byesh  ming  farsax,  eni  uch  ming  farsax,  hammasi 

sakkiz  ming  farsaxdir.  “Bu  gaplar  bo’lganiga  –  dyeb  yozadi  X  asrda  ijod  etgan  Buxoro tarixchisi 

Abu  Baxr  Narshaxiy,  -  hozir  uch  ming  yildan  ortiqroq  vaqt  o’tdi”.  Tushiniladiki,  Mahmud 

Qoshg’ariyning turklar  haqida  byergan  ma’lumotlari  faqat X-XI asrlargina taaluqli  bo’lmay,  balki 

uning zamonidan qariyib uch ming yil muqaddam sodir bo’lgan edi. 

Mahmud  Qoshg’ariyning  “Dyevonu  lug’atit  turk”  asarida  Amudaryo  bilan  Sirdaryo  oralig’ida 

hamda unga tutash hududlarda qadimdan istiqomat qilib kyelgan turkiy xalqlarning nomlari va turar 

joylari quyidagicha kyeltiriladi: 

“Turklar  aslida  yigirma  qabiladir…  har  bir  qabilaning  sanoqsiz  allaqancha  urug’lari  bor.  Myen 

bulardan  asosiysini,  ona  urug’larini  yozdim,  shaxobchalarini  tashladim.  Faqat  o’g’uz  turklarining 

mayda  urug’larining  mayda  urug’larini  ham,  ularning  mollariga  qo’yiladigan  byelgilarini  ham 

yozdim, chunki odamlarda bularni bilishga ehtiyoj bor edi. 

SHarqdan  boshlab  har  bir  qabilaning  turar  joylarini  birin-kyetin  tartib  bilan  ko’rsatdim.  Rumdan 

kun  chiqargacha  bo’lgan  musulmon  va  boshqalarni  zikr  qildim.  Rumga  yaqin  birinchi  qabila 

bajanak,  so’ng  qifchoq,  o’g’uz,  yamak,  bashg’irt,basmil;  so’ng  qoy,  so’ng  yaboqu,  so’ng  totor, 

so’ng  qirg’iz  kyeladi.  Qirg’izlar  CHin  yaqinidandir.  Bu  qabilalar  hammasi  Rum  yonidan  kun 

chiqargacha  cho’zilgandir.  So’ng  chig’il,  so’ng  to’xsi,  so’ng  yag’mo,  so’ng  ig’roq,  so’ng  jaruq, 

so’ng  jumul,  so’ng  uyg’ur,  so’ng  tangqut,  so’ng  xitoy.  Xitoy-CHindir.  So’ngra  tafg’och.  Bu  – 

Mochindir. Bu qabilalar janub bilan shimol o’rtasidadir”. 

Turkiy  tilga  asos  bo’lmish  qorliq-chig’il  lahjasi  rivoj  topdi  va  adabiyot  darajasiga  ko’tarildi.  Bu 

lahja  hududda  istiqomat  qiluvchi  aholining  umumiy  tili  bo’lib  qoldi.  YUsuf  Xos  Xojibning 

“Qutadg’u  bilik”,  Mahmud  Qoshg’ariyning  “Dyevonu  lug’otit  turk”,  Ahmad  YAssaviyning 

“Hikmatlar”  asarlari  mana  shu  davrning  ijodiy  mahsulidir.  Qoraxoniylar  davrida  butun 

Movarounnahrda  aholining  turkiy  tilda  so’zlashuvchi  qatlami,  jumladan  til  jihatidan  turklashgan 

sug’diylar  ham  jamiyatning  ijtimoiy-iqtisodiy  va  madaniy  hayotida  ustun  bo’lishga  qaramay, 

Samarqand,  Buxoro  shaharlarida  va  boshqa  ayrim  joylarda  fors-tojik  tilida  so’zlashish  va  yozish 

davom  etdi.  Bu  hol  faqat  adabiy  doiralarda  emas,  balki  rasmiy  mahkamalarda  ham  syezilarli 

darajada  bo’lgan.  Lyekin,  Farg’ona  va  SHosh  vohalarida,  Xorazmda  turkiy  tilda  so’zlashuvchilar 

qatlami fors-tojik tilida so’zlashuchilarga nisbatan ustun bo’lib, uning ta’siri Samarqand va Buxoro 

kabi  shaharlar  muhitiga  ham  jadal  kirib  borgan.  SHunday  qilib,    asrlar  osha    Movarounnahr, 

Xuroson va Xorazmda sodir bo’lgan o’sha murakkab siyosiy vaziyatda muttasil davom etgan etnik 

jarayonlarga  qaramay,  o’zbyek  va  tojik  xalqlari  bir  o’lkada  yonma-yon  yashadi,  o’zaro  jadal 

iqtisodiy  va  madaniy  munosabat  olib  bordi,  tashqi  dushmanlarga  qarshi  kurashdi.  Bu  ikki  tilda 

so’zlashuvchi  yagona  xalq  asrlar  davomida  etnik  va  til  jihatdan  aralashib,  chatishib  kyetdilar.  Bu 

etnik jarayonga baho byergan Garvard univyersityetining ilmiy xodimi S.Karlayl o’zininng “Islom 

Karimov  –  yangi  O’zbyekiston  Pryezidyenti”  risolasida  “O’zbyeklar  turkiy  millat  (xalq)  guruhiga 

mansub, biroq o’z etnogyenyezi bo’yicha ular Markaziy Osiyoning boshqa xalqlaridan ko’ra turkiy 

tilli  bo’lmagan  tojiklarga  yaqinroqdirlar.  O’zbyeklarning  ham,  tojiklarning  ham  ildizlari  Sug’d,  

112 


Xorazm,  Baqtriya,  Farg’ona,  mintaqaning  qadimiy  shahar  tsivilizatsiyasiga  borib  taqaladi.  Har 

ikkalasi  ham  ilk  o’rta  asrlarning  Movarounnahr  turklari  tomonidan  sug’dlar,  baktriyaliklar, 

parfiyonlar,  xorazmiylar  bilan  birgalikda  yaratilgan  buyuk  madaniyatiga  voris”,  -  dyeb  haqli 

ravishda ta’kidladi. 

Taniqli tarixchi olimlar B.Axmyedov va A.Asqarovlarning “O’zbyekiston xalqining kyelib chiqishi 

tarixi (dastlabki mulohazalar)” maqolasida ta’kidlashicha, “O’zbyeklar yaxlit xalq sifatida X asrga 

kyelib shakllandi. Hududiy, iqtisodiy, madaniy, til va tip birligiga ega bo’ldi”. 

1219-1221  yillarda  CHingizxon  istilochilarining  Movarounnahrni  qo’lga  kiritishlarida  ishtirok 

etgan harbiy qo’shinlar tarkibida mug’ullar bilan bir qatorda turkiylar va turklashgan mug’ullar ham 

kam  bo’lmagan.  SHular  jumlasiga  qorliqlar,  barloslar,  totorlar,  markitlar,  qirlovutlar,  burqutlar, 

qo’ng’irotlar, boyovutlar, bahrinlar, so’lduslar  va  boshqalarni kiritish  mumkin. Tabiiyki,  bu turkiy 

qabilalar o’zbyek xalqining etnik shaklini yanada boyitdi. 

Ammo,  mug’ul  istilosi  o’zbyek  va  boshqa  xalqlarning  tashqi  qiyofasiga  syezilarli  iz 

qoldirmaganligini  ta’kidlab  o’tish  joizdir.  Sabablardan  biri  shuki,  XII  asr  oxirida  CHingizxon 

tashkil  etgan  yirik  davlatda  mug’ullar  soni  0,7  million  kishidan  ko’p  bo’lmagan.  Agar  har  6 

kishidan bittasi askarlikka olingan bo’lsa, unda uning qo’shinlari soni 100-110 ming kishidan iborat 

bo’lgan.  Lyekin,  o’sha  davrda  80  million  aholisi  bo’lgan  Xitoyga  qilingan  harbiy  yurishda 

mug’ullar  qo’shinning  asosiy  qismi  yo’qotilgan  edi.  Ular  O’rta  Osiyoga  bostirib  kirganlarida 

CHingizxon  armiyasining  ko’pchiligi  turkiylardan  tashkil  topganligi  ma’lum.  Mug’ul  qo’shinlari 

ko’p  sonli,  o’sha  davrda  Muhammad  Xorazmshoh  davlatida  20  milliondan  ko’proq,  yerli  aholi 

tarkibiga  o’z  ta’sirini  syezilarli  darajada  o’tkaza  olmagan.  SHu  sababli  ham  mahalliy  aholida 

mug’ul irqi alomatlari dyeyarli namoyon bo’lmaganligini ko’rish mumkin. 3- masala: 

O’zbyek  xalqining etnik shakllanishida uchinchi  bosqich XV asr oxiri – XVI asr hisoblanadi.  Bu 

davrda  Markaziy Osiyoga Dashti Qipchoq o’zbyeklari kirib kyeladi. SHarofiddin  Ali  YAzdiyning 

“Zafarnoma”  sida  O’rta  Osiyo  va  u  bilan  qo’shni  hududlarda  XIV-XV  asrning  birinchi  yarimida 

istiqomat qilgan 44 ta turkiy qabila va urug’larning nomlari qayd etilgan. SHular jumlasiga Sirdaryo 

va  Amudaryo  oralig’idagi  o’lkalarga  XIII  asrda  CHingizxon  va  XVI  asr  boshida  Muhammad 

SHayboniyxon  boshchiligida  Dashti  Qipchoqdan  ko’chib  kyelib,  o’troqlashib  kyetgan  qabila  va 

urug’lar orasida uchramagan 10 dan ortiq qabilalar: qang’lilar, lochinlar, qatag’onlar, byesh yuzlar, 

qozoqlar  va  boshqalar  bo’lgan. CHunki,  bular  mazkur  yurtlarda qadimdan  istiqomat qilib kyelgan 

turkiyzabon qabilalar bo’lgan. 

XVI  asr  boshida  Dashti  Qipchoqdan  Movarounnahrga  ko’chib  kyelgan  turk-mug’ul  qabilalari 

mahalliy  turkiyzabon  xalqdan  son  jihatdan  juda  kam  bo’lgan.  Ularning  umumiy  soni  24-26 

qabiladan oshmagan. Manbalarda ko’rsatilishicha ularning nomi quyidagilar edi: qushchi, nayman, 

uyg’ur,  qurlovut,  girayli,  qiyot,  qo’ng’irot,  tang’ut,  echki,  do’rmon,  yoboqu,  xitoy  (kidonlar 

avlodidan),  chimboy,  shunqorli,  shodbaqli,  iyjon,  qavchin,  mang’it,  jurg’un,  ming,  bachqird 

(bashqird), mojor, solur qozon, echki bahri. 

XVI asrda bu qabilalar soni 40 taga yetgan: dahrin, byesh yuz, do’rmon, jaloyir, kyenagas, mang’it, 

ming,  mojor,  nayman,  olchin,  orlot,  suldus,  tong  -yoruq,  uyg’ur,  xaloj,  xitoy,  shirin,  o’tarchi, 

qang’li, qatog’on, qipchoq, qo’ng’irot, qiyot, arg’in, yobu, mo’g’ul, sajovat, to’boyi, tama, kyeroit, 

qorliq, saroy, turk, uyshin va h.k. XVII asrga kyelib ularning soni 50 dan oshgan, ya’ni quyidagi 20 

yaqin qabila qo’shilgan: buyrak, qirq, qurama, dug’doq, yuz, kyelachi, o’zz, qulon, ayonlik, ko’ka 

arab, qo’sh ayoq, uyrot, bulochi, makrit, fulovchi, shaboyat, myesit. 

Qisqasi, Oltin O’rdaning “mamlakati O’zbyekiya” qismida shakllangan o’zbyek xalqining shimoliy 

qatlami Turkistonda, uning markaziy qismi Movarounnahr va janubiy hududi Xurosonda qadimdan, 

Alp Er To’nga zamonidan yashab kyelayotgan turkiy qatlamga kyelib qushilgan edi. 

SHimoliy Turkistondan  ko’chib kyelgan aholi ham, navkarlar ham bu yerda yashovchi xalq bilan 

qon-qardosh, dindosh, mazhabdosh, tildosh edilar. Jonli so’zlashuv tilida, talaffuzda bir ozgina farq 

bo’lsa-da,  adabiy  til  bitta-umumiy  edi.  Turkiy  shoirlar  Atoyi,  Lutfiy,  Sayfi  Saroyi,  Muhammad 

SHayboniy, Uvaysiy va boshqalarning shye’riyat tili Ahmad YAssaviy hikmatlariga juda yaqin. 

YUqorida  nomlari  qayd  etilgan  qabilalarning  aksariyati  o’zbyek  nomini  olmaganlar.Ular  dastlab 

turk  va  o’z  qabilalarining  nomi  bilan  atalganlar.  Bu  qabilalarning  otlari  ko’pgina  tarixiy 

manbalarda,  hozirgi  O’zbyekiston  hududida  joy-nomlari  tarzida  saqlanib  kyelmoqda.  Mirzo  

113 


Ulug’byekning  yaqin  safdoshi  Ali  Qushchi  Samarqandiy  qushchi  qabilasidan  bo’lgan.  Husayn 

Boyqaroning  zabardast  amiri  Zunnunbyek  Arg’un  shunday  epchil  bo’lganki,  kyetma-kyet  sakkiz 

otning  ustidan  sakrab  o’ta  olgan.  Uning  kyelib  chiqishi  arg’un  qabilasiga  mansub.  Husayn 

Boyqaroning  Ibrohim  Do’lday  va  Ibrohim  CHig’atoy  dyegan  byeklari  do’lday  va  chig’atoy 

qabilalaridan.  Ryespublikamizdagi  Do’rmon,  Arg’un,  Qipchoq,  No’g’ayqo’rg’on,    Qangli 

qishloqlari, Qo’ng’irot, CHimboy, Nukus shaharlari turkiy qabilalar nomi bilan bog’liq. Ilgari turk 

xalqi  dyeyilganda  Onado’lilik  qardoshlarimizni  emas,  balki  o’zbyeklar  bag’riga  singib  kyetgan 

hamyurtlarimiz  tushinilgan.  YAna  shunisi  diqqatga  sazovorki,  1920  yilda  Turkiston  aholisi 

ro’yxatdan  o’tkazilganda  hududimizda  yashaganlarning  ko’pchiligi,  ayniqsa  Farg’ona  vodiysi 

(Andijon,  O’sh,  Jalolobod,  Namangan,  Uzgan,  Marg’ilon,  Qo’qon,  Xo’jand),  Toshkyent  va 

Samarqand viloyatlarida millati to’g’risidagi savolga “turk”, “qurama” dyeb javob byerganlar ham 

ko’p bo’lgan. 

Turkiyalik  qardoshlarimiz  ko’p  asrlar  davomida  o’zlarini  avvaliga  “saljuqiy  turklar”,  kyeyin 

“usmonli  turklar”  dyeb  davlatlari  nomini  esa  Usmoniylar  saltanati,  Usmoniylar  xalifaligi,  Kamol 

Otaturk zamonida o’zlarini “turk”, davlatini “Turkiya jumhuriyati” dyeb e’lon qilganlar. 1920 yilda 

Usmoniylar  halifaligi  byekor  qilinib,  yangi  davlatga  qanday  nom  qo’yish  masalasi  munozaraga 

sabab bo’ladi. Bir guruh kishilar bu jumhriyatni “Turkiston” dyeb atashni taklif etganlarida, boshqa 

uzoqni  ko’ra  bilgan  kishi  “Turkiston  bizning  ona  yurtimiz,  Turkistonning  o’z  vorislari  bor, 

turkistonlik yurtdoshlarimiz kyelajakda hurriyatga chiqajaklar, o’z mamalakatlarini Turkiston dyeb 

atajaklar,  qardoshlarimizning  milliy  qadriyati  –  Turkistonga  tyeginmaylik,  bu  tarixiy  va  shukuhli 

nom  o’zlariga  buyursin”,  dyegan  to’g’ri  taklifni  o’rtaga  tashlagan.  SHu  tariqa  yangidan  asos 

solingan  jumhuriyatga  “Turkiya  jumhuriyati”  dyegan  nom  byerilgan.  SHu  o’rinda  atoqli  turk 

tadqiqotchisi  Ziyo  Ko’kalpning  20-yillarda  Turkiyadagi  ijtimoiy-siyosiy  vaziyatning  tahliliga 

bag’ishlangan  “Turkchilik  asoslari”  maqolasidagi  (Fan  va  turmush,  1990,  2-son)  ushbu  satrlarni 

eslash  joizdir:  “Xalq  firqasi  hukumronlikni  millatga,  ya’ni  turk  xalqiga  byerdi.  Davlatimizga 

“Turkiya”  va  xalqimizga  “turk  millati”  nomlarini  byerdi.  Holbuki,  Onado’li  inqilobiga  qadar, 

davlatimizning,  xalqimizning,  millatimizning  hattoki tilimizning  nomi  “usmonli” dyegan  so’z edi, 

“turk” dyegan so’z og’izga olinmasdi”. 

SHunday  qilib,  rasmiy  ravishda  1920  yillardan  boshlab  turk  atamasi  onado’lilik  qardoshlarimizga 

tyegishli  bo’lib  qoldi.  Turk  xalqi  dyeganda  Turkiya  jumhuriyatida  yashovchi  tub  aholi  tushinila 

boshladi.  

Turkiy  xalq  dyeganda  esa,  qadim  zamondan  boshlab  Turonzamin  va  Turkistonda  yashab  kyelgan 

o’troq  turkiy  xalq  –  o’zbyeklar  nazarda  tutiladigan  bo’ldi.  “Turkiy”  iborasi  o’rniga  qarab,  yana 

boshqa ma’nolarni  ham anglata boshladi. Masalan, turkiy xalqlar dyeyilganida barcha turk xalqlari, 

elatlari  va  qavmlar  tushiniladi,  bu  tushunchaga  turkiyalik  turklar  ham  kiradi..  Dyemak,  barcha 

turkiy xalqlarning ildizlari tyeran, tomirlari bir ekan. 

XIX  asr  oxiri  –  XX  asr  boshlarida  butun  dunyo  turkiy  xalqlarining  birlashishi  uchun  harakat 

bo’lgan  edi.  Ammo,  bir  qator  davlatlarda,  ayniqsa  Rossiya  impyeriyasida,  kyeyin  sobiq  Sovyet 

ittifoqida, Xitoyda hamda turkiy xalqlarni o’z ichiga qamrab olgan ba’zi boshqa davlatlarda turkiy 

dunyo  birligi g’oyasi  “panturkizm” dyeb atalib, eng  og’ir siyosiy  holatlardan  biri sifatida ayblash 

uchun  qo’llanib  kyelinadi.    Aslida  turkchilik  (panturkizm)  tushunchasining  o’ziga  xos  tomonlari 

bo’lishiga  qaramay  u  slavyanchilik  (panslavizm),  gyermanchilik  (pangyermanizm),  eronchilik 

(paneronizm),  mug’ulchilik  (panmug’ulizm)  kabi  mohiyat  jihatdan    o’xshash  tushunchalarni 

qamrab oluvchi umumiyroq tushunchaga kiradi. 

Stalin  shaxsiga  sig’inish  davrida  millatchilikka  va  fyeodal  o’tmishning  qoldiqlariga  qarshi  kurash 

shiori  ostida  o’z  faoliyatida  o’z  xalqining  etnik  shakllanishini  o’rganishga,  uning  ko’p  asrlik 

tarixiga  murojaat  qilishga,  madaniy  myerosi,  an’ana  va  urf-odatlarni  saqlab  qolish  va  boshitishga 

harakat qilingan kishilar ayovsiz tahqib qilindi. 

Har  qanday  xalqning  etnik  tarixi  unga  byerilgan  nomga  nisbatan  qadimiydir.  SHunga  ko’ra, 

o’zbyek xalqi va uning kyelib chiqishi tarixi ham nomiga nisbatan qadimiydir. “O’zbyek” etnonimi 

XIV-XV  asrlarda  arab  va  fors-tojik  tillarida  bitilgan  tarixiy  asarlarda,  aniqrog’i  Hamidulloh 

Kazviniy  (1281-1350),  Nosiriddin  ibn  al-Furat  (1334-1404),  Al-Asadiy  (1377-1447),  Nizomiddin 

SHomiy  (XV  asr),  Abdurazzoq  Samarqandiy  (1413-1482),  Xondamir  (1475-1535)  va  boshqalar 

asarlarida  uchraydi.  XV  asr  boshlarida  Dashti  Qipchoqning  sharqiy  qismida,  ya’ni  Orol  va  

114 


Kaspiydan  to  G’arbiy  Sibirning  SHimoliy  hududlarigacha,  Itil  (Volga)  va  YOyiq  (O’ral) 

daryolarining  SHarqiy  sohilaridan  Balxash  ko’li  va  CHu  vohasigacha  bo’lgan  yerlarda  istiqomat 

qilgan  turk  –  mug’ul  qabilalari  ham  shu  nom  bilan  atalgan.  Ayrim  tarixchi  olimlar  (P.P.Ivanov, 

A.YU.YAkubovskiy,  CHaplichka,  Xilda  Xukam)  “o’zbyek”  etnonimini  Oltin  O’rda  xoni 

O’zbyekxon  (1312-1342)  ning  nomi  bilan  bog’lab,  o’sha  qabilalar  (burkut,  qiyot,  qushchi,  iyjon, 

qo’ng’irot,  uyshun  (usun)  utarchi,  nayman,  jot,  chimboy,  koflik,  kyenyegas,  do’rmon,  qurlonut, 

tuboyi,  mang’it,  nukuz  (nukus),  tangut,  uyg’ur,  xitoy  (qora  xitoy),  toymas,  echki,  tuman-ming  va 

boshqalar. SHu vaqtdan boshlab “o’zbyeklar” dyeb, ular ko’chib yurgan mamlakat esa “mamlakati 

o’zbyek”  dyeb  ataladi,  dyeydilar.  V.V.Grigor’yev  va  A.A.Syemyenovlar  yuqorida  qayd  etilgan 

“o’zbyeklar”  Oq  O’rda  (Dashti  Qipchoqning  sharqiy  qismi)da  ko’chib  yurgan  turk-mug’ul 

qabilalariga taalluqli, O’zbyekxon hokimiyati esa Oltin O’rda (YOyiq) va Itil (Volga) ning G’arbiy 

tarafidagi  yerlarda  joriy  bo’lgan,  dyegan  fikrni  bildiradi.  Boshqa  bir  guruh  olimlar  (X.Vambyeri, 

G.Xovors,  M.Pyellio)ning  gaplariga  qaraganda  Dashti  Qipchoqda  ko’chib  yurgan  turk-mug’ul 

qabilalarining  bir  qismi  o’zlarini  erkin  tutganliklari  sababli  shu  nom  (o’zbyek,  ya’ni  o’z-o’ziga 

byek) bilan atalgan. 

Taniqli  tarixchi  olim  M.Vahobovning  yozishicha,  “o’zbyek”  so’zining  lug’aviy  ma’nosi 

“o’zbyek”ni  ifoda  qilsa  ham,  ammo  tarixda  bu  so’z  qabila  nomi  edimi  yoki  faqat  atoqli  ismgina 

edimi,  bizga  noma’lum.  Tilshunos  olim  X.Doniyorov  ham  “o’zbyek”  so’zining  lug’aviy  ma’nosi 

“o’zi byek”, “o’zimizning byek”, “o’ziga mustaqil – o’zi xon” dyegan ma’nolarni anglatishini qayd 

qiladi. YAna ba’zi bir manbalarda “o’zbyek” so’zi “yengilmas-qaysar”, “shyer”, ma’nolarini, hatto 

“xudo”  so’zi  bilan  bog’liq  ma’nolarni  bildiradi,  dyegan  fikrlar  ham  bor.  Lyekin  ularning  barchasi 

ilmiy tahlil qilinmagan. 

SHuni  eslatish  zarurki,  Jizzaxning  “o’zbyek”  qishlog’ida  yashovchi  aholi,  biz  –  o’zbyeklar 

urug’idan  dyeb  hisoblaydi.  Alishyer  Navoiy  “Saddi  Iskandariy”da  “o’zbyek”  so’zini  urug’  yoki 

qabila nomi sifatida talqin qiladi. 

Mahmud Qoshg’ariy asarida  barcha o’zbyek urug’lari ko’rsatilmagan,  yuqorida qayd qilinganidan 

unda  asosiylaridan  20  tasini  eslatadi,  xolos.  Tarixiy  manbalarda,  jumladan,  “Qitmir”  va 

“Nasabnoma” kabi qo’lyozma risolalarda ularning ro’yxati byerilgan. Profyessor X.Doniyorovning 

“O’zbyek  xalqining  shajara  va  shyevalari”  kitobida  92  o’zbyek  urug’idan  bittasining  nomi 

(“Boyonuti  nusxasi”da)  o’zbyek,  dyeb  ko’rsatish  bilan  birga,  o’zbyek  xalqi  dialyektik  va 

shyevalarida o’zbyek urug’larining ro’yxati 300 dan ortiq, dyeb qayd qiladi. 

XII-XIV asr yozma adabiyotlarida  “o’zbyek” atamasi  yuqorida qayd etilganidyek  ham urug’, ham 

qabila  yoki  elat  nomi  sifatida  kyeng  qo’llanilgan  edi.  bu  fikrni  XIV  asr  tarixchisi  Rashiddining 

“Jomye’-at-tavorix”  asarida,  XIV-XVII  asrlarda  ijod  etgan  shoirlar  Atoiy,  Lutfiy,  Turdiy  kabi 

ijodkorlarda ham uchratish mumkin. 

Ko’rinadiki, “o’zbyek” so’zining lug’aviy ma’nosida aytarlik darajadagi chalkashliklar yo’q. Faqat 

“o’zbyek”  so’zining  ayrim  tarixiy  davrlarda  yoki  guruhlari  talaffuzlarida  “o’zbyek”,  dyeb  atalish 

hodisasi  uchraydiki,  bu  o’rinda  “o’zbyek”  so’zining  lug’aviy  ma’nosi  o’zgargani  yo’q.  Unga 

sharqona o’ziga xos stilistik noziklik byerib aytilgan xolos. Bu borada A.Navoiyning mazkur so’zni 

“o’zbyekim” dyeb g’urur va myehr tilga olishining o’zi kifoya. 

“O’zbyek”  so’zi  bilan  bog’liq  asosiy  noaniqlik,  bu  so’zning  kyelib  chiqishini,  qachondan  boshlab 

xalq  (etnos)  ma’nosini  anglatishligini  va  O’rta  Osiyoda  qachondan  byeri  qo’llanilganligini 

tushuntirish  sohasida  ko’proq  uchraydi.  Kyeyingi  paytda  chop  etilayotgan  ayrim  adabiyotlarda, 

sodir  bo’layotgan  gazyeta  va  jurnallardagi  maqolalarda  “o’zbyek”  nomi  bilan  tanilib  kyelgan 

qavmlarni go’yo O’rta Osiyoda, xususan O’zbyekistonda qadimdan  yashab kyelmagan  va shuning 

uchun  ular  O’zbyekistonning  qadimgi  madaniyatining  yaratilishiga  hissa  qo’shgan  emas, 

o’zbyeklarning Samarqand va Buxoroda yaratilgan byebaho boyliklarga hyech qanday aloqasi yo’q 

dyegan  o’ta  noto’g’ri  safsatalar  tarqatilmoqda.  Bunga  misol  tariqasida  1989  yili  sobiq  Sovyet 

ittifoqi  tyelyeko’rsatuvining  “Vzglyad”  (“Nigoh”)  dasturi  vaqtida  jurnalist  Borovikning  ana 

shunday asosiz chiqishini ko’rsatish mumkin. 

Aslida  shunday  noto’g’ri  da’volar  taniqli  rus  tarixchisi  A.YU.YAkubovskiyning  1941  yilda 

yozilgan “O’zbyek xalqining kyelib chiqishi masalasiga doir” dyegan kitobchasidan boshlangandi. 

U  shunday  dyeb  yozadi:  “Biror  xalqning  shakllanish  sharoitini  uning  nomlanish  tarixidan  farqlay 

bilish  kyerak.  “O’zbyek”  nomining  o’zi  faqat  XIV  asrdagina  kyelib  chiqqan…  Ko’chmanchi  

115 


o’zbyeklar hozirgi O’zbyekistonning hamma hududlarida bo’lmaganida ham har holda uning asosiy 

qismida turkiy tilda gaplashuvchi, ya’ni turk va turklashgan zich aholiga to’g’ri kyeldilar… ushbu 

turkiy  tilli  aholiga  faqat  uning  oxirgi  qismi  sifatidagina  qo’shilib,  unga  o’zlarining  nomlarinigina 

byerdilar, xolos”. 

Achinarlisi  shuki,  A.YU.YAkubovskiyning  bu  noilmiy  qarashi  kyeyinchalik  qator  olimlarimiz 

tomonidan  qaytarilib,  oktyabr  to’ntarishiga  qadar  “o’zbyek”  nomi  bilan  faqatgina  Sirdaryo 

bo’ylaridagi “mamlakati - O’zbakiya” “Dashti Qipchoq” dyeb ataluvchi davlat hududlaridagi aholi 

bog’liq, u davrda Movarounnahr xalqi turk-tojiklardan iborat bo’lgan, bu o’lkada “o’zbyek” atamasi 

XVI  asr  boshidan,  ya’ni  SHaybonixon  istilosidan  kyeyingina  paydo  bo’ldi,  oktyabrgacha  o’zbyek 

xalqi  mavjud  bo’lsa-da,  o’zbyek  millati  bo’lmagan  va  u  sotsialistik  millat  sifatida  ikkinchi  jahon 

urushi arafasidagina, ya’ni SHo’rolar davrida shakllandi, dyegan noto’g’ri fikrlar bildirildi.        

Endi  ko’p  yillar  davomida  sobiq  ittifoq  fanida  millatga  shovinstik,  sinfiy  va  empirik 

yondashuvlarning  ustunlik  qilganini  ochiq  aytishmiz  zarur.  Sinfiy  yondashuvga  ko’ra  millat  faqat 

kapitalizm  paydo  bo’lgandan  so’ng  paydo  bo’ladi.  Empirik  yondashuvga  binoan  millat  tashqi 

byelgilar  bilangina  ta’riflanib:  1)  iqtisodiy;  2)  til;  3)  hududiy;  4)  ijtimoiy  –psixologik,  madaniy 

birlikka  ega  bo’lgan  tarixan  shakllangan  jamoa  sifatida  qaraladi.  Ammo,  ijtimoiy  hayot  shuni 

ko’rsatdiki,  millat  chuqur,  qadimdan  boshlanadigan  tarixiy  ildizlarga  ega  va  uni  tashqi 

ko’rsatkichlar  bilangina  byelgilash  noto’g’ridir.  SHu  borada,  fikrimizcha,  milliy  masalaga 

Oykumyenik  yondashuv  haqiqatga  yaqinroqdir.  Ushbu  yondashuvda  millat  mohiyati  uninng 

atrofidagi aloqadorlikda mavjud bo’lgan millatlar tizimi bilan, ya’ni Oykumyenasi tarkibida bo’lgan 

millatlararo  munosabatlar  majmui  bilan  byelgilanadi.  Dyemak,  xalqning  millat  darajasiga 

ko’tarilishi ham Oykumyena shakllanishi bilan chambarchas bog’liqdir. 

Haqiqatda, hozirgi o’zbyek millatining asosini tashkil qilgan yerli aholi qadim-qadimdan doimo o’z 

tyevarak-atrofidagi  davlatlar  va  xalqlar  bilan  o’zaro  aloqada  bo’lgan,  ular  bir-birlarining  etnik 

shakllanishida  ham  ma’lum  darajadagi  ta’sirlarini  o’tkazganlar.  Ayniqsa,  o’zbyek  xalqi 

shakllanishida ishtirok qilgan turli turkiy qavmlardan uchtasini alohida qayd etish zarur: 1) qorluq-

chigil  (turk-barloslar  ham  shunga  kiradi);  2)  qipchoq  (ular  qadimdan  “o’zbyek”  nomi  bilan  atalib 

kyelingan);  3)  o’g’iz  (bular  ham  qisman  “o’zbyek”  nomi  bilan    yoki  “o’g’uz”,  “xorazmlik”, 

“urganchi” dyegan nomlar bilan atalib kyelingan). Mazkur uchta komponyentda (qismdan) qorluq-

chigil  va  o’g’uzlarning  hozirgi  O’zbyekiston  hududida  qadimdan  yashab  kyelayotganligi  haqida 

adabiyotlarda  aytarli  darajada  e’tirozlar  yo’q.  Lyekin,  qipchoqlarning  bu  hududda  yashashini 

SHaybonixon istilosi davri bilan bog’lash ayrim muammolarni kyeltirib chiqarmoqda. 

Aslini  olganda,  turklarning  qipchoq-o’zbyeklar  toifasi  ham  O’rta  Osiyoda,  O’zbyekistonda  juda-

juda  qadimdan  yashagan.  SHunga  ko’ra  “o’zbyek”  so’zi  qo’llanilishi  ham  ayrim  tarixchilar 

aytganidyek  XVI  asrdan,  ya’ni  SHayboniylar  sulolasi  hukmronligi  davridan  boshlangan  emas.  U 

so’z  juda erta XI asrdan,  hatto VIII asrlardan  ma’lum.  Masalan, XI asrda Suriyada  yashagan arab 

tarixchisi Isoma ibn Munkizning “Ibratli kitob” dyegan asarida “o’zbyek” qavmiga mansub bo’lgan 

kishilar o’sha  vaqtdayoq   Arabistonda ancha  mavqyega ega ekanligi ko’rsatilgan. Tilshunos olim, 

profyessor Hamdam Byerdiyorovning yozishicha: “XI asrda yashagan arab sayyohi YOqut o’zining 

sayohatnomasida  Movarounnahrda  va  Xorazmda  “o’zbyek”  nomi  bilan  yashagan  qavmlarni 

uchratgan”.  XI  asrda  yashagan  M.Qoshg’ariyning  “Turk  so’zlari  lug’ati”da  “o’zbyek”  so’zi 

uchratilmasada, lyekin uning zamonida “o’zbyek” so’zi mavjud dyegan xulosani chiqarish mumkin. 

Dyemak,  “o’zbyek”      so’zi  kishi  nomi  sifatida  ham,  elu-qavm  sifatida  ham  yuqorida  qayd  etilgan 

manbalarning guvohlik byerishicha XI asrda yuzaga kyelgan. 

Tarixchi olimlar M.Ermatov va R.Agyeyevalarning fikricha, “o’zbyek” dyegan nomi O’rta Osiyoda 

ilgaridan  yashagan  “o’z”  lar  va  “oz”  lar  ataluvchi  qabilalar  nomidan  kyelib  chiqqan.  Profyessor 

X.Doniyorov ham “o’zbyek”, “o’zgan”, “o’zkyent” kabi so’zlar yasalishidagi umumiylikdan kyelib 

chiqqan,  bu  atamalarning  o’zaro  bog’liqligini  ko’rsatgan.  To’g’ri,  u  kishi  “o’zbyek”  so’zi  “o’z” 

qabilalari  nomidan  kyelib  chiqqanligini  aniq  aytmagan.  Lyekin  XIII  asr  o’rtalarigacha  Sirdaryo 

o’rta oqimlarida  mavjud  bo’lgan Ishqi-O’zkyent va  Kirgi-O’zkyent qo’rg’onlarida hamda  ilk o’rta 

asrlarda  ham  Farg’ona  vodiysidagi  Uzgan  shahrida  “o’z”  qabilalariga  mansub  kishilarning 

yashaganligiga  qarab,  “o’zbyek”  atamasi  “o’z”  etnosi  bilan  bog’liq,  dyegan  xulosaga  kyelishi 

mumkin. 

SHarqshunos  olim  L.N.Yeftaxonov  “Yenisyey  qirg’izlarining  arxeologik  yodgorliklari”  nomli  

116 


asarida  “o’z” so’zi to’g’risida  fikr  bildirib,  bu so’z qadimgi elat (xalq) nomini ataganligini aytadi. 

Uning  fikricha,  qadimgi  Yenisyey  daryosi  bo’yida  “o’z”  nomi  bilan  atalgan  xalq  yashagan  ekan, 

ya’ni “o’z” so’zi etnomidir. 

SHarqshunos  olimlar  V.Radlov  va  S.Ye.Malovlar  ham  Urxun  va  Yenisyey  yodgorliklari  bo’yicha 

yozgan  ishlarida  “o’z”  atamasi  va  shu  so’z  bilan  atalib  kyelingan  davlatning,  byeklik,  xonlik  va 

sultonlikning  nomi  ifodalangan,  dyeb  ko’rsatadilar.  Dyemak,  “o’z”  so’zi  xalqning  nomi  “byek”, 

“o’z” nomidagi xalqning byekligi yoki sultonligidir. 

Ma’lumotlarga  ko’ra,  G’arbiy  Turk  hoqonligidagi  50  ga  yaqin  qabilalar  O’rta  Osiyo  xalqlari 

tarkibiga singishgan. Ular orasida VI-VIII asrlarda Turk va Turkash xoqonliklari tarkibida bo’lgan 

“o’z”  dyeb  nomlangan  yirik  turkiyzabon  qabila  ham  bo’lgan.  VIII  asrning  60-yillarida  CHu  va  Il 

daryolari  havzalari  qarluqlar  tomonidan  egallanishi  munosabati  bilan  “o’z”  larning  bir  qismi 

Sirdaryo  sohillariga,  Orol  dyengizining  shimoliy-g’arbidagi  yerlarga,  Farg’ona  vodiysining 

shimolidagi  tog’li  hududlariga  o’rnashganlar.  Kyeyinchalik  ular  Nurota  tog’lari  atrofida,  Qarshi 

cho’lida,  Zarofshon  sohilida  va  Tojikistonning  laqay  o’zbyeklari  egallagan  hududlarida 

yashaganliklari  ma’lum.  Dyemak,  “o’zbyek”  atamasining  “o’z”  turkiy  qabilasining  nomi  bilan 

bog’liqligidan  kyelib  chiqilib,  bu  nom  O’zbyekiston  hududida  VIII  asrdan,  hatto  undan  oldinroq 

ham ma’lum edi dyeyish mumkin. 

Movarounnahrda  “o’zbyek”  nomi  bilan  yashab  kyelgan  qavmlarning  katta  mavqyeyga  ega 

bo’lganligini  va  ular  nufuzli  toifa  vakillari  dyeb  hisoblaganligini  Alishyer  Navoiyning  quyidagi 

misralardan bilish mumkin: 

SHohu toju xil’tyekim, myen tomosha qilgali, 

O’zbakim, boshida qalpoq, egnida shirdogi bas. 

 

 

Ko’rinadiki,  XVI  asr  boshidagi  Muhammad  SHayboniyxon  istilosigacha  ham Movarounnahrda  “o’zbyek”  atamasi  qo’llanilgan,  “o’zbyek”  dyegan  qavmlar  yashagan  va  ular 

o’zlarining  yuqori  mavqyeyga  ega  bo’lganliklari  sababli  shu  hududda  yashaydigan  barcha 

xalqlarning umumlashma  nomi  bo’lib  xizmat qilgan. Dyemak, turkiylar  hozirgi o’zbyek  xalqining 

etnik shakllanishidagina emas, balkim uning nomlanishida ham ishtirok qilgan. 

Bunday  tajribani  jahon  xalqlari  tarixida  ham  uchratish  mumkin.  Misol  tariqasida  dunyoning 

e’tiborli  xalqlaridan  ba’zilarining  inglizlar,  frantsuzlar,  ruslarning  kyelib  chiqishiga  va  ularning 

nomlanishiga  murojaat  qilaylik.  Inglizlarning  xalq  bo’lib  shakllanishga  Britaniya  orollarida 

milodgacha birinchi ming yillikda istiqomat qilgan gall va britt qabilalari ishtirok etgan. Milodning 

V-VI asrlarida  bu  yerga Yevropa qit’asidan angl, saks,  yut, va boshqa gyerman qabilalari ko’chib 

o’tadilar.  SHu  vaqtdan,  ya’ni  VI  asrdan  boshlab  Britaniya  orollarida  ko’chib  yurgan  barcha 

qabilalar umumiy nomi – angllar (inglizlar) nomi bilan atala boshladi. 

 

  

Frantsiyaning    milodgacha  birinchi  ming  yillik  o’rtalarida  xalqi  gallar  dyeb 

ataladi.  V  asrda  bu  mamlakatga  ham  gyerman  qabilalari:  vyeyetgatlar,  burgundlar  va  franklar 

ko’chib kyeladilar. Frantsuzlar o’z nomini o’sha franklardan olishdi. Ruslarga kyelsak, ularning rus 

xalqi nomini olishi milodning IX-XIII asrlargacha to’g’ri kyeladi. 

Bundan  avval  ular  turli  nomlar:  vyatichi,  krivichi  va  hokazo  nomlar  bilan  atalgan.  Rus  nomini 

ularga  Dnyepr  o’rta  oqimlaridan  ko’chib  yurgan  rodiy  (ross,  rus)  qabilalari  byergan. 

O’zbyeklarning kyelib chiqishi ham shunday, lyekin bizning tariximiz juda uzoq o’tmishga ega. 

YAna  o’zbyek  xalqining  nomlanishi  bilan  bo’lgan  holatga  e’tibor  byerishimiz  o’rinli.  Ba’zi 

manbalarda,  xususan,  XIX  asrdan  O’zbyekistonning  shahar  aholisi,  ya’ni  Zarafshon,  Farg’ona, 

Qashqadaryo,  Surxandaryo,  Toshkyent,  Xorazm  kabi  yerlarida  yashovchi,umuman  O’rta  Osiyo 

shahar  aholisiga    nisbatan  “sart”  atamasi  qo’llanilgan.  Hatto  ko’pgina  adabiyotlarda  bu  atamani 

butun  o’zbyeklarga,  mahalliy  xalqqa  yevropaliklar  tomonidan  byerilgan  nom  sifatida  ishlatiladi. 

Rusiya  bosqinchilari  mahalliy  xalqni  myensimay,  kamsitib  va  haqoratlab,  “sart”,  “tuzyemyets” 

atamasini ishlatganlar. 

Aslida bu atamaning o’zi turkiy so’zga aloqasi yo’q. “Sart” so’zi qadimgi hind va fors tillariga xos 

bo’lib  “sartavan”  yoki  “sarbon”  so’zining  qisgarganidir.  Lug’aviy  ma’nosi  karvonni  boshlab 

boruvchi, yoki sar (forscha-bosh), sor (forscha) – tuya, sarbon – tuya yetaklovchi dyegan ma’noni 

bildiradi. M.Qoshg’ariy “sart” so’zini “savdogar” dyeb ko’rsatadi. YAna “sart” dyeyilganida o’troq, 

dyehqonchilik,  bog’dorchilik  va  hunarmandchilik  bilan  shug’ullanuvchi  aholi  tushinilgan.  “Sart” 

so’zining  ma’nosi  turli  davrlarda  turlicha  bo’lgan.  Arab  manbalarida  “sart”  dyeyilganida 


 

117 


Movarounnahrdagi barcha musulmonlar tushunilgan. Mo’g’ullar Xorazmshohlar davlatidagi barcha 

fuqarolarni  “sart”  dyeb  ataganlar”.  Navoiy  zamonida  barcha  tojiklarni  “sart”  dyeb  atash  odat 

bo’lgan. Aslida, “sart” so’zi etnik nom bo’lmagan. Bu nom aholining kasb-koriga qarab farqlovchi 

ibora bo’lganligi uchun elat nomini anglata olmas edi. SHu sababli  “o’zbyek” atamasi kyeng  xalq 

ommasi ichiga kirib borishi bilan “sart”” so’zi istye’moldan chiqib kyetdi. 

SHunday  qilib,  o’zbyek  xalqining  etnik  shakllanishi  uzoq  davom  etnik  murakkab  jarayondir. 

SHunga  ko’ra  o’zbyek  xalqining  asosini  hozirgi  O’zbyekiston  hududida  bir  nyecha  ming  yillar 

davomida yashab kyelgan mahalliy saklar, massagyetlar, sug’dlar, baxtarlar, xorazmiylar, qang’lar 

va  dovonliklar  tashkil  qilgan.  Turli  davrlarda  uzoq  va  yaqindan,  tyevarak-atrofdan  kyelgan 

qabilalar,  elatlar  va  xalqlar  vakillari  davr  o’tishi  bilan  yerli  aholiga  ma’lum  darajada  o’z  ta’sirini 

o’tkazgan.  O’zbyek  xalqi  etnik  shakllanishi  jarayonining  barcha  bosqichlarida  mahalliy  aholi 

tashqaridan  kyelganlarga  nisbatan  son  jihatidan  ustun  bo’lgan.  SHu  bois  antropologik  nuqtai-

nazardan mahalliy aholining etnik qiyofasini va tashqi ko’rinishini tubdan o’zgartira olmadi. Yerli 

xalqning “qoni”, ya’ni gyenyetikasi aytarli o’zgarmadi va qadimiy ajdodlarimizga xos antropologik 

xususiyatlar hozirgacha saqlanib qoldi. 

Amudaryo va Sirdaryo  orlig’ida, uning atrofida yashagan xalqlar kyeyingi 2,5-3 ming yil davomida 

mintaqamiz  mustaqilligi  va  barqarorligi  iqtisodiy  va  madaniy rivojlanish ta’minlangan davrida  bir 

nyecha  bor  tarixda  ilg’or  millat  darajasigacha  ko’tarilgan.  Bu  millatlarning  o’z  davriga  mos  tili, 

hududiy chyegaralari, diniy e’tiqodi, urf-odatlari, siyosiy tuzumi va iqtisodiy hayoti bo’lgan. Lyekin 

ularning barchasi xalqning o’tmishdoshlari, ajdodlari edi. 

O’zbyek  xalqining  uzoq  davrda  bosib  o’tgan  yo’lini  va  jahon  tarixidagi  syezilarli  o’rnini 

xaraktyerlab,  taniqli  adib  CHingiz  Aytmatov  o’zining  “CHo’qqida  qolgan  ovchining  ohi-zori” 

kitobida  quyidagilarni  ta’kidlaydi:  “O’rta  Osiyoda  istiqomat  qiladigan  va  O’zbyekiston  atrofida 

birlashgan xalqning ko’p asrlik tarixi bor. Bu xalq o’zini o’zbyeklar dyeb ataydi: uzoq davom etgan 

mashaqqatli  yo’lni  bosib  o’tgan,  yuksak  taraqqiyot  cho’qqisiga  ko’tariladi.  Bu  muborak  yurt 

g’alaba  nashidasini  ham  suradi,  mag’lubiyat  alamini  ham  tortadi.  Lyekin,  doimo  birlikni  asrab 

qoladi, boshqa ko’pchilik xalqlarning uyg’onishga, taraqqiyotiga asos yaratib byeradi. Bu yurtning 

har bir qarichi o’ziga xos g’aroyib tarixga ega. 

Dunyoga  myehnatkash  dyehqonlari  bilan  tanilgan  o’zbyeklar  nihoyatda  qudratli  xalq,  uning 

Alishyer  Navoiy  kabi  daho  shoirlari,  Mirzo  Ulug’byek  kabi  daho  olimlari  insoniyat  madaniyatiga 

munosib ulush qo’shganlar”. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   81
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling