Alishyer navoiy nomidagi samarqand davlat univyersityeti


Download 8.06 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/81
Sana14.02.2017
Hajmi8.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   81

ADABIYOTLAR 

1. 


Karimov I.A. O’zbekistonning o’z istiqlol va taraqqiyot yoli. T., 1992. 

2. 


Karimov I.A. O’zbekiston XX asr bo’sag’asida… T., 1997. 

3. 


O’zbekistonning yangi tarixi. 3-kitob. Mustaqil O’zbekiston tarixi. 137-143 b. 

------------------------------------------------------- 33 MAVZU: XORAZM MA’MUN AKADEMIYASI VA UNING DUNYO ILM-FANI 

TARAQQIYOTIDAGI O’RNI

 

1.  Xorazm  vohasida  qadimiy  sivilizatsiya,  davlatchilik  asoslari  va  ilmiy  amaliy bilimlarning takomillashuvi. 

2.  Xorazm  Ma’mun  Akademiyasining  shakllanishi  va  ilmiy  faoliyatining  asosiy 

yo’nalishlari. 

3.  Xorazm Ma’mun Akademiyasining qayta tiklanishi va bugungi faoliyati.  ADABIYOTLAR 

1.  Karimov  I.A.  "Ilmiy  ma’rifat  ziyosi  xech  qachon  so’nmaydi".  Xorazm  Ma’mun 

Akademiyasining 1000 yilligiga bag’ishlangan tantanali marosimdagi  nuts. Halq so’zi 2006 

y 3 noyabr. 

2.  Asqar Maќkam. "Avesto" T,-Sharq, 2001 y. 

3.  Mirsodiq Ishoqov. "Avesto. Yasht" kitobi T,-Sharq, 2001 y. 

4.  Xorazm Ma’mun Akademiyasi. Ilmiy monografik to’plam. T-2005 y. 

5.  Xasanov S. "Xorazm ma’naviyat darg’alari". T. Adolat, 2001 y. 

----------------------------------------------------- 

34-MAVZU: O’ZBEKISTONNING KUCHLI IJTIMOIY YO’NALTIRILGAN 

SIYOSATI VA UNING JAMIYATDA IJTIMOIY BARQARORLIKNI 

TA’MINLASHDAGI ROLI 

1.  Kuchli ijtimoiy siyosatni amalga oshirishning zarurligi va mohiyati. 

2.  Kuchli ijtimoiy siyosat va aholi ijtimoiy faolligining ortishi. 

ADABIYOTLAR 

1.  Karimov I.A. O’zbekiston XX asr bo’sag’asida… T., 1997. 

2.  Karimov  I.A.  O’zbekistonda  demokratik  o’zgarishlarni  yanada  chuqurlashtirish  va 

fuqarolik  jamiyati  asoslarini  shakllantirishning  asosiy  yo’nalishlari.  O’zbekiston 

Respublikasi  Oliy  Majlisning  IX  sessiyasida  2002  yil  29-avgustida  so’zlangan  nutq.  // 

«Xalq so’zi», 2002 yil, 30-avgust. 

----------------------------------------------------- 

35-MAVZU: I.A.KARIMOVNING «O’ZBEKISTON – BOZOR 

MUNOSABATLARIGA O’TISHNING O’ZIGA XOS YOLI» NOMLI ASARI 

1.  O’zbekiston Respublikasining bozor munosabatlarini shakllantirish tomon yo’l tutishi.  

20

2.  «O’zbekiston modeli» va uning tamoyillari. 3.  Iqtisodiy isloxotlar, uning strategiyasi, ustivor yo’nalishlari va bosqichlari. 

ADABIYOTLAR 

1. 


O’zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi. 2001. 

2. 


Karimov I.A. O’zbekiston bozor munosabatlariga o’tishning o’ziga xos yoli. T., 1993. 

3. 


Karimov I.A. O’zbekiston iqtisodiy isloxotlarini chuqurlashtirish yo’lida. T., 1995. 

4. 


O’zbekistonning yangi tarixi. 3-kitob. Mustaqil O’zbekiston tarixi. T., 2000, 137-143 b. 

----------------------------------------------------- 36-MAVZU: O’ZBEKISTONDA XUQUQIY DEMOKRATIK DAVLAT QURILISHI 

– ENG ASOSIY VAZIFALARDAN BIRI 

 

1.  O’zbekiston mustaqilligi  va xuquqiy demokratik davlat sari boshlangan yoli. 2. 

O’zbekiston  mustaqilligi  xuquqiy  asosining  yaratilishi.  Xuquqiy  davlatdemokratik 

izlanishlari.  

 

ADABIYOTLAR 

1. 

O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. T; 2001. 2. 

Karimov I.A. O’zbekiston XX asr bo’sag’asida… T., 1997 

3. 

Karimov  I.A.  O’zbekistonda  demokratik  o’zgarishlarni  yanada  chuqurlashtirish  va  fuqarolik jamiyati  asoslarini  shakllantirishning  asosiy  yo’nalishlari.  O’zbekiston  Respublikasi  Oliy 

Majlisning IX sessiyasida 2002 yil 29-avgustida so’zlangan nutq. // «Xalq so’zi», 2002 yil, 30-

avgust. 

4. 


O’zbekistonning yangi tarixi. 3-kitob. Mustaqil O’zbekiston tarixi. T; 2002 57-75b. 

-------------------------------------------------------37-MAVZU O’ZBEKISTONDA HUQUQIY DEMOKRATIK DAVLAT VA 

FUQOROLIK JAMIYATI ASOSLARINING SHAKLLANISHI 

 

1.  O’zbekistonda o’ziga xos yo’l bilan eski davlat hokimiyati tizimidan yangi milliy, 

huquqiy davlat hokimiyatiga o’tilishi 

2.  Oliy majlisning ko’ppartiyaviylik asosida shakllanganligi, uning tuzilishi, vazifalari va 

faoliyati 

3.  Demokratik jamiyatga xos saylov tizimining yaratilishi 1995-yil 5-dekabrdagi Oliy 

Majlis va mahalliy kengashlarga bo’lib o’tgan saylovlar va ularning yakunlari 

                                                  ADABIYOTLAR 

 

1. Karimov I.A. O’zbekiston XX asr bo’sag’asida… T., 1997 

2. 


O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. T; 2001. 

3. 


Davlat, jamiyat, oila  va yoshlar tarbiyasi muommolari. T; “O’zbekiston”. 1997 

4. 


O’zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisining  XV  sessiyasi  //  “Xalq  so’zi”,  1999,  20-25 

avgust 


-------------------------------------------------------

 

38-MAVZUO’ZBEKISTONDA HOKIMIYATNI BOSHQARISHDAGI QONUN CHIQARUVCHI HOKIMIYAT TUZILISHINING VUJUDGA KELISHI VA UNI 

TAKOMILLASHTIRISHDA QILINGAN ISHLAR 

1.  O’zbekiston Oliy Majlisining tashkil topishi 

2.  O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlis faoliyatini takomillashtirish sohssida qurilgan 

tadbirlar. 2002 yilning 27 yanvarda o’tkazilgan umumxalq referendumi  

21

                                            ADABIYOTLAR 

1. 

O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. T; 2001. 2. 

Karimov I.A. O’zbekiston XX asr bo’sag’asida… T., 1997 

3. 

Karimov  I.A  Yangilanish  va  o’zgarishlar  jarayoni  ortga  qaytmaydi.  O’zR  Oliy Majlisining VIII sessiyasida qilingan nutqi. – “Xalq so’zi” 2002 yil  6 aprel 

4. 


Karimov  I.A.  O’zbekistonda  demokratik  o’zgarishlarni  yanada  chuqurlashtirish  va 

fuqarolik  jamiyati  asoslarini  shakllantirishning  asosiy  yo’nalishlari.  O’zbekiston 

Respublikasi  Oliy  Majlisning  IX  sessiyasida  2002  yil  29-avgustida  so’zlangan  nutq.  // 

«Xalq so’zi», 2002 yil, 30-avgust. 

-----------------------------------------------------

                                                    39-MAVZU O’ZBEKISTON KONSTITUSIYASINI O’RGANISH KURSI – 

KONSTITUSIYAVIY HUQUQNING ASOSIY QISMI 

1.  Konstitusiya tarixi. Mustaqillik Konstitusiyasining qabul qilinishining zaruriyati 

2.  O’zbekiston  Konstitusiyasida  suveren  davlat  qurish  va  demokratik  islohatlarning  huquqiy 

poydevorining yaratilganligi 

3.  O’zbekiston  Respublikasi Konstitusiyasining asosiy tamoyillari 

4.  O’zbekiston    Respublikasi  Konstitusiyasining  davlat  va  jamiyat  hayotida  tutgan  o’rni  va 

ahamiyati                       

ADABIYOTLAR 

1. 


Karimov I.A Buyuk kelajagimizning huquqiy kafolati t., “O’zbekiston”. 1993 

2. 


Karimov I.A. O’zbekiston XX asr bo’sag’asida… T., 1997 

3. 


Karimov I.A Ozod va obod vatan, erkin va farovan hayot – pirovard maqsadimiz T;2000                                  

4. 


Karimov I.A. O'zbekiston bozor munosabatlariga o'tishning o'ziga xos yo'li. T., «O’zbekiston». 

1993   


5. 

Barkamol avlod O’zbekiston taraqqiyotining poydevori t., “Sharq” 1997 

6. 

O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga sharh T; “O’zbekiston”1995 7. 

O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. T; 1998 

----------------------------------------------------- 

40. MAVZU: O’ZBEKISTONNING MILLIY ISTIQLOL MAFKURASI 

 

1.  Mustaqillik yillarida ma’naviy hayot. Ma’naviy qadriyatlarning tiklanishi 

2.  Istiqlol mafkurasining shakllanishi va uning aholi ongiga singdirila borishi 

3.  Milliy istiqlol mafkurasini shakllantirishda “Ta’lim to’g’risida” gi qonun va “Kadrlar 

tayyorlash milliy dasturi” ning ahamiyfti 

                                                    

ADABIYOTLAR 

1. 


Karimov I.A O’zbekiston XX asr bo’sag’asida… T., 1997

 

2. 


Karimov  I.A.  Jamiyatimiz  mafkurasi  xalqni  –  xalq,  millatni  –  millat  qilishga  xizmat 

etsin. T., 1998 

3. 

Karimov I.A Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q. T., “Sharq” 1998 4. 

Karimov  I.A  Imom  al  Buxoriy  yodgorlik  majmuasining  ochilishiga  bag’ishlangan 

marosimda so’zlagan nutqi // Xalq so’zi // 1998 yil 24 oktyabr 

5. 


Karimov  I.AAhmad  al  Farg’oniy  haykalining  ochilishiga  bag’ishlangan  marosimda 

so’zlagan nutqi // Xalq so’zi // 1998 yil 25 oktyabr 

6. 

Karimov I.A Barkamol avlod O’zbekiston taraqqiyotining poydevori t., “Sharq” 1997 7. 

Vatan tuyg’usi T., “O’zbekiston”. 1996 

 

8. 


O’zbekistonning milliy istiqlol mafkurasi. T., “O’zbekiston”. 1998 

 

22

------------------------------------------------------- 41. MAVZU: O’ZBEKISTON RESPUBLIKASINING “TA’LIM HAQIDA” GI 

QONUNI VA UNING AHAMIYATI 

1.  O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim haqida” gi qonun va bu sohada boshlangan 

islohatlar 

2.  O’zbekiston Respublikasining    “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” 

3.  Ta’lim sohasidagi islohatlarning birinchi bosqichi va unda amalgam oshirilgan ishlar 

                                                  ADABIYOTLAR 

1. 


Karimov I.A Barkamol avlod O’zbekiston taraqqiyotining poydevori t., “Sharq” 1997  

2. 


Karimov I.A Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q. T., “Sharq” 1998 

3. 


O’zbekistonning yangi tarixi. 3-kitob. Mustaqil O’zbekiston tarixi. T; 2002 146-149b 

----------------------------------------------------- 41. MAVZU: MUSTASILLLIK  YILLARIDA O’ZBEKISTONDA MILATLARARO 

TOTUVLIKNI TA’MINLASHGA QARATILGAN TADBIRLAR VA ULARNING 

AHAMIYATIDAVRIDA SAMARQAND  

1.  O’zbekiston rahbariyatining milliy munosabatlari tinch yo’l bilan hal etish uchun 

amalgam oshirilgan tadbirlar 

2.  O’zbekiston  Respublikasi Konstitusiyasida millatlararo totuvlikning rafolatlanishi 

3.  O’zbekistonda tashkil topgan madaniy milliy markazlar va ularning faoliyati 

                                                 

 ADABIYOTLAR 

1. 


Karimov I.A  Ozod va obod vatan qolsin. T; 1996 

2. 


Karimov  I.A  O’zbekiston  milliy  istiqlol,  iqtisod,  siyosat,  mafkura.  T.,  “O’zbekiston”. 

1996 


3. 

O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. T; 1992 

4. 

Karimov  I.A.  Jamiyatimiz  mafkurasi  xalqni  –  xalq,  millatni  –  millat  qilishga  xizmat etsin. T., 1998 

5. 


Karimov  I.A. Milliy istiqlol  mafkurasi xalq e’tiqodi va buyuk  kelajakka ishonchdir. T., 

“O’zbekiston”. 2000 

-------------------------------------------------------

43. MAVZU: O’ZBEKISTON VA JAHON HAMJAMIYATI

 

 

1 O’zbekiston Respublikasining    tinchliksevair    tashqi    siyosati asoslarining yaratilishi. 

uning tamoyillari.                                                                                          

2  0"zbekistonnig      jahon      hamjamiyatiga     qo'shilishi      va    uning xaiqaio nufuzining 

ortib borishi.                                                                                                   

 3    Rspublikamizning  jahonning  turli  mamlakatlari  bilan  hamkorlik  munosabatlarini 

kengayib borishi 

4 O’ zbekislonning    Markaziy    Osiyo    mintaqasidagi     qardosh davlatlar   bilan    ko'p   

tomonlama   va   ikkitomonlama   hamkorlik aloqalari                                                   ADABIYOTLAR 

1. 


Karimov  I.A    BMT  Bosh  assambleyasining  48-sessiyasidagi  ma’ruza  (1993  yil  28 

sentyabr).Asarlar 2-jild . . T., “O’zbekiston”.  47-58b 

2. 

Axmedov  E,  Saidaminova  Z  O’zbekiston  Respublikasi:  qisqacha  ma’lumotnoma.  .  T., “O’zbekiston”.  1996 

3. 


Levitin L.,Karlayl D., I Karimov  - yangi O’zbekiston Prezidenti. . T., “O’zbekiston”.  1996 

4. 


Usmonov Q., Sodiqov M va boshqalar O’zbekiston qaramlik va mustaqillik yillarida T., 

 

23

“O’zbekiston”.  1996                                                                                                                             ----------------------------------------------------- 

44. MAVZU: MUSTAQIL O’ZBEKISTONNING BMT ga QABUL QILINISHI, 

UNING TARIXIY AHAMIYATI  

1.  O’zbekiston Respublikasining    Xalqaro huquqning to’la teng huquqli subekti sifatida  

BMT ga qabul qilinishi va uning ahamiyati 

2.  O’zbekiston Respublikasining    Prezidenti I.A.Karimovning BMT ning 50 yillik yubiley 

sessiyasida so’zlagan nutqi (1995 yil oktyabr) va unda ko’rilgan masalalar 

.  


ADABIYOTLAR 

1.  Karimov I.A BMT Bosh assambleyasining 48-sessiyasidagi ma’ruza.Asarlar 2-jild 37 

2.  Karimov I.A  O’zbekiston yo’li- jahon hamjamiyatiga qo’shilish yo’lidir. Asarlar 3-j 

3.  Karimov I.A  Mintaqada xavfsizlik va hamkorlik uchun. Asarlar 4-jild 

4.  G’ulomov S., Salimov O., G’aniyev D Asrlarga teng yillar T:2001 

45. MAVZU    O’ZBEKISTONNING JO’G’ROFIY SIYOSIY O’RNI 

 

1.  O’zbekiston Markaziy Osiyoda jo’g’rofiy-siyosiy jihatdan qulay mintaqada ekanligi 

2.  O’zbekiston qulay tabiiy iqlim sharoitiga ega mamlakat 

3.  O’zbekiston  Respublikasining        Prezidenti  I.A.Karimovning  jo’g’rofiy-siyosiy  o’rni 

masalasidagi muommolar to’g’risida 

 

ADABIYOTLAR 1.  Karimov I.A O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida… T., 1997 

2.  Karimov  I.A    Ozod  va  obod  vatan,  erkin  va  farovan  hayot  –  pirovard  maqsadimiz 

T;2000                                                         

3.  O’zbekistonning yangi tarixi. 2-kitob.. T; “Sharq” 496-503b 

------------------------------------------------------- 

46. MAVZU I.A.KARIMOVNING “O’ZBEKISTON  XXI ASR BO’SAG’ASIDA: 

XAVFSIZLIKKA TAHDID,BARQARORLIK SHARTLARI VA TARAQQIYOT 

KAFOLATLARI” asari va uning ahamiyati 

1.  Buyuk davlatchlik shovinizmi va agressiv millatchilik 

2.  Etnik va millatlararo ziddiyatlar ularning sabablari, xalqlar va davlatlarning xavfsizligiga 

tahdid 


3.  O’zbekistonda ijtimoiy-demokratik jarayon,uning oqibatlari 

ADABIYOTLAR 

Karimov I.A O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida… T., 1997 

Karimov I.A Xavfsizlik va barqarorlik taraqqiyot yo’lida Asarlar 4-jild 

Karimov I.A O’zbekiston XXI asrga intilmoqda. Asarlar 7-jild 

G’ulomov S., Salimov O., G’aniyev D Asrlarga teng yillar T:2001 

----------------------------------------------------- 

47. MAVZU  ISLOM KARIMOVNING “XUSHYORLIKKA DA’VAT” KITOBI 

TO’G’RISIDA 

1.  O’zbekistonda amalgam oshirilayotgan islohatlar va ularning dastlabki samaralari 

2.  Mustaqilligimizga rahna solayotgan tahdidlar va xavf-xatarlar to’g’risida 

3.  Islom  diniga  yot  turli  aqidaparastlik  oqimiga  mansub  vaxxobiylik,  “Hizbut  tahrir”, 

“Musulmon birodarlari” singari harakatlar va ularning salbiy oqibatlari 

ADABIYOTLAR 


 

24

Karimov I.A O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida… T., 1997 Karimov I.A O’zbekiston XXI asrga intilmoqda. T., 1999 

Karimov I.A “Xushyorlikka da’vat”. T., 1999 

O’zbekiston Oliy Majlisi XV sessiyasi materiallari 

-----------------------------------------------------

 

48. MAVZUO’ZBEKISTONDA SIYOSIY VA DINIY EKSTREMISTLAR TOMONIDAN UYUSHTIRILGAN FOJIALAR VA ULARNING BARTARAF 

ETILISHI 

1.  1991-yil Toshkent voqealari – siyosiy ekstremizmning ko’rinishi ekanligi. 

2.  1999-yil fevral fojeasi va uning bartaraf etilishi. 

3.  2005-yil Andijon voqealari.                                                                                                                             ADABIYOTLAR 

Karimov I.A “Xushyorlikka da’vat”. T., 1999 

Levitin  L. O’zbekiston tarixiy burilish pallasida. T., “O’zbekiston”. 2001. 

O’zbekistonning yangi tarixi. 3-kitob.. T; “Sharq”  2000. 

O’zbekiston tarixi. Milliy istiqlol davri . T; “Sharq”,  1998.. 

----------------------------------------------------- 49-MAVZU. O’ZBEKISTON PREZIDENTI I.A.KARIMOVNING “BIZNING BOSH 

MAQSADIMIZ –JAMIYATNI DEMOKRATLASHTIRISH VA YANGILASH, 

MAMLAKATNI MODERNIZASIYA VA ISLOH ETISHDIR” ASARI. 

1.  O’zbekiston  Respublikasi  Parlamenti  -  qonunchilik  palatasi  va  senatning  shakllanishi, 

uning ahamiyati. 

2.  Parlament jamiyat hayotining ko’zgusi. 

3.  O’zbekiston Respublikasi tashqi siyosatining ustuvor yo’nalishlari. Xalqaro terrorizmga 

qarshi kurash. 

4.  2005-yilda iqtisodiy islohatlarni amalgam oshirishning eng muhim ustuvor vazifalari. 

ADABIYOTLAR 

I.A.Karimovning  Bizning  bosh  maqsadimiz  –jamiyatni  demokratlashtirish  va  yangilash, 

mamlakatni modernizasiya va isloh etishdir. T. “O’zbekiston ”   2005 yil 

I.A.Karimov  Imperiya  davrida  bizni  ikkinchi  darajali  odamlar  deb  hisoblashar  edi.  T. 

“O’zbekiston ”   2005 yil 

I.A.Karimov  Vatanimiz  tinchligi  va  xavfsizligi  kuch-qudratimizga,  xalqimizning 

hamjihatligi va bukilmas irodasiga bog’liq. Asarlar 12 tom T: 2004 

------------------------------------------------------- 50. MAVZU O’ZBEKISTON PREZIDENTI  I.A.KARIMOVNING 2006-YIL 11 

FEVRALDA VAZIRLAR MAHKAMASI MAJLISIDAGI “ERISHILGAN 

YUTUQLARNI MUSTAHKAMLAB, YANGI MARRALAR SARI IZCHIL 

HARAKAT QILISHIMIZ LOZIM” NOMLI MA’RUZASINING AHAMIYATI 

1.  2005-yilda  mamlakatimizning  ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlanish  yakunlari  va  erishilgan 

yutuqlarning ahamiyati 

2.  Iqtisodiyotni  modernizasiyalash,  byudjet  va  soliq  islohatlarini  chuqurlashtirish  va 

xususiy  tarmog’ini  kengaytirish  –  islohatlarni  chuqurlashtirishning  ustuvor  vazifalari 

sifatida 

3.  Aholi  bandligi  va  turmush  darajasini  oshirish,  resurslardan  tejamli  foydalanish  –  yangi 

marralar sari harakatning  muhim manbai ADABIYOTLAR 

I.A.Karimov  Erishilgan  yutuqlarni  mustahkamlab,  yangi  marralar  sari    izchil  harakat  

25

qilishimiz lozim. T. “O’zbekiston ”   2006 yil O’zbekiston Respublikasi prezidentining qarori “O’zbekiston Respublikasi mulki qo’mitasi  

faoliyatini takomillashtirishga doir chora tadbirlari ”to’g’risida. 2006-yil 26-aprel.  ----------------------------------------------------- 

51. Mavzu: MUSTASILLLIK DAVRIDA SAMARQAND  

 

1.  Mustaqilllik yillarida Samarqand shahrining ijtimoiy-siyosiy va m’naviy taraqqiyoti. 2.  18 oktyabr Samarqand shaќri kuni. 

3.  Samarqand shahrining 2750 yilligining nishonlanishi va uning aќamiyati. ADABIYOTLAR 

Karimov I.A. "Bizdan obod va ozod vatan qolsin". Asarlar 2-jild, T, "O’zbekiston", 1996  

Karimov I.A. "Amir Temur-fahrimiz g’ururimiz" Asarlar, 5-jild, T, Sharq, 1996 y. 

Shirinov T.Sh. G’arbda Rim-Sharqda Samarqand. "Fidokor" gazetasi 2006 y, 9 noyabr. 

Shirinov T.Sh. Berdimurodov A. Sharq musiqasining beshigi. Meros gaz 1997 y, 1 noyabr.  

Berdimurodov  A. "Ulug’bekning  Samarqanddagi bog’lari". Zarafshon  gazetasi, 2007 y, 16 

yanvar. 

Isomiddinov M. "Qadam civilizaciya o’chog’i". O’zbekiston ovozi, 2007 y, 6 yanvar. ----------------------------------------------------------- 

 

52- MAVZU   I.A.Karimovning “Yuksak ma’naviyat  - engilmas kuch” asarida  

ma’naviyatni anglash tushunchasi 

Reja

1. O’zlikni anglash, millatning kelajagini taminlaydi 

2. Ajdodlarimiz merosi – ma’naviyatimiz ildizi 

3.Ma’naviy tahdidlar va ularga qarshi kurash omillari. 

4. Ma’naviyat tushunchasining mazmun va mohiyati. 

5. Vijdon uyg’oqligi – inson ma’naviyatining tayanch ustunlaridan biri. ADABIYOTLAR 

1 Karimov   I.A. “Yuksak ma’naviyat  - engilmas kuch” T: 2008 y  

2. Ma’naviy yuksalish yo’lida. (Mualliflar jamoasi). Toshkent, “Ma’naviyat”,  2008. y 

3.  Karimov  I.A.  Yuksak  ma’naviyat-jamiyat  taraqqiyotining  asosi.  7-jild,  Toshkent, 

“O’zbekiston”,  1999. y 

4.  Karimov  I.A.  Yuksak  ma’naviyat-jamiyat  taraqqiyotining  asosi.  7-jild,  Toshkent, 

“O’zbekiston”,  1999. y 

5.  Karimov  I.A.  Xushyor  va  ogoh  bo’lib  yashash  hayotimiz  qoidasiga  aylansin.  12-jild. 

Toshkent, “O’zbekiston”,  2004. y 

6.Karimov 

I.A. 


Jamiyatimizni 

erkinlashtirish, 

islohotlarni 

chuqurlashtirish, 

ma’naviyatimizni  yuksaltirish  va  xalqimizning  hayot  darajasini  oshirish  -    barcha 

ishlarimizning mezoni va maqsadidir. Toshkent, “O’zbekiston”,  2007. 

7.Karimov  I.A.  Inson  man’fatlari  ustuvorligini  ta’minlash  -    barcha  islohat  va 

o’zgarishlarimizning  bosh  maqsadidir.  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Islom 

Karimovning  2007-yilda  mamlakatni  ijtimoiy  iqtisodiy-  rivojlantirish  yakunlari  va  2008 

yilda  iqtisodiy  islohatlarni    chuqurlashtirishning  eng  muhim    ustuvor  yo’nalishlariga 

bag’ishlangan Vazirlar Mahkamasi majlisidagi ma’ruzasi. Toshkent, “O’zbekiston”, 2008 y  

------------------------------------------------------- 53-MAVZU I.A.Karimovning “Yuksak ma’naviyat  - engilmas kuch” asarida  

ma’naviyatni shakllantiradigan asosiy mezonlar 

Reja

 

26

1.  Ma’naviy  meros,  madaniy  boyliklar,  ko’hna  tarixiy  yodgorliklar  millat  ma’naviyatining  eng muhim omillari sifatida. 

2. Xalq og’zaki ijodi va milliy bayramlar ma’naviyatning noyob durdonasi. 

3. Muqaddas dinimiz – ma’naviyatimizning tarkibiy qismi. 

4. Buyuk allomalarning ilmiy-ijodiy kashfiyotlari – ma’naviyat  mezoni 

5.  Oila,  mahalla,  ta’lim  –  tarbiya  tizimi  millat  ma’naviyatini  shakllantiruvchi  va 

yuksaltiruvchi omillar sifatida Katalog: mexmat -> books -> I%20blok%20fanlari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari kafedrasi
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti umumiy huquqshunoslik
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat un

Download 8.06 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   81
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling