Alishyer navoiy nomidagi samarqand davlat univyersityeti


Download 8.06 Mb.
Pdf ko'rish
bet47/81
Sana14.02.2017
Hajmi8.06 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   81

2-masala: 

IX-  XII  asrlarda  sodir  bo’lgan  o’zbyek  xalqi  etnik  shakllanishining  ikkinchi  bosqichida  mahalliy 

aholining asosiy qismida hozirgi  o’zbyeklarga xos qiyofa yuzaga kyeldi. Antropolog T. Xo’jayevning  qayd 

etishicha,  O’zbyekiston  hududida  XI  asrga  kyelib  tub  aholining  antropologik  qiyofasida  birmuncha 

o’zgarishlar  yuz  byerdi.  Bu  holatni  arxeologik  qazishmalar  natijasida  qo’lga  kiritilgan  ayrim  matyeriallar, 

ya’ni  murdalarni  astondonlarda  ko’mish  marosimlari  aholi  orasida  kyeng  tarqalgan,  kishilar  bosh  suyagi 

shaklini sun’iy yo’l bilan o’zgartirish odatlarining yo’qolishi tasdiqlaydi. 

 

X-  XI  asrlarda  O’rta  Osiyoning  g’arbiy  va  janubiy  hududlarida  turkiy  aholining  jiddiy  ko’payishi qoraxoniylar va saljuqiylar davlatlarining hukmronligi bilan bog’liq. Undan oldinroq turkiy tillar Farg’ona va 

 

320 


                                                                                                                                                                                        

CHoch  viloyatlarida,  Zarafshon  va  Qashqadaryo  vohalarida  mahalliy  tillarni  siqib  chiqargan  va  hukmron 

bo’la boshlagan. Xorazm vohasida mo’g’ul istilosidan kyeyin XIII- XIV asrlarga kyelib qadimgi Xorazm tili 

mutlaqo  yo’qolib,  turkiy  tilning  o’g’uz  shyevasi  singadi,  lyekin  mahalliy  aholini  turkiylashtirish  jarayoni 

qadimiy yuksak madaniyatli elatlar etnik tuzilishiga ta’sir qilmagan.  

Ana shu turkiy siyosiy  birlik nyegizida turli elyemyentlarning qo’shilib kyetishi jarayonida ancha 

kuchaydi. O’sha davrda umumiy til va shyevalarda gapiradigan barcha elatlar va qabilalar asta- syekin 

yaqinlashib (birikib) o’zbyek va boshqa O’rta Osiyo turkiy xalqlar etnogyenyeziga poydyevor qo’ygan 

edilar. Ayniqsa, bu jarayon Farg’ona, So’g’d, CHoch va Xorazm, qisman Buxoro aholisi orasida jiddiy 

sur’atlar bilan ro’y byergan. YAna mazkur jarayonga bu yerga islom dinining kyelishi va uning aqidalari 

mahalliy elat va xalqlarning musulmonchilik mafkurasi asosida o’zaro yaqinlashtirish va do’stona 

munosabatlarni mustahkamlashga ijobiy ta’sir ko’rsatdi. 

 

Ayniqsa,  X  asr  oxiri-  XI  asr  boshida  Markaziy  Osiyoning  katta  hududlarida  qoraxoniylar  davlati vujudga kyelishi  munosabatlari bilan Movarounnahrga Oltoy,  Yettisuv  va SHarqiy Turkistondan  kirib kirib 

kyelgan  turgash,  tuxsi,  qorliq,  chigil,  o’g’uz,  argil  kabi  qabilalar  o’lkaning  turk  va  sharqiy  eron  tillarida 

so’zlashuvchi  aholisini  tarkibini  etnik  jihatdan  yanada  boyitdi.  Bu  davrga  kyelib  turkiy  etnik  qatlamning 

ustunligi  bir  qadar  ta’minlandi,  boshqacharoq  aytganda,  Qoraxoniylar  davlati  sharoitida  turkiy  xalq  yanada 

shakllanib, ijtimoiy- iqtisodiy va madaniy jihatdan rivojlandi. 

 

Turklarning  bu  davrda  o’zlari  yashagan  hududda  katta  mavqyega  ega  ekanligi  va  yaratuvchilik ishlarni  amalga  oshirib  ulgurganligi  to’g’risida  Maxmud  Qoshg’ariy  qo’yidagi  so’zlarni  bitadi:  «Butun 

Movarounnahr,  YAnkandan  SHarqqacha  bo’lgan  o’lkalarni  turk  shaharlaridan  dyeb  hisoblashning  asosi 

shulki,  Samarqand-  Syemizqand,  SHosh-  Toshkand,  O’zgand,  Tunkand  nomlarining  hammasi  turkchadir. 

«Qand»  turkcha  shahar  dyemakdir.  Ular  (turklar)  shu  shaharlarni  qurdirdi  va  shunday  nom  qo’ydilar. 

Hozirgacha ham shunday kyelmoqda. Bu yerlarda forslar ko’paygandan (ahamoniylar zamonida) so’ng ular 

Ajam  shaharlari  kabi  bo’lgan.  Hozirgi  turk  o’lkalarining  chyegarasi  Abyeskun  dyengizi  (Kaspiy)  bilan 

o’ralgan. Rum o’lkasidan  va O’zkanddan CHingacha cho’ziladi. Uzunligi byesh ming farsax, eni uch ming 

farsax,  hammasi  sakkiz  ming  farsaxdir»,  «Bu  gaplar  bo’lganiga,  dyeydi  -  X  asrda  ijod  etgan  Buxoro 

tarixchisi  Abu  Bakr  Narshaxiy,  -  hozir  uch  ming  yildan  ortiqroq  vaqt  o’tdi».  Tushuniladiki,  Mahmud 

Qoshg’ariy  turklar  haqida  byergan  ma’lumotlari  faqat  X-  XI  asrlargagina  taalluqli  bo’lmay,  balki  uning 

eamonidan qariyb uch ming yil muqaddam sodir bo’lgan edi. 

 

Maxmud  Qoshg’ariyning  «Dyevoni  lug’atit-  turk»  asarida  Amudaryo  bilan  Sirdaryo  oralig’ida hamda unga tutash bo’lgan hududlarda qadimdan istiqomat qilib kyelgan turkiy xalqlarning nomlari va turar 

joylari qo’yidagicha kyeltiriladi: «Turklar aslida yigirma qabiladir… Har bir qabilaning sanoqsiz allaqancha 

urug’lari  bor.  Myen  bo’lardan  asosiysini,  ona  urug’larini  yozdim,  shahobchalarini  tashladim.  Faqat  o’g’uz 

turkmanlarining mayda urug’larining mayda urug’lari ham, ularning mollariga qo’yiladigan byelgilarini ham 

yozdim,  chunki  odamlarda  bularni  bilishga  ehtiyoj  bor  edi.  SHarqdan  boshlab  har  bir  qabilaning  turar 

joylarini  birin-  kyetin  tartib  bilan  ko’rsatdim.  Rumdan  kun  chiqargacha  bo’lgan  musulmon  va  boshqalarni 

zikr qildim. Rumga yaqin birinchi qabila bajanak, so’ng qifchoq, o’g’uz, yamak,boshqirt, basmi, so’ng koy, 

so’ng  yaboku,  so’ng  totor,  so’ng  qirg’iz  kyeladi.  Qirg’izlar  CHin  yaqinidadir.  Bu  qabilalar  hammasi  Rum 

yog’idan kun chiqargacha cho’zilgandir. So’ng chigil, so’ng tuxsi, so’ng yag’mo, so’ng ig’roq, so’ng jaruk, 

so’ng jumul, so’ng uyg’ur, so’ng tangqut, so’ng xitoy. Xitoy- CHindir. So’ngra tafg’och. Bu- mochindir. Bu 

qabilalar janub bilan shimol o’rtasidadir». 

 

Turkiy tilga asos bo’lmish  korlik- chigil  lahjasi rivoj topdi  va yozma adabiyot  darajasiga ko’tarildi. Bu  lahja  hududda  istiqomat  qiluvchi  aholining  umumiy  tili  bo’lib  qoldi.  YUsuf  Xos  Hojibning  «Qutadg’u 

bilig», Maxmud Qoshg’ariyning «Dyevoni lug’atit- turk», Ahmad YAssaviyning «Hikmatlar» asarlari mana 

shu  davrning  ijobiy  mahsulidir.  Qoraxoniylar  davrida  butun  Movarounnahrda  aholining  turkiy  tilda 

so’zlashuvchi  qatlami, jumladan til jihatidan turklashgan so’g’diylar ham jamiyatning  ijtimoiy-  iqtisodiy  va 

madaniy  hayoti  ustun  bo’lishiga  qaramay,  Samarqand,  Buxoro  shaharlarida  va  boshqa  ayrim  joylarda  fors- 

tojik  tilida  so’zlashish  va  yozish  davom  etdi.  Bu  hol  faqat  adabiy  doiralarda  emas,  balki  rasmiy 

mahkamalarda ham syezilarli darajada bo’lgan. Lyekin Farg’ona va SHosh vohalarida, Xorazmda turkiy tilda 

so’zlashuvchilar  qatlami  fors-  tojik  tilida  so’zlashuvchilarga  nisbatan  ustun  bo’lib,  uning  ta’siri  Samarqand 

va  Buxoro  kabi  shaharlar  muhitiga  ham  jadal  kirib  borgan.  SHunday  qilib,  asrlar  osha  Movarounnahr, 

Xuroson  va  Xorazmda  sodir  bo’lgan  o’sha  murakkab  siyosiy  vaziyatda  muttasil  davom  etgan  etnik 

jarayonlarga  qaramay,  o’zbyek  va  tojik  xalqlari  bir  o’lkada  yonma-  yon  yashadi,  o’zaro  jadal  iqtisodiy  va 

madaniy  munosabat  olib  bordi,  tashqi  dushmanlarga  qarshi  kurashdi.  Bu  ikki  tilda  so’zlashuvchi  ikki  xalq 

asrlar davomida etnik va til jihatidan aralashib, chatishib kyetdilar. Bu etnik jarayonga baho byergan Garvard 

univyersityetining  ilmiy  xodimi  S.  Karlayn  o’zining  «Islom  Karimov-  yangi  O’zbyeiston  Pryezidyenti 

risolasida: «O’zbyeklar turkiy millat (xalq) guruhiga mansub, biroq o’z etnogyenyezi bo’yicha ular Markaziy 

Osiyoning  boshqa  xalqlaridan  ko’ra  turkiy  tilli  bo’lmagan  tojiklarga  yaqinroqdirlar.  O’zbyeklarning  ham,  

321 


                                                                                                                                                                                        

tojiklarning  ham  ildizlari  So’g’d,  Xorazm,  Baqtriya,  Farg’ona  mintaqaning  qadimiy  shahar  sivilizasiyasiga 

borib  taqaladi.  Har  ikkalasi  ham  o’rta  asrlarning  Movarounnahr  turklari  tomonidan  so’g’diylar, 

baqtriyaliklar,  parfiyonlar,  xorazmiylar  bilan  birgalikda  yaratilgan  buyuk  madaniyatga  voris»,  -  dyeb  haqli 

ravishda ta’kidladi. 

 

Taniqli  tarixchi  olim  B.  Axmyedov  va  A.  Asqarovlarning  «O’zbyekiston  xalqining  kyelib  chiqish tarixi  (dastlabki  mulohazalar)»  maqolasida  ta’kidlashicha  «O’zbyeklar  yaxlit  xalq  sifatida  X  asrga  kyelib 

shakllandi. Hududiy, iqtisodiy, madaniy va til birligiga ega bo’ldi». 

 

1219- 1221 yillarda CHingizxon istilochilarining Movarounnahrni qo’lga kiritishlarida ishtirok etgan harbiy  qo’shinlar  tarkibiga  mo’g’ullar  bilan  bir  qatorda  turkiylar  va  turklashgan  mo’g’ullar  ham  kam 

bo’lmagan.  SHular  jumlasiga  qorliqlar,  barloslar,  totorlar,  markitlar,  kuralovutlar,  burkutlar,  qo’ng’irotlar, 

jaloyirlar,  boyovutlar,  baxrinlar,  sulduslar  va  boshqalarni  kiritish  mumkin.  Tabiiyki,  bu  turkiy  qabilalar 

o’zbyek xalqining etnik shakllanishini yanada boyitdi. 

 

Ammo  mo’g’ul  istilosi  o’zbyek  va  boshqa  xalqlarning  tashqi  qiyofasiga  syezilarli  iz qoldirmaganligini  ta’kidlab  o’tish  joizdir.  Sabablardan  biri  shuki,  XII  asr  oxirida  CHingizxon  tashkil  etgan 

yirik davlatda mo’g’ullar soni 0,7 million kishidan ko’p bo’lmagan. Agar har olti kishidan bittasi askarlikka 

olingan bo’lsa, unda uning  qo’shinlari soni 100- 110 ming  kishidan iborat bo’lgan. Lyekin o’sha davrda 80 

million  aholisi  bo’lgan  Xitoyga  qilingan  harbiy  yurishda  mo’g’ullar  qo’shinining  asosiy  qismi  yo’qotilgan 

edi.  Ular  O’rta  Osiyoga  bostirib  kirganlarida  CHingizxon  armiyasining  ko’pchiligi  turkiylardan  tashkil 

topganligi  ma’lum.  Mo’g’ul  qo’shinlari  o’sha  davrda  Muhammad  Xorazmshoh  davlatida  20  milliondan 

ko’proq  yerli  aholi  tarkibiga  o’z  ta’sirini  syezilarli  darajada  o’tkaza  olmagan.  SHu  sababli  ham  mahalliy 

aholida mo’g’ul irqi alomatlari dyeyarli namoyon bo’lmaganligini ko’rish mumkin. 

3.  O’zbyek  xalqining  etnik  shakllanishida  uchinchi  bosqich  XV  asr  oxiri-  XVI  asr  hisoblanadi.  Bu 

davrda  Markaziy  Osiyoga  Dashti  Qipchoq  o’zbyeklari  kirib  kyeladi.  SHarofiddin  Ali  YAzdiyning 

«Zafarnoma»sida  O’rta  Osiyo  va  u  bilan  qo’shni  hududlarda–  XIV-XV  asrning  birinchi  yarmida  istiqomat 

qilgan  24  ta  turkiy  qabila  va  urug’larning  nomlari  qayd  etilgan.  SHular  jumlasiga  Sirdaryo  va  Amudaryo 

oralig’idagi o’lkalarga XIII asrda CHingizxon va XVI asr boshida Muhammad SHayboniyxon boshchiligida 

Dashti  Qipchoqdan  ko’chib  kyelib,  o’troqlashib  kyetgan  qabila  va  urug’lar  orasida  10  dan  ortiq  qabilalar: 

kang’lilar,  lochinlar,  qatag’onlar,  byesh  yuzlar,  qozoqlar  va  boshqalar  bo’lgan.  CHunki  bular  mazkur 

yurtlarda qadimdan istiqomat qilib kyelgan turkiyzabon qabilalar bo’lganlar.  

 

XVI  asr  boshida  Dashti  Qipchoqdan  Movarounnahrga  ko’chib  kyelgan  turk-  mo’g’ul  qabilalari mahalliy  turkiyzabon  xalqdan  son  jihatdan  juda  kam  bo’lgan.  Ularning  umumiy  soni  24-  26  qabiladan 

oshmagan.  Manbalarda  ko’rsatilishicha  ularning  nomi  qo’yidagilardan  edi:  qo’shchi,  nayman,  uyg’ur, 

qurlovut,  giroyli,  qiyot,  qo’ng’irot,  tangut,  echki,  durmon,  yoboku,  xitoy  (kidonlar  avlodidan),  chimboy, 

shunqorli, shodbakli, iyjon, qavchin, mang’it, jurg’un,  ming, bachkird (boshqird), mojor, solur qoxon, echki, 

bahri.  XVI  asrda  bu  qabilalar  soni  40  taga  yetgan:  baxrin,  byesh  yuz,  durmon,  jaloyir,  kyenagas,  mang’it, 

ming, mojor, nayman, olchin, orlot, suldus, tongyoruq, uyg’ur, xalaj, xitoy, shirin, o’tarchi, qang’li, qatag’on, 

qipchoq, qo’ng’irot, qiyot, arg’in, yobu, mo’g’ul, sajovat, tuboyi, tama, kyeroit, qorliq, saroy, turk, uyshin va 

h.k. XVII asrga kyelib ularning soni 50 dan oshgan, ya’ni qo’yidagi 20 ga yaqin qabila qo’shilgan: buyrak, 

qirq,  qo’rama,  dug’doq,  yuz,  kyelachi,  uzz,  kulon,  ayonlik,  ko’karab,  qo’shoyoq,  uyrot,  bulochi,  makrit, 

fulovchi, shaboyat, myesit. 

 

Qisqasi,  Oltin  O’rdaning  mamlakati  O’zbyekiya  qismida  shakllangan  o’zbyek  xalqining  shimoliy qatlami Turkistonda, uning Markaziy  qismi Movarounnahrda  va Janubiy  hududi Xurosonda qadimdan, Alp 

Er  To’nga  zamonidan  yashab  kyelayotgan  turkiy  qatlamga  kyelib  qo’shilgan  edi.  SHimoliy  Turkistondan 

ko’chib  kyelgan  aholi  ham,  navkarlar  ham  bu  yerda  yashovchi  xalq  bilan  qon-  qardosh,  dindosh, 

mashabdosh,  tildosh  edilar.  Jonli  so’zlashuv  tilida,  talaffuzda  bir  ozgina  farq  bo’lsada,  adabiy  til  bitta- 

umumiy edi. Turkiy shoirlar Otoyi, Lutfiy, Sayfi Saroyi, Muhammad SHayboniy, Ubaydiy va boshqalarning 

shye’riyat tili Ahmad YAssaviy hikmatlariga juda yaqin.  

YUqorida nomlari qayd etilgan qabilalarning 

aksariyati  o’zbyek  nomini  olmaganlar.  Ular  dastlab  turk  va  o’z  qabilalarining  nomi  bilan  atalgan.  Bu 

qabilalarning otlari ko’pgina tarixiy manbalarda, hozirgi O’zbyekiston hududida joy nomlari tarzida saqlanib 

kyelmoqda.  Mirzo  Ulug’byekning  yaqin  safdoshi  Ali  Qo’shchi  Samarqandiy  qo’shchi  qabilasidan  bo’lgan. 

Husayn  Boyqaroning  zabardast  amiri  Zununbyek  Arg’un  shunday  epchil  bo’lganki,  kyetma-  kyet  sakkiz 

otning ustidan sakrab o’ta olgan. U kyelib chiqishiga ko’ra arg’un qabilasiga mansub. Husayn Boyqaroning 

Ibrohim  Dulday  va  Ibrohim  CHig’atoy  dyegan  byeklari  dulday  va  chig’atoy  qabilalaridan. 

Ryespublikamizdagi  Do’rmon,  Arg’un,  Qipchoq,  No’g’ayqo’rg’on,  Kangli  qishloqlari,  Qo’ng’irot, 

CHimboy,  Nukus  shaharlari  turkiy  qabilalar  nomi  bilan  bog’liq.  Ilgari  turk  xalqi  dyeyilganida  Onadulilik 

qarindoshlarimiz  emas, balki  o’zbyeklar bag’riga singib kyetgan hamyurtlarimiz tushunilgan. YAna shunisi 

diqqatga  sazovorki,  1920  yilda  Turkiston  aholisi  ro’yxatdan  o’tkazilganida  hududimizda  yashaganlarning 

ko’pchiligi,  ayniqsa  Farg’ona  vodiysi  (Andijon,  O’sh,  Jalolobod,  Namangan,  O’zgan,  Marg’ilon,  Qo’qon,  

322 


                                                                                                                                                                                        

Xo’jand), Toshkyent va Samarqand  viloyatlarida  millat to’g’risidagi savolga «turk» dyeb  javob byerishgan. 

SHuningdyek, bu savolga «o’zbyek», «sart», «qurama» dyeb javob byerganlar ham ko’p bo’lgan. 

 

Turkiyalik  qarindoshlarimiz  ko’p  asrlar  davomida  o’zlarini  avvaliga  «saljuqiy  turklar»,  kyeyin «usmonli  turklar»  dyeb  davlatlarini  nomini  esa  Usmonlar  saltanati,  Usmoniylar  xalifaligi,  Kamol  Otaturk 

zamonida  o’zlarini  «turk»,  davlatini  «Turkiya  jumhuriyati»  dyeb  e’lon  qilganlar.  1920  yilda  Usmonlilar 

xalifaligi  byekor  qilinib,  yangi  davlatga  qanday  nom  qo’yish  masalasi  munozaraga  sabab  bo’ldi.  Bir  guruh 

kishilar  bu  jumhuriyatni  «Turkiston»  dyeb  atashni  taklif  etganlarida,  boshqa  uzoqni  ko’ra  bilgan  kishi 

«Turkiston  bizning  ona  yurtimiz,  Turkistonning  o’z  vorislari  bor,  turkistonlik  yurtdoshlarimiz  kyelajakda 

hurriyatga  chiqajaklar,  o’z  mamlakatlarini  Turkiston  dyeb  atajaklar,  qardoshlarimizning  milliy  qadriyati- 

Turkistonga  tyeginmaylik,  bu  tarixiy  va  shukuhli  nom  o’zlariga  buyursin»,  dyegan  to’g’ri  taklifni  o’rtaga 

tashlagan. SHu tariqa yangidan asos solingan jumhuriyatga «Turkiya jumhuriyati» dyeb nom byerilgan. 

 

SHu  o’rinda  atoqli  turk  tadqiqotchisi  Ziyo  Ko’kalpnning  20-  yillarda  Turkiyadagi  ijtimoiy-  siyosiy vaziyatning tahliliga bag’ishlangan «Turkchilik asoslari» maqolasidagi («Fan va turmush», 1990 yil, 2- son) 

ushbu  satrlarni  eslash  joizdir:  «Xalq  firqasi  hukmronlikni  millatga,  ya’ni  turk  xalqiga  byerdi.  Xolbuki, 

Onaduli inqilobiga  qadar, davlatimizning, xalqimizning,  millatimizning  hattoki tilimizning  nomi  «usmonli» 

dyegan  so’z  edi,  «turk»  dyegan  so’z  og’izga  olinmasdi».  SHunday  qilib,  rasmiy  ravishda  1920  yillardan 

boshlab  turk  atamasi  onadulilik  qarindoshlarimizga  tyegishli  bo’lib  qoldi.  Turk  xalqi  dyeganda  Turkiya 

jumhuriyatida yashovchi tub aholi tushunila boshladi.  Turkiy xalq dyeganda  esa, qadim zamondan boshlab 

Turonzamin  va  Turkistonda  yashab  kyelgan  o’troq  turkiy  xalq-  o’zbyeklar  nazarda  tutiladigan  bo’ldi. 

«Turkiy» iborasi  o’rniga qarab, yana boshqa qo’shimcha  ma’nolarni  ham anglata boshladi. Masalan, turkiy 

xalqlar dyeyilganida barcha turk xalqlari, elatlari va qavmlar tushuniladi, bu tushunchaga Turkiyalik turklar 

ham kiradi. Dyemak, barcha turkiy xalqlarning ildizlari tyeran, tomirlari bir ekan.  

 

XIX asr oxiri- XX asr boshlarida butun dunyo turkiy xalqlarining birlashishi uchun harakat bo’lgan edi.  Ammo,  bir  qator  davlatlarda,  ayniqsa  Rossiya  impyeriyasida,  kyeyin  sobiq  Sovyet  ittifoqida,  Xitoyda 

hamda  turkiy  xalqlarni  o’z  ichiga  qamrab  olgan  ba’zi  boshqa  davlatlarda  turkiy  dunyo  birligi  g’oyasi 

«panturkizm» dyeb atalib, eng og’ir siyosiy xatolardan biri sifatida ayblash uchun qo’llanib kyelindi. Aslida 

turkchilik  (panturkizm)  tushunchasining  o’ziga  xos  tomonlari  bo’lishiga  qaramay  u  slavyanchilik 

(panslavizm),  gyermanchilik  (pangyermanizm),  eronchilik  (paneronizm),  mo’g’ulchilik(panmo’g’inizm) 

kabi mohiyat jihatdan tushunchalarni qamrab oluvchi umumiyroq tushunchaga kiradi. 

 

Stalin  shaxsiga  sig’inish  davrida  millatchilikka  va  fyeodal  o’tmishning  qodiqlariga  qarshi  kurash shiori  ostida  foliyatida  o’z  xalqining  etnik  shakllanishini  o’rganishga,  uning  ko’p  asrlik  tarixiga  murojaat 

qilishga,  madaniy  myerosi,  an’ana  va  urf-  odatlarini  saqlab  qolish  va  boyitishga  harakat  qilgan  kishilar 

ayovsiz ta’qib qilindi. 

3-masala: 

  

Har qanday xalqning etnik tarixi unga byerilgan nomga nisbatan qadimiydir. SHunga ko’ra, o’zbyek xalqi va uning kyelib chiqishi tarixi ham uning nomiga nisbatan qadimiydir. «O’zbyek» etnonimi XV- XIV 

asrlarda arab va fors- tojik tillarida bitilgan tarixiy asarlarda, aniqrog’i  Hamidulloh  Kazviniy (1281- 1350), 

Nosiriddin ibn al- Furat (1334- 1404), Al- Asadiy (1377- 1447), Nizomiddin SHomiy (XVasr), Abdurazzoq 

Samarqandiy  (1413-  1482),  Xondamir  (1475-  1535)  va  boshqalar  asarlarida,  XV  asr  boshlarida  Dashti 

Qipchoqning sharqiy  qismida, ya’ni Orol  va Kaspiydan to G’arbiy Sibirning SHimoliy  hududlarigacha, Itil 

(Volga)  va  YOyiq  (Urol)  daryolarining  sharqiy  sohillaridan  Balxash  ko’li  va  CHu  vohasigacha  bo’lgan 

yerlarda  istiqomat  qilgan  turk-  mo’g’ul  qabilalari  shu  nom  bilan  atalgan.  Ayrim  tarixchi  olimlar  (P.  P. 

Ivanov,  A.  YU.  YAkubovskiy,  CHaplichka,  Xilda  Xukam)  «o’zbyek»  etnonimini  Oltin  O’rda  xoni 

O’zbyekxon (1312- 1342)ning nomi bilan bog’lab, o’sha xonlikdagi qabilalar (burqut, qiyot, qo’shchi, iyjon, 

qo’ng’irot,  uyshun  (usun),  o’tarchi,  nayman,  jot,  chimboy,  koflik,  kyenyegas,  durmon,  kurlonut,  tuboyi, 

mang’it,  nukuz  (nukus),  tangut,  uyg’ur,  xitoy  (qoraxitoy),  toymas,  echki,  tuman,  ming  va  b.),  shu  vaqtdan 

boshlab  «o’zbyeklar»  dyeb, ular ko’chib yurgan  mamlakat esa «mamlakati  o’zbyek»  dyeb ataldi  dyeydilar. 

X. Vambyeri «Turkiy xalq» nomli asarida «o’zbyek» dyegan so’zning siyosiy va ijtimoiy ma’nosiga e’tibor 

qilib,  qo’yidagilarni  yozadi:  Muhammad  SHayboniyxon  XVI  asr  boshida  Tyemuriylarni  inqirozga 

uchratgandan  kyeyin  Markaziy  Osiyoda  yuzaga  kyelgan  uch  xonlikda  yashovchi  turkiy  xalqlar  bu  nomni 

qabul  qilishgan,  lyekin  Oltin  O’rdada  «o’zbyek»  dyegan  nom  ancha  oldin  ma’lum  bo’lib,  musulmoncha 

tarbiyalangan  dyeb  tushunilgan.  YAna  u  kishining  fikricha,  u  yerdagi  «o’zbyek»  nomi  O’zbyekxon  (1312- 

1342) bilan bog’liq. U xonlikdagi turk- mo’g’ul aholisining islom dinini qabul qilishida g’oyat zo’r faoliyat 

ko’rsatgan  Abulg’ozining  so’zlari  bilan  aytganda,  «u  fuqarolariga  islom  dinini  qabul  qildirishda  juda  katta 

g’ayrat  ko’rsatgan  va  buning  natijasidi  jo’ji  xalqi,  ya’ni  Oltin  O’rda  turklari  «o’zbyek»  dyegan  nomni 

olishgan». X. Vambyeri yana Amir Tyemurning tarixchisi SHarafiddin Ali YAzdiy qishloqda yashovchilarni 

«o’zbyeklar»  dyeb  ko’rsatganligini  qayd  etish  bilan  birga  XIV  asrda  ko’p  joylarda  O’zbyekxonning  yangi 

dinga o’tkazish ishlari birdaniga muvaffaqiyat qozonmagan va ular musulmonlikni qabul qilishmagan, islom 


 

323 


                                                                                                                                                                                        

diniga  kirganlar  musulmon  dyeyilgani  kabi  chig’atoylar,  nug’ay,  saljuqiylar  va  usmonlilar  o’z  nomi  bilan, 

O’zbyekxon targ’ib qilgan dinni qabul qilganlar esa  hukmdorning, targ’ibotchining nomi bilan «o’zbyeklar» 

dyeb  atala  boshlagan.  Dyemak,  SHayboniyxondan  ancha  oldin  Volga  va  YOyiq  daryolari  bo’ylab  yashab 

kyelgan  ko’plab  turk-  mo’g’ul  aholini  jamlovchi  bir  «o’zbyek»  nomi  bilan  atashgan.  Nihoyat  «o’zbyek» 

dyegan  so’z  qaysi  ma’noni  bildiradi  dyeganda,  u  kishi  shunday  fikr  bildiradiki,  bu  so’z  «o’z»  va  «byek» 

so’zlaridan  iborat  bo’lib,  shulardan  birinchisi  asl,  ajoyib,  tagi  mustahkam,  ikkinchisi  esa  byek,  sardor 

ma’nosini  bildiradi,  qisqasi  bu  so’zning  tom  ma’nosi  «asl  byekdir».  O’zi  aslini  olganda  «o’zbyek»  dyegan 

so’z ancha kyeyin turkiylashgan va majorlar Yevropaga kyelmasdan oldinroq ham ishlatilgan. X. Vambyeri 

XI- XII asrlarda bu so’z shaxsiy va qabila nomi sifatida ma’lumligini ham qayd qiladi. V. V. Grigor’yev va 

A.  A.  Syemyonovlar  yuqorida  qayd  etilgan  «o’zbyeklar»  Oq  O’rda  (Dashti  Qipchoqning  sharqiy  qismi)da 

ko’chib yurgan turk-  mo’g’ul qabilalariga taalluqli, O’zbyekxon  hokimiyati  esa Oltin O’rda (YOyiq) va Itil 

(Volga)ning G’arbiy tarafidagi yerlarida joriy bo’lgan, dyegan fikrni bildiradi. Boshqa bir guruh olimlar (G. 

Xovors,  M.  Pyellio  va  b.)ning  gaplariga  qaraganda  Dashti  Qipchoqda  ko’chib  yurgan  turk-  mo’g’ul 

qabilalarining  bir  qismi  o’zlarining  erkin  tutganliklari  sababli  shu  nom  (o’zbyek,  ya’ni  o’z-  o’ziga  byek) 

bilan atalgan. 

 

Taniqli  tarixchi  olim  M.  Vahobovning  yozishicha,  «o’zbyek»  so’zining  lug’aviy  ma’nosi «o’zbyek»ni  ifoda  qilsa  ham,  ammo  tarixda  bu  so’z  qabila  edimi  yoki  faqat  atoqli  ismgina  edimi,  bizga 

noma’lum.  Tilshunos  olim  X.  Doniyorov  ham  «o’zbyek»  so’zining  lug’aviy  ma’nosi  «o’zi  byek», 

«o’zimizning byek», «o’ziga mustaqil- o’ziga xon» dyegan ma’nolarni anglatishini qayd qiladi. YAna ba’zi 

bir  manbalarda  «o’zbyek»  so’zi  «yengilmas-  qaysar»,  «zo’r»  ma’nolarini,  hatto  "xudo"  so’zi  bilan  bog’liq 

ma’nolarni  bildiradi,  dyegan  fikrlar  ham  bor.  Lyekin  ularning  barchasi  ilmiy  tahlil  qilinmagan.  SHuni 

eslatish  zarurki,  Jizzaxning  «o’zbyek»  qishlog’ida  yashovchi  aholi,  biz  o’zbyeklar  urug’idan  dyeb 

hisoblaydi.  Alishyer  Navoiy  «Saddi  Iskandariy»da  «o’zbyek»  so’zining  urug’  yoki  qabila  nomi  sifatida 

talqin qiladi. 

 

Maxmud Qoshg’ariy asarida barcha o’zbyek urug’lari ko’rsatilmagan, yuqorida qayd qilinganidyek, unda asosiylaridan 20 tasini  eslatadi, xolos. Tarixiy  manbalarda, jumladan, «Qitmir» va «Nasabnoma» kabi 

qo’lyozma risolalarda ularning ro’yxati byerilgan. Profyessor X. Doniyorovning «o’zbyek xalqining shajara 

va  shyevalari»  kitobida  92  o’zbyek  urug’idan  bittasining  nomi  («Boyonuti  nusxasi»da)  o’zbyek,  dyeb 

ko’rsatish  bilan  birga,  o’zbyek  xalqi  dialyektik  va  shyevalarida  o’zbyek  urug’ining  ro’yxati  300  dan  ortiq, 

dyeb qayd qiladi. Asli bu raqam haqiqatga to’g’ri kyelmaydi. Tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, o’zbyeklarning 

kyelib  chiqishi  kabi  ularning  etnik  tuzilishi  ham  nihoyatda  murakkab  va  ko’p  asrlik  tarixiy  taraqqiyot 

natijasida  ko’plab  o’zgarib  kyetgan.  Ayniqsa,  turk-  mo’g’ul  elat  va  qabilalar  o’rtasida  hoqimiyat  va  yer- 

mulk  uchun  son-  sanoqsiz  o’zaro  kurashlar,  katta  qabilalar  tomonidan  mayda  urug’  qabilalarning 

buysundirilib,  ba’zi  yirik  elatlarga  singib  kyetishi,  buyuk  ko’chishlar  va  qabilaviy  birikmalarning  paydo 

bo’lishi kabi etnik jarayonlar ayrim elatlar nomlarining ham o’zgarib kyetishiga sabab bo’lgan. 

 

XIII- XIV asr yozma adabiyotlarida «o’zbyek» atamasi yuqorida qayd etilganidyek ham urug’, ham qabila  yoki  elat  nomi  sifatida  kyeng  qo’llanilgan  edi.  Bu  fikrni  XIV  asr  tarixchisi  Rashiddinning  «Jomye’- 

at-  tavorix»  asarida,  XIV-  XVII  asrlarda  ijod  etgan  shoirlar  Atoiy,  Lutfiy,  Turdiy  kabi  ijodkorlarda  ham 

uchratish mumkin.  

 

Ko’rinadiki,  «o’zbyek»  so’zining  lug’aviy  ma’nosida  aytarlik  darajada  chalkashliklar  yo’q.  Faqat «o’zbyek» ayrim tarixiy davrlari yoki aholi guruhlari talaffuzida «o’zbak» dyeb atalish hodisasi uchraydiki, 

bu  o’rinda  «o’zbyek»  so’zining  lug’aviy  ma’nosi  o’zgargani  yo’q.  Unga  sharqona  o’ziga  xos  stilistik 

noziklik byerib aytilgan xolos. Bu borada A. Navoiyning mazkur so’zni «o’zbakim» dyeb g’urur bilan tilga 

olishining o’zi kifoya. 

 

«O’zbyek» so’zi bilan bog’liq asosiy noaniqlik, bu so’zning kyelib chiqishi, qachondan boshlab xalq (etnos)  ma’nosini  anglatishini  va  O’rta  Osiyoda  qachondan  byeri  qo’llanilganini  tushuntirish  sohalarida 

ko’proq  uchraydi.  Kyeyingi  paytda  chop  etilayotgan  ayrim  adabiyotlarda,  sodir  bo’layotgan  gazyeta  va 

jurnallardagi  maqolalarda  «o’zbyek»  nomi  bilan  tanilib  kyetgan  qavmlarni  O’rta  Osiyoda,  xususan 

O’zbyekistonda  qadimdan  yashab  kyelmagan  va  shuning  uchun  ular  O’zbyekistonning  qadimgi 

madaniyatining  yaratilishiga  hissa  qo’shgan  emas,  o’zbyeklarning  Samarqand  va  Buxoroda  yaratilgan 

byebaho boyliklarga hyech qanday aloqasi yo’q dyegan o’ta noto’g’ri safsatalar tarqatilmoqda. Bunga misol 

tariqasida, 1989 yili sobiq Sovyet Ittifoqi tyelyeko’rsatuvining «Vzglyad» («Nigoh») dasturi vaqtida jurnalist 

G.Borovikning ana shunday asossiz chiqishini ko’rsatish mumkin. 

 

Aslida shunday noto’g’ri da’volar taniqli rus tarixchisi A. V. YAkubovskiyning 1941 yilda yozilgan «O’zbyek  xalqining  kyelib  chiqishi  masalasiga  doir»  dyegan  kitoblaridan  boshlangandi.  U  shunday  dyeb 

yozadi: «Biror xalqning shakllanish sharoitini, uning nomlanishini tarixan farqlay bilish kyerak. «O’zbyek» 

nomining o’zi faqat XIV asrdagina kyelib chiqqan…Ko’chmanchi o’zbyeklarning hozirgi O’zbyekistonning 

hamma  hududlarida  bo’lmaganidyek  ham  har  holda  uning  asosiy  qismida  turkiy  tilda  gaplashuvchi,  ya’ni  

324 


                                                                                                                                                                                        

turk va turklashgan zich aholiga to’g’ri kyeldilar… ushbu turkiy tilli aholiga faqat uning oxirgi qismi sifatida 

qo’shilib unga o’zlarining nomlarinigina byerdilar xolos». 

 

Achinarlisi  shuki,  A.YU.YAkubovskiyning  bu  noilmiy  qarashlari  kyeyinchalik  qator  olimlarimiz tomonidan  qaytarilib,  oktyabr’  to’ntarishiga  qadar  «o’zbyek»    nomi  bilan  faqatgina  Sirdaryo  bo’ylaridagi 

«mamlakat-i- O’zbakiya» («Dashti Qipchoq») dyeb ataluvchi davlat hududidagi aholi bilan bog’liq, u davrda 

Movarounnahr  xalqi  turk-  tojiklardangina  iborat  bo’lgan,  bu  o’lkada  «o’zbyek»  atamasi  XVI  asr  boshidan, 

ya’ni  SHayboniyxon  istilosidan  kyeyingina  paydo  bo’ldi,  oktyabrgacha  o’zbyek  xalqi  mavjud  bo’lsa-da, 

o’zbyek millati bo’lmagan va u sosialistik millat sifatida ikkinchi jahon urushi arafasidagina, ya’ni SHo’rolar 

davrida shakllandi, dyegan noto’g’ri fikrlar bildirildi. 

 

Endi  eng  ko’p  yillar  davomida  sobiq  ittifoq  fanida  millatga,  hattoki  uning  nomiga  nisbatan shovinistik,  sinfiy  va  empirik  yondashuvlarning  ustunlik  qilganini  ochiq  aytishimiz  zarur.  Sinfiy 

yondashuvga  ko’ra  millat  faqat  kapitalizm  myevasi.  Empyerik  yondoshuvga  binoan  millat  tashqi  byelgilari 

bilangina ta’riflanadi: 1) iqtisodiy; 2) til; 3)  hududiy;  4) ijtimoiy- psixologik,  madaniy birlikka  ega bo’lgan 

tarixan  shakllangan  jamoa  sifatida  qaraladi.  Ammo  ijtimoiy  hayot  shuni  ko’rsatadiki,  millat  chuqur, 

qadimdan boshlanadigan tarixiy ildizlarga ega va uni tashqi ko’rsatkichlar bilangina byelgilash noto’g’ridir. 

SHu  borada,  fikrimizcha,  milliy  masalaga  Oykumyenik  yondashuv  haqiqatga  yaqinroqdir.  Ushbu 

yondashuvda  millat  mohiyati  uning  atrofidagi  aloqadorlikdan  mavjud  bo’lgan  millatlar  tizimi  bilan,  ya’ni 

Oykumyenasi  tarkibida  bo’lgan  millatlararo  munosabatlar  majmui  bilan  byelgilanadi.  Dyemak,  xalqning 

millat darajasiga ko’tarilishi ham Oykumyena shakllanishi bilan chambarchas boqliqdir.  

 

Haqiqatda, hozirgi o’zbyek millatining asosini tashkil qilgan yerli aholi qadim qadimdan doimo o’z tyevarak- atrofidagi davlatlar va xalqlar bilan o’zaro aloqada bo’lgan, ular bir- birining etnik shakllanishida 

ham  ma’lum  darajadagi ta’sirlarini  o’tkazganlar. Ayniqsa, o’zbyek xalqi shakllanishida  ishtirok  qilgan turli 

turkiy qavmlardan uchtasini alohida qayd etish zarur: 1) qorluq- chigil (turk- barloslar ham shunga kiradi); 2) 

qipchoq  (ular  qadimdan  «o’zbyek»  nomi  bilan  atalib  kyelingan);  3)  o’g’uz  (bular  ham  qisman  «o’zbyek» 

nomi  bilan  yoki  «o’g’uz»,  «xorazmlik»,  «urganchi»  dyegan  nomlar  bilan  atalib  kyelingan).  Mazkur  uchta 

komponyentdan  (qisman)  korluk-  chigil  va  o’g’uzlarning  hozirgi  O’zbyekiston  hududida  qadimdan  yashab 

kyelayotganligi  haqida  adabiyotlarda  aytarli  darajada  e’tirozlar  yo’q.  Lyekin  qipchoqlarning  bu  hududda 

yashashini SHayboniyxon istilosi davri bilan bog’lash ayrim muammolarni kyeltirib chiqarmoqda. 

 

Aslini  olganda,  turkiylarning  qipchoq-  o’zbyeklar  toifasi  ham  O’rta  Osiyoda,  O’zbyekistonda  juda qadimdan  yashagan.  SHunga  ko’ra  «o’zbyek»  so’zi  qo’llanilishi  ham  ayrim  tarixchilar  aytganidyek  XVI 

asrdan,  ya’ni  SHayboniylar  sulolasi  hukmronligi  davridan  boshlangan  emas.  U  so’z  juda  erta  XI  asrdan, 

hatto  antik  davr  oxiridan  ma’lum.  Tilshunos  olim,  profyessor  Hamdam  Byerdiyorovning  yozishicha  -  XI 

asrda yashagan arab sayyohi YOqut o’zining «Sayohatnoma»sida Movarounnahrda va Xorazmda «o’zbyek» 

nomi  bilan  yashagan  qavmlarni  uchratish  mumkin.  XI  asrda  yashagan  M.  Qoshg’ariyning  «Turk  so’zlari 

lug’ati»da «o’zbyek» so’zi uchratilmasa-da, lyekin uning zamonida «o’zbyek» so’zi mavjud dyegan xulosani 

chiqarish mumkin. 

 

Dyemak,  ««o’zbyek»  so’zi  kishi  nomi  sifatida  ham,  elu-  qavm  sifatida  ham  yuqorida  qayd  etilgan manbalarning guvohlik byerishicha juda qadimdan ma’lum bo’lgan. Bu o’rinda X. Vambyerining «o’zbyek» 

so’zi  ancha  kyeyin  turkiylashgan  va  majorlar  Yevropaga  kyelmasdan  oldinroq  ham  ishlatilgan»  dyegan 

fikrini qayta eslash ham foydadan holi emas. 

 

Tarixchi olimlar M. Ermatov va R. Agyeyevalarning fikricha, «o’zbyek» dyegan nomi O’rta Osiyoda ilgaridan yashagan «o’z»lar va «oz»lar ataluvchi qabilalar nomidan kyelib chiqqan. Profyessor X. Doniyorov 

ham  «o’zbyek»,  «o’zgan»,  «o’zkyent»  kabi  so’zlar  yasalishidagi  umumiylikdan  kyelib  chiqib,  bu 

atamalarning  o’zaro  bog’liqligini  ko’rsatgan.  To’g’ri,  u  kishi  «o’zbyek»  so’zi  «o’z»  qabilalari  nomidan 

kyelib  chiqqanligini  ochiq  aytmagan.    Lyekin  XIII  asr  o’rtalarigacha  Sirdaryo  o’rta  oqimlarida  mavjud 

bo’lgan  Ishqi-  O’zkyent  va  Kirgi-  O’zkyent  qo’rg’onlarida  hamda  ilk  o’rta  asrlarda  ham  Farg’ona 

vodiysidagi  O’zgan  shahrida  «o’z»  qabilalariga  mansub  kishilarning  yashaganligiga  qarab,  «o’zbyek» 

atamasi «o’z» etnosi bilan bog’liq, dyegan xulosaga kyelish mumkin.  

 

SHarqshunos  olim  L.  N.  Yeftaxova  «Yenisyey  qirg’izlarining  arxeologik  yodgorliklari»  nomli asarida  «o’z»  so’zi  to’g’risida  fikr  bildirib,  bu  so’z  qadimgi  elat  (xalq)  nomini  ataganligini  aytadi.  Uning 

fikricha,  qadimgi  Yenisyey  daryosida  «o’z»  nomi  bilan  atalgan  xalq  yashagan  ekan,  ya’ni  «o’z»  so’zi 

etnonimidir. 

 

 SHarqshunos olimlar V. Radlov va S. Ye. Malovlar ham o’rxun va Yenisyey yodgorliklar bo’yicha yozgan  ishlarida  «o’z»  atamasi  va  shu  so’z  bilan  atalib  kyelingan  davlatning,  byeklik,  xonlik  va 

sultonlikning  nomi  ifodalangan,  dyeb  ko’rsatadilar.  Dyemak,  «o’z»  so’zi  xalqning  nomi  «byek»,  «o’z» 

nomidagi xalqning byekligi yoki sultonligidir.  

 

 Ma’lumotlarga ko’ra, G’arbiy Turk hoqonligida 50 ga yaqin qabilalar O’rta Osiyo xalqlari tarkibiga singishgan.  Ular  orasida  VI-  VIII  asrlarda  Turk  va  Turkash  xonliklari  tarkibida  bo’lgan  «o’z»  dyeb 

 

325 


                                                                                                                                                                                        

nomlangan yirik turkiyzabon  qabilalar ham bo’lgan.  VIII asrning 60 yillarida CHu va Il daryolari havzalari 

qarluqlar  tomonidan  egallanishi  munosabati  bilan  «o’z»larning  bir  qismi  Sirdaryo  sohillariga  Orol 

dyengizining  shimoli-  g’arbidagi  yerlarga,  Farg’ona  vodiysining  shimolidagi  tog’li  hududlarga 

o’rnashganlar.  Kyeyinchalik  ular  Nurota  tog’lari  atrofida,  Qarshi  cho’lida,  Zarafshon  vohasida  va 

Tojikistonning  laqay  o’zbyeklari  egallagan  hududlarda  yashaganliklari  ma’lum.  Dyemak,  «o’zbyek» 

atamasining  «o’z»  turkiy  qabilasining  nomi  bilan  bog’liqligidan  kyelib  chiqilib,  bu  nom  O’zbyekiston 

hududida VIII asrdan ma’lum edi dyeyish mumkin.  

 

Movarounnahrda «o’zbyek» nomi bilan yashab kyelgan qavmlarning katta mavqyega ega bo’lganligi va ular nufuzli toifa vakillari dyeb hisoblanganligini A. Navoiyning quyidagi misralaridan bilish mumkin: 

 

 SHoxu toju xil’tyekim, myen tomosha qilg’ali, 

 

 O’zbakim, boshida qalpoq, egnida shirdog’i bas. 

 

Ko’rinadiki,  XVI  asr  boshida  Muxammad  SHayboniyxon  istilosigacha  ham  Movarounnahrda «o’zbyek»  atamasi  qo’llanilgan,  «o’zbyek»  dyegan  qavmlar  yashagan  va  ular  o’zlarining  yuqori  mavqyega 

ega  bo’lganliklari  sababli  shu  hududda  yashaydigan  barcha  xalqlarning  umumlashma  nomi  bo’lib  xizmat 

qilgan.  Dyemak,  turkiylar  hozirgi  o’zbyek  xalqining  etnik  shakllanishidagina  emas,  balkim  uning 

nomlanishida ham ishtirok qilgan.  

 

Bunday tajribani jahon xalqlari tarixida ham uchratish mumkin. Misol tariqasida dunyoning e’tiborli xalqlaridan ba’zilarining inglizlar, fransuzlar, ruslarning kyelib chiqishiga va ularning nomlanishiga murojaat 

qilaylik.  Inglizlarning  xalq  bo’lib  shakllanishida  Britaniya  orollarida  milodgacha  birinchi  ming  yillikda 

istiqomat qilgan gal va britt qabilalari ishtirok etgan. Milodning V- VI asrlarida bu yerga Yevropa qit’asidan 

angl,  saks,  yut  va  boshqa  gyerman  qabilalari  ko’chib  o’tadilar.  SHu  vaqtdan,  ya’ni    VI  asrdan  boshlab 

Britaniya  orollarida  ko’chib  yurgan  barcha  qabilalar  umumiy  nom-  angllar  (inglizlar)  nomi  bilan  atala 

boshlandi. 

 

Fransiyaning  milodgacha  birinchi  ming  yillik  o’rtalarida  xalqi  gallar  dyeb  atalardi.  U  asrda  bu mamlakatga ham gyerman qabilalari: burgundlar va franklar ko’chib kyeladilar. Fransuzlar o’z nomni o’sha 

franklardan  olishdi.  Ruslarga  kyelsak,  ularning  rus  xalqi  nomini  olishi  milodning  IX-  XIII  asrlarga  to’g’ri 

kyeladi. Bundan avval ular ham turli nomlar: vyatichi, krivichi va hokazo nomlar bilan atalgan. Rus nomini 

ularga Dnyepr o’rta oqimlarida ko’chib yurgan rodiy (ross, rus) qabilalari byergan.  

O’zbyeklarning  kyelib  chiqishi  ham  shunday,  lyekin  bizning  tariximiz  juda  uzoq  o’tmishga  ega. 

YAna  o’zbyek  xalqining  nomlanishi  bilan  bog’liq  bo’lgan  holatga  e’tibor  byerishimiz  o’rinli.  Ba’zi 

manbalarda, xususan XIX asrdan O’zbyekistonning shahar aholisi, ya’ni Zarafshon, Farg’ona, Qashqadaryo, 

Surxondaryo, Toshkyent, Xorazm  kabi  yerlarda yashovchi, umuman  O’rta Osiyo shahar aholisiga nisbatan 

«sart»  atamasi  qo’llanilgan.  Hatto  ko’pgina  adabiyotlarda  bu  atamani  butun  o’zbyeklarga,  mahalliy  xalqqa 

yevropaliklar  tomonidan  byerilgan  nom  sifatida,  kamsitib  va  haqoratlab,  «sart»,  «tuzyemyes»  atamasini 

ishlatganlar. Aslida bu atamaning turkiy so’zga aloqasi yo’q. «Sart» so’zi qadimgi hind va fors tillariga xos 

bo’lib «sartavan» yoki «sarbon» so’zining qisqarganidir. Lug’aviy  ma’nosi  karvonni boshlab boruvchi yoki 

sar  (forscha-  bosh),  sor  (forscha)-  tuya,  sarbon-  tuya  yetaklovchi  dyegan  ma’noni  bildiradi.  Mahmud 

Qoshg’ariy  «sart»  so’zini  «savdogar»  dyeb  ko’rsatdi.  YAna  «sart»  dyeyiladigan  o’troq,  dyehqonchilik, 

bog’dorchilik  va  hunarmandchilik  bilan  shug’ullanuvchi  aholi  tushuniladi.  «Sart»:  so’zining  ma’nosi  turli 

davrlarda  turlicha  bo’lgan.  Arab  manbalarida  «sart»  dyeyilganida  Movarounnahrdagi  barcha  musulmonlar 

tushunilgan.  Mo’g’ullar  Xorazmshohlar  davridagi  barcha  fuqarolar  «sart»  dyeb  atalgan.  Navoiy  zamonida 

barcha  tojiklarni  «sart»  dyeb  atash  odat  bo’lgan.  Aslida,  «sart»  so’zi  etnik  nom  bo’lmagan.  Bu  nom 

aholining  kasb- koriga qarab farqlovchi ibora bo’lganligi uchun  elat nomini anglata olmas edi. SHu sababli 

«o’zbyek» atamasi kyeng xalq ommasi ichiga kirib borishi bilan «sart» so’zi istye’moldan chiqib kyetdi.  

 

SHunday  qilib,  o’zbyek  xalqining  etnik  shakllanishi  uzoq  davom  etgan  murakkab  jarayondir. SHunga  ko’ra  o’zbyek  xalqining  asosini  hozirgi  O’zbyekiston  hududida  bir  nyecha  ming  yillar  davomida 

yashab kyelgan mahalliy saklar, massagyetlar, so’g’diylar, baxtarlar, xorazmiylar va boshqalar tashkil qilgan. 

Turli  davrlarda  uzoq  va  yaqindan,  tyevarak-  atrofdan  kyelgan  qabilalar,  elatlar  va  xalqlar  vakillari  davr 

o’tishi  bilan  yerli  aholiga  ma’lum  darajada  o’z  ta’sirini  o’tkazgan.  O’zbyek  xalqining  etnik  shakllanishi 

jarayonining  barcha  bosqichlarida  mahalliy  aholi  tashqaridan  kyelganlariga  nisbatan  son  jihatidan  ustun 

bo’lgan.  SHu  bois  antropologik  nuqtai  nazaridan  mahalliy  aholining  etnik  qiyofasini  va  tashqi  ko’rinishini 

tubdan  o’zgartira  olmadi.  Yerli  xalqning  nomi,  ya’ni  gyenyetikasi  aytarli  o’zgarmadi  va  qadimiy 

ajdodlarimizga xos antropologik xususiyatlar hozirgacha saqlanib qoldi.  

 

Amudaryo va Sirdaryo oralig’ida, uning atrofida yashagan xalqlar kyeyingi 2,5- 3 ming yil davomida mintaqamiz  mustaqilligi  uchun  kurashganlar,  davlat  mustaqilligi  va  barqarorligi  iqtisodiy  va  madaniy 

rivojlanish ta’minlangan  davrlarga bir nyecha bor tarixda ilg’or  millat darajasiga ko’tarilgan. Bu  millatning 

o’z davriga  mos tili,  hududiy chyegaralari, diniy  e’tiqodi, urf- odatlari, siyosiy tuzumi  va iqtisodiy  jarayoni 

bo’lgan. Lyekin ularning barchasi hozirgi o’zbyek xalqining o’tmishdoshlari, ajdodlari edi.  

326 


                                                                                                                                                                                        

 

O’zbyek  xalqining  uzoq  davrda  bosib  o’tgan  yo’lini  va  jahon  tarixidagi    syezilarli  o’rnini xaraktyerlab,  taniqli  adib  CHingiz  Aytmatov  o’zining  «CHo’qqida  qolgan  ovchining  ohi-  zori»  kitobida 

qo’yidagilarni ta’kidlaydi: «O’rta Osiyoda istiqomat qiladigan va O’zbyekiston atrofiga birlashgan xalqning 

ko’p  asrlik  tarixi  bor.  Bu  xalq  o’zini  o’zbyeklar  dyeb  ataydi,  uzoq  davom  etgan  mashaqqatli  yo’lni  bosib 

o’tgan,  yuksak  taraqqiyot  cho’qqisiga  ko’tarildi.  Bu  muborak  yurt  g’alaba  nashidasini  ham  suradi, 

mag’lubiyat  alamini  ham  tortadi.  Lyekin  doimo  birlikni  asrab  kyeladi,  boshqa  ko’pchilik  xalqlarning 

uyg’onishiga, taraqqiyotiga asos yaratib byeradi. Bu yurtning har bir qarichi o’ziga xos g’aroyib tarixga ega.  

 

 


Katalog: mexmat -> books -> I%20blok%20fanlari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari kafedrasi
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti umumiy huquqshunoslik
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat un

Download 8.06 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   81
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling