Alishyer navoiy nomidagi samarqand davlat univyersityeti


Download 8.06 Mb.
Pdf ko'rish
bet5/81
Sana14.02.2017
Hajmi8.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   81

ADABIYOTLAR 

1. Karimov   I.A. “Yuksak ma’naviyat  - engilmas kuch” T: 2008 y  

2. Ma’naviy yuksalish yo’lida. (Mualliflar jamoasi). Toshkent, “Ma’naviyat”,  2008. y 

3.  Karimov  I.A.  Yuksak  ma’naviyat-jamiyat  taraqqiyotining  asosi.  7-jild,  Toshkent, 

“O’zbekiston”,  1999. y 

4.  Karimov  I.A.  Yuksak  ma’naviyat-jamiyat  taraqqiyotining  asosi.  7-jild,  Toshkent, 

“O’zbekiston”,  1999. y 

5.  Karimov  I.A.  Xushyor  va  ogoh  bo’lib  yashash  hayotimiz  qoidasiga  aylansin.  12-jild. 

Toshkent, “O’zbekiston”,  2004. y 

6.Karimov 

I.A. 

Jamiyatimizni erkinlashtirish, 

islohotlarni 

chuqurlashtirish, 

ma’naviyatimizni  yuksaltirish  va  xalqimizning  hayot  darajasini  oshirish  -    barcha 

ishlarimizning mezoni va maqsadidir. Toshkent, “O’zbekiston”,  2007. 

7.Karimov  I.A.  Inson  man’fatlari  ustuvorligini  ta’minlash  -    barcha  islohat  va 

o’zgarishlarimizning  bosh  maqsadidir.  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Islom 

Karimovning  2007-yilda  mamlakatni  ijtimoiy  iqtisodiy-  rivojlantirish  yakunlari  va  2008 

yilda  iqtisodiy  islohatlarni    chuqurlashtirishning  eng  muhim    ustuvor  yo’nalishlariga 

bag’ishlangan Vazirlar Mahkamasi majlisidagi ma’ruzasi. Toshkent, “O’zbekiston”, 2008 y  ------------------------------------------------------- 

54-MAVZU I.A.Karimovning “Yuksak ma’naviyat  - engilmas kuch” asarida  

ma’naviy va moddiy hayot uygunligining asoslanishi 

Reja: 

1. Ma’naviy va moddiy olam o’rtasidagi munosabatlar. 

2. Jamiyatda moddiy va ma’naviy hayot tamoyillarining uyg’unligi 

3.  Mamlakatimizda   

moddiy 

va 


ma’naviy  jarayonlarning  o’zaro 

mutonosib 

rivojlantiruilayotganligi – taraqqiyot garovi. 

ADABIYOTLAR 

1.Karimov I.A. Ma’naviy yuksalish yo’lida. Toshkent, “O’zbekiston”, 1998. 

2.Karimov I.A. Yuksak ma’naviyatsiz kelajak yo’q. 5-jild. Toshkent, “O’zbekiston”, 1997.  

3.Karimov I.A Iqtisodiyot va ma’naviyat ajralmasdir. 6-jild. Toshkent, “O’zbekiston”, 1998.  

4.Karimov  I.A.  Yuksak  ma’naviyat-jamiyat  taraqqiyotining  asosi.  7-jild,  Toshkent, 

“O’zbekiston”,  1999. 

5. Karimov I.A. Barkamol avlod orzusi. Toshkent, “Sharq”, 1999.  

6.Karimov I.A. Biz tanlagan yo’- demokratik taraqqiyot va  ma’rifiy dunyo bilan  hamkorlik 

yo’li. Toshkent, “O’zbekiston”,  2003.  

7.Karimov  I.A.  O’zbek  xalqining  islom  madaniyati  rivojiga  qo’shgan  beqiyos  hissasining 

e’tirofi 15-jild. Toshkent, “O’zbekiston”, 2007.  

8. 


Karimov 

I.A. 


Jamiyatimizni 

erkinlashtirish, 

islohatlarni 

chuqurlashtirish, 

ma’naviyatimizni  yuksaltirish  va  xalqimizning  hayot  darajasini  oshirish  -    barcha 

ishlarimizning mezoni va maqsadidir. Toshkent, “O’zbekiston”,  2007. 

9. Ma’naviy yuksalish yo’lida. (Mualliflar jamoasi). Toshkent, “Ma’naviyat”,  2008.  

10.Karimov   I.A. “Yuksak ma’naviyat  - engilmas kuch” T: 2008 y 

 


 

27

------------------------------------------------------- 55-MAVZU I.A.Karimovning “Yuksak ma’naviyat  - engilmas kuch” asarida  milliy 

g’oya va ma’naviy hayot 

Reja: 

1. Milliy g’oya  tushunchasining mazmuni va mohiyati.  

2. Milliy g’oya  – insonlarning tinchlik va faravonlik manfaatlari ifodachisi 

3.  Yosh  avlodni  har  tomonlama  etuk  qilib  tarbiyalashda    komil  inson,  ijtimoiy  hamkorlik, 

millatlararo totuvlik, dinlararo bag’rikenglik tamoyillarining o’rni va ahamiyati.  

ADABIYOTLAR 

1.Karimov I.A. Ma’naviy yuksalish yo’lida. Toshkent, “O’zbekiston”, 1998. 

2.Karimov  I.A.  Yuksak  ma’naviyat-jamiyat  taraqqiyotining  asosi.  7-jild,  Toshkent, 

“O’zbekiston”,  . 

3.Ma’naviy yuksalish yo’lida. (Mualliflar jamoasi). Toshkent, “Ma’naviyat”,  2008.  

4.Karimov   I.A. “Yuksak ma’naviyat  - engilmas kuch” T: 2008 y 56-MAVZU  I.A.Karimovning “Yuksak ma’naviyat  - engilmas kuch” asarida  

ma’naviyat va jamiyatning yangilanish masalalari 

Reja: 

1. Erkin fuqaro ma’naviyatini shakllantirish – dolzarb vazifa. 

2. Ona tili bu millatning ruhidir. 

3. Vatanga muhabbat bu o’zlikni anglashdan boshlanadi. 

4. Xalq ma’naviyatini yuksaltirishda  milliy urf-odatlar va tarixiy xotiraning ahamiyati. 

ADABIYOTLAR 

1.O’zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi. Toshkent, “O’zbekiston”, 2008 

2.Karimov I.A. Ma’naviy yuksalish yo’lida. Toshkent, “O’zbekiston”, 1998. 

3.Karimov I.A. Yuksak ma’naviyatsiz kelajak yo’q. 5-jild. Toshkent, “O’zbekiston”, 1997.  

4.Karimov I.A. Adolat va qudrat timsoli 5-jild Toshkent, “O’zbekiston”, 1997.  

5.Karimov  I.A. Jamiyatimiz  mafkurasi xalqni  xalq, millatni millat qilishga xizmat etsin. 7-

jild. Toshkent, “O’zbekiston”, 1999.  

6.Karimov  I.A.  Yuksak  ma’naviyat-jamiyat  taraqqiyotining  asosi.  7-jild,  Toshkent, 

“O’zbekiston”,    1999.  223Karimov  I.A.  Biz  tanlagan  yo’-  demokratik  taraqqiyot  va  

ma’rifiy dunyo bilan  hamkorlik yo’li. Toshkent, “O’zbekiston”,  2003.  

7.Karimov  I.A.  Inson  xotirasi-muqaddas  inson,  qadri  ulug’.  14-jild,  Toshkent, 

“O’zbekiston”, 2006.  

8.Karimov  I.A.  O’zbek  xalqining  islom  madaniyati  rivojiga  qo’shgan  beqiyos  hissasining 

e’tirofi 15-jild. Toshkent, “O’zbekiston”, 2007. 10. Karimov   I.A. 9.“Yuksak ma’naviyat  - 

engilmas kuch” T: 2008 y 

------------------------------------------------------- 

57-MAVZU I.A.Karimovning “Yuksak ma’naviyat  - engilmas kuch” asarida  

islohatlar va ularning ma’naviy mezoni. 

Reja 

1.  Taraqqiyotning “O’zbek” modeli 

2.  Bozor iqtisodiyoti sharoitida inson omili. 

3.  Ma’naviyat va iqtisodiyotning o’zaro aloqadorligi – jamiyat taraqqiyoti va  barqarorligi 

garovi. 

ADABIYOTLAR 

1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyatsiz kelajak yo’q. 5-jild. Toshkent, “O’zbekiston”, 1997.  

2.Karimov  I.A. Jamiyatimiz  mafkurasi xalqni  xalq, millatni millat qilishga xizmat etsin. 7-

jild. Toshkent, “O’zbekiston”, 1999.  

3.  Karimov  I.A.  Yuksak  ma’naviyat-jamiyat  taraqqiyotining  asosi.  7-jild,  Toshkent, 

“O’zbekiston”,  1999..  

28

4.  Karimov I.A. Barkamol avlod orzusi. Toshkent, “Sharq”, 1999.  5.  Karimov  I.A.  Biz  tanlagan  yo’-  demokratik  taraqqiyot  va    ma’rifiy  dunyo  bilan  

hamkorlik yo’li. Toshkent, “O’zbekiston”,  2003.  

6.   Karimov 

I.A. 


Jamiyatimizni 

erkinlashtirish, 

islohatlarni 

chuqurlashtirish, 

ma’naviyatimizni  yuksaltirish  va  xalqimizning  hayot  darajasini  oshirish  -    barcha 

ishlarimizning mezoni va maqsadidir. Toshkent, “O’zbekiston”,  2007. 

8.  Karimov  I.A.  Inson  man’fatlari  ustuvorligini  ta’minlash  -    barcha  islohat  va 

o’zgarishlarimizning  bosh  maqsadidir.  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Islom 

Karimovning  2007-yilda  mamlakatni  ijtimoiy  iqtisodiy-  rivojlantirish  yakunlari  va  2008 

yilda  iqtisodiy  islohatlarni    chuqurlashtirishning  eng  muhim    ustuvor  yo’nalishlariga 

bag’ishlangan Vazirlar Mahkamasi majlisidagi ma’ruzasi. Toshkent, “O’zbekiston”, 2008 y  

9.Karimov   I.A. “Yuksak ma’naviyat  - engilmas kuch” T: 2008 y 

 

-------------------------------------------------------

 

58-MAVZU I.A.Karimovning “Yuksak ma’naviyat  - engilmas kuch” asarida  

glaballashuv jarayonlari va ma’naviy tahdidlar 

Reja: 

1. Glaballashuv jarayoni, uning ijobiy va salbiy tomonlari. 

2. Ma’naviy tahdidlar va ularning ta’sir qilish ko’rinishlari. 

3. Ma’naviy bo’shliq va zamonaviy axborot maydoni xavfi  ADABIYOTLAR 

 

1.Karimov I.A. Yuksak ma’naviyatsiz kelajak yo’q. 5-jild. Toshkent, “O’zbekiston”, 1997.  

2.Karimov I.A. Adolat va qudrat timsoli 5-jild Toshkent, “O’zbekiston”, 1997.  

3.Karimov I.A. Amir Temur – faxrimiz g’ururimiz. 5-jild. Toshkent, “O’zbekiston”, 1997.  

4.Karimov  I.A. Jamiyatimiz  mafkurasi xalqni  xalq, millatni millat qilishga xizmat etsin. 7-

jild. Toshkent, “O’zbekiston”, 1999.  

5.Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q. 7-jild. Toshkent, “O’zbekiston”,  1999.  

6Karimov  I.A.  Yuksak  ma’naviyat-jamiyat  taraqqiyotining  asosi.  7-jild,  Toshkent, 

“O’zbekiston”,  1999.  

7.  Karimov  I.A.  Biz  tanlagan  yo’-  demokratik  taraqqiyot  va    ma’rifiy  dunyo  bilan  

hamkorlik yo’li. Toshkent, “O’zbekiston”,  2003.  

8.  Karimov  I.A.  Inson  xotirasi-muqaddas  inson,  qadri  ulug’.  14-jild,  Toshkent, 

“O’zbekiston”, 2006.  

9.   Karimov I.A. O’zbek xalqining islom madaniyati rivojiga qo’shgan beqiyos hissasining 

e’tirofi 15-jild. Toshkent, “O’zbekiston”, 2007.  

10.  Karimov 

I.A. 

Jamiyatimizni erkinlashtirish, 

islohatlarni 

chuqurlashtirish, 

ma’naviyatimizni  yuksaltirish  va  xalqimizning  hayot  darajasini  oshirish  -    barcha 

ishlarimizning mezoni va maqsadidir. Toshkent, “O’zbekiston”,  2007. 

11.Ma’naviy yuksalish yo’lida. (Mualliflar jamoasi). Toshkent, “Ma’naviyat”,  2008.  

12.  Karimov   I.A. “Yuksak ma’naviyat  - engilmas kuch” T: 2008 y 

------------------------------------------------------- 

58-MAVZU I.A.Karimovning “Yuksak ma’naviyat  - engilmas kuch” asarida  fikrga 

qarshi fikr, g’oyaga qarshi g’oyalarning asoslanishi 

                                                     Reja 

1.  Mafkuraviy proflaktika va uning zarurati. 

2.  Ma’naviy boylik – inson irodasining quvvati. 

3.  Beparvolik, loqaydlik ma’naviyatga zid illat. 

4.  Jamiyat mafkuraviy immunitetini kuchaytirishning samarali usul va usullari.                                              ADABIYOTLAR 

 

29

1.Karimov I.A. Ma’naviy yuksalish yo’lida. Toshkent, “O’zbekiston”, 1998. 2.Karimov I.A. Yuksak ma’naviyatsiz kelajak yo’q. 5-jild. Toshkent, “O’zbekiston”, 1997.  

3.Karimov I.A. Adolat va qudrat timsoli 5-jild Toshkent, “O’zbekiston”, 1997.  

4.Karimov I.A. Amir Temur – faxrimiz g’ururimiz. 5-jild. Toshkent, “O’zbekiston”, 1997.  

5.Karimov  I.A. Jamiyatimiz  mafkurasi xalqni  xalq, millatni millat qilishga xizmat etsin. 7-

jild. Toshkent, “O’zbekiston”, 1999.  

6.Karimov  I.A.  Tarixiy  xotirasiz  kelajak  yo’q.  7-jild.  Toshkent,  “O’zbekiston”,    1999. 

7.Karimov  I.A.  Yuksak  ma’naviyat-jamiyat  taraqqiyotining  asosi.  7-jild,  Toshkent, 

“O’zbekiston”,  1999.  

8.Karimov  I.A.  O’zbek  xalqining  islom  madaniyati  rivojiga  qo’shgan  beqiyos  hissasining 

e’tirofi 15-jild. Toshkent, “O’zbekiston”, 2007. Karimov I.A. Jamiyatimizni erkinlashtirish, 

islohatlarni chuqurlashtirish, ma’naviyatimizni yuksaltirish va xalqimizning hayot darajasini 

oshirish -  barcha ishlarimizning mezoni va maqsadidir. Toshkent, “O’zbekiston”,  2007. 

9.Ma’naviy yuksalish yo’lida. (Mualliflar jamoasi). Toshkent, “Ma’naviyat”,  2008.  

10.Karimov   I.A. “Yuksak ma’naviyat  - engilmas kuch” T: 2008 y ------------------------------------------------------- 

59-MAVZU I.A.Karimovning “Yuksak ma’naviyat  - engilmas kuch” asarida  inson 

qalbiga yo’l. 

Reja 

1.  Ma’naviyatni qudratli kuchga aylantirish vositalari. 

2.  Inson qalbiga yo’l ta’lim-tarbiyadan boshlanadi. 

3.  Mamlakatimizda ma’naviy tiklanish va yangilanish jarayonlarida adabiyot hamda 

san’atning o’rni.   

ADABIYOTLAR 

1.Karimov I.A. Ma’naviy yuksalish yo’lida. Toshkent, “O’zbekiston”, 1998. 

2.Karimov I.A. Yuksak ma’naviyatsiz kelajak yo’q. 5-jild. Toshkent, “O’zbekiston”, 1997.  

3.Karimov  I.A.  Yuksak  ma’naviyat-jamiyat  taraqqiyotining  asosi.  7-jild,  Toshkent, 

“O’zbekiston”,  1999.  

4.Karimov I.A. Barkamol avlod orzusi. Toshkent, “Sharq”, 1999.  

5.Karimov I.A. Biz tanlagan yo’- demokratik taraqqiyot va  ma’rifiy dunyo bilan  hamkorlik 

yo’li. Toshkent, “O’zbekiston”,  2003.  

6.Karimov  I.A.  Inson  xotirasi-muqaddas  inson,  qadri  ulug’.  14-jild,  Toshkent, 

“O’zbekiston”, 2006.  

7.  Karimov  I.A.  O’zbek  xalqining  islom  madaniyati  rivojiga  qo’shgan  beqiyos  hissasining 

e’tirofi 15-jild. Toshkent, “O’zbekiston”, 2007 

8. 

Karimov 


I.A. 

Jamiyatimizni 

erkinlashtirish, 

islohatlarni 

chuqurlashtirish, 

ma’naviyatimizni  yuksaltirish  va  xalqimizning  hayot  darajasini  oshirish  -    barcha 

ishlarimizning mezoni va maqsadidir. Toshkent, “O’zbekiston”,  2007. 

9.Ma’naviy yuksalish yo’lida. (Mualliflar jamoasi). Toshkent, “Ma’naviyat”,  2008.  

11. Karimov   I.A. “Yuksak ma’naviyat  - engilmas kuch” T: 2008 y 

------------------------------------------------------- 

60-MAVZU I.A.Karimovning “Yuksak ma’naviyat  - engilmas kuch” asarida  eng 

buyuk jasorat 

Reja

1.  Eng buyuk jasorat– bu ma’naviy jasorat. 

2.  Boy tarix, yuksak madaniyat, buyuk ma’naviyat vorislari - biz. 

3.  Ma’naviy jasorat qahramonlari. ADABIYOTLAR 

1.Karimov I.A. Ma’naviy yuksalish yo’lida. Toshkent, “O’zbekiston”, 1998. 

2.Karimov I.A. Yuksak ma’naviyatsiz kelajak yo’q. 5-jild. Toshkent, “O’zbekiston”, 1997.  


 

30

3.Karimov  I.A.  Amir Temur – faxrimiz  g’ururimiz. 5-jild. Toshkent,  “O’zbekiston”, 1997. 4.Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q. 7-jild. Toshkent, “O’zbekiston”,  1999.  

5.Karimov  I.A.  Yuksak  ma’naviyat-jamiyat  taraqqiyotining  asosi.  7-jild,  Toshkent, 

“O’zbekiston”,  1999.  

6.Karimov  I.A.  Imperiya  davrida  bizni  ikkinchi  darajali  odamlar  deb  hisoblashar  edi.  13-

jild. Toshkent, “O’zbekiston”,  2005.  

7.Karimov  I.A.  Inson  xotirasi-muqaddas  inson,  qadri  ulug’.  14-jild,  Toshkent, 

“O’zbekiston”, 2006.  

8.  Karimov  I.A.  O’zbek  xalqining  islom  madaniyati  rivojiga  qo’shgan  beqiyos  hissasining 

e’tirofi 15-jild. Toshkent, “O’zbekiston”, 2007.  

 9. Ma’naviy yuksalish yo’lida. (Mualliflar jamoasi). Toshkent, “Ma’naviyat”,  2008.  

10.Karimov   I.A. “Yuksak ma’naviyat  - engilmas kuch” T: 2008 y 

------------------------------------------------------- 

                                  61 MАVZU: Jаhоn mоliyaviy inqirоzining O’zbеkistоn iqtisоdiyotigа tа’siri hаmdа  

uning оqibаtlаrini оldini оltshgп аsоs bo’lgаn оmillаr 

Rеjа: 

1. Jаhоn mоliyaviy inqirоzining bоshlаnish sаbаblаri vа uning sаlbiy оqibаtlаri 

2. Jаhоn mоliyaviy  inqirоzigа qаrshi O’zbеkistоndа аmаlgа оshirilаyotgаn tаdbirlаr. 

3. O’zbеkistоn – хаlqаrо hаmjаmiyatning vа glаbаl  mоliyaviy-iqtisоdiy bоzоrning аjrаlmаs 

tаrkibiy qismi 

АDАBIYOTLАR: 

1.  Karimov  I.A  Jahon  moliyaviy-iqtisodiy  inqirozi,  O’zbekiston  sharoitida  uni 

bartaraf etishning yo’llari va choralari Toshkeny-2009 y 

2 Mamlakatimizni  modernizatsiya  qilish  va  yangilashni  izchil  davom  ettirish  -    davr 

otalabi.  Prezident  Islom  Karimovning  2008  yilda  mamlakatimizni  ijtimoiy-iqtisodiy 

rivojlantirish yakunlari va 2009 yilga mo’ljallangan piqtisodiy dasturning eng muhim  

ustuvor  yo’nalishlariga  bag’ishlangan  Vazirlar  Mahkamasi  majlisidagi  ma’ruzasi  // 

Xalq so’zi, 2009 yil 14 fevral’ 

3.  Kаrimоv  I.А.  Eng  аsоsiy  mеzоn  –  hаyot  hаqiqаtini    аks  ettirish.  T.:  O’zbеkistоn, 

2009.-24b 

4. Bizning bоsh mаqsаdimiz – jаmiyatni dеmоkrаtlаshtirish vа yangilаsh, mаmlаkаtni 

mоdеrnizацiya  vа  islоh  etishdir.  O’zbеkistоn    Rеsпublikаsi  Пrеzidеnti    Islоm 

Kаrimоvning    Оliy  Mаjlis  qо9nunchilik  паlаtаsi  vа  Sеnаtining  qo’shmа  mаjlisidаgi 

mа’ruzаsi // Хаlq so’zi, 2005 yil  19 yanvаr’ 

5.  Erishilgаn  yutuqlаrni  mustаhkаmlаb,    yangi  mаrrаlаr  sаri  izchil  hаrаkаt  qilish 

lоzim.  O’zbеkistоn  Rеsпublikаsi  Prezident  Islom  Karimovning  2005  yilda 

mamlakatimizni  ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlantirish  yakunlari  va  2006  yilda    iqtisodiy  

islоhаtlаrni    eng  muhim    ustuvor  yo’nalishlariga  bag’ishlangan  Vazirlar  Mahkamasi 

majlisidagi ma’ruzasi // Xalq so’zi, 2006 yil 11 fevral’ 

6. Yangilаnish vа bаrqаrоr tаrаqqiyot yo’lidаn yanаdа izchil hаrаkаt qilish, хаlqimiz 

uchun  fаrаvоn  turmush  shаrоiti  yarаtish  –  аsоsiy  vаzifаmizdir.  Prezident  Islom 

Karimovning  2006  yilda  mamlakatimizni  ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlantirish  yakunlari 

va  2007  yilda  iqtisоdiy  islоhаtlаrni  chuqurlаshtirishning    mo’ljallangan  eng  muhim  

ustuvor  yo’nalishlariga  bag’ishlangan  Vazirlar  Mahkamasi  majlisidagi  ma’ruzasi  // 

Xalq so’zi, 2007 yil 13 fevral’ 

 

----------------------------------------------------------- 62. MАVZU Jаhоn  mоliyaviy-iqtisоdiy  inqirоzi, O’zbеkistоn shаrоitidа  uni bаrtаrаf 

etishning  yo’llаri vа chоrаlаri 

 

31

Rеjа: 

1. Jаhоn mоliyaviy inqirоzining O’zbеkistоn iqtisоdiyotigа tа’siri hаmdа uning оqibаtlаrini 

оldini оlish vа yumshаtishgа аsоs bo’lgаn оmillаr 

2. 2008 yildа  iqtisоdiyotimiz yuqоri o’sish sur’аtlаrining izchil tа’minlаnishi hаmdа Inqirоzgа 

qаrshi chоrаlаr dаsturining ishlаb chiqilishi 

3. Tаrkibiy o’zgаrishlаrni vа iqtisоdiyotni divеrsifikацiya qilish jаrаyonlаrini dаvоm ettirish, 

qishlоq  turmushi sifаtini vа qiyofаsini tubdаn yaхshilаsh – ustuvоr vаzifа  

АDАBIYOTLАR: 

 

1.  Karimov  I.A  Jahon  moliyaviy-iqtisodiy  inqirozi,  O’zbekiston  sharoitida  uni bartaraf etishning yo’llari va choralari Toshkeny-2009 y 

2 Mamlakatimizni  modernizatsiya  qilish  va  yangilashni  izchil  davom  ettirish  -    davr 

otalabi.  Prezident  Islom  Karimovning  2008  yilda  mamlakatimizni  ijtimoiy-iqtisodiy 

rivojlantirish yakunlari va 2009 yilga mo’ljallangan piqtisodiy dasturning eng muhim  

ustuvor  yo’nalishlariga  bag’ishlangan  Vazirlar  Mahkamasi  majlisidagi  ma’ruzasi  // 

Xalq so’zi, 2009 yil 14 fevral’ 

3.  Kаrimоv  I.А.  Eng  аsоsiy  mеzоn  –  hаyot  hаqiqаtini    аks  ettirish.  T.:  O’zbеkistоn, 

2009.-24b 

4. Bizning bоsh mаqsаdimiz – jаmiyatni dеmоkrаtlаshtirish vа yangilаsh, mаmlаkаtni 

mоdеrnizацiya  vа  islоh  etishdir.  O’zbеkistоn    Rеsпublikаsi  Пrеzidеnti    Islоm 

Kаrimоvning    Оliy  Mаjlis  qо9nunchilik  паlаtаsi  vа  Sеnаtining  qo’shmа  mаjlisidаgi 

mа’ruzаsi // Хаlq so’zi//, 2005 yil  19 yanvаr’ 

5.  Erishilgаn  yutuqlаrni  mustаhkаmlаb,    yangi  mаrrаlаr  sаri  izchil  hаrаkаt  qilish 

lоzim.  O’zbеkistоn  Rеsпublikаsi  Prezident  Islom  Karimovning  2005  yilda 

mamlakatimizni  ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlantirish  yakunlari  va  2006  yilda    iqtisodiy  

islоhаtlаrni    eng  muhim    ustuvor  yo’nalishlariga  bag’ishlangan  Vazirlar  Mahkamasi 

majlisidagi ma’ruzasi // Xalq so’zi//, 2006 yil 11 fevral’ 

6. Yangilаnish vа bаrqаrоr tаrаqqiyot yo’lidаn yanаdа izchil hаrаkаt qilish, хаlqimiz 

uchun  fаrаvоn  turmush  shаrоiti  yarаtish  –  аsоsiy  vаzifаmizdir.  Prezident  Islom 

Karimovning  2006  yilda  mamlakatimizni  ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlantirish  yakunlari 

va  2007  yilda  iqtisоdiy  islоhаtlаrni  chuqurlаshtirishning    mo’ljallangan  eng  muhim  

ustuvor  yo’nalishlariga  bag’ishlangan  Vazirlar  Mahkamasi  majlisidagi  ma’ruzasi  // 

Xalq so’zi//  , 2007 yil 13 fevral’ 

 

-----------------------------------------------------------  

V. ADABIYOTLAR 

 

II.1.Karimov I. A. O’zbekistonning o’z istiqlol  va taraqqiyot yoli. T: “O’zbekiston” 1992 

II.2.Karimov  I.  A.  O’zbekiston  bozor  munosabatlariga  o’tishning  o’ziga  xos  yo’li.  T: 

“O’zbekiston” 1993 

II.3.Karimov  I.A.  O’zbekiston  iqtisodiy  islohatlarni  chuqurlashtirish  yo’lida  T:  “O’zbekiston” 

1995 


II.4.Karimov I. A O’zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura. T: “O’zbekiston” 1995 

II.5 Karimov I.A. Bizdan ozod va objd vatan qolsin T: 2. T: “O’zbekiston” 1996 

II.6 Karimov I.A. Vatan sajdagoh kabi muqaddas.  T: “O’zbekiston” 1996 

II.7 Karimov I.A. Bunyodkor yo’lidan T., T: “O’zbekiston” 1996 

II.8 Karimov I.A O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va 


 

32

taraqqiyot kafolatlari T: “O’zbekiston” 1997 II.9 Karimov I.A. Yangicha  fikrlash va ishlash davr talabi T:,  5 T: “O’zbekiston” 1997 

II. 10 Karimov I.A Barkamol avlod – O’zbekiston taraqqiyotining poydevori. T: , “O’zbekiston” 

1997 

II.11Karimov I.A. Qishloq xo’jaligi taraqqiyoti – to’kin hayot manbai. T: “O’zbekiston” 1998 II.12 Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q T: “Sharq” 1998 

II.13Karimov  I.A.  Jamiyatimiz  mafkurasi  xalqni-xalq,  millatni-millat  qilishga  xizmat  etsin.  T: 

“O’zbekiston” 1998 

II.14.Karimov I.A. O’zbekiston buyuk kelajak sari. T: “O’zbekiston” 1998 

II.15.Leonid  Levitin  Donald  S.  Karlay.,  Islom  Karimov  –  yangi  O’zbekiston  Prezidenti  T: 

“O’zbekiston” 1996 

II.16.Azizxo’jaev A. Davlatchilik va madaniyat., “Sharq”, 1997 

II.17.Abdunabiyev A.G. Vklad v mirovuyu sivilizasiya, T: “O’zbekiston” 1998 

II.18 Abu Tohirxo’ja Samariya: Narshaxiy; Vuxopo tapixi; Vauoniu; Shajarai Хorazthohiu; Ibrat  

Fargona tarixi T.. «Mеros». 1991. 

II.19 Abdulgioziy  Shajarai Turk T., «Sholpon» 1992. 

II.20 Abulqosim Firdavsiy Shohnoma Uch jildik., «Gafur Gulom», 1984. 

II.21 Abu Nasr Farobiy Fozil odamlar shahri T., 1993. 

ll.22 Abu Rayxon Beruniy Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar Tanlangan asarlar 

l-jild .. T «Fan» 1968. 

ll.23 Aliev I. Maxmudxo’ja Behbudiy. T., «Yozuvchi» 1994. 

II.24 Amir Olimxon Buxoro xalqing hasrati tarixi T., «Fan» 1991. 

II.25 Amir Temur Ko’ragoni zafar yo’li. T.. «Nur» 1992. 

II.26 Amir Temur o’gidlari T.. «Navruz» 1992. 

II.27Axmedov 

E., 

Sayidaminova Z.O’zbekiston 

Respublikasi 

qisqacha 

ma’lumotnoma. T ., «O’zbekiston» 1995. 

II.28Asqarov A. O’zbekiston tarixi (Eng qadimgi davlatlardan milodning V asrgacha) 

T.. «O’qituvchi» 1994. 

II.29Axmedov A Ulug’bek Muhammad Tarag’ay T.. 1994 

II.30Axmedov B. O’zbekiston xalqlari tarixi manbalari. T., «O’qituvchi» , 1991. 

II.31Axmdov B. O’zbek ulusi T., “Nur”, 1992 

II.32Axmedov B Tarixdan saboqlar, T: “O’zbekiston” 1994 

II.33 Axmedov B. Sohibqiron Temur (hayoti va ijtimoiy siyosiy faoliyati).T., 1996 

II.34 Bobobekov X.N. Qo’qon tarixi. «Fan» 1996. 

II.35 Bobur .M. Boburnoma . T.. «Fan» 1960 

II.36 Boynazarov Е. Antik dunyo T. «Mehnat» 1989. 

II.37 Bumyazov Z. Gosidarstva Xorezmshaxov – Anushteginidov. K. 1998. 

II.38 Buxoro tarixi T., «Fan». 1976. 

II.39 Buyuk tolar allomalar T., «Meros» (uch kitob) . 1995, 1996, 1998. 

II.40 Valixojaev B. Xo’ja Ahror tarixi T., «Yozuvchi» 1994. 

II.41 Vamberi Xerman. Buxoro yohub Movarounnahr tarixi. T., 1990. 

II.42 Vatan tuyg’usi .T., «O’zbekiston». 1996. 

II.43 Gumilev L.n Drevniye tyurki .M., «Nauka». 1960.        

II.44 De Klavixo. Samarqand Amir Temur saroyiga sayohat kundaligi. San'at j urna li,   

1989 yil 9-soni. 

II.45 Jabborov   I  O'zbek xalqi etnografiyasi. T., «O’ qituvchi».   1994.  

33

II.46.  Jumaboyev    I.   O'zbekistonda   f a l s a f a    va   axloqiy   fikrlar   taraqqiyoti   tarixidan.   T.«O’qituvchi".  1997 

II.47 Juraqulov  O  Qashqadarvo mang'itlari. T., «Fan».  1994. 

II.48 Zaki Validiy. O'zbek urug'lari. T.,  1992. 

II.49 Ziyoyev X. Turkistonda Rossiya tajovuzi va hukmronligiga qarshi kurash. T., 

«Sharq», 1998. 

II.50 Ibn  Arabshoh. Amir Temur tarixi. I k k i jildlik.  T., «Mexnat». 1992. 

II.51 Ibrohim Karim. Madaminbek. T., «Yozuvchi». 1993. 

II.52 Ibrohimov N. Ibn Batutua va uning O'rta Osiyo bo'ylab sayohati. T., 1991. 

II.53 Ivanin M. Ikki buyuk sarkarda: Chingizxon va Amir Temur. T., «Xazina», 1994. 

II.54 Ikramov Akmal. Tanlangan asarlar. Uch jildlik. T., «O’zbekiston», 1972-1975. 

II. 55. Ipak yo li afsonalari. T., «Fan», 1993. 

II.55 Isxoqov M Sug'diyona tarix chorrahasida. T., «Fan». 1990. 

II.56 Yo'ldoshcv N. Bahovuddin Naqshband. Buxoro, 1993. 

II.57 Kabirov SH. Sagdullayev A. O'rta Osiyo arxeologiyasi. T., «O’qituvchi». 1990, 

II.58 Karimov Sh. Shamsutdinov R. Vatan t a r i x i.  Birinchi kitob. T., «O’qituvchi». 

1997. 


II.59 Maxmudov M Qatag'on qurbonlari. T.. «O’zbekiston», 1991. 

II.60 Mahmud Qosha'ariy. Devonu lug'otit-turk. Uch jildlik. T.. «Fan», I960-1963. 

II.61 Mirzo Ulug’bek. 'I'o'rt u l u s  ta r ixi.  T.  «Cho’lpon», 1994. 

II 62. Muqimov R.G habibullaev N.I va boshqalar   .   O'zbekiston  tarixi   (XIX  asrning  

birinchi yar mi) .  T “O’qituvchi” 

II.63 Mullo Olim Mahmud Xoji. Ta r ixi Turkiston. Qarshi, «Nafas», 1992. 

II.64.Muhammadjonov A. Qadimgi Toshkent. T., «Fan», 1988. 

II.65Muhammadjonov A. Qadimgi Buxoro. T., «Fan», 1991. 

II.66Muhammadjonov   A.   O'zbekiston   tarixi   (V   asrdan   XVI    asr   

boshlarigacha).   T.,«O’qituvchi», 1994. 

II.67Muxiddinov N. Kremlda o'tgan yillar im.  T., «O’zbekiston». 1995: 

II.68Mo'minov I.  Amir Temurning  O'rta Osiyo tarixida tutgan o'rni va roli. T., «Fan», 

1968. 

II.69Nabiyev R.N. XIV asrlarda O'rta Osiyoda sarbadorlar qo'zg'oloni. T., «Fan», 1942. II.70 Nasimxonov Raxmon. Turk hoqonligi. T., 1993. 

II.71 Nafasov T. O'zbekiston toponimlarining izohli lug'atil T., «O’qituvchi». 1998. 

II.72 Nizomiddin Shomiy. Zafarnoma. T., «O’zbekiston», 1996. 

II.73Norqulov  X. Kamoliddin Behzod. T.. «Fan», 1964. 

II.74Oxunboboev   Yo'ldosh.  Tanlangan asarlar. Ikki jildlik. T. «O’zbekis-ton». 

1987-1990. 

II.75.Rahimov     I   O'zbckision   t a r i x i n i   o'rganishda   arxiv   manbalari-dan   

foydalanish.   T. «O’ qituvchi.   1995 

II.76 Sagdullaev A., Qadimgi  O’zbekistonn i l k  yozma manbalarida. T., «Universitet», 

1996. 


II.77 Samarqand tarixi. Ikki "jildlik. T.. «Fan».  1969-1971. 

II.78 Sulaymonova. F. Sharq va G ’ a r b .  T.. «O’zbekiston», 1997. 

II.79 Taraqqivot  va hamkorlik yo’llarida. O'zbekiston tashqi siyosati va diplomatiyasi. 

T., «O’zbekiston». 1993. 

II.80 Temur tuzuklari. T., «G'afur G'ulom», 1991. 


 

34

II.81Tolstov S.P. Qadimgi Xorazm madaniyatini izlab. T., «Fan», 1964. II.82 Tursunov I. I. Istiqlolga intilgan qalblar nidosi. T., 1993. 

II.83 Tursunov I. I. O'zbekiston  maorifchilarining istiqlol yo'lidagi ishlari tarixidan 

(1917-1939). T., 1995. 

II.84 Usmonov I. Qatag'on qurbonlar i.  T., «O’zbekiston», 1992. 

II.85 Usmon Turon. Turkiy xalqlar mafkurasi. T., «ChoTpon», 1995. 

II.86 Usmonov  K. O'zbekiston: m us t a q i l l i k  odimlari. T., 1994. 

II.87 Usmonov  K. Abdug'aniyev A. va boshqalar. O'zbekiston qaramlik va mustaqillik 

yillarida. T., «O’qituvchi». 1996. 

II.88 Usmonov     K   Sharopov Sh  va b. O'zbekiston - siyosiy va huquqiy islohotlar 

sari. T., «Universitet” -  1996.  

II.89 Fayziycv T Temuriylar malikalar. T.,  1994. 

II.90 Fitrat  Amir Olimxonning hukmronlik yillari. T., «Minxoj», 1992. 

II.91 Fozilbck Otabek. Dukchi Eshon fqjiasi T.. «Cho'lpon». 1992. 

II.92 Sharafiddin  Ali  Yazdiy.   “Zafarnoma”.    Movarounnahr   voqeyalari.    1360-

1370.   T., «Kamalak». 1994. 

II.93 Shaniyozov K. O’zbeki - Karluki. T.. «Nauka», 1964. 

II.94 Shoniyozov  K.Sh. Qang' davlati 

VA 


q a ng ' l i la r .  T., «Fan», 1990. 

II.95 O'zbekiston   xalqlari tarixi. I kk i j ild lik.  Akademik A.Asqarov tahriri ostida. T., 

«Fan», 1992-1993 

II.96 O’zbekiston  Respublikasi Konstituitsiyasi. T., «O’zbekiston», 1992. 

II.97 O’zbekiston Respublikasi:   Mustaqil   davlatning   bunyod   bo'lishi.   T.,   

«O'zbekiston», 1992. 

II.98 O’zbekiston Rcspublikasi   qonun   va   farmonlar  (to'plam).   T.,   «O'zbekiston»,   

1992-1998. 

II.99 O’zbekiston     Mustaqil     taraqqiyot     yo'lida    (Usmonov     K.    G'aniyev    D.    

T., «O’zbekiston».  1994. 

II.100. O'zbekiston: Mustaqillikning 5 yil i (Usmonov K. G'aniyev D.). «Sharq», 1996. 

II.101 Qosimov B. Ismoilbek Gasparali. T.,  1992. 

II.102Qoriyev M Spitamen. Tarixiy roman. T., 1985. 

II.103G'ulomov   Ya.G’ Xorazmning sug'orishi tarixi. T.. «Fan». 1956. 

II.104 G'ulomov   Ya.G'. Qadimgi madaniyatimizning izlaridan. T., «Fan»,T956. 

II.105Hasan   Ato Abdushiy. Turkiy qavmlar tarixi. T., «Cho'lpon». 1993. 

II.106Habibuilavev V. O'rta Osivo qog'oz ishlab chiqarish tarixi. T., «Fan», 1992. 

II.107Habibulla Zayniddin. Jaloliddin Manguberdi. T„ «Fan», 1993. 

II.108Hamidov  X.   O'zbek   an'anaviy   qo'shiqchilik   madaniyati,   tarixi.   T.,   

«O'qituvchi», 1996. 

II.109Yusuf Xos Hojib. Qutadg'u bilig. T.. «Yulduzcha», 1990. 

II.110Yakubovskiy  A.Yu  K  voprosu  ob  etnogenezii  uzbekskogo  narodi.  T.,  UzFA, 

1941.  

II.111 Jo’rayev U  Saidjonov  I. Dunyo dinlari  tarixi. T.. «Sharq». 1998. 65-73 betlar. II.112Ziyo Ko’kalp    Turkchilik asoslari. T.,  1994. 

II.113Narshaxiy  M. Buxoro tarixi. «Meros» turkumi. T.. «Kamalak», 1991. 

II.114Pidayev  Sh. Sirli Kushon saltanati. T., «Fan», 1990. 

II.115Qilichtv T. Qo'xna qal'alar diyori. T., «Fan», 1993. 

II.116Berezinov  Ye. Legendi 

tayni Uzbekistana. T., «G'afur G'ulom»,  1991.187-199  

35

betlar. II.117Radkevich V.A. Velikiy shelkoviy put. M, 1990. 

II.118Rtveladze E. V. O'rta Osiyoning qadimgi tangalari. T., 1987. 

II.119Abdinabiyev A. Vklad v mirovuyu sivilizasiyu. T., «O’zbekiston», 1998. 

II.120Vambcri X. Buxoro yohud Movarounnahr tarixi. T., «Fan», 1990. 

II.121O'lmas obidalar. T., «Fan». 1989. 

II.122O'rta Osiyo xalq lari hurfikrligi tarixidan. T., «Fan», 1990, 54-106 betlar. 

II.123.Nizomulkmulk. Siyosatnoma T.. «Adolat», 1997. 

II.124. Hamidov X. Shohnomaning shuhrati. T., «O’zbekiston», 1991. 

II.125Uvatov U. Donolardan saboqlar.  P., «Abdulla Qodiriy», 1994. 

II.126Axmedov  II  Ulug'bek. Esse. T.. 1994. 

II.127Axmedov B. Amir Temur (tar ixiy roman). T., «Meros», 1995. 

II.128Vosifiy   Badoye ul vaqoye. T.' «G'afur G'ulom», 1979. 

II.129Muhammudjonov A. Amir Temur va temuriylar davri. T., Fan». 1996.  

II.130Amir  Temur jahon tarixida. T., «Sharq»,  1996. 

II.131Temur va Ulug'bek davri t a r ix i.  T., Qomuslar bosh tahririyati, 1996.11 

II.132Qayunov A. Alisher Navoiy. T.. 1994. 

II.133Bayoniy M.Yu.  Shajarai Xorazmshohiy. T., G'afur G'ulom, 1994. 

II.134Ibrat I. Farg'ona tarixi. T., «Kamalak», 1991.  

II.135Mirzo Abdulkarim Somiy. Mang'it hukmdorlari tarixi. M., 1962. 

II.136Xoshimov I. Hindistonda Boburiylar sulolasi saltanati. T., «O’qituvchi», 1996. 

II.137Avloniy. Usmon millat. T.. «Sharq»,  1993. 

II.138Karimov Sh.   Shamsutdinov  R. Turkiston Rusiya bosqini davrida. Andijon. 

«Meros», 1995. 

II.139Hasaniy M. Turkiston bosqini. T., «Nur», 1992. 

II.140Abdulla Qodiriy. O'tgan kunlar. T., «G'afur G'ulom», 1993.' 

II.141.  Sodiqov M.   Erksevar,  hurriyatparvar el  vorislarimiz.  T., «Kamalak»,   1992.  

20-30 betlar. 

II.142Xujayev  Fayzulla. Tanlangan asarlar. T., «Fan», 1976, 1-jild, 82-101 betlar. 

II.143O'zbegim. «Vatan» seriyasi. T.. 1992. 142-180 betlar. 

II.144Agzamxujayev S. Turkiston muxtoriyati. T., «Fan», 1996. 

II.145Pavlaniyazov K. Istoki rojdeniya Karakalpakistana. Nukus. 1994. 

II.146Tohir Qahhor. Hur Turkiston uchun. T., «Cho'lpon», 1994. 

II.147Inqilob jangchilari. T., «Ozbekiston», 1990. 

II.148Maxmudov M “Barhayot siymolar” (qatog’on qurbonlari haqida lavhalar) T; 

“O’zbekiston” 1995 

II.149Kushchanov M. Qodiriy erksizlik qurboni. T: “Fan” 1962 

II.150Sharafiddinov O. “Cho’lpon”. T; “Cho’lpon” 1991 

II.151Qoraqolpog’iston tarixi (1917-1994) . Nukus 1995 

II.152To’xliyev N. O’zbekiston iqtisodiyoti (savol javoblar). T; “O’zbekiston”. 1991 

II.153Xo'jambcrdiyev  Ye. O'zbeklar is hi. T., «Yozuvchi», 1990. 

II.154Yusupov E. Isliqlol yo'lida. T.. «Fan», 1996. 

II.155G'ofurov Z.  Toshev S. Mustaqillikning ma'naviy zaminlari. Qarshi, 1904. 

II.156Usmomn  K. G'aniyev D. O’zbekiston: mustaqillik odimlari. T., 1995. 

II.157Barkamol avlod - O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. T., «Sharq», 1997. 

II.158Levitin L.. Karlayl D.S. Islom Karimov - yangi O'zbekiston Prezidenti. T., 1996. 


 

36

II.159Zayniddin X. Jaloliddin Manguberdi. T., «Fan», 1993. II.160Yan. V. Na krilyax mujestva. Istoricheskiye povesti. M., «Pravda», 1988 

II.161Masharipov  O. Xorazrn tarixidagi lavhalar. «Toshkent», 1996. 

II.162Jaloliddin  Manguberdi tavalludining 800 yilligini nishonlash to'g'risida 

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. «Xalq so'zi», 1998 yil 25-

sentyabr. 

II.163O'zbekiston tarixi va madaniyati. T., «O'qituvchi», 1992. 

II.164Davlat, jamiyat,oila va yoshlar  tarbiyasi muommolari. T., «O’zbekiston», 1997.  

II.165 O'zbekiston tarixi.   l-q is m   T„  «Universitet»,   1996. 

II.166 Karimov I.A.  Savdo     uyidan    ipak    yo 'l i ni    tiklash    sari.    Asarlar,    II-

jild,T..«O’zbekiston  1996 

II.167 Axmedov N.A. Amir Temur: rivoyat va haqiqat. T.Qomuslar bosh tahririyati, 

1996. 


II.168Karimov I. A. Isliqlol va ma'naviyat. T., «O’zbekiston», 1994. 

II.169Karimov  I. A. Amir Temur davridagi bunyodkorlik va hamkorlik ruhi bizga 

na’muna bo'laversin. Asarlar, 4-jild, T., «O'zbekiston», 1996. 

II.170Axmedov AM.,   Tilavov A.T. Amir Temur  va  temuriylar davrida ijtimoiy-

siyosiy hayot. 1-qism. Samarqand, 1993. 

II.171Axmedov N.A.. Badirov A. Amir Temur va temuriylar davri tarixiga kirish 

(maxsus ma'ruza matnlari). 

II.172Karimov I.A.  Xiva va Buxoro shaharlarining 2500-yiliigiga bag'ishlangan 

tantanali marosimlardai:: tabrik so'zi. «Xalq so'zi», 1997. 21 oktyabr. 

II.173Karimov Sh. Qafasdagi qush orzusi. T., «Fan», 1991. 

II.174Hasanov M. Favzulla Xo’javev. T., «O'zbekiston», 1990. 

II.175O'zbekiston tar ixi ( 1 9 1 7 - 1 9 9 3 ) .  T, «O'zbekiston», 1994. 

II.176Karmov I. A   Istiqlol yo'li: muammolar va rejalar. Asarlar.  1-jild. T., 

«O'zbekiston», 1996. 

II.177Usmonov K, Sharopov Sh va

 

b. O'zbekiston siyosiy va huquqiy islohotlar sari. T., «O’qituvchi 

II.178Mustaqillik kitobi. Izohli iimiy ommabop lug'at. T., «Sharq», 1998. 

II.179O'zbekiston Respublikasi. 100 savolga 100 javob. T., «O'qituvchi», 1998. 

II.180O'zbekiston Respublikasi. Ensiklopediya. T., 1997. 

II.181Mardlik - mangulik. T., «O'zbekiston», 1970, 1975.  

II.182Samarqand tarixi. T., 1970. 194-250 b. 

II.183O'zbckiston   Respublikasi  Oliy  Majlisining   15-sessiyasi.  «Xalq  so'zi»,   1999, 

20-25 avgust. 

II.184Karimov  I.A.  Imom      al  Buxoriy      yodgorlik      majmuasining      ochilishiga  

bag'ishlangan marosimda so’zlagan nutqi.  «Xalq so’zi».  1998. 24-oktyabr. 

II.185Karimov  I.A  Ahmad  .al    F a r g ' o n i y   haykalining  ochilishiga  bag'ishlangan 

marosimda so'zlagan nutqi Xalq so'zi»,  1999. 25-oktvabr. 

II.186Karimov I.A.  Xushyoriikka da"vat. T., «O'zbekiston», 1999. 

II.187O'zbekistonning m i l l i y  isliqlol mafkurasi. T., «O'zbekiston»,  1993. 

II.188O'zbekiston XXI  asrga intilmoqda. T., «O’

,

zbekiston», 1999. II.189Karimov   I.A. Ozod a obod Vatan, erkin va farovon hayot pirovard maqsadimiz. 

T., 2000. 

II.190Karimov I. A. M illiy istiqlol mafkurasi - xalq e'tiqodi va buyuk kelajakka 


 

37

ishonchdir. T., 2000. II.191O'zbekistonning     yangi     tarixi.      Birinchi     kitob:    Turkiston     Chor     

Rossiyasi mustamlakachiligi davrida. T., «Sharq». 2000. 

II.192O'zbekistonning  yangi ta r ix i.   2-kitob.  O'zbekiston  sovet mustamlakachiligi 

davrida. T„ «Sharq». 2000. 312-326, 507-520 b. 

II.193O'zbckistonning   vangi  tarixi.   3-kitob.  Mustaqil  O'zbekiston  tarixi.  T.,  

«Sharq», 2000. 496-552 b. 

II.194Karimov   I. A.  Asrlarga teng o’n v i l.  T., 2001. 

II.195 Azamat Ziyo. O'zbek davlatchiligi t a r i x i.  T.. «Sharq», 2000. 368 b. 

II.196 Muqimov Z.  O'zbckision   da vla t i   va huquqi tarixi.   (Tarixiy - huquqiy 

tadqiqot)   1-qism. Samarqand Zarafshon,   1998. 

II.197Muqimov Z, Mamatov X. «Amir Tcmur tuzuklari»da davlat va huquq masalalari. 

T.,2001.  119 b. 

II.198Axmedov  B. «Temur tuzuklari» haqida ikki og'iz so'z. (Sharq Yulduzi, 1969. 8-

son). 


II.199A'sqarov A. Eng qadimiy shahar. T., «Ma'naviyat», 2001. 

II.200Avesto.   Yangi kitob. O'zbek tiliga M.Isohoqov ilmiy izohli tarjimalari. T., 

«Sharq», 2001. 

II.201Ziyoycv X. O'zbekiston mustaqilligi uchun kurashlarning tarixidan. T., 2001. 

II.202Murtazayeva R va O'zbekiston tarixi (ma'ruzalar matni). T., 2000. 

II.203Rtveladze B. V.. Saidcv A.X.. Abdulkiyev Ye.B. Qadimgi O'zbekiston 

sivilizasiyasi: davlatchilik va  huquq tarixidan lavhalar. T., «Adolat»2001. 

II.204Suyunova O. Turkistonda 1916 yilgi mil liy ozodlik kurashi. T., «Fan», 1997. 

II.205Salimov   O.  Usmonov K..   G'uniycv D.  Yangi  O'zbekistonning 7  zafarli  yili. 

T., «Sharq».   1999 

II.208O'zbekiston tarixi.    1-qis m.   A.Sagdullayev,  B.Eshov  tahriri  ostida.  T.,  

Universitet. 1999. 2-nashi 

II.209Ozbekiston  milliy ensiklopediyasi. T.l-2., T., O'zMU, 2000-2001. 

II.210O'zbekiston tarixi T., - ”Sharq”-. 2000. 

II.211O'zbekiston davlatchiligi tarixi ocherklari. T., «Sharq», 2001. 

II.212G'ulomov  S.. Usmonov K. Mustaqillik O'zbekistonga nima berdi. T., 2000. 

II.213G'uloinov S.. Salimov O. (Usmonov K., G'aniyev D. Asrlarga teng yillar. T., 

2001. 


II.214 Jo’raey U. Saidjonov Y. Dunyo dinlari tarixi. T., «Sharq». 1998. 65-73b. 

II.215O'zbekiston tar ixi.  T., «Universitet». 1999. 271-278 b. 

II.216Muxsin Umarzoda. Avesto sirlari. Jahon adabiyoti. N°4. 1997.195-202b. 

II.217Pugachenkova G.A., Rtiveladzc E.B. Severnaya Baktriya. Toxaristan. T., 1990. 

II.218Pidaycv Sh Sirli Kushon saltanati. T., «Fan», 1990. 

II.Jabborov I. O'zbek xalqining etnografiyasi. T., «O’zbekiston», 1994. 

II.219Xojdaycv T.K.. Xodjayova G. O'zbek xalqining etnik tarixidan. T., Universitet. 

1995 


II.220Axmedov    B. Asqarov   A.    O'zbek    xalqining    kelib    chiqish    tarixi    

(dastlabki mulohazalar)    O'zbekiston ovozi». 1994. 20 yanvar. 

II.221Shoniyozov  K.    O'zbek    xalqining    etnogeneziga    oid    ba'zi    nazariy    

masalalar. «O'zbekistonda ijtimoiy  fanlar №6.  1998. 

II.222Kurimov I. A.    Savdo    u y u d a n     ipak    yo 'lini    tiklash    sari.    Asarlar,    2-


 

38

jild.    T., «O 'z b e k is t o n .  1990. 366-368. II.223Na Sredneaziaiskix trasax velikogo shelkovogo puti. Ocherki istorii i kulturi. 

Zbornik.T., 1990. 

II.224.  Formiroavniye   i   razvitiyc   trass   Velikogo   shelkovogo   puti   v   Sentralnoy   

Azii   v drevnosti i srednevekoviye. Sbornik. Samarqand. 1990. 

II.225O'lmas obidalar. T., «Fan».  1989. 

II.226Uvatov U. Donolardan saboqlar. T., «Abdulla Qodiriy», 1994. 

11.226.Karimov   I.A. O'tmishsiz kelajak. hamkorliksiz taraqqiyot bo'lmaydi. Asarlar, 4-

jild, T., «O’zbekiston». 1996. 331-339 betlar. 

II.227Kurimov I. A.   Amir  T e m u r   faxrimiz g'ururimiz. Asarlar, 5-jild. 

II.228Amir Temur jahon tarixida.  T. «Sharq»,  1996. 

II.229Muhammadjonov  A. Amir Temur va temuriylar davri. T., «Fan», 1991. 

II.230Axmedov  B. Amir Temurni yod etib. T., «O’zbekiston», 1996. 

II.231Ziyoyev X.Z. O'rta Osiyo va Sibir (Xv-XIX asrlar). T., 1962. 

II.232Muhammadjonov    A. R . ,     Ne'matov    T.I.    Buxoro    va    Xivaning    Rossiya    

bilan munosabatlari tarixiga doir ba'zi manbalar. T.,   1957. 

II.233Sagdullavcv  S   va  b.   O'zbekiston   tarixi:   davlat  va jamiyat  qurish  

taraqqiyoti.  T., 2000. 

II.234Yo'ldoshev M. Xiva xonligida yer egaligi va davlat tuzilishi. T., 1959. 

II.235Jadididchilik:    islohot,    yangilanish,    mustaqillik   va   taraqqiyot   uchun   

kurash.   T., Universitet. 1999. 

II.236Sodiqov X.,  Shamsutdinov R..  Ravshanov P.,   Usmonov K. O'zbekistonning 

yangi tarixi. Birinchi kitob. Turkiston chor Rossiyasi mustamlakachiligi davrida. T., 

«Sharq». 2000. 

II.237Karimov   I. A.    O'zbekiston    xalq i    o'z   yo'lidan   qaytmaydi.    Asarlar,   4-

jild.   T., «O'zbekiston».  1996. 302-320 b. 

II.238 Xo'jaycv Fayzulla. Tanlangan asarlar.   1 - j ild .   139-261 b. 

II.239Inqilob jarchilari. T.. .«O’zbekislon».  1990. 

II.240Karimov I. A. O’zbekiston XXI  asr bo'sag'asida. T., «O’zbekiston», 1997. 296-

323 b. 

II.241O’ zbek is to n  s o ve t  mus ta mlaka chil igi  da vr ida . 1-jild. II.242Karimov I. A Istiqlol yoli: muammolar va rejalar. Asarlar.1-jild. 3-36 b 

II.243Karimov I. AA. Mlilliy ma f k u r a  haqida. T., «O’zbekiston», 2000.  

II.243Milliy is i iq lo l g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. T. «O'zbekiston»  2001. 

II.244Karimov I. A. BMT Bosh Assambleyasining 48-sessiyasidagi ma'ruza.   1993 

yil, 28-sentyabr. Asarlar. 2-jild. T., «O'zbekiston», 47-58 b. 

II.245Usmonov K., Sodiqov M va b. O’zbekiston qaramlik va mustaqillik yillarida. 

T.,«O'qituvchi», 1996. 

II.246Karimov I. A. Bizning bosh maqsadimiz - jamiyatni demokratlashtirish va 

yangilash, mamlakatni modernizasiya va isloh etishdir. '

;

Xalq" so'zi, 2005 yil, 10 yanvar.  

II.247Karimov I. A. Erishilgan yut uq iar n i mustahkamlab, yangi marralar sari izchil 

harakat qilishimiz lozim. •"O'zbekiston ovozi", 2006. 11-fevral. 

II.248Karimov I.A. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitidagi yutuq. Asarlar, T.,     

274-280 betlar. 

II.249Karimov  I. A.   Mintaqada   xa vs iz lik    va   barqarorlik yo'lida.  Asarlar, T.,    

39

13. 439-445 betlar.  II.250KarimovI.A.  Tadbirkurlik   va   ishbilarmonlik   ijtimoiy  qatlami  O'zbekiston  

siyosiy  maydonida o'z o’rnini egallashi lozim. Asarlar, T., 12. 13-40 betlar. 

II.251Karimov   I.A.   Parlament  jamiyat   hayotining  ko'zgusi.   Asarlar,  T.,   13.   

156-173 betlar 

II.252Karimov   I.A. “Yuksak ma’naviyat  - engilmas kuch” T: 2008 y 

II.253Karimov  I. A  Biz tanlagan  yo’l demokratik taraqqiyot  va  ma’rifiy  dunyo bilan 

hamkorlik yo’li T:, “O’zbekiston”, 2003 y.  

II.254Karimov  I.A  Xushyor  va  ogoh  bo’lib    yashash  hayotimiz  qoidasiga  aylansin. 

12-jild. Toshkent, “O’zbekiston”, 2004.  

II.255Karimov I. A  Imperiya davrida bizni ikkinchi  darajali odamlar deb hisoblashar 

edi.13-jild. Toshkent, “O’zbekiston”, 2005.  

II.256Karimov  I.  A    Inson  xotirasi  –  muqaddas,  inson  qadri  –  ulug’.  14-jild, 

Toshkent, “O’zbekiston”, 2006.  

II.257Karimov  I.A.  O’zbek  xalqining  islom  madaniyati  rivojiga  qo’shgan  beqiyos 

hissasining etirofi. 15-jild. Toshkent, “O’zbekiston”, 2007  

II.259Karimov  I.A  Jamiyatimizni  erkinlashtirish,  islohatlarni  chuqurlashtirish, 

ma’naviyatimizni  yuksaltirish  va  xalqimizning  hayot  darajasini  oshirish  –  barcha 

ishlarimizning mezoni va maqsadidir Toshkent, “O’zbekiston”, 2007  

II.260Karimov  I.A  Inson  manfaatlari  ustuvorligini  ta’minlasg  -    barcha  islohat  va 

o’zgarishlarimizning  bosh  maqsadidir.O’zbekiston  Respublikasi    Prezidenti  Islom 

Karimovning  2007-yilda  mamlakatni    ijtimoiy  iqtisodiy-  rivojlantirish  yakunlari  va 

2008  yilda  iqtisodiy  islohatlarni    chuqurlashtirishning  eng  muhim    ustuvor 

yo’nalishlariga  bag’ishlangan  Vazirlar  Mahkamasi  majlisidagi  ma’ruzasi.  Toshkent, 

“O’zbekiston”, 2008 y  

II.261Ma’naviy  yuksalish  yo’lida.  (Mualliflar  jamoasi).  Toshkent,  “Ma’naviyat”,  

2008. 


Katalog: mexmat -> books -> I%20blok%20fanlari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari kafedrasi
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti umumiy huquqshunoslik
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat un

Download 8.06 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   81
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling