Alishyer navoiy nomidagi samarqand davlat univyersityeti


Download 8.06 Mb.
Pdf ko'rish
bet6/81
Sana14.02.2017
Hajmi8.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   81

 

II.262  Karimov  I.A  Jahon  moliyaviy-iqtisodiy  inqirozi,  O’zbekiston  sharoitida  uni 

bartaraf etishning yo’llari va choralari Toshkeny-2009 y 

II.263  Mamlakatimizni  modernizatsiya  qilish  va  yangilashni  izchil  davom  ettirish  -  

davr  otalabi.  Prezident  Islom  Karimovning  2008  yilda  mamlakatimizni  ijtimoiy-

iqtisodiy  rivojlantirish  yakunlari  va  2009  yilga  mo’ljallangan  piqtisodiy  dasturning 

eng  muhim    ustuvor  yo’nalishlariga  bag’ishlangan  Vazirlar  Mahkamasi  majlisidagi 

ma’ruzasi // Xalq so’zi, 2009 yil 14 fevral’ 

II. 264O’zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi. – Toshkent: O’zbekiston, 2010.  

II.  265.  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  Qarori.  Uy-joy  fondini 

foydalanishga  tayyor  holda  topshirish  shartlarida  rekonstruksiya  qilish  va  ta’mirlash 

bo’yicha  pudrat  ishlarini  kengaytirishni  rag’batlantirishga  doir  qo’shimcha  chora-

tadbirlar to’g’risida. 2010 yil 29 yanvar, PQ-1051-son. 

II.266 O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. “Barkamol avlod yili” Davlat 

dasturi to’g’risida. 2010 yil 27 yanvar, PQ-1271-son. 

II.267    “Mamlakatimizni  modernizasiya  qilish  va  kuchli  fuqarolik  jamiyati  barpo 

etish  –  ustuvor maqsadimizdir”.  –  Prezident  Islom  Karimovning  O’zbekiston 

Respublikasi  Oliy  Majlisi  Qonunchilik  palatasi  va  Senatining  qo’shma  majlisidagi 

ma’ruzasi // Xalq so’zi, 2010 yil 28 yanvar. 


 

40

II.268  “Asosiy  vazifamiz  –  Vatanimiz  taraqqiyoti  va  xalqimiz  farovonligini  yanada 



yuksaltirishdir”.  –  Prezident  Islom  Karimovning  2009  yilning  asosiy  yakunlari  va 

2010  yilda  O’zbekistonni  ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlantirishning  eng  muhim  ustuvor 

yo’nalishlariga bag’ishlangan Vazirlar Mahkamasining  majlisidagi  ma’ruzasi // Xalq 

so’zi, 2010 yil 30 yanvar. 

II.269 

Karimov 


I.A. 

Mamlakatimizda 

demokratik 

islohotlarni 

yanada 

chuqurlashtirish  va  fuqarolik  jamiyatini  rivojlantirish  konsepsiyasi  (O’zbekiston 



Respublikasi  Oliy  Majlisi  Qonunchilik  palatasi  va  Senatining  qo’shma  majlisidagi 

ma’ruza), “Xalq so’zi”, 2010 yil 13 noyabr (№ 220),  

II. 270    O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  I.A.Karimovning  “Mamlakatimizni 

modernizasiya    qilish  va  kuchli  fuqarolik  jamiyati  barpo  etish  –  ustuvor 

maqsadimizdir”  hamda  “Asosiy  vazifamiz  –  Vatanimiz  taraqqiyoti  va  xalqimiz 

farovonligini  yanada  yuksaltirishdir”  nomli  ma’ruzalarini  o’rganish  bo’yicha  o’quv-

uslubiy majmua. – Toshkent: Iqtisodiyot. - 2010.  

II.  271.  Bu  muqaddas  Vatanda  azizdir  inson.  O’zbekistonning  19  yil  mustaqil 

taraqqiyot  yo’lida  jamiyatni  modernizasiyalash  va  iqtisodiyotni  innovasion 

rivojlantirishning  dadil  odimlari  va  muvaffaqiyatlari:  talaba  yoshlar  va  keng 

jamoatchilik bilan uchrashuvlarda foydalanish uchun ijtimoiy-iqtisodiy va ma’naviy-

ma’rifiy mavzuda ilmiy-ommabop risola. – T.: “Iqtisodiyot”, 2010.  

II.  272  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Islom  Karimovning  BMT  sammitining 

Mingyillik  rivojlanish    maqsadlariga  bag’ishlangan  yalpi  majlisidagi  nutqini 

o’rganish bo’yicha o’quv-uslubiy majmua. Toshkent: “Iqtisodiyot” nashriyoti, 2010.  

 

V.I. Intеrnеtdan olish mumkin bo`lgan ma'lumotlar saytlari 

1. 

www.tarih.uz



 

2. 


www.ref.uz

 

3. 



www.ferghana.ru

 

4. 



www.uzsci.net

 

5. 



www.uzreport.uz

 

6. 



www.press-service.uz

 

7. 



www.kango.net.ru

 

8. uwed.uz 



9. academy.uz 

10. catalog.dodo.uz 

11. gucheb.org 

12.  ttesi.uz 



VI. Bаhоlаsh tаrtibi vа mеzоnlаri 

 

1.Tаlаbаning  fаn  bo’yichа  o’zlаshtirish  ko’rsаtgichini    nаzоrаt    qilishdа    quyidаgi  nа’munаviy 

mеzоnlаr (kеyingi o’rinlаrdа nа’munаviy mеzоnlаr dеb yuritilаdi.)  tаvsiya etilаdi. 

а) 86-100 bаll uchun tаlаbаning bilim dаrаjаsi quyidаgilаrgа  jаvоb bеrishi lоzim 

  Хulоsа vа qаrоr qаbul qilish; 

  Ijоdiy fikrlаy оlish; 

  Mustаqil fikrlаy оlish; 

  Mustаqil  mushоhаdа  yuritа оlish; 



 

41

  Оlgаn bilimlаrini аmаldа qo’llаy оlish; 



  Mоhiyatini tushunish; 

  Bilish, аytib bеrish; 

  Tаsаvvurgа egа bo’lish; 

   b) 71-85 bаlli uchun  tаlаbаning bilim dаrаjаsi quyidаgilаrgа jаvоb bеrishi lоzim; 

  Mustаqil  mushоhаdа  yuritа оlish; 

  Оlgаn bilimlаrini аmаldа qo’llаy оlish; 

  Mоhiyatini tushunish; 

  Bilish, аytib bеrish; 

  Tаsаvvurgа egа bo’lish; 

v) 55-70 bаll uchun tаlаbаning bilim dаrаjаsi quyidаgilаrgа qаrаb jаvоb bеrishi lоzim; 

  Mоhiyatini tushunish; 

  Bilish, аytib bеrish; 

  Tаsаvvurgа egа bo’lish; 

g)  quyidаgi hоllаrdа tаlаbаning  bilim dаrаjаsi 0-55 bаll bilаn bаhоlаnishi mumkin: 

  Аniq tаsаvvurgа egа bo’lmаslik 

  Bilmаslik 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI 



 OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI 

ALIShER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND  

DAVLAT UNIVERSITETI 

 

Talabalar bilimini nazorat qilish va baholashning reyting  



tizimi to’g’risidagi o’zgartirilgan va qo’shimchalar kiritilgan Nizomni 

amaliyotga joriy etish bo’yicha  

YO’RIQNOMA 

 

«Oliy  ta’lim  muassasalarida  talabalar  bilimini  nazorat  qilish  va  baholashning 

reyting tizimi to’g’risidagi Nizom» O’zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2009 

yil  10  iyulda  1981-raqam  bilan  ro’yxatdan  o’tkazilgan  va  O’zbekiston  Respublikasi 

Oliy  va  o’rta  maxsus  ta’lim  vazirligining  2009  yil  11  iyundagi  204-sonli  buyrug’i 

bilan tasdiqlangan. 

Topshiriqqa  muvofiq  O’zbekiston  Respublikasi  Oliy  va  o’rta  maxsus  ta’lim 

vazirligining 2010 yil 25 avgustdagi 333 son buyrug’i bilan Nizomga o’zgartirish va 

qo’shimchalar  kiritilgan  holda  O’zbekiston  respublikasi  Adliya  vazirligida  2010  yil 

26 avgustda 1981-1-son bilan davlat ro’yxatidan qayta o’tkazilgan. 

O’zgartirish  va qo’shimchalar kiritilgan Nizomning  har bir bandi kafedralarda 

ishlab chiqildi.  

Samarqand  davlat  universiteti  o’quv  metodik  kengashining  2009  yil  22 

avgustdagi majlisi va universitet Ilmiy kengashining 2009 yil 29 avgustdagi majlisida 

tasdiqlangan    «Talabalar  bilimini  nazorat  qilish  va  baholashning  reyting  tizimi 

to’g’risidagi Nizomni amaliyotga joriy etish bo’yicha yo’riqnoma»ga o’zgarishlar va 

qo’shimchalar kiritildi. 

Quyida nizomning ba’zi bo’limlariga izoh berilmoqda. 

1.(4)  Nazorat  turlari,  mezonlari  fan  o’qituvchisi  tomonidan  ishlab  chiqilgan 

reyting  nazoratlari  jadvali  kafedra  majlisida  tahlil  qilinib,  kafedra  mudiri  tavsiyasi 

bilan    har  bir  fakultet  o’quv-uslubiy  kengashida  muhokama  qilinadi  va  tasdiqlanadi 

hamda  har  bir  fanning  ishchi  o’quv  dasturida  mashg’ulot  turlari  bilan  birgalikda 

ko’rsatiladi. 

Eslatma: Qavs ichidagi raqam reyting Nizomidagi band raqamini bildiradi. 

2.(11)  Fanlar bo’yicha o’tkazilgan  nazoratlarning baholash  ulushi quyidagicha 

taqsimlanishi  tavsiya  etiladi:  JB-35,  OB-35,  YaB-30.  Nazoratlarga  ajratilgan  ballar 

mos ravishda ularning soniga taqsimlanadi va ulushi belgilanadi. 

3.(11) Amaliy mashg’ulotlar sifatida o’tiladigan chet tili, rus tili (o’zbek tili) va 

hokazo fanlar bo’yicha o’zlashtirish ko’rsatkichi  joriy baholash va yakuniy baholash 

o’tkazish  yo’li  bilan  aniqlanadi.  Ushbu  holda  maksimal  o’zlashtirish  ko’rsatkichlari 

mos ravishda 70 va 30 ball bo’ladi.  

4.(11)  Yakka  tartibdagi  mashg’ulotlar  va  praktikumlar  bo’yicha  talabalarning 

o’zlashtirish  ko’rsatkichi  faqat  joriy  baholash  o’tkazish  yo’li  bilan  100  ballik  tizim 

orqali aniqlanadi. 

5.(11) Sirtqi o’quv shakli talabalarining bilimi JB va YaB o’tkazish yo’li bilan 

aniqlanib, unda talabalarning maksimal o’zlashtirish bali mos ravishda 70 va 30 ball 

qilib belgilanadi. 

 6.(11)  Fanga  ajratilgan  amaliy  soatlar  (amaliy  mashg’ulot,  seminar, 



 

43

laboratoriya ishi) hajmi  20 soatgacha 1 ta, 40 soatgacha 2 ta, 40 soatdan ortiq bo’lsa 



3 ta   joriy nazorat belgish tavsiya qilinadi. 

7.(11)  Semestrda  auditoriya  soati  68  soatgacha  bo’lsa  1  ta  oraliq  nazorat, 

auditoriya soati 70 va undan ko’p bo’lsa 2 ta oraliq nazorat belgilash tavsiya qilinadi.  

8.(11)  Jismoniy  tarbiya  (valeologiya  bilan  birga)  bo’yicha  nazoratlar  100  ball 

hisobidan (valeologiya -50, jismoniy tarbiya -50) o’tkaziladi. 

9.(15;16) Joriy baholash mezonlari 



1. Laboratoriya ishini baholashda quyidagilar inobatga olinadi: 

- mustaqil nazariy tayyorgarlik darajasi (konspekt, og’zaki savol –javob); 

 

- ishni bajarishdan maqsad va bajarish tartibini bilishi; 



 

-  ishni  bajarish  jarayonida  olingan  natijalar  asosida  hisoblashlarning  to’g’ri 

amalga oshirilganligi; 

 

- olingan natijalarni tahlil qilish orqali chiqarilgan xulosalarning ilmiyligi. 



 

2.  Amaliy  mashg’ulotlardagi  baholash  jarayonida  quyidagilar  inobatga 

olinadi: 

 

- mustaqil nazariy tayyorgarlik darajasi; 



 

-  amaliy  mashg’ulot  topshiriqlarini  bajarish  jarayonida  nazariy  bilimlarni 

to’g’ri qo’llay bilganligi (kerakli formula, qonuniyatlar to’g’ri ishlatilganligi). 

 

3.  Seminar  mashg’ulotlarini  baholash  jarayonida  quyidagilar  inobatga 



olinadi: 

 

-  seminar  mavzusi  doirasida  ko’rsatilgan  savollar  bo’yicha  konspektning 



mavjudligi; 

 

-  mashg’ulotga  tayyorgarlik  jarayonida  tavsiya  etilgan  adabiyotlardan 



foydalanilganligi; 

 

-  tavsiya  etilgan  adabiyotlardan  tashqari  qo’shimcha  adabiyotlardan  (darslik, 



davriy matbuot, internetdan olingan ma’lumotlar va hokozo) ; 

 

- seminar rejasida qo’yilgan savollarga javoblarning aniq, ilmiy asoslanganligi; 



 

- har bir savol bo’yicha xulosalarning to’g’riligi. 



 

  Oraliq baholash mezonlari: 

 

-  fanning  OB  uchun  belgilangan  bo’limi  yoki  qismi  bo’yicha  nazariy 



bilimlarning to’la o’zlashtirganlik darajasi; 

 

-  olingan  nazariy  bilimlarni  qo’llay  bilish  ko’nikmalarining  shakllanganlik 



darajasi; 

 

- qo’yilgan savollarga berilgan javoblarning ilmiy asoslanganligi; 



 

- o’tilgan mavzular bo’yicha mustaqil fikrlash qobiliyatini namoyon etganligi; 

 

-  tavsiya  etilgan  adabiyotlardan  tashqari,  qo’shimcha 



manbalardan 

foydalanganlik. 

 

 Yakuniy baholash mezonlari: 

 

- fan bo’yicha nazariy bilimlarning to’la o’zlashtirganlik darajasi; 



 

-  olingan  nazariy  bilimlarni  amalda  qo’llay  bilish  ko’nikmalarining 

shakllanganligi; 

 

-  qo’yilgan  savollarga  berilgan  javoblarning  aniq  va  lo’nda  ilmiy 



asoslanganligi; 

 

- o’tilgan fan bo’yicha mustaqil fikrlash qobilyatini shakllanganligi; 



 

-tavsiya etilgan adabiyotlar va qo’shimcha manbalarni o’zlashtirganligi.   

 

10.(17) Talabalarning o’quv fani bo’yicha mustaqil ishiga umumiy 100 balning 



 

44

20 balini ajratish tavsiya qilinadi. Bu 20 ball, JN uchun 7 ball, ON uchun 7 ball, YaN 



uchun 6 ball miqdorida taqsimlanishi tavsiya qilinadi. 

11.(19) Semestrda fan bo’yicha joriy va oraliq nazoratlarga ajratilgan umumiy 

70  balning  55  %  (39  ball)  saralash  bali  hisoblanib,  ushbu  foizdan  kam  (0-38)  ball 

to’plagan talabalar yakuniy nazoratga kiritilmaydi. 

Izoh.  Semestrda  yakuniy  nazorat  uchun  saralash  bali  yuq.  Masalan,  joriy  va 

oraliq nazoratlarda talabaning to’plagan bali 54 bo’lib, yakuniy nazoratda 1 ball olsa, 

yig’indisi 55 bo’lib, talaba fanni o’zlashtirgan hisoblanadi. 

Joriy va oraliq nazoratlarning har biriga alohida saralash bali belgilanmagan. 

Joriy va oraliq nazoratlarda talabaning to’plagan bali 55 va undan ortiq bo’lsa, 

talaba fanni o’zlashtirgan deb hisoblanadi va ushbu fan bo’yicha   yakuniy nazoratga 

kirish-kirmasligi talabaning ixtiyorida  

12.(24) Talabaning semestrda joriy va oraliq nazorat turlari bo’yicha to’plagan 

ballari ushbu nazorat turlari umumiy balining 55 % dan  (39 balldan) kam bo’lsa yoki 

semestr  yakunida  JN,  ON  va  YaN  turlari  bo’yicha  to’plagan  ballari  yig’indisi  55 

baldan kam (0-54) bo’lsa, u akademik qarzdor hisoblanadi.   

Izoh.  Yakuniy  nazoratgacha  talabaning  joriy  nazorat  va  oraliq  nazoratlarning 

yig’indisi  bo’yicha  to’plagan  bali  39  va  undan  ortiq  bo’lsa,  unga  joriy  va  oraliq 

nazoratlarni  qayta  topshirishga  ruxsat  berilmaydi.  Akademik  qarzdor  talabaning 

to’plagan bali joriy va oraliq nazoratlar umumiy balining 55 foizdan (39 baldan) kam 

bo’lib,  qayta  topshirishdan  so’ng  55  va  undan  ortiq  ball  to’plasa,  talaba  fanni 

o’zlashtirgan  hisoblanadi.  Agar  talaba  qayta  topshirishdan  so’ng  39  va  undan  ortiq 

lekin 55 baldan kam ball to’plasa, yakuniy nazorat topshirishga imkoniyat beriladi.  

Joriy va oraliq nazoratlar bo’yicha akademik qarzdor talabaning to’plagan bali 

joriy  va  oraliq  nazoratlarning  har  biri  bo’yicha  teng  bo’lsa,  har  ikkalasi  bo’yicha 

qayta topshirish bilan qarzdorlikni bartaraf qilishi mumkin. 

Joriy  va  oraliq  nazoratlar  bo’yicha  qarzdor  talabaning  to’plagan  umumiy 

balidagi joriy hamda oraliq nazoratlarda olgan bali o’zaro taqqoslanib, hissasi keskin 

kam bo’lgan nazorat turi bo’yicha qayta topshirib, qarzdorlikni bartaraf qilish tavsiya 

qilinadi.  

13.(27) Talabaning fan bo’yicha JN, ON va YaN larda to’plagan ballari reyting 

qaydnomasiga butun sonlar bilan qayd qilinadi. 

Reyting  qaydnomalari  o’quv-metodik  boshqarmada  ro’yxatdan  o’tkazilib, 

tasdiqlanadi. 

Izoh.  Talabalarning  semestr  yakunida  fan  bo’yicha  nazorat  turlarida  to’plagan 

ballari  reyting  qaydnomasiga  rasmiylashtiriladi.  Qarzdor  talabalar  uchun  qayta 

topshirishga  ikki  marta  ruxsat  beriladi.  Birinchi  qayta  topshirish  alohida  ikkinchi 

reyting  qaydnomasiga,  ikkinchi  qayta  topshirish  ham  alohida  uchinchi  reyting 

qaydnomasiga rasmiylashtiriladi.  



 

 

 

 

 

 

45

VII.O’zbеkistоn tаriхi  fаni bo’yichа rеyting nаzоrаtlаri grаfigi 



Tа’lim yo’nаlishi: bаrchа tа’lim yo’nаlishlаri 

Umumiy  o’quv sоаti 114, shundаn mа’ruzа -30 sоаt,  аmаliy mаshg’ulоt -32 

sоаt, mustаqil  ish -52 sоаt 

 

Ishchi 



o’quv 

dаsturidаgi  

mа’ruzаlаr 

tаrtib 

rаqаmi 

(qo’shimch

а tопshiriq 

mаzmuni) 

Umumiy sоаt 

Bаhоlаsh 

turi 

Nаzоrаt 

shаkli 

Bаl

li 

 

 

Muddаti (hаftа) 

M

а’r

u

z

а

 

А

mаl

iy

 i

sh

 

Lаb

аr

аtо

r

iy



is

h



M

u

stаq

il

 i

sh

 

Jаmi

  

 

 

 

M

аk

 b

а

ll

 

S

ar

al

as

h

 b

a

ll

  

 

1-MОDUL 

 

 

 

 

 

 

 

JB 

35 

 

 

1-8 

 Mаvzulаr 

16 

16 

 

26 

 

1JB 

 

 

 

 

 

 

Kundаlik 

nаzоаrt: - 

 

Rеfеrаt:- 

 

Uy ishi 

kоllоkvium:-  

 

17 

 

10 

 

-3 

 

 

-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-s 

nоyabr’  

4- hаftа 

2-MОDUL 

9-15 

mаvzulаr 

14 

16 

 

26 

 

2JB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kundаlik 

nаzоаrt: - 

 

Rеfеrаt:- 

 

Uy ishi 

kоllоkvium:- 

 

 

 

18 

 

-10 

 

-3 

 

 

-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-s 

dеkаbr’  

4- hаftа 

 

 

 

 

 

 

 

ОB 

 

Yozmа 

 

35 

 

 

Jadval bo’yicha  

 

 

 

 

 

 

JB+OB = 

 

70 

39 

 

 

30 

32 

 

52 

 

YaB 

Yozmа,  

Оg’zаki 

30 

 

Jаdvаl  

bo’yichа 

Jami 

30 

32 

 

52 

 

 

 

100 

55 

 

 

 

 



 

                         



Kafedra mudiri:                       

dots. Xoliqulov R.Sh. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


 

46

   Tasdiqlayman 



 

 

 



fakul’tet        dekani                         

 

__________________                                                                                                                 



 

«____» ______________ 2010 y 

 

A.Navoiy nomidagi Samarqand Davlat Universiteti  Tarix-falsafa fakul’teti “O’zbekiston tarixi” kafedrasi 



o’qituvchisi ___________________________________________________________________  

“O’zbekiston tarixi fanidan”  (amaliy mashg’ulotlar uchun) 

2010- 2011 o’quv yili 

KALENDAR ISH REJA 

 

№ 



O’tiladigan mavzu 

Soat  

O’tkazish 

sanasi 

Ijro 

belgisi 

Izoh 

1  


«Avesto» kitobi – O'zbekiston tarixini o'rganishda muhim manba 

 

 



 

2.   


Vatanimiz  hududida  vujudga kelgan  dastlabki  davlatlar-ning paydo 

bo'lishi va rivoj-lanishi 



 

 



 

3.    O'zbek xalqining etnik shakllanishi 



 

 



 

4.    Buyuk  ipak  yo'li  -  shakillanish,  rivojlanish  bosqichlari  va  hozirgi 

zamon 


Katalog: mexmat -> books -> I%20blok%20fanlari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari kafedrasi
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti umumiy huquqshunoslik
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat un

Download 8.06 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   81




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling