Alishyer navoiy nomidagi samarqand davlat univyersityeti


Download 8.06 Mb.
Pdf ko'rish
bet63/81
Sana14.02.2017
Hajmi8.06 Mb.
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   81

3-masala: 

 Qo’shni  davlatlarda bo’lgani  kabi, Xiva xonligida ham  dyemokratik  harkatlar kyengaya boshladi. 

Unga asosiy sabab, birinchi jahon urushi va chorizmning ag’darilishi edi. Xonlikda siyosiy o’zgarishlar yuz 

byera  boshladi.  Ijtimoiy  harakat  ko’p  hollarda  dyemokratik  jarayonga  o’sib  bordi,  islohotchilik  talablari 

amaliyotda  mujassamlashdi.  Xalq  ommasi  tabaqalari,  vakillari  ijtimoiy  arboblarning  harakatlari,  talablari 

namoyon bo’ldi. 

1917  yil  fyevral  oyida  Rossiyada  bo’lib  o’tgan  dyemokratik  inqilobning  g’alabasi  va  «oq 

podsho»ning  taxtdan  voz  kyechganligi  to’g’risidagi  xabar  xonliklar  xalqlar  tamonidan  zo’r  quvonch  bilan 

kutib  olindi.  Bu  voqyealardan  birmuncha  vaqt  ilgari,  1916  yilda  yoki  turklarning  «Birlik  va  taraqqiyot» 

partiyasi namunasi asosida jadidlar o’zlarini yoki buxoroliklar va yoki xivaliklar dyeb atay boshladilar.  

Ular  o’z  mamlakatlarining  aniq  tarixiy  shart-sharoitlarini  e’tiborga  olib,  dastlabki  paytldarda 

monarxiya  tuzumini  yo’q  qilishni,  fyeodal  yer  hajmini  o’z  maqsadlari  qilib  qo’ymadilar.  Ular  avvalo 

yuqoridan  turib  dyemokratik  islohatlar  o’tkazish  yo’li  ilan  hokimlarning  kapitalizm  va  ijtimoiy  taraqqiyot  

yo’lida riojlanishini ta’minlashga harakat qildilar.  

413 


                                                                                                                                                                                        

Rossiyadagi  fyevral  voqyealaridan  so’ng  Xivada  asosiy  jarayonlar  kuchayib  ko’pgina  shaharlarda 

yig’ilishlar,  mitinglar  va  namoyishlar  bo’lib  o’ta  boshladi.  Ana  shunday  namoyishlardan  biri  1917  yil  4 

apryelda bo’lib o’tdi. Bu namoyish osoyishta bo’lib o’tdi. YOsh xivaliklar ruhoniylar va qishloq oqsoqollar 

va  vakillari  kyengashida  islohotlar  talabini  ishlab  chiqdilar,  ularda  fyeodal  istyebdoddan  konstitusion 

monarxiyaga  o’tishni,  xon  hokimiyatining  majlis  tomonidan  chyeklanishini  yoqladilar.  YOsh  xivaliklar 

bunga tinch yo’l bilan, ya’ni xonning bu talabga yon byerishi asosida erishishga umid qilgan edilar. 

YOsh  xivaliklarning  bu  talablari  manifyest  loyihasi  sifatida  bayon  qilingan  bo’lib,  uni  xon 

imzolashi lozim edi. Loyiha Matmurodov boshliq yosh xivaliklar dyelyegasiya tomonidan Asfandiyorxonga 

topshiriladi.  5  apryelda  manifyestni  xon  imzolaydi  va  uni  xon  hokimiyati  vakillari  yig’ilishida  o’qib 

byeriladi. Manifyestga ko’ra Xivada xon boshchiligida konstitusion monarxiya o’rnatilishi, uning hokimiyati 

majlisida saylangan ruhoniylar savdogarlar vakillaridan iborat 30-50 kishi va noщirlar kyengashi tomonidan 

chyeklanishi lozim edi. Xon manifyestda ko’rsatilgan ko’pchilik masalalarda yon byergan bo’lsa - da, bular 

vaqtinchalik  bo’lib,  jumbushga  kyelgan  xalqni  tinchlantirish  uchun  ataylab  qilinganligini  voqyealarning 

kyeyingi jarayonlari yaqqol ko’rsatgan edi. 

Manifyest  qoidalari  asosida  tyezda  yangi  davlat  idoralari  -  majlis  va  nozirlar  kyengashi  tuzildi, 

ulardagi  eng  muhim  o’rinlarni  yosh  xivaliklar  egallagan  edilar.  Majlis  raisi  qilib  taniqli  yosh  xivaliklar 

vakiili  Bobo  Sxun  saylandi,  nozirlar  kyengashiga  yosh  xivaliklar  yetakchisi  Matmurodov  boshchilik  qildi. 

1917 yil iyun oyining birinyai yarmida Muvaqqat hukumatning Xivadagi vakili, gyenyeral, Mirbadalovning 

yordami  va qo’llab quvvatlashga tayangan  Asfandiyorxon Matmurodov boshliq  yosh xivaliklar rahbarlarini 

hibsga oldi va yosh xivaliklar partiyasining barcha a’zolarini dindan qaytgan, dyeb e’lon qilib, ularga qarshi 

qatag’on  boshladi.  Xonning  yosh  xivaliklar  ustidan  g’alabasini  mustahkamlash,  xonlikda  mavjud  bo’lgan 

tuzumga  qarshi  yangi  chiqishlarga  barham  byerish  uchun  Muvaqqat  hukumat  25  iyulda  Xivada  komissar 

lavozimini  ta’sis  qildi.  Bu  komissarga  Xiva  xonligini  boshqarishni  tashkil  etish  qoidalarini  ishlab  chiqish 

vazifasi topshirilgan edi. Ayni vaqtda Muvaqqat hukumat tomonidan xonlikka chorizm qo’shnilarining yangi 

qismlari, asosan kazak qo’shinlari yuborildi. 

1918-1919  yillarda  Xorazmning  iqtisodiy  ahvoli  og’irlashib,  xalq  ommasining  moddiy 

qiyinchiliklari  ortib  bordi.  Matbuotda  ocharchilikning  kuchaygani  haqida  xabar  qilinadi.  Asfandiyorxon 

hukmronligidan  xalq  ommasigina  emas,  amaldor  va  turkman  qabilalari  boshliqlari  ham  narozi  edilar.  1918 

yil 30 oktyabrda saroy  fitnasi  oqibatida  Asfandiyorxon  o’ldirildi.  Uning  katta akasi Said  Abdulla xon  dyeb 

e’lon qilindi, hukumat boshlig’i Davlatmurod mahram bo’ldi. YAngi xon davlat ishlari bilan shug’ullanmas 

edi. Hokimiyat Junaidxon qo’lida markazlashdi. 

1918 yil 25 noyabrda Junaidxon qo’shinlari Amudaryodan o’tib, To’rtko’lni olmoqchi bo’ldi va uni 

qamal  qildi.  Ammo  CHorjo’ydan  «Toshkyent  paraxodida  kuch  yordamga  yetib  kyeldi  va  hujum  natijasiz 

chiqdi. 

Xorazmga  qarshi  fitna-xurujlarni  to’xtatish  uchun  Junaidxon  1919  yil  apryelda  sovyet  hokimiyati 

vakillariga  murojaat  qildi.  9  apryelda  Xiva  yaqinidagi  taxtada  bitim  imzolandi.  Unda,  chunonchi,  sovyet 

hukumati (Rossiya) Xorazm aholisining mustaqilligini tan oladi, dyeyilgan edi. 

Ammo  Xorazmga  qarshi  tajovuщzkorliklar  tto’xtatmadi.  To’rtko’l,  o’ng  qirg’oqning  boshqa 

joylarida xonga qarshi  muxolifatchiliklardan druujinalar tuzildi, ular qurol bilan ta’minlandilar. 1919 yil 19 

avgustda  katta  kommunistik  otryad  CHorjo’ydan  To’rtko’lga  yetib  kyeldi.  SHuningdyek,  qator 

bol’shyevistik tashkilotchi va targ’ibotchilar ham yuborildi. 

Tojovuzkorlik  harakatlari  1919  yil  dyekabrida  boshlandi.  22  dyekabrda  shimoliy  otryad,  24 

dyekabrda  janubiy  otryad  Amudaryoni  kyechib  o’tib,  shahar  va  qishloqni  ishg’ol  qildi.  1920  yil  20 

yanvargacha shimoliy otryad Xo’jyli, Qo’hna Urganch, Porsu, Ilolli Toshhovuzni egalladi, janubiy otryad 20 

yanvarda Taxtani, 1 fyevralda Xivani ishg’ol qildi. 

1920  yil  2  fyevralda  Said  Abdullaxon  taxtdan  voz  kyechdi,  butun  hokimiyat  muvaqqat  inqilobiy 

hukumat qo’liga o’tdi. 

XX  asr  boshlarida  Buxoro  amirligi  SHarqdagi  yirik  davlatlardan  biri  bo’lib,  Rossiyaning  yarim 

mustamlakasi edi. Amirlikda 3 mln. aholi yashab, ularning 90% qishloqlarda dyehqonchilik va chorvachilik 

bilan shug’ullangan.  

Amirlik xazinasiga to’lanadigan soliqning asosiy qismi yer solig’idan bo’lib, yiliga 7,5 mln. so’mni 

tashkil  etgan.  Xazinaga  to’lanadigan  bu  solik  va  ulponlarning  ko’p  qismi  Amirga  qarashli  edi. 

Ma’lumotlarga  ko’ra  Amir  Olimxonning  Parij  banklarida  180  mln.  oltin  frank  hisobida  xazinasi 

saklanmokda'.  Rus  banklarida  esa  oltin  xisobida  27  mln.,  Buxorodagi  shaxsiy  banklarida  7  mln.  so’m 

mablag’i  bo’lgan.  «Inqilob»  arafasida  Amirlikda  52  ta  kapitalistik  korxonalar  bo’lib,  mamlakat  savdosi 

Rossiya bilan 250 mln. so’mni tashkil etgan .  

Jargon  inqilobi  talvasasi  bilan  harakat  qilayotgan  Rossiya  bol’shyevizmi  o’z  ta’siri  doirasini 

kyengaytirish va ochlik halokatidan qutulish uchun SHarqning eng boy davlatlaridan biri Buxoro amirligini 


 

414 


                                                                                                                                                                                        

bosib olishni maqsad qildi. Buxoro xalqining ozodligi, erki, mustaqilligi rus bol’shyevizmini kiziqtirmas edi, 

balki amir va byeklarning xazinasidagi byehisob boyliklar kiziqtirar edi.  

Turkfront  qumondoni  M.Frunzye  1920  yil  6  maydagi  214  sonli  bo’yrug’iga  binoan  amirlik 

hududidagi  rus  shaharlari  va  u  yerdagi  gornizonlarni  ximoya  qilish  maksadida  g’arbiy  kuchlarni  ichkariga 

to’play boshladi. Amirning 13 ming sarbozi, 23 ta tupi, 16 ta pulyemyotiga qarshi Turkfront Qumondoni 70 

ming  jangchi,  46  ta  og’ir  tup,  229  ta  pulyemyot,  10  ta    bronyeavtomobil’,  22000  piyoda,  11  ta  tayyorani 

tayyorlab jangovar holatga kyeltirib qo’ydi.  

1920 yil yozida ryevolyusion byuro tuzildi. BKPning CHorjuyda, 1920 yil 16 avgustda bo’lib o’tgan 

IV syezdi amir xokimiyatini ag’darib tashlash uchun inqilobiy vaziyat yetilganligini e’tirof etdi.  

1920  yil  25  avgustda  qumondon  Frunzye  harbiy  bo’linmalarga  «ko’zg’olon  ko’targan  Buxoro 

myehnatkashlariga yordam ko’rsatish to’g’risida» bo’yruq byerdi, 29 avgustda G’arbiy harakatlar boshlandi. 

«SHarq  mo’’jizasi»  hisoblangan  muqaddas  Buxoro  alanga  ichida  yona  boshladi.  Minglab  byegunov 

kishilarning  qoni  tukildi,  tarixiy  obidalar  katta  zarar  ko’rdi.  Amir  o’zi  yozganidyek,  «vayronagarchilik 

yanada  zo’rayib,  odamlarning  yana  halok  bo’lishiga  yo’l  qo’ymaslik  andishasi  ila  o’z  qo’shinlari  bilan 

poytaxtdan chiqib kyetdi».  

Sovyet  tarixshunosligida  yozilishicha  amir  o’z  xalqini,  Ona  shahrini  tashlab  qochgan  emas,  balki 

aslida  Buxorodan  quvilgan  edi.  Usha  paytda  amirning  nigoxida  3  ta  xotini,  3  ta  o’g’li  va  3  ta  qizi  bor  edi. 

Ular o’zlarini inqilobchilar dyeb atagan istilochilar qo’lida qolib kyetdi.  

1920  yil  2  syentyabrda  Turkfront  qo’shinlari  qattiq  janglardan  so’ng  Buxoro  shahrini  egallashdi. 

«Xalq inqilobi» dyeb atalmish inqilob g’alabaga erishdi.  

1920 yil 6-8 oktyabrda Sitorai Moki Xosada chaqirilgan Butun Buxoro Xalqi Sovyet Ryespublikasi 

- BXSR tuzilganligi e’lon qilindi'.  

BXSR  o’zining  kariyb  to’rt  yarim  yillik  tarixi  davrida  amirlik  Buxorosini  dyemokratik  Buxoroga 

aylantirish  uchun  katta  ishlarni  amalga  oshirdi.  Afsuski,  SSSR  qanoti  ostidagi  Turkiston  kommunistlari, 

sovyet  ryejimi  F.  Xo’jayev  boshchiligidagi  Buxoroda  amalga  oshirilayotgan  dyemokratik  o’zgarishlarga 

chyek qo’ydi.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

415 


                                                                                                                                                                                        

12-mavzu  

Sovet tuzumining O'zbekistonda yuritgan qatag' onlik siyosati va uning oqibatlari

 

1.1. Amaliy mashg’ulotda ta’lim texnologiyasi 

Mashg’ulot  vaqti-

2 soat 

Talabalar soni: 20 – 28 nafargacha 

Mashg’ulot shakli 

Bilimlarni 

kengaytirish 

va 

mustahkamlash 

buyicha seminar mashguloti 

 

 

 

 

Amaliy mashg’ulot 

rejasi 

1.   XX  a sr n in g  2 0 - yi l l a r i     o x i r l a r i d a     sobiq    shurolar    mamlakatida    

totalitar, ma'muiiy-buyruqbozlik va byurokratik tuzumning  qaror  topishi va 

uning  sabablari                                                               2.Komfirqa   va   shuoro   

hokimiyatining   O'zbekistonda   yuritgan umumiy q a t a g ' o n l i k  siyosati va 

uning respublika ijtimoiy, madaniy hayotiga asoratli ta'siri. 

3Stalin    vafotidan  keyin    shaxsga    sig’inish  oqibatlarini 

tugatish 

sohasida 

O’zbekistonda 

 

amalga 


oshirilgan 

tadbirlar. O’quv mashg’ulotining maqsadi:   O’zbekistonda sovet tuzumining olib borgan qatog’onlik siyosati, uning  bosqichlari,  

maqsadi salbiyoy oqibatlari haqidagi  bilimlarni mustahkamlanadi. Pedagogik vazifalar

  XX 


asrning 

20 


yillari 

oxirida 


ma’muriy  

buyruqbozlik    tizimining  qaror  topishi  haqidagi  

bilimlarni mustahkamlash; 

  Komfirqaning  O’zbekistonda    amalga  oshirgan 

qatog’onlik siyosatining  mohiyati haqida gapiriladi; 

  Qatag’on qurbonlari haqida ma’lumot beriladi;  

  Qatog’onlikning respublika hayotiga  salbiy ta’siri 

haqidagi bilimlar mustahkamlanadi. 

  Stalin  vafotidan  so’ng  shaxsga    sig’inish 

oqibatlarini 

tugatish 

haqidagi 

 

bilimlar mustahkamlanadi. 

O’quv faoliyati natijalari: 

  Ma’muriy    buyruqbozlik  tuzumining  vujudga  kelishi,  uning 

sabablari haqida gapirib o’tiladi; 

 

  O’zbekistonda  qatog’onlik  siyosatining  amalga  oshirilishi  va uning salbiy oqibatlari haqida gapirib o’tiladi; 

 

  O’zbekistonda  amalga  oshirilgan  qatog’onlik  siyosatining qurbonlari haqida  ma’lumot beradi;  

 

  Stalin vafotidan  so’ng  shaxsga sig’inish  oqibatlarini tugatish sohasidagi tadbirlar  haqida gapirib o’tiladi. 

Ta’lim berish usullari 

suhbat,    tushuntirish,  tezkor  so’rov, 

zigzag (arra) texnikasi  

Ta’lim berish shakllari 

Ommaviy, guruhlarda ishlash  Ta’lim berish vositalari 

O’quv 


qo’llanma, 

proyektor, 

 

o’quv 


topshiriqlari, test savollar 

Ta’lim berish sharoiti 

Texnik  ta’minlangan,  gurhlarda  ishlash 

uchun mo’ljallangan auditoriya 

Monitoring va baholash 

Og’zaki nazorat: savol-javob  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

416 


                                                                                                                                                                                        Sovet tuzumining O'zbekistonda yuritgan qatag' onlik siyosati va uning oqibatlari

” mavzusi 

bo’yicha amaliy mashg’ulotning texnologik xaritasi

 

Ish 

bosqichlari va vaqti 

Faoliyat mazmuni 

Ta’lim beruvchi 

Ta’lim oluvchilar 

Tayyorlov bosqichi 

Mavzuni  aniqlaydi,  ta’limiy  maqsadni  belgilaydi  va 

kutilayotgan natijalarni shakllantiradi. 

Mavzu bo’yicha tayanch konspektlar ishlab chiqadi. 

Belgilangan  ta’limiy  maqsadlarga  erishishni  ta’minlovchi 

o’quv  topshiriqlarini ishlab chiqadi.  

Kichik  guruhlarda  samarali  faoliyatni  ta’minlash  uchun 

yozma yo’riqnomalarni tayyorlaydi. 

Ekspert guruhlar faoliyat  natijalarini  baholash mezonlarini 

ishlab chiqadi. 

 

  

 

 1. O’quv 

mashg’ulotiga 

kirish bosqichi 

      (10  daqiqa) 

1.1.  Mashg’ulot  mavzusi,  uning  maqsadi  va  kutilayotgan 

natijalarini  e’lon  kiladi,  ularning  ahamiyatliligi  va 

dolzarbligini asoslaydi. 

1.2.  Mavzu  bo’yicha  asosiy  tushunchalarga  ta’rif  berishni 

taklif  qiladi  va  shu  asosda  tezkor-so’rov  o’tkazib  talabalar 

bilimlarini faollashtiradi. 

 1.3.  Faoliyat  kichik  guruhlarda  o’quv  topshiriqlarini 

bajarish orqali amalga oshirilishini e’lon qiladi. 

1.4. 


Qo’shimcha 

ma’lumotlar 

aks 

etgan 


tayanch 

konspektlarni tarqatadi. 

1.5.  Ekspert  guruhlar  faoliyati  natijalarini    baholash 

mezonlarini e’lon qiladi. 

Tinglaydilar. 

 

  

Savolni muhokama qilib, 

ularga javob beradi. 

 

 2. Asosiy bosqich 

(60 daqiqa) 

 

 

 

2.1. 


Talabalarni 

to’rtta 


kichik 

guruhga 


bo’ladi. 

Mashg’ulotning  o’tkazilish  tartibini  yana  eslatadi.  O’quv 

mashg’uloti  «o’zi  o’rganib,  o’zgaga  o’rgatish»,  ya’ni 

hamkorlikda o’rganish  prinsipi asosida o’tkazilishini aytadi  

2.2.  Guruhlarga  ekspert  varaqlarini,  shu  bilan  birga, har  bir 

talabaga  geometrik  shakl  tarqatadi  va  faoliyatlarini  tashkil 

qiladi 

(geometrik shakllarni 

vaqtincha 

bir 

joyga 


ko’yishlarini,  vakti  kelganda  ulardan  foydalanishlarini 

aytadi). 

Guruhlarda ishni tashkil kiladi. (matnni o’rganib, muhokama 

kilishga 15 daqiqa beradi). 

2.3.  Doira  shaklini  olgan  talabalar  1-stol,  uchburchak 

shaklini  olganlar  2-stol  va  to’rtburchak  olganlar  3-stol 

atrofiga o’tirishlarini aytadi. Har xil guruhlardan to’plangan 

talabalar  o’z  savollarini  boshqa  talabalarga  yoritishini 

tushuntiradi.  O’zaro  o’rgatish  jarayoni  boshlanadi  (15 

dakika). 

Talabalar 

faoliyatini 

kuzatadi, 

ularni 


yo’naltiradi, 

maslahatlar beradi.  

2.4.  Talabalarni  o’zlarini  dastlabki  joylariga,  stol  atrofiga 

kelib o’tirishlarini aytadi.  

2.5. Taqdimot boshlanishini e’lon qiladi. Har bir guruhdan 3 

nafardan  talaba  chiqib,  faoliyat  natijalarini  taqdim 

qilishlarini  aytadi.  Taqdimot  uchun  xar  bir  guruhga  8 

daqiqadan  vaqt  ajratadi.    Yo’naltiruvchi,  maslahatchi 

sifatida  ishtirok  etadi.  Javoblarni  aniqlashtiradi,  to’ldiradi, 

izoh beradi va tuzatishlar kiritadi. 

2.6.  Har  bir  gurux  taqdimoti  oxirida  ekspert  savollari 

bo’yicha xulosalar qiladi. 

Kichik guruhlarga 

bo’linadilar.  

 

 

  

Topshiriq bo’yicha faoliyat 

boshlaydilar. Matnlarini 

o’qib, savollarga javob 

topadi. Ma’lumotni 

muhokama kilib, fikr 

almashib,  sistemalashtiradi.  

Format  kog’oziga  sxema 

tarzida tushiradi,  

taqdimot uchun  

materiallar 

tayyorlaydilar.  

 

 

  

 

Faoliyat natijasini taqdimot qiladilar. 

 

  

417 


                                                                                                                                                                                        

3–Yakuniy bosqich (15 daqiqa) 

3.1.Mavzu yuzasidan umumiy xulosalar qiladi.  

3.2.O’quv  mashg’ulotini  natijalarini  sharhlaydi,  guruhlar 

faoliyati bahosini e’lon qiladi. 

3.3.  Mustaqil  ishlashlari  uchun  vazifa  beradi:  amaliy 

mashg’ulotga tayyorlanib kelish; nazorat savollariga og’zaki 

javob berish  

Tinglaydilar. 

 

12- Mavzu Sovet tuzumining O'zbekistonda yuritgan qatag' onlik siyosati va uning oqibatlari. Ryeja: 

1.  XX asr ning 2 0- yillar    o x ir la r id a     sobiq    shurolar    mamlakatida    totalitar, ma'muiiy-

buyruqbozlik va byurokratik tuzumning  qaror  topishi  

2.  Komfirqa   va   shuoro   hokimiyatining   O'zbekistonda   yuritgan umumiy q a t a g 'o n l ik  

siyosati va uning respublika ijtimoiy, madaniy hayotiga asoratli ta'siri. 

3.  Stalin  vafotidan keyin  shaxsga  sig’inish oqibatlarini tugatish sohasida 

O’zbekistonda  amalga oshirilgan tadbirlar. 

 

  Asosiy adabiyotlar: 

1.  Karimov  I.A.  O’zbyekiston  XXI  asr  bo’sag’asida:  xavfsizlikka  tahdid,  barqarorlik  shartlari  va 

taraqqiyot kafolatlari. T. «O’zbyekiston», 1997. 

2.  Karimov I.A. O’zbyekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura. T. «O’zbyekiston» 1996. 

3.  Karimov I.A. Xalqimizning otashqalb farzandlari. asarlar, T.1, 86-103 b. 

4.  Karimov I.A. Xalq – qahramon, xalq xotirasi oldida doimo bosh egamiz. – Asarlar, T.9 364-371 

b. 


5.  Karimov  I.A. “Yuksak ma’naviyat - engilmas kuch” T:Ma’naviyat, 2008 y. 

6.  O’zbekiston tarixi (1917-1993). – T.,O’qituvchi, 1994y. 

7.  O'zbekistonning    yangi  t a r ix i.     2-kitob.    O'zbekiston    sovet  mustamlakachiligi  davrida.  T„ 

«Sharq». 2000. 312-326 b. 

8.  O’zbekiston tarixi (R.Murtozaeva va boshqalar).–T.,2003 427-471b 

9.  Q.Usmonov, M.Sodiqov va boshqalar “O’zbekiston tarixi”. T., “Iqtisod moliya”, 2006y. 

10. Rizayev S. SHarof Rashidov. SHtrixi k portryetu. T. «Nur» 1992. 

11. Maxmudov M. Qatag’on qurbonlari. T. «O’zbyekiston» 1992. 

12. Atamirzayev  O.,  Gyentshkye  V.L.,  Murtazayeva  R.X.  O’zbyekiston  mnogonasionalnыy.  T. 

«Univyersityet», 1998. 

13. Xo’jambyerdiyev YO. O’zbyeklar ishi. T. «YOzuvchi», 1990. 

14. Avtorxonov A. Kryeml’ saltanati. T. «YOzuvchi», 1990. 

 

Qo’shimcha adabiyotlar: 

15. Maxmudov  B.  “Barhayot  siymolar”  (qatog’on  qurbonlari  haqida  lavhalar)  T;  “O’zbekiston”, 

1995y. 

16. Tursunov  I.I.  O’zbekiston  ma’orifchilarining  istiqlol  yo’lidagi  ishlari  tarixidan.  (1917-1939). T.,1995 y. 

17. Sharafiddinov O.Cho’lpon. – T., Cho’lpon, 1991y. 

18. Kushchanov M. Qodiriy erksizlik qurboni. T: “Fan” 1966y 

19. Hasanov  B.  Ryepryessii  protiv  intyelligyensii  Uzbyekistana  v  20-30  godы  i  ix  poslyedstviya. 

«O’zbyekiston Tarixi» jurnali, 2000 yil 1-2  sonlar. 

20. Rahmonqulova  A.  SHo’ro  hukumatining  30-50  yillardagi  qatog’onlik  siyosati  va  uning  usulari. 

«O’zbyekiston tarixi» jurnali, 2000 1-2 sonlar. 

21. history.uzsci.net – Tarix institute “O’zbekiston tarixi” jurnali.  

  Darsning  o`quv  va  tarbiyaviy  maqsadi:  Talabalarga  O’zbyekiston  tarixi  fanining  tadqiqot 

ob’yekti,  pryedmyeti  va    vazifalari  borasida  tushuncha  byerish,  shuningdyek  turli  davrlarda 

tadqiqotchilar tomonidan  mavzuga  byerilgan ta’riflarni talabalarga tushuntirish,  mavzuni  syerqirra 

mavzu ekanligidan talabalarni boxabar etish. 

  Dars  o`tish  vositalari:  (Doska,  plakat,  fan  yuzasidan  manba  va  adabiyotlar,  tarixiy 

ma’lumotlar, mavzu yuzasidan har xil tyestlar, kompyutyer, jahon siyosiy xaritasi, izohli lug`atlar) 

  Dars  o`tish  usullari:  Takrorlash,  suhbat  va  savol-javob  (mavzuni  o`zlashtirishni 

mustahkamlash),  jonli  muloqot  o`tkazish,  erkin  fikrlash  va  so`zlashga  o`rgangan  holda  fikr 


 

418 


                                                                                                                                                                                        

mulohazalarini  bayon  qildirish,  buning  uchun  har  bir  talabaga  o`tilgan  mavzular,  tayanch 

iboralardan  savol  tashlanadi.  O`qituvchi  va  talabalar  o`rtasida  byerilgan  savollarni  tahlil  etish. 

Tarqatma tyestlar asosida talabaning mavzuni qay darajada o`zlashtirganligini aniqlash. Talabalarni 

voqyealarni tahlil etishga o`rgatish. Xarita bilan ishlashni talabalarga o`rgatish. Iboralarni izohlash 

va unga tahlil byerish. 

  Darsning xrono kartasi – 80 minut.  

  O’qituvchi dars davomida quyidagi ishlarni bajaradi 

  Tashkiliy qism: xonaning tayyorgarligi, jihozlanishi, sanitariya holati. Talabalarning davomati – 


Katalog: mexmat -> books -> I%20blok%20fanlari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari kafedrasi
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti umumiy huquqshunoslik
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat un

Download 8.06 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   81
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling