Alishyer navoiy nomidagi samarqand davlat univyersityeti


Download 8.06 Mb.
Pdf ko'rish
bet65/81
Sana14.02.2017
Hajmi8.06 Mb.
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   81

3- masala: 

XX  asrning    80-yillar  o’rtalaridan  qatag’onlik  yana  boshlandi.  Bu  qatag’onlik  to’lqiniga 

nafaqat milliy kadrlar, ijod ahli balki xo’jalik xodimlari va davlat arboblari ham tortildi.  

  

O’zbyekistonning  milliy  ziyolilari  hyech  qachon,  hattoki  mustabid  tuzumning  “gullab–yashnagan”  davrida  ham  o’zbyek  xalqining  milliy  mustaqilligi  g’oyalaridan  voz  kyechmadilar. 

Ochiq kurash imkoni bo’lmaganda milliy mustaqillik uchun zimdan yashirin kurash olib bordilar.  

O’zbyekistonda  qonunchilik  va  huquq  tartiblarini  tiklash,  partiya  davlat  organlarini  kadrlar 

bilan  mustahkamlash  dyegan  niqoblar  bilan  markazdan  katta  vakolatga  ega  bo’lgan  mas’ul 

xodimlarning  “dyesant”  guruhlari  kyela  boshladi.  Ularga  partiya  va  sovyet  va  sud  organlaridan 

katta  lavozimlar  byerildi.  Uydirma,  to’qib  chiqarilgan  “paxta  ishi”  va  “o’zbyeklar  ishi”  dyeb 

ishlarga siyosiy tus byerdilar. Oqibatda go’yoki butun O’zbyekiston jinoyatchilar makoniga aylanib 

qolgandyek tasavvur o’yg’otishga harakat qilindi. Ittifoqning Gdlyan va Ivanov boshliq emissarlar 

guruhi  ryespublikadagi  turli  sohalarda  ishlayotgan  bir  nyecha  minglab  rahbar  xodimlarni  tyergov 

jarayoniga  tortdilar,  22  mingga  yaqin  qamoqqa  olinganlar  qo’shib  yozishda,  poraxo’rlikda,  davlat 

va  jamoat  mulikini  talon-taroj  qilishda  ayblangan  bo’lsalarda,  aslida  bu  ish  30-50  yillardagi 

qatag’onlikning  mantiqiy  davomi  edi.  Maxbuslarni  o’z  aybiga  iqror  qilish  uchun  jismoniy 

zo’rovonliklar, ruhiy azoblar qo’llanildi. O’zbyekiston  Kompartiyasi MQning sobiq birinchi kotibi  

SHarof Rashidov  nomiga  ham  nohaq to’hmatlar  qilindi, o’zbyek  xalqining  milliy g’ururi toptaldi. 

Bunda  O’zbyekistonning  o’sha  davrdagi  ko’g’irchoq  rahbarlarining  ma’lum  darajadagi  hissasi 

bo’ldi. Aslida qo’shib yozishlar, ko’zbuyamachilik va poraxo’rlik kabi illatlar sotsialistik jamiyatda 

tabiiy  holat  bo’lib,  o’sha  paytdagi  barcha  ryespublikalarda  mavjud  bo’lgan  hodisa  edi. 

O’zbyekistonga nisbatan “paxta ishi” oldindan, maxsus tayyorlangan siyosiy fitnadan boshqa narsa 

emas edi.  

   O’zbyekiston mustaqillikka erishgach   Islom  Karimov tashabbusi bilan “paxta ishi” qayta 

ko’rib chiqildi va minglab byegunoh kishilar oqlandi, qatag’onliklarga chyek qo’yildi.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

424 


                                                                                                                                                                                        

 

  

 

 13-mavzu  

Sovetlar davridagi iqtisodiy va ma'naviy qaramlikning   oqibatlari 

 

13.1. Amaliy mashg’ulotda ta’lim texnologiyasi 

Mashg’ulot  vaqti-

2 soat 

Talabalar soni: 20 – 28 nafargacha 

Mashg’ulot shakli 

Bilimlarni 

kengaytirish 

va 

mustahkamlash 

buyicha seminar mashguloti 

 

 

 

 

Amaliy mashg’ulot 

rejasi 

13.1.  XX        asrning        20-30        yillarda hukmron        markaz        va        partiyaning 

O'zbekistonda 

o'tkazgan 

sanoatlashtirish 

va 


dehqon 

xo'jaliklarining 

jamoalashtirish 

siyosati 

va 

uning 


asoratli 

oqibatlari                                                                        

13.2. XX    asrning    50-80     y i l l a r d a      O'zbekistonning     iqtisodiy     hayoti:     

agrar x o' ja li gi . sanoati. transport. 

13.3.  XX        asrning        50-80  ma’naviy  hayotining  inqirozli  holatga 

tushishi va uninh sabablari. O’quv mashg’ulotining maqsadi:  Sovetlar davridagi iqtisodiy va ma'naviy qaramlikning   oqibatlari haqidagi  bilimlar 

mustahkamlanadi. Pedagogik vazifalar

  XX        asrning        20-30        yillarda  hukmron    

markaz       va       partiyaning  O'zbekistonda  o'tkazgan 

sanoatlashtirish 

va 

dehqon 


xo'jaliklarining 

jamoalashtirish siyosati va uning asoratli oqibatlarini 

tushuntirib berish    

  XX        asrning        50-80          y i l l a r d a      

O'zbekistonning          iqtisodiy          hayoti:          agrar 

x o' ja l i gi ,   sanoati,  transport,    haqida  tushuncha 

berish 

   XX        asrning        50-80  ma’naviy  hayotining inqirozli holatga tushishi va uninh sabablari yoritib berish 

O’quv faoliyati natijalari: 

  XX     asrning    20-30     yillarda hukmron    markaz    va    

partiyaning  O'zbekistonda  o'tkazgan  sanoatlashtirish  va  dehqon 

xo'jaliklarining  jamoalashtirish,    quloqlashtirish  siyosati    va 

uning  asosratli  oqibatlarini gapirib beradi   

  XX        asrning        50-80          y i l l a r d a           O'zbekistonning     

iqtisodiy      hayoti tahlil qilinadi. Unda  O’zbekistondagi agrar 

x o' ja l i k   h ol at i,   sanoat  strukturasidagi  o’zgarishlar  hamda  

transport tizimi batafsil gapirib beriladi. 

   XX        asrning        50-80  ma’naviy  hayotining inqirozli holatga 

tushish sabablari, uning oqibatlari tahlil qilinadi va gapirib beriladi. 

Ta’lim berish usullari 

suhbat,    tushuntirish,  tezkor  so’rov, 

zigzag (arra) texnikasi  

Ta’lim berish shakllari 

Ommaviy, guruhlarda ishlash  Ta’lim berish vositalari 

O’quv 


qo’llanma, 

proyektor, 

 

o’quv 


topshiriqlari, test savollar 

Ta’lim berish sharoiti 

Texnik  ta’minlangan,  gurhlarda  ishlash 

uchun mo’ljallangan auditoriya 

Monitoring va baholash 

Og’zaki nazorat: savol-javob  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

425 


                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

“Sovet tuzumining O'zbekistonda yuritgan qatag' onlik siyosati va uning oqibatlari” mavzusi bo’yicha 

amaliy mashg’ulotning texnologik xaritasi 

Ish 

bosqichlari va vaqti 

Faoliyat mazmuni 

Ta’lim beruvchi 

Ta’lim oluvchilar 

Tayyorlov bosqichi 

Mavzuni  aniqlaydi,  ta’limiy  maqsadni  belgilaydi  va 

kutilayotgan natijalarni shakllantiradi. 

Mavzu bo’yicha tayanch konspektlar ishlab chiqadi. 

Belgilangan  ta’limiy  maqsadlarga  erishishni  ta’minlovchi 

o’quv  topshiriqlarini ishlab chiqadi.  

Kichik  guruhlarda  samarali  faoliyatni  ta’minlash  uchun 

yozma yo’riqnomalarni tayyorlaydi. 

Ekspert guruhlar faoliyat  natijalarini  baholash mezonlarini 

ishlab chiqadi. 

 

  

 

 1. O’quv 

mashg’ulotiga 

kirish bosqichi 

      (10  daqiqa) 

1.1.  Mashg’ulot  mavzusi,  uning  maqsadi  va  kutilayotgan 

natijalarini  e’lon  kiladi,  ularning  ahamiyatliligi  va 

dolzarbligini asoslaydi. 

1.2.  Mavzu  bo’yicha  asosiy  tushunchalarga  ta’rif  berishni 

taklif  qiladi  va  shu  asosda  tezkor-so’rov  o’tkazib  talabalar 

bilimlarini faollashtiradi. 

 1.3.  Faoliyat  kichik  guruhlarda  o’quv  topshiriqlarini 

bajarish orqali amalga oshirilishini e’lon qiladi. 

1.4. 


Qo’shimcha 

ma’lumotlar 

aks 

etgan 


tayanch 

konspektlarni tarqatadi. 

1.5.  Ekspert  guruhlar  faoliyati  natijalarini    baholash 

mezonlarini e’lon qiladi. 

Tinglaydilar. 

 

  

Savolni muhokama qilib, 

ularga javob beradi. 

 

 2. Asosiy bosqich 

(60 daqiqa) 

 

 

 

2.1. 


Talabalarni 

to’rtta 


kichik 

guruhga 


bo’ladi. 

Mashg’ulotning  o’tkazilish  tartibini  yana  eslatadi.  O’quv 

mashg’uloti  «o’zi  o’rganib,  o’zgaga  o’rgatish»,  ya’ni 

hamkorlikda o’rganish  prinsipi asosida o’tkazilishini aytadi  

2.2.  Guruhlarga  ekspert  varaqlarini,  shu  bilan  birga, har  bir 

talabaga  geometrik  shakl  tarqatadi  va  faoliyatlarini  tashkil 

qiladi 

(geometrik shakllarni 

vaqtincha 

bir 

joyga 


ko’yishlarini,  vakti  kelganda  ulardan  foydalanishlarini 

aytadi). 

Guruhlarda ishni tashkil kiladi. (matnni o’rganib, muhokama 

kilishga 15 daqiqa beradi). 

2.3.  Doira  shaklini  olgan  talabalar  1-stol,  uchburchak 

shaklini  olganlar  2-stol  va  to’rtburchak  olganlar  3-stol 

atrofiga o’tirishlarini aytadi. Har xil guruhlardan to’plangan 

talabalar  o’z  savollarini  boshqa  talabalarga  yoritishini 

tushuntiradi.  O’zaro  o’rgatish  jarayoni  boshlanadi  (15 

dakika). 

Talabalar 

faoliyatini 

kuzatadi, 

ularni 


yo’naltiradi, 

maslahatlar beradi.  

2.4.  Talabalarni  o’zlarini  dastlabki  joylariga,  stol  atrofiga 

kelib o’tirishlarini aytadi.  

2.5. Taqdimot boshlanishini e’lon qiladi. Har bir guruhdan 3 

nafardan  talaba  chiqib,  faoliyat  natijalarini  taqdim 

qilishlarini  aytadi.  Taqdimot  uchun  xar  bir  guruhga  8 

daqiqadan  vaqt  ajratadi.    Yo’naltiruvchi,  maslahatchi 

sifatida  ishtirok  etadi.  Javoblarni  aniqlashtiradi,  to’ldiradi, 

izoh beradi va tuzatishlar kiritadi. 

2.6.  Har  bir  gurux  taqdimoti  oxirida  ekspert  savollari 

bo’yicha xulosalar qiladi. 

Kichik guruhlarga 

bo’linadilar.  

 

 

  

Topshiriq bo’yicha faoliyat 

boshlaydilar. Matnlarini 

o’qib, savollarga javob 

topadi. Ma’lumotni 

muhokama kilib, fikr 

almashib,  sistemalashtiradi.  

Format  kog’oziga  sxema 

tarzida tushiradi,  

taqdimot uchun  

materiallar 

tayyorlaydilar.  

 

 

  

 

Faoliyat natijasini taqdimot qiladilar. 

 

  

426 


                                                                                                                                                                                        

3–Yakuniy bosqich (15 daqiqa) 

3.1.Mavzu yuzasidan umumiy xulosalar qiladi.  

3.2.O’quv  mashg’ulotini  natijalarini  sharhlaydi,  guruhlar 

faoliyati bahosini e’lon qiladi. 

3.3.  Mustaqil  ishlashlari  uchun  vazifa  beradi:  amaliy 

mashg’ulotga tayyorlanib kelish; nazorat savollariga og’zaki 

javob berish  

Tinglaydilar. 

 

13- Mavzu: Sovetlar davridagi iqtisodiy va ma'naviy qaramlikning   oqibatlari 

Ryeja: 

1.  Hukmron    markaz    va    partiya    XX    asrning    20-30    yillarda O'zbekistonda o'tkazgan 

sanoatlashtirish va dehqon xo'jaliklarining jamoalashtirish siyosati va uning asoratli oqibatlari    

2.  XX asrning 50-80     y i l l a r d a      O'zbekistonning     iqtisodiy     hayoti:     agrar xo 'ja lig i.  

sanoai. transport. 

3.  XX asrning  50-80 yillarida ma’naviy hayotining inqirozli holatga tushishi va uninh sabablari. 

 

  Asosiy adabiyotlar: 1.  Karimov I.A. Bizdan ozod va obod Vatan qolsin. T., O’zbyekiston, 1994, 3-86 b. 

2.  Karimov  I.A.  O’zbyekiston  XXI  asr  bo’sag’asida:  xavfsizlikka  taxdid,  barqarorlik  shartlari  va 

taraqqiyot kafolatlari. T., O’zbyekiston, 1997. 

3.  Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kyelajak yo’q. T., «SHarq», 1998. 

4.  Karimov I. A. O’zbekistonning o’z istiqlol  va taraqqiyot yoli. T: “O’zbekiston” 1992, T.1, 36-86 b. 

5.  Karimov I. A. O’zbekiston bozor munosabatlariga o’tishning o’ziga xos yo’li. T: “O’zbekiston” 1993y. 

6.  Karimov  I.A. “Yuksak ma’naviyat  - engilmas kuch” T:Ma’naviyat, 2008 y. 

7.  To’xliyev N. O’zbyekiston iqtisodiyoti (savollar va javoblar), T., «O’zbyekiston», 1991. 

8.  Hidoyatov G. Nasional’nыy vopros v SSSR. T., «O’zbyekiston», 1991. 

9.  Golovanov A.A. Kryest’yanstvo Uzbyekistana: evolyusiya sosial’nogo polojyeniya. 1917-1937 

gg. T., «Fan», 1992. 

10. O’zbyekiston tarixi (1917-1991). T., «SHarq», 2000. 

11. O’zbyekistonning  yangi  tarixi.  2-kitob.  O’zbyekiston  Sovyet  mustamlakachiligi  davrida.  T., 

«SHarq», 2000. 

12. O’zbekiston tarixi (1917-1993). – T.,O’qituvchi, 1994y. 

13. O'zbekistonning    yangi  t a r ix i.     2-kitob.    O'zbekiston    sovet  mustamlakachiligi  davrida.  T„ 

«Sharq». 2000y, 161-428 b. 

14. O’zbekiston tarixi (R.Murtozayeva va boshqalar).-T,2003y,427-471,502-528 b. 

15. Q.Usmonov, M.Sodiqov va boshqalar “O’zbekiston tarixi”. T., “Iqtisod moliya”, 2006y. 

  Qo’shimcha adabiyotlar: 

16.  Usmonov Q., Sodiqov M va boshqalar O’zbekiston qaramlik va mustaqillik yillarida. – T. O’qituvchi. 1996 y. 

17. Xo’jamberdiyev Yo O’zbeklar ishi. – T., Yozuvchi, 1990 y. 

18. history.uzsci.net – Tarix institute “O’zbekiston tarixi” jurnali.  

 

 Darsning o`quv va tarbiyaviy maqsadi: Talabalarga O’zbyekiston tarixi fanining tadqiqot 

ob’yekti,  pryedmyeti  va    vazifalari  borasida  tushuncha  byerish,  shuningdyek  turli  davrlarda 

tadqiqotchilar tomonidan  mavzuga  byerilgan ta’riflarni talabalarga tushuntirish,  mavzuni  syerqirra 

mavzu ekanligidan talabalarni boxabar etish. 

 

Dars  o`tish  vositalari:  (Doska,  plakat,  fan  yuzasidan  manba  va  adabiyotlar,  tarixiy 

ma’lumotlar, mavzu yuzasidan har xil tyestlar, kompyutyer, jahon siyosiy xaritasi, izohli lug`atlar) 

 

Dars  o`tish  usullari:  Takrorlash,  suhbat  va  savol-javob  (mavzuni  o`zlashtirishni 

mustahkamlash),  jonli  muloqot  o`tkazish,  erkin  fikrlash  va  so`zlashga  o`rgangan  holda  fikr 

mulohazalarini  bayon  qildirish,  buning  uchun  har  bir  talabaga  o`tilgan  mavzular,  tayanch 

iboralardan  savol  tashlanadi.  O`qituvchi  va  talabalar  o`rtasida  byerilgan  savollarni  tahlil  etish. 

Tarqatma tyestlar asosida talabaning mavzuni qay darajada o`zlashtirganligini aniqlash. Talabalarni 

voqyealarni tahlil etishga o`rgatish. Xarita bilan ishlashni talabalarga o`rgatish. Iboralarni izohlash 

va unga tahlil byerish. 

  Darsning xrono kartasi – 80 minut.   

427 


                                                                                                                                                                                        

  O’qituvchi dars davomida quyidagi ishlarni bajaradi 

  Tashkiliy qism: xonaning tayyorgarligi, jihozlanishi, sanitariya holati. talabalarning davomati – 

2 minut 

  hafta davomida bo`lgan yangiliklar-5 minut 

  yo`qlama-5 minut 

  o`tilgan dars yuzasidan savol-javob-5 minut 

  Talabalar bilim darajasini aniqlash-50 minut 

  sinov savollar namunasi – 7 minut 

  Uyga vazifa byerish – 6 minut 

 

1-masala: 

 XX  asr  20-yillarining  oxirlarida  O’zbyekistonda  shakllangan  ma’muriy-buyruqbozlik 

boshqaruv  tizimi  jamiyat  hayotining  barcha  jabhalari  qatori  iqtisodiy  sohada  ham  o’z  aksini 

topmasdan  qolmadi.  SHuni  alohida  ta’kidlash  kyerakki  o’sha  davrda  O’zbyekiston  iqtisodiyoti 

agrar xaraktyerga ega edi. 

O’zbyekiston  hududida  dastlabki  fabrika  va  zavodlarning  qurilishi  chor  Rossiya  davrida 

boshlangan  edi.  Bu  korxonalarni  qurushdan  ko’zlangan  maqsad  Turkistonda  chorizm 

mustamlakachiligini  mustahkamlash,  o’lka  boyligini  markazga  olib  kyetishni  osonlashtirish  va 

arzonlashtirish, mamlakat aholisi va tabiiy ryesurslarini eksplutasiya qilishni kuchaytirishdan iborat 

edi.  SHuning  uchun  ham  O’zbyekiston  hududida  qurilgan  korxonalar  yengil  va  oziq-ovqat 

tarmog’iga  mansub  bo’lib  ular  faqat  qishloq  xo’jalik  mahsulotlariga  va  qazilma  boyliklariga 

dastlabki ishlov byerganlar xolos. Yengil yoki oziq-ovqat sanoatining murakkab tyexnologiya bilan 

bog’liq korxonalari o’lkamizda umuman qurilmagan edi. 

1917  yil  Oktyabr’  to’ntarishidan  kyeyin  hokimiyatni  qo’lga  olgan  SHo’rolar  hukumati  uni 

saqlash  va  mustahkamlashning  yagona  yo’li  zamonaviy  rivojlangan  sanoatga  va  eng  birinchi 

navbatda  og’ir  industriyaga  ega  bo’lishiga  bog’liqligini  juda  yaxshi  tushunar  edi. XX  asrning  20-

yillarida amalga oshirilgan yangi iqtisodiy siyosat xalq xo’jaligining turli tarmoqlari qatori sanoatda 

ham  muayyan  ijobiy  o’zgarishlarga  olib  kyeldi.  Erishilgan  yutuqlardan  ruhlangan  kommunistik 

rahbariyat  kun  tartibiga  sanoat  qurilishi  ko’lamini  jiddiy  ravishda  kyengaytirish  vazifasini  qo’ydi. 

Industrlashtirish natijasida SSSR sanoati rivoj topgan ilg’or mamlakatlar qatoriga qo’shilishi kyerak 

edi.  


Oldiniga,  yangi  iqtisodiy  siyosat  amalda  bo’lgan  davrda  industrlashtirishni  jadallashtirish 

haqida gapirilmadi. Lyekin NEPdan voz kyechilgandan kyeyin industrlashtirish sur’atlarini kyeskin 

ravishda oshirish vazifasi qo’yildi.  

O’zbyekiston  sanoatining  shu  davrdagi  ahvoli  qanday  edi?  1927  yilda  sanoatning  xalq 

xo’jaligida  salmog’i  38,4%  ni  tashkil  etib  uning  90%  i  qishloq  xo’jaligi  xom  ashyosini  qayta 

ishlashga moslagan edi va myetropoliya ehtiyojlarini qondirishga xizmat qilayotgan edi. dunyoning 

boshqa  mamlakatlari  singari  O’zbyekiston  ham  industrlashtirish  o’tkazishdan  juda  ham  katta 

manfaatdor edi.  

Industrlashtirish, agar ryespublika manfaatlarini ko’zlab, uning ehtiyojlarini qondirish uchun 

o’tkazilganda  edi,  unda  u  O’zbyekistonda  zamonaviy  tyexnika  bilan  qurollangan,  o’lkadagi  xalq 

xo’jaligi  xususiyatlarini,  dyemografik  vaziyatni,  milliy  an’analarni  hisobga  oladigan,  ishlab 

chiqarish kuchlarining rivojlanishini ta’minlaydigan, o’lkani ilg’or, sanoati rivojlangan mamlakatga 

aylantiradigan tarzda amalga oshirilishi kyerak edi.  

Biroq,  bol’shyeviklar  hukumatining  niyati  tamoman  boshqacha  edi.  ular  O’zbyekistonni 

xom ashyo yetkazib byeruvchi o’lka sifatida saqlab qolmoqchi edilar. Lyekin, shu bilan birgalikda 

uning  iqtisodiy  salohiyatini  oshirib,  ryespublika  boyliklarini  talon-taroj  qilishni  kuchaytirmoqchi 

edilar. Ryespublikada amalga oshirilgan industrlashtirish xuddi ana shu vazifani amalga oshirishga 

yo’naltirilgan edi.  

To’g’ri,  tan  olish  kyerak  1,2,3  byesh  yilliklar  davomida  ryempublikada  ulkan  ishlar  olib 

borildi. Sanoatning ryespublika uchun butunlay yangi bo’lgan ip, gazlama, ipak yigiruv, tikuvchilik, 

mo’ynachilik, poyafzal, mashinasozlik, ximiya, rangli myetall eritish, enyergyetika kabi tarmoqlari 

vujudga  kyeldi.  Ana  shu  davrda  «Tashqishloqmash»,  Toshkyent  to’qimachilik  kombinati,  

428 


                                                                                                                                                                                        

Toshkyent, Buxoro, Farg’ona tikuvchilik fabrikalari, Toshkyent kombinati kabi yuzlab yirik sanoat 

korxonalari,  o’nlab  elyektrostansiyalar  qurilib,  qator  konlar  ishga  tushirildi.  1941  yilga  kyelib 

ryespublika sanoati 1443 ta yirik va o’rtacha sanoat korxonalarini va 19 mingta mayda korxonalarni 

o’z  ichiga  olar  edi.  Sanoatning  xalq  xo’jaligida  salmog’i  1927  yildagi  38,4  dan  70  %  gacha 

ko’tarildi. 

YUzaki qaraganda kyeltirilgan dalillardan O’zbyekistonda sanoat misli ko’rilmagan sur’atlar 

bilan  rivojlanganday  tuyuladi.  Lyekin,  agar  ryespublikada  yaratilgan  sanoat  potyensiali  boshqa 

o’lkalardagi sanoat bilan solishtirilsa, uning tarkibiy tuzilishi tahlil qilinsa, ishlab chiqarish qanday 

tashkil  qilinganligi,  rahbarlik  qanday  amalga  oshirilganligi,  kadrlar  tayyorlash  siyosati  o’rganilsa 

unda  Markaz  bilan  ryespublikamizo’rtasidagi  impyeriyacha  munosabatlar  tizimi,  yuqoridan  tayziq 

qilish  amaliyoti, rahbarlikning  buyruqbozlik, rasmiyatchilik usullari ko’zga  yaqqol tashlanadi. Biz 

ryespublikada amalga oshirilgan industrlashtirish mustamlakachilik xaraktyeriga ega dyeb ataymiz. 

Xo’sh, bu nimalardan ko’rinadi? 

 

O’zbyekistonda  sanoat  korxonalari  mahalliy  sharoitva  milliy  manfaatlarini  emas,  balki markaz  ehtiyojlarini  hisobga  olgan  holda  barpo  qilingan  edi.  Qurilgan  korxonalarning  soni 

ko’paygan  bo’lsada,  xuddi  chorizm  davridagidyek  O’zbyekistonga  xom  ashyo  yetkazib 

byeruvchilik vazifasi yuklatildi. Masalan, O’zbyekiston SSSRning eng asosiy paxta bazasi sifatida 

tanlab olingan edi. lyekin, paxtadan kyeladigan daromadning asosiy qismi myetropoliya ixtiyorida 

qolar edi. chunki paxtaning 15% igina O’zbyekistonda tayyor mahsulot holatiga yetkazilib, qolgani 

myetropoliyaga  xom  ashyo  sifatida  jo’natilar  edi.  Paxta  xom  ashyosi  va  tayyor  mahsulot  narxlari 

orasidagi  farq  esa  30  baravardan  ortiq  bo’lib,  asosiy  daromad  O’zbyekiston  xom  ashyosini  qayta 

ishlaydigan  markaziy  korxonalar  hisob  raqamiga  tushar  edi.  O’zbyekistonda  qurilgan  va  mahalliy 

xom ashyo va ryesurslarni tayyor mahsulot holatiga yetkaza oladigan korxonalarning ham aksariyat 

qismi  Markaz  ehtiyojlarini  qondirar  edi.  masalan  «Sryedazkabyel’»  zavodi  mahsulotining  95%  i 

ryespublikadan olib chiqib kyetilar edi. Bundan tashqari, o’z davri uchun ilg’or tyexnologiya bilan 

qurollantirilgan  zavodlarning  katta  qismi  to’g’ridan-to’g’ri  Moskvaga  bo’ysuntirilib,  uning  idorasi 

bilan ish yuritar edilar. Pryezidyent I.A.Karimov asosili ravishda ta’kidlaganidyek «ryespublikaning 

ulkan... imkoniyatlaridan ayamay foydalanilar, undan ko’riladigan daromad esa yurtimizdan ancha 

yiroqlarda qolib kyetar edi».

i

  

20-30yillarda O’zbyekistonda qurilgan korxonalarning aksariyat qismi tyexnologik jihatdan 

eskirgan  asbob  uskunalar  bilan  jihozlanardi.  Atrof-muhitni  himoya  qilish,  ryespublikada  tabiiy 

muvozanatni saqlashga ham e’tibor yo’q darajada edi. Natijada suv va havo havzalariga millionlab 

tonnalar  zaharlangan  chiqindilar  tashlab  yuborilar  edi.  Ayniqsa  ximiya  zavodlarining  ryespublika 

ekologiyasiga zarari katta bo’ldi.  

Jadal industrlashtirish juda katta miqdordagi kapital mablag’larni talab qilar edi. Industrlashtirishni 

amalga oshirayotgan har qanday davlat mablag’larini chyet el invyestisiyalarini jalb qilish, kryedit 

olish, xalqning bo’sh mablag’larini ishlatish, davlatga qarashli korxonalarning qimmatli qog’ozlarni 

chiqarish  kabi  yo’llar  bilan  to’playdi.  Ma’muriy  buyruqbozlik,  totalitar  tuzum  hukmron  bo’lgan 

Sovyet  Ittifoqida  bu  imkoniyatlarini  ishlatish  imkoniyatlaridangina  foydalanishmumkin  edi  xolos. 

Qishloq  xo’jalik  mahsulotlari  narxini  sun’iy  ravishda  pasaytirilib,  sanoat  tovarlari  narxi  haddan 

ziyod  oshirildi  va  narxlar  tafavuti  natijasida  vujudga  kyelgan  katta  miqdordagi  mablag’lar 

industrlashtirishga  ajratildi.  Ko’rinib  turibdiki,  industrlashtirish  myehnatkash  kishilar,  ayniqsa 

dyehqonlar yelkasiga og’ir yuk bo’lib tushgan edi. 

 

Sanoatni kadrlar bilan ta’minlash ham ziddiyatli kyechdi. Agar birinchi byesh yillik boshida ishchilar soni 18 mingta bo’lsa, 1937 yilga kyelib ularning soni 181 ming kishiga yetdi. Lyekin, ular 

orasida mahalliy millat vakillari ozchilikni tashkil qilar edi. Sanoat korxonalari qurulishi natijasida 

vujudga kyelgan ishchi o’rinlari asosan yevropaliklar hisobiga to’ldirilib, mahalliy aholi qishloqda 

qolib  kyetavyerdi.  Natijada  qishloqlarda  yashirin  ishsizlik  vujudga  kyeldi  va  dyemografik  vaziyat 

kyeskinlashib  bordi.  Bularning  barchasi  O’zbyekistonda  industrlashtirish  Markazning  hohish 

irodasi va manfaati asosida amalga oshirilganidan dalolat byeradi.  

XX  asr  20  yillarining  boshidan  e’tiboran  amalga  oshirilgan  yangi  iqtisodiy  siyosat 

dyehqonlarga ham erkin nafas olishga imkon byerdi. Oziq-ovqat razvyetkasining oziq-ovqat solig’i 

bilan  almashtirilishi  qishloq  xo’jaliki  ishlab  chiqarishi  samaradorligining  oshirishiga,  bozor 


 

429 


                                                                                                                                                                                        

infrato’zilmasi  ayrim  elyemyentlarning  tiklanishiga  olib  kyeldi  va  natijada  aholining  turmush 

sharoiti  anchagina  yaxshilandi.  Lyekin,  shunday  bo’lsada,  O’zbyekiston  qishloq  xo’jaligida 

fyeodal-patriaxal munosabatlarning ustivor ekanligi, qishloqlar mayda va tarqoq yer uchastkalariga 

bo’linganligi, agrotyexnikaning qoloqligi, irrigasiya tizimining ayanchli holatida ekanligi, aylanma 

mablag’larning yetishmasligi, qishloqdagi iqtisodiy o’sishiga to’sqinlik qilar edi. 1925 yilda yersiz 

dyehqonlar  barcha  dyehqonlarning  10  %  ini,  1-3  dyesyatina  yeri  bor  dyehqonlar  64  %ini,  3-10 

dyesyatina yeri bor o’rta hol dyehqonlar 20 %ini 10 dyesyatinadan ortiq yeri bor boy dyehqonlar 6 

%ini tashkil qilar edi. 1924 yilda dyehqonchilik qilgan yer maydonlari mavjud ekin maydonlarining 

faqat 58,7 %ini,  yalpi qishloq  xo’jaligi  mahsuloti 1913  yildagi darajada agrar  islohotlarini amalga 

oshirish  obyektiv  zarurat  edi.  Bol’shyeviklar  rahbariyati  agrar  islohotlar  zarurligini  tan  olsada,  bu 

islohotlar  o’zbyek  qishloqlarining  sosialistik  yo’lga  tushib  olishi  uchun  zarur  shart-sharoitlar 

yaratishi  lozim  dyeb  hisoblar  edi.  Islohotlar  qarshilik  ataylab  avj  oldirildi.  Qishloqda  asosiy  kuch 

bo’lgan  o’rta  hol  dyehqonlarga  nisbatan  esa  ustomonlik  bilan  munosabatda  bo’lindi.  O’rta  hol 

dyehqon    «iqtisodiyotni  rivojlantirishda  va  ishchilar  sinfi  bilan  dyehqonlar  ittifoqini  amalga 

oshirishda asosiy, markaziy figura»

i

*, dyeb e’lon qilishdi. O’zbyekistonda Rossiyadagi kabi haddan ziyod  yirik  yer  egalari  yo’q  edi.  Ryespublikadagi  yirik  yer  egalarini  Rossiyadagi  quloqlarga 

qiyoslash  mumkin.  O’zbyekistonda  1925-1929  yillarda  amalga  oshirilgan,  yer-suv  islohoti 

aholining ana shu boy qatlamlariga qarshi qaratilgan edi. sOvyet hokimiyati yollanma myehnatdan 

foydalangan dyehqonlarni eksplutator dyeb atab, ularni sinf sifatida yo’q qilishni o’z oldiga maqsad 

qilib qo’ydi. Islohotlar jarayonida sovyet hokimiyati boy (quloq) dyehqonlarni chyeklash siyosatini 

tobora  kyeng  qo’llay  boshladi.  10  dyesyatinadan  ortiqcha  yerlar  musodara  qilindi  (Farg’onada  7 

dyesyatinadan). 1928  yilda qabul qilingan qaror bo’yicha 20 gyektar va undan sug’oriladigan  yeri 

(45 gyektar lalmi yer) bo’lgan dyehqon xo’jaliklari butunlay tugatildi. Hammasi bo’lib 1925-1929 

yillarda 475 ming dyesyatina yer tortib olindi. Uning 10 % i kambag’al dyehqonlarga taqsimlandi. 

Qolgan yerlarda 522 ta kolxoz tashkil qilindi. SHunday qilib, O’zbyekistonda yalpi jamoalashtirish 

siyosatini amalga oshirish uchun zamin hozirlangan edi. SHu alohida ta’kidlash kyerakki, zo’rma-

zo’raki  tuzilgan  kolxozlar  qatori  ixtiyoriy  ravishda  tuzilgan  koorporasiyalar  ham  anchagina  edi. 

Bozor  munosabatlari  qonuniyatlariga  rioya  qilish  asosida  tuzilgan  bu  shirkatlar  dyehqon 

xo’jaliklarining 80%ini qamrab olgan edi. NEP dan voz kyechilishi ularning halokatiga olib kyeldi. 

Mamlakatda  yalpi  jamoalashtirish  boshlandi.  Bu  siyosat  Moskvaning  tayziqi  asosida  o’tkazildi. 

O’zbyekistondagi  ijtimoiy  sharoit  hisobga  olinmasdan  turib  Ryespublika  yalpi  jamoalashtirishga 

tayyor ekanligi targ’ib qilina boshlandi. 1930 yil 17 fyevralda O’z KP (b) MK «Jamoalashtirish va 

quloq  xo’jaliklarni  tugatish  haqida»  qaror  qabul  qildi.  Ryespublika  yalpi  jamoalashtiriladigan  17 

tumanga  bo’linadi.  Mahalliy  rahbarlar  raqamlar  orqasidan  quvib  qonunni  buza  boshladilar. 

Kolxozlarga  kirmaganlarga  suv  byerilmaydi,  sanoat  mahsulotlari  sotilmaydi,  katta  soliq  solinadi, 

surgun  qilinadi  dyeb  qo’rqitadilar.  Natijada  ko’pchilik  tumanlarda  jamoalashtirish  bir  nyecha 

haftada  o’tkazildi.  1930  yil  6  fyevralda  qishloq  xo’jaligi  artyelining  birinchi  namunaviy  nizomi 

qabul  qilindi.  Nizomda  mulkni  umumlashtirish  myezonlari,  kolxozlarning  bo’linmas  fondlari 

to’g’risida  tushuncha  byerilmagan  edi.  Natijada  turar  joy  binolari,  qo’y,  echki,  qoramollar,  hatto 

parrandalar  ham  umumlashtirildi.  Ba’zan  esa  yakka  dyehqon  xo’jaligidan  jamoaning  oliy  firmasi 

kommunaga sakrash holatlari kuzatildi.  

«YUqori»ning  ko’rsatmalari  zo’rlikning  avj  olishiga  olib  kyeldi.  Bu  yo’l-yo’riqlar 

kimlarning quloq qilinishini aniq byelgilab byermas edi. SHuning uchun ryespublikada o’ziga to’q 

boy dyehqonlar umumiy dyehqonlar miqdorining 6%ini tashkil qilsada ba’zi tumanlarda 15%gacha 

dyehqonlar quloq qilinib xo’jaligi tugatilgan edi. Masalan, Mirzacho’l tumanida 1930 yilda 137 ta 

xo’jalik  ro’yxatga  olinib  tugatilishi  kyerak  edi.  Tyekshirishdan  kyeyin  ro’yxatda  75  xo’jalik 

qoldirildi.  Quloqlar  ro’yxatiga  asossiz  ravishda  o’rta  hol  ba’zan  esa  kambag’al  dyehqonlar 

kiritilganligi  aniqlangan  edi.  «Quloq»larga  qarshi  kurash  niqobi  ostida  asosan  tadbirkor, 

ishbilarmon  dyehqonlarga  nisbatan  yalpi  urush  e’lon  qilindi.  Dindor  bo’lgani,  ma’muriyat 

harakatiga qarshilik ko’rsatgani uchun ham «quloq» qilinishi hollari uchrab turardi. «Quloqlarning 

dumi»  dyegan  atama  paydo  bo’lganidan  kyeyin  zo’ravonlikni  nafaqat  qishloq  aholisining  boy  va 

o’rta  hol  qatlamlariga,  balki  eng  kambag’al  qismiga  ham  qo’llash  imkoniyati  tug’ildi.  «Quloq» 

qilinganlarning  bir  qismi  Ukraina,  Sibir’  va  Qozog’iston  cho’llariga,  o’rmonlariga  surgun  qilindi.  

430 


                                                                                                                                                                                        

YAna bir qismi ryespublikaning boshqa joylariga zo’rlik bilan ko’chirildi. Ryespublikaning o’zida 

17 ta «quloq» qishloqlari (lagyerlari) tashkil qilingan edi. 

O’zbyekistonda jamoalashtirilgan rasman 1932 yilning oxirida poyoniga yetdi. 81,7% yakka 

xo’jalik  shu  vaqtga  kyelib  umumlashtirildi.  Qolgan  yakka  xo’jaliklarga  iqtisodiy  tayziq  kuchaydi. 

Soliqlar,  majburiy  topshiriladigan  mahsulotlar  hajmi  kyeskin  oshirildi.  1939  yilga  kyelib  yakka 

xo’jaliklarga butkul barham byerildi. 

Kolxozlarda  qishloq  xo’jaligi  ishlab  chiqarishning  hamma  sohalari  qat’iy  nazorat  ostiga 

olindi:  mahsulot  ishlab  chiqarish  va  myehnat  unumdorligi  ustidan  ryeja  ko’rsatkichlari,  soliq 

majburiyati joriy qilindi, jamoa xo’jaliklarining daromadlari va sarf-xarajatlari byelgilab qo’yildi. 

Jamoalashtirish  yangi  iqtisodiy  siyosatga o’nglana  olmaydigan  zarba  byerdi.  Agrar  sohada 

xo’jalik  hisobi  munosabatlarining  buzilishi,  sanoat  bilan  qishloq  xo’jaligi  o’zaro  foydali 

ayriboshlashdan  voz  kyechilishi,  oziq-ovqat  razvyetkasi  tamoyillariga  qaytilishi  –  bularning 

barchasi  iqtisodiyotning  chuqur  dyeformasiyasiga  olib  kyeldi.  Jamoalashtirish  qishloq  xo’jaligi 

tabiiy  rivojlanishi  jarayonlarini  bukib  qo’ydi.  U  dyehqonlarning  kolxoz  «kamyera»lariga  umrbod 

qamalishiga  va  qaram  bo’lishiga  olib  kyeldi.  Majburiy  ravishda  kolxozlarga  kiritilgan  dyehqonlar 

barcha  fuqarolik  huquqlaridan,  avvalo  kasb  tanlash  va  yashash  joylarini  o’zgartirish  huquqlaridan 

judo bo’ldilar. 

Jamoalashtirish  O’zbyekiston  qishloq  xo’jaligiga  qaqshatqich  zarba  byerdi.  1933 

ryespublikada  ochlik  boshlandi.  Don  yetishtirish  kyeskin  kamaydi.  CHorvachilikka  katta  zarar 

yetkazildi.  Qishloq  xo’jaligi  boshqaruv  tizimida  ma’muriy-buyruqbozlik  usullarining  ustivorligi 

ta’minlandi.  Bu  esa  ko’p  jihatdan  paxta  yakka  hokimligi  o’rnatilishini  ta’minladi.  1930  yilning 

baxoridayoq  bol’shyevistik  raxbariyat  yalpi  jamoalashtirish  tumanlarida  yer  maydonlarining 

to’rtdan  uch  qismida  paxta  ekishni  ryespublika  hukumatidan  talab  qilgan  edi.  Paxta  yakka 

hokimligini  o’rnatish  yo’lini  tanlashi  oqibatida  1933  yilda  yetishtirilgan  umumiy  qishloq  xo’jalik 

mahsulotlarining 81,5 %ini paxta tashkil qilar edi. 1937  yilda esa  bu ko’rsatkich 93,4 %ni tashkil 

qildi. 

Kolxozchilar  o’z  myehnatlarining  myevalaridan  mustaqil  ravishda  foydalana  olmas  edilar. Majburlovchi  va  eksplutasiya  qiluvchi  fyeodal  tuzumi  o’rnini  partiya  –  davlat  tuzumi  egalladi. 

Qishloq  aholisi  faqat  o’z  shaxsiy  tomarqalariga  ishonishlari  mumkin  edi  xolos.  Lyekin, 

dyehqonlarning  anchagina  qismi  bu  imkoniyatdan  yo  to’lasincha  foydalana  olmas  yoki  butunlay 

undan  mahrum  edilar.  Masalan,  1937  yilda  ryespublikadagi  66  ming  dyehqon  oilasi  tomorqadan 

umuman  mahrum edi. 140  ming dyehqon oilasining tomorqalari esa kam  normadan  ham kam edi. 

SHunday  qilib,  yalpi  va  jadal  jamoalashtirish  natijasida  dyehqonlarga  xos  bo’lgan  butun  turmush 

tartibi  buzildi,  ma’naviy  axloqiy  qadryatlar  zavol  topdi.  Yer  o’z  egasidan  amalda  ajralib  qoldi. 

Oqibatda  oziq-ovqat  mahsulotlarini  eksport  qiluvchi  mamlakat,  ularni  chyet  eldan  olib  kyeluvchi 

davlatga aylandi.  

2-masala 

O’zbyekistonda 50-80 yillarda iqtisodiyotni boshqarish ma’muriy-buyoruqbozlik usullari va 

qattiq ryejalashtirish, o’ta markazlashtirish tamoyillari  asosida olib  borildi. Bu  holat xalq  xo’jaligi 

rivojlanishida jiddiy ziddiyatlarni yuzaga kyeltirdi. 

Sanoatning rivojlanishi uchun juda katta kapital mablag’lar ajratildi. Urushdan kyeyingi har 

byesh yillikda 100 taga yaqin sanoat korxonalari ishga tushirildi. 1985 yilga kyelib O’zbyekistonda 

1500 dan ortiq yirik korxonalar bor edi. Bu davrga kyelib sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish 1940 

yilga  nisbatan  20  baravardan  ziyodroq  oshdi.  Ushbu  yillarda  O’zbyekiston  ryespublikasida  ko’p 

sohali mashinasozlik industriyasi, kimyo, nyeft’, toshko’mir, gaz, tog’-kon va enyergyetika sanoati 

yanada yuksaldi. Busiz iqtisodiyotni tiklash va uning yanada yuksalishini ta’minlash mumkin emas 

edi.  Biroq  sanoat  quvvatlarini  oshirish  ekstyensiv  usullari  bilan,  ya’ni  asosan  yangi  sanoat 

korxonalari  qurilish,  eskilarini  kyengaytirish  hisobiga  amalga  oshirildi.  Ajratilgan  kapital 

mablag’larning  katta  qismi  og’ir  industriyaga  sarflandi.  Bu  esa  sanoat  turli  tarmoqlarining 

nomutanosibligiga  olib  kyelar  edi.  Yengil  va  oziq-ovqat  sanoatlari  ryejalarining  bajarilmay, 

turg’unlik holatiga tushib qolishi ana shu siyosatning natijasi edi. 

Myetropoliya  tomonidan  O’zbyekiston  sanoati  oldiga  qo’yilgan  katta  talablar  zamonaviy 

tyexnologiya,  fan  va  tyexnika  yutuqlarini  joriy  qilish,  asbob-uskunalarni  yangilash,  ular  uchun  

431 


                                                                                                                                                                                        

kapital  mablag’lar  ajratish  miqdori  bilan  hamohang  emas  edi.  Bunday  munosabat  mahalliy 

korxonalarda  istye’mol  mollari  ishlab  chiqarishni  tobora  kamaytirib  ularning  chyetdan 

kyeltirilishini  oshirdi.  O’zbyekiston  sanoatida  yengil  va  oziq-ovqat  sanoatlarining  salmog’i  25 

%nigina tashkil qilar edi. 

O’zbyekistonda  o’sha  davrda  yengil  va  oziq-ovqat  sanoatiga  nisbatan  og’ir  industriya, 

ayniqsa uning kimyo, nyeft’, ko’mir, gaz, rangli myetall qazib olish va enyergyetika tarmoqlari tyez 

sur’atlar bilan rivojlantirildi.  

Ryespublikada  60-80  yillarda  Angryen,  Navoiy,  CHorvoq, Toshkyent,  Sirdaryo  va  boshqa 

yirik elyektr stansiyalarining barpo etilishi natijasida elyektr enyergiyasi ishlab chiqarish 1985 yilda 

1940 yilga nisbatan 180 baravar ko’paydi. Enyergyetika tarmog’iga e’tiborning kuchayishiga sabab 

Markazning ryespublika xom ashyosiga bo’lgan talabining oshib borishi va uni qazib olish va qayta 

ishlash uchun katta miqdorda elyektr quvvati kyerak bo’lganligida edi.  

O’zbyekiston  qazib  olingan  boyliklarning  xo’jayini  emas  edi  va  uning  nye’matlaridan 

mustaqil foydalanolmasdi. CHunki ryespublika mustamlakachilik iskanjasiga siqib qo’yilgan edi.  

Mashinasozlik  va  myetallga  ishlov  byerish  O’zbyekiston  sanoatining  eng  muhim 

tarmoqlariga aylandi. Ryespublika yalpi sanoat mahsulotining 57,7%i ularning hissiga to’g’ri kyelar 

edi.  Lyekin  O’zbyekistondagi 

mashinasozlik 

markaz  ehtiyojlariga 

bo’ysuntirilgan 

va 


myetropoliyadagi korxonalarga chambarchas bog’langan mashinasozlik edi. Barcha ehtiyot qismlar 

myetropoliyada  tayyorlanib  ryespublikadagi  mashinasozlik  korxonalariga  faqat  yig’ish  uchun  olib 

kyelinar edi. O’zbyekistonda ishlov byeriladigan myetall ham Rossiyadan kyeltirilar edi. 

Ryespublika  mashinasozlik  zavodlarining  aksariyati  paxtachilik  bilan  bog’langan  edi.  Bu 

korxonalar  asosan  paxta  yetishtirish,  tyerish  va  dastlabki  ishlov  byerishni  bajaradigan  uskunalarni 

ishlab chiqarar edi xolos. 

O’zbyekistondagi  paxta  tozalash  korxonalari  ham  paxtani  birlamchi  ishlov  byerish  bilan 

chyegaralanar  edi.  Paxtani  ishlab  uni  oxirgi  mahsulotga  aylantirish  huquqi  Rossiya  to’qimachilik 

korxonalariga  byerilgan  edi.  O’zbyekiston  qishloq  xo’jaligiga  bog’dorchilik,  pillachilik, 

chorvachilik,  g’allachilik  kabi  sohalar  anchagina  o’rinni  egallasa  bu  sohani  myexanizasiyalash 

uchun mashinalar ishlab chiqarilmas edi. 

O’zbyekiston sanoatida kimyo industriyasi yetakchi o’rinlardan birini egallar edi. 1985 yilda 

O’zbyekistonda 20 ta kimyo korxonasi ishlab ular umuman Sovyet Ittifoqida mavjud bo’lgan kimyo 

industriyasining 10%ini tashkil qilar edi. 

Kimyo sanoatining yaratilishi va rivojlantirilishi ijobiy natijalar qatori vatanimizuchun juda 

og’ir salbiy  holatlarni kyeltirib chiqardi. 80  yillarda  faqat CHirchiq  «Elyektrokimyosanoat»  ishlab 

chiqarish birlashmasi suv xavzalariga bir yil davomida o’rtacha 230 mln kubomyetr ifloslangan suv 

tashlab yuborar edi. Olmaliq kon-myetallurgiya kombinatining faqat bitta trubasi yil davomida 150 

ming  tonna  oltingugurt  gazini  havoga  chiqarar  edi.  Kimyo  sanoatining  zararli  chiqindilaridan 

o’simliklar,  hayvonot  dunyosi  shikast  topdi,  atrof  muhit  zaharlandi,  ekologik  vaziyat  g’oyat 

murakkablashdi. Bu esa odamlar sog’ligiga salbiy ta’sir ko’rsatib, o’lim darajasi ortishiga, ayniqsa, 

bolalar  o’limi  ko’payishiga  olib  kyeldi.  Ryespublikadagi  iqtisodiy  o’sish  shahar  aholisining 

ko’payishiga  olib  kyeldi.  1986  yilda  shahar  aholisi  ryespublika  aholisining  40,5%ini  tashkil  qildi. 

SHu  vaqtga  kyelib  shaharlar  soni  123  taga  yetdi.  Ularning  uchdan  ikki  qismi  ryespublika 

boyliklarini ishga solish tufayli vujudga kyeldi. Ularning aksariyatiga mahalliy bo’lmagan millatlar 

kyelib  joylashdilar.  Navoiy,  Zarafshon,  Uchquduq,  CHirchiq,  Olmaliq,  Angryen  va  boshqa 

shaharlar shular jumlasiga kiradi. 

O’zbyekiston  chor  Rossiya  davrida  bo’lganidyek  umumittifoq  myehnat  taqsimoti  bo’yicha 

asosan  xom  ashyo  yetkazib  byeruvchi  hududligicha  qolavyeradi.  Farqi  shundaki,  Sovyet  davriga 

kyelib,  qishloq  xo’jaligi  xom  ashyosiga  kon  qazish  sanoati  xom  ashyosi  ham  qo’shildi.  Bu  aslida 

SSSRning xalq xo’jalik majmuidagi O’zbyekistonning mustamlakachilik ahvolini ko’rsatdi. 

Myehnatdan  manfaatdorlikning  juda  ozligi,  markazlashgan  ryejalashtirish,  ishlab  chiqarish 

va taqsimot Markazning qat’iy  nazoratiostida  bo’lishi,  sanoat ishlab chiqarishi rivoji, uning  hajmi 

va  myehnat  unumdorligi  oshishi  sur’atlarining  pasayishiga,  mahsulotlar  sifati  va  boshqa  muhim 

iqtisodiy ko’rsatkichlar  yomonlashishiga olib kyeldi. Bu siyosat  iqtisodiy  muammolardan tashqari 

yangi ijtimoiy, milliy, dyemografik va iqtisodiy muammolarni ham vujudga kyeltirdiki, bu omillar  

432 


                                                                                                                                                                                        

vaziyatni  yanada  murakkablashtirdi.  Natijada  O’zbyekiston  sanoatida  va  butun  iqtisodiyotida 

turg’unlik  tamoyillari  muqarrar  ravishda  ortib  borib,  80-yillarning  o’rtalarida  tanglik  holatining 

kyeskin kuchayishiga olib kyeldi. 

Markazning  iqtisodiy qonuniyatlarini  inkor qilib  yuritgan agrar siyosati qishloq  xo’jaligiga 

ham  salbiy  ta’sir  ko’rsatgan  edi.  Kommunistik  rahbariyat  «kommunizm»  dyeb  atalgan  xayoliy 

jamiyat  qurish  ryejalarini  amalga  oshirish  maqsadida  zo’r  byerib  qishloqqa  ma’muriy  tayziqlar 

o’tkazishga intildi. Xo’jaliklar imkoniyatini, mavjud sharoitni e’tiborga olmasdan, ulardan davlatga 

mahsulot  sotishni  kyeskin  oshirish  talab  qilindi.  Qishloq  xo’jaligini  rivojlantirish  uchun  katta 

kapital  mablag’lar  talab  qilinar  edi.  Biroq  ular  yetarlicha  byerilmas  edi.  Bundan  tashqari  qishloq 

xo’jaligi  mahsulotlarining  davlat  tomonidan  qo’yilgan  past  narxlari  va  sanoat  mahsulotlarining 

sun’iy  ravishda  oshirilgan  narxlari  o’rtasida  tafovut  natijasida  to’plagan  mablag’lar  to’lasincha 

Markaz nazorati ostida edi.  

Bunday munosabatda bo’lish qishloq xo’jaligi halokatli tarzda inqirozga uchrashini, qishloq 

aholisining  qashshoqlashuvini,  myehnat  unumdorligining  kyeskin  pasayishini  muqarrarlashtirardi. 

Bu  holat  Stalin  vafotidan  kyeyin  hokimiyatni  egallagan  yangi  siyosiy  rahbariyatni  qishloqdagi 

ijtimoiy-iqtisodiy siyosatni jiddiy ravishda yangilashga majbur qildi.  

50-80yillar  davomida  agrar  sohadagi  birmuncha  o’zgartirib  uni  islohot  qilish  uchun  uch 

marta  harakat  qilib  ko’rildi.  Bu  harakatlardan  birinchisi  kommunistlar  partiyasining  1953  yil 

syentyabr’ plyenumida amalga oshirilib, unda «kommunizmga sakrash»ga urinishlardan chyekinish, 

avvalgi  agrar  yo’lni  yumshatish,  qishloq  xo’jaligi  ishlab  chiqarishni  jonlantirish,  xo’jaliklarining 

qarzlarini  byekor  qilish,  davlatga  mahsulotlar  yetkazish  hajmini  birmuncha  kamaytirish,  qishloq 

xo’jaligi  mahsulotlarini  narxini  bir  oz  oshirish  nazarda  tutilgan  bo’lsa,  kompartiyaning  1965  yil 

mart  plyenumi  milliy  daromadni  qishloq  xo’jaligi  foydasiga  qayta  taqsimlashni,  qishloq  xo’jaligi 

xarid  narxlarini  oshirishni,  boshqarishning  ma’muriy  usullaridan  iqtisodiy  usullarga  o’tishni, 

shaxsiy  yordamchi  xo’jaliklarga  nisbatan  qilingan  nohaqliklarni  bartaraf  qilishni,  agrar  tarmoqqa 

fan-tyexnika taraqqiyotini joriy etishni taklif qildi. 

Lyekin,  plyenumlar  qarorlarida  qishloq  xo’jaligi  samaradorligi  past  darajada  ekanligining 

ildizlari  ochib  ko’rsatilmadi.  Islohotlar  asosiy  iqtisodiy  qonuniyatlarni  amalda  inkor  etuvchi 

«sosialistik  ishlab  chiqarish»  usulini  yaxshilash  va  takomillashtirishga  yo’naltirilgan  edi.  Qishloq 

xo’jaligini  islohot  qilish  chyeklangan  xaraktyerga  ega  bo’lgan  bo’lsada,  xalqimizning  fidokorona 

myehnati va katta kapital mablag’lar sarflash evaziga ayrim ijobiy o’zgarishlar sodir bo’ldi. Avvalo 

qishloq  xo’jaligining  moddiy-tyexnika  bazasi  birmuncha  mustahkamlandi.  Masalan,  1960-1970 

yillar  davomida  qishloq  xo’jaligida  traktorlar  soni  60  mingdan  121  mingtaga  oshdi.  1985  yilda 

dalalarda  40  mingta  paxta  tyerish  mashinasi  ishladi.  60-80  yillar  davomida  1,5  mln  gyektar  yer 

o’zlashtirildi, o’nlab suv omborlari, kanallar, to’g’onlar barpo etildi, o’zlashtirilgan yerlarda yuzlab 

posyolkalar,  yo’llar qurildi. Qishloq elyektr enyergiyasi  bilan ta’minlanib, gazlashtirish  boshlandi. 

Agrar  ishlab  chiqarishning  industrlashtirish  konsepsiyasi  joriy  qilina  boshlandi.  Agrar  ishlab 

chiqarishning  industrlashtirish  konsepsiyasi  joriy  qilina  boshlandi.  Bu  konsepsiya  jiddiy 

kamchiliklarga  ega  bo’lsada,  uning  ijobiy  tomonlaridan  biri  sifatida  ilg’or  tyexnologiyalarni  joriy 

etishga, fan-tyexnika taraqqiyotini jadallashtirishga qaratilganligini ko’rsatib o’tish mumkin.  

YAngi  yerlarni  o’zlashtirishni  avj  oldirish,  agrar  ishlab  chiqarishni  myexanizasiyalash, 

kyeng  miqiyosdagi  xo’jalik  obyektlarini  ishga  mushirish,  qishloq  xo’jaligidagi  kadrlar 

potyensialining  ko’payishi,  eng  muhimi  o’zbyek  dyehqonning  yaratuvchilik  myehnati  qishloq 

iqtisodiyotida muayyan siljishlar ro’y byerishiga olib kyeldi. 

Biroq,  O’zbyekiston  agrar  syektorida  erishilgan  ayrim  ijobiy  siljishlar  bilan  bir  qatorda 

turg’unlik  jarayonlari,  tanglik  holatlarining  avj  olayotganligi  ham  ko’zga  yaqqol  tashlanardi. 

Bunday  ahvolning  asosiy  sabablari  mustabid  impyeriyacha  hokimiyat  tizimining  illatlari.  Jamiyat 

taraqqiyotidagi kommunistik andozaning xomxayoldan iborat ekanligi edi. 

Ryespublika ekin maydonlari g’o’za ekishga ajratilib, paxta yakkahokimligi o’rnatildi. Paxta 

maydonlarining  salmog’i  ryespublikada  755ga  yetdi.  Vaholangki,  bu  ko’rsatkich  60%dan  oshsa 

chirindi  yo’qolishi,  tuproqning  sillasi  qurishi  oqibatida  yerning  tamoman  ishdan  chiqishi 

mumkinligini  fan  allaqachon  isbotlagan  edi.  Agar  jahon  tajribasiga  murojat  qiladigan  bo’lsak, 

dunyo  mamlakatlarida  g’o’za  maydonlari  qisqargan  bo’lsada  paxta  yetishtirish  ikki  baravar  

433 


                                                                                                                                                                                        

oshganligi  e’tiborini  tortadi.  Ular  bunga  gyektar  hosildorligini  ishlab  chiqarish  samaradorligini 

oshirish  orqali  erishganlar.  O’zbyekistonda  ham  60  yillarning  boshiga  nisbatan  80  yillar  paxta 

yetishtirish  4  baravaroshdi  (1,3  mln  tonnadan  5,1  mln  tonnaga).  Lyekin  bunga  asosan  ekin 

maydonlarini  kyengaytirish  orqali  erishildi.  YA’ni,  sanoatda  bo’ladigan  kabi  qishloq  xo’jaligida 

ham  rivojlanish  ekstyensiz  yo’l  bilan  amalga  oshgan  edi.  Qurilgan  irrigasiya  inshootlari  katta 

miqdordagi  qo’riq  va  bo’z  yerlarni  o’zlashtirishga  imkoniyat  byergan  bo’lsada  uning  salbiy 

oqibatlari  ham  bor  edi.  Bir  tomondan  80  yillarda  Orol  dyengizi  sathi  13,8  myetrga  pasayib, 

maydoni  40  ming  kv  kvga,  suv  hajmi  390  mln  kub  myetrgakamaygan  bo’lsa,  ikkinchi  tomondan 

suvning  o’ylamay-nyetmay  talon-taroj  qilinishi  oqibatida  yer  osti  suvlarining  sathi  ko’tarilib, 

sho’rlangan va botqoq yerlar paydo bo’lgan edi. 

Paxta  yakkahokimligi  ryespublika  oziq-ovqat  masalasini  ham  mrakkablashtirdi.  Qishloq 

xo’jaligi  boshqa  tarmoqlarining  ko’rsatkichlari  kamaydi.  Bu  esa  iqtisodiyotning  bir  yoqlama 

rivojlanishiga  olib  kyeldi.  Qishloq  xo’jaligi  moddiy  tyexnika  bazasi  kuchaygan  bo’lsada,  undan 

unumli foydalanilmadi. Dyehqonlarning oddiy jismoniy myehnati ancha arzonga tushardi. SHuning 

uchun  qul  myehnatini  kamaytirishga  jiddiy  e’tibor  byerilmadi.  Bu  yillar  O’zbyekiston 

dyehqonlarining  90%i  asosan  jismoniy  myehnat  bilan  shug’ullangan  buning  ustiga  paxta  dunyo 

bo’yicha esa past narxlarda sotib olinar edi. Bu esa o’z navbatida qishloq myehnatkashlari turmush 

darajasining  Ittifoqdagi  o’rtacha  darajadan  ancha  past  bo’lishiga  olib  kyeldi.  Paxta  ekilavyerib 

yerning  sillasi  qurishi  oqibatida  minyeral  o’g’itlardan  va  zaharli  ximikatlardan  foydalanish 

ko’paydi. Ulardan foydalanish darajasi sanitariya normalaridan 2-3 baravar ortiqligi aniqlangan. Bu 

ham biologik ham ekologik jihatdan g’oyat xavfli bo’lib, atrof muhitni zaharladi va aholi sog’ligiga 

salbiy  ta’sir  ko’rsatdi.  Sovyet  qishloq  xo’jaligi  amaldorlarining  pastligi  va  kompartiya  rahbariyati 

bu  masalani  o’zining  1982    yil  may  plyenumida  yana  bir  marta  muhokama qilishga  majbur  qildi. 

Unda  maxsus  oziq-ovqat  dasturi  qabul  qilindi.  Biroq  u  ham  tub  o’zgarishlarga  olib  kyelmadi.  Bu 

dastur  ilgarigidyek  ma’muriy-buyrug’bozlik  boshqaruv  tizimi  andozasida  ishlab  chiqilgan  bo’lib, 

chala  yarim  holda  edi.  Unda  qishloq  myehnatkashlari  manfaatdorligini  oshirish,  qishloqdagi 

ijtimoiy-iqtisodiy  munosabatlarni  o’zgartirish,  xo’jalik  va  boshqaruv  myexanizmini  tubdan  qayta 

qurish  nazarda  tutilmagan  edi.  Natijada  dasturda  kutilgan  yuksalish  o’rniga  tanazzul  yuz  byerdi. 

Buni biz O’zbyekiston qishloq xo’jaligidagi yalpi hosil ko’rsatkichlarida ham ko’rishimiz mumkin. 

Paxtaning yalpi hosili 1985 yilda 1980 yiga nisbatan 197,2 ming tonna, don tyegishli ravishda 977,1 

ming tonna, sholi 22,9 ming tonna, sabzavotlar 73,5 ming tonna, oziq-ovqat poliz ekinlari 255 ming 

tonna  kam  olindi.  Ana  shunday  tanglik  jarayonini  chorvachilik  sohasida  ham  kuzatish  mumkin. 

Natijada,  80  yillarning  o’rtalariga  kyelib  O’zbyekistonda  bir  qancha  mahsulotlar  turlari  bo’yicha 

normalashtirilgan  ta’minot  joriy  qilindi,  yana  kartochkalar  paydo  bo’ldi.  Ryespublikamiz 

Pryezidyenti I.A.Karimov ta’kidlab o’tganidyek, o’sha davrda amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlar 

«ishlab  chiqarish  munosabatlarining  tub  mohiyati»  daxl  qilmaganligi  sababli  «ko’zda  tutilgan 

natijaga – iqtisodiyotni jonlantirishga olib kyelmadi».

i

 

Jamiyat  hayotidagi  turg’unlik  va  tanglik  holatlari  kundan  kunga  taraqqiyotning syekinlashishi myexanizmini kuchaytirib bordi va 80 yillarga kyelib va’da qilingan «kommunizm» 

hayolotdan  boshqa  narsa  emasligi  syezilib  qoldi.  SHuning  uchun  kompartiya  «sosializm»  bilan 

«kommunizm» orasida «rivojlangan sosializm» bo’lishi kyerak dyegan g’oyani ilgari surdi. Markaz 

tomonidan  o’ylab  topilgan  ana  shu  xayoliy  g’oya  butun  mamlkatda  bo’lganidyek  O’zbyekistonda 

ham  maorif,  oliy  ta’lim,  ilm-fan,  san’at,  madaniyatning  o’ta  siyosiylashgan  holda  rivojlanishiga 

asos bo’ldi. Ushbu davrda madaniyatga xos, uning rivojlanishi uchun muhim omil bo’lgan erkinlik, 

dyemokratiya  batamom  yo’q  qilindi.  Kommunistik  mafkura  qolipga  sig’maydigan,  uning 

talablariga javob byermaydigan asarlar yo’q qilindi, mualliflar chyetga surildi. 

Lyekin, shu bilan birgalikda 1950-1985 yillarni o’zbyek madaniyati uchun to’liq tushkunlik 

davri dyeb aytib bo’lmaydi. CHunki bu davrda mafkuraviy tayziqlar, qolishga solishlar kuchaygan 

bo’lsada,  madaniyat  ma’lum  darajada  rivojlandi.  O’zbyekiston  yalpi  savodxonlar  ryespublikasiga 

aylandi. 1985 yilga kyelib ryespublikada 7000 dan ortiq umumta’lim maktablari faoliyat ko’rsatdi. 

Oliy o’quv yurtlarining soni 1985 yilda 42 taga yetdi. 1970 yilga kyelib ryespublikada 180 ta ilmiy 

tadqiqot muassasasi faoliyat ko’rsatib, unda 25000 ilmiy xodim myehnat qildi.  

434 


                                                                                                                                                                                        

Biroq urushdan kyeyingi yillarda ma’muriy buyruqbozlik tizimini yanada kyeng va chuqur 

ildiz otishi O’zbyekiston  madaniyatiga  ham o’zining salbiy ta’sirini ko’rsatdi. Jumladan, ko’pgina 

maktablar  namunali  loyihalarsiz  qurildi.  Qishloq  maktablarining  75  %  ga  yaqinvodoprod, 

kanalizasiyaga  ega  emas  edi.  Maktablar  zarur  jixoz,  myebyel’,  asbob-uskunalar  bilan  yaxshi 

tan’minlanmas  edi.  Fan,  madaniyat  va  halq  ta’limiga  sarf-xarajatlar  byudjyet  mablag’ini  atigi 

2,7%ini tashkil etar edi. O’zbyek tili maktablarda chuqur o’rganilmas edi. Ona tili uchun ajratilgan 

dars soatlari rus tili dars soatlarining yarmini ham tashkil qilmas edi. O’quvchilar o’quv yilining 3-4 

oyi  davomida  qishloq  xo’jalik  ishlariga  jalb  qilinar  edilar.  Bu  esa  o’quvchilarni  zamonaviy  fan 

sohalarini  o’zlashtirishga  imkon  byermasdi.  Ta’lim  va  tarbiya  ishlariga  partiyaviylik  va  sinfiylik 

tamoyillari  asosida  yondashish  yoshlarning  umumbashariy,  milliy-madaniy  qadryatlarni,  urf-

odatlarni o’rganishga to’sqinlik qildi. 

Ijtimoiy fanlar, badiiy adabiyot sohalarida ijod erkinligi dyeyarli chyeklangan edi. Ularning 

chyegaralarini  odatda  partiya  komityetlari,  senzura  byelgilab  byerar  edi.  Sovyet  voqyeligini 

tanqidiy tahlil qilish, milliy an’analar, o’tmishni xolisona baholashga bo’lgan har qanday urinishlar 

ta’qibga olinardi. 

Milliy  kadrlarni  tayyorlash  talab  darajasida  emas  edi.  Ryespublikada  o’zbyeklar  soni 

ruslarga  nisbatan  6  baravar  ko’p  bo’lishiga  qaramay,  1963  yilgi  ma’lumotlarga  qaraganda,  ilmiy 

xodimlar  tarkibida  o’zbyeklar  (5,5  mingdan  sal  ortiq)  va  ruslar  (5,5  mingdan  sal  kam)  nisbati 

dyeyarli  tyeng  edi.  O’zbyeklardan  97,  ruslardan  96  nafar  fan  doktorlari  ish  olib  borar  edi.  Bu 

yillarda  o’zbyek  tilida  chop  etiladigan  kitoblarning  soni  kamayib  kyetdi.  Ryespublikadagi  ilmiy 

adabiyotning 80 %i rus tilida chop etildi. 1980 yilda chop etilgan 83 nomdagi jurnallarning 48 tasi 

rus  tilida  edi.  1987  yilda  1980  yildagiga  qaraganda  o’zbyek  tilida  badiiy  asarlar  chop  etilishi  0,9 

mln  nusxaga  kamayib  kyetdi.  Bu  o’zbyek  xalqining  ma’naviy  qashshoqlanishi  omillaridan  biri 

bo’ldi. 

Bularning barchasi Sovyet hukumatining madaniy siyosati milliy madaniyatini chyeklashga 

yo’naltirilganligidan  dalolat  byeradi.  Lyekin  o’zbyek  xalqi  bularning  barchasiga  bardosh  byerdi. 

CHunki xalq ijtimoiy-siyosiy hayotda muqarrar o’zgarishlar sodir bo’lishiga ishonar edi. Katalog: mexmat -> books -> I%20blok%20fanlari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari kafedrasi
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti umumiy huquqshunoslik
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat un

Download 8.06 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   81
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling