Alishyer navoiy nomidagi samarqand davlat univyersityeti


Download 8.06 Mb.
Pdf ko'rish
bet66/81
Sana14.02.2017
Hajmi8.06 Mb.
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

435 


                                                                                                                                                                                        

 

 

Amaliy mashg’ulotlar 

14-mavzu 

O’zbekiston mustaqil davlat  

14.1. Amaliy mashg’ulotda ta’lim texnologiyasi 

Mashg’ulot vaqti 2 soat 

Talabalar soni: 20-28 nafargacha 

Mashg’ulot shakli 

Bilimlarni kengaytirish va mustahkamlash bo’yicha 

seminar mashg’uloti 

Amaliy mashg’ulot rejasi 

1. O’zbekiston davlat mustaqilligining qo’lga kiritilishva 

uning  umumxalq  tomonidan  ma’qullanishi.  Davlat 

ramzlari 

2.  O’zbekistonda  huquqiy  demokratik  davlat  va 

fuqarolik  jamiyati  asoslarining  barpo  etilishi.  Siyosiy 

islohotlar. 

3.  Davlat  boshqaruv  organlarining  tashkil  etilishi, 

Parlament islohatlari. 

4.  O’zbekistonda  inson  va  fuqarolarning  asosiy 

huquqlari va erkinliklari 

O’quv mashg’ulotining maqsadi: O’zbekistonning davlat mustaqilligining qo’lga kiritilishi haqidagi nazariy 

bilimlarni chuqurlashtirish va mustahkamlash Pedagogik vazifalar: 

– O’zbekiston davlat mustaqilligining qo’lga kiritilishva 

uning umumxalq tomonidan ma’qullanishi, davlat 

ramzlari haqidagi bilimlarni mustahkamlash 

– O’zbekistonda huquqiy demokratik davlat va fuqarolik 

jamiyati asoslarining barpo etilishi. Siyosiy islohotlar 

to’g’risidagi tasavvurlarni kengaytirish 

– Davlat boshqaruv organlarining tashkil etilishi, 

Parlament islohatlari haqidagi tasavvurlarni kengaytirish 

– O’zbekistonda inson va fuqarolarning asosiy huquqlari 

va erkinliklari haqidagi tasavvurlarni kengaytirish 

O’quv faoliyati natijalari: 

– O’zbekiston davlat mustaqilligining qo’lga kiritilishva 

uning umumxalq tomonidan ma’qullanishi, davlat 

ramzlari haqida aytib bering 

– O’zbekistonda huquqiy demokratik davlat va fuqarolik 

jamiyati asoslarining barpo etilishi. Siyosiy islohotlar 

to’g’risida gapirib beradi 

– Davlat boshqaruv organlarining tashkil etilishi, 

Parlament islohatlari haqida tushuntiradi 

– O’zbekistonda inson va fuqarolarning asosiy huquqlari 

va erkinliklari haqida izohlaydi 

   Ta’lim berish usullari 

Ko’rgazmali ma’ruza, savol-javob, tushuntirish    Ta’lim berish vositalari 

O’quv qo’llanma, slaydlar    Ta’lim berish sharoiti 

Texnik vositalardan foydalanishga va guruhlarda 

ishlashga mo’ljallangan auditoriya 

   Monitoring va baholash 

Og’zaki nazorat, savol-javob  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

436 


                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

«O’zbekiston mustaqil davlat» mavzusi bo’yicha amaliy mashg’ulotining texnologik xaritasi 

 

Ish bosqichlari 

va vaqti 

Faoliyat mazmuni 

Ta’lim beruvchi 

Ta’lim oluvchilar 

Tayyorlov 

bosqichi 

Mavzuni  aniqlaydi,  ta’limiy  maqsadni  belgilaydi  va 

kutilayotgan natijalarni shakllantiradi. 

Mavzu bo’yicha tayanch konspektlar ishlab chiqadi. 

Belgilangan  ta’limiy  maqsadlarga  erishishini  ta’minlovchi 

o’quv topshiriqlarini ishlab chiqadi. 

Kichik  guruhlarda  samarali  faoliyatni  ta’minlash  uchun 

yozma yo’riqnomalani tayyorlaydi.  

Ekspert  guruhlar  faoliyat  natijalarini  baholash  mezonlarini 

ishlab chiqadi.  

  

1. O’quv mashg’ulotiga 

kirish bosqichi 

1.1.  Mashg’ulot  mavzusi,  uning  maqsadi  va  kutilayotgan 

natijalarini va dolzarbligni asoslaydi. 

1.2.  Mavzu  bo’yicha  asosiy  tushunchalarga  ta’rif  berishni 

taklif  qiladi  va  shu  asosda  tezkor  so’rov  o’tkazib  talabalar 

bilimlarini faollashtiradi  

1.3. faoliyat kichik guruhlarda o’quv topshiriqlarini bajarish 

orqali amalga oshirilishini e’lon qiladi  

1.4. 


Qo’shimcha 

ma’lumotlar 

aks 

etgan 


tayanch 

konspektlarni tarqatadi. 

1.5.  Ekspert  guruhlar  jamiyati  natijalarini  baholash 

mezonlarini e’lon qiladi. 

Tinglaydilar. Savolni muhokama 

qilib ularga javob beradi  

437 


                                                                                                                                                                                        

2. Asosiy bosqich  

(60 daqiqa) 

2.1. 


Talabalarni 

to’rtta 


kichik 

guruhga 


bo’ladi. 

Mashg’ulotning  o’tkazilish  tartibini  yana  eslatadi.  O’quv 

mashg’ulti  «O’zi  o’rganib,  o’zgacha  o’rgatish»,  –  ya’ni 

hamkorlikda o’rganish prinsipi asosida o’tkazilishini aytadi  

2.2. Guruhlarga ekspert varaqlarini shu bilan birga, har bir 

talabaga  geometrik  shakl  tarqatadi  va  faoliyatlarini  tashkil 

qiladi. 

(geometrik 

shakllarni 

vaqtincha 

bir 

joyga 


qo’yishlarini  vaqti  kelganda  ulardan  foydalanishlarini 

aytadi)  

Guruhlarda shuni tashkil qiladi (matnini o’rganib, 

muhokama qilishga 15 daqiqa beradi) 

2.3.  Doira  shaklini  olgan  talabalar.  1-stol:  uchburchak 

shaklini  olganlar  2-stol  va  to’rtburchak  olganlar  3-stol 

atrofiga o’tirishlarini aytadi. Har xil guruhlardan to’plangan 

talabalar  o’z  savollarini  boshqa  talabalarga  yoritishini 

o’zaro o’rgatish jarayoni boshlanadi (15 daqiqa) 

2.4.  Talabalarni  o’zlarini  dastlabki  joylariga  stol  atrofiga 

kelib o’tirishlarini aytadi. 

2.5. Taqdimot boshlanishin e’lon qiladi. Har bir guruhdan 3 

nafardan  talaba  chiqib,  faoliyat  natijalarini  taqdim 

qilishlarini  aytadi.  Taqdimot  uchun  har  bir  guruhga  8 

daqiqadan vaqt ajratadi. Yo’naltiruvchi, mislahatchi sifatida 

ishtirok  etadi.  Javoblarni  aniqlashtiradi,  to’ldiradi,  izoh 

beradi va tuzatishlar kiritadi. 

2.6.  Har  bir  guruh  taqdimoti  oxirida  ekspert  savollari 

bo’yicha xulosalar qiladi. 

Kichik guruhlarga bo’linadilar 

 

Topshiriq bo’yicha faoliyat boshlaydilar. Matnlarini o’qib, 

savollarga javob topadi. 

Ma’lumotni muhokama qilib, fikr 

almashib, sistemalashtiradi. Format 

qog’oziga sxema tarzida tushiradi, 

taqdimot uchun materiallar 

tayyorlaydilar. 

3. Yakuniy 

bosqich 

(15 daqiqa) 

3.1. Mavzu yuzasidan umumiy xulosalar qiladi 

3.2. O’quv mashg’uloti natijalarini sharhlaydi, guruhlar 

faoliyati bahosini e’lon qiladi 

3.2. Mustaqil ishlash uchun vazifa beradi: amaliy 

mashg’ulotga tayyorlanib kelish;  nazorat savollariga 

og’zaki javb berish  

Tinglaydilar 

14 –Mavzu: O’zbekiston  - mustaqil davlat 

Reja: 

1.  O'zbekiston davlat mustaqilligining qo'lga kiritilishi va uning umumxalq tomonidan 

ma'qullanishi. Davlat  ramzlari   

2.  O'zbekistonda huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati asoslarining barpo 

etilishi.Siyosiy islohatlar 

3.  Davlat boshqaruv organlarining tashkil etilishi. Parlament islohatlari 

4.  O'zbekistonda inson va fuqarolarning asosiy huquqlari va erkinliklari 

 

  Asosiy adabiyotlar: Karimov I.A. O’zbyekistonning istiqlol va taraqqiyot yo’li. – T.: O’zbyekiston, 1992. 

1.  Karimov I.A. O’zbyekiston – kyelajagibuyuk davlat. – T.: O’zbyekiston, 1992. 

2.  Karimov I.A.Buyuk kyelajagimizning huquqiy kafolati. – T.: SHarq, 1993 

3.  Karimov I.A. O’zbyekiston XXI asr bo’sag’asida... — T., 1997. 

4.  Karimov I.A. O’zbyekiston XXI asrga intilmoqda. T., O’zbyekiston 1999. 

5.  Karimov I.A. Ozod va obod Vatan; erkin va farovon hayot — pirovard maqsadimiz. — T., 

2000. 

6.  Karimov I.A. Hayotimizning, taraqqiyotimizning huquqiy asosi. – Asarlar, T.11, 97-119 b. 7.  Karimov I.A. O’zbekistonda demokratik o’zgarishlarni yanada chuqurlashtirish va fuqoralik jamiyati asoslarini 

shakllantirishning asosiy yo’nflishlari. – Asarlar, T.11, 3-51 b. 

8.  Karimov  I.A.  O’zbekiston  Respublikasi  mustaqilligining o’n  yilligiga  bag’ishlangan  tantanali  marosimidagi 

tabrik so’zi. – Asarlar, T.11, 60-64 b. 

9.  KarimovI.A.    Tadbirkorlik      va      ishbilarmonlik      ijtimoiy    qatlami    O'zbekiston    siyosiy  

maydonida o'z o’rnini egallashi lozim. Asarlar, T., 12. 13-40 betlar. 

10. Karimov   I.A.   Parlament  jamiyat   hayotining  ko'zgusi.   Asarlar,  T.,   13.   156-173 betlar. 


 

438 


                                                                                                                                                                                        

11. Karimov  I.A. “Yuksak ma’naviyat  - engilmas kuch” T:Ma’naviyat, 2008 y. 

12. O’zbyekiston Ryespublikasining Konstitusiyasi. – T., O’zbyekiston, 1992. 

13. O’zbyekistonda mustaqil davlatning tuzilishi. – T., O’zbyekiston, 1992. 

14. Mustaqillik qomusi. – T., O’zbyekiston. 1993. 

15. O’zbyekistonning yangi tarixi. 3-kitob. 2000, 160-228. 

16. YAngi  O’zbyekistonning  7  zafarli  yili.  O’zbyekistonda  dyemokratik  jamiyat  qurish  nazariyasi 

bo’yicha o’quv qo’llanma. — Toshkyent. 1999. 

17.  O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T., O’qituvchi, 1992 y. 

18.  O’zbekiston Respublikasi: mustaqil davlatining bunyod etilishi.- T.,O’qituvchi, 1992 y. 

19. O'zbekistonning    yangi  t a r i x i.     3-kitob.  Mustaqil    O'zbekiston  tarixi.  T„  «Sharq».  2000y,  76-

131;150-222 b. 

20. O’zbekiston tarixi (R.Murtozaeva va boshqalar).–T.,2003y, 529-546, 576-593-528b. 

21. Q.Usmonov, M.Sodiqov va boshqalar “O’zbekiston tarixi”. T., “Iqtisod moliya”, 2006y. 

  Qo’shimcha adabiyotlar 

22. Vatan tuyg’usi. — T., «O’zbyekiston» 1996. 

23.  Davlat, jamiyat, oila va yoshlar muammolari. — T, «O’zbyekiston», 1997. 

24.  Usmonov Q., Sodiqov M va boshqalar O’zbekiston qaramlik va mustaqillik yillarida. – T. O’qituvchi. 1996 

y. 

25.  Usmonov Q., G’aniyev D O’zbekiston: mustaqillik odimlari. – T., 1995 y. 26.  history.uzsci.net – Tarix institute “O’zbekiston tarixi” jurnali. 

 

 Darsning o`quv va tarbiyaviy maqsadi: Talabalarga O’zbyekiston tarixi fanining tadqiqot 

ob’yekti,  pryedmyeti  va    vazifalari  borasida  tushuncha  byerish,  shuningdyek  turli  davrlarda 

tadqiqotchilar tomonidan  mavzuga  byerilgan ta’riflarni talabalarga tushuntirish,  mavzuni  syerqirra 

mavzu ekanligidan talabalarni boxabar etish. 

 

Dars  o`tish  vositalari:  (Doska,  plakat,  fan  yuzasidan  manba  va  adabiyotlar,  tarixiy 

ma’lumotlar, mavzu yuzasidan har xil tyestlar, kompyutyer, jahon siyosiy xaritasi, izohli lug`atlar) 

 

Dars  o`tish  usullari:  Takrorlash,  suhbat  va  savol-javob  (mavzuni  o`zlashtirishni 

mustahkamlash),  jonli  muloqot  o`tkazish,  erkin  fikrlash  va  so`zlashga  o`rgangan  holda  fikr 

mulohazalarini  bayon  qildirish,  buning  uchun  har  bir  talabaga  o`tilgan  mavzular,  tayanch 

iboralardan  savol  tashlanadi.  O`qituvchi  va  talabalar  o`rtasida  byerilgan  savollarni  tahlil  etish. 

Tarqatma tyestlar asosida talabaning mavzuni qay darajada o`zlashtirganligini aniqlash. Talabalarni 

voqyealarni tahlil etishga o`rgatish. Xarita bilan ishlashni talabalarga o`rgatish. Iboralarni izohlash 

va unga tahlil byerish. 

 

  Darsning xrono kartasi – 80 minut.    O’qituvchi dars davomida quyidagi ishlarni bajaradi 

  Tashkiliy qism: xonaning tayyorgarligi, jihozlanishi, sanitariya holati. Talabalarning davomati – 2 minut 

  hafta davomida bo`lgan yangiliklar-5 minut 

  yo`qlama-5 minut 

  o`tilgan dars yuzasidan savol-javob-5 minut 

  Talabalar bilim darajasini aniqlash-50 minut 

  sinov savollar namunasi – 7 minut 

  Uyga vazifa byerish – 6 minut 

1- masala: 

 CHuqur o’zgarishlar  bizning hayotimizga  shiddat bilan kirib  bormoqda. Sodir bo’layotgan 

tub siljishlar dunyoning hozirgi qiyofasini o’zgartirib yubormoqda. Xalqlarning ozodlik, mustaqillik 

va  baxt-saodatga  azaliy  intilishi,  o’z  taqdirini  o’zi  byelgilashga  azmu-qarori  mana  shunday 

o’zgartishlarning  harakatga  kyeltiruvchi  kuchdir.  Mustaqillikka  erishish  g’oyasi  esa  xalqimizga 

azaldan  myeros,  shu  maqsad  xalqimizga  ajdodlar  orqali  ming  yilliklar  qa’ridan  bizgacha  yetib 

kyelmoqda. Xalqimizning uzoq tarixi u o’z o’tmishida ozodlik, istiqlol uchun tinimsiz kurash olib 

borganidan guvohlik byeradi. 

Turkiston  tarixiy  rivojlanishning  hamma  bosqichlarida  turli  shaklda  bo’linishlariga,  uning 


 

439 


                                                                                                                                                                                        

xalqi  o’zgalar  tomonidan  tahqirlanishga,  kamsitishlarga  duchor  bo’lgan.  Xalqimizning  gryek-

makyedoniyaliklar 

zulmiga, 

arablar 

istilosiga, 

mug’ul-tatar 

bosqinchiligiga, 

chorizm 

mustamlakachiligi  va  sovyet  istibdodiga  qarshi  kurash  olib  borgan  milliy-ozodlik  harakatlari  tarix 

sahifalarida abadiy qolgan. Xalqimiz azaldan- azal o’z fikru-zikri bilan mustaqil,ozod erkin yashash 

uchun tinimsiz  intilgan. Sobiq Ittifoq ryespublikalaridan  birinchi  bo’lib prizidyentlik  boshqaruvini 

amalda joriy etgan ham,kyeng miqiyosidagi islohatni amalga oshirish, jamiyatni tubdan o’zgartirish 

va yangilash yo’liga o’tib olgan O’zbyekiston bo’ldi. 

O’zbyek  xalqining  o’z  taqdirini  o’zi  byelgilash  huquqi  ro’yobga  chiqdi.  1991  yilning  31- 

avgustida  O’zbyekiston  Ryespublikasining  mustaqilligi  e’lon  qilindi.  Muqaddas  orzu  ushaldi-

O’zbyekiston  tinch,  parlamyent  yo’li  bilan  o’zining  haqiqiy  davlatchiligiga  erishdi.  Bu 

xalqimizning  ko’p  asrlik  tarixida  buyuk  voqyeadir.  «O’zbyekiston  Ryespublikasining  davlat 

mustaqilligi  asoslari  to’g’risida»gi  konstitusiyaviy  qonunda  ryespublikadagi  ko’p  millatli  barcha 

aholining  hohish-irodasi  mustahkamlab  qo’yildi  va  umumxalq  ryefyeryendumi  buni  hat’iy 

tasdiqladi. 

Ryespublika  mustaqilligining  bir  yili  ichida  asrlar  mobaynida  amalga  oshirilgan  ko’p 

narsalarga  erishishga  muvofaq  bo’ldi.  O’zbyekiston  xalqi  o’lkadagi  byeqiyos  boylikning  abadul-

abad haqiqiy egasi bo’lib qoldi. Ryespublika o’z oltinini, boshqa nodir va qimmatbaho myetallarini 

mustaqil  qazib  chiqarib,  qayta  ishlamoqda  va  saqlamoqda.  Yer,  yer  osti  boyliklari,  boshqa  tabiiy 

boyliklar,  avlod-ajdodlarning  myehnati  bilan  yaratilgan  iqtisodiy,  ilmiy-tyexnikaviy  va  ma’naviy 

kuch  qudrat  va  imkoniyatlar  milliy  boylik  bo’lib,  odamlar  farovonligining  kafolati,  ijtimoiy 

taraqqiyot va ravnaqining asosi bo’lib xizmat qiladi. 

O’zbyekiston  Ryespublikasining  hududi  va  iqtisodiy  qudrati  bo’linmas,  uning  chyegaralari 

esa  daxlsiz  bqlib,  davlat  himoyasidadir.  Ryespublikada  dyemokratik  huquqiy  jamiyat  asoslari 

doimiy  ravishda  vujudga  kyeltirilmoqda.  Avvalgi  yakka  hokimlik  tizimining  illatlari  qat’ian 

tugatilmoqda.  Ko’ppartiyaviylik,  g’oyalar  va  fikrlarning  xilma-xilligiga  toqat  qilishi  ryeal 

voqyelikka aylanmoqda. YAgona mafkuraning yakka hokimligiga barham byerildi. Umumbashariy 

qadriyatlarning  ustuvorligi,  chinakkam  dyemokratiya,  inson  erkinliklari  va  huquqlarining  butun 

dunyo tan olgan qoidalari tobora ko’proq qaror topmoqda. Qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud 

hokimiyati  tahsimlash  prinsipi  izchillik  bilan  o’tkazilmoqda.  O’zbyekiston  xalqi  davlat 

hokimiyatining    chinakkam  egasi  bo’lib  qoladi  hamda  uni  byevosita  shuningdyek  o’z  vakillari-

noiblari orqali ham amalga oshirmoqda. 

Ryespublika  ikki  palatali  parlamyentni  qonun  yaratuvchilik  faoliyati  bilan  faol 

shug’illanmoqdaki,  u  yosh  mustaqil  davlatning  shakllanishini  huquqiy  jihatdan  har  tomonlama 

ta’minlashga  qaratilgandir.  Davlat  boshqaruv  usuli-shu  tizimning  o’zagidir.  Joylarda  ham 

boshqaruv  tizimi  qayta  tashkil  etilmoqda-viloyatlar,  rayonlar  va  shaharlarda  hokimlik  lavozimi 

ta’sis  etildi.  Sud  hokimiyati  isloh  qilinmoqda,  u  qonunning  ustunligi,  barcha  fuqarolarning  qonun 

oldida    tyengligini  ta’minlashi  lozim.  Fuqarolik  jamiyatining  turmush  tarzi    tarkibiy  qismlarini 

tashkil  etuvchi    manashu  omillarning  hammasi  qonuniylik  va  huquq  tartibotning,  qattiq 

intizomning,  ichki  uyushqoqlik  va  ma’suliyatning  nyegizi  bo’lib  xizmat  qiladi.  O’zbyekistonning 

davlat  mustaqilligini  amalda  namoyon  qiladigan  va  ro’yobga  chiqaradigan  tashkiliy  tuzulmalarni 

shakllantirish  jarayoni  davom  etmoqda.  Mudofaa  va  tashqi  iqtisodiy  aloqalar  vazirliklari,  milliy 

xavfsizlik xizmati, Davlat bojxona xizmati tuzildi, Davlat mulkini boshqarish va xususiylashtirish, 

Qimmatbaho  myetallar,  Fan  va  tyexnika  qo’mitalari,  Oliy  Attyestasiya  komissiyasi  birinchi  marta 

tashkil  etildi.  Markaziy  iqtisodiy  idoralarning  vazifalari  va  faoliyat  yo’nalishlari  tubdan 

o’zgartirildi. 

Bank  tizimi  qayta  tashkil  etilmoqda.  Ryespublikaning  Markaziy  banki,  boshqaruv 

idoralaridan  mustaqil  bo’ldi.  Tashqi  iqtisodiy  faoliyat  milliy  bankimiz  ochildi.  Ko’pgina  tarmoq 

vazirliklari va idoralar tugatildi. Mustaqil milliy aviakompaniya, axborot agyentligi, kinokompaniya 

va boshqa umumdavlat xizmatlari ishlab turibdi. 

O’zbyek  xalqining  mustaqillikka  bo’lgan  intilishini  jahon  hamjamiyati,    xalqaro 

jamoatchilik qo’llab-quvvatladi. Dunyoning 125 mamlakati O’zbyekistonning Davlat mustaqilligini 

tan oldi. 40 ziyod xorijiy mamlakatlar bilan diplomatiya munosabatlari o’rnatildi. 

Tarixda  ilk  bor,  1992  yilning  2-  martida  O’zbyekiston  xalqaro  huquqning  tyeng  huquqli  

440 


                                                                                                                                                                                        

subyekti sifatida Birlashgan millatlar tishkilotiga qabul qilindi. Ryespublika Ovropada xavfsizlik va 

hamkorlikka  bag’ishlangan  kyengashining  yakunlovchi  aktini  imzolab,  Xel’sinki  jarayoniga 

qo’shildi.  Mana  shularning  hammasi  ryespublika  taraqqiyotida  mazmunan  yangi  bosqichni 

byelgilab  byeradi  va  tyeng  huquqli  asoslarda  xalqaro  iqtisodiy,  ilmiy  va  madaniy  sohalarda  faol 

hamkorlik qilish imkoniyatini ochdi. 

O’zbyekiston  bir qator  yetakchi  xalqaro  iqtisodiy va  moliyaviy  birlashmalarning- Iqtisodiy 

Hamkorlik  Tashkiloti,  Ovropa  tiklanish  va  taraqqiyot  banki,  Qora  dyengiz  mamlakatlari  iqtisodiy 

uyushmasining a’zosidir. 

O’zbyekiston  davlat  mustaqilligini  qo’lga  kiritilganligi  va  u    xalqaro  miqyosida  tan 

olinganligi  shuni  bildiradiki,  bundan  buyon  ryespublika  mustaqil  ichki  va  tashqi  siyosatini  olib 

boradi,  hyech  kimning  vositachiligisiz  o’zaro  manfaati  munosabatlarini  o’rnatadi.  Ryespublikani 

haqiqatdan  ham,  uning  milliy  manfaatlaridan  kyelib  chiqqan  holda,  xalqning  azaliy  turmush 

tarzi,an’analari, urf-odatlari  va ko’nikmalarini  mavjud  byeqiyos tabiiy  boyliklarini  har tomonlama 

hisobga olib, yuksaltirish amalda mumkin bo’lib qoldi.   

2-masala: 

 O’zbyekiston  mustaqillikka  erishganidan  so’ng  kun  tartibidan  jahon  andozalariga  mos 

kyeladigan  davlat  qurish,  siyosiy,  ijtimoiy  va  iqtisodiy  sohada  tub  islohotlarni  amalga  oshirish, 

ularni  qonun  bilan  mustahkamlaydigan  huquqiy  tizimni  vujudga  kyeltirish  vazifasi  turar  edi. 

CHunki sobiq sosialistik tuzumga xos ijtimoiy munosabatlar va jarayonlar endilikda ryespublikada 

barpo qilinajak yangi manfaatlariga mos kyelmas edi. Mulkchilik, mulkka egalik va uni boshqarish, 

ishlab  chiqarish  omillari,  bozor  myexanizmi,  davlatning  ijtimoiy-iqtisodiy  hayotini  normal  izga 

solish ana shunday jiddiy yangilanishlarni taqozo etar edi. 

O’zbyekiston o’z mustaqilligini qo’lga kiritgan paytda «Endi O’zbyekiston qanday yo’ldan 

boradi?  Qanday  jamiyat  quradi?  Markazsiz  yashay  oladimi?  Ryespublikada  ijtimoiy-siyosiy 

barqarorlik ta’minlanadimi?» – kabi savollar vujudga kyelgan edi.  

Ana  shunday  ziddiyatli  va  murakkab  bir  paytda  O’zbyekiston  uchun  o’ziga  xos  istiqlol  va 

tarqqiyot  yo’lini  tanlash,  yangi  jamiyat  barpo  qilish  uchun  o’z  andozasini  ishlab  chiqish  g’oyat 

dolzarb  va  ahamiyatli  edi.  O’zbyekistonning  o’z  ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlanish  andozasini  ishlab 

chiqishda  rivojlangan  mamlakatlarning  ko’p  asrlik  tajribasini  o’rganish,  ularning  foydali  qismini 

o’zlashtirish  bilan  birga O’zbyekiston xalqining turmush tarzi  va an’analariga  ham tayanish  lozim 

edi. 

SHuning  uchun  ham  O’zbyekiston  mustaqilligining  dastlabki  kunidanoq,  jahon  va o’zimizning  amaliyotimizdan  olingan  barcha  unumli  tajribani  rad  etmagan  holda    o’z  ijtimoiy-

iqtisodiy  va  siyosiy-huquqiy  taraqqiyot  yo’lini  tanlab  olishga  kirishdi.

i

  Albatta,  mamlakat  uchun hayot-mamot  bosqichi  bo’lgan  bir  paytda  uning  yangi  jamiyatga  o’tishi  bilan  bog’liq  vazifalarni 

bajarish  davlat  rahbaridan  yangi  sharoitga  mos  boshqaruv  tizimini  ishlab  chiqishni,  jamiyatning 

iqtisodiy  asosini  vujudga  kyeltirishni  taqozo  qiladi.  Aholining  barcha  toifalarini  yagona  maqsad 

atrofida  birlashtiruvchi  g’oyalar  tizimini  yaratishni  talab  etardi.  O’zbyekistonning  o’ziga  xos 

taraqqiyot yo’li ana shu tarzda shakllanadi. 

1990  yil  mart  oyidayoq  sobiq  ittifoq  ryespublikalari  ichida  birinchilardan  bo’lib, 

O’zbyekistonda  Pryezidyentlik  boshqaruvining  tashkil  etilishi,  g’oyaviy  qarashlari,  siyosiy 

yangilanayotgan  jamiyatga  mos  bo’lmayotgan  O’zbyekiston  Kompartiyasini  xalq  dyemokratik 

partiyasiga  aylantirilishi,  hokimiyatning  asta-syekin  va  izchillik  bilan  partiya  idoralaridan 

Pryezidyent, hukumat, mahalliy  idoralar qo’liga o’tishi, o’zbyek tiliga davlat tili  maqomi  byerilib, 

milliy  qadriyatlarning  tiklana  boshlagani  O’zbyekistonning  o’z  istiqlol  va  taraqqiyot  yo’li 

shakllanayotganini ko’rsatar edi. 

O’zbyekiston Pryezidyenti Oliy Kyengashning 1992 yil 4 yanvarda bo’lib o’tgan navbatdan 

tashqari IX syessiyasida Dastur ahamiyatiga molik bo’lgan davlat siyosatining stratyegiyasini aniq 

ravshan  ko’rsatib  byerdi.  Millatlararo  tinchlikni  ta’minlash,  fuqarolarga  erkinlik  byerish,  jamiyat 

ma’naviy  yangilanish  uchun  barcha  sharoitlar  yaratish  lozimligini,  yosh  avlod  tarbiyasiga  katta 

e’tibor byerish kyerakligini, huquqiy davlatda qonun ustuvor bo’lishini alohida ta’kidladi. 

Tabiiyki, ushbu qoidalar O’zbyekiston istiqloli va taraqqiyotining asosiy yo’llarini byelgilab  

byerish uchun xizmat qildi. 


 

441 


                                                                                                                                                                                        

I.Karimov  1992  yil  2  iyunda  O’zbyekiston  Oliy  Kyengashining  X  syessiyasida  «Istiqlol 

yo’llari  va  muammolari»  mavzusida  nutq  so’zlar  ekan,  «Biz  ijtimoiy  taraqqiyot  va  yangilanish 

borasida  o’z  yo’limiz  bor,  dyeb  e’lon  qildik.  Bozor  iqtisodiyotiga  o’tar  ekanmiz,  milliy-tarixiy 

turmush  tarzini  ,  xalqimiz  urf-odatlarini,  an’analarimizni,  kishilarning  fikrlash  tarzini  hisobga 

olamiz», - dyedi va tub islohotlarni amalga oshirish borasida dastlabki tamoyilni byelgilab byerdi. 

Ikkinchidan, ryespublikadagi o’ziga xos ma’naviy-ruhiy vaziyatdan kyelib chiqib ish tutildi. 

CHunki  O’zbyekiston  aholisi  va  myehnat  ryesurslari  yildan-yilga  o’sib  boruvchi  mintaqa 

hisoblanadi.  «Qishloq  joyda  va  rayon  markazlarida  mavjud  bo’lgan  ortiqcha  ishchi  kuchini 

shaharga  olib  kyelishi  shart  emas,  balki  yangi,  ixcham,  zamonaviy  korxonalarni  qishloq  joylariga 

rayon markazlariga olib borib qurishimiz zarur»

i

 Uchinchidan,  O’zbyekiston  taraqqiyot  yo’lini  ishlab  chiqishda  ryespublikaning  qulay 

jo’g’rofiy  –  siyosiy  imkoniyati  hisobga  olindi.  Tarixan  O’zbyekistonning  hozirgi  hududi  juda 

ko’hna savdo yo’llari – Buyuk ipak yo’li tutashgan, g’arb bilan SHarqni bir-biriga bog’lab turgan, 

turli  qarashlardagi  xalqlarni  yaqinlashtirib  jo’shqin  tashqi  aloqalar  va  turli  madaniyatlarning  bir-

birini o’zaro boyitish  jarayoni kyechgan  hududdir. Ana  shu  boy tajribalarni davom ettirish, undan 

samarali foydalanish yo’li tutildi. 

To’rtinchidan,  O’zbyekistonning  bozor  munosabatlariga  o’tishda  ijtimoiy  psixologiya 

masalasini hisobga olish lozimligini ham ko’rsatib byerildi.  

SHo’rolar  davrida  kishilar  ongida  ijtimoiy  tyenglik  tushunchasi  shakllandi.  Bu  esa 

tyekinxo’rlik,  boqimandalikka  olib  kyeldi.  SHuning  uchun  islohotlar  davrida  xususiylashtirish 

jarayonining  chuqurlashishi,  mamlakatda  mulkdorlar  sinfini  shakllantirish  sari  dadil  qadamlar 

qo’yilishi mana shu omildan kyelib chiqqan xulosadir. 

Byeshinchidan,  hukumat  islom diniga  munosabatini tubdan o’zgartirish  lozimligini uqtirdi. 

Dinga  nisbatan  ijobiy  munosabat  tashqi  siyosatimizga,  ayniqsa,  musulmon  davlatlari  bilan  o’zaro 

aloqalarimizni kyengaytirishga katta ahamiyatga ega – dyeb ko’rsatildi. 

Oltinchidan,  O’zbyekiston  Ryespublikasining  iqtisodiy  va  siyosiy  mustaqilligini  himoya 

qilish  va  ta’minlash  imkonini  byeradigan  boy  moddiy  va  ma’naviy  hamda  ishlab  chiqarish 

potyensialiga va kadrlar qudratiga ega mamlakat ekanligidir. 

Ushbu  xulosalar  I.Karimovning  «O’zbyekistonning  o’z  istiqlol  va  taraqqiyot  yo’li»  nomli 

risolasida aks ettirilgan. I.Karimov taraqqiyotning O’zbyekiston uchun maqbul yo’lini ishlab chiqar 

ekan, avvalo, mamlakatda yaratilajak jamiyat qanday mazmun kasb etishiga e’tibor byerdi va uning 

fikricha O’zbyekistonda bunyod etiladigan jamiyat adolatli, xalqchil, insonparvar jamiyat bo’lmog’i 

lozim edi. 

Har  bir  suvyeryen  davlatning  huquqiy  asoslaridan  biri  –  uning  asosiy  Qonuni  – 

Konstitusiyasi hisoblanadi. 

O’zbyekiston  Ryespublikasi  XII  chaqiriq  Oliy  Kyengashining  XI  syessiyasida,  1992  yil  8 

dyekabrda  mustaqil  O’zbyekiston  davlatining  Konstitusiyasi  qabul  qilindi.  Davlatning  bu  asosiy 

Qonuni  umumbashariy  g’oyalar  bilan  sug’orilgan,  O’zbyekiston  xalqlarining  asriy  ezgu  orzusi 

bo’lmish mustaqillikka, jamiyatda yangi ijtimoiy muhit yaratishga xizmat qilishga qaratilgan. Unda 

ilk  bor O’zbyekistonning o’ziga  xos  xususiyatlari – qonunlarning ustunligi, davlat hokimiyatining 

uch  tarmoqqa  bo’linishi  tamoyili,  fuqarolarning  huquq  va  erkinliklari  oliy  qadriyat  ekanligi  aks 

ettirilgan. Xalqimiz o’z mohiyati bilan tamomila yangi asosiy Qonun – Konstitusiyaga ega bo’ldi. 

O’zbyekiston  hududida  avvallari  ham  bir  qator  konstitusiyalar  qabul  qilingan  (Turkiston 

ASSRning  1918  va  1920  yillardagi,  Xorazm  va  Buxoro  xalq  ryespublikalarining  1920-1921 

yillardagi,  O’zbyekiston  SSRning  1927,  1937,  1978  yillardagi  Konstitusiyalari).  Ammo  u 

konstitusiyalar  xalq  ommasi  o’z  hududini  o’zi  erkin  va  dyemokratik  asosida  boshqarish,  o’z 

taqdirini o’zi byelgilash huquqlarini ta’minlamagan edi. Ular, asosan, markazning ko’rsatmasi bilan 

yozilgan  va  Ittifoq  davridagi  konstitusiyalar  amalda  tobyelikning  mustahkamlar,  ma’muriy-

buyruqbozlik  tizimi  uchun  imkoniyat  yaratar,  chyet  davlatlari  bilan  aloqa  o’rnatish  huquqidan 

ryespublikalarni mahrum etar, boshqaruvning istibdod tizimini muhofaza etar edi.  

O’zbyekiston Ryespublikasining davlat  mustaqilligi e’lon qilingach, tabiiy ravishda, davlat 

mustaqilligini konstitusiya asosida mustahkamlash zaruriyati vujudga kyeldi. SHu masala xususida 

to’xtalar  ekan,  O’zbyekiston  Pryezidyenti  I.Karimov:  «Davlatimizning  kyelajagi,  xalqimizning 


 

442 


                                                                                                                                                                                        

taqdiri, ko’p jihatdan, Konstitusiyamiz qanday bo’lishiga bog’liq», dyegan edi. I.Karimov raisligida 

64 kishidan iborat konstitusiyaviy komissiya bir nyecha oy davomida jahondagi eng ilg’or davlatlar, 

umuman,  yer  yuzidagi  Konstitusiya  yozish  an’analari  va  tajribasini  chuqur  va  har  tomonlama 

o’rganib,  shu  asosda  mustaqil  O’zbyekistonning  yangi  Konstitusiyasi  loyihasini  yaratdi.  Loyiha 

1992 yil 26 syentyabrda umumxalq muhokamasi uchun matbuotda e’lon qilindi. Undan so’ng 1992 

yil 8 dyekabrda Oliy Kyengash tomonidan Konstitusiya qabul qilindi: 

Konstitusiyaning  mazmun  va  mohiyatini  ochib  byeruvchi  asosiy  tamoyillar  diqqatga 

sazovordir. 

Davlat suvyeryenityetining mazmuni konstitusiyada o’z ifodasini topgan. 

I-bobda  «O’zbyekiston  –  suvyeryen  va  dyemokratik  ryespublika»  ekanligi  mustahkamlab 

byerilgan.  Konstitusiyada  davlat  hokimiyati,  bir  tomondan,  mamlakat  ichida  ustunlik  va 

mustaqillikka  ega  bo’lsa,  ikkinchi  tomondan,  tashqi  siyosat,  boshqa  davlatlar  bilan  o’zaro 

munosabatda  o’zi  erkin,  mustaqil  ish  yuritishi  byelgilab  qo’yilgan.  Davlat  o’z  hududi  va  milliy 

boyliklariga  nisbatan  eng  oliy  huquqqa  egadir.  «O’zbyekistonning  davlat  chyegarasi  va  hududi 

daxlsiz va bo’linmasdir» (3-modda). O’zbyekiston Ryespublikasi mustaqil ravishda o’zining milliy 

davlat  va  ma’muriy  –  hududiy  tuzilishini,  hokimiyatini  va  boshqaruv  organlarining  tuzilishini 

byelgilaydi,  ichki  va  tashqi  siyosatini  amalga  oshiradi,  ryespublika  Konstitusiyasi  o’z  hududida 

ustunlikka ega bo’lgan qonunlar qabul qiladi. 

Konstitusiyada xalq o’z taqdirini o’zi byelgilashi qoidasi mukammal tarzda o’rin olgan. SHu 

bois  u  xalq  hokimiyati  tamoyiliga  asoslanadi  va  uni  mustahkamlaydi.  Konstitusiyaning  7- 

moddasiga  muvofiq  xalq  davlat  hokimiyatining  birdan-bir  manbaidir.  Konstitusiyada  davlat  o’z 

faoliyatini  xalq  manfaatlarini,  jamiyat  farovonligini  ko’zlab  amalga  oshiradi,  dyeb  byelgilab 

qo’yilgan. 

Konstitusiya  maqsadining  cho’qqisida  inson,  fuqaro,  uning  huquqlari  va  qonuniy 

manfaatlari  kiradi.  Fuqarolarning  huquqlari  esa  muhim  xalqaro  huquqiy  hujjatlar  asosida 

byelgilangan. Dyemokratizm yangi Konstitusiyaning asosiy tamoyili hisoblanadi. 

Konstitusiyada  O’zbyekiston  Ryespublikasi  davlat  hokimiyati  oliy  organlarining  tuzilishi, 

hokimiyatining  bo’linish  tamoyili  ham  asoslab  byerilgan.  O’zbyekiston  davlat  hokimiyatining 

qonun  chiqaruvchi  hokimiyat,  ijro  etuvchi  hokimiyat  va  sud  hokimiyatiga  bo’linishi 

qonunlashtirildi.  Qonun  chiqaruvchi  hokimiyat  Oliy  Majlis  tomonidan;  ijroiya  hokimiyati  esa 

O’zbyekiston  Ryespublikasi  Pryezidyenti  va  uning  rahbarligi  ostida  Vazirlar  mahkamasi 

tomonidan; sud hokimiyati – Konstitusiyaviy sud, Oliy sud va Oliy xo’jalik sudi tomonidan amalga 

oshiriladi. 

O’zbyekiston  Ryespublikasining  tashqi  siyosatining  asosiy  qoidalari  ham  Konstitusiyada 

byelgilab byerildi (17-modda). 

Konstitusiyaning  maxsus  bobi  (XXI  bob)  joylardagi  davlat  hokimiyati  organlariga 

bag’ishlangan.  Bu  bobda  o’zini-o’zi  boshqarish  tamoyillarini  mustahkamlash  bilan  bir  qatorda 

mahalliy hokimiyatning boshlig’i bo’lgan hokim tartiboti joriy etiladi. 

Xullas,  O’zbyekiston  Ryespublikasi  Konstitusiyasining  qabul  qilinishi  mamlakatimiz 

hayotida katta ahamiyatga ega bo’ldi. U mamlakatda qonunchilikning rivojlanishi uchun asos bo’lib 

xizmat  qilmoqda.  Suvyeryen  O’zbyekistoning  Konstitusiyasi  inson  va  fuqaro  huquqlarining 

dyemokratik hujjati, insonparvar, huquqiy davlatni shakllantirishning stratyegik, yuridik va xalqaro 

ahamiyatga ega hujjatdir. 

Bugungi  kunda  Konstitusiya  jamiyatimizda  xalq  manfaatlari  yo’lida  dyemokratik 

islohotlarni  davom  ettirish  uchun  shart-sharoit  yaratishga  huquqiy  asoslar  yaratdi.  U  inson 

huquqlarini,  barqarorlikni  kyechirishni,  O’zbyekistonning  barcha  fuqarolariga  ishonchli  istiqbolni 

byelgilab byermoqda. Katalog: mexmat -> books -> I%20blok%20fanlari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari kafedrasi
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti umumiy huquqshunoslik
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat un

Download 8.06 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   81
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling