Alishyer navoiy nomidagi samarqand davlat univyersityeti


Download 8.06 Mb.
Pdf ko'rish
bet67/81
Sana14.02.2017
Hajmi8.06 Mb.
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   81

3- masala: 

 Mustaqillikning dastlabki kunlaridan boshlab huquqiy dyemokratik davlatchilik asoslarini yaratish 

muhim  vazifalardan  biriga  aylandi.  Milliy  davlatchilik  rivojlanishining  minglab  yillik  an’analari 

chorizm mustamlakasi davrida batamom inkor etilgan edi.   

443 


                                                                                                                                                                                        

 

Mustaqil O’zbyekiston Pryezidyenti I.A.Karimov madaniy an’analariga, dunyo tajribalariga, o’lkaning o’ziga xos tomonlariga tayangan holda jamiyatni tubdan isloh qilish yo’llarini ishlab 

chiqdi. 


 

Bu jarayonda ikki vazifa turadi: 

Eski ma’muriy tizimni tugatish va hokimiyat boshqaruv organlarini qayta qurish; 

YAngi  davlatchilikning  huquqiy-siyosiy  asoslarini  yaratish,  davlatchilikda  yangi  markaziy  va 

mahalliy boshqaruv tizimini shakllantirish masalalari hal qilindi. 

Boshqaruvning  turli  xil  vazifalari  byevosita  xalqqa  topshirildi,  o’zini-o’zi  boshqarish 

organlari rivojlanib bordi. 

O’zbyekiston  Ryespublikasida  huquqiy  davlat  qurilishining  kafolati  O’zbyekiston 

Konstitusiyasidir.  Davlat  hokimiyati  tashkil  etishning  muhim  dyemokratik  tamoyillari 

Konstitusiyada  qayd  qilingan  bo’lib,  unda  hokimiyat  qonun  chiqaruvchi,  ijro  etuvchi  va  sud 

organlaridan iborat dyeb ko’rsatilgan. Bu organlar faoliyati erkin, bir-biridan mustaqil bo’lib, ayni 

vaqtda bir-biri bilan chambarchas bog’liqdir. 

1994 yil 24 dyekabrda ko’p partiyaviylik va muqobillik asosida saylangan Ryespublika Oliy 

Majlisiga saylovlar dyemokratik rivojlanishning yangi bosqichga o’tganligidan dalolat byerdi. Oliy 

Majlisga 250 ta dyeputat saylanib, ularning 120 nafari viloyat dyeputatlari kyengashidan saylangan 

bo’lib, qolganlari har xil partiyalardan vakillar edi. 

Davlatni boshqarishning pryezidyentlik shakli mamlakat boshqaruv tizimini isloh qilishning 

boshlanishi bo’ldi. O’zbyekiston Ryespublikasi Pryezidyenti davlat hokimiyatining boshlig’i bo’lib, 

bir  vaqtning  o’zida  Vazirlar  Mahkamasining  Raisi  vazifasini  ham  bajaradi.  Pryezidyent  fuqarolar 

erkinligi  va  huquqlarini  himoya  qilish,  konstitusiya  va  O’zbyekiston  qonunlariga  rioya  qilishni 

kafolatlaydi. 

Vazirlar  Mahkamasi  ijro  etuvchi  hokimiyat  organi  bo’lib,  u  ijtimoiy,  iqtisodiy  va  madaniy 

jamiyatlardagi  vazirlarning  bajarilishini,  qonunlar,  Oliy  Majlis  qarorlari,  mamlakat  Pryezidyenti 

farmonlarining ijro etilishini ta’minlaydi. 

Ijro  etuvchi  hokimiyat  organlari  tizimi  ilgari  hokimiyatdan  tubdan  farq  qilib,  bu  tizim 

jamiyat hayotida muvofiqlashtiruvchilik vazifasini bajaradi. O’zbyekiston Ryespublikasida avval 28 

ta ittifoq va 17 ta ryespublika vazirliklari va komityetlar ish ko’rgan bo’lsa, endilikda ular o’rniga 

bozor iqtisodi tizimiga mos kyeladigan vazirliklar va qo’mitalar tashkil etilgan. 

Ryespublikada  hokimlar  boshqaruvining  joriy  etilishi  muhim  ahamiyatga  ega  bo’lib, 

viloyatlar,  shaharlar  va  tumanlarda  hokimliklar  joriy  etildi.  Hokimlikka  tajribali  va  malakali 

shaxslar  Pryezidyent  tomonidan  tasdiqlandi.  Xalq  dyeputatlari  Kyengashlari  hokimiyatni  vakillik 

organlariga bo’lib, ular davlat va fuqarolarning manfaatlarini ko’zlab o’z vazifalarini hal etadi. 

Mahalliy  o’z-o’zini  boshqarilish  organlarining  asosini  mahallalar  tashkil  etadi.  Aholini 

huquqiy, ijtimoiy va iqtisodiy qo’llab-quvvatlash, ijtimoiy jamg’armalar tashkil etish, turli xayriya 

tadbirlari  o’tkazishda  mahallaning  o’rni  juda  kattadir.  Undan  tashqari,  mahalla  yoshlarini 

vatanparvarlik  ruhida  tarbiyalash,  myehr-oqibatli  qilib  voyaga  yetkazishda  katta  ishlarni  amalga 

oshirmoqda.  Oqsoqollar  Kyengashiga  1998  yil  noyabr-dyekabr  oylarida  o’tgan  saylovlarda 

mahalliy organlarga  ko’pchiligi oliy ma’lumotli va ko’p tajribaga ega kadrlar ishga tortildi. Bular 

davlat organlari vazifalarini jamoat tashkilotlariga o’tkazish jarayonining faol qatnashchilaridir. 

Sud hokimiyati islohotlari. 

O’zbyekistonda  dyemokratik  jarayonlarni  chuqurlashtirishda  sud  hokimiyatini  shakllantirish 

muhim  ahamiyatga  ega.  SHuning  uchun  ham  mamlakatda  mustaqillik  yillarida  sud  islohotlarini 

izchillik bilan o’tkazishga alohida e’tibor byerildi. 

Oliy  Majlisning  1995  yil  fyevralda  bo’lib  o’tgan  birinchi,  1995  yil  dyekabrda  bo’lgan 

to’rtinchi  va  1996  yil  avgustda  bo’lgan  oltinchi  syessiyalarida  sud  hokimiyati  uchinchi  mustaqil 

hokimiyat tarmog’i ekanligi, odil sudlov tizimini shakllantirish va dyemokratiyalashtirish lozimligi 

ko’rsatildi. 

«Sud  islohotini  chuqurlashtirish  hokimiyatning  uchinchi,  mustaqil  va  qaram  bo’lmagan 

tarmog’i 

sifatida 

butun 

odil 


sudlov 

tizimini 

dyemokratlashtirish 

huquqiy 


davlatni 

mustahkamlashning  yana  bir  muhim  yo’nalishidir...  Sud  jazolovchi  organidan  oddiy  odamlarning 

huquqlari  va  manfaatlarini  himoya  qiluvchi  organlarga  aylanib,  haqiqatdan  ham  mustaqil  bo’lib 


 

444 


                                                                                                                                                                                        

qolishi lozim» - dyeb uqtirardi I.Karimov Oliy Majlisning VI syessiyasida. 

Sud  islohotini  jiddiy  ravishda  oshirishga,  fuqarolarning  huquq  va  erkinliklarini  himoya 

qilishga, 

xalq 

maslahatchilarining maqomini 

ko’tarishga 

yo’naltirildi. 

O’zbyekiston 

Ryespublikasining  sud  tizimi  byesh  yil  muddatga  saylanadigan  O’zbyekiston  Ryespublikasi 

Konstitusiyaviy,  Sudi  O’zbyekiston  Ryespublikasi  Oliy  Xo’jalik  Sudi,  Qoraqalpog’iston 

Ryespublikasi Oliy Sudi, Qoraqalpog’iston Ryespublikasining Xo’jalik Sudidan, Toshkyent shahar 

sudi, tuman, shahar xo’jalik sudlaridan iborat. 

Huquqiy dyemokratik insonparvar davlatni barpo etish va fuqarolik jamiyatini shakllantirish 

jarayonida  sud  hokimiyatida  yangi  tizim  –  huquq  tarmoqlarini  birlashtirishni  va  ular  o’rtasidagi 

munosabatni  uyg’unlashtirishni  ta’minlovchi  Konstitusiyaviy  Sud  yuzaga  kyeldi.  O’zbyekiston 

Ryespublikasi  Konstitusiyaviy  sudi  qonun  chiqaruvchi  va  ijro  etuvchi  hokimiyatning  hujjatlari, 

davlat  hokimiyati  mahalliy  organlari  qarorlarining,  O’zbyekiston  ryespublikasi  davlatlararo 

shartnomalari  va  boshqa  hujjatlarning  O’zbyekiston  Ryespublikasi  Konstitusiyasiga  qanchalik 

mosligiga  doir  ishlarni  ko’radi  va  aniqlaydi.  O’zbyekiston  Konstitusiyaviy  sudining  vujudga 

kyelishi dyemokratik davlat uchun ulkan voqyeadir. 

O’zbyekiston  Konstitusiyasi  sud  hokimiyatining  mustaqilligini  mustahkamlash,  odil 

sudlovni amalga oshirishda kyeng imkoniyatlar ochdi. Konstitusiyaning ko’pgina moddalarida sud 

hokimiyatining  asoslari  aniq  byelgilanib,  sud  hokimiyati  va  sud’yalarning  mustaqilligi 

mustahkamlanadi. SHunga ko’ra, sud hokimiyati va sud’yalar faqat qonungagina bo’ysunadilar. Bu 

qoida Konstitusiyada qator kafolatlar bilan himoyalangan. 

Mustaqil  sud  hokimiyatini  amalga  oshirishi  myexanizmni  tartibga  soluvchi  va  sud’yalarni 

saylash,  tayinlash  hamda  ularni  vazifalaridan  ozod  qilish  tartibi,  sud  ishlarini  ko’rishda 

aralashganlik  uchun  javobgarlik  va  hokazolarning  asosiy  kafolati  hisoblangan  «Sudlar 

to’g’risida»gi  Qonun  1993  yil  2  syentyabrda  Oliy  Kyengashning  XIII  syessiyasida  qabul  qilindi. 

1992 yil 10 dyekabrda Oliy Kyengashning XI syessiyasida qabul qilingan «Prokratura to’risida»gi 

Qonun  esa  Prokraturaning  sud  bilan  butunlay  yangi  sharoit  va  talablar  doirasida  o’zaro 

munosabatlarni  byelgilab  byerdi.  YAngi  Jinoyat  –  Ijroiya  va  Fuqarolik  to’g’risidagi  kodyekslar 

qabul  qilinib,  ularda  sud  mustaqilligi  tamoyillari,  taraflarning  tyengligi,  Sud  ishlarini  yuritishda 

tortishuv va odil sudlovning boshqa dyemokratik mye’yorlari mustahkamlanadi. 

Ma’lumki,  davlat  va  jamiyatning  obro’sini  o’sha  davlatda  mavjud  bo’lgan  sud  va 

sud’yalarning qonun talablariga og’ishmasdan amal qilishlariga, qabul qilingan har qanday qarorlari 

qonun  mye’yorlariga  bog’liq.  Darhaqiqat  yaxshi  qonunlar  bo’lsa-yu,  sud  tizimi  ishlovchilar  uning 

talablariga mos qaror qabul qilmasa, sud tizimining obro’siga putur yetkazadi. Bu davlat va jamiyat 

obro’siga ham rahna soladi. 

Sud fuqarolar ko’z oldida ularning haq-huquqlarini va manfaatlarini himoya qiluvchi organ 

sud sifatida gavdalanishi shart. Sud hokimiyatining obro’sini ko’tarish, uning xolisligini ta’minlash 

har  bir  sud’yadan  katta  mas’uliyat,  jasorat  bilim,  tajriba  orttirishini,  pokli  va  adolatni  barcha 

narsalardan ustun qo’yishini, davlat va xalqqa sodiq bo’lishni taqozo etadi. SHuning uchun ham sud 

va sud’yalarning  boshqa tarmoqlaridan  haqiqiy  mustaqilligini, sud qarorlarini qabul  qilishda  faqat 

qonunga  bo’ysunishni,  sudning  hammabop,  himoya  doirasini  kyengaytirishni  ta’minlaydigan 

tadbirlar ko’rilmoqda. 

Sud – huquq sohasida: 

«Sud  –  huquq  sohasiga  daxldor  islohotlarni  chuqurlashtirish  masalalariga  alohida 

to’xtalmoqchimiz», - dyedi Islom Karimov o’zining «O’zbyekiston XXI asrga intilmoqda» dyegan 

risolasida. 

Biz advokatura tizimini kuchaytirish va uning chinakam mustaqilligini ta’minlash, ularning 

vakolatlari  va  maqomini  prokuratura  maqomiga  tyenglashtirish  uchun  qonunchilik  sohasida  ham, 

amaliy ishlar sohasida ham ko’pgina chora-tadbirlar ko’rmoqdamiz.  

Har qanday sud jarayonida, jinoiy ish ko’rilayotgan bo’lsa ham fuqarolik ishi ko’rilayotgan 

bo’lsa ham bir tomonda ayblovchi, ikkinchi tomonida tyeng huquq bilan himoyachi so’zga chiqadi.  

Faqat  qonunga  bo’ysinuvchi  sud,  sud’yalar  esa  qonuniy  huquqlarga,  o’z  vijdoniga  amal 

qilib, ayblovchi va himoya qiluvchi tomonlarning fikrlarini xolisona hisobga olish asosida mustaqil 

ravishda adolatli qonuniy hukm chiqaradi.  

445 


                                                                                                                                                                                        

Bundan  xulosa  qilib  aytish  kyerakki,  sud  tizimini  isloh  qilish,  avvalo,  hukm  chiqaruvchi 

sud’yalarning chinakam mustaqilligini ta’minlash kyerak. 

Faqat  shunday  qilganda  hozir  sudni  jazolovchi  organ  dyeb  biladigan  odam  sudga  o’z 

huquqlari  va  erkinliklarini,  manfaatlarini  himoya  qilish  lozim  bo’lgan  organ  sifatida  murojat 

qiladigan  bo’ladi.  Ana  shundagina  sud  hokimiyatining  haqiqiy  mustaqil  uchinchi  tarmog’iga 

aylanadi», - dyedi I.Karimov. 

Bu boradagi muammolarni hal qilish uchun sud-huquqiy tizimini isloh qilish bo’yicha takliflar 

P chaqiriq Oliy Majlisning birinchi syessiyasida ko’rib chiqildi va quyidagi xulosalarga kyelindi: 

Birinchidan,  huquqiy  davlatning  mazmun-mohiyatini  byelgilaydigan  amaldagi  kodyekslar, 

qonunlar,  mye’yoriy  hujjatlarni  tanqidiy  baholagan  holda  huquqiy  davlatni  shakllantirish  borasida 

birinchi  galda  qabul  qilishimiz  zarur  bo’lgan  yangi  qonun  va  mye’yoriy  hujjatlarni  aniqlab 

olishimiz kyerak. 

Ikkinchidan, davlat va jamiyat qurilishi va boshqaruvning barcha bo’g’inlarida qabul qilingan 

qonun  va  mye’yoriy  hujjatlarning  so’zsiz  bajarilishini  ta’minlovchi  tizim  yaratish  uchun  zarur 

chora-tadbirlarni ko’rishimiz lozim. Bu, birinchi navbatda qonunni himoya qiluvchi va uning ijrosi 

nazoratini ta’minlovchi organlarga taaluqlidir. YA’ni  huquq-tartibot organlarining o’zi qonunlarga 

so’zsiz rioya qilishini ta’minlashimiz lozim. 

Uchinchidan,  hokimiyatning  to’laqonli  mustaqil  tarmog’i  sifatida  sudlarning  faqat  qonunga 

bo’ysunishini ta’minlash maqsadida sud tizimini isloh etish kyerak. 

Sud  jarayonida  ayblov  va  himoyaning  amalda  tyengligi  ta’minlanmog’i  va  buning  uchun 

advokatura idoralarining  mavqyeini ko’tarish darkor. Sud islohotini o’tkazish  jarayonida  jinoiy  va 

fuqarolik ishlarini ko’ruvchi sudlarning ixtisoslashuvini amalga oshirish va bu masalalarni tashkiliy 

jihatdan hal qilish zarur. 

Bu, albatta, odil  sudlovni  amalga oshirish  sifati  va tyezkorligini, eng  muhimi, qabul qilingan 

sud qarorlarining adolatli bo’lishini ta’minlaydi. 

Oliy Majlis syessiyasida so’zga chiqib I. Karimov bunday dyedi. 

Biz  bugun  mustaqil  taraqqiyot  yillarida  to’plagan  tajribalarimizga  tayanib,  hayotimizni 

yangilash va isloh qilish yo’lida davlat va jamiyat qurilishining eng asosiy maqsad va vazifalarini, 

oldimizda turgan birinchi galda muhim masalalarni aniqlab olmog’imiz kyerak. 

Bu  —  siz  bilan  bizning  odamlar  o’z  takdirini,  mamlakat  istiqbolini,  yurt  farovonligi  va 

osoyishtaligini,  har  bir  xonadon  va  butun  mintaqamizdagi  tinchlik  va  barqarorlikni  saqlash  va 

mustahkamlash vazifasini ishonib topshirgan xalq vakillarining muqaddas burchidir. 

Bizning  bosh  stratyegik  maqsadimiz  qat’iy  va  o’zgarmas  bo’lib,  bozor  iqtisodiyotiga 

asoslangan  erkin  dyemokratik  davlat  barpo  etish,  fuqarolik  jamiyatining  mustahkam  poydyevorini 

shakllantirishdan  iborat.  Buni  lo’nda  qilib  aytganda,  rivojlangan  davlatning  tajriba  va  taraqqiyot 

modyellaridan  ko’r-ko’rona  nusxa  ko’chirilmagan  holda,  ularga  xos  yuksak  hayot  darajasi  va 

sifatiga erishish. 

Mamlakatimizda  millati,  tili  va  dinidan  qat’iy  nazar,  har  bir  insonning  barcha  huquq,  va 

erkinliklari kafolatlanadigan, farovon turmush tarzi ta’minlanadigan dyemokratik rivojlanish yo’lini 

izchil  davom  ettirish  dyemakdir.  SHu  bilan  birga  biz  xalqimizning  asriy  olijanob  an’analariga, 

muqaddas dinimizning insonparvarlik mohiyatiga, milliy qadriyatlarimizga doimo sodiq qolishimiz 

dyemakdir. 

Tabiiy savol tug’iladi: bu ulug’vor maqsadlarga, orzu-niyatlarga erishish uchun jamiyatimizni 

yangilash  va  isloh  etishning  hozirgi  yangi  boskichida  biz  o’z  oldimizga  qanday  vazifalarni 

qo’yishimiz kyerak? Qaysi masalalar davlat, ijtimoiy tuzilmalar va mahalliy hokimlik idoralarining 

diqqat markazida turmog’i, parlamyentimiz qonunchilik faoliyatining asosini tashkil etmog’i lozim? 

Ijtimoiy 

hayotimizning 

barcha 


sohalarini 

dyemokratlashtirish 

jarayonini 

yanada 


chuqurlashtirish, yangi ma’no-mazmun bilan boyitish, uning izchilligi va samarasini ta’minlash — 

mamlakatimizda amalga oshirilayotgan siyosiy islohotlarning mazkur  bosqichda oldimizda turgan 

eng dolzarb vazifadir. Bu borada quyidagi muhim masalalarga ahamiyat byerishimiz zarur. 

Birinchidan, mamlakatimiz siyosiy hayotining barcha sohalarini, davlat va jamiyat qurilishini 

erkinlashtirish.  Bu  jarayonda,  avvalo,  fuqarolarning  siyosiy,  iqtisodiy  faoliyatini  kuchaytirish  va 

insonning  o’z  qobiliyatini  to’la  ro’yobga  chiqarish  uchun  tyegishli  shart-sharoit  yaratish  lozim.  

446 


                                                                                                                                                                                        

Bunda odamlarning o’z hohish  irodasini  erkin  ifoda etish, o’z  manfaatlarini ro’yobga chiqarish  va 

himoya etish huquqini rivojlantirishni amalda namoyon etish alohida ahamiyat kasb etadi. 

Jamiyatimizda mavjud bo’lgan turli manfaatlar, qarama-qarshi kuchlar va harakatlar o’rtasida 

muvozanatni  ta’minlaydigan  samarali  myexanizmni  shakllantirsak,  hayotimizning  barqaror  va 

mustahkam taraqqiyotini mukammal kafolatlagan bo’lar edik. 

Ikkinchidan,  shunga  erishish  kyerakki,  mamlakatimiz  siyosiy  hayotida  haqiqiy  ma’nodagi 

ko’ppartiyaviylik muhiti qaror topishi darkor. Har bir partiya  muayyan ijtimoiy qatlamga tayangan 

holda ana shu toifa manfaatlarining himoyachisi sifatida o’zining aniq va ravshan harakat dasturiga 

ega bo’lishi kyerak. Unda har qaysi partiyaning maqsad va vazifalari, jamiyat taraqqiyoti borasidagi 

muqobil takliflari o’z ifodasini topishi lozim. 

Uchinchidan,  nodavlat  tuzilmalar  hukumatga  qarashli  bo’lmagan  va  jamoat  tashkilotlarining, 

fuqarolarining  o’zini  o’zi  boshqarish  organlarining  faoliyatini  yanada  mustahkamlash  va 

rivojlantirish. SHuni alohida ta’kidlash  kyerakki, nodavlat va  jamoat tashkilotlarining rivojlangan 

tizimi jamiyatda manfaatlar uyg’unligini qaror toptirish va mustahkamlashga  xizmat qilishi lozim. 

Odamlarning  siyosiy  ongi,  siyosiy  madaniyati,  siyosiy  faolligi  yuksalib  borgan  sari,  davlat 

vazifalarini  nodavlat  tuzilmalar  va  fuqarolarning  o’zini    o’zi  boshqarish  organlariga  bosqichma-

bosqich  o’tkazib  byerishi  zarur.  Bu  borada o’zini  o’zi  boshqaradigan  idoralarning,  mahallalarning 

nufuzini va mavqyeini oshirish, ularga ko’proq, huquqlar byerish katta ahamiyat kasb etadi. 

To’rtinchidan,  jamiyatda  fikrlar  xilma-xilligi  va  qarashlar  rang-  barangligi,  ularning  erkin 

ifoda  etilish  sharoitini  ta’minlash.  Bunda  ommaviy  axborot  vositalari  jamiyatimizda  haqiqiy 

to’rtinchi  hokimiyatga  aylanishi,  fuqarolarning  siyosiy  huquq  va  erkinliklarini  ruyobga  chiqarish 

kyerak. 

Byeshinchidan, inson huquqlari va erkinliklari odamlarimiz ongida dyemokratik qadriyatlarni 

yanada  mustahkamlash  va  rivojlantirish.  O’z  haq  huquqini  taniydigan,  o’z  kuchi  va  qobiliyatiga 

tayanib  yashaydigan,  atrofida  ro’y  byerayotgan  voqyea-xodisalarga  mustaqil  munosabatda 

bo’ladigan,  shu  bilan  birga  o’z  shaxsiy  manfaatlarini  mamlakat  va  xalq  manfaatlari  bilan  uyg’un 

holda ko’radigan erkin shaxsni shakllantirish uchun barcha zarur shart- sharoitlarni yaratish darkor. 

4- masala: 

Birinchidan,  hokimiyat  tizimlari  bo’linishining  konstitusion  prinsipiga  amal  qilinishini 

ta’minlash,  qonun  chiqaruvchi  hokimiyat  Oliy  Majlis  va  joylardagi  vakillik  organlari  bo’lgan 

viloyat, shahar va tuman kyengashlarining konstitusiya  hamda qonunlarda ularga byerilgan vakolat 

va  nazorat  vazifalarining  so’zsiz  amalga  oshirilishiga  erishmoq  zarur.  Sud  hokimiyatining 

mustaqilligini va faqat qonunga bo’ysunishini ta’minlash darkor. 

Davlat  qurilishi  muammolari  haqida  gapirar  ekanmiz,  shuni  yaxshi  anglab  olishimiz  lozim: 

davlatning  kuch  qudrati  boshqaruvning  barcha  vakolatlarini  o’z  zimmasiga  olishi  hamda  davlat 

idorasining  hukm  va  tazyiq  o’tkazuvchi  organ  sifatidagi  vazifalarini  kuchaytirish  bilan 

byelgilanmaydi. 

Davlatning kuch-qudrati avvalo, dyemokratik institutlarning mustaqil faoliyat ko’rsatish uchun 

shart-sharoit  yaratish,  fuqarolar  va  jamiyatning  barcha  siyosiy,  ijtimoiy  salohiyatini  ro’yobga 

chiqarish  tadbirkorlik  va  iqtisodiy  tashabbuslar  erkinligi  uchun  zarur  imkoniyatlarni  tashkil  etib 

byerish  qobiliyati  bilan  o’lchanadi.  Ikkinchidan,  ma’muriy  sohada  amalga  oshirilayotgan 

islohotlarning samaradorligini kuchaytirish. Bugungi kunda mamlakatimizda ma’muriy bo’linish va 

hokimiyat  tuzilmalari  boshqaruvining  yetarli  darajada  ixcham  tizimi  ishlab  chiqildi.  Ularning 

yuqoridan quyiga va o’zaro munosabatlari tartibi byelgilanadi. 

Erkin  tadbirkorlikni  rivojlantirish  yo’lidagi  dyemokratik  va  bozor  islohotlarini  amalga 

oshirishga  to’siq-g’ov  bo’lib  turgan  boshqaruvning  ko’pgina  ortiqcha  ma’muriy  va  byurokratik 

bo’g’inlari, davlat va idora tuzilmalari o’zgartirildi. 

SHu  bilan  birga,  markazda  va  joylarda  amaldagi  har  bir  bo’g’in  o’z  vazifasi,  vakolatlari  va 

mas’uliyatini  yaxshi  chuqur  anglaydigan,  uni  yuqori  malaka  bilan  bajaradigan  yaxlit  samarali 

myexanizm sifatida faoliyat ko’rsata olmayotganini ham tan olish kyerak. 

Bu  boshqaruv  bo’g’inlari  ijtimoiy  taraqqiyot  va  fuqarolar  manfaatlarini  himoya  qilish 

masalalarini, iqtisodiyot va tadbirkorlikni rivojlantirishning eng dolzarb va istiqbolli muammolarini 

hal etish o’rniga ko’pincha kyeraksiz nazorat va buyruqbozlik bilan shug’ullanmoqda.  

447 


                                                                                                                                                                                        

Ma’muriy  buyruqbozlik  tizimi  sharoitida  suyagi  qotgan  ijrochilar  qaror  qabul  qilishda 

mustaqil, mas’uliyatni zimmasiga olgan holda faoliyat va tashabbus ko’rsata olmayapti. Biz davlat 

tuzilmalari  va  huquqni  muhofaza  qilish  idoralaridagi  noxush  holatlar,  aholi  ko’z  o’ngida 

hokimiyatni obro’sizlantirayotgan poraxo’rlik, ta’magirlik va korrupsiya ko’rinishlari bilan bundan 

buyon aslo murosa qila olmaymiz. 

Bunga  qarshi  butun  jamiyat  bilan  birgalikda  kyeskin  kurashmog’imiz  darkor.  Bu  yerda  gap 

mamlakatimizda  dyemokratiya  tamoyillariga  asoslangan,  avvalo  amaldagi  Konstitusiya  va 

qonunlarga  muvofiq  faoliyat  yuritadigan  hyech  qanday  mansabdorlar,  hatto  eng  ko’zga 

ko’rinadigan vazifada o’tirgan shaxslarning ham subyektiv xohish-istagiga qaram bo’lmasdan, ishni 

barqaror va faol tashkil qila oladigan o’z mohiyatiga ko’ra jamiyatimizning olg’a siljishiga halaqit 

byerayotgan barcha illat va eski asoratlarni samarali tizimini vujudga kyeltirish haqida bormoqda. 

SHu  bilan  birga  bu  tizim  inqilobiy  ur-yiqitlarsiz  umuminsoniy  va  milliy  taraqqiyot 

qadriyatlariga tayangan holda faoliyat ko’rsatish darkor. 

Uchinchidan, ana shu tamoyillaridan kyelib chiqib, biz kadrlarni tanlash, joy-joyiga qo’yish va 

yangilash  tizimini  takomillashtirishimiz  zarur.  Bunda  muayyan  lavozimga  munosib  nomzodlar 

orasida  eng  munosibini  tanlash  yo’lidan  borishimiz  kyerak.  Buning  uchun  birinchi  navbatda, 

istye’dodli,  izlanuvchan,  zamonaviy  bilimga  ega,  Vatanga,  ona  zaminimizga  sadoqatli  yoshlarga 

so’zda emas, amalda kyeng yo’l ochib byerishimiz shart. 

Bu  masala  barcha  zamonlarda  ham  hyech  qachon  osonlikcha  hal  bo’lgan  emas.  Odatda 

bunday  paytlarda  subyektivizm  mansabdorlik,  mahalliychilik,  urug’-aymoqchilik,  qarindosh 

urug’chilik  aloqalari  va  boshqa  illatlarda  namoyon  bo’ladi.  Afsuski,  bu  muammoni  hal  etishning 

tayyor  yo’l-yo’riqlarini  topish  qiyin.  SHuning  uchun  kadrlar  tanlashning  obyektiv  tarzda 

ishlanadigan  tizimini  shakllantirish  yo’lida  kyeng  jamoatchilik  bilan  birgalikda  ko’p  ishlashimiz 

kyerak dyedi. 

2.  O’zbyekiston  dyemokratik  islohotlarini  amalga  oshirar  ekan,  fuqarolik  jamiyatni  qurishga 

intilmoqda.  Buning  ma’nosi  shuki,  boshqaruvning  turli  xil  vazifalari  byevosita  xalqqa 

topshirilmoqda, o’zini-o’zi boshqarish organi rivojlanib boradi - dyemakdir, dyedi I.A. Karimov. 

Dyemokratik,  huquqiy  davlat  rivojining  mantig’i,  ichki  qonuniyatlari  davlat  hokimiyati 

organlari  va  boshqaruvning  siyosiy  partiyalar  va  jamiyat  birlashmalari  —  kasaba  uyushmalari, 

faxriylar,  yoshlar,  xotin-qizlar  tashkilotlari,  ijtimoiy  va  ijodiy  jamg’armalar,  fuqarolarning  boshi 

ko’ngilli birlashmalari bilan har tomonlama yaqin aloqalari va hamkorligini taqozo etadi. 

Boshqa so’z bilan aytganda, haqiqiy dyemokratiya fuqarolarining Pryezidyent va jamiyatning 

vakillik  organlariga  saylovlarda  qatnashishidangina  iborat  bo’lmay,  balki  ularning  mamlakatda 

siyosiy,  ijtimoiy-iqtisodiy  va  ma’naviy  jarayonlarining  borishiga,  davlat  va  jamiyatning  barcha 

ishlari  boshqaruviga  byevosita,  shuningdyek  jamiyat  birlashmalarining  faoliyatida  ishtirok  etish 

opqali har ko’pi ta’sir o’tkazishini ham bildiradi. 

CHinakam  dyemokratik,  huquqiy  davlat  o’zaro  yaqin  aloqada  bo’lgan  va  bir-biri  bilan 

chambarchas bog’liq ikki qismdir: davlat hokimiyati organlari va boshqaruvi hamda fuqarolarning 

turli yo’llar manfaatlarini o’zida ifodalagan mustaqil siyosiy partiyalar va jamoat birlashmalaridan 

iborat. Bu nodavlat qismni shuning uchun ham fuqarolik jamiyati dyeb aytiladi. 

Mustaqillikka erishgunga qadar biz yashagan totalitar davlatda fuqarolik jamiyati yo’q edi va 

bo’lishi  mumkin  ham  emasdi.  Bir  partiyaning  mutloq  xukmronligi,  ijtimoiy  institutlarning  to’la 

davlatlashtirilishi  va  hatto kasaba uyushmalari  va  yoshlar  birlashmalari  ham partiya  va davlatning 

qo’lida faqatgina «jilov» sifatida foydalanilgan sharoitda to’g’ri ma’nodagi fuqarolik jamiyati yo’q 

edi. 


Dyemokratiya  va  bozor  islohotlarining  chuqurlashuvi  bilan  fuqarolarning  ijtimoiy 

tashabbuskorligi, fuqarolik jamiyat qayta tiklanmoqda va tobora katta ahamiyat kasb etmoqda. 

«Fuqarolik jamiyati» va «jamiyat» tushunchalari aynan bir narsa emas. Jamiyat — bu kishilar 

umumiyligi, davlatning butun byelgilarini ham o’z ichiga oladigan birligi. Fuqarolik jamiyati — bu 

jamiyatning bir qismi, hokimiyatning davlat organlari va boshqaruvidan tashqari qismi. 

Fuqarolik  jamiyati davlatning vujudga kyelishi  bilan  yuzaga kyeladi  va shakllanadi,  mavqyei 

uning  dyemokratiklik  darajasiga  muvofiq  byelgilanadi.  Fuqarolik  jamiyati  va  davlatning  o’zaro 

aloqalari  obyektiv  muqarrar.  Davlat  hokimiyati  tizimi  va  faoliyatida  dyemokratik  tamoyillari  va  

448 


                                                                                                                                                                                        

mye’yorlari  qanchalik  to’la  va  chuqur  mujassam  bo’lsa,  fuqarolik  jamiyatining  faoliyati  ham 

shunchalik  kyeng,  uning  davlat  bilan  aloqalari  xilma-xil  bo’ladi.  Agar  davlat  yaqin  o’tmishda 

bo’lganidyek,  fuqarolik  jamiyati  manfaatlaridan  uzilib  qolsa,  unda  u  muqarrar  ravishda  inqirozga 

uchraydi, o’zining tabiiy-tarixiy, ijtimoiy vazifasidan maxrum bo’ladi. 

Biz uchun  fuqarolik  jamiyati  ijtimoiy  makon. Bu makonda qonun ustivor bo’lib, u insonning 

o’z-o’zini  kamol  toptirishga  monyelik  qilmaydi,  aksincha  yordam  byeradi.  SHaxs  manfaatlari, 

uning  huquq,  va  erkinliklari  to’la  darajada  ro’yobga  chiqishiga  ko’maklashadi...  SHuning 

barobarida barcha odamlar qonunlarga so’zsiz rioya qilishlari shart. 

Xo’sh, O’zbyekiston dyemokratiyaning qaysi yo’nalishidan bormoqda? Huquqiy dyemokratik 

davlatni  barpo  etish,  fuqarolik  jamiyatini  vujudga  kyeltirish  oliy  maqsad  ekan,  unga  erishishning 

yagona  yo’li  dyemokratiyani  chuqurlashtirishdir.  Ayni  paytda  O’zbyekistonda  davlatchilikning  bu 

jihatiga qanday qaralmoqda? 

Birinchidan,  dyemokratik  jamiyat  barpo  etishning  xalqaro  tamoyillari,  dunyo  hamjamiyati 

e’tirof etgan yo’riqlari mavjud. Bu byevosita fuqarolikning o’z xohish — irodasini erkin ifodalash 

huquqiga egaligi, ozchilikning ko’pchilikka bo’ysunishi, barcha fuqarolarning millati, elati, ijtimoiy 

kyelib chiqishi va diniy e’tiqodlaridan qat’iy nazar, tyeng huquqligi, davlat va jamiyat boshqaruvida 

qonun  ustivorligi,  saylov  va  saylanish  huquqi  va  boshqalardir.  Bular  qariyb  barcha  mamlakatlar 

konstitusiyalarida  qat’iy  byelgilab  qo’yilgan  tartib  qoidalardir.  Biroq,  ma’lum  bir  mamlakatda 

dyemokratiyani  joriy  etishda  faqat  shuning  o’zi  kifoya  qiladimi?  Faqat  shuning  o’zi  barcha  aholi 

extiyojlarini  ma’naviy-  ruhiy  olamini  qamrab  ola  oladimi?  Yo’q!  CHunki,  har  bir  xalqning  o’z 

turmush  va  tafakkur  tarzi,  tarixiy  an’analari,  hayotga  munosabati  va  boshqa  jihatlaridan  kyelib 

chiqib,  dyemokratiyaga  yondoshish  usuli  bor.  SHu  ma’noda  Pryezidyentimiz:  SHarqda 

dyemokratik jarayonlarning qadimdan shakllangan o’ziga xos va o’ziga mos xususiyatlari bor. Buni 

aslo  nazardan  qochirib  bo’lmaydi.  YA’ni  sharqda  dyemokratik  jarayonlar  uzviy  ravishda  va  asta-

syekin taraqqiy topadi. Bu sohada  inqilobiy o’zgarishlar  yasashga, urinishlar g’oyat  noxush,  hatto 

fojiali  natijalarga  olib  kyeladi.  Inqilobni  g’arb  olimlari  ham  «ijtimoiy  taraqqiyotning  ibtidoiy  va 

yovvoyi  shakli»  dyeb  ataganlar.  Tabiiyki,  bunday  yo’l  bizga  aslo  to’g’ri  kyelmaydi,  —  dyeganda 

dyemokratiyani joriy etishning yurtimizda o’zbyekona tamoyillari shakllanayotganini ko’rsatadi. 

Ikkinchidan,  O’zbyekiston  mustaqillikka  erishgach  bir  qator  mamlakatlar  jumladan,  Turkiya, 

Olmoniya,  Angliya,  Fransiya  va  boshqa  davlatlarning  dyemokratik  taraqqiyot  yo’llari  bilan 

yaqindan  tanishdi.  Bu  mamlakatlarda  dyemokratiyaning  ibratli  va  o’rganishga  arzirli  tajribalari 

mavjud.  Biroq,  O’zbyekiston  Pryezidyenti  bu  masalada  o’zining  munosabatini  aniq  va  ravshan 

bayon  etdi.  Har  bir  millat  o’z  milliy  ruhiyatidan  kyelib  chiqib  bu  masalaga  yondoshishi  zarur. 

Ayniqsa,  o’zbyeklar  singari  juda  qadimiy  millat  va  juda  boy  an’analarga  ega  xalq  ehtiyojlarini 

hisobga olmaslik og’ir natijalarga olib kyelishi mumkinligini uqtirdi va «odamlarning tafakkuri va 

ijtimoiy  saviyasi  bilan  dyemokratik  o’zgarishlar  darajasi  va  sur’atlari  bir-biriga  qanchalik 

mutanosib bo’lishiga bog’liq ekanligini ko’rsatdi.  

Tarixiy tajriba shundan dalolat byeradiki, dyemokratik jarayonlarni chyetdan nusxa olib ko’r-

ko’rona ko’chirish  aslo samara  byermaydi, aksincha  xatarli oqibatlarga olib kyelishi  mumkinligini 

I.A. Karimov ko’rsatdi. 

Uchinchidan,  hurriyatga  munosabatda  ham  boshqalardan  andoza  olish,  mamlakat  tub  aholisi 

ruhiyatini  hisobga  olmaslik  rahbarni  ham,  aholini  ham,  butun  mamlakatni  ham  boshi  byerk 

ko’chaga  kiritib  qo’yadi.  G’arb  dyemokratiyasini  SHarq  mamlakatlarida  ko’r-ko’rona  joriy  etish 

mumkin  emas.  Unga  taqlid  qilish  kutilmagan  fojialarga  olib  kyelishi  mumkin.  Buning  achchiq 

natijalarini  Tojikiston  misolida  ko’rayapmiz,  erkinlik  niqobidagi  bosh-boshdoqlikka  yo’l  byerish 

davlat  va  boshqaruv  apparatlarining  byehad  kuchsizlanishi  va  bo’shashib  kyetishi,  hokimiyat 

jilovining  o’z  holiga  tashlab  qo’yilishi  ming-minglab  xonadonlar  boshiga  kulfat  kyeltiradi.  G’arb 

dyemokratiyasida  ochiqdan-ochiq  munosabat,  SHarq  dyemokratiyasida  esa  aksincha,  andishalik. 

G’arbda ota-onasini  syensirash, SHarkda esa o’zidan kattalarga, rahbarga hurmat bilan qarash, aql 

bilan  ish  to’tish  an’analari  mavjud.  Dyemak,  Mag’ribdagi  turmush  tarzini  zo’rlab  Mashriqqa 

tiqishtirish, Mashriq hayotini Mag’ribga ko’chirish mumkin emas. 

Ayrimlar  O’zbyekistonni  Amyerika  Qo’shma  SHtatlari,  Olmoniya,  Fransiya,  Angliya  va 

boshqa  bir  qator  mamlakatlardagi  ahvol  bilan  solishtiradilar.  Bu  unchalik  to’g’ri  mulohaza  emas.  

449 


                                                                                                                                                                                        

Birinchidan,  mazkur  mamlakatlarda  chinakam  risoladagidyek  dyemokratiya  mavjudligiga  hyech 

kim  kafolat  byermaydi.  Sababi,  hayot  borki,  qaysidir  darajada  «tartibbuzarlik»  sodir  bo’ladi. 

Insonning  tabiati  shunday.  Bunday  holat  fuqaro  va  davlat  o’rtasidagi  munosabatlarda  ham, 

fuqarolarning  o’zaro  munosabatlarida  ham  yuz  byermoqda.  Qolavyersa,  bu  mamlakatlarda  inson 

huquqlari  davlat  va  fuqaro  o’rtasidagi  munosabatlar  borasida  to’plangan  tajribalar,  amalga 

oshirilgan  ishlar  ikki  yuz  va  undan  ortiq  yillar  mahsuli  ekanligi  hammaga  ayon.  Mustaqil 

O’zbyekistondan tarixan juda qisqa vaqt ichida G’arb davlatlaridagidyek kyeng miqyosli tadbirlarni 

amalga  oshirishni  talab  etish  aqlga  sig’maydi.  Odamlar  dunyoqarashi,  fikrlash  tarzi  va  onglilik 

darajasini bir kun yo bir yilda o’zgartirish sira mumkin emas. 

Biroq,  mazkur  rivojlangan  mamlakatlarga  nisbatan  O’zbyekistonda  huquqiy  dyemokratik 

davlatni vujudga kyeltirish jarayoni ancha tyez  shiddatliroq tarzda bormoqda. 

III. Ma’lumki, dyemokratik tartibot siyosiy hokimiyatni amalga oshirishning kyeng tarqalgan 

zamonaviy 

shaklidir. 

Unda 


dyemokratiya 

institutlari, 

siyosiy 

erkinliklar 

bo’lishiga, 

myehnatkashlarning turli tashkilotlar atrofida birlashishiga imkon byeriladi. 

SHuning  uchun  ham  O’zbyekiston  Parlamyenti  fuqarolarning  huquq  va  erkinliklarini 

ta’minlash  maqsadida  mamlakatda  avvalo  ko’ppartiyaviylik,  oshkoralikni  fuqarolarning  jamoat 

tashkilotlari orqali huquqlarini ta’minlashga qaratilgan muhim  qonunlar qabul qildi. 

Oliy Majlisning 1996 yil dyekabrda bo’lgan VII syessiyasida «Siyosiy partiyalar to’g’risida»gi 

qonun  umumxalq  muhokamasidan  so’ng  qabul  qilindi.  Siyosiy  partiyalarning  vujudga  kyelishi  va 

ularning  faoliyati  dyemokratik  jamiyat  uchun  zarur  bo’lgan  siyosiy  muxolifatni  shakllantiradi. 

SHuni yaxshi uqib olishimiz kyerak, — dyegan edi I.A. Karimov Oliy Majlisning VI syessiyasida 

so’zlagan  nutqida,  -  jamiyatimiz  tuzilmalarida  muvozanatni  saqlaydigan,  kuchli  ommaviy,  jamoat 

birlashmalari  bo’lmas  ekan,  davlat  hokimiyatining  barcha  bo’g’inlarida  o’zboshimchalik, 

volyuntarizm,  adtoritar  tafakkur  va  boshqaruv  apparatining  korrupsiyasi  singari  illatlar 

bo’lmasligiga jiddiy kafolat ham bo’lmaydi. 

Jumladan,  qonunda:  «Siyosiy  partiya  —  qarashlari,  qiziqishlari  va  maksadlari  mushtarakligi 

asosida  tuzilgan,  jamiyat  muayyan  qismining  davlat  hokimiyatini  shakllantirishdan  iborat  siyosiy 

irodasini ruyobga chiqarishga intiluvchi hamda o’z vakillari orqali davlat va jamoat ishlarini idora 

etishda qatnashuvchi O’zbyekiston fuqarolarining ko’ngilli birlashmasi, — dyeyiladi. 

Bugungi  kunda  ryespublikada  aholining  turli  toifalarini  birlashtirgan  4  ta  siyosiy  partiya  va 

«Xalq birligi» (1995) jamoatchilik harakati faoliyat ko’rsata boshlayapti. 

1)  Jumladan,  O’zbyekiston  Xalq  dyemokratik  partiyasi  (XDP)  O’zbyekiston  mustaqilligi 

yillarida  shakllandi.  Bu  partiya  1991  yil  1  noyabrda  Toshkyentda  bo’lib  o’tgan  ta’sis  qurultoyida 

tuzilgan.  Ushbu  qurultoyda  uning  dasturi,  nizomi  qabul  qilindi.  XDP  O’zbyekiston  Ryespublikasi 

Adliya vazirligida 1991 yil 15 noyabrda ro’yxatga olingan. XDP o’z dasturida mamlakatda adolatli 

jamiyat  qurish,  uning  siyosiy  va  iqtisodiy  mustaqilligini  mustahkamlash,  O’zbyekiston  xalqlari 

o’rtasida tinchlik, osoyishtalik, fuqarolar totuvligini ta’minlash, har bir myehnatkashning moddiy va 

ma’naviy  turmushini  yaxshilash,  fuqarolarning  tyeng  konstitusiyaviy  haq-huquqlarini  himoya 

qilishni o’z oldiga maqsad qilib qo’ygan. O’zbyekiston XDPsining oliy organi-qurultoyi 5 yilda bir 

marta chaqiriladi. Unda partiyaning rahbar organlari saylanadi. 

O’zbyekiston XDP parlamyent partiyasidir. O’z a’zolaridan Oliy Majlis va mahalliy hokimiyat 

organlariga  saylovlar  paytida  nomzodlar  ko’rsatib  davlat  hokimiyati  organlarining  barcha 

bo’g’inlarida  ishtirok  etadi.  O’zbyekiston  Ryespublikasi  Oliy  Majlisining  1995  yil  24  fyevraldagi 

qarori bilan partiyaning 69 kishidan iborat Oliy Majlis dyeputatlari fraksiyasi ro’yxatga olindi. 

1999  yil  5  va  19  dyekabr  kunlari  O’zbyekiston  Ryespublikasi  Oliy  Majlisiga  saylangan 

dyeputatlaridan 48 nafari XDP ga mansubdir. Uning 420 mingta a’zosi bor. 

O’zbyekiston XDPsining «O’zbyekiston ovozi» va «Muloqot» jurnali mavjud. 

2) «Vatan taraqqiyoti» partiyasi (VTP) 1992 yil may oyida tuzilgan bo’lib, uning saflarida 35 

mingdan ortiq a’zosi bor. 

Partiyaning asosiy maqsadi mustaqil O’zbyekiston Ryespublikasida yashayottan barcha millat 

va  elatlarning  umumiy  manfaatlariga  mos  kyeladigan  siyosiy  iqtisodiy  va  ijtimoiy  dyemokratiya 

prinsiplariga  asoslangan,  yangi  ijtimoiy    munosabatlar  qaror  topgan  adolatli  fuqarolik  jamiyatini 

qurishdir.  Partiya  o’z  faoliyatini  O’zbyekiston  Ryespublikasi  Konstitusiyasi,    o’z  Nizomi  va 


 

450 


                                                                                                                                                                                        

Ryespublikaning  boshqa  amaldagi  qonunlariga  muvofiq  amalga  oshiradi.  Uning  ijtimoiy  qatlami 

ziyolilar,  tadbirkorlar,  ishbilarmonlar  va  fyermyerlar,  o’rta  tabaqa  mulkdorlardir.  1995  yil  24 

fyevralda  bo’lib  o’tgan  O’zbyekiston  Ryespublikasi  Oliy  Majlisining  birinchi  syessiyasida 

partiyaning 14 kishidan iborat Oliy Majlis dyeputatlari fraksiyasi ro’yxatga olindi. 1999 yil 5 va 19 

dyekabr  kunlari  O’zbyekiston  Ryespublikasi  Oliy  Majlisiga  saylangan  dyeputatlardan  20  nafari 

«Vatan taraqqiyoti» partiyasiga mansubdir. 

3)  O’zbyekiston  «Adolat»  sosial  dyemokratik  partiyasi  (SDP).  U  1995  yil  18  fyevral’ 

Toshkyentda bo’lib o’tgan 1 ta’sis kurultoyida tuzilgan bo’lib Dasturi va Nizomi qabul qilingan. U 

shu  yili  ro’yxatga  olingan.  Partiyaning  asosiy  maqsadi  mustaqil  O’zbyekiston  Ryespublikasidagi 

barcha  millat  va  elatlarning  umumiy  manfaatiga  mos  kyeladigan  siyosiy  iqtisodiy  va  ijtimoiy 

jihatdan  yetuk  dyemokratiya  tamoyillariga  asoslangan,  adolatli,  fuqarolik  jamiyati  qurishda  faol 

ishtirok etadi. O’zbyekiston Ryespublikasi Oliy  Majlisi 1995 yil 24 fyevraldagi qarori bilan ushbu 

partiyaning 1-7 kishidan iborat Oliy Majlis dyeputatlari fraksiyasi ro’yxatga olindi. 1999 yil 5 — 19 

dyekabr’  kunlari  O’zbyekiston  Ryespublikasi  Oliy  Majlisiga  saylangan  dyeputatlardan  11  nafari 

«Adolat» SDP ga mansub. Partiyaning «Adolat» nomli haftalik gazyetasi mavjud. 

4)  O’zbyekistonda  shakllangan  yosh  partiyalardan  biri  O’zbyekiston  Milliy  tiklanish 

dyemokratik partiyasidir (MTDII). U 1995 yil 3 iyulda Toshkyentda bo’lib o’tgan ta’sis qurultoyida 

tuzilgan ushbu qurultoyda partiya Dasturi va Nizomi qabul qilindi. 

Partiyaning  bosh  maqsadi  milliy  manfaatlar  milliy  yakdillikni  ta’minlash,  huquqiy  davlatni 

barpo etish va O’zbyekistonni jahonning yetakchi davlatlari safiga olib kirish uchun xalqni safarbar 

qilish.  MTDP  millatning  sadoqatli  va  muhabbat  tuyg’ularini  to’la  shakllantirish,  bozor 

munosabatlariga  asoslangan  yangi  jamiyat  qurish,  millat  tiklanish  yo’lida  rivojlanishga  erishish, 

milliy  myeros  va  an’analarini  ro’yobga  chiqarish,  millatni  ilmiy,  tyexnikaviy  salohiyatini 

yuksaltirish va dyemokratik jamiyat qurish uchun kurashadi.  

1999 yil 5-19 dyekabrda O’zbyekiston Ryespublikasi Oliy Majlisiga saylangan dyeputatlardan 

110  nafari  hokimiyat  vakillik  organlarining,  16  nafari  esa  tashabbuskor  guruhlarning  vakillaridir. 

«Milliy  tiklanish»  gazyetasi  bor.  SHuningdyek,  Ryespublikada  1995  yil  iyun’  oyida  ta’sis  etilgan 

«Xalq birligi» harakati ham mavjud bo’lgan, harakatning asosiy maqsadi ko’p millatli mamlakatda 

xalqlar  birligini  mustahkamlash  O’zbyekiston  Ryespublikasi  Konstitusiyasida  mustahkamlangan 

barcha fuqarolarning huquq, va kafolatlarini to’la-to’kis amalga oshirish. 

Bu  yuqorida  qayd  qilingan  partiya  va  harakatlarning  har  biri  jamiyat  ma’lum  qatlamlarining 

siyosiy,  ijtimoiy,  iqtisodiy  va  ma’naviy  qarashlarini  ifodalaydi.  Ular  parlamyent  shaklidagi 

partiyalar  bo’lib,  qonun  chiqaruvchi  va  vakillik  organlari  saylovlarida  ishtirok  etadilar  va  qonun 

doirasida  faoliyat  ko’rsatadilar.  SHuningdyek  bu  partiyalar  saylangan  dyeputatlari  orqali  qonun 

chiqarish jarayonida ishirok etadilar.  

Mamlakatimizda  partiya  va  harakatlardan  tashqari  200  ga  yaqin  jamoat  tashkilotlari  va 

uyushmalar mavjud. 

M:  Kasaba  uyushmasi,  tadbirkorlar,  yoshlar,  faxriylar,  xotin  —  qizlar  qo’mitasi,  Nuroniy 

jamg’armasi. 

Pryezidyentning 1997 y. 7 yanvar farmoyishi bilan iqtidorli yoshlarni xorijdagi ilg’or taraqqiy 

etgan  oliygohlarda  bilim  olishlarini  tayyorlashni  tashkil  etish  uchun  «Umid»  jamg’armasi  tuzildi. 

Xozirgi  kunda  2300  jamoat  birlashmalari  va  nodavlat  tashkilotlari  faoliyat  ko’rsatmoqda. 

Pryezidyent  I.A.Karimov  «Bu  tashkilotlar  faqat  xayriya  va  muruvvat  muassasalariga  aylanib 

qolmasdan,  dyemokratik  qadriyatlarini  kishilarning  qonuniy  haq-huquqlarini  va  erkinliklarini 

himoya qilishlari kyerak», dyegan vazifani qo’yadi. 

 

 

  

 

  

 

1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   81
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling