Alishyer navoiy nomidagi samarqand davlat univyersityeti


Download 8.06 Mb.
Pdf ko'rish
bet71/81
Sana14.02.2017
Hajmi8.06 Mb.
1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   ...   81

 

TEST  TOPSHIRIRQLARI 

1.  O`rta Osiyo hududiga turkiy xalqlarning kirib kyelishi kimlar davrida tyezlashganini ko`rsating.  

A.  Shayboniyxonlar  

B.  Turk hoqonligi  

C.  Qoraxoniylar  

D.  mo`g`ullar 

2. Birinchi Gryek-Baqtriya podshosi kim bo`lganini toping.  

A. Dyemyetriy  

B. Yevkratid  

C. Diodot  

D. Salavka 

3. «Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar» asari kimning qalamiga mansub: 

A. Forobiy 

B. Byeruniy 

C. Nizomulmulk 

D. Ibn Sino 

4. IX-XII asrlarda diniy bilimlarni rivojlantirgan ulamolar qatorini toping. 

A. Naqshbandiy, Kubro, Moturudiy 

B. Ismoil Buxoriy, Iso Tyermiziy, Burhonuddin Marg`inoniy 

C. Buxoriy, Juzjoniy, Jaloliddin Rumiy  

D. Yusuf Xos Hojib, Amir Xusrav Dyehlaviy, Najmiddin Kubro 

5.  Amir Tyemur saroyida ijod etgan olimlar va donishmandlar qatorini toping 

A. Forobiy, Byeruniy, Ibn Sino, Farg`oniy, Buxoriy 

B. Qozizoda Rumiy, Kyermoniy, Munshiy, Koshiy 

C. Ali Qushchi, Boysung`ur Mirzo, Husayn Boyqaro, Sakkokiy, Atoyi 

D. E. Ulug`byek, Qozizoda Rumiy, Ali Qushchi, Koshiy 

6.  Tyemuriylardan kimning davrida aniq fanlar ayniqsa rivojlandi? 

A. Shohrux 

B. Boysung`ur Mirzo 

C. Ulug`byek 

D. Husayn Boyqaro 

7. «Loy jangi» qachon va qayyerda bo`lib o`tgan? 

A. 1336 yilda Xo`ja Ilg`or qishlog`ida 

B. 1361 yilda Kyeshda 

C. 1362 yilda Syeyistonda 

D. E. 1365 yilda Chinoz bilan Toshkyent oralig`ida 

8.  Amir Tyemur qachon taxtga o`tirganini va o`zini amir dyeb e'lon qilishi vaqtini toping 

A. 1365 y. 

B. 1362 y. 

C. 1366 y. 

D. 1370 y. 

9. Shayboniylar davlatiga qachon asos solinganini toping. 

A. XIII asrda 

B. XIV asrda 

C. XV asrda 

D. XVI asrda  

478 


                                                                                                                                                                                        

10. Turkiston gyenyeral-gubyernatorlgi tashkil etilgan sanani toping.  

A. 1865 yil 9 may  

B. 1868 yil 23 iyun  

C. 1867 yil 14 iyul  

D. 1873 yil 12 avgust  

11.  1868 yil Turkiston gyenyeral-gubyernatorligi hududiga qo`shib olingan hududlarni toping.  

A. Samarqand, Qo`qon, Marg`ilon  

B. Samarqand, Jizzax, Xo`jand, O`ratepa  

C. Andijon, Toshkyent, Chirchiq daryosi bo`ylari.  

D. Kaspiyorti, Kattaqo`rg`on, Amudaryo quyi qismi  

12. Mustamlakachilik zulmiga qarshi ozodlik va dyemokratik harakatlarning kyelib chiqish 

sabablarini toping. 

 A. Iqtisodiy zulm, xalq hayotining qashshoqlashuvi 

 B. madaniyatning oyoq osti qilinishi  

 C. ruslashtirish siyosati  

 D. Hamma javob to`g`ri 

13.  Vabo qo`zg`oloni qachon bo`lib o`tdi?  

A. 1890 yil  

B. 1891 yil 

C. I892 yil  

D. 1893 yil  

14.  Voqyealarni xronologik kyetma-kyetlikda joylashtiring. 

1) Madalixon qatl qilindi 

2) Vabo qo`zg`oloni boshlandi 

3) Xudoyorxon vafot etdi 

4) Nasriddinbyek Qo`qon taxtini egalladi 

5) Jizzax qo`zg`oloni bostirildi 

15. "Jadid" so`zining ma'nosi bu: 

A. Yaratuvchilik  

B. yangi usul  

C. Uyg`onish  

D. Mustaqillik 

16. Voqyealarni kyetma kyetlikda joylashtiring. 

1) "Samarqand" gazyetasi chiqa boshladi 

2) "Muzaffariya" jadid maktabi ochildi 

3) "Xurshid "gazyetasi chop etilishi to`xtadi 

4) Bog`chasaroy   shahrida jadid maktabi ochildi 

5) Andijonda jadid maktabi ochildi  

17. Butunturkiston musulmonlarining 1 qurultoyi qachon ish boshlaganini toping.  

A. 1917 yil 27 fyevralda  

B. 1917 yil 25 martda  

C. 1917 yil 16 apryelda  

D. 1917 yil 10 syentyabrda  

18.  "Sho`roi Islomiya" tashkilotiga kim boshchilik qilganini toping. 

A. Tinishboyyev  

B. Munavvar Qori  

C. Maqsudov  

D. Zakiy Validiy 

19. "Sho`royi ulamo" tashkilotiga kim boshchilik qilgan?  

A. Munavvar Qori  

B. Byehbudiy  

C. Shyerali Lapin  

D. Fayzulla Xo`jayyev   

479 


                                                                                                                                                                                        

20. Ryespublika Yozuvchilar Ittifoqi qachon tashkil topganini ko`rsating 

A. 1918 yil apryelda  

B. 1929 yil bahorida  

C. 1930 yil kuzida  

D. 1934 yil martida 

21.   Qatag`onlar yangi to`lqini g`oyaviy asosi bo`lib nima xizmat qilganini ko`rsating. 

A. Turkistonni turk ryespublikasi dyeb atash g`oyasi  

B. Partiya diryektivalari  

C. OGPU faoliyati 

D. VKP(b) MQning 1946 yil "Zvyezda" va "Leningrad" jurnallari haqida"gi qarorlari  

22.  50-yillar boshlarida qatag`on qilingan o`zbyekistonlik madaniyat arboblariga qo`yilgan asosiy 

ayb nima? 

A. Millatchilik 

B. antisovyet faoliyati 

C. G`arb oldida sig`inish 

D. Sotsializmga qarshi chiqish 

23. Yoppasiga jamoalashtirish nyechanchi yildan boshlanganini toping.  

A. 1921 yil 

B. 1922 yil 

C. 1925 yil  

D. 1929 yil 

24. Davlat tili to`g`risidagi qonun qachon qabul qilinganini toping  

A. 1989 yil oktyabr  

B. 1990 yil mart  

C. 1991 yil syentyabr  

D. 1992 yil noyabr  

25. O`zbekiston Ryespublikasi Konstitutsiyasi qachon qabul qilingan? 

A. 1991 yil syentyabrda 

B. 1992 yil apryelida 

C. 1991 yil dyekabrida 

D. 1992 yil dyekabrida 

26. Xalq dyeputatlari Kyengashlari qanday organ hisoblanadi? 

A. qonun chiqaruvchi 

B. ijro etuvchi 

S. vakillik 

D. o`zini-o`zi boshqaruv 

27. «To`rtinchi hokimiyat» dyeganda nima tushuniladi? 

A. matbuot 

B. o`zini-o`zi boshqaruv organlari 

C. nodavlat tashkilotlar 

D. ommaviy axborot vositalari 

28. O`zbekistonning bozor munosabatlariga o`tishga doir byesh tamoyil I.Karimovning qaysi 

asarida ishlab chiqildi? 

A. O`zbekiston kyelajagi buyuk davlat 

B. Bizdan ozod va obod Vatan qolsin 

C. O`zbekiston bozor munosabatlariga o`tishning o`ziga xos yo`li 

D. O`zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo`lida 

29. O`zbekiston milliy valyutasi – so`m qachon muomalaga kiritildi? 

A. 1992 yil 18 noyabr 

B. 1993 yil 21 yanvar 

C. 1994 yil 1 iyul 

D. 1995 yil 16 avgust 

30. O`zbekiston Ryespublikasi aholisining nyecha foizi qishloqda istiqomat qiladi?  

480 


                                                                                                                                                                                        

A. 100% 


B. 85% 

C. 48% 


D. 60% 

31.  «Dyehqon-fyermyer xo`jaliklarini yanada mustahkamlash va tadbirkorlik faoliyatini davlat 

tomonidan qo`llab-quvvatlash to`g`risida»gi Farmon qachon qabul qilindi? 

A. 1991 yil 21 dyekabrda 

B. 1996 yil 26 noyabrda 

C. 1994 yil oxirida 

D. 1996 yil 21 mayda 

32. Qaysi yil va kim tomonidan «Amir Tyemur yili» dyeb e'lon qilinganini ko`rsating 

A. 1992 yil 

B. 1994 yil 

C. 1995 yil 

D. 1996 yil 

1) Pryezidyent I.Karimov tomonidan 

2) BMT tomonidan 

3) YUNYeSKO tomonidan 

4) Oliy Majlis tomonidan 

33. «Ma'naviyat va ma'rifat» jamoatchilik markazi tuzish haqida farmon qachon e'lon qilinganini 

toping 


A. 1998 yil 

B. 1994 yil 

C. 1995 yil 

D. 1996 yil 

35.  MDH qachon tuzildi? 

A. 1991 yil 

B. 1992 yil 

C. 1993 yil 

D. 1994 yil 

36. O`zbekistonning jahon iqtisodiyotiga intyegratsiyalashuv yo`lidan borib, qaysi tashkilotlarga 

a'zo bo`lganini toping 

A. Jahon banki, Xalqaro Valyuta fondi, Xalqaro Moliya korporatsiyasi, va boshqa moliyaviy-

iqtisodiy tashkilotlar 

B. BMT, YeXHT, NATO, YeI 

C. Qo`shilmaslik harakati, Islom konfyeryentsiyasi tashkiloti, Yevropa Ittifoqi 

D. Shanxay hamkorlik tashkiloti, MDH, MOH 

37 Mustaqil tashqi siyosat yuritish qoidalari nazariy va amaliy jihatdan qayyerda asoslab byerilgan?  

A. O`zR Konstitutsiyasida  

B. I.Karimov asarlarida  

C. «O`zR tashqi siyosiy faoliyatining asosiy printsiplari to`g`risida»gi Qonunda  

D. «Tashqi iqtisodiy faoliyat to`g`risida»gi Qonunda  

38 Bugungi kundagi tashqi siyosatimiz mustaqillik boshidagidan farq qiladimi?  

Ta'lim to`g`risida»gi Qonun va Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi  qachon qabul qilinganligini 

ko`rsating.  

A. 1999 yil 19 fyevral  

B. 1992 yil 8 dyekabr  

C. 1993 yil 6 may  

D. 1997 yil 2 avgust  

39Qaysi yil va kim tomonidan «Amir Tyemur yili» dyeb e'lon qilinganini ko`rsating 

A. 1992 yil 

B. 1994 yil 

C. 1995 yil  

481 


                                                                                                                                                                                        

D. 1996 yil 

1) Pryezidyent I.Karimov tomonidan 

2) BMT tomonidan 

3) YUNYeSKO tomonidan 

4) Oliy Majlis tomonidan 

40 «Ma'naviyat va ma'rifat» jamoatchilik markazi tuzish haqida farmon qachon e'lon qilinganini 

toping 


A. 1998 yil 

B. 1994 yil 

C. 1995 yil 

D. 1996 yil 

41.Imom al-Buxoriy 1225 yilligi nyechanchi yilda nishonlandi? 

A. 1994 yili 

B. 1996 yili 

C. 1998 yili 

D. 2000 yili 

42. «Sharq va Ђarb» asarining muallifi: 

A) F.Sulaymonova 

BG.Ќidoyatov 

S) S.Azimjonova 

D) U.Uvatov 

43. «Ђarb va Sharq» asarining muallifi 

A) Konrad 

BChaloyan 

S) Nuqubidze 

D) Filshtinskiy 

44. Farobiy sharxi tufayli Abu Ali ibn Sino tushunib yetgan Aristotelning asari. 

A) Metafizika 

BEtika 


S) Ritorika  

D) Sofistika 

45. «Tarixi Buxoro» asarining muallifi 

A) Narshaxiy 

BTabariy 

S) Bal’amiy 

D) Nishopuriy 

46. Muso al-Xorazmiy asos solgan zamonaviy fanning nomi 

A) Algebra 

BGeometriya 

S) Trigonmetriya 

D) Mexanika 

47. «Ma’mun akademiyasi»ning 1000 yilligi nishonlangan sana 

A) 2006 yil 

B2001 yil 

S) 2003 yil 

D) 2007 yil 

48. Beruniyni mashhur qilgan birinchi yirik asari 

A) «Osar ul-boqiya an-quruk al-xoliya» 

B«Saydona» 

S) «Migralogiya» 

D) «Ќindiston» 

49.  «Mas’ud qonuni» asarining muallifi 

A) Beruniy  

482 


                                                                                                                                                                                        

BMahmud Chag’miniy 

S) Ismoil Jurjoniy 

D) Az-Zamaxshariy 

50. Jahhon san’ati tarixida «Sharq Rafaeli» nomi bilan œrin egallagan musavvir? 

A) Kamoliddin Behzod 

BMirak Naqqosh 

S) Muhammad Murod Samarqandiy  

D) Mahmud Muzahhib 

51. Somoniylar  me’morchiligining  noyob  durdonalaridan  biri  hisoblangan  Arabota  Maqbarasi 

qayerda joylashgan? 

A) Timda 

BKarkida 

S) Termizda 

D) Buxoroda 

52. «Amir Temur» tarixiy romaning muallifi kim? 

A) B.Ahmedov 

BA. Asqarov 

S) Bartold 

D) Rui Gonzales de Klavixo 

53. Ikki palatali parlament tuzish masalasida Œzbekiston respublikasining referendumi qachon 

bœlib œtdi? 

A) 2002 yil 15 yanvar 

B2001 yil 8 avgust  

S) 2002 yil 27 yanvar 

D) 2000 yil 23 mart 

54.  Šaysi olim ellinizm tushunchasini fanga kiritgan? 

A) K.Kassovich. 

BRixtgafen, 

S) A.Dyupperon, 

D) I.G.Droyzen, 

55. «Љoroqum Parfiya podsholigining beshigidir» degan so’zlar kimga tegishli? 

A) Ya.Ђulomov 

BB.A.Kuftin, 

S) S.P.Tolstov, 

D) V.M. Masson, 

56. Zardushtiylik dini bilan shug’ullangan fransuz sharqshunos olim? 

A) A.Dyuperon, 

M.Boys, 

M.Maniton, 

V.Gyuga. 

57. Toshkent Orenburg temiry¢li qachon t¢liq ishga tushdi? 

A)1905 y 

B) 1906 y 

S) 1908 y 

Д)1904 y 

 

58. Samarqandga birinchi temir y¢l kirib keldi? А)1888 y 

Б) 1989 y 

С) 1987 y 

Д) 1985 y 

59. Prezident I.A.Karimovning 1996 yil 18 oktyabrda Samarqandda Amir Temurning haykalining ochilishi 

marosimida sœzlagan nutqi qanday ataladi?  

483 


                                                                                                                                                                                        

А) Azaliy buyuklik maskani 

Б) Temur kamolga yetgan yurt 

С) Temur tug’ilgan yurt. 

Д) Samarqand sharq durdonasi. 

60.  Prezident I.A.Karimovning Samarqandning 2750 yilligi nishonlash tœg’risida qarori qachon qabul qilindi? 

А) 2006 yil 25 iyul 

Б) 2006 yil 20 iyul 

С) 2006 yil 20 oktyabr 

Д) 2006 yil 20 iyun  

61. Chor Rossiyasi tomonidan tuzilgan «rus-tuzem maktablari» ni jadidlar qanday kutib olindi? 

A) Keskin tanqid qilishdilar  

BXursand bo’lib kutib olishdilar, xatto tashabbuschilari bo’lib chiqishdi  

S) Faqat A va V 

D) Barcha javob noto’g’ri 

62. «Rus-tuzem maktablari» loyixasini kim ishlab chiqdi va nechanchi yilda, qayerda ochildi? 

A) O.Rozenbax tomonidan 1884 y Toshkentda 

BI.Korolkov tomonidan 1884 y Toshkentda 

S) Fom Kaufman tomonidan 1884 y Andijonda 

D) Fom Kaufman tomonidan 1883 y Farg’onada  

63. Ќammasi bo’lib 72 kun faoliyat ko’rsatgan davlatlarni aniqlang? 

A) Turkiston Muxtoriyati 

BBavariya Sovet Respublikasi  

S) Vengriya sovet Respublikasi  

D)V, S. 

64. Turkiston Muxtoriyati e’lon qilingan kun «Milliy laylatulqadrimiz» deb kim aytgan? 

A) A.Fitrat 

B) M.Behbudiy 

S) M.Abdurashidxonov 

D) A.Avloniy 

65. Jadidchilar tomonidan chiqarilgan ilk gazeta qanday nomlangan? 

A) «Taraqqiy»  

B«Xurshid» 

S) «Samarqand» 

D) «Shuhrat» 

66. 1915 yilda «Oyina» jurnali qaysi jadidchi muharrirligida chiqa boshlagan? 

A) M.Behbudiy 

BA.Fitrat 

S) U.Asadullaxo’jayev 

D) A.Siddiqiy  

67. 1916 yilgi milliy ozodlik qo’zg’olon dastlab qayerda ko’tarildi? 

A) Xo’jand 

BFarg’ona 

S) Toshkent 

D) Љo’qon 

68. 1916 yilgi «Mardikorlikka safarbarlik» farmoni e’lon qilingandan so’ng, nima sababdan boshqa 

viloyatlarga gisbatan Farg’ona vodiysidan nisbatan kamroq kishilar safarbar etildi? 

A) Vodiy rus to’qimachilik sanoati uchun boy xom ashyo makoni edi. Paxta ekin maydonlari ko’p 

qismi vodiy uyezdlarida joylashganligi . 

BJadidlarning faol bœlganligi uchun 

D) Faqat A,V . 

69. Turkiston xalqq universiteti qachon ochilgan? 

A) 1918 y 21 aprel 

B1920 y 7 sentyabr  

484 


                                                                                                                                                                                        

S) 1921 y 19 aprel 

D) 1917 y 18 dekabr 

70. O’zbekiston SSR ning dastlabki poytaxti qaysi shahar bo’lgan? 

A) Samarqand 

BToshkent 

S) Љo’qon 

D) Ye) Shaxrisabz 

71. BXSR ning Konstitusiyasi qachon qabul qilindi? 

A) 1921 y 

B1918 y 

S) 1923 y 

D) 1922 y 

72. Madaminbek boshchiligida Farg’g’ona muvaqqat muxtoriyat hukumati qachon tuzildi? 

A) 1919 y 22 aprel 

B1919 y 15 oktyabr 

S) 1919 y 2 fevral 

D) 1920 y 3 yanvar 

73. Turkistonda istiqlolchilik harkatlari dastlab qaysi viloyatda boshlandi? 

A) Farg’ona 

BBuxoro 

S) Samarqand 

D) Toshkent 

74.  «Yosh xivaliklar» harkatining raisi kim edi? 

A) P.Yusupov 

 BBoboxun Salimov 

 S) M.Burxonov 

D) Ќ.Nurillayev     

75.Republikamizda nodavlat notijorat tashkilotlariga oid qanday uyushma mavjud? 

a) Milliy ittifoq  

b)  Milliy federasiya  

c)  Milliy konfederasiya  

d)  Milliy assosiasiya* 

76 Bugungi kunda mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan nodavlat notijorat tashkilotlarining soni 

2000 yilga nisbatan necha barobar ko’p? 

a) 2,5*  

b)  3,5 

c)  4,5 


d)  5,5  

77.…. Vazirlar Mahkamasi hisoblanadi. 

a)  Ijro etuvchi hokimiyat organi 

b) Qonun chiqaruvchi hokimiyat organi 

c)  Markaziy hokimiyat idorasi 

d) Vazirliklarni tuzuvchi organ 

 

78.  Bosh vazir Vazirlar Mahkamasining ishi to’g’risida.......  a)  O’zbekiston Respublikasi Prezidentiga har oyda bir marta axborot berib boradi 

b) O’zbekiston Respublikasi Prezidentiga muntazam ravishda axborot berib boradi 

c)  O’zbekiston Respublikasi Prezidentiga har yilda ikki marta  axborot beradi 

d) Bosh vazir O’zbekiston Respublikasi Prezidentiga axborot bermaydi 

79. Vazirlar Mahkamasi qaysi organga o’z dasturini  taqdim etadi va o’z ishi 

to’g’risida hisob berib turadi: 

a)  Oliy Majlisga 

b) Oliy Majlis qo’mitalariga 

c)  Oliy Majlis Kengashiga 


 

485 


                                                                                                                                                                                        

d) Prezident devoniga 

80. Bosh vazir o’z vakolatlariga kiruvchi masalalar yuzasidan ... 

a)  Farmoyishlar chiqaradi 

b) Qonun chiqaradi  

c)  Qarorlar chiqaradi  

d) a va s 

81.  Vazirlar Mahkamasining majlislari…....  

a)  Har  haftada bir marta o’tkaziladi 

b) Har oyda bir marta o’tkaziladi 

c)  Yilning har choragida kamida bir marta o’tkaziladi  

d) Yilning har choragida kamida ikki marta o’tkaziladi  

82.  Vazirlar Mahkamasi  faoliyatining asosiy prinsiplariga: 

a)  Kollegiallik, demokratiya, qonuniylik, insonparvarlik, oshkoralik 

b) Kollegiallik, demokratiya va qonuniylik, O’zbekiston Respublikasida yashovchi barcha millat va 

elatlarning manfaatlarini hisobga olish  

c)  Demokratiya va qonuniylik, O’zbekiston Respublikasida yashovchi barcha millat va elatlarning 

manfaatlarini hisobga olish  

d) Kollegiallik, demokratiya va qonuniylik, insonparvarlik 

83.  Vazirlar Mahkamasi o’z faoliyatida ... 

a)  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  va  O’zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisi  oldida 

javobgardir 

b) O’zbekiston Respublikasi Prezidenti va O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi oldida mas’uldir   

c)  O’zbekiston Respublikasi Prezidenti oldida javobgardir 

d) O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi oldida mas’uldir   

84. Viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari kim tomonidan lavozimga  tayinlanadi va ozod  

etiladi? 

a)  Markaziy  saylov komissiyasi tomonidan   

b) O’zbekiston  Respublikasi Bosh vaziri  tomonidan 

c)  Oliy  Majlis Qonunchilik  palatasi tomonidan   

d) O’zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 

85O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining a’zolari nomzodi kim tomonidan taqdim 

etiladi? 

a)  O’zbekiston Respublikasi Prezidenti devoni 

b) O’zbekiston  Respublikasi Bosh vaziri   

c)  Oliy  Majlis Qonunchilik  palatasi Spikeri 

d) O’zbekiston Respublikasi Senati Raisi 

86. Prezidentimiz  Islom Karimov tomonidan 2010 yil 12 noyabr kuni  qaysi sohalarni yanada 

chuqurlashtirishning eng muhim ustuvor vazifalari sifatida belgilab berildi? 

a)  Davlat hokimiyati va boshqaruvini demokratlashtirish, sud-huquq tizimini islox etish 

b) Axborot  sohasi  erkinligini  ta’minlash,   O’zbekistonda  saylov  huquqi  erkinligini  ta’minlash  va 

saylov qonunchiligini rivojlantirish 

c) Fuqarolik jamiyati institutlarini shakllantirish va rivojlantirish, demokratik bozor islohotlarini va 

iqtisodiyotni liberallashtirishni yanada chuqurlashtirish 

d) Barcha javoblar to’g’ri 

87 .  O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari a’zolari sonining uchdan ikki qismi ovozi 

bilan Bosh vazirga nisbatan ishonchsizlik votumi berishi natijasida.. 

a)  Parlament tarqatiladi 

b) Shu  asosda  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  O’zbekiston  Respublikasi  Bosh  vazirini 

lavozimidan ozod etish bo’yicha qaror qabul qiladi 

c)  Parlament a’zolari orasidan vaqtincha Bosh vazir vazifasini bajaruvchi saylanadi 

d) O’zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o’rinbosarlaridan biri Bosh vazir lavozimini egallaydi 

88. Bosh vazirga nisbatan ishonchsizlik votumi kim tomonidan beriladi? 


 

486 


                                                                                                                                                                                        

a)  Bosh  vazirga  nisbatan  ishonchsizlik  votumi  tegishlicha  O’zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisi 

Qonunchilik palatasi deputatlari umumiy sonining kamida uchdan ikki qismi ovoz bergan taqdirda 

qabul qilingan hisoblanadi 

b) Bosh  vazirga  nisbatan  ishonchsizlik  votumi  tegishlicha  O’zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisi 

Qonunchilik palatasi deputatlari va Senati a’zolari umumiy sonining kamida uchdan ikki qismi ovoz 

bergan taqdirda qabul qilingan hisoblanadi 

c)  Bosh vazirga nisbatan ishonchsizlik votumi tegishlicha O’zbekiston Respublikasi Senati a’zolari 

umumiy sonining kamida uchdan ikki qismi ovoz bergan taqdirda qabul qilingan hisoblanadi 

d) Bosh  vazirga  nisbatan  ishonchsizlik  votumi  tegishlicha  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti 

bilan  kelishilgan  holda  O’zbekiston  Respublikasi  Konstitusiyaviy  sudi  a’zolari  umumiy  sonining 

kamida uchdan ikki qismi ovoz bergan taqdirda qabul qilingan hisoblanadi 

89. Fuqarolik jamiyati institutlarini shakllantirish va rivojlantirish bo’yicha qaysi 

qonunlarga qo’shimcha va o’zgartishlar kiritish taklifi kiritilmoqda? 

a)  “Ijtimoiy  sheriklik  to’g’risida”gi  Qonun,  “Fuqarolarning  o’zini  o’zi  boshqarish  organlari 

to’g’risida”gi Qonun 

b)  “Fuqarolar  yig’ini  raisi  (oqsoqoli)  va  uning  maslahatchilari  saylovi  to’g’risida”gi  Qonun, 

“O’zbekiston  Respublikasida  jamoatchilik  nazorati  to’g’risida”gi  Qonun  va  “Ekologik  nazorat 

to’g’risida”gi Qonun 

c)  O’zbekiston  Respublikasining  Ma’muriy  javobgarlik  to’g’risidagi  kodeksi  va  siyosiy  partiyalar 

to’g’risida”gi Qonun 

d)  a va b 

90Hozirgi kunda mamlakatimizda qancha nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyat ko’rsatmoqda? 

a)  5100 dan ziyod* 

b) 2600 dan ziyod 

c)  7500 ga yaqin 

d) 4800 ga yaqin 

91. Bugungi kunda mamlakatimizda fuqarolar yig’inlari va o’zini o’zi boshqarish organlari – 

mahallalar soni qanchani tashkil etadi? 

a)  5 mingdan ortiq 

b) 10 mingdan ortiq* 

c)  15 mingdan ortiq 

d) 20 mingdan ortiq 

92Mamlakatimizda demokratik yangilash jarayonida fuqarolik istitutlari rolini kuchaytirishga va 

fuqarolarning eng muhim sosial–iqtisodiy muammolarini hal etishga qaratilgan qonun hujjatlarining 

soni qancha? 

a) 100 dan ortiq 

b) 200 dan ortiq* 

c) 300 dan ortiq 

d) 400 dan ortiq 

93. Respublikamizda fuqarolik jamiyati institutlarini yanada rivojlantirishga qaratilgan qanday 

qonunni qabul qilish zarurati bor? 

a)  Ijtimoiy shartnoma to’g’risida 

b)  Ijtimoiy institutlar to’g’risida 

c)  Ijtimoiy sheriklik to’g’risida * 

d)  Ijtimoiy markaz to’g’risida 

94. Quyida ko’rsatib o’tilganlardan mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan jamoatchilik markazini 

toping: 


a)  Ijtimoiy markaz 

b)  Ijtimoiy sheriklik 

c)  Ijtimoiy nazorat  

d)  Ijtimoiy fikr* 

95O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga saylov qaysi tamoyillar asosida amalga oshiriladi? 

a)  hududiy, ko’p mandatli saylov okruglari asosida  

487 


                                                                                                                                                                                        

b) saylovchilarning milliy mansubligini e’tiborga olib, saylov okruglarini tashkil etish asosida 

c)  hududiy saylov okruglari bo’yicha ko’ppartiyaviylik asosida  

d)  ma’muriy-hududiy saylov uchastkalari tuzish asosida 

96. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining deputatlari  soni? 

a)  120 ta 

b) 150 ta 

c)  250 ta 

d) 175 ta 

97. Siyosiy partiyani tuzish uchun kamida nechta hududiy subyektdan imzo to’planishi kerak? 

a)  yettita 

b) sakkizta 

c)  beshta 

d) oltita 

98. Deputatlikka nomzodlarni qaysi subyektlar ko’rsatadi? 

a)  siyosiy partiyalar 

b) fuqarolar 

c)  mahalliy vakillik organlari 

d) a, b, c 

99. Saylov huquqiga oid xalqaro prinsiplar aks etgan dastlabki xalqaro hujjat: 

a)  Bola huquqlari to’g’risidagi konvensiya 

b) Fuqarolik va siyosiy huquqlar to’g’risidagi pakt 

c)  Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to’g’risidagi pakt 

d) Umujahon inson huquqlari deklarasiyasi  

100. 2008 yil 25 dekabrdagi “Saylov to’g’risidagi qonun xujjatlarining takomillashtirilishi 

munosabati bilan O’zbekiston Respublikasining ayrim qonunlariga o’zgartirish va qo’shimchalar 

kiritish haqida”gi O’zbekiston Respublikasining Qonuni bilan saylov qonunchiligiga kiritilgan 

o’zgartishlar natijasida qaysi  institut ta’sis etildi? 

a)  OAV 

b) Ishonchli vakil 

c)  Siyosiy partiyalarning vakolatli vakili 

d) Xalqaro va milliy kuzatuvchilar 

101. O’zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining qaysi bob va moddasi saylov tizimiga 

bag’ishlangan? 

a)  23-bob 117-moddasi 

b) 15-bob 67-moddasi 

c)  8-bob 32-moddasi 

d) 18-bob 77-moddasi 

102. 2009 yil 27 dekabrda O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga bo’lib 

o’tadigan saylovlarda hududiy saylov okruglaridan ko’ppartiyaviylik asosida nechta deputat 

saylanadi? 

a)  135 


b) 120 

c)  150 


d) 250  

103. “Fuqarolik va siyosiy huquqlar to’g’risidagi pakt”ning qaysi moddasida saylov prinsiplariga 

oid   qoidalar mustahkamlangan? 

a)  25-moddasi 

b) 3-moddasi 

c)  8-moddasi 

d) 31-moddasi 

104. YeXHT insoniylik mezonlari bo’yicha konferensiyasi Kopengagen kengashi hujjati qachon 

qabul qilingan? 

a)  1990 yil 29 iyun  

488 


                                                                                                                                                                                        

b) 1975 yil 25 dekabr 

c)  1963 yil 30 avgust 

d) 1948 yil 10  oktyabr 

105. Saylovga oid xalqaro standartlar bu - ... 

a)  Fuqarolarning  saylovga  oid  huquqlari,  saylovlarni  tashkil  etish  va  o’tkazishga  taaluqli  xalqaro 

prinsiplar 

b) Saylov haqidagi xalqaro ma’lumotlar 

c)  Davlatlarning saylovga oid milliy qonunchiligi 

d) Faqat BMT tomonidan qabul qilingan universal hujjatlar 

106. BMT tizimi doirasida xorijiy kuzatuvchilar missiyasi  ilk bor 1948 yilda qaysi mamlakatda 

ishtirok etgan? 

a)  Koreya 

b) Eron 


c)  Afg’oniston 

d) Vyetnam 

107. Quyidagi qaysi hujjat BMT tomonidan 2005 yilda qabul qilingan? 

a)  Saylovlarni kuzatish bo’yicha qo’llanma 

b) Ishtirokchi  davlatlarda  demokratik  saylovlar,  saylov  huquqi  va  erkinliklari  standartlari 

to’g’risidagi konvensiya 

c)  Xalqaro kuzatuvchilar uchun saylovlar va referendumlar bo’yicha tavsiyalar 

d) Saylovlarni xalqaro kuzatish prinsiplari to’g’risidagi deklarasiya 

108. 2008 yil 25 dekabrdagi “O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga saylov to’g’risida”gi 

Qonuniga muvofiq O’zbekiston ekologik harakatidan Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga deputatlar 

qay yo’sinda saylanadi? 

a)  Mamlakatimizning ma’muriy-hududiy bo’linishidan kelib chiqib, 15 nafar ekoharakat deputatlari 

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan tayinlanadilar 

b) Mamlakatimizning  ma’muriy-hududiy  bo’linishidan  kelib  chiqib,  alohida  tashkil  etilgan  15ta 

saylov okrugidan 

c)  Mamlakatimizning 

ma’muriy-hududiy 

bo’linishidan 

kelib 

chiqib, 


Qoraqalpog’iston 

Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri xalq deputatlari kengashlari deputatlari tomonidan 

d) Mamlakatimizning  ma’muriy-hududiy  bo’linishidan  kelib  chiqib,  Ekoharakatning  Respublika 

konferensiyasida 

109. O’zbekiston Ekologik harakatidan O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik 

palatasiga nechta deputat saylanadi? 

a)  18 

b) 15 


c)  10 

d) 6 


110. O’zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasinini tuzish vakolati kimga berilgan? 

a)  Senatga 

b) Qonunchilik palatasiga  

c)  Oliy Majlis palatalariga  

d) Bosh vazirga 

111. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga saylov qachon o’tkaziladi? 

a)  Ularning  vakolat  muddati  tugaydigan  yilning  dekabr  oyi  uchinchi  o’n  kunligining  birinchi 

yakshanbasida     

b) Ularning vakolat muddati tugaydigan yilning dekabr oyi birinchi o’n kunligidagi yakshanbasida 

c)  Ularning  vakolat  muddati  tugaydigan  yilning  dekabr  oyidagi  ikkinchi  o’n  kunligining  birinchi 

yakshanbasida  

d) Barchasi bo’lishi mumkin 

112. Markaziy saylov komissiyasi necha kishidan iborat tartibda tuziladi? 

a)  6 kishi 

b) 25 kishi 


 

489 


                                                                                                                                                                                        

c)  10 kishi 

d) 15 kishi 

113. Markaziy saylov komissiyasining Raisi komissiya a’zolari orasidan kimning taqdimnomasi 

bo’yicha komissiya majlisida saylanadi? 

a)  Oliy Majlis Senati raisi 

b) Ichki ishlar vaziri 

c)  Bosh vazir 

d) Prezident  

114.Qonunchilik palatasining birinchi majlisini kim  ochadi? 

 

a)  Markaziy saylov komissiyasining Raisi  b) Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlaridan  biri 

c)  O’zbekiston Respublikasi Prezidenti  

d) O’zbekiston Respublikasi Senat Raisi 

115. Mulkka egalik qilish huquqi nima? 

a)  Mulkning yuridik taqdirini belgilash 

b) Sotib yuborish 

c)  O’zgalarga hadya qilish 

d) Mulkni mulkdor o’z qo’lida yoki unga nisbatan o’z huquqlarini oshirishga imkon beruvchi biron 

joyda saqlab turishga aytiladi 

116. Mulkning daxlsizligi nima? 

a)  Iqtisodning samarali rivojlanishi va xalq farovonligining o’sishiga yordam berish 

b) Mulkdor  o’z  mol-mulkiga  nisbatan  qonunga  zid  bo’lmagan  har  qanday  xatti-harakatlarni  o’z 

xohishiga ko’ra sodir etishga haqli 

c)  Har kim mulkdor bo’lishga haqlidir 

d) Mulkdorning mulkiy huquqlarining qonun bilan kafolatlanishi va mulkdor bu huquqlardan faqat 

qonunda nazarda tutilgan hollarda va tartibdagina mahrum etilishi mumkin 

117. “Davlat tassarufidan chiqarish va xususiylashtirish to’g’risida”gi Qonun qachondan boshlab 

kuchga kiritilgan? 

a)  1991 yil 10 yanvar 

b) 1991 yil 15 mart 

c)  1991 yil 20 may 

d) 1991 yil 18 noyabr 

118. Aksiyadorlik jamiyati nima? 

a)  Ustav fondi muayyan miqdordagi aksiyalarga bo’lingan jamiyat  

b) Hissalar aksiyalar bilan rasmiylashtiriladigan jamiyat 

c)  Aksiyadorlarning cheklangan javobgarlikka ega bo’lgan jamiyati 

d) Aksiyalar qiymati doirasida javobgar bo’lish belgilangan jamiyat 

119. Aksiyadorlik jamiyatning kundalik faoliyatiga rahbarlik qiladigan organ qaysi? Katalog: mexmat -> books -> I%20blok%20fanlari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti hisoblash usullari kafedrasi
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti umumiy huquqshunoslik
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti algebra va geometriya
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti ekologiya va tabiatni muhofaza qilish
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti
I%20blok%20fanlari -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat un

Download 8.06 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   ...   81
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling