Alishyer navoiy nomidagi samarqand davlat univyersityeti


a) Ishtirokchilarining umumiy yig’ilishi  b)


Download 8.06 Mb.
Pdf ko'rish
bet72/81
Sana14.02.2017
Hajmi8.06 Mb.
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   81

a) Ishtirokchilarining umumiy yig’ilishi 

b) Kuzatuv kengashi 

c)  Ijro organi 

d) Taftish organi 

120. Quyidagilardan qaysi biri MChJning umumiy yig’ilishi vakolatlariga kirmaydi? 

a)  Jamiyat ustav fondining (ustav kapitalining) miqdorini o’zgartirish 

b) Ta’sis hujjatlariga o’zgartish va qo’shimchalar kiritish 

c)  Yillik hisobotlarni va yillik buxgalteriya balanslarini tasdiqlash 

d) Jamiyat ishtirokchilarining umumiy yig’ilishiga tayyorgarlik ko’rish 

121. Kimlar xususiy mulk huquqini subyekti bo’la olmaydi? 

a)  Kooperativlar 

b) Jamoat birlashmalari  

c)  Davlatga qarashli yuridik shaxslar  

d) Xo’jalik shirkatlari  

122. Xususiy mulk qanday ko’rinishlarda namoyon bo’ladi?  

490 


                                                                                                                                                                                        

a)  Individga tegishli mulk sifatida  

b) Ma’muriy-xududiy tuzilmalar mulki sifatida  

c)  Nodavlat yuridik shaxs mulki sifatida  

d) a va c javoblar to’g’ri 

123. Xususiy tadbirkorlik faoliyati bilan shug’ullanmoqchi bo’lgan fuqarolar qaysi davlat organidan 

ro’yxatdan o’tadi? 

a)  Tuman hokimiyatidagi maxsus komissiyadan 

b) Viloyat adliya boshqarmalaridan 

c)  Tuman(shahar)soliq inspeksiyasidan 

d) Tuman (shahar) hokimligidagi mahsus inspeksiyadan 

124. Mulkni davlat tasarrufidan chiqarishga berilgan to’g’ri ta’rifni ayting? 

a)  Davlat  korxonalari  va  tashkilotlarining  jamoa  ijara  korxonalariga,  aksiyadorlik  jamiyatlariga, 

davlatga qarashli bo’lmagan boshqa korxonalar, tashkilotlarga aylantirilishi 

b) Davlat mulkini fuqarolar tomonidan davlat organining qarori bilan o’ziniki qilib olinishi 

c)  Davlat korxonalarini xo’jalik yuritish huquqi asosida nodavlat tashkilotlarga biriktirib qo’yish 

d) Xususiy mulk obyektlarini ommaviy mulkka aylantirish 

125. Xususiylashtirish deyilganda... 

a)  Ommaviy mulk obyektlarini fuqarolarga sotish va sotib olish jarayoni tushuniladi 

b) Fuqarolar  va  davlatga  taalluqli  bo’lmagan  yuridik  shaxslarning  davlat  mulki  obyektlarini  yoki 

davlat aksiyalarini davlatdan sotib olishi tushuniladi 

c)  Rekvizitsiya qilingan mulklarning fuqarolarga hadya qilib berilishi tushuniladi 

d) Davlat mulkining qonuniy asoslarga ko’ra yuridik shaxslar balansiga o’tkazilishi tushuniladi 

126. Hozirgi davrda tadbirkorlik subyektlarining doirasi kengayishiga sabablar to’laroq ko’rsatilgan 

qatorni ko’rsating? 

a)  Mustaqillikka erishilgani 

b) Iqtisodiy qonunlar qabul qilinib, xo’jalik subyektlariga erkin yo’l ochilishi  

c)  Turli mulk shakllarining vujudga kelishi va qonunlarning qabul qilinishi 

d) a va b javoblar to’g’ri 

127. Xo’jalik munosabatlariga iqtisodiy uslublarini qo’llash asosida davlatning ta’sir etish 

tamoyilining mazmuni nimadan iborat? 

a)  Yuqori foyda oladigan subyektlarga soliqlarni ko’proq solish, kam foyda oladigan subyektlardan 

ma’lum muddat soliq undirmaslik  

b) Raqobatni kuchaytirish  

c)  Narx – navoni tartibga solish  

d) Monopolistik faoliiyatni kuchaytirish 

128. Tadbirkorlik subyektlarning qonunda man etilmagan har qanday faoliyat bilan shug’ullanishi 

qaysi prinsipga asosan olib boriladi? 

a)  Davlatning ta’sir etish tamoyili 

b) Qonuniylik  

c)  O’zaro raqobat  

d) Mustaqillik  

129. Kichik tadbirkorlik subyektlari...  

a)  Jismoniy va yuridik shaxslar  

b) Faqat jismoniy shaxslar 

c)  Tadbirkorlik faoliyati bilan shug’ullanuvchi jismoniy va yuridik shaxslar  

d) a va b javoblar to’g’ri 

130. O’zbekiston Respublikasining “Tovar bozorlarida monopolistik faoliyatni cheklash va raqobat 

to’g’risida”gi Qonuni bilan tartibga solinadigan munosabatlarni ko’rsating. 

a)  Ixtirolar bilan bog’liq munosabatlar 

b) Sanoat namunalari bilan bog’liq bo’lgan munosabatlar 

c)  Tovar belgilari bilan bog’liq munosabatlar 

d) To’g’ri javob yo’q 

131.Tadbirkorlik subyekti qachon ustun mavqyega ega hisoblanadi?  

491 


                                                                                                                                                                                        

a)  Bozordagi ulushi oltmish besh va undan ortiq foizni tashkil etsa 

b) Bozordagi ulushi ellik besh va undan ortiq foizni tashkil etsa 

c)  Bozordagi ulushi o’ttiz besh va undan ortiq foizni tashkil etsa 

d) Bozordagi ulushi qiriq besh va undan ortiq foizni tashkil etsa 

132. O’zbekiston Respublikasi Monopoliyadan chiqarish, raqobat va tadbirkorlikni qo’llab-

quvvatlash davlat qo’mitasi qachon tashkil etilgan?  

a)  O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2005 yil 30 apreldagi PF-3602-sonli Farmoniga asosan 

b) O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2005 yil 2 maydagi PF-3202-sonli Farmoniga asosan 

c)  O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2005 yil 30 martdagi PF-3602-sonli Farmoniga asosan 

d) To’g’ri javob yo’q 

133. Monopolistik faoliyat bu – 

a)  Xo’jalik  yurituvchi  subyektlarning,  davlat  boshqaruv  organlari  va  mahalliy  davlat  hokimiyati 

organlarining  raqobatga  qarshi  kurash  haqidagi  qonun  hujjatlariga  xilof  bo’lgan,  raqobatga  yo’l 

qo’ymaslikka, uni cheklash va bartaraf etishga qaratilgan harakat yoki harakatsizligi 

b) Xo’jalik yurituvchi subyekt tovar bozorida yagona sotuvchi yoki xaridor bo’lgan vaziyat 

c)  Xo’jalik yurituvchi subyektlarning tadbirkorlik faoliyatida ustunlikni qo’lga kiritishga qaratilgan 

xarakatlari 

d) Barcha javoblar noto’g’ri 

134. O’zbekiston Respublikasining “Tovar bozorlarida monopolistik faoliyatni cheklash va raqobat 

to’g’risida”gi Qonunning maqsadi bu –  

a)  Tovar  bozorlarida  monopolistik  faoliyat  va  insofsiz  raqobatning  oldini  olish,  uni  cheklash, 

to’xtatishning tashkiliy va huquqiy asoslarini belgilab beradi 

b) Raqobat  munosabatlarining  shakllanishi  va  samarali  amal  qilishi  uchun  sharoitlarni  

ta’minlashga qaratilgan 

c)  Tovar bozorlarida monopolistik faoliyatning oldini olish, uni cheklash, to’xtatish 

d) a va b javob to’g’ri 

 

ORALIQ NAZORAT SAVOLLARI 

 

1.  O’zbekiston  tarixini  o’rganishning  metodologik  tamoyillari,  uning  jahon  tarixi bilan bog’liqligi.  

2.  Tarixni  o’rganishda  insonparvarlik,  vatanparvarlik,  milliy  istiqlol  g’oyasiga 

asoslanish tamoyillari.  

3.  O’zbekiston  tarixini  davrlashtirish,  uni  o’rganishda  moddiy  va  yozma 

manbalarning o’rni va ahamiyati.  

4.  Insoniyatning dastlabki ajdodlari, ularning makonlari.  

5.  Eng qadimgi odamlarning turmush tarzi, mashg’ulotlari.  

6.  Ibtidoiy jamiyatning davrlari 

7.  Mezolit davri makonlari. o’q-yoyning ixtiro qilinishi.  

8.  Neolit davri yodgorliklari.  

9.  Eneolit davri. Sarazm va Zamonbobo madaniyati.  

10. Bronza  davrining  xususiyatlari  va  asosiy  yodgorliklari.  (Bronza,  Zamonbobo, 

Sopollitepa). 

11. Ibtidoiy tasviriy san`atning  paydo bo`lishi  

12. Davlatchilik tushunchasi. Jahonda ilk davlatlar paydo bulishining asosiy omillari  

13. "Avesto" kitobida qadimiy davlatchilik tariximizga oid ma`lumotlar.  

14. Qadimgi Baqtriya davlatining ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayoti.  

15. Qadimgi Sug’diyonaning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy qayoti.  

16. Mahalliy aholining Ahamoniylar bosqinchiligiga qarshi ozodlik uchun kurashi. 


 

492 


                                                                                                                                                                                        

17. Ahmoniylar davrida O’rta Osiyodagi siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayot.  

18. Yunon-Makedon  qo’shinlarining  Iskandar  Zulqarnayn  boshchiligida  O’rta 

Osiyoga yurishi.  

19. Baqtriya  davlatining  yunonlar  boshqaruvi  davridagi  ijtimoiy-siyosiy  va  madaniy 

hayoti.  

20. Ellinizm  madaniyatining  o’ziga  xos  xususiyatlari  va  uning  Markaziy  Osiyoga 

yoyilishi.  

21. Farg’ona vodiysida ilk davlat tuzilmasining shakllanishi. Dovan davlati.  

22. Kushonlar davrida madaniy hayot.  

23. Urug’, qabila, elat, xalq va millat tushunchalari.  

24. Ilk o’rta asrlardagi etnik - madaniy jarayonlar.  

25. Turkiy elatlar va eroniy tilli aholi o’rtasidagi etnik va madaniy munosabatlar.  

26. O’zbekiston  hududlarida  turkiy  til  va  etnik  ustunlik  vaziyatining  yuzaga  kela 

boshlashi 

27. Xorazm Ma`mun Akademiyasi va uning faoliyati  

28. XV  asr  oxiri  -  XVI  asrlarda  O’rta  Osiyoga  Dashti  qipchoq  elatlarining  kirib 

kelishi.  

29. "O’zbek" atamasining kelib chiqishi  

30. Buyuk ipak yulining shakllanish jarayoni.  

31. Ipak yo’lining rivojlanishida Samarqandning tutgan o’rni.  

32. Buyuk ipak yo’li tarmoqlari. 

33. 65.Turk xoqonligi davrida "Buyuk ipak yo’li" ning ahamiyati  

34. Amir Temur davrida Buyuk ipak yo’lining qayta tiklanishi va rivojlanishi.  

35. Ipak yo’li Sharq bilan G’arbni bog’lovchi halqa sifatida.  

36. Эftaliylar davlatining shakllanishi, uning hududiy o’rni 

37. Turk  hoqonligi  davrida  mamlakatni  idora  etish  usuli.  Mamlakatdagi  iqtisodiy  va 

madaniy hayot.  

38. Arab xalifaligining paydo bo’lishi va uning bosqinchilik yurishlari.  

39. Arab qukmdorlarining Markaziy  Osiyoda yuritgan siyosati.  

40. Muqanna qo’zg’oloni va uning tarixiy ahamiyati.  

41. Somoniylar davlatida er-suv munosabatlari va soliq siyosati.  

42. Ismoil Somoniy islohotlari.  

43. Qoraxoniylar  davlatining  tashkil  topishi  va  ularning  somoniylarga  qarashli 

viloyatlarini bosib olishi.  

44. Saljuqiylar davlatining yuksalishi.  

45. Xorazmshohlar davlatining yuksalishi.  

46. Xorazmshohlar davlatining boshqaruv tizimi, ijtimoiy-iqtisodiy hayoti.  

47. IX-XII  asrlarda  moddiy  va  ma`naviy  madaniyatining  yuksalishini  ta`minlagan 

shart-sharoitlar.  

48. Islom dinining davlat tayanchiga aylanishi.  

49. IX-XII asrlarda turkiy va forsiy adabiyot.  

50. IX-XII asrlarda moddiy madaniyat.  

51. Chingizxon (Temuchin)ning mug’ullarni birlashtirib kuchli davlat tuzishi.  

52. Temur Malik va Jaloliddin Manguberdi jasorati.  

53. Mug’ullar istilosining dahshatli oqibatlari.   

493 


                                                                                                                                                                                        

54. Chig’atoy ulusining tashkil topishi va undagi boshqaruv tartibi.  

55. Kebekxonning ma`muriy va pul islohotlari.  

56. Chig’atoy ulusining parokandalikka uchrashi.  

57. Amir Temurning siyosiy kurash maydoniga kirib kelishi.  

58. Amir Temurning harbiy yurishlari. qo’shinning tuzilishi.  

59. Amir Temur davrida saltanatni boshqarish tizimi.  

60. Movarounnahrda Ulug’bek hukmronligi.  

61. Ulug’bek akademiyasi.  

62. XV asrning ikkinchi yarmida temuriylar o’rtasidagi ichki kurashlarning avj olishi.  

63. Bobur  buyuk  davlat  arbobi  va  uning  olim  sifatida  jahon  tarixidagi  tutgan  o’rni. 

"Boburnoma" asari.  

64. Shayboniylar  davlatida  boshqaruv  tizimi,  ijtimoiy-siyosiy,  iqtisodiy  va  madaniy 

hayot. 


65. Buxoro xonligi - Ashtarxoniylar sulolasi davrida.  

66. Mang’itlar davrida Buxoro amirligining ijtimoiy va davlat tuzumi. Madaniy hayot. 

67. Xiva xonligining tashkil topishi va undagi ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy qayot.  

68. Qo’qon xonligining ijtimoiy siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayoti.  

69. XIX  asr  o’rtalarida  o’zbek  xonliklarining  ijtimoiy  siyosiy  ahvoli  va  o’zaro 

munosabatlari. 

70. O’rta Osiyo masalasida Angliya bilan Rossiya o’rtasida raqobat.  

71. Kaufmanning Xiva xonligiga bosqinchilik yurishi.  

72. Chorizmning 

o’lkamizdagi 

mustamlakachilik 

siyosati. 

Mustamlakachilik 

boshqaruv tizimining o’rnatilishi.  

73. Chorizmning Turkistonda iqtisodiy hukmronlikni o’rnatish tadbirlari.  

74. XX asr boshlarida Turkistonning ijtimoiy-siyosiy hayoti.  

75. Turkistonda jadidlar harakatining yuzaga kelishi.  

76. "Shuroi Islomiya", "Shuroi ulamo" tashkilotlarining tuzilishi va ularning faoliyati.  

77. Turkistonda  Ishchi  va  Askar  deputatlari  soveti  va  musulmon  mehnatkashlari 

shurosining tuzilishi.  

78. Turkistonda sovetlar hokimiyatining o’rnatilishi.  

79. Turkiston ASSRning tuzilishi. "Harbiy kommunizm" siyosati.  

80. 1917-1920 yillarda Xiva xonligida ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy vaziyat.  

81. Xiva xonligining ag’darilishi. Xorazm Xalq Sovet respublikasining tuzilishi. 

82. 1917-1920 yillarda Buxoro amirligida ijtimoiy-iqtisodiy siyosiy aqvol. 

83. O’zbekiston SSRning tashkil topishi.  

84. Qoraqalpog’iston Muxtor jumhuriyatining tashkil topishi.  

85. Quloqlashtirish siyosati va uning mudhish natijalari.  

86. XXasrning 50-60 yillarida suv inshootlarining qurilishi va bunda o’zbek xalqining 

mehnat jasorati.  

87. Ikkinchi jahon urushidan keyingi yillarda O’zbekistonning iqtisodiy hayoti.  

88. Paxta yakka hokimligining oqibatlari ekologik holatning buzilishi. . 

89. Orol fojeasi.  

90. XX asrning 50-80 yillarda O’zbekistonda ijtimoiy hayot.  

91. Madaniy inqilob tushunchasi, uning mohiyati.  

92. XX asrning 20-30 yillarida O’zbekistonda madaniy hayot.   

494 


                                                                                                                                                                                        

93. "Hujum" harakati va uning mohiyati.  

94. Siyosiy qatag’on, uning bosqichlari va og’ir oqibatlari. 

95. Mustabid sovet tuzumi tomonidan o’zbek ziyolilarining quvg’in etilishi.  

96. O’zbekiston  moddiy va ma`naviy kuchlarining fashizmga qarshi urushga safarbar 

etilishi 

97. Urush yillarida O”zbekiston fan va madaniyati.  

98. O’zbekistonlik jangchilarning frontda kursatgan jasoratlari.  

99. XX  asrning  80-yillari  o’rtalarida  SSSRning  ijtimoiy-siyosiy,  iqtisodiy,  ma`naviy 

qayotida inqirozli vaziyatning yanada keskinlashuvi.  

100.  "Qayta  qurish"  yillarida  iqtisodiyotni  isloq  qilinishining  muvaffaqiyatsizlikka 

uchrashi, uninг sabablari.  

101.  O’zbekistonda Prezidentlik lavozimining ta`sis etilishi.  

102.  O’zbekiston  Respublikasi  davlat  mustaqilligining  e`lon  qilinishi  va  uning 

tarixiy ahamiyati.  

103.  O’zbekistonda  qonun  chiqaruvchi,  ijro  etuvchi  va  sud  hokimiyati 

tarmoqlarining shakllanishi.  

104.  Mustaqillik sharoitida O’zbekiston Parlamenti.  

105.  O’zbekistonda mahalliy davlat hokimiyati organlarining shakllanishi.  

106.  Ikki palatali parlament tuzish tuђrisidagi O’zbekiston referendumi.  

107.  O’zbekistonda fuqarolik jamiyati asoslarining yaratilishi.  

108.  O’zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirish mexanizmining yaratilishi.  

109.  O’zbekistonda ko’p ukladli iqtisodiyotning barpo etilishi.  

110.  O’zbekiston iqtisodiyotida qishloq xujaligining o’rni va imkoniyatlari.  

111.  Bozor iqtisodiyotiga o’tish davrida O’zbekistonning kuchli ijtimoiy siyosati.  

112.  Mustaqillik yillarida O’zbekistonda ma`naviy hayot.  

113.  O’zbekistonda diniy qadriyatlar va islom ma`naviyatining tiklanishi.  

114.  O’zbekiston  Respublikasida  "Ta`lim  tug’risida"gi  qonun  va  "Kadrlar 

tayyorlash milliy dasturi" ning qabul qilinishi.  

115.  "Umid", "Ulug’bek", "Ustoz" jamg’armalarining vujudga kelishi.  

116.  XXI  asr  busag’asida  dunyo.  Xalqaro  vaziyat  va  kuchlar  nisbatining  tubdan 

o’zgarishi.  

117.  O’zbekistonning jug’rofiy-siyosiy imkoniyatlari.  

118.  O’zbekistonning MDH bilan ko’p tomonlama va ikki tomonlama aloqalari.  

119.  "Yoshlar  yili"  davlat  dasturining  qabul  qilinishi,  uning  asosiy  maqsad    va  

vazifalari  

120.  Xalqaro terrorizmga qarshi kurashda O’zbekistonning tutgan o’rni.  

121.  O’zbekistonda qushma korxonalarning tashkil topishi va ularning faoliyati.  

122.  O’zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisining  qonunchilik  palatasi  va  uning 

vazifalari.  

123.  Jahon sivilizatsiyasi tarixida Samarqandning tutgan o’rni.  

124.  O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati va qonunchilik palatasining 2005 

yil  28  yanvardagi  qo’shma  majlisida  Prezident  I.A.Karimovning    suzlagan  nutqi. 

"Bizning  bosh  maqsadimiz  -  jamiyatni  demokratlashtirish  va  yangilash, 

mamlakatni modernizatsiya va isloh etishdir".  

125.  Samarqandning 2750 yilligini nishonlash bo’yicha chora-tadbirlar.   

495 


                                                                                                                                                                                        

126.  Prezident  I.A.Karimovning  "Inson  manfaatlari    ustuvorligini  ta`minlash    - 

barcha isloqot va o`zgarishlarimizning  bosh maqsadidir"   

127.  Prezident  I.A.Karimovning  Vazirlar  Maqkamasining    2008-yil  8-fevraldagi  

ma`ruzasida  iqtisodiyotni    erkinlashtirish  va  qulay    tadbirkorlik  muhitining  

yaratilishi hamda  bank-moliya tizimidagi  islohotlar to’g’risida.  

128.  265 Prezident I.A.Karimovning 2008-yil 7-dekabrda O`zbekiston Respublikasi 

Konstitutsiyasining 16 yilligi munosabati bilan so`zlagan nutqi 

129.  Orol muommolarini bartaraf etish yo`lidagi xalqaro konferentsiya (2008 yil 12 

mart) va uning ahamiyati. 

130.  2007  yil  23-dekabr  -  O`zbekiston  Respublikasi  Prezidentligiga  umumxalq 

saylovlar va uning natijalari.                                                                                                                                                                                                                                

131. 

O`zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning MDH davlatlari Moskva sammitidagi ma`ruzasi va uning ahamiyati (2008 yil 22-fevral')

 

132. “Tadbirkorlik  faoliyati  sohasida  ruxsat  berish  tartib-qoidalari  to’g’risida”gi  Qonunni  ishlab chiqish va qabul qilish zaruratini tushuntirib bering. 

133. 2003 yilda qabul qilingan yangi konstitusiyaviy normalarning mazmuni.  

134. 2007 yilda qabul qilingan yangi konstitusiyaviy normalarning mazmuni.  

135. 


Bozor  munosabatlarini  shakllantirish  va  rivojlantirishga  qaratilgan  qancha  qonun 

hujjatlari qabul qilingan? 

136. Ikki palatali parlament tizimining vujudga kelish omillari. 

137. Ko’ppartiyaviylik deganda nimani tushunasiz? 

138. Qonun chiqaruvchi hokimiyatni isloh qilishga qaratilgan huquqiy normalar. 

139. Mahalliy o’zini o’zi boshqarish organi deganda qaysi organni tushunasiz? 

140. Professional parlament faoliyatiga oid tushunchalar. 

141. Tadbirkorlik  faoliyatini  huquqiy  tartibga  solishni  takomillashtirishga  qaratilgan  asosiy 

yo’nalishlar.  

142. O’zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisining  Inson  huquqlari  bo’yicha  vakili  (ombudsman) 

qanday vakolatlarga ega? 

143. O’zbekistonda nodavlat notijorat tashkilotlariga oid qanday uyushma mavjud? 

144. Fuqarolik jamiyati deganda qanday jamiyatni tushunasiz? 

145. Hozirgi kunda mamlakatimizda qaysi siyosiy partiyalar faoliyat yuritmoqda? 

146. Hokimiyatlar bo’linishi prinsipining davlat hokimiyati va boshqaruvini demokratlashtirishdagi 

ahamiyati. 

147. Hokimiyatlar o’rtasida o’zaro tiyib turish tizimi. 

148.  Chet el investorlari huquqlari kafolatlangan qonun hujjatlarini sanab bering. 149.  Ekologik nazorat nima? 

150.  Xususiy mulk tushunchasi va kafolatlari nimalardan iborat? 

 

YAKUNIY NAZORAT SAVOLLARI 

 

 1.  O’zbekiston tarixining fan sifatidagi o’rni. Uning predmeti va o’rganish ob`ekti. 

2.  I.A.Karimovning  "Tarixiy  xotirasiz  kelajak  yuq"  asarida  hozirgi  kunda 

O’zbekiston  tarixining echilishi zarur bo’lgan muammolarining ko’tarilishi.  

3.  O’zbekiston umumjaqon sivilizatsiyasi uchoqlaridan biri.  

4.  O’zbekiston  tarixining  har  tomonlama  etuk,  milliy  istiqlol  g’oyasi  bilan 

qurollangan insonlarni tarbiyalashdagi ahamiyati.  

5.  Odamzod paydo bo’lishi masalasining fanda o’rganilishi.  

6.  Paleolit davri va uning o’zlashtirilishi.   

496 


                                                                                                                                                                                        

7.  Urug’chilik jamoasi - ona urug’i jamoasining shakllanishi va uning taraqqiyoti.  

8.  Mehnatning  dastlabki  yirik  taqsimoti,  chorvachilik  va  dehqonchilikning 

shakllanishi. 

9.  Neolit davrida hunarmandchilik sohalarining rivojlanishi.  

10. Bronza  davrida  hozirgi  O’zbekiston  hududlarida  o’troq  deqqonchilik  va 

ixtisoslashgan hunarmandchilik. 

11. Patriarxal va  ota urug’i munosabatlarining yuzaga kelishi.  

12. O’lkamiz hududlarida dastlabki shaharsozlik madaniyatining shakllanishi.  

13. Qadimgi Baqtriya, uning uzbek davlatchiligining shakllantirishdagi o’rni.  

14. Qadimgi Xorazm haqidagi yozma va arxeologik ma`lumotlar. 

15. Ahamoniylar davlatining paydo bo’lishi va ularning O’rta Osiyo davlatlarini bosib 

olishi.  

16. Spitamen boshliq xalq qasoskorlarining jasoratlari.  

17. "Avesto" - zardushtiylik dinining muqaddas kitobi. 

18. Navruz bayramining shakllanishi.  

19. Iskandar imperiyasining parchalanishi. Salavkiylar sulolasi.  

20. Kushonlar sulolasining siyosiy hokimiyatni egallashi.  

21. Qang’  davlatining  paydo  bo`lishi  va  uning  o`zbek  davlatchiligi  tarixida  tutgan 

o’rni.   

22. Kushonlar davrida mamlakatimizning siyosiy va iqtisodiy hayoti.  

23. Parfiya davlatining ijtimoiy iqtisodiy hayoti. 

24. Turon zaminida turkiy qavmlarning azaliy etnos ekanligi.   

25. Hozirgi o’zbek xalqining etnik asosini tashkil qilgan qabila, ellatlar.  

26. Chet  ellik  bosqinchilar  mamlakatimiz  tub  joy  aholisi  irsiyatini  o’zgartira 

olmaganligi. 

27. IX-XII  asrlarda  qarluqlar,  o’g’uzlar,  qipchoqlar,  chigillar  va  boshqa  turkiy 

qavmlarning uzbek xalqining etnik shakllanishidagi o’rni.  

28. Eski  o’zbek  tiliga  asos  bo’lgan  qarluq,  chig’il  lahjasining  rivojlanishi  va  yozma 

adabiy til darajasiga ko’tarilishi.  

29. Yusuf Xos Xojibning "Qutadg’u bilig", Mahmud Koshg’ariyning "Devoni lug’otit 

turk", Xuja Ahmad Yassaviyning "Hikmatlar" asarlarining ahamiyati.  

30. Sovet istibdodi davrida O’rta Osiyoda "milliy davlat" chegaralashining utkazilishi 

va uning oqibatlari.  

31. O’zbekistonning  milliy  mustaqillik  davridagi  etnik  holati  va  bu  sohadagi  ijobiy 

o’zgarishlar.  

32. Эng qadimgi davrlarda paydo bo’lgan millatlararo yo’llar.  

33. Buyuk  ipak  yo’li  ustidan  nazorat  o’rnatish  uchun  hukmdorlar  o’rtasidagi 

kurashlar.  

34. Ipak  yo’li  mamlakatlararo  siyosiy,  diplomatik,  madaniy,  diniy  aloqalarni 

ta`minlovchi omil sifatida.  

35. Jahondagi  buyuk  geografik  kashfiyotlar  natijasida  Buyuk  ipak  yo’li  mavqeining 

pasayishi.                                                                                                              

36.  YuNESKO rahnamoligida "Buyuk ipak yo’li" dasturining tuzilishi va uni amalga 

oshirishdа O’zbekistonning ishtiroki.  

37. "Evropa - Kavkaz - Osiyo" transport yo’lagi - TRASEKAni barpo etish masalasi.   

497 


                                                                                                                                                                                        

38. Эftaliylar davrida ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayot.  

39. Mazdak harakatining paydo bo’lishi va uning asosiy g’oyalari.  

40. Turk hoqonligi hukronligi davrida O`rta Osiyo.  

41. Yurtimizning arablar tomonidan istilo qilinishi.  

42. Islom dinining yurtimizga yoyilishi.  

43. IX asr boshlarida Movarounnahrning siyosiy ahvoli. Tohiriylar davlati.  

44. Somoniylar davlatining tashkil topishi va boshqaruv tizimi 

45. Qoraxoniylar davlatidagi boshqaruv usuli va ijtimoiy-iqtisodiy hayot.  

46. G’aznaviylar davlatining tashkil topishi, uning ichki va tashqi siyosati.  

47. IX-XII asrlarda ilm-fan ravnaqi.  

48. Al  Xorazmiy,  Al  Farg’oniy,  Farobiy,  Narshaxiy,  Ibn  Sino,  Beruniy,  Rudakiy  va 

boshqa buyuk ajdodlarimiz ijodi.  

49. IX-XII asrlarda O`rta Osiyo tarixida tasavvuf ta`limoti va uning o`rni  

50. Mo’g’ullar hujumi arafasida xorazmshohlar davlatidagi vaziyat.  

51. Chingizxon va Muhammad Xorazmshoh o’rtasidagi elchilik munosabatlari.  

52. O’tror fojiasi va mug’ullarning Markaziy Osiyoga harbiy yurishlari.  

53. Mug’ullarning Buxoro va Samarqandni bosib olishi. Urganch qamali.  

54. Xorazmshoh qo’shinlarining mag’lubiyati, uning sabablari.  

55. Mahmud Tarobiy qo’zg’oloni, uning tarixiy ahamiyati.  

56. Chingiziylar o’rtasidagi ichki kurash va uning Chig’atoy ulusiga ta`siri.  

57. Chig’atoy ulusida madaniy hayot.  

58. XIV asr o’rtalarida Movarounnahrdagi ijtimoiy-siyosiy vaziyat.  

59. Amir Temur hokimiyatining o’rnatilishi. 

60. Samarqand - Temur davlatining poytaxti.  

61. Amir Temur - buyuk davlat arbobi, mashhur sarkarda.  

62. "Temur tuzuklari" va uning ahamiyati. 

63. Amir Temur vafotidan keyin imperiyaning parchalanishi.  

64. Temuriylar davrida xo’jalik va madaniy hayot.  

65. Alisher Navoiyning siyosiy va adabiy faoliyati.  

66. Temuriylar hokimiyatining inqirozga yuz tutishi, uning sabablari.  

67. Muhammad  Shayboniyxonning  Movarounnahrga  yurishlari  va  shayboniylar 

sulolasi hokimiyatining o’rnatilishi.  

68.  Buxora    xoni  Abdullaxon  II  ning  mamlakatni  birlashtirish  va  markazlashgan 

kuchli hokimiyatni tiklash uchun olib borgan urushlari.  

69.  Buxoro xonligining tashkil topishi.  

70.  Xiva xonligining Rossiya bilan aloqalari.  

71.  Qo’qon xonligining tashkil topishi.  

72.  O’zbek xonliklarining  ilg’or  Evropa  mamlakatlaridan  ijtimoiy-siyosiy,  iqtisodiy 

va texnika jihatidan orqada qolishi, uning sabablari.  

73.  O’zbek xonliklaridagi siyosiy parokandalik, o’zaro nizo va besamar urushlar.  

74.  Chorizmning Markaziy  Osiyoni bosib olish uchun harbiy yurishlari.  

75.  Kaufmanning Buxoroga yurishi Samarqandning zabt etilishi.  

76.  Buxoro amirligi va Xiva xonligining Rossiya vasallariga aylantirilishi.  

77.  Chor Rossiyasi tomonidan Qo’qon xonligining bosib olinishi va  tugatilishi.  

78.  Chorizmning  Turkistonda  mustamlakachilikni  kuchaytirishiga  qaratilgan  

498 


                                                                                                                                                                                        

madaniy va ma`rifiy siyosati.  

79.  Turkiston  xalqlarining  chorizmning  mustamlakachilik  zulmiga  qarshi  milliy 

ozodlik harakatining boshlanishi, uning bosqichlari.  

80.  Birinchi jahon urushining o’lka hayotiga salbiy ta`siri.  

81.  1916 yilgi xalq quzg’oloni va uning xususiyati.  

82.  Rossiyada 1917 yil fevral burjua - demokratik inqilobi, uning o’lkamizga ta`siri.  

83.  O’lka  musulmonlarining  favqulodda  IV  qurultoyi.  Turkiston  muxtoriyatining 

tashkil etilishi.  

84.  Sovetlar hokimiyatining iqtisodiy tadbirlari va uning oqibatlari.  

85.  Farg’ona  vodiysida  qarshilik  ko’rsatish  harakatining  boshlanishi,  uning 

mohiyati, harakatlantiruvchi kuchlari, bosqichlari.  

86.  Qizil  armiyaning  Buxoroga  hujumi.  "Buxoro  Xalq  Sovet  respublikasi"ning 

tashkil topishi.  

87.  Buxoro va Xivada Sovetlar istibdodiga qarshi qurolli qarakat.    

88.  XX asrning 20-yillarida ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy vaziyat.  

89.  O’zbekistonda sanoatlashtirishi siyosati.  

90.  Paxta mustaqilligiga erishish uchun kurash va uning oqibatlari.  

91.  Qishloq xujaligini jamoalashtirish siyosati va uning og’ir oqibatlari.  

92.  Urushdan  keyingi  yillarda  O’zbekiston  iqtisodiyotini  boshqarish  sohasidagi 

xatolar.  

93.  XX  asrning  50-70  yillarida  o’tkazilgan  iqtisodiy  islohotlar,  ularning 

samarasizligi.  

94.  XX asrning 70-80 yillarida O’zbekiston iqtisodiyotidagi tangliklar va nuqsonlar.  

95.  XX asrning 40-80 yillarda respublikaning madaniy hayoti.  

96.  SH.Rashidov davlat va jamoat arbobi.  

97.  SSSRda ma`muriy-buyruqbozlik, totalitar tuzumining qaror topishi.  

98.  Stalin  vafotidan  keyin  shaxsiga  sig’inish  oqibatlarini  tugatish  sohasida 

O’zbekistonda amalga oshirilgan tadbirlar, uning barbod bo’lishi.  

99.  Ikkinchi  jahon  urushining  boshlanishi.  O’zbekistonning  urush  girdobiga 

tortilishi.  

100. SSSRning  g’arbiy  viloyatlaridan  sanoat  korxonalari,  uquv  va  ilm  maskanlari, 

madaniyat muassasalarini, qochoqlarning kuchirib keltirilishi.  

101. Urush yillarida O’zbekiston sanoati va qishloq xujaligi.  

102. Urush  yillarida  qrim-tatarlar,  mesxiti  turklari,    chechenlar,  qorachoylar  va 

boshqa xalqlarning o’z vatanidan badarg’a qilinishi.  

103. Fashizmni tor-mor etishda O’zbekistonning munosib o’rni.  

104. O’zbekistonda Xotira va qadrlash kuni, uning mohiyati va ahamiyati.  

105. "Qayta qurish" kontseptsiyasining cheklanganligi, qiyinchiliklari va ziddiyatlari.  

106. "Qayta qurish" yillarida O’zbekistonda ijtimoiy-siyosiy hayot.  

107. O’zbekiston Respublikasining "Davlat tili haqida"gi qonunnini qabul qilinishi.  

108. 1991 yil avgust voqealari, SSSRning tanazzulga yuz tutishi.  

109. Umumxalq  saylovida  I.A.Karimovning    O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti 

etib saylanishi.  

110. Mustaqillik yillarida O’zbekistonda amalga oshirilgan siyosiy islohotlar.  

111. O’zbekistonda sud hokimiyati islohotlari.   

499 


                                                                                                                                                                                        

112. O’zbekistonda  Vazirlar  mahkamasining  ijro  etuvchi  hokimiyatning  muhim 

bug’ini sifatidagi o’rni. 

113. O’zbekistonda o’zini-o’zi boshqaruv organlarining tashkil etilishi.  

114. O’zbekistonda demokratik jamiyatga xos saylov tizimining barpo etilishi.  

115. O’zbekistonda kuppartiyaviylikning qaror topishi.  

116. Mustaqillik davrida O’zbekistonda ommaviy axborot vositalari.  

117. O’zbekiston Respublikasining bozor munosabatlarini shakllantirish yuli "o’zbek 

modeli".   

118. O’zbekistonda  amalga  oshirilgan  iqtisodiy  islohotlarning  strategiyasi,  ustuvor 

yunalishlari, bosqichlari.  

119. O’zbekistonda bozor infratuzilmasining shakllanishi.  

120. Mustaqillik davrida O’zbekistonda konchilikni rivojlanishi.  

121. O’zbekistonning zamonaviy avtomobil' ishlab chiqaruvchi  mamlakatlar qatoriga 

qo’shilishi.  

122. O’zbekistonda milliy valyuta - sumning muomilaga kiritilishi.  

123. Mustaqillik  yillarida  O’zbekistonda  iqtisodiy  barqarorlikning  ta`minlanishi  va 

taraqqiyot ko’rsatgichlarining ahamiyati.  

124. O’zbekiston  Respublikasida  davlat  va  dinning  o’zaro  munosabati,  uning  asosiy 

tamoyillari.  

125. O’zbekistonning milliy istiqlol g’oyasi, uning aholi ongiga singdirish zarurati.  

126. O’zbekiston  Respublikasida  fanning  rivojlanishi,  intellektual  salohiyatning 

o’sishi.  

127. Samarqand: kecha, bugun, ertaga.  

128. O’zbekiston Respublikasida aholi sog’lig’ini saqlash tizimi.  

129. O’zbekistonda  tinchliksevar  mustaqil  tashqi  siyosat  asoslarining  ishlab 

chiqilishi, uning tamoyillari.  

130. O’zbekistonning jahon hamjamiyatiga qo’shilishi.  

131. O’zbekistonning xorijiy mamlakatlar bilan qamkorligi.  

132. O’zbekistonning Shanxay hamkorlik tashkilotida tutgan o’rni.  

133. Toshkent  shahri  "Islom  madaniyati  poytaxti"  (O`zbekiston  Prezidenti 

I.A.Karimovning  O`zbekistonning  islom  sivilizatsiyasiga  qo`shgan  hissasi, 

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiyasi ishtirokchilariga tabrigi)  

134. O’zbekiston  Respublikasida  ikki  palatali  Parlament  tizimning  shakllanishi  va 

uning ahamiyati.  

135. O’zbek  xalqining  islom  madaniyati  rivojiga  qo’shgan  beqiyos  hissasini  yuksak 

e`tirofi  (Prezident  I.A.Karimovning  "Turkiston  -  press"  nodavlat  axborot  agentligi 

muxbiriga bergan intervyusi asosida 2007-yil 26-fevral').  

136. Prezident  I.A.Karimovning  Vazirlar  Maqkamasining  2008-yil  8-fevraldagi  

ma`ruzasida  ta`lim  va  sog’liqni  saqlash    sohalarida    aniq  maqsadli  umummilliy, 

ijtimoiy dasturlarning  muvaffaqiyatli amalga oshirilishi.  

137. Prezident  I.A.Karimovning  Vazirlar  Maqkamasidagi  2008-yil  8-fevral'  

ma`ruzasida  2008-yilga  mo`ljallangan  iqtisodiy  va  ijtimoiy  rivojlanishning  ustuvor 

vazifalari. 

138. "Kamolot" yoshlar ijtimoiy harakatining maqsad va vazifalari  

139. 2004-2009  yillarda  maktab  ta`limini  rivojlantirish  davlat  umummilliy 


1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   81
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling