Амалий машғулот №16,17 Сув хужалик балансини тузиш ва уни тахлили


Download 300.65 Kb.
Pdf ko'rish
Sana22.04.2020
Hajmi300.65 Kb.
#100712
Bog'liq
16,17-Амалий машғулот
ko'phad, ko'phad, 2019 yil 6 fevral kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisi boʻlib oʻtdi, 1-dars dm slayd, Алишернинг Ахборот технологиялари фанидан (1), 5-семинар, TASK FROM LESSON EDUCATION, TASK FROM LESSON EDUCATION, 01 ozgarmas tok zanjirlari, JORIY Дон хом ашё ва дон маҳсулотларин сақлаш технологияси. (Автосохраненный) (1), venetsiya 1212(1), Fuqarolik jamiyati 8-mavzu, Fuqarolik jamiyati 8-mavzu, Fuqarolik jamiyati 8-mavzu

Амалий машғулот № 16,17 

 

Сув хужалик балансини тузиш ва уни тахлили. 

Сув хўжалик мувозанати 

СХМ қатнашувчиларини керакли миқдордаги сифатли сув билан таъминлаш тобора 

қийинлашиб бораяпти, чунки халқ хўжалиги турли тармоқларининг сув ресурсларига қўяётган 

талаблари тур-лича ва бир-бирига зиддир. 

Бир қатор хўжалик муаммоларини ечиш (сувга бўлган талабни қондириш, сув ресурсларидан 

фойдалнишни оптимал режалаштириш, сув хўжалик ва сувни муҳофаза қилиш тадбирларини 

асослаш, сув хўжалик қурилишининг мазмуни, уни  амалга ошириш этаплари ва бошқалар) сув 

хўжалик баланси (СХБ) тузишни, яъни эксплуатацион сув ресурслари билан алоҳида СХМ қат-

нашувчиларининг сувга бўлган талабини солиштириб кўришни талаб  қилади. 

Боскич лойихасида сувдан фойдаланиш вариантлари бўйича  201.. йилга, яқин ва узоқ 

келажакка 50%, 75%, 85%, 90% ва 95% ҳисобли таъминланган йиллар учун ойлик сув 

хўжалик баланси тузилиши керак. 

Сув хўжалик баланси эксплуатацион сув ресурсларининг умумий ҳажмидан СХМ қатна-

шув-чиларининг сув истеъмоли йиғиндиси ҳажмини, сув хўжалик ноҳияси ташқарисига 

чиқари-ладиган коллектор-дренаж сувларни, ҳисобли створдан пастда жойлашган сув 

истеъмолчиларининг талабини қондириш учун узатилаётган сувнинг миқдорини, ҳамда 

қўшни ҳавзалар-га оширилиши керак бўлган сувларни миқдорини ҳисобга олган, айириш 

йўли билан тузила-ди. 

Иккита бир-бири билан узвий боғланган: ҳисобли таъминланганлик ва кафолатланган сув 

узатиш тушунчалари мавжуддир. Босқич лойиҳасида қуйидагилар қабул қилинади: белги-

ланган сув хўжалик тадбирлари 95%ли ҳисобли таъминланган окимни кафолатли сув 

узатишини таъминлаши керак. Ўта кам сувли йиллар учун режали сув истеъмол миқдори-

ни турли йилларда турли миқдорларга камайтириш мумкин. 

Сув  хўжалик балансини тузиш учун сув  ресурслари ва сув истеъмол ҳажми ва оқова сув 

чиқариш ҳажми йиғиндиларининг жадвали бўлиши керак. 

Умумий эксплутацион сув ресурслари  50, 75,85,90 ва 95% таъминланган миқдори лойиҳа-

нинг 2 ва 3 қисмидан олинади. СХМ қатнашувчиларининг умумий сув истеъмол ва оқова 

сувлар ҳажмларининг йиғиндисини аниқлаб қуйидаги 28,29 ва 30 жадвалрга ёзилади. 

СХМ қатнашувчиларини керак миқдордаги ва сифатли сув билан таъминлаш тобора 

кийинлашиб бораяпти, чунки халқ хўжалигини турли тармоқлариги сув ресурсларига 

куяётган талаблари турлича ва бир-бирига зиддир. 

Бир катор хўжалик муаммоларини ечиш (сувга булган талабни кондириш, сув ресурсла-

ридан фойдалнишни оптимал режалаштириш, сув хўжалик ва сувни муҳофаза қилиш 

тадбирларини асослаш, сув хўжалик қурилишини мазмуни, уни  амалга ошириш этаплари 

ва бошқалар) сув хўжалик баланси (СХБ) тузишни талаб килади, яъни эксплуатацион сув 

ресурслари билан алохида СХК қатнашувчиларини сувга булган талабини солиштириб 

куришни талаб  килади. 

Лойихада сувдан фойдаланиш вариантлари бўйича  201. йилга, якин ва узок келажакка 

50%, 75%, 85%, 90% ва 95% ҳисобли таъминланган йиллар учун ойлик сув хўжалик 

баланси тузилиши керак. 

Сув хўжалик баланси эксплуатацион сув ресурсларини умумий хажмидан СХМ қатнашув-

чиларини сув истеъмоли йигиндиси хажмини, сув хўжалик нохияси ташкарисига чикари-

ладиган коллектор-дренаж сувларни, ҳисобли створдан пастда  жойлашган сув истеъмол-

чиларини талабини кондириш чун узатилаётган сувнинг миқдорини, ҳамда кушни хавза-

ларга оширилиши керак булган сувларни миқдорини ҳисобга олган, айириш йўли билан 

тузилади. 

Иккита бир-бири билан узвий богланган: ҳисобли таъминланганликва кафолатланган сув 

узатиш тушунчаларимавжуддир. Босқич лойиҳасида куйидагилар қабул килинади: 

белгиланган сув хўжалик тадбирлар 95%ли ҳисобл таъминланган стокни кафолатли сув узатишни таъминлаш керак. Ута кам сувли йиллар учун режали сув истеъмол миқдорини 

турли йилларда турли миқдорларга камайтириш мумкин. 

Сув  хўжалик балансини тузиш учун сув  ресурслари ва сув истеъмол хажмини ва чиқинди 

сув чиқариш хажмини йигиндилари жадвали булиши керак. 

Умумий эксплутацион сув ресурслари  50, 75,85,90 ва 95% таъминланган миқдори 

лойиҳани 2 ва 3 қисмидан олинади. СХК қатнашувчиларини умумий сув истеъмол ва 

оқова сувлар хажмларини йигиндисини аниқлаб куйидаги 28, 29 ва 30нчи жадвалларга 

ёзилади. 

 

Дарё хавзасидаги СХК қатнашувчиларининг ҳисоблаш даврлари бўйича кайтмас сув истеъмол қилиш хажмларини йигиндиси. Жадвал-28. 

Схк қатнашув-

чилари 

 

 Йиллик 

хажми 


Ойлар  

I  II 


III 

IV 


VI 


VII 

VIII 


IX 

XI XII 

1.Хозирги давр 

Коммунал 

рузгор 


хўжалиги 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Саноат  

 

  

 

  

 

  

 

  

Чорвачилик 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

Суғориш 


дехкончилиги 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Санитар сув утказиш 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Жами  

 

  

 

  

 

  

 

  

2.Якин келажак 

Коммунал 

Рузгор 


хўжалиги 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Саноат  

 

  

 

  

 

  

 

  

Чорвачилик 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

Суғориш 


дехкончилиги 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Санитар сув утказиш 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Жами  

 

  

 

  

 

  

 

  

3.Узок келажак 

Коммунал 

рузгор 


хўжалиги 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Саноат  

 

  

 

  

 

  

 

  

Чорвачилик 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

Суғориш 


дехкончилиги 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Санитар сув утказиш 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Жами  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Дарё хавзвсидаги СХМ қатнашувчилариниг ҳисоблаш даврлари бўйича окова сув 

чиқариш хажмлари йигиндиси. Жадвал- 29   

СХМ катнашув  

чилари 

 

 Йиллик 

хажми 


Ойлар 

I  II 


III 

IV 


VI 


VII 

VIII 


IX 

XI XII 

1.Хозирги давр 

Коммунал рузгор 

хўжалиги 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

Саноат 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

Чорвачилик 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

Суғориш 


дехкончилиги 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Санитар сув утка-зиш 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Жами  

 

  

 

  

 

  

 

  

2.Якин келажак 

Коммунал 

Руз-гор хўжалиги 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

Саноат 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

Чорвачилик 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

Суғориш 


дехкончилиги 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Санитар сув утказиш 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Жами  

 

  

 

  

 

  

 

  

3.Узок келажак 

Коммунал 

рузгор 


хўжалиги 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Саноат  

 

  

 

  

 

  

 

  

Чорвачилик 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

Суғориш 


дехкончилиги 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Санитар сув утказиш 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Жами  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

Дарё хавзаси 201… йил ва кеажак учун сув хўжалк мувозанати жадвали.  30-жадвал 

СХБни ташкил 

килувчилар 

 

Йиллик 


хажм  

Ойлар 


 

II  

III 


 

IV 


 

 VI 

 

VII  

VIII 


 

IX 


 

 XI 

 

XII  

Ҳисобли эксплуатацион сув ресурслари 

50%ли таъминлан-ган 

оқим миқдорида 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 75% - " - 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

85% - " - 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 90% -" - 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

95% - " - 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 СХМ қатнашувчиларини сув истеъмол қилиш хажми 

СХБни ташкил 

килувчилар 

 

Ойлар  

 

  

II  

III 


 

IV 


 

 VI 

 

VII  

VIII 


 

IX 


 

 XI 

 

XII  

201… йилга 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 201….йилга 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 202…. Йилга 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

СХМ қатнашувчиларининг оқова сув чиқариш хажми 201… йилга 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 201….йилга 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 202…. Йилга 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Сув хўжалик баланси 50% ҳисобли таъминланган 201… йилга 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 201….йилга 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 202…. Йилга 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

75% ли таъминланганлик 201… йилга 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 201….йилга 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 202…. Йилга 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

85% ли таъминланганлик 201… йилга 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 201….йилга 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 202…. Йилга 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

90% ли таъминланганлик 201… йилга 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 201….йилга 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 202…. Йилга 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

95% ли таъминланганлик 201… йилга 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 201….йилга 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 202…. Йилга 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Download 300.65 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling