Amirov Shamsiddin 101-guruh (kechki). 18- mavzu


Download 13.53 Kb.
Sana11.11.2021
Hajmi13.53 Kb.

Amirov Shamsiddin 101-guruh (kechki). 18- mavzu.

1.Agar A va B to’plamlar orasida o’zaro bir qiymatli moslik o’rnatish mumkin bo’lsa, bu to’plam nima deyiladi?

a)teng quvvatli; b)kam quvvatli; c)teng to’plam;

2.Qaysi munosabat refleksiv va tranzitiv bo’ladi?

a)teng quvvatllik; b)ekvivalentlik; c)kommutativlik;

3.Bo’sh bo’lmagan chekli teng quvvatli to’plamlar sinfining umumiy xossasiga nima deyiladi?

a)natural son; b)butun son; c)ratsional son;

4.Bo’sh to’plamlar sinfining umumiy xossasiga ega son nima deyiladi?

a)0 soni; b) natural son; c) 1 soni;

5.0 soni va barcha natural sonlar birgalikda qanday sonlar to’plamini tashkil qiladi?

a) nomanfiy butun sonlar; b) ratsional sonlar; c)irratsional sonlar;

6. Nomanfiy butun sonlar to’plamida eng kichik element neciga teng?

a)0; b)1; c)2;

7. Diskretlik nima?

a)nomanfiy butun sonlar to’plamida har bir natural sondan keyin va oldin keladigan sonlarni ko’rsatish mumkinligi; b)ikkita ixtiyoriy nomanfiy butun son orasida chekli sondagi nomanfiy sonlar joylashganligi; c)a va b;

8. Nomanfiy butun a son uchun a+0=a (0-Z0 da qaysi amalga niisbatan neytral element hisoblanadi?

a)qo’shish; b) ayirish; c) bo’lish;

9. Qaysi sonlar to’plami nolni yutish xossasiga ega?

a) manfiy bo’lmagan butun sonlar; b)manfiy bo’lgan butun sonlar; c) ratsional butun sonlar;

10. Qaysi sonlar to’plami qo’shish amalini o’rin almashtirish (kommutativlik ) xossasiga ega?

a) manfiy bo’lmagan butun sonlar; b)manfiy bo’lgan butun sonlar; c) ratsional butun sonlar;

11. Nomanfiy butun sonlarning qo’shish amali qanday xossaga ega?

a)guruhlash(assotsiativlik); b)o’rin almashtirish(kommutativlik); c)distributivlik;

12. Nomanfiy natural sonlarning ko’paytirish amali qo’shishga nisbatan qanday xossaga ega?

a)tarqatish; b) yig’ish; c)t.j.y;

13.Agar b soni A to’plamni sinflarga ajratishdagi har bir qism elementlari soni bo’lsa, a va b nomanfiy butun sonlar bo’linmasi deb nimaga aytiladi?

a)har bir elementlari soni c ga aytiladi; b)har bir element ko’paytmasiga aytiladi; c) har bir element yig’indisi;

14.a sonining b songa bo’linmasi mavjud bo’lsa, u …….

a)yagonadir; b)juftdir; c) mavjud emas;

15.a nomanfiy butun son b nnatural songa bo’linishi uchun ………….

a)a son b sondan kichik bo’lmasligi zarur; b)b son a sondan kichik bo’lmasligi zarur; c)a son b sondan kichik bo’lishi zarur;

16.Agar a va b sonlar teng sonli to’plamlar bilan aniqlansa, u holda ular …….. bo’ladi.

a)teng; b)teskari; c)juft;

17.Agar A va B to’plamlar teng sonli bo’lmasa, u holda ular bilan aniqlanadigan sonlar ……..bo’ladi.

a)turlicha; b)o’xshash; c)bir xil;

18. Nomanfiy butun sonlar to’plamini to’plamalar nazariyasi asosida qurish nechanchi asrda to’plamlar nazariyasi yaratilgandan so’ng mumkin bo’ldi?

a)XIXasr; b)XXasr; c)XVIII;

19.To’plamlar nazariyasi kim tomonidan yaratilgan?

a)G. Kontor; b)Xorazmiy; c)Karl;

20.Bo’sh bo’lmagan chekli teng quvvatli to’plamlar sinfining umumiy xossasiga nima deyiladi?

a)natural son; b)butun son; c)ratsional son;

21. Natural son atamasini birinchi bo’lib qo’llagan olim kim?

a)Boetsiy; b)Kantor; c)t.j.y;

22. A ̴Bnima deyiladi?

a)teng quvvali; b)katta; kichik;

23. Bo’sh to’plamlar sinfining umumiy xossasiga ega son…… deyiladi?

a)0 soni; b)1soni; c)natural son;

24. Sonni va sonlar ustida amallarni o’rgana boshlagan fan nima deb atalgan?

a)arifmetika; b)algebra; c) matematika;

25.Agar A to’plam B to’plamning o’z qism to’plamiga teng quvvatli va n(A)=a; n(B)=b bo’lsa, a son b sondan …….. deyiladi.

a)kichik; b)katta; c)teng;

26. Agar A to’plam B to’plamning o’z qism to’plamiga teng quvvatli va n(A)=a; n(B)=b bo’lsa, a son b sondan …….. deyiladi.

a)katta; b)kichik; c)teng;

27. Agar A to’plam B to’plamning o’z qism to’plamiga teng quvvatli va n(A)=a; n(B)=b bo’lsa, a son b sondan kichik deyiladi. Bu qanday yoziladi?

a)ab; c)b

28.b son a sondan katta bo’sa qanday yoziladi?

a)b>a; b)b

29.Natural sonlar to’plami qaysi ?

a)N; b)R; c)Q;

30. A to’plam bilan aniqlangan a son shu to’plamning nimasi deyiladi?a)quvvati; b) qiymati; c) bo’lagi.
Download 13.53 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling