Analitik kimyodan test savollari №1 Fan bobi Fan bo`limi – Qiyinchilik darajasi-2


Fan bobi-2 . Fan bo`limi - 2 Qiyinchilik darajasi-2


Download 281.61 Kb.
bet2/11
Sana26.09.2020
Hajmi281.61 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

57 Fan bobi-2 . Fan bo`limi - 2 Qiyinchilik darajasi-2

Agregatsiya tezligi katta bo’lsa, hosil bo’layotgan cho’kma qanday tuzilishga ega bo’ladi:

amorf yoki mayda kristall;

yirik kristal;

yaproqsimon;

ninasimon.

58 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi -2 Qiyinchilik darajasi-2

Mendeleyev periodlik qonuni bilan kation kislotali-sulfitli sistemaning I-analitik guruxi orasidagi bogliqlik.

tashkarisida 2S elektr joylashishi bilan

yuk

tashkarida 3S elektr joylashishi bilan

Mendeleyev periodlik konuni bilan kation kislotali-siltili sistemaning I-analitik guruxi orasidagi bogliklik.

59Fan bobi- 2 . Fan bo`limi -2 Qiyinchilik darajasi-2

Bog`langan analiz borishida ionlarni aniqlash.

bir ionni

Butin gurux bilan

uch ionni

Bog`langan

60 Fan bobi-1 . Fan bo`limi - 2 Qiyinchilik darajasi-2

Analitik kimyo analizi borasida chalkashliklarning necha guruxi bor

uch

ikki

turt

besh

61 Fan bobi-1 . Fan bo`limi - 2 Qiyinchilik darajasi-2

Analiz borasida natijalar to`gri bo`lishi uchun nimalarni bilish zarur.

Olingan cho`kma xajmi. kimyoviy formulasi

Olingan cho`kma xajmi

kimyoviy formulasi

Butun hajmi

62 Fan bobi-2 . Fan bo`limi - 2 Qiyinchilik darajasi-2

Qaysi kattalik takrorlanishi mumkin.

sistematik turda

To`satdtan bulgan.

absalyut kattalik.

solistirmali

63 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi -3 Qiyinchilik darajasi-2

Kationlar analizining ammiakli – fosfatli sistemasida uchinchi analitik gurux reagentini aniqlang

ammoniy gidrofosfat.

ammiakli eritma.

azotli kislota.

xlorid kislota.

64 Fan bobi-2 . Fan bo`limi -2 Qiyinchilik darajasi-2

Olingan natija bilan birgalikda moddaning ayirmasi nima deb nomladi.

absalyut kattalik.

solishtirmali

sistemali

solishtirmali.

65 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi -3 Qiyinchilik darajasi-2. Eng kam xajmdagi ionni berilgen reaget yordamida ochilishi nima deb xisoblanadi.

reaksiyaning sezgirligi

miniumning ochilishi

cheklangan suyultirish

cheklangan kontsentratsiya

66 Fan bobi-2 . Fan bo`limi - 2 Qiyinchilik darajasi-3

Uch o`zaro boglikli kursatish minimumning ochilishi (t), sheklangan kontsentratsiya (s chek) yoki cheklangan suyultirish (V chek) va minimal kulam ( V mIn) nimani xarakterlaydi.

reaksiyaning o`zgarishini

reaksiyaning ochilishi

reaksiyaning chegarasini

reaksiyaning kontsentratsiyasini

67 Fan bobi-3 . Fan bo`limi - 3 Qiyinchilik darajasi-2

Xromotografik analiz usuli asoslovchi olim?

M.S.Tsvet

Menshutkin

Nernst

Sh.T.Tolipov

68 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi - 3 Qiyinchilik darajasi-2

Ionning ochilishi minimumi nimada belgilangn.

v,s,d,

nanometrda

grammning milliondan u-mikrogrammda

1 mkg

69 Fan bobi- 1 . Fan bo`limi - 2 Qiyinchilik darajasi-2

O`lchashdagi absolyut kattaliktni xaqiqiy katalikka bolinmasi qanday kattalik deyiladi

Aniqlik

Salishtirmali

Sistematik

umumiy

70 Fan bobi- 1 . Fan bo`limi - 2 Qiyinchilik darajasi-2

Qattiq modda sinamalari nimada o`lchab olinadi.

soat steklasi yordamida

byuks

stakanda

pribor

71 Fan bobi- 1 . Fan bo`limi - 3 Qiyinchilik darajasi-2

Kimyoviy reaksiya tezligi qaysi faktorga bogliq

katalizatorga

reaktsiyaga kirishish modda tabiyatiga

temperaturaga

kontsentratsiyasi

72 Fan bobi- 1 . Fan bo`limi – 2. Qiyinchilik darajasi-2

. V=K[A] * [V ] nimaning formulasi

a va v

kimyoviy reaksiya tezligi

tasir etivshi massa qonuni

teppa-tenglik konuni

73 Fan bobi-2 . Fan bo`limi -2 Qiyinchilik darajasi-2

1907-yil Lyuis ilimga ’’aktivlik’’ tushinchasini qaysi sistemalarda qollandi.

real

ionli

ionli emas

ideal

74 Fan bobi- 1 . Fan bo`limi -3 Qiyinchilik darajasi-2

f=1/s aktivlik koyeffitsiyenti nimani anglatadi.

real eritma xususiyati

Ideal eritma xususiyatlarin

ionli eritma xususiyati

real emas ertma xususiyati

75 Fan bobi- 1 . Fan bo`limi 3- Qiyinchilik darajasi-2

’’Kislota’’ va ’’asos’’ xaqida tushinchani tasdiqlagan olim

Arrenus

F.Kolraum

V.Nernst

V.Ostavolod

76 Fan bobi- 1 . Fan bo`limi -2 Qiyinchilik darajasi-2

Ikki stadiya bilan boruvshi prootsess kristallanishing markaziy zaryadining paydo bo`lishi va uning davomlanib o`sishi nima deb nomlanadi?

Kristallanish

Distillanish

Aktivlanish

Ionlananish

77 Fan bobi- 1 . Fan bo`limi - 2 Qiyinchilik darajasi-2

Moddaning suvli va suvsiz eritmalarini o`z ichiga oladigan asosiy reaksiyaga kirishuvshi ionlarning proton ekanligin anglatuvchi teoriya.

proliolitikalik

kislota

asosli

xech biri emas

78 Fan bobi- 1 . Fan bo`limi -3 Qiyinchilik darajasi-2

Kuchli kislota va kuchsiz asos kuchsiz kislota va kuchli asos tuzlari eritmasi nima dep nomladi.

bufer eritma

molyar eritma

molyalь eritma

kushsiz eritma

79 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi -2 Qiyinchilik darajasi-2

Kompleks ionlarga xarakterli salьvotlanish muvozonti kaysi muvozonat turiga olib kelishi mumkin.

kislotali-asosli

kislotali-kislotali

bufer eritmali

v va s

80 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi -2 Qiyinchilik darajasi-2

Kislotali-asosli sistemaning qaysi analitik guruxi elementlari kationlarni kompleks xosil qiluvchi tarkibiga ega.

turtinchi

birinchi

ikkkinchi

uchinchi

81 Fan bobi- 2 Fan bo`limi - 2 Qiyinchilik darajasi-2

Organik birikpelarning kompleks xosil kiluvchi kationlar bilan uz-ora birikmasi nima dep nomlanadi.

ichki kompleks birikma

tashki kompleks birikma

O`rtacha kompleks birikma

oddiy kompleks birikma

82 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi -2 Qiyinchilik darajasi-2

Quyidagi xossalar qaysi kompleks birikmalarga tegishli-yuqorigi taranglilik, o`ziga xarakterli rang, oz eruvchanlik.

Ichki kompleks birikma

Tashki kompleks birikma

O`rtasha kompleks birikma

Oddiy kompleks birikma

83 Fan bobi- . Fan bo`limi - Qiyinchilik darajasi-2

. Xromotografik analiz usulining klassifikatsiyasining necha yo`li bor.

to’rt

Ikki

uch

besh

84 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi -2 Qiyinchilik darajasi-2

Fizikaviy va fizik-kimyoviy usullarning umumiy nomi.

instrumental usul.

Kimyoviy usul.

Kimyoviy makronaliz.

polumikro analiz usuli.

85 Fan bobi- 3 . Fan bo`limi - 3 Qiyinchilik darajasi-2

Adsorbentlar nechaga bulinadi.

uch

bir

ikki

To’rt

86 Fan bobi- 3 . Fan bo`limi -2 Qiyinchilik darajasi-2

Gaz-qattiq modda adsorbtsiyashida qo’zgalmas faza.

qattik adsorbent

gaz

suyuq faza

xech bir emas

87 Fan bobi- 3 . Fan bo`limi -2 Qiyinchilik darajasi-2

Gaz adsorbtsion xromotografiyasida qo’zgalmas faza

adsorbent

suyuqlik

gaz

gaz va bug’

88 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi - 3 Qiyinchilik darajasi-2

Ishlatish asboblari buyicha yoki variantta kolonkali va yupqa qatlamli variantda o`rinlanishi mumkin bo’lgan xromotografiya

suyuklik adsorbtsion

gaz adsorbtsion

yupka katlamli

Qog’oz xromatografiya

89 Fan bobi- 3 . Fan bo`limi -2 Qiyinchilik darajasi-2

Birgalashib chokish degani nima.

Qattik cho’kma xosil kilish

boshka modda bilan birgalashib cho’kish

krisstallanish

aktivlanish

90 Fan bobi- 3 . Fan bo`limi -2 Qiyinchilik darajasi-2

Birgalashib cho’kish nechta kategoriyaga bo’linadi.

ikki

bir

uch

To’rt

91 Fan bobi-3 . Fan bo`limi - 2 Qiyinchilik darajasi-2

Analizlanuvshi qattik moddani eritish, cho’ktirib, tozalash, ajratish, quritib yoki kuydirib doimiy tarkibini aniqlash qaysi analiz turiga kiradi.

gravimetrik

titrimetrik

kompleksonometrik

redoksimetrik

92 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi - 3 Qiyinchilik darajasi-2

Belgili kontsentratsiyali eritma orkali nomalum kontsentratsiyali eritmani aniklash kaysi analizga kiradi.

titrimetrik

kompleksonometrik

redoksimetrik

gravmetrik

93 Fan bobi- 3 . Fan bo`limi -3 Qiyinchilik darajasi-2

Titrimetrik analiz usuli necha guruxga bulinadi.

turt

bir

ikki

uch

94 Fan bobi- 3 . Fan bo`limi - 3 Qiyinchilik darajasi-2

Titrlavchi eritmalar nechaga bulinadi.

ikki

bir

uch

turt

95 Fan bobi- 3 . Fan bo`limi - 2 Qiyinchilik darajasi-2

’’Fiksanal’’ dan qaysi eritmalar tayyorlanadi.

standart

ishchi

kontsentratsiyali

suyultirilgan

96 Fan bobi- 3 . Fan bo`limi - 2 Qiyinchilik darajasi-2

Titrlash borishida indikator yordamida ionlar H+ va OH- bir-biriga o’tkanini bilish usuli.

rangi uzgargandan

chukma tushadi.

kontsentratsiyasidan

rangsizlangandan

97 Fan bobi- . Fan bo`limi - Qiyinchilik darajasi-2

Egri titrlash grafigini chizishdan maksad nimada.

indikator tanlash

ketgan xajmni aniqlash

kontsentratsiyasini topish

eritmani aniqlash

98 Fan bobi- 3 . Fan bo`limi -2 Qiyinchilik darajasi-2

Kuchli kislota, kuchli asos titrlash egrisida ekvalent nuktaning o’rni.

neytral muxitta

ishkoriy muxitta

kislotali

xech biri emas

99 Fan bobi- 2 . Fan bo`limi -2 Qiyinchilik darajasi-2

Redoks potentsial jufti redoks shakli kontsentratsiyasiga va reaktsiya muxitga boglikli tenglamasi.

nerns

faradey

kulon

ilyavskiy

100 Fan bobi- 3 . Fan bo`limi - 2 Qiyinchilik darajasi-2

Redoks potentsialni aniklayetganda rangning uzgarishiga kullanuvi indikator nima dep nomlanadi.

redoks indikator

Oddiy indikator

oksidlavchi indikator

murakkab emas

Download 281.61 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling