Andijon davlat universitei


Download 0.97 Mb.
bet2/5
Sana31.07.2020
Hajmi0.97 Mb.
1   2   3   4   5
35 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-5; Ta’lim mazmuni. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –3.

Davlat ta’lim standarti va o’quv dasturi asosida muayyan o’quv fanining mavzulari to’liq yoritilgan, tegishli fan asoslarini mukammal o’zlashtirilishiga qaratilgan hamda turdosh ta’lim yo’nalishlarida foydalanalidagan nashr nima?

darslik

o’quv qo’llanma

ma’ruzalar kursi

uslubiy adabiyot

36 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-5; Ta’lim mazmuni. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –3.Darslikni qisman tuldiruvchi, muayyan fan dasturi bo’yicha tuzilgan va fan asoslarining chuqur o’zlashtirilishini ta’minlovchi, ayrim bob va bo’limlarni keng tarzda yoritishga yoki mashq va mashg’ulotlar yechishga mo’ljallangan nashr qanday o’quv adabiyoti?

o’quv qo’llanma

darslik

ma’ruzalar matni

ilmiy adabiyot

37 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-4; Ta`lim nazariyasi (Didaktika) O’qitish asоslari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –1.Didaktikaning so‘zma-so‘z tarjimasi nima?

Didaktika grekcha so‘z bo‘lib «o‘qitish» «o‘rgatuvchi» degan ma’nolarni anglatadi

O‘qitish nazariyasi demakdir

Didaktika grekcha so‘z bo‘lib, o‘qitish demakdir

Didaktika grekcha so‘z bo‘lib «o‘rgatuvchi» degan ma’nolarni anglatadi

38 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-4; Ta`lim nazariyasi (Didaktika) O’qitish asоslari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –1.Metodologiya- …

metod haqidagi ta’limot yoki metodlar nazariyasi

fanlarni o‘qitish qoidasi

fanlarni o‘qitish nazariyasi

metodga asoslanmagan o‘qitish usullari

39 Manba – Hashimov K., Nishonova S. Pedagogika tarixi. / Darslik. – Toshkent: “Istiqlol”, 2005. Fan bobi-7; Sharq uyg’onish davrida ilm-fan va madaniyat; Fan bo’limi-5; Sharq uyg’onish davri va unda ta’lim-tarbiya masalalari. Qiyinlik darajasi –2.

«Inson kamolotida uch narsa – irsiyat, muhit, tarbiya muhim rol o‘ynaydi» degan fikrlar muallifi…

Ibin Sino

A.Avloniy

Farobiy

M.Ulug’bek

40 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-4; Ta`lim turlari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –3.An’anaviy ta’limning asosiy kamchiligini ko‘rsating?

Talabaning aqliy, ijodiy, kommutativ bilim olishini etarlicha ta’minlanmaydi

Ta’limda o‘quvchining maqsadlari inobatga olinmaydi

Zamonaviy ta’limning talablariga butunlay javob bermaydi

Ta’lim faqat darslik va o‘quv qo‘llanmalarga asoslanadi

41 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-5; Ta’lim mazmuni. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –3.Namunaviy dasturning tarkibiy qismlarining ketma-ketligini aniqlang.

1. Kirish 2. Asosiy qism 3. Ma’ruza mashg‘ulotlari mavzulari 4. Amaliy mashg‘ulotlar mavzulari 5. Seminar mashg‘ulotlari mavzulari. 6. Laboratoriya mashg‘ulotlari mavzulari 7. Darslik va o‘quv qo‘llanmalari ro‘yxati 8. Ko‘rgazma vositalari. 9. Reyting nazorati topshiriqlari 10. Kurs ishi va loyihalar mavzulari.1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 7

1, 2, 3, 6, 7, 10

1, 2, 3, 4, 6, 7, 10

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

42 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-5; Ta’lim mazmuni. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –3.O‘quv qo‘llanmasining darslikdan farq qiluvchi jihatini toping.

Muayyan mavzularni darslikka nisbatan kengroq yoritadi

Ular o‘rtasida farq bo‘lmaydi

Darslikning dastlabki nusxasi

O‘quv qo‘llanma ma’ruzalar matnidan iborat

43 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-7; Ta’limni tashxis etish. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –1.

Joriy nazorat odatda qaysi mashg‘ulotlarda amalga oshiriladi?

Amaliy va laboratoriya mashg‘uloti, seminar

Ma’ruza, amaliy va laboratoriya mashg‘uloti, seminar

Ma’ruza, mustaqil ta’lim

Ma’ruza, mustaqil ta’lim, individual

44 Manba – A.Munavvarov. Pedagogika. Тoshkent. O’qituvchi, 1996. Fan bobi-11; Tarbiya metodlari; Fan bo’limi-3; Tarbiya nazariyasi; Qiyinlik darajasi-1.Tarbiya metodlari…

Ijtimoiy ongni shakllantiruvchi, odatlantiruvchi va mashqlantiruvchi, rag‘batlantiruvchi va jazolovchi

Hikoya, ma’ruza, suhbat

Pedagogik talab, mashqlantirish, rag‘batlantiruvchi

Pedagogik talab, mashqlantirish, suhbat

45 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-5; Ta’lim metodlari; Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –1.O‘quv mashg‘uloti jarayonida o‘qituvchining suhbati ta’limning qaysi metodiga kiritiladi?

Og’zaki

Amaliy

Hikoya

Mashq qilish

46 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-7; Dars-ta’limni tashkil etishning asosiy shakli. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –1.Maktabda dars jarayoni asosan necha daqiqa bo’ladi?

45 daqiqa

40 daqiqa

80 daqiqa

90 daqiqa

47 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-6; Ta’lim tamoyillari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –2.

Ta’lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy prinsiplari soni nechta?

10 ta

8 ta

7 ta

9 ta

48 Manba. J.Hasanboyev va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”2004. Fan bobi-1; O`zbekiston Respublikasining uzluksiz ta`lim tizimi. Kadrlar tayyorlash milliy modeli. Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –1.Umumiy o’rta ta’lim bosqichlari necha bosqichga bo’linadi?

2 bosqich

3 bosqich

4 bosqich

1 bosqich

49 Manba – A.Munavvarov. Pedagogika. Тoshkent. O’qituvchi, 1996. Fan bobi-12; Tarbiya tamoyillari; Fan bo’limi-3; Tarbiya nazariyasi; Qiyinlik darajasi-2.Tarbiya tamoyillari nechta?

10 ta

9 ta

8 ta

7 ta

50 Manba – A.Munavvarov. Pedagogika. Тoshkent. O’qituvchi, 1996. Fan bobi-10; Tarbiya jarayonining mohiyati; Fan bo’limi-3; Tarbiya nazariyasi; Qiyinlik darajasi-2.Tarbiya jarayoni ……

Yaxlit tizimlik talablari, uzoq muddatli, ko’p qirrali jarayon

Ikki tomonlama aloqa, qisqa muddatli jarayon

Faoliyat jarayoni

Yaxlit jarayon

51 Manba – A.Munavvarov. Pedagogika. Тoshkent. O’qituvchi, 1996. Fan bobi-12; Bolalar jamoasining shaxs rivojlanishidagi o’rni; Fan bo’limi-3; Tarbiya nazariyasi; Qiyinlik darajasi-2.Jamoa an’analari shartli ravishda nechiga bo’linadi?

2 ga

3ga

4 ga

5 ga

52 Manba – A.Munavvarov. Pedagogika. Тoshkent. O’qituvchi, 1996. Fan bobi-11; Tarbiya turlari; Fan bo’limi-3; Tarbiya nazariyasi; Qiyinlik darajasi-1.Aql …

Kishilarning o’z idroki, qalb va fikri asosida dunyoviy, hayotiy haqiqatlarni anglashi va ularga amal qilishidir

Ma’naviy-insoniy nuqtaiy nazar

Qalb ko’zi

Dunyoni anglash

53 Manba – A.Munavvarov. Pedagogika. Тoshkent. O’qituvchi, 1996. Fan bobi-11; Tarbiya turlari; Fan bo’limi-3; Tarbiya nazariyasi; Qiyinlik darajasi-1.Tejamkorlik, sarf, foyda,mulk,mulkka egalik qaysi tarbiya turiga taalluqli?

Iqtisodiy tarbiya

Ekologik tarbiya

Aqliy tarbiya

Estetik tarbiya

54 Manba – A.Munavvarov. Pedagogika. Тoshkent. O’qituvchi, 1996. Fan bobi-11; Tarbiya turlari; Fan bo’limi-3; Tarbiya nazariyasi; Qiyinlik darajasi-1.Faollik, ishchanlik, tadbirkorlik, ishbilarmonlik kabilar qaysi tarbiya turiga kiradi?

Iqtisodiy tarbiya

Ekologik tarbiya

Aqliy tarbiya

Estetik tarbiya

55 Manba – A.Munavvarov. Pedagogika. Тoshkent. O’qituvchi, 1996. Fan bobi-10; Tarbiya jarayonining mazmuni; Fan bo’limi-3; Tarbiya nazariyasi; Qiyinlik darajasi-1.Komillikning asosiy belgilari…

Jismoniy salomatlik,maxloqiy poklik, aqliy yetuklik

Mehir oqibat, insoniylik

O’zligini anglash, vatanparvarlik, sadoqat

O’z oldiga maqsad qo’ya bilish

56 Manba – A.Munavvarov. Pedagogika. Тoshkent. O’qituvchi, 1996. Fan bobi-11; Tarbiya turlari; Fan bo’limi-3; Tarbiya nazariyasi; Qiyinlik darajasi-2.Fuqarolik tarbiyasining maqsadi…

Fuqarolik tushunchasining mohiyatini anglash orqali o’quvchilarda yuksak darajadagi fuqarolik madaniyatini shakllantirish, ularni xalq, vatan, jamiyat uchun, fidoiy insonlar etib tarbiyalash

Milliy va umuminsoniy qadriyatlar g’oyalari hamda ahloqiy me’yorlarga muvofiq faoliyat yuritish

Chuqur vatanparvarlikni tarkib toptirish

Insoniylik va mehir oqibatni tarkib toptirish

57 Manba – A.Munavvarov. Pedagogika. Тoshkent. O’qituvchi, 1996. Fan bobi-16; Mehnat tarbiyasi; Fan bo’limi-3; Tarbiya nazariyasi; Qiyinlik darajasi-3.Mehnat tarbiyasini tashkil etishning vazifalari nechta?

10 ta

11 ta

9 ta

12 ta

58 Manba – A.Munavvarov. Pedagogika. Тoshkent. O’qituvchi, 1996. Fan bobi-11; Ma’naviy-axloqiy tarbiya; Fan bo’limi-3; Tarbiya nazariyasi; Qiyinlik darajasi-2.Ma’naviy – axloqiy tarbiya metod, shakl va vositalari nechta?

14 ta

12 ta

13 ta

11 ta

59 Manba – A.Munavvarov. Pedagogika. Тoshkent. O’qituvchi, 1996. Fan bobi-17; Estetik tarbiya; Fan bo’limi-3; Tarbiya nazariyasi; Qiyinlik darajasi-2.Estetik tarbiyaning asosiy vazifalari:….

Axloqiy did va ongni, xulq atvor ko’nikmalari va odatlarini rivojlantirish umumiy madaniyat va milliy qadriyatlarga hurmatni tarbiyalash

Jismoniy rivojlantirish, sog’liqni saqlash tarbiyasi

Estetik ehtiyojni tarbiyalash

Intizomlilik, sofdillik, mehir oqibatni tarbiyalash

60 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-5; Ta`limning tashkiliy shakllari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –23.Ta’limning asosiy shakllariga nimalar kiradi?

An’anaviy ta’lim, noan’anaviy ta’lim, yakka tartibdagi ta’lim

Maxsus ta’lim, jamoa ta’limi

Maxsus ta’lim, jamoa ta’limi, aralash ta’lim

An’anaviy ta’lim, noan’anaviy ta’lim

61 Manba – Hashimov K., Nishonova S. Pedagogika tarixi. / Darslik. – Toshkent: “Istiqlol”, 2005. Fan bobi-7; Sharq uyg’onish davrida ilm-fan va madaniyat; Fan bo’limi-5; Sharq uyg’onish davri va unda ta’lim-tarbiya masalalari. Qiyinlik darajasi –2.Ta’lim-tarbiyaga birinchi bo’lib ta’rif bergan olim…

Farobiy

Ibn Sino

Beruniy

Al-Xorazmiy

62 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-4; Ta`lim nazariyasi (Didaktika) O’qitish asоslari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –2.Ya.A.Komenskiyning “Buyuk didaktika” asari nechanchi yilda yozilgan?

1632

1630

1631

1700

63 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-4; Ta`lim metodlari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –2.Ko’nikma va malakalarni shakllantirishda asosiy sanaluvchi metod, bu …

Mashq

Namoyish

Muammoli

Didaktik o’yin

64 Manba. J.Hasanboyev va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”2004. Fan bobi-1; Pedagogika fani predmeti, maqsadi va vazifalari; Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –3.Pedagogik faoliyat deganda qanday jarayon tushuniladi?

Yosh avlodni hayotga, mehnatga tayyorlash, ta’lim-tarbiya berish uchun maxsus tayyorlangan odamlarning mehnat faoliyati

Pedagogik jarayon- kompyuter texnologiyasiga asoslangan o‘quv uslubini qo‘llash, ta’lim berishga hamda fanga oid o‘quv materiallari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni samaradorli o‘zlashtirilishiga qaratilgan ta’lim-tarbiya jarayoni

Pedagogik jarayon-inson shaxsini shakllantirishga qaratilgan jarayon

Bolalarga ta’lim-tarbiya berishga maxsus tayyorgarlik kasb egasi

65 Manba – A.Munavvarov. Pedagogika. Тoshkent. O’qituvchi, 1996. Fan bobi-11; Ma’naviy-axloqiy tarbiya; Fan bo’limi-3; Tarbiya nazariyasi; Qiyinlik darajasi-2.Ma’naviy tarbiya …

jamiyatda ma’naviy merosni avlod-avlodga o‘tkazish va boyitishning shakllaridan biri

o‘z-o‘ziga ko‘rsatma berish, o‘z-o‘zini nazorat qilish, o‘z-o‘ziga hisobot berish, o‘z-o‘zini ishontirish, o‘z-o‘ziga buyruq berish, o‘z-o‘zini majbur etish

nutq yordamida muloqotga kirishish, estetik va ma’naviy ruhiy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish

tarbiya mazmunini ifodalovchi barcha qonun-qoidalar hamda metodologik, nazariy va amaliy asoslari

66 Manba. J.Hasanboyev va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”2004. Fan bobi-1; O`zbekiston Respublikasining uzluksiz ta`lim tizimi. Kadrlar tayyorlash milliy modeli. Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –1.O‘zbekiston Respublikasining “Davlat tili to‘g‘risida”gi Qonuni qachon qabul qilingan va necha moddadan iborat?

1989 yil 21 oktyabr, 24 moddadan iborat

1995 yil 22 dekabrda, 26 moddadan iborat

1990 yil 22 dekabrda, 25 moddadan iborat

1992 yil 20 dekabrda, 24 moddadan iborat

67 Manba –J.Hasanboyev va boshqa. Pedagogika. Darslik. Fan bobi-13; O’zbekistоn Respublikasi Prezidenti I.Karimоvning “Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch” asarida ma’naviy-axlоqiy g’оyalarning ifоdalanishi. Fan bo’limi-6; Qiyinlik darajasi –2;Ma’naviy yo‘qotish…

millatning qadriyati, tafakkuri va turmush tarzining izdan chiqishi, manqurtlik

jamiyatning iqtisodiy tanazzulga uchrashi

global muammolar

moddiy, moliyaviy yo‘qotishlar

68 Manba – A.Munavvarov. Pedagogika. Тoshkent. O’qituvchi, 1996. Fan bobi-11; Tarbiya turlari; Fan bo’limi-3; Tarbiya nazariyasi; Qiyinlik darajasi-2.Mafkuraviy tarbiya ...

Kishilar tafakkurini boyitish, mafkuraviy immunitetni shakllantirish

Kishilar dunyoqarashini boshqarish, odob-axloqqa o‘rgatish

Nazariy bilimlar hosil qilish va uni amaliyotda qo‘llash

Salbiy ta’sirning oldini olish yo‘nalishida

69 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-7; Dars-ta’limni tashkil etishning asosiy shakli. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –2.Dars jarayonida yangi bilimlarni berishda asosiy o‘rinni nima belgilaydi?

Yangi mavzu bayoni

Mustaqil ish

Takrorlash

Laboratoriya

70 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-4; Ta`lim nazariyasi (Didaktika) O’qitish asоslari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –3.Ko‘nikma …

Uzoq vaqt davomida takrorlash natijasida paydo bo‘ladigan kishining anglangan ish xarakatlarini bajarishdagi avtomatlashgan usulidir

Shaxsning bilim va ko‘nikmalariga asoslangan holda ma’lum faoliyatni muvaffaqiyatli bajarishga tayyorligi

Turli xildagi murakkab faoliyatni bajarishga tayyorgarlik

Ma’lum ish-harakatning qanday bajarilishini tushunish va bunday harakatlarning bajarilishi tartibi bilan tanish

71 Manba. J.Hasanboyev va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”2004. Fan bobi-1; O`zbekiston Respublikasining uzluksiz ta`lim tizimi. Kadrlar tayyorlash milliy modeli. Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –2.O‘zbekiston Respublikasida ta’lim sohasidagi islohotlarning asosiy maqsadi, bu...

Insonni har tomonlama rivojlantirish va kamol topishi

Ilm, fan va madaniyatni yanada rivojlantirish

Dunyoviy aloqalarni bir-biri bilan bog‘lash

Ekologiyani yaxshilash

72Manba. J.Hasanboyev va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”2004. Fan bobi-2; O’qituvchi; Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –2.Pedagogning qaysi jarayonini sahnadagi aktyorlar faoliyatiga o‘xshatish mumkin?

Hatti-harakat, mashg‘ulot olib borish jarayonini

Estetik his-tuyg‘usini

Muloqoti, bilimi

O‘quvchi boshchiligidagi jamoaga aytiladi

73 Manba. J.Hasanboyev va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”2004. Fan bobi-3; Shaxs ijtimoiylashuvi. Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –1.Shaxsning barkamolligini ta’minlovchi manbalarni toping.

Xalqimizning ma’naviyat, axloq-odob va ma’rifat bilan bog‘liq qadriyatlari

Xalqimizning huquqiy va ma’naviy qadriyatlari

Xalqimizning ijtimoiy, huquqiy, diniy qadriyatlari

Xalqimizning ma’naviy va umuminsoniy qadriyatlari

74 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-8; Ta’lim metodlari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –1.“Metod” – bu....

Metod – bu yunoncha “yo‘l, yo‘riq”, usul orqali maqsadga erishishdir

Metod – bu grekcha so‘zdan olingan bo‘lib uslub demakdir

Metod – bu lotincha so‘zdan olingan bo‘lib, axborotni uzatish usulidir

Metod – pedagogik texnologiyaning tarkibiy qismi

75 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-8; Ta’lim metodlari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –1.Interfaol .... ma’nosini anglatadi. Nuqtalar o‘rnida qoldirilgan so‘zni toping

Ta’lim olish uchun o‘zaro harakat qilish

Guruhlarda ta’lim olish

Baholash

Kichik guruhlarga ajratish

76 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-4; Ta`lim nazariyasi (Didaktika) O’qitish asоslari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –2.Ta’lim berishning asosiy kategoriyalari?

Bilish, tushunish, qo‘llash, tahlil, sintez, baholash

Ilmiy, nazariy, amaliy, isbotlilik, joriy etilganlik

Ilmiylik, tushunarlilik, onglilik va faollik, uzviylik

Og‘zaki, ko‘rgazmali, amaliy, laboratoriya ishlari, ekskursiyalar

77 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-4; Ta`lim nazariyasi (Didaktika) O’qitish asоslari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –2.Ta’lim nazariyasining tarkibiy qismlariga nimalar kiradi ?

Ta’lim jarayonining mohiyati, ta’lim mazmuni, ta’lim tamoyillari, metodlari, shakllari va vositalari

Ta’lim – tarbiya mazmunini ifodalovchi barcha qonun-qoidalar hamda metodologik asoslari, nazariy va amaliy ahamiyati

Bilim ko‘nikma malaka, iroda, faoliyat turlari

Ta’lim mazmuni, dars janri, ta’lim maqsadi, ta’limiy vazifalar, ta’lim ob’ekti, predmeti, ilmiy farazi

78 Manba–J.Hasanboyev va boshqa. Pedagogika. Darslik. Fan bobi-23; Pedagogik texnika; Fan bo’limi-2; Pedagogik mahorat; Qiyinlik darajasi –3.Pedagogik ta’sir ko‘rsatishning asosiy usullari…

Talab; rag‘batlantirish va jazolash; jamoatchilik fikri

Diqqat; xotira; fikrlashni va bilish qobiliyatlarini rivojlantirish

O‘quvchining muayyan xislatlari; xarakter xususiyatlarini bilish; ishontirish

Texnik fikrlash; mimika va pantomimika

79 Manba – A.Munavvarov. Pedagogika. Тoshkent. O’qituvchi, 1996. Fan bobi-11; Tarbiya turlari; Fan bo’limi-3; Tarbiya nazariyasi; Qiyinlik darajasi-2.Tarbiya turlari…

Aqliy tarbiya, jismoniy, ahloqiy, mehnat, nafosat, ekologik, etik, iqtisodiy, huquqiy

Matematik tarbiya,ijtimoiy tarbiya, jamoatchilik tarbiyasi

Oila tarbiyasi, ahloqiy tarbiya, estetik tarbiya

To'g’ri javob keltirilmagan

80 Manba – A.Munavvarov. Pedagogika. Тoshkent. O’qituvchi, 1996. Fan bobi-10; Tarbiya jarayonining mazmuni; Fan bo’limi-3; Tarbiya nazariyasi; Qiyinlik darajasi-1.... har bir insonning muloqotda ham, yurish- turishida o’zini tuta bilishidir

Odob

Tarbiya

Manmanlik

Ta’lim

81 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-5; Ta’lim mazmuni. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –3.O’quv dasturi nima asosida ishlab chiqiladi?

O’quv reja

Tavsiyanoma

Mavzuli rejasi

Tavsifnoma

82 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-8; Ta’lim metodlari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –2.Pedagogik texnologiyaning bosh vazifasi nimadan iborat?

Ommaviy ta’lim sharoitida oddiy, o‘rtacha, pedagoglarga o‘qitishning samaradorligiga erishishni ta’minlash hisoblanadi

O‘quv jarayoniga pedagogik texnologiyalarni joriy etish

O‘qitish tizimini takomillashtirish

O‘qitishga ijodiy yondashish

83 Manba – Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-8; Ta’lim metodlari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –1.

Affektiv o‘rganish sohasida nechta bosqich bor?

5 ta

4 ta

3 ta

2 ta

84 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-8; Ta’lim metodlari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –1.Pedagogik texnologiya- …

Bu bilimni texnika va inson resurslari va uning o‘zaro ta’sirini hisobga olgan holda egallashni ta’minlovchi butun o‘quv jarayonini yaratish, qo‘llash va aniqlashning tizimli usuli bo‘lib, o‘z oldiga ta’lim shakllarini optimizatsiya qilishni qo‘yadi.

Bu ta’lim shakllarini optimizatsiya qilish

Bu o‘qitishga o‘ziga xos yondashuv

Bu ta’limni standartlashtirish

85 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-4; Ta`lim turlari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –3.Individuallashtirilgan o‘qitishning afzalliklari…

Pedogogik jarayonning talabalar qobiliyatiga moslashuvchanligi, zaruriy shartlar kiritish natijasida optimal pedogogik jarayonni tashkil etish.

O‘qitish yo‘llari va usullari hamda tashkiliy boshqaruv tadbirlari orqali ta’minlanishi.

Talaba uchun qulay tomonlarning ko‘pligi.

Pedogogik jarayonning talabalar qobiliyatiga moslashuvchanligi.

86 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-4; Ta`lim turlari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –3.Muammoli o‘qitish kim tomonidan va qaysi davrda tarqala boshladi?

Dj.Dion tomonidan 20 - asr, 20 – yil

B.Blum tomonidan 19 – asr

Ya.Komenskiy tomonidan 10 – asr

K.Ushinskiy tomonidan 18 asr

87 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-4; Ta`lim turlari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –3.O‘qitishga 3 xil yondashishni sanab o‘ting.

Izlanuvchi yondashish, ilmiy- texnik, o‘qitishga zamanoviy yondashish

An’anaviy yondashish va pedagogik texnologiyalar

Pedogogik texnologiyalar va izlanuvchi yondashish

Tushuntirish-illyustratsiyali yondashuv

88 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-4; Ta`lim turlari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –3.O‘qitishning eng oxirgi oliy pog‘onasi qaysi o‘qitish hisolanadi?


Individual o‘qitish

Gomogen guruhlarda o‘qitish

Akadem guruhlar

Oqimlarda va akadem guruhlarda

89 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-4; Ta`lim turlari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –3.Axborotni tayyorlash va uni talabaga kompyuter orqali uzatish jarayonlaorini o’z ichiga oladi. Ushbu ta’rif qaysi o’qitish texnologiyasining ta’rifi?

Dasturlashtirillgan

Tabaqalashtirilgan

Kompyuterli

Muammoli

90 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-4; Ta`lim turlari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –3.Pedagogik texnologiya atamasi qachon qayirda paydo bo‘lgan?

XX asrda 50 yillarda AQSHda

XX asrda 60 yillarda Yaponiyada

XV asrda 20 yillarda Angliyada

XV asrda 80 yillarda Angliyada

91 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-4; Ta`lim turlari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –3.

Pedagogik texnologiyaning asosiy maqsadi.

Ta’lim jarayonini etarli samaradorligini ta’minlash, talabalar tomonidan o‘qitishni ko‘zlangan natijalariga erishish

Yuqori malakali mutaxasislarni tayyorlash

Qo‘yilgan o‘quv maqsadlariga erishish

Nazariy bilimlarni amaliyotda qo‘llash

92 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-5; Ta’lim mazmuni. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –3.O‘quv didaktik materiallar deganda nimalar tushuniladi?


O‘qitilishi va o‘rganilishi lozim bo‘lgan bilimlarni beruvchi har qanday axborot tashuvchilar tushuniladi. Ular axborot olish va axborotlarni qayta ishlash uchun ishlatiladi

Ular axborot olish va axborotlarni qayta ishlash uchun ishlatiladi

Ta’lim jarayonida ishlatiladigan o‘qitishning texnik vositalari

Ta’lim jarayonini takomillashtiruvchi qurilmalar

93 Manba – A.Munavvarov. Pedagogika. Тoshkent. O’qituvchi, 1996. Fan bobi-10; Tarbiya jarayonining mazmuni; Fan bo’limi-3; Tarbiya nazariyasi; Qiyinlik darajasi-1.Xulqni baholash o‘quvchining qanday xususiyatlarini klassifikatsiya qilish demakdir?

Shaxsiy

Bilimdonlik

Odatiylik

Haqqoniylik

94 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-8; Ta’lim metodlari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –1.Aqliy hujum qanday metod?

Guruxlararo ishlarda qo‘llaniladigan, ko‘plab g‘oyalarni ishlab chiqish mumkin bo‘lgan

Talabaning o‘quv jarayonida faol ishtirok etishi

So‘zlovchiga nisbatan baholovchi komponent

Guruh ishlarida qo‘llaniladigan

95 Manba. J.Hasanboyev va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”2004. Fan bobi-1; Pedagogika fani predmeti, maqsadi va vazifalari; Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –2.O’qitishning ta’lim tarbiyaning zamonaviy qonuniyatlari, mazmuni, usullari, vositalari bilan kishilarni qurollantiruvchi fan.

Pedagogikaning predmeti

Pedagogikaning metodi

Pedagogik tamoyillar

Pedagogikaning uslublari

96 Manba. J.Hasanboyev va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”2004. Fan bobi-1; Pedagogika fani predmeti, maqsadi va vazifalari; Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –2....bu hisoblash texnikasi va aloka vositalari asosida axborotlarni to’plash, saqlash va kerakli manbalarga uzatishning zamonaviy usulidir.

Axborot texnologiyasi

Reyting tizimi

Uzluksiz ta’lim

97 Manba. J.Hasanboyev va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”2004. Fan bobi-1; O`zbekiston Respublikasining uzluksiz ta`lim tizimi. Kadrlar tayyorlash milliy modeli. Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –1.Oliy ta’lim pog‘onalari qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

2 bakalavr, magistr

3 bakalavr, magistr, aspirantura

1 bakalavr

4 bakalavr, aspirantura, magistratura va doktarantura

98 Manba. J.Hasanboyev va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”2004. Fan bobi-1; O`zbekiston Respublikasining uzluksiz ta`lim tizimi. Kadrlar tayyorlash milliy modeli. Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –1.…… anik mutaxassislik bo’yicha oliy kasbiy ta’lim bulib, bakalavrlik negizida kamida 2 yil davom etadi. Undagi taxsil yakuniy kvalifikatsion davlat attestatsiyasi va magistrlik dissertatsiyasini ximoya qilish bilan nihoyasiga yetkaziladi.

Magistratura

Bakalavr

Doktorantura

Kollej

99 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-8; Ta’lim metodlari va vositalari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –1.

Kompyuter texnologiyasiga asoslangan adabiyot qanday adabiyot deb ataladi?


elektron adabiyot

elektron to’plam

elektron to’plamli ma’ruzalar

uslubiy adabiyot

100 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-4; Ta`lim turlari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –3.O’qituvchi va o’quvchi o’rtasidagi doimiy aloqa bulmagan o’quv jarayonini tashkil etish shakli:


masofaviy o’qish

sirtqi o’qish

kunduzgi o’ish

eksternat

101 Manba – Pedagogika nazariyasi va tarixi. Oliy o’quv yurtlari uchun darslik. M.X.Toxtaxodjaevaning umumiy tahriri ostida. – Toshkent: “Iqtisod-moliya”, 2007. Fan bobi-7; Pedagogika tarixi fan va o`quv predmeti sifatida. Fan bo’limi-6; Pedagogika tarixi; Qiyinlik darajasi –2.Pedagogika tarixi fani qanday fan?

Ijtimoiy

Siyosiy

Huquqiy

Didaktik

102 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-8; Ta’lim metodlari va vositalari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –2.Mashqlar, mustaqil topshiriqlar, amaliy va tajriba ishlari asosida o’quv materialini egallash ko’rinishlari ta’limning ……… jumlasiga kiradi.

Amaliy metodlar

Ogzaki metodlar

Ko’rgazmali metodlar

Faol ta’lim metodlari

103 Manba. J.Hasanboyev va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”2004. Fan bobi-1; O`zbekiston Respublikasining uzluksiz ta`lim tizimi. Kadrlar tayyorlash milliy modeli. Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –1.

«Bakalavr», «magistr» nima?

Akademik daraja

Ilmiy daraja

Malaka

Ilmiy unvon

104 Manba – J.Hasanboyev va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”2004. Fan bobi-1; O`zbekiston Respublikasining uzluksiz ta`lim tizimi. Kadrlar tayyorlash milliy modeli. Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –1.Magistratura talabasining bitiruv ishi nima?

magistrlik dissertatsiyasi

ilmiy-tashkiliy qismga ega diplom loyixasi

ilmiy-tadqiqot ish haqida hisobot

kurs loyixa (ish) lari majmui

105 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-4; Ta`lim nazariyasi (Didaktika) O’qitish asоslari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –3.Bilim tushunchasining mazmuni…

voqelikning inson ongida tasavvur, tushuncha, mushohadalar, nazariyalar orqali ifodalangan in’ikosi

borliqning ideal obrazi

bilish jarayonining mazmuni

analogiya, modellashtirish, voqelikning inson ongida tasavvur, tushuncha xosil qilishi

106 Manba. O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-4; Ta`lim nazariyasi (Didaktika) O’qitish asоslari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –3.Hozirgi zamon ilmiy bilimlarining asosiy turlari

tabiiy, ijtimoiy-gumanitar va texnik bilimlar

Ijtimoiy-gumanitar, texnik, falsafiy bilimlari

tabiiy, ijtimoiy-gumanitar, boshqaruv bilimlari

tabiatshunoslik va ijtimoiy fanlar doirasidagi bilimlar

107 Manba. J.Hasanboyev va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”2004. Fan bobi-1; Pedagogika fani predmeti, maqsadi va vazifalari; Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –2.

Kuzatish, eksperiment qanday metod?

Empirik tadqiqot metodi

Nazariy tadqiqot metodi

Ilmiy bilimlarni hosil qilish metodi

Bu metod XVII asrda ishlab chiqilgan

Download 0.97 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling