Andijon davlat universitei


Download 0.97 Mb.
bet5/5
Sana31.07.2020
Hajmi0.97 Mb.
1   2   3   4   5
.

O’zbekiston Respublikasining ta’lim tizimi yagona va ...

Uzluksiz

Tizimli

Standart

Muqobil

170 Manba – J.Hasanboyev va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”2004. Fan bobi-1; O`zbekiston Respublikasining uzluksiz ta`lim tizimi. Kadrlar tayyorlash milliy modeli. Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –1.Fuqarolar ikkinchi va undan keyingi oliy ma’lumotni qanday tartibda olishlari mumkin?

Pulli-shartnoma

Davlat byudjeti asosida

Loyiha asosida

Oilada

171 Manba – J.Hasanboyev va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”2004. Fan bobi-1; O`zbekiston Respublikasining uzluksiz ta`lim tizimi. Kadrlar tayyorlash milliy modeli. Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –1.Davlat ta’lim standartlarini bajarish O’zbekiston Respublikasining barcha ta’lim muassasalari uchun ...

Majburiy

Ochiq

Ixtiyoriy

Erkin

172 Manba – J.Hasanboyev va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”2004. Fan bobi-1; O`zbekiston Respublikasining uzluksiz ta`lim tizimi. Kadrlar tayyorlash milliy modeli. Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –1.Qaysi ta’lim turi bola shaxsini sog’lom va yetuk, maktabda o’qishga tayyorlangan tarzda shakllantirish maqsadini ko’zlaydi?

Maktabgacha ta’lim

Boshlang’ich ta’lim

Akademik litsey

Oliy ta’lim

173 Manba–J.Hasanboyev va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”2004. Fan bobi-3; Shaxs ijtimoiylashuvi. Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –1.Jamiyatda o’z o’rniga ega, ijtimoiy ahamiyatga ega maqsad yo’lida bir yoki bir nechta kishini o’z orqasidan ergashtira oladi – bu …

Shaxs

Inson

Arbob

Yetakchi

174 Manba – O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-4; Ta`lim nazariyasi (Didaktika) O’qitish asоslari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –3.Ta’lim jarayonining tarkibiy qismlari orasidagi ob’yektiv, mavjud, barqaror, takrorlanuvchi aloqadorlik – bu ...

Qonuniyat

Metod

Shakl

Vosita

175 Manba – O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-4; Ta`lim nazariyasi (Didaktika) O’qitish asоslari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –3.Anglash, mashq qilish, va egallangan tajribalar asosida xulq-atvor va faoliyatning yangi shakllarini egallash jarayoni - ...

O’rganish

Bilim

Ko’nikma

Malaka

176 Manba – O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-4; Ta`lim nazariyasi (Didaktika) O’qitish asоslari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –3.Qo’yilgan maqsadga erishishga yo’naltirilgan pedagog bilan talabalarning tartiblangan o’zaro harakati nima deb ataladi?

O’qitish

Maqsad

Natija

Metod

177 Manba – O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-8; Ta’lim metodlari va vositalari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –1.Yangi materialni o’zlashtirish jarayonida o’qituvchi va talabalar tomonidan foydalaniladigan ob’yekt nima deb ataladi?

Vosita

Shakl

Metod

Uslub

178 Manba – O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-8; Ta’lim metodlari va vositalari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –3.... o’quv jarayoni umumiy maqsadlari va qonuniyatlariga binoan uning mazmuni, tashkiliy shakl va metodlarini belgilovchi boshlang’ich qoidalardir. Nuqtalar o’rniga kerakli so’zni topib qo’ying.

Ta’lim tamoyillari

Tarbiya tamoyillari

Ta’lim qonuniyati

Ta’lim metodlari

179 Manba – O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-5; Ta`limning tashkiliy shakllari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –2.

O’quvchilarning qiziqish va qobiliyatlarini rivojlantirish, o’qishga ijobiy munosabatni shakllantirishga yordam beradigan ta’limning yordamchi shakli qanday nomlanadi?

To’garak

Dars

Fakultativ mashg’ulot

Aralash dars

180 Manba – O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-8; Ta’lim metodlari va vositalari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –3.Qanday asosga ko’ra didaktik vositalar motivatsion, axborot, ta’lim jarayonini boshqarish, optimallashtirish funktsiyalarini bajaradi?

Audiovizuallikka ko’ra

Faoliyat ob’yektiga ko’ra

Boshqaruvga ko’ra

Faoliyat sub’yektiga ko’ra

181 Manba – O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-8; Ta’lim metodlari va vositalari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –2.Radio, magnitofon, musiqa asboblari – bu

Audio vositalari

Vizual vositalar

Material vositalar

Ideal vositalar

182 Manba – O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-8; Ta’lim metodlari va vositalari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –2.O’quv kinofilmlari, diafilmlar, komp’yuter, magnitofon tasmalari, radioeshittirish, teleko’rsatuvlar – bu:

Ta’limning texnik vositalari

Moddiy vositalar

Texnologik vositalar

Axborot vositalar

183 Manba – O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-7; Ta’limni tashxis etish. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –2.Nazoratning qaysi funktsiyasida o’quvchilar tekshirishga tayyor bo’lish uchun darslarni o’z vaqtida tayyorlaydilar, bo’sh vaqtlaridan unumli foydalanishga harakat qiladilar, intizomga o’rganadilar?

Tarbiyaviy

Korrektsiya

Ta’limiy

Nazorat

184 Manba – O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-5; Ta`limning tashkiliy shakllari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –2.O’rganilayotgan materialni egallashga qaratilgan turli didaktik vazifalarni hal etish bo’yicha o’qituvchining o’rgatuvchi ishi va o’quvchilar o’quv-bilish faoliyatini tashkil etish usullari – bu:

Ta’lim metodlari

Ta’lim vositalari

Ta’lim shakllari

Ta’lim tamoyillari

185 Manba – O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-4; Ta`lim nazariyasi (Didaktika) O’qitish asоslari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –1.Didaktika – bu…

Ta’lim nazariyasi

Rivojlantirish nazariyasi

Tarbiya nazariyasi

Ta’lim metodi

186 Manba –O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-5; Ta`lim muassasasi menejmenti. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –2.Quyidagilarning qaysi biri o’zini-o’zi boshqarishning yuqori organi bo’lib hisoblanadi?

Pedagogik kengash

Metodik kengash

Maktab jamoasining konferentsiyasi

Maktab kengashi

187 Manba – O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-5; Ta`lim muassasasi menejmenti. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –2.

Boshqarish faoliyatida o’qituvchilarning tajribasi va bilimiga tayanib, turli qarashlarni taqqoslab, oqilona xulosalar chiqarish boshqarishning qaysi tamoyili asosida olib boriladi?

Yakka hokimlik bilan jamoatchilik boshqaruvining birligi tamoyili

Pedagogik tizimni boshqarishni demokratiyalash va insonparvarlashtirish tamoyili

Boshqarishning markazlashtirilgan va markazlashtirilmagan holatlarining ratsional uyg’unligi tamoyili

Ta’lim tizimini boshqarishda axborotlarning ob’ektivligi va to’liqligi tamoyili

188 Manba – O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-5; Ta`lim muassasasi menejmenti. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –2.O’zbekiston Respublikasida ta’limni boshqarishning davlat yuqori organlari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

Xalq ta’limi Vazirligi, Oliy va o’rta maxsus ta’lim Vazirligi

Viloyat xalq ta’limi boshqarmalari

Tuman xalq ta’lim boshqarmalari

Pedagogik kengash

189 Manba – O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-5; Ta`lim muassasasi menejmenti. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –2.O’qituvchilar, o’quvchilar, ota-onalar va jamoatchilik vakillaridan iborat pedagogik Kengashning umumiy o’rta ta’lim muassasasi faoliya-tini samarali tashkil etishga yo’naltirilgan faoliyat – bu:

Ta’lim tizimini jamoatchilik asosida boshqarish

Ta’lim tizimini davlat tomonidan boshqarish

Ta’lim muassasasini davlat-jamoat boshqaruvi

Ta’lim muassasasi tamoyillari asosida boshqaruv

190 Manba – O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-4; Ta`lim nazariyasi (Didaktika) O’qitish asоslari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –2.“Ta’lim beruvchi, rivojlantiruvchi va tarbiyalovchi” tushunchalari didaktikaning qaysi jihatini yoritadi?

Ta’lim funktsiyalarini

Ta’lim tamoyillarini

Ta’lim natijasi

Ta’lim metodlari

191 Manba – O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-8; Ta’lim metodlari va vositalari. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –2.O’rganilayotganlarini o’zlashtirishga da’vat qilish metodlari, yangi materialni anglash metodlari, o’rganilganlarini fikrlashga imkon beruvchi metodlar qaysi metodlar turkumiga kiradi?

Ta’limning interfaol metodlari.

Asosiy didaktik maqsadlariga ko’ra ta’lim metodlari

Yaxlit yondashuv bo’yicha ta’lim metodlari

Ta’limning binar metodlari

192 Fan bobi-1; Pedagogika fani predmeti, maqsadi va vazifalari; Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –2.Pedagogik faoliyat deganda qanday jarayon tushuniladi?

Yosh avlodni hayotga, mehnatga tayyorlash, ta’lim-tarbiya berish uchun maxsus tayyorlangan odamlarning mehnat faoliyati;

Pedagogik jarayon-kompyuter texnologiyasiga asoslangan o‘quv uslubini qo‘llash, ta’lim berishga hamda fanga oid o‘quv materiallari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni samarali o‘zlashtirilishiga qaratilgan ta’lim-tarbiya jarayoni;

Pedagogik jarayon-inson shaxsini shakllantirishga qaratilgan jarayon;

Bolalarga ta’lim-tarbiya berishga maxsus tayyorgarlik kasb egasi;

193 Manba – O’.Asqarova va boshqalar. Pedagogika. Darslik. Toshkent: “Fan”, 2004. Fan bobi-7; Dars-ta’limni tashkil etishning asosiy shakli. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –2.Dars jarayonida yangi bilimlarni berishda asosiy o‘rinni nima belgilaydi?

Yangi mavzu bayoni

Mustaqil ish

Takrorlash

Laboratoriya

194 Manba – J.Hasanboyev va boshqa. Pedagogika. Darslik. Fan bobi-23; Pedagogik texnika; Fan bo’limi-2; Pedagogik mahorat; Qiyinlik darajasi –3.Pedagogik nazokat …

Tarbiyalanuvchilarning shaxsiga hurmat

Tarbiyalanuvchilarning muomalasi

Tarbiyalanuvchilarning xatti xarakati

Tarbiyalanuvchilarning xushfelligi

195 Fan bobi-1; Pedagogika fani predmeti, maqsadi va vazifalari; Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –1.Pedagogika tizimining maqsadi nima?

Barkamol insonni tarbiyalash

Bilimini oshirish

Pedagogik faoliyatini o’stirish

Insonni ma’lumotli qilish

196 Fan bobi-1; Pedagogika fani predmeti, maqsadi va vazifalari; Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –1.Pedagogika qanday fan?

Tarbiya haqidagi fan

Shaxs haqidagi fan

O’qituvchi haqidagi fan

O’quvchi haqidagi fan

197 Fan bobi-15; XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr bоshlarida tarbiya va pedagоgik fikrlar. Fan bo’limi-6; Pedagogika tarixi; Qiyinlik darajasi –1.“Turkiy guliston yoxud axloq” asari kimning qalamiga mansub?

M.Qashgariy

Ibn Sino

Farobiy

A.Avloniy

198 Fan bobi-12; Bolalar jamoasining shaxs rivojlanishidagi o’rni; Fan bo’limi-3; Tarbiya nazariyasi; Qiyinlik darajasi-2.Jamoada tarbiyalash va jamoa munosabatlariga katta e’tibor qaratgan olim.

Makarenko

Ushinskiy

Suxomlinskiy

Vigotskiy

199 Fan bobi-3; Shaxs ijtimoiylashuvi. Fan bo’limi-1; Pedagogikaning umumiy asoslari; Qiyinlik darajasi –1.... har bir insonning muloqotda ham, yurish-turishida o’zini tuta bilishidir

Odob

Tarbiya

Manmanlik

Ta’lim

200 Fan bobi-5; Ta’lim mazmuni. Fan bo’limi-2; Didaktika-ta’lim nazariyasi; Qiyinlik darajasi –1.O’quv dasturi nima asosida ishlab chiqiladi?

O’quv reja

Tavsiyanoma

Mavzuli rejasi

Tavsifnoma

Download 0.97 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling