Andijon mashinasozlik instituti avtomatika va elektrotexnalogiya fakulteti «elektrotexnika, elektromexanika va elektrotexnologiya»


Kоmpеnsаsiyalаnuvchi rеаktiv quvvаtning mikdоrini аniqlаsh


Download 0.62 Mb.
Pdf ko'rish
bet7/7
Sana24.02.2020
Hajmi0.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Kоmpеnsаsiyalаnuvchi rеаktiv quvvаtning mikdоrini аniqlаsh 

  Kоmpеnsаsiyalоvchi 

qurilmаlаrning 

zаruriy 


quvvаtini 

аniqlаshdа 

enеrgоsistеmаning  kоrxоnаgа  uzаtаdigаn  rеаktiv  quvvаt  miqdоrini  hisоbgа  оlish 

kеrаk. Umumiy hоldа quyidаgi shаrt bаjаrilishi tаlаb qilinаdi: Q

Q

Q

k

X

Э 

  Bu еrdа Qx - kоrxоnаning hisоbiy (istе’mоl etаdigаn) rеаktiv quvvаti; 

  Qe - enеrgоsistеmа tоmоnidаn uzаtilаdigаn rеаktiv quvvаt;  

  Qk - kоrxоnаdа kоmpеnsаsiyalаnishi zаrur bo’lgаn rеаktiv quvvаt;  

  Kоmpеnsаsiyalоvchi  qurilmаlаrning  quvvаtini  quyidаgichа  аniqlаsh 

mumkin.  QP tg

tg

K

M

M

Э   Bu еrdа Rm - enеrgоsistеmа yuklаmаsi mаksimum bo’lgаnidа kоrxоnаning 

аktiv  quvvаti;  tg-  Rm  gа  to’g’ri  kеlаdigаn  rеаktiv  quvvаt  kоeffisiеnti  tge

  - enеrgоsistеmа tаlаb qilаdigаn rеаktiv quvvаt kоeffisiеnti.  

Nаzоrаt sаvоllаri: 

1.  Rеаktiv quvvаt kоmpеnsаsiya muаmmоsini qаndаy tushunаsiz? 

2.  Rеаktiv quvvаt kоmpеnsаsiyasi nimа mаqsаddа qilinаdi? 

3.  Rеаktiv  quvvаt  istе’mоlini  tаbiiy  usullаr  bilаn  kаmаytirish  yo’llаrini 

аytib bеring? 

 


54 

 

Foydalaniladigan  asosiy adabiyotlar va o`quv  qo`llanmalar ro`yxati Asosiy darsliklar va o`quv qo`llanmalar 

 

1.  Гулямова  Б.Х.,    Салиева  А.Г.,  Ташпулатова  Б.Т.,  Тешабаева  Б.М. 

Правила устройства электроустановок. Ташкент 2007.-732 с. 

2.  Қодиров  Т.М.,  Алимов  Х.А.,  Рафикова  Г.Р.  Саноат  корхоналари  ва 

фуқаро  биноларининг  электр  таъминоти.  Ўқув  қўлланма.  Тошкент 

2007.  


3.  Саидходжаев А.Г. Шахарларни электр таъминоти масалалари. Дарслик. 

Тошкент. ТошДТУ-2006. 176 б. 

4.  Кудрин 

Б.И.  Электроснабжения  промышленных  предприятий. 

Учебник. М.: Интермет Инжиниринг, 2005.-672 с.: ил. 

5.  Б.Ю.Липкин  "Электроснабжение  промышленных  предприятий  и 

установок", М. "Высшая школа", 1980 г. 

6.  Т.М. Кадыров и другие "Пособие для выполнения лабораторных работ 

по предмету "Электроснабжение"", Т. "Узинформэнерго", 1996 г. 

7.  Кодиров  Т.М.,  Алимов  Х.А.  «Саноат  корхоналарининг  электр 

таъминоти» Ўқув қўлланма, Тошкент, 2006 

 

Qo’shimcha adabiyotlar  

1.  Аллаев К.Р.  Энергетика  мира  и  Узбекистана. Аналитический обзор.-Т. 

Издательство «Молия» 2007. 388 с. 

2.  Аллаев  К.Р.  Электроэнергетика  Узбекистана  и  мира.-Т.  «Фан  ва 

технология», 2009.-464 с 

3.  Конюхова  Е:.А.  Электроснабжение  объектов:  Учебное  пособие.  М.: 

Издательство «Мастерство»; Высшая школа, 2001. – 320 с.: ил. 

4.  Ополева  Г.Н.  Схемы  и  подстанции  электроснабжения:  Справочник: 

Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 480 с. 

 

Elektron resurslar 

1.  Сайт: www/energystrategy.ru 

2.  Сайт: www/uzenergy.uzpak.uz  

3.  Сайт: 

www.anares.ru/oik

 

4.  Сайт: www. energosoyuz.spb.ru  

 

 

 

 

55 

 

 MUNDARIJA 

 

№ 

Mavzular bet 

1  Kirish ………………………………………………………………….. 

2  Sanoat korxonalarini elektr ta’minoti tizimi…………………………… 3  Sanoat korxonalarining elektr energiya iste’molchilari……………….. 

11 

4  Elektr energiyasini sifat ko’rsatgichlari………………………………. 17 

5  Sanoat korxonalarining elektr ta’minoti sxemalari……………………. 

22 

6  Korxona elektr tarmoqlarining ximoyasi…………………………….. 28 

7  Elektr ta’minoti qurilmalarini tanlash…………………………………. 

31 

8  Elektr ta’minoti tizimida qisqa tutashuvlar…………………………… 42 

9  Reaktiv quvvatni kompensatsiya qilish va uning elektr energetika 

tizimidagi o’rni……………………………………………………….. 

 

49 10 

Foydalaniladigan  asosiy adabiyotlar va o`quv  qo`llanmalar ro`yxati 

 

54 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download 0.62 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling