Andijon mashinasozlik instituti Ib va kt fakulteti axborot tizimlari va texnalogiyalari yonalishi k 89. 21 guruh talabasi tojiboyev abdumominning elektrotexnika va sxematexnika fanidan tayyorlagan taqdimoti


Download 1.88 Mb.
bet1/3
Sana12.12.2022
Hajmi1.88 Mb.
#997034
  1   2   3
Bog'liq
Презентация1 D Abduqodirov Introduction Enterepreneurship, 5 topshiriq Komil case, Бми Музаффар ака, дарс тахлил, ribonuklein kislotalar

Andijon mashinasozlik instituti Ib va kt fakulteti axborot tizimlari va texnalogiyalari yonalishi k 89.21 guruh talabasi tojiboyev abdumominning elektrotexnika va sxematexnika fanidan tayyorlagan taqdimoti

Metall dielektrik yarim’tkazgichi tranzistor

  • M D Y - tranzistorlarda m etall zatvor yarim o'tkazgichdan yupqa dielektrik qatlam bilan izolatsiyalangan bo'ladi. Bunday tuzilm a o'ziga xos kondensatorni tashkil etadi. K ondensatorning bitta qoplam asi yarim o'tkazgichdan iborat. K ondensator aoplam alariga perpendikular oilasi. (6-5) 7.1. BERK 6.3. M D Y — tuzilma va maydon effekti kutubxonasi yo‘nalgan tashqi elektr m aydon ta ’sirida yarim o‘tkazgichning sirtqi qatlam ida erkin zaryad tashuvchilar konsentratsiyasi o'zgaradi. Bu hodisa maydon effekti deb ataladi. M aydon yo‘nalishi va uning kuchlanganligiga bog‘liq holda yarim o‘tkazgichning sirtqi qatlam i asosiy zaryad tash u v ch ilar bilan boyishi yoki kambag1,allashishi h am d a o'tkazuvchanlik turi o ‘zgarishi (inversiyalanishi) m um kin.

A gar yarim o 'tk azg ich hajm ida potensial nolga ten g deb qabul qilinsa, sirtida zaryadlar b o ‘lganligi sababli uning potensiali noldan farq qiladi. Sirt bilan hajm orasidagi potensiallar farqi sirt potensiali deb ataladi va (psiRT deb belgilanadi. M D Y — tuzilmada potensial taqsim lanishi

Yarim o‘tkazgich sirtiga yaqn qatlamda elektr potensial taqsim lanishiga mos keluvchi energetik potensialning taqsim lanishi 6.5, c-rasm da keltirilgan. M D Y — tuzilm a orqali tok oqm agani sababli Ferm i sathi o ‘zgarm aydi. B undan tashqari, energetik potensiallar (6.6) va kam bag‘allashgan qatlam qalinligi 0 t' Y a ' r s m r (6.7) manfiy zaryadlangan zarrach alar — elek tro n lar energiyasi hamda musbat zaryadlangan zarrachalar — potensiallar

  • Yarim o‘tkazgich sirtiga yaqn qatlamda elektr potensial taqsim lanishiga mos keluvchi energetik potensialning taqsim lanishi 6.5, c-rasm da keltirilgan. M D Y — tuzilm a orqali tok oqm agani sababli Ferm i sathi o ‘zgarm aydi. B undan tashqari, energetik potensiallar (6.6) va kam bag‘allashgan qatlam qalinligi 0 t' Y a ' r s m r (6.7) manfiy zaryadlangan zarrach alar — elek tro n lar energiyasi hamda musbat zaryadlangan zarrachalar — potensiallar
  • energiyasi ifodalanishini nazarda tutm oq kerak. Shuning uchun y arim o‘tkazgich sirti yaqinida potensialning ortishi energetik zonalarning og'ishiga mos keladi. Yarim o‘tkazgichdagi
  • elektronlar konsentratsiyasi o‘tkazuvchanlik zonasi Wc tubidan Ferm i sathi WFgacha b o 'lg an m asofa bilan, kovaklar konsentratsiyasi esa Ferm i sathidan valent zona W v sh ip I
  • gacha bo‘lgan masofa bilan aniqlanadi. K am bag‘allashgan sohada WF~ H ^ayirm a y arim o'tkazgich sirtiga yaqinlashgan sari ortishi, Wc — l^ a y ir m a esa — kam ayishi rasm dan
  • ko'rinib turibdi.

Download 1.88 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling