Aniq integralni taqribiy hisoblash


Download 1.09 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/6
Sana18.09.2020
Hajmi1.09 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Aniq integralni taqribiy hisoblash

Odatda,  aniq  integrallar  Nyuton-Leybnits  formulasi  yordamida  hisoblanadi. 

Bu  formula  boshlang`ich  funksiyaga  asoslanadi.  Ammo  boshlang`ich  funksiyani 

topish masalasi doim osongina hal bo`lavermaydi. Agar integral ostidagi funksiya 

murakkab bo`lsa, tegishli aniq integralni taqribiy hisoblashga to`g`ri keladi. 

1

0

. To`g`ri to`rtburchaklar formulasi. Faraz qilaylik, 

)

(xf

 funksiya 

]

,

[b

a

segmentda berilgan va uzluksiz bo`lsin. Demak, 

])

,

([)

(

ba

R

x

fMasala ba

dx

x

f

)

( integralni taqribiy hisoblashdan iborat. 

]

,[

b

a

  oraliqni b

x

x

x

x

x

a

n

n,

,...,,

,

12

1

0  nuqtalar n

x

x

x

x...2

1

0yordamida 

n

ta 


teng 

bo`lakka 

bo`lib, 

har 


bir 

)

1,...,

2

,1

,

0(

]

,[

1

nk

x

x

k

k

bo`yicha integralni quyidagicha        

)

(

)(

)

2(

)

(2

1

11

1k

x

x

k

k

k

k

x

f

n

a

b

x

x

x

x

f

dx

x

f

k

k

taqribiy hisoblaymiz, bunda n

a

b

x

x

n

a

b

k

a

x

x

x

n

a

b

k

a

x

k

k

k

k

k

k1

12

1

,)

2

1(

2

,  

).

1,...,

2

,1

,

0(n

k

 

Aniq integral xossasidan foydalanib topamiz: 

1

01

2

1...

)

(...

)

()

(

)(

x

x

x

x

x

x

b

a

k

k

dx

x

f

dx

x

f

dx

x

f

dx

x

f

 

...)

(

)(

)

()

(

...2

1

22

1

12

1

1x

f

n

a

b

x

f

n

a

b

x

f

n

a

b

dx

x

f

n

n

x

x

)].


(

...


)

(

...)

(

)(

[

)(

...


)

(

...2

1

21

2

11

2

12

1

21n

k

n

k

x

f

x

f

x

f

x

f

n

a

b

x

f

n

a

b

x

f

n

a

b

Natijada  

b

a

dx

x

f

)

( 

integralni taqribiy hisoblash uchun quyidagi 

)

(

)(

1

12

1n

k

k

b

a

x

f

n

a

b

dx

x

f

        


    (1) 

formulaga kelamiz. 

(1) formula to`g`ri to`rtburchaklar formulasi deyiladi. 

Endi (1) taqribiy formulaning xatoligini aniqlaymiz.  

(1) formulaning xatoligini 1

0

21

)

()

(

nk

k

b

a

n

x

f

n

a

b

dx

x

f

R

      (2) 

deylik. 

Aytaylik, 

)

(xf

  funksiya 

]

,

[b

a

  segmentda  uzluksiz 

)

(xf



  hosilaga  ega bo`lsin.  

Avvalo 


n

R

 ni quyidagicha yozib olamiz: 

.

)]

()

(

[)

(

)(

)

()

(

10

2

11

0

21

1

01

0

10

2

11

1

1dx

x

f

x

f

dx

x

f

dx

x

f

x

f

n

a

b

dx

x

f

R

n

k

k

n

k

x

x

k

n

k

x

x

n

k

n

k

x

x

k

n

k

k

k

k

k

k



  

 Teylor formulasidan foydalanib topamiz: 

2

21

2

12

1

21

)

()

(

21

)

()

(

)(

)

(k

k

k

k

k

x

x

f

x

x

x

f

x

f

x

f

(bunda k

 son x

 va 


2

1k

x

  sonlar orasida). Natijada 

 

1

1

1)

)

()

(

21

)

()

(

()

)

()

(

21

)

()

(

(2

2

11

0

21

2

11

0

22

1

21

2

1k

k

k

k

k

k

x

x

k

k

n

k

x

x

k

k

n

k

x

x

k

k

k

k

n

dx

x

x

f

dx

x

x

x

f

dx

x

x

f

x

x

x

f

Rbo`ladi. 

Ravshanki, 

10

2

1k

k

x

x

k

dx

x

x

Demak,         

 


1

02

1

1.

2

1n

k

x

x

k

k

n

k

k

dx

x

x

f

R

 O`rta qiymat haqidagi teoremaga binoan 

)

],

[

()

(

12)

(

)(

12

)(

)

()

(

)(

)

(1

*

*3

3

*2

1

22

1

*2

2

11

1





k

k

k

k

k

k

k

x

x

k

x

x

k

k

k

x

x

f

n

a

b

f

x

x

dx

x

x

f

dx

x

x

f

k

k

k

k

bo`ladi. 

Shunday  qilib, n

R

  uchun ushbu 1

0*

2

31

0

33

)

(1

24

)(

)

(12

)

(2

1

nk

k

k

n

k

n

f

n

n

a

b

f

n

a

b

R 

ifodaga  kelamiz. 

Ravshanki,      

n

f

f

f

n

n

n

k

k

)

(...

)

()

(

)(

1

*1

*

1*

0

10

*





miqdor )

(

)1

,...,


2

,

1,

0

],,

[

(*

x

f

n

k

b

a

k



ning 

]

,[

b

a

  oraliqdagi  eng  kichik  m



 hamda eng katta M



 qiymatlar orasida, 



1

0*

)

(1

n

k

k

M

f

n

m

bo`ladi. Shartga  ko`ra 

)

(xf



  funksiya ]

,

[b

a

  da  uzluksiz.  Uzluksiz  funksiyaning 

xossasiga muvofiq 

)

,(

b

a

 da shunday 

 nuqta topiladiki, 



1

0

*)

(

1)

(

nk

k

f

n

fbo`ladi. 

Natijada n

R

 uchun quyidagi )

(

24)

(

23fn

a

b

R

n

tenglikka  kelamiz. 

Demak,  

)

(24

)

()

(

)(

2

31

0

21fn

a

b

x

f

n

a

b

dx

x

f

n

k

k

b

a

bo`ladi. Shunday qilib, 

]

,[

b

a

 oraliqda ikkinchi tartibli uzluksiz hosilaga ega bo`lgan 

)

(xf

 funksiyaning b

a

dx

x

f

)

( 

integralini  (1)  tug`ri  to`rtburchaklar    formulasi  yordamida  taqribiy  hisoblansa,  bu 

taqribiy hisoblash  xatoligi quyidagi 

))

,(

(

)(

24

)(

2

3b

a

f

n

a

b

R

n



 

formula bilan ifodalanadi. 2

0

. Trapetsiyalar formulasi. 

)

(xf

 funksiyaningb

a

dx

x

f

)

(integralini taqribiy hisoblash uchun, avvalo 

]

,b

a

 segmentni b

x

x

x

x

x

a

n

n,

,...,,

,

12

1

0 

nuqtalar 

yordamida 

n

 

ta teng 

bo`lakka 

bo`linadi. 

So`ng 


har 

bir 


)

1

,...,2

,

1,

0

(]

,

[1

n

k

x

x

k

k

 bo`yicha integralni  quyidagicha 

1

)1

,...,


2

,

1,

0

()

(

2)

(

)(

)

(1

1

kk

x

x

k

k

k

k

n

k

x

x

x

f

x

f

dx

x

f

taqribiy hisoblanadi. Natijada ushbu ...

)

(2

)

()

(

)(

2

)(

)

()

(

...)

(

)(

)

(1

2

21

0

11

0

10

2

11

x

x

x

f

x

f

x

x

x

f

x

f

dx

x

f

dx

x

f

dx

x

f

dx

x

f

b

a

x

x

x

x

x

x

n

n)

(

...)

(

)(

2

)(

)

(2

)

(2

)

()

(

...1

2

10

1

1

nn

n

n

n

n

x

f

x

f

x

f

x

f

x

f

a

b

x

x

x

f

x

f

formulaga kelamiz. Demak, 

.

)]

(...

)

()

(

2)

(

)(

[

)(

1

21

0

n

b

a

n

x

f

x

f

x

f

x

f

x

f

n

a

b

dx

x

f

 (3)  


(3)  formula trapetsiyalar formulasi deyiladi. 

Bu taqribiy formulaning hatoligi 

)

(

,x

f

R

n

 funksiya ]

,

ba

 da uzluksiz 

)

(xf



hosilaga ega bo`lishi shartida , 

))

,(

(

12)

(

23

b

a

f

n

a

b

R

n

bo`ladi. 

Demak, 


).

(

12)

(

)](

...


)

(

)(

2

)(

)

([

)

(2

3

12

1

0

f

n

a

b

x

f

x

f

x

f

x

f

x

f

n

a

b

dx

x

f

n

b

a

n

Download 1.09 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling