Aniq integralni taqribiy hisoblash


Download 0.77 Mb.
Pdf ko'rish
bet2/6
Sana18.09.2020
Hajmi0.77 Mb.
1   2   3   4   5   6

3

0

. Simpson  formulasi. Bu holda 

)

(xf

 funksiyaningb

a

dx

x

f

)

(integralini  taqribiy  hisoblash  uchun 

]

,b

a

  segmentni 

,

,

,...,,

1

22

1

0

kk

x

x

x

x

a

b

x

x

x

x

n

n

n

k21

2

22

2

2,

,

...,,

 nuqtalar yordamida n

2

 ta teng bo`lakka bo`lib, har bir)

1

,...,2

,

1,

0

(]

,

[2

2

2

n

k

x

x

k

k

 bo`yicha integralni quyidagicha  

)

1,...,

1

,0

(

)(

)

(4

)

(6

)

()

(

4)

(

6)

(

22

1

22

2

21

2

22

2

22

2

2n

k

x

f

x

f

x

f

n

a

b

x

f

x

f

x

f

x

x

dx

x

f

k

k

k

k

k

k

x

x

k

k

k

k

taqribiy hisoblanadi. Natijada  

)(

4

)(

(

))(

)

(4

)

([(

6

)(

...


)

(

)(

)

(3

2

21

0

20

4

22

2

2x

f

x

f

x

f

x

f

x

f

n

a

b

dx

x

f

dx

x

f

dx

x

f

dx

x

f

b

a

x

x

x

x

x

x

n

n

))].


(

...


)

(

)(

(

2))

(

......

)

()

(

(4

))

()

(

[(6

))]


(

)

(4

)

((

...


))

(

22

4

21

2

31

2

02

1

22

2

4

n

n

n

n

n

n

x

f

x

f

x

f

x

f

x

f

x

f

x

f

x

f

n

a

b

x

f

x

f

x

f

x

f

hosil bo`ladi. Demak, 

...

)

()

(

(4

)

()

(

[6

)

(3

1

20xf

x

f

x

f

x

f

n

a

b

dx

x

f

n

b

a

))].


(

...


)

(

)(

(

2))

(

...2

2

42

1

2

n

n

x

f

x

f

x

f

x

f

  (4 ) 


(4) formula Simpson formulasi deyiladi. 

Bu  taqribiy  formulaning  hatoligi n

R

)

(xf

  funksiya 

]

,

[b

a

  da  uzluksiz 

)

(

)(

x

f

iv

 hosilaga ega bo`lishi shartida, 

))

,

((

)

(2880

)

()

(

45

b

a

f

n

a

b

R

iv

nbo`ladi. Demak, ).

(

2880)

(

))](

...


)

(

)(

(

2))

(

...)

(

)(

(

4)

(

)(

[

6)

(

)(

4

52

2

42

1

23

1

20ivn

n

n

b

a

f

n

a

b

x

f

x

f

x

f

x

f

x

f

x

f

x

f

x

f

n

a

b

dx

x

f

Misol. Ushbu 

dx

е

x1

0

2integral  to`g`ri  to`rtburchaklar, trapetsiyalar  va Simpson  formulalari  yordamida 

taqribiy hisoblansin. 

◄ 

]

1,

0

[ segmentni 5 ta teng bo`lakka bo`lamiz. Bunda bo`linish nuqtalari 

0

,1

,

8,

0

,6

,

0,

4

,0

,

2,

0

,0

5

43

2

10x

x

x

x

x

x

 

bo`lib, bu nuqtalarda 2

)

(x

e

x

f funksiyaning qiymatlari quyidagicha bo`ladi:

,

85214,

0

)(

,

96079,

0

)(

,

00000,

1

)(

2

10

x

f

x

f

x

f

.

36788,

0

)(

,

52729,

0

)(

,

69768,

0

)(

5

43

x

f

x

f

x

f

Har bir bo`lakning o`rtasini ifodalovchi nuqtalar 

9

,

0,

7

,0

,

5,

0

,3

,

0,

1

,0

2

92

7

25

2

32

1x

x

x

x

x

 

bo`lib, bu nuqtalardagi funksiyaning qiymatlari quyidagicha bo`ladi: .

44486


,

0

)(

,

61263,

0

)(

,

77680,

0

)(

,

91393,

0

)(

,

99005,

0

)(

5

95

7

25

2

32

1x

f

x

f

x

f

x

f

x

f

a) To`g`ri to`rtburchaklar formulasi bo`yicha

74805


,

0

74027,

3

51

)

44486,

0

61263,

0

77680,

0

91393,

0

99005,

0

(5

1

10

2dx

e

x

bo`lib, 


003

,

0300

1

2512

1

n

R

bo`ladi. b) Trapetsiyalar formulasi bo`yicha

85214,

0

96079,

0

236788

,

000000

,

1(

5

11

0

2dx

e

x

 

)

03790,

3

68394,

0

(5

1

)52729

,

069768

,

074437

,

072184

,

35

1bo`lib,      006

,

0150

1

256

1n

R

bo`ladi. v) Simpson formulasi bo`yicha

96079


,

0

(2

)

44486,

0

61263,

0

77680,

0

91393,

0

99005,

0

(4

)

36788,

0

00000,

1

[(30

1

10

2

dxe

x

74682


,

0

)96108

,

1407580

,

636788

,

1(

30

1)

03790


,

3

2)

74027


,

3

436788

,

1(

30

1)]

52729


,

0

69768,

0

85214,

0bo`lib,         

5

410

7

,0

5

288012



n

R

bo`ladi. Aniq integralning bazi tadbiqlari

Tekis shaklning yuzi tushunchasi. Ma’lumki, 

)

,(

y

x

 juftlik, 

)

,

(R

y

R

xtekislikda nuqtani ifodalaydi. Koordinatalari ushbu  

)

,

,,

(

,R

d

R

c

R

b

R

a

d

y

c

b

x

a 

tengsizliklarni qanoatlantiruvchi tekislik nuqtalaridan hosil bo`lgan 

0

D

 to`plam : 

]}

,

[],

,

[);

,

{(0

d

c

y

b

a

x

y

x

D 

to`g`ri to`rtburchak deyiladi (8-chizma) Bu  to`g`ri  to`rtburchakning  tomonlari  (chegaralari)  mos  ravishda 

koordinatalar o`qiga parallel bo`ladi. 

0

D

 to`g`ri to`rtburchakning yuzi deb (uning chegarasining, ya’ni 

)

(

,),

(

,b

x

a

d

y

c

y

d

y

c

b

x

a

xto`g`ri  chiziq  kesmalarining 

0

D

  ga  tegishli  bo`lishi  yoki  tegishli  bo`lmasligidan 

qat’iy nazar) ushbu 

)

(

)(

)

(0

c

d

a

b

D

 

miqdorga aytiladi. 

Aytaylik, tekislik nuqtalaridan iborat biror 

Q

  to`plam berilgan bo`lsin. 

Agar shunday 

0

D

 to`g`ri to`rtburchak topilsaki, 

0

DQ

bo`lsa, Q

 chegaralangan to`plam deyiladi. 

Har  qanday  chegaralangan    tekislik  nuqtalaridan  iborat  to`plam  tekis  shakl 

deyiladi. Agar  tekis  shakl  chekli  sondagi  kesishmaydigan  to`g`ri  to`rtburchaklarning 

birlashmasi sifatida ifodalansa, uni to`g`ri ko`pburchak deymiz.(9-chizma) 

Bunday  to`g`ri  ko`pburchakning  yuzi  deb,  uni  tashkil  etgan  to`g`ri 

to`rtburchaklar yuzalari yig`indisiga aytiladi. 

To`g`ri ko`pburchak yuzi quyidagi xossalarga ega: 

1) To`g`ri ko`pburchak yuzi har doim manfiy bo`lmaydi:  

;

0

)(D

2) Kesishmaydigan ikki1

 va 

2

 to`g`ri ko`pburchaklar-dan tashkil topgan 

to`g`ri ko`pburchak yuzi 

1

 va 

2

 larning yuzalari yig`indisiga teng: 

;

)(

)

()

(

21

2

1D

D

D

D

 

3) Agar1

 va 

2

 to`g`ri ko`pburchaklar uchun 

2

1

DD

bo`lsa, u holda )

(

)(

2

1D

D 

bo`ladi. Tekislikda  biror  chegaralangan 

Q

  shakl  berilgan  bo`lsin.  Bu  shaklning 

ichiga 

A

  to`g`ri  ko`pburchak 

)

(

QA

,  so`ngra Q

  shaklni  o`z  ichiga  olgan B

 

to`g`ri ko`pburchak )

(

BQ

 lar chizamiz. Ularning yuzlari mos ravishda )

A

 va 


)

(B

 bo`lsin. Ravshanki, bunday to`g`ri ko`pburchaklar ko`p bo`lib, ularning yuzalaridan 

iborat {


)

A

} va {


)

(B

} to`plamlar hosil bo`ladi. Ayni paytda, bu sonli to`plamlar chegaralangan bo`ladi. Binobarin, ularning 

aniq chegaralari 

)}

(

inf{)},

(

sup{B

A 

lar mavjud. 1-ta’rif. Agar 

)}

(inf{

)}

(sup{

B

A 

bo`lsa, Q

 shakl yuzaga ega deyiladi. Ularning umumiy qiymati Q

 shaklning yuzi 

deyiladi va 

)

(Q kabi belgilanadi: 

)}

(

inf{)}

(

sup{)

(

BA

Q

 

1-teorema. Tekis shakl 

Q

 yuzaga ega bo`lish uchun 

0

 son olinganda 

ham  shunday 

)

(Q

A

A

  va )

(

BQ

B

  to`g`ri  ko`pburchaklar  topilib,  ular uchun 

)

(

)(

A

B

 

tengsizlikning bajarilishi zarur va yetarli. ◄ Zarurligi. Aytaylik, 

Q

shakl yuzaga ega bo`lsin. Unda ta’rifga binoan 

)

(

)}(

inf{


)}

(

sup{Q

B

A

 

bo`ladi. 

Modomiki, 

)

()}

(

inf{),

(

)}(

sup{


Q

B

Q

A

ekan, unda 

0

 olinganda ham shunday to`g`ri ko`pburchak 

)

(

QA

A

 hamda shunday to`g`ri ko`pburchak  

)

(B

Q

B

 topiladiki, 2

)

()

(

,2

)

()

(

Q

B

A

Q

bo`ladi. Bu tengsizliklardan  )A(  )B(

 bo`lishi kelib chiqadi. 


Download 0.77 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling