Aniq integralni taqribiy hisoblash


Download 0.77 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/6
Sana18.09.2020
Hajmi0.77 Mb.
1   2   3   4   5   6

3-misol. Ushbu 

)

20

,

()

cos


1

(

)(R

a

a

 

funksiya grafigi bilan chegaralangan shaklning yuzi topilsin.  ◄ Bu funksiya grafigi kardioidani ifodalaydi. Ma’lumki, kardioida radiusi 

r

 

ga  teng  bo`lgan  aylananing  shu  radiusli  ikkinchi  qo`zg`almas  aylana  bo`ylab xarakati (sirpanmasdan dumalashi) natijasida birinchi aylana ixtiyoriy nuqtasining 

chizgan chizig`idir. (15-chizma).   

Kardioida  qutb  o`qiga  nisbatan  simmetrik  bo`lganligi  sababli  yuqori  yarim 

tekislikdagi  shaklning  yuzini  topib,  so`ngra  uni  2  ga  ko`paytirsak,  izlanayotgan 

yuza kelib chiqadi.  

o`zgaruvchi ]

,

0[

 da o`zgarganda  radius-vektor kardioidaning yuqori

yarim tekislikdagi qismini chizadi. Shuning uchun 
0

2

20

2

)cos

1

()

(

21

2

)(

d

a

d

Q

 

20

2

02

2

3)

2

sin2

1

21

sin


2

2

3(

2

cos2

1

cos2

2

3a

a

d

a

bo`ladi. ► 

Yoy uzunligi va uni hisoblash

1

0

Yoy  uzunligi  tushunchasi.  Ma’lumki,  tekislikdagi  ikki

)

,

(1

1

yx

A

 

va)

,

(2

2

yx

B

  nuqtalarni  birlashtiruvchi  to`g`ri  chiziq  kesmasi 

0

l

  uzunlikka  ega 

va uning uzunligi 

2

12

2

12

0

)(

)

()

(

yy

x

x

l

ga teng bo`ladi. 

Aytaylik,  tekislikdagi l

  chiziq 

...,

,

),

(

),,

(

11

1

00

0

yx

A

y

x

A

)

,(

n

n

n

y

x

A

    nuqtalarni 

)

(

Nn

  birin-ketin  to`g`ri  chiziq  kesmalari  bilan  birlashtirishidan  hosil  bo`lgan bo`lsin. Odatda, bunday chiziq siniq chiziq deyiladi. 

Siniq  chiziq  uzunligi  (perimetri)  deb,  uni  tashkil  etgan  to`g`ri  chiziq 

kesmalari uzunliklarining yig`indisiga aytiladi: 

.

)(

)

()

(

10

2

12

1

nk

k

k

k

k

y

y

x

x

l

 Faraz  qilaylik,  tekislikdagi 

B

A

egri  chizig`i    (uni   B

A

    yoyi  deb  ham ataymiz)  ushbu 

)

()

(

bx

a

x

f

y 

tenglama bilan berilgan bo`lsin, bunda  ]

,

[)

(

ba

C

x

f]

,

[b

a

   segmentning ixtiyoriy b

x

x

x

a

x

x

x

P

n

n

...


(

}

,...,,

{

10

1

0 

bo`laklashni olib, bo`luvchi 

)

,...,


2

,

1,

0

(n

k

x

k

 nuqtalar orqali  OY

 o`qiga parallel 

to`g`ri  chiziqlar  o`tkazamiz.  Bu  to`g`ri  chiziqlarning 

B

A

yoyi  bilan  kesishgan nuqtalari 

)

,;

,...,


2

,

1,

0

())

(

,(

0

BA

A

A

n

k

x

f

x

A

n

k

k

kbo`ladi. B

A

yoyidagi  bu   ))

(

,(

k

k

k

x

f

x

A

    nuqtalarni  bir-biri  bilan  to`g`ri  chiziq 

kesmalari yordamida birlashtirib, 

l

 siniq chiziqni hosil qilamiz. (16-chizma) 

Odatda, 

l

  siniq  chiziq   B

A

yoyiga  chizilgan  siniq  chiziq  deyiladi.  U uzunlikka ega bo`lib, uzunligini (perimetrini)  

)

(l deylik. 

Agar 

1

P  va 

2

P

  lar 

]

,[

b

a

  segmentning  ikkita  bo`laklashi  bo`lib, 

2

1

PP

bo`lsa,  u  holda  bu  bo`laklashlarga  mos B

A

  yoyiga  chizilgan  siniq  chiziq 2

1

ll

larning perimetrlari uchun 

)

(

)(

2

1l

l 

bo`ladi. ]

,[

b

a

 segmentning 

1

P

 bo`laklashi quyidagi 

)

...


...

(

},...,

,

,...,,

{

11

0

11

0

1b

x

x

x

x

x

a

x

x

x

x

x

P

n

k

k

n

k

k

ko`rinishda bo`lib, 

2

P

 bo`laklash esa 

1

P

 bo`laklashning barcha bo`luvchi nuqtalari 

hamda  qo`shimcha  bitta 

]

,

[*

b

a

x

  nuqtani  qo`shish  natijasida  hosil  bo`lgan bo`laklash  bo`lsin.  Bu 

*

x

  nuqta 

k

x

  hamda 


1kx

nuqtalar  orasida  joylashsin: 

.

1

k

k

x

x

x

   Demak, 

}

,...,


,

,

,...,,

{

11

0

2n

k

k

x

x

x

x

x

x

P)

......

(

11

0

bx

x

x

x

x

x

a

n

k

k

Ravshanki,  

2

1P

P

  bo`ladi. B

A

    yoyiga  chizilgan   1

P

  bo`laklashga  mos  siniq  chiziq   

1

l

,  shu  yoyga 

chizilgan 

2

P

 bo`laklashga mos siniq chiziq 

2

l

 dan faqatgina bitta bo`lagi bilangina 

farq qiladi: 

1

l

 da 


1kk

A

A

  bo`lak bo`lgan holda 

2

l

 da ikkita 

*

A

A

k

 hamda 


1

*k

A

A

bo`laklar bo`ladi. 

Ammo 

1k

k

A

A

to`g`ri  chiziq  kesmasining  uzunligi 

)

(

1

k

k

A

A*

A

A

k

hamda 


1

*k

A

A

kesmalar  uzunliklari 

)

(

,)

(

1*

*k

k

A

A

A

A  yig`indisidan  har 

doim katta bo`lmaganligi, ya’ni 

)

(

)(

)

(1

*

*1

kk

k

k

A

A

A

A

A

Auchun 


  

)

()

(

21

l

l  

bo`ladi. ► Demak, 

P

  bo`laklashning  bo`luvchi  nuqtalari  sonini  orttira  borilsa, B

A

yoyiga chizilgan ularga mos siniq chiziqlar perimetrlari ham ortib boradi. 1-ta’rif. Agar  

0p

 da  B

A

 yoyiga chizilgan siniq chiziq perimetri 

10

2

12

1

)(

)

()

(

)(

n

k

k

k

k

k

x

f

x

f

x

x

l

chekli limitga ega bo`lsa, B

A

 yoy uzunlikka ega deyiladi. Ushbu 

)

()

(

lim0

B

A

l

P

limit 


B

A

 yoyining uzunligi deyiladi. Masalan, agar 

)

()

(

bx

a

C

kx

x

f bo`lsa, unda 

B

A

 ning uzunligi 1

0

21

2

01

0

21

2

21

0

)(

1

)(

1

lim)

(

)(

lim


)

(

nk

k

k

n

k

k

r

k

k

a

b

k

x

x

k

x

x

k

x

x

B

A

p

Pbo`ladi. Aytaylik, 

B

A

 egri chiziq ushbu  

 
t

t

y

t

x

,

tenglamalar sistemasi bilan berilgan bo`lsin. (Bu holda egri chiziq parametrik ko`rinishda berilgan deyiladi). Bunda: 

1)

;]

,

[)

(

,]

,

[)

(Ct

C

t2) 

2

12

1

,]

,

[,

t

t

t

t

 uchun

   (1) 


))

(

,)

(

()

,

(,

))

(,

)

((

)

,(

2

22

2

22

1

11

1

11

t

t

A

y

x

A

t

t

A

y

x

A

nuktalar turlicha ; 

3)

t

  ga  


A

  nuqta,  t  ga 

B

 nuqta mos kelsin.

]

,

[ segmentning ixtiyoriy 

nn

t

t

t

t

t

t

P

...


(

}

,...,,

{

10

1

0 

bo`laklashni  olib,  bu  bo`laklashning  bo`luvchi 

)

,...,


2

,

1,

0

(n

k

t

k

  nuqtalariga mos  kelgan 

B

A

  yoydagi )

,

(k

k

k

k

y

x

A

A

),...,

0

;)

(

,)

(

(n

k

t

y

t

x

k

k

k

k

 

nuqtalarni bir-biri bilan to`g`ri chiziq kesmalari yordamida birlashtirib, B

A

 yoyga chizilgan siniq chiziq  

l

 ni hosil qilamiz.   (17-chizma). Bu siniq chiziq perimetri 1

02

1

21

)]

()

(

[)]

(

)(

[

)(

n

k

k

k

k

k

t

t

t

t

l

bo`ladi. 

2-ta’rif. Agar 

0p

 da B

A

  yoyiga chizilgan siniq chiziq perimetri )

(l

 

chekli limitga ega bo`lsa, B

A

 yoy uzunlikka ega deyiladi. Ushbu 

)

()

(

lim0

B

A

l

p

 

limit  B

A

 yoyining uzunligi deyiladi. Yuqorida keltirilgan ta’riflardan yoy uzunligining    ( agar u mavjud bo`lsa ) 

musbat bo`lishi kelib chiqadi. 

Endi yoy uzunligining ikkita xossasini isbotsiz keltiramiz: 

1) Agar 


B

A

 yoyi uzunlikka ega bo`lib, u B

A

 yoydagi nuqtalar yordamida n

  ta 


1kk

A

A

  yoylarga ;

,...,


2

,

1,

0

(n

k

 )

,

10

n

A

B

A

A

  ajralgan  bo`lsa,  u  holda 

har bir 

1k

k

A

A

 yoy uzunlikka ega va    

nk

k

k

A

A

B

A

0

1)

(

)( bo`ladi. 

2) Agar 


B

A

 yoyi n

 ta 


1kk

A

A

 yoylarga ajralgan bo`lib, har bir 1kk

A

A

 yoy uzunlikka ega bo`lsa, u holda 

B

A

 yoyi ham uzunlikka ega bo`ladi. Download 0.77 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling