Anorbekova adolat, mirzayeva sharofat


Download 488.43 Kb.
Pdf ko'rish
Sana23.05.2020
Hajmi488.43 Kb.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY VA O‘RTA MAXSUS KASB-HUNAR TA’LIMI MARKAZI

O‘zDJTU QOSHIDAGI UCHTEPA AKADEMIK LITSEYI

ANORBEKOVA ADOLAT,

MIRZAYEVA SHAROFAT

HOZIRGI O‘ZBEK ADABIY TILI

VA ADABIYOTI FANIDAN

TESTLAR TO‘PLAMI

(«Ma’rifat» gazetasining 5-may 2007-yil sonida

e’lon qilingan darsliklar asosida)

«NOSHIR»

TOSHKENT–2011

2

©  «Noshir»,  2011

©  Anorbekova  Adolat,  Mirzayeva  Sharofat,  2011

ISBN 978-9943-353-47-3

   Ushbu qo’llanma test savollaridan iborat bo’lib, barcha abituriyentlarga

mo’ljallangan. To’plam  savollari ona tili va adabiyot faniga oid. Test

savollari maktab va litsey darsliklari asosida tuzilgan. Qo’llanma barcha

o’quvchilarga maktab va litsey darsliklarini puxta o’zlashtirishga yordam

beradi.

Taqrizchilar:

f.f.d. akademik A.Hojiyev

f.f.n. 


M.Otajonova

УДК 811.512.133(075)

ББК 74.268 O‘zb

A61

Anorbekova A, Mirzaeva Sh.

   Hozirgi o‘zbek adabiy tili va adabiyoti fanidan testlar to‘plami:

Talaba va abiturientlar uchun testlar to‘plami / A. Anorbekova,

Sh. Mirzaeva. – T.: Noshir, 2011. 336 b.3

ONA TILI   (5-SINF)

1.Bugungi kunda yer yuzida qancha til bor?

A.2976    B.3000dan ortiq    C.5000ta    D.4000dan ortiq

2.Qanday  til  o’lik  til  sanaladi?

A.rivojlanishdan  to’xtagan  til

B.insonlar aloqasiga xizmat qilmaydigan til

C.jamiyatdan  uzilgan  til

D. B,C


3.Quyidagi maqolni davom ettiring. Yaxshi so’z –jon ozig’i , yomon so’z-

A.jon og’rig’i     B.jon qozig’i     C.bosh qozig’i     D.dil og’rig’i

4.Til  qanday  vazifa  bajaradi?

A.jamiyat rivojiga xizmat qiladi    B.odamlarning o’zaro munosabatiga kirishuviga xizmat

qiladi     C.insonlar o’rtasidagi aloqa aralashuvini ta’minlashga xizmat qiladi      D.B,C

5.Topishmoq javobini toping: Og’izdan chiqquncha meniki, og’izdan chiqqani elniki.

A.til     B.so’z    C.ilm     D.kitob

7.O’zbek tiliga davlat tili maqomi qachon berildi?

A.1989/21-dekabr     B.1989/21-noyabr     C.1991/21-oktabr     D.1989/21-oktabr

8. “Ona tilim – onajonim tili bu, Beshikdanoq singgan jon-u quloqqa …”  ushbu she‘r

muallifi kim?

A.Mirtemir       B.A.Oripov      C.R.Parfi       D.Oybek

9.Qaysi  qatordagi  so’zlar  i  tovushi  orqali  yoziladi?

A.but...n, sov…q     B.uyq… , kulg… .     C.qiz…q, ist…qlol     D.uch…n, ist…qlol

10.x va h harflarining imlosi qaysi qatorda noto’g’ri joylashgan?

A.hushyor,  saxiy,  harakat B.maxsulot,  taht,  xayol

C.har kim, hukm, xat

D.xulosa, hurmatli, hukm

11.Bosh harflarning qo’llanishida xatoga yo’l qo’yilgan qatorni toping.

A.O’zbekiston-yer  yuzining jannati.     B.Farg’ona  vodiysining  yaypan, nursuq,  qudash

degan qishloqlari bor.

C.U bizning  jonajon Vatanimizdir.

D.  “Tong  yuldu zi”  ga

obuna bo’ling.

12.Qaysi qatordagi gapda imlo xato bor?

A.San’at  saroyiga  konsert  tomosha  qilgani  bordik. B.Chap  yoni  bilan  turmoq.

C.Urish, noming o’chsin jahonda…

D.Besh   asrim  n azmi  saroyn i,

titratadi  zanjirband  bir  sher.

13.Qaysi so’z tarkibida jarangsiz undoshni jarangli jufti bilan almashtirish orqali yangi

ma‘noli so’z hosil qilish mumkin?  1) sut;  2)qars;  3)yot;  4)dars;  5)urush;  6)mard.

A.1,2,3,4,5,6    B.1,2,3,4    C.2,3,4,5     D.1,2,3,4,6

14.Nuqtalar o’rniga kerakli so’zni qo’ying.    … do’st ayrilmas.

 A.o’lchovli    B.sanoqli    C. hisobli    D. kerakli

15.Shakldosh  so’zlar  berilgan  qatorni  toping.

A.tut, soz, qil     B.gul, bog’, karam     C.bor, ziyo, sir     D.oz, kitob, yoqa

16.Qaysi  qatorda  zid  ma‘noli  so’zlar  berilgan?

A.Topgan gul keltirar, topmagan bir bog’ piyoz. B.Baxtiyor oqni qoradan ajratadigan bo’ldi.

C.Qarilar izzatda, yoshlar xizmatda.             D. B,C

17.Qo’shma  so’zlar  qanday  yoziladi?

A.qo’shib     B.ajratib     C.chiziqcha bilan     D.qo’shib yoki ajratib


4

18.Qaysi  qatordagi  so’z  qo’shib  yoziladi?

A. boy/chechak      B. bir/zumda      C. hech/qachon      D. liq/to’la

19.Qo’shib yoziladigan qo’shma  so’zlar qatorini belgilang.

A. atir/gul     B. mehmon/do’st     C. xo’roz/qand     D. barchasi qo’shib yoziladi

20.Qaysi  qatordagi  so’zlarning  jufti  noto’g’ri  yozilgan?

A.  kuch-qudrat,  to’y-tomosha             B.  o’y-saodat,  baxt-xayol

C. gap-so’z, aql-farosat                 D.egri-bugri, yaxshi-yomon.

21.Juft  so’zlar  qanday  yoziladi?

A.qo’shib     B.ajratib     C.chiziqcha bilan     D.qo’shib yoki ajratib

22. Sintaksis deb  nimaga  aytiladi?

A. so’zlarning bir-biriga bog’lanishiga B. Gap va uning turlarini o’rganadigan bo’limga

C. A,B                                                  D.tilning muayyan qoidalariga

23.  Tinish  belgilarini  yozma  nutqda  to’g’ri  qo’llash  yo’l-yo’riqlarini  o’rgatuvchi

tilshunoslik  bo’limiga  nima  deyiladi?

A. sintaksis    B. punktuatsiya    C. fonetika    D. orfografiya

24. Qaysi qatordagi gapdan tinish belgisi olinsa , gap mazmuni ham o’zgaradi?

A. Ona aziz, farzandiga yelni ham ravo ko’rmaydi.  B. To’g’ri, yo’llarda ham mashaqqat bor.

C. Sen katta, bola emassan.                                 D. barchasida.

25. Gap uchun muhim belgi nima?

A. Kesimning mavjudligi

B. fikr  ifodalanishi

C. tugallangan ohang bilan aytilishi

D. A,B,C


26. Gaplar  oxiriga qanday  tinish belgisi  qo’yiladi?

A. nuqta, so’roq, undov     B. nuqta, vergul      C.nuqta      D. so’roq, undov, vergul

27.  Quyidagi  gap  takibida  necha  so’z  va  so’z  birikmasi  bor?  Bilim  insonni    buyuk

maqsadlari  sari  yetaklovchi  mayoqdir.

A.  6ta  so’z,  4ta  so’z  birikmasi

B.  7ta  so’z, 4ta  so’z  birikmasi

C. 7ta  so’z , 3ta  so’z birikmasi

D.  6ta  so’z,  3ta  so’z  birikmasi

28. So’zlar bir-biri bilan qanday bog’lanadi?

A. bog’lovchilar, ohang , qo’shimchalar, yuklama

B. yordamachi so’zlar, bog’lovchilar, ohang

C. bog’lovchi, bog’lovchi vazifazidagi so’zlar, ohang , kelishik , yordamchi so’z

D. kelishik, ohang, ko’makchi, yuklama

29. So’zlarning bog’lanishi necha xil?    A. 2    B. 3.   C. 4    D. 1

30. Teng bog’lanish shaklidagi so’z qo’shilmasi berilgan qatorni toping.

A. ertakni o’qimoq     B. chiroyli qiz     C. onaning duosi     D. qir va adir

31. Tobe bog’lanish deb nimaga aytiladi?

A. so’zlarning teng bog’lanishiga

B. ikki so’zning biri tobe, ikkinchisi hokim tarzidagi bog’lanishga

C. so’zlarning bir-biri bilan bog’lanishiga

   D. A,B,C

32. Tobe  va hokim munosabati qanday  so’zlarda bo’ladi?

A. teng bog’lanishda    B.so’z birikmasida    C. tobe bog’lanishda    D. B,C

33.Tobe so’z  nima?

A. So’roq beruvchi qism

B. javob talab qiluvchi qism

C. so’roqqa javob bo’luvchi qism

D. A,B.


5

34.Tobe bog’lanishli  so’z birikmasi  berilgan qatorni  toping.

A. bilim va tafakkur     B. Xalq  va Vatan    C. daraxtning bargi     D. tez-tez.

35. Gapning ifoda maqsadiga ko’ra turlari to’g’ri berilgan qatorni toping.

A. darak, so’roq, buyruq, istak       B. darak, so’roq, buyruq –istak

C. sodda, qo’shma                          D. his-hayajon, his-hayajonsiz

36.So’roq gaplar qanday hosil bo’ladi?

A. so’roq olmoshlari    B. so’roq yuklamalari      C. so’roq ohangi     D. A,B,C.

37.Qanday vosita yordamida ifodalangan so’roq gaplar so’roqqa javob bo’luvchi so’zni

talab  qiladi?

A. so’roq  yuklamalari     B. so’roq ohangi     C. so’roq olmoshlari     D. A,C

38.Belgini aniqlash uchun ishlatiladigan so’roqlarni aniqlang.

A. kim,nima?     B. qanday, qaysi    C. qancha , necha    D. qayer ,qayerda

39.So’roq yuklamalari  qanday javob  talab qiladi?

A. to’liq javobni    B. qisqa javobni      C. ha yoki yo’q    D. A,B

40.  So’roq  yuklamalari  qanday  yoziladi?

A. qo’shib    B. ajratib   C. chiziqcha bilan    D. A.va C

41.Qaysi  so’roq  yuklamalari  chiziqcha  bilan  yoziladi?

A. mi,-chi      B.–mi,-chi,-a(ya)       C.-chi,-a(ya)       D.-mi,-a(-ya)

42.So’roq ohangi bilan hosil bo’lgan gapni aniqlang.

A.  Tunda yo’lga  chiqamiz

B.Bu  qanday  buyruq.

C.Shu aziz Vatan barchamizniki emasmi?

D. B va C

43.Buyruq gap  qanday ma‘nolarni  bildiradi?

A. buyurish    B.da‘vat    C. A va B    D.xabar

44.Buyruq gaplarning kesimi  qanday shaklda bo’ladi?

A. darak-xabar ma‘nosini bildirgan so’zlar B. buyruq shakldagi fe‘llar bilan

C. so’roq mazmunini ifodalangan so’zlar

D. istak  ma‘nosini bildirgan  so’zlar

45.Buyruq  gap  oxirida qanday  tinish  belgisi  qo’yiladi?

A. nuqta      B.so’roq       C.undov       D. B va C

46.Qaysi  qatorda  istak  gap  berilgan?

A. Mehnatning tagi rohat.        B. Uyda kim bor?

C. Chiroyli yoz.                        D.Dunyodagi barcha bolalar baxtli bo’lsin.

47.Quyidagi  qaysi  gaplarning  oxirida  nuqta  qo’yiladi?    1)  darak  2)  so’roq    3)  buyruq

4)  istak

A. 1,2,3,4    B.1    C. 1,3,4    D. 1,3

48.His-hayajon  gaplar,  ko’pincha  qanday  ifodalanadi?

A. tarkibda qancha, naqadar,  shunchalar, qanday so’zlari bo’ladi

B.  undov  so’zlari  ishtirok  etadi

C. kesim gapning oldida keladi D. A,B,C.

49.Qanday  gaplar  his-hayajon  gaplar  sanaladi?

A.  his-hayajon  bilan  aytilgan  darak  gap

B.  his-hayajon  bilan  aytilgan  so’roq  gap

C.  his-hayajon  bilan  aytilgan  buyruq  gap

D. A,B,C

50.Agar  so’roq  gap  his-hayajon  bilan  aytilsa,  qanday  tinish  begisi  ishlatiladi?

A. so’roq     B. so’roq, undov     C.undov     D. nuqta

51.Gap bo’lagi nima?

A. gap tarkibida ma’lum so’roqqa javob bo’luvchi  qism      B.mustaqil so’z yoki so’zlar

birikmasi

C. tildagi har qanday so’z gap bo’lagi bo’la oladi

D. A va B6

52. Gapning mazmuniy markazi nima?

A. kesim    B. ega    C. to’ldiruvchi    D. fe‘l

53.  Kimdir?  nimadir?  qayerdir?    so’roqlarga  javob  bo’luvchi  so’z  qanday  vazifani

bajaradi?

A. ega     B. aniqlovchi     C. kesim     D. ot

54.O’qiysizmi?  Qaysi  shaxsda?

A. 1-shaxs birlik    B. 2-shaxs ko’plik     C. 2-shaxs birlik     D. 1-shaxs ko’plik

55.Kesim nimaga ko’ra fe‘l kesim va ot kesimga bo’linadi?

A.  tuzilishiga  ko’ra

B. qo’llanilishiga ko’ra

C. vazifasiga ko’ra

D. qanday  mustaqil so’zlar bilan  ifodalanishiga ko’ra

56.Ot  kesim  qanday so’zlar  bilan  ifodalanadi?

A.  ot,son,sifat,ravish,olmosh

B. ot,  sifat, ko’makchi,  fe‘l,olmosh

C.  ot,sifat  ,bog’lovchi,  yuklama

D. son,  ravish, olmosh,  modal so’z

57.Nuqtalar  o’rniga  tushirib  qoldirilgan  kesimni  qo’ying  va  turini  aniqlang.   Do’stlik-

barcha boylikdan…

A.ustun, ot kesim    B. afzal, ot kesim     C. muhim, fe‘l kesim     D. afzal, fe‘l-kesim

58.Ot  kesim  ishtirok etgan  gapni  toping.

A.Ko’pdan  quyon  qochib  qutulmas.

B. Ko’z qo’rqoq,  qo’l botir.

C. Izlanganga tole yor.

D. B,C

59. Ega ishtirok etgan gapni toping.A.Qadr ko’raman desang qarilarni e’zozla.

B. Ushbu hassani qanchaga sotib olding, do’stim?

C. Duo olgan omondir qarg’ish olgan yomondir.

D. Agar uzoq yashasang, senga ham tekin berishadi.

60.Ega qaysi bo’lak bilan bog’lanadi?

A. ega    B. kesim    C. to’ldiruvchi    D. aniqlovchi

61.Qanday hollarda ega bilan  kesim orasida tire qo’yiladi?

A. kesim tarkibida qo’shimchalar qo’llansa

B. ot kesim tarkibida shaxs-son qo’shimchalari qo’llansa

C. ot kesim tarkibida shaxs-son qo’shimchalari qo’llanmasa

D. B va C

62.Tire bilan bog’liq xato qaysi qatorda berilgan?

A.  Inson-  koinot  gultojidir.

B. Toshkent-go’zal  shahar.

C. Ko’pni ko’rgan chol-jonli tarixning o’zi. D.  Bulbul  sayradi.

63.Sodda yig’iq gap berilgan qator?

A. Uni ko’rdim.    B. Qara.    C. Olib chiqdim    D. B va C

64.Tarkibida  qaysi gap  bo’lagi ostiga  nuqtalardan  iborat chiziq  chiziladi?

A.hol     B.to’ldiruvchi     C.aniqlovchi    D.ega

65.Hol  qanday ma‘nolarni  bildiradi?

A.ish-harakatning  bajarilish  tarzini B.ish-harakat  sababini

C.  ish-harakat  maqsadini

D. A,B,C

66.To’ldiruvchi  hokim  bo’lakka  qanday  vositalar  yordamida  bog’lanad?

A. kelishiklar    B. ko’makchilar    C. bog’lovchilar    D. A va B.

67. Qanday gap bo’laklari fe‘lga bog’lanadi? 1) ega  2) aniqlovchi 3) to’ldiruvchi 4) hol

A.1,2,3,4    B.1,2,3    C.1,3,4    D.3,4


7

68.Hokim bo’lakka ko’makchi yordamida  bog’langan to’ldiruvchini toping.

A. Kimga  jonimiz fido.

B.  Mashina  bilan  terdi.

C. Zavq bilan ishladi.

D.  Muallim  Umidjondan  so’rabdi.

69. Qanday? Qanaqa? Qaysi?  so’roqlari nimani aniqlash  uchun ishlatiladi?

A. narsaning nomini    B. narsaning belgisini    C. narsaning sonini     D. B va C

70. Sifatlovchi aniqlovchi ishtirok etgan gapni aniqlang.

A.  Osmonda  yulduzlar  cho’g’dek  miltillaydi.

B.Hozir    tashqarida  o’tiribmiz.

C. Kun  issiq.

D. Bu yerda qattiq sovuq kunlar ham bo’ladi.

71.Qaratqich aniqlovchi nimaga bog’lanadi?

A. aniqlovchi    B. egaga    C. aniqlanmishga    D. keismga

72.Tushum kelishigidagi to’ldiruvchi doimo nimaga bog’lanadi?

A. egaga   B. fe‘l kesimga   C. ot kesimga   D. B va C

73.O’zbek  tilida  gap  bo’laklari  qay  tartibda  joylashadi?

A. aniqlovchi,ega,to’ldiruvchi, hol,kesim        B. kesim,to’ldiruvchi, hol,ega

C. ega,aniqlovchi,kesim,hol                             D. barchasi to’g’ri

74.Qaysi  qatorda  umumlashtiruvchi  so’z  ishtirok  etgan  gap  bor?

A.  Hademay,o’rik, shaftolilar  gulga  kiradi. B.Quyosh,havo,suv-h ammasi  bizning

do’stimiz.

C. Birodar muncha maqtanmasang bo’lar edi.

D. A va B

75.Umumlashtiruvchi so’z uyushiq bo’laklardan oldin kelsa, qanday tinish belgi, keyin

kelsa  qanday  tinish  belgi  qo’yiladi?

A.  tire,  ikki  nuqta B. nuqtali vergul tire

C. ikki nuqta tire

D.  hech qanday  belgi  qo’yilmaydi

76.Ushbu gapda qaysi bo’lak uyushgan? Bog’imizdagi olma, o’rik, shaftoli-hammasidan terdik.

A. ega    B. to’ldiruvchi    C. anilovchi    D. kesim

77.Undalma ishtirok  etgan gapni  toping.

A.  Bolalar  atrofni  tomosha  qilishardi.

B.Chol  yo’l  boshladi.

C. Yurak , sensan mening sozim.

D. Yurtim kundan kunga go’zallashmoqda.

78.Undalmalar gapning qaysi o’rnida keladi?

A. gap boshida   B. gap o’rtasida    C. gap oxirida    D. barcha o’rinlarda

79.Tahlilda undalmalar  ostiga qanday  chiziladi?

A. 2ta to’lqinli chiziq    B. 1ta to’lqinli chiziq    C. 1ta to’g’ri chiziq     D. 2ta to’g’ri chiziq

80. Xush kelibsizlar qo’noqlar poyqadamingizga hasanot! Ushbu gapda qaysi o’rindagi

tinish belgilari tushib qolgan?

A. qo’noqlar – so’zidan so’ng vergul

B. qo’noqlar – so’zidan oldin vegul

C. qo’noqlar – so’zining har ikkala tomonidagi vergul  D. qo’noqlar – so’zidan so’ng tire

81. Qanday hollarda undalmalardan so’ng undov belgisi qo’yiladi?

A. undalma gap boshida kelsa             B. undalma gap oxirida kelsa

C. undalma his-hayajon gap bo’lsa     D. undalmalarda undov begisi ishlatiladi

82.  Kirish  so’zlar qanday    ma‘nolarni  ifodalaydi?

A. ishonch,tartib     B. gumon,to’g’rilik     C. xavotir, yakuniy fikr     D. A,B

83.  Gapning  boshqa  bo’laklaridan  vegul  bilan  ajratiladigan  so’zlar  qaysi  qatorda?

1) undalma 2) kirish so’z 3)uyushiq bo’laklar

A. 1,2     B. 1,2,3     C. 2    D. 38

84.  Kirish  so’zi berilgan  qatorni  toping.

A.  Mayli,  qo’shiq    ayta  qolinglar,-debdi  tulki.  B.  Bizning  do’stimiz  sog’insin,  albatta.

C. Bu ariqlarning suvi allaqachon, aniqrog’i, bundan to’rt yillarcha oldin qurib qolgan.

D. A,B,C.

85.Xullas, demak kirish so’zlari  qanday ma‘noni bildiradi?

A. fikrning to’g’riligini        B. tartibni        C. gumonni        D.yakuniy fikr

86. Qo’shma gap berilgan qatorni toping.

A. Bu  aziz Vatan  - barchamizniki. B.  Dunyoda  mamlakat  ko’p.

C. Vatan ko’nglimizda bo’lsa, Alloh ishimizga madadkor bo’lgay.

D.  Mevalar  g’arq

pishdi.


  87.Ohang  yordamida  bog’langan  sodda  gaplar  bir-biridan  qanday  tinish  belgi  bilan

ajratiladi?

A. vergul, tire     B. nuqta, vergul      C. tire, nuqta     D. nuqtali vergul, vergul

88. Qanday  gaplar qo’shtirnoqqa  olinadi?

A. undalmali gaplar      B. muallif gaplar      C. ko’chirma gaplar    D. B,C.

89. Muallif  gapi  ko’chirma gapdan oldin kelsa, undan so’ng qanday tinish belgi qo’yiladi?

A. ikki nuqta       B. tire     C. nuqta       D. nuqtali vergul

90.Ko’chirma gap  so’roq va  his-hayajon gap  bo’lsa, qanday  tinish belgi  qo’yiladi?

A. so’roq, nuqta    B. so’roq, undov    C. undov, nuqta    D. nuqta

91.Ikki  kishi  o’rtasidagi  suhbat  nima  deyiladi?

A. monolog    B. dialog    C. nutqiy faoliyat    D. B va C

92. Dialogdagi har bir gap qanday tinish belgisi bilan boshlanadi?

A. hech qanday tinish belgi qo’yilmaydi.       B. nutq talabiga qarab tire yoki undov

C. tire                                                              D. chiziqcha

93. Qaysi  qatorda istak  gap berilgan?

A. Ha, endi qo’limdan osonlikcha qutulib bo’psan.     B. Nimaga qarab turibsan, ishla.

C. Bu bolaning fikrlarini diqqat bilan eshitsangiz.       D. Iya, kuzda kim varrak uchiradi?

94. Muallif  gapining kesimi qaysi so’zlar  bilan ifodalanadi?

A. demoq     B. qilmoq     C. bajarmoq    D. A va B.

95.Yoyiq undalma qatnashgan gapni toping.

A. Xayr, jonajon qishlog’im,yaxshi qol.      B. Mehribon oyijonim, kechiring meni!

C. Yo’l yoqasidagi azim yong’oqlar, sizlar ham yaxshi qoling.     D. A,B,C

96.  Qanday  so’zlar  mustaqil  so’zlar?

A.biror so’roqqa javob bo’lib atash ma‘nosini bildiruvchi so’zlar    B.ma’lum so’roqqa

javob bo’lmaydigan so’zlar      C. gap bo’lagi bo’la oladigan so’zlar     D. A va C.

97. Nuqtalar o’rniga mos keladigan yordamchi so’zni qo’ying.  Onam… so’vg’a oldim.

A. uchun    B. -ga    C. A,B    D. qarab

98.Ot gapda qanday gap  bo’lagi vazifasida keladi?

A. bosh bo’laklar    B. ikkinchi darajali bo’laklar    C. undalma, kirish so’z    D. A va B.

99. Otlar qanday qo’shimchalar bilan keladi?

A. son, egalik     B. son, egalik, kelishik     C. kelishik     D.birlik va ko’plik

100. Ko’plik qo’shimchasini olgan so’z gapda qanday vazifa bajarmoqda?   Do’stlar, bumening eng yaqin oshnam.

A. ega     B. kirish so’z     C. undalma     D. aniqlovchi9

101.Qanday  atoqli  otlar  qo’shtirnoqqa  olinadi?

A.kitob,  gazeta,  jurnal,  tashkilotlarga  atab  qo’yilgan  nomlar

B. nomli, nomidagi so’zlari qo’llangan so’zlar

C. shahar, kinoteatr,  jamoa xo’jaligi kishilar nomiga qo’yilgan bo’lsa      D. A, C

102.Quyidagi  qaysi  birlari  atab  qo’yilgan  bo’lsa,  qo’shtirnoq  ishlatilmaydi?    1.  kitob

nomlari; 2. kinoteatr nomlari; 3. shahar nomlari; 4.bino nomlari; 5.jamoa xo’jaligi nomi.

A. 1,2,3,4,5     B. 1,2,3,5     C.2,3,5     D. 1,4

103. Nuqtalar o’rniga kerakli qo’shimchani qo’ying. Maqtov ahmoq… yoqar.

A.-ga    B.-qa    C.-ka    D.-ni

104. Egalik qo’shimchasi qo’shilgan ot o’zidan oldingi otning qanday kelishikda kelishini

talab  qiladi?

A. qaratqich    B. jo’nalish    C. tushum    D. chiqish

105. k va q undoshlari bilan tugagan otlarga egalik qo’shimchalari qo’shilganda, o’zgarish

yuz  bermaydigan  qatorni  toping.

A. tuproq, terak    B. quloq, idrok    C. farq, ishtirok     D. huquq, ertak

106. Egalik qo’shimchasi qo’shilganda i yoki u unlisi tushib qoladigan so’zlar qatorini

toping.


A. o’g’il, quduq   B. burun, mag’iz   C. huquq, qorin    D. singil, topshiriq

107. Belgi deganda qanday ma‘nolar tushuniladi?

A. rang- tus, maza-ta‘m    B.shakl-hajm, xil-xususiyat   C. narsa-buyum   D. A va B.

108. Sifat gapda, asosan, qanday gap bo’lagi vazifasida keladi?

A. aniqlovchi      B. kesim      C. aniqlovchi, kesim      D. ega, kesim

109. Sifat gapda qanday holda aniqlovchi vazifasini bajaradi?

A.otga bo’glansa  B.gap oxirida kelsa C.qanday, qanaqa so’rog’iga javob bo’lsa D.A,C

110. Sifat darajalari necha xil?

A.2    B.3    C. 4    D.5

111.Orttirma darajadagi sifat ishtirok etgan gapni belgilang.

A.  G’azal  nihoyatda  ta‘sirli.

B. Qo’rqoq oldin  musht ko’tarar.

C.  Usti  yaltiroq,  ichi  qaltiroq.

D.  Go’zal  bir  yigit  eshikni  qoqdi.

112. Son gapda qanday holda  hol vazifasini bajaradi?

A.otga  bog’lansa

B.fe‘lga bog’lansa

C.gap oxirida kelsa

D.necha ,qancha so’rog’iga javob bo’lsa

113. Qaysi sonlarga -ov, -ala qo’shimchalari qo’shilganda, o’zak oxiridagi i unlisi tushib

qoladi?

A. besh, uch ,olti      B. ikki, olti, sakkiz      C. o’n, ikki, yetti     D. yetti, ikki, olti114. Tartib  son  ishtirok  etgan  gapni  toping.

A. Birinchi iyun- xalqaro bolalarni himoya qilish kuni.

B. Bir otasi, bir onasi, necha yuz ming bolasi.

C. Opam bizga uzgan olmalardan to’rttadan berdi.

D. Chol bilan kampir uch nafar qizlari bilan yashar edi.

115. Boshqa so’z turkumlariga ishora qiluvchi so’zlar turkumi…?

A. ot     B. son     C. olmosh      D. ravish

116.  Shunday  rang  menga  ham  yoqadi.  Ushbu  gapdagi  shunday  olmoshi  qaysi  so’z

turkumi o’rnida kelgan?

A. ot    B. sifat    C. ravish    D. sonBu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi

https://kitobxon.com/oz/asar/257

 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси

https://kitobxon.com/uz/asar/257

 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно

найти на сайте https://kitobxon.com/ru/asar/257

Download 488.43 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling