Aslida mavjud bo'lganidek, Evropa integratsiyasi o’xshash boshqa yana bir integratsiya dunyoning boshqa biron bir qismida paydo bo'lishi mumkin emas edi


Download 32.44 Kb.
Sana01.10.2020
Hajmi32.44 Kb.

Aslida mavjud bo'lganidek, Evropa integratsiyasi o’xshash boshqa yana bir integratsiya dunyoning boshqa biron bir qismida paydo bo'lishi mumkin emas edi. Uning o'ziga xosligi birinchi navbatda G'arbiy Evropa tsivilizatsiyasining o'ziga xos xususiyati bilan, bu esa o'z navbatida, o'ziga xos tabiiy sharoitlar va tarixiy rivojlanishning mahsuli bo’lganligi bilan belgilanadi.

G'arbiy Evropaning tabiati nisbatan yumshoq iqlimliligi bilan tavsiflanadi; qo'pol yerlar va ko'plab tabiiy chegaralar; unumdor erlarning cheklangan zaxiralari va yana boshqa ko’plab tabiiy xususiyatlar chuqur ijtimoiy oqibatlarga egadir. Buning ustiga, Dengizning yaqinligi va harakatlanish uchun daryolarning mavjudligi bu mintaqaning deyarli barcha qismlariga osonlik bilan kirishni ta'minlaydi.

Nisbatan yumshoq iqlimi hamda o'rtacha va yuqori unumdor tuproqlari dehqonga shaxsiy mehnatidan foydalangan holda o'zining tirikchilik o’tkazish va oilasining ehtiyojlarini ta'minlashga imkon berdi. Cheklangan yer fondi esa ommaviy ko'chish jarayonlarini va yaylov yerlarni o'zlashtirish imkoniyatlarini toraytirdi. Bu holat esa nasldan-naslga meros bo’lib avloddan-avlodga o'tgan yerlarning unumdorligini oshirishni yoki hech bo'lmaganda uni saqlab qolishni talab qildi. Bu, o'z navbatida, ushbu yer uchastkasidan doimiy foydalanish huquqini iqtisodiy jihatdan zaruriyatga aylantirdi. Shu sababli, G'arbiy Evropada, dunyoning boshqa qismlariga qaraganda, xususiy mulkning zamonaviy tamoyili yerni samarali boshqarish sifatida vujudga keladi.

Cheklangan yer fondiga kiruvchi hududda aholi sonining o'sishi qishloq xo'jaligida hosildorlikni oshirishga turtki bo'ldi. To'g'ri, bu ob'ektiv ehtiyoj dunyoning boshqa joylarida - Hindiston, Xitoy va Janubi-Sharqiy Osiyoda ham mavjud edi. Ammo bu yerda u mehnat unumdorligini oshirishga emas, balki aholining asta-sekin qashshoqlashib borishiga xizmat qildi. G'arbiy Evropada, aksincha, VI asrdan boshlab u suv tegirmoni, katta shudgorlarda ekinni to'g'ri taqsimlash va ishlov berish hamda ishchi kuchi sifatida qoramoldan foydalanish kabi yirik texnik yangiliklarni joriy etishga yo'l ochdi. Ushbu yangiliklar bir-biri bilan chambarchas bog'landi va yerni idora qilishning ma'lum bir intensiv boshqaruv tizimini tashkil etdi. Ushbu tizim Evrosiyoning katta qismida hukmronlik qilgan keng boshqaruv tizimidan tubdan farq qilar edi.

Odamlarning yerga kuchli bog'lanishi tabiiy chegaralar mavjudligi bilan birgalikda keyinchalik millatlar orasida rivojlangan nisbatan kichik, ammo kuchli etnik guruhlarning paydo bo'lishi uchun sharoit yaratdi. Qadimgi zamonlardan to XX asr o'rtalariga qadar yerning yuqori qiymati uni shiddatli qurolli kurashlar va doimiy vayronkor urushlar vositasiga aylantirgan.

Rim imperiyasi qulaganidan keyin G'arbiy Evropa olti asr davomida uzoq vaqt tubsizlik qa'riga cho’mdi. Aftidan, Rimning yorqin madaniyati tarqoq holatda parchalanib ketgan edi. Ammo, asta-sekin ma'lum bo'ldiki, tanazzulga yuz tutgan G'arbiy Evropa VCizantiyadan ajralgan holda ma'lum bilimlar, texnologiyalar va madaniyatning tarixiy ildizlarini saqlab qola oldi. Shundan so’ng tanazzulga yuz tutgan sivilizatsiyaning butunlay yo’q bo’lib ketmasligi va uni vaqti kelib yanada rivojlantirishga bo’lgan harakatlar saqlanib qoldi. Shunday qilib G’arbiy Yevropa jamioyatida yana ko’tarilishlar davri boshlanmoqda edi.

Ushbu yuksalish elementlardan biri (o'sha davrda hukmron bo'lmagan) individualizm edi, uning kelib chiqishini nafaqat Rimda, balki qadimgi Yunonistonda va hatto Yahudiylar merosida ham ko'rish mumkin edi. Rim imperiyasida erkin shaxsning amaliy faoliyati respublika, keyinchalik imperial "kollektivizm" doirasida bo'lgan. Ushbu tizim savdo va hunarmandchilik, fan va san'at, ijtimoiy faoliyatda shaxsiy tashabbuslarni namoyon etish uchun yetarlicha imkon bergan. Rimning har bir fuqarosi o'ziga xos Rim huquqining sub'ekti edi. Uning qonunlariga ko'ra, har bir narsaning egasi bo'lishi kerak, har bir mulkdor o'z quli ustidan cheksiz huquqqa ega edi. U bilan o'zi xohlagan narsani qilishi mumkin edi: undan foydalanish, uni majburiy mehnat qildirish yoki hatto uni o’ldirib yuborishi ham mumkin edi. Qullar rim individualligi doirasidan chiqarildi, deb bejiz aytilmagan edi.

Evropa integratsiyasi Ikkinchi Jahon urushi tugaganidan keyin G'arbiy Evropaning turli hududlarida deyarli bir vaqtning o'zida va mustaqil ravishda boshlangan markazlashtiruvchi jarayonlarning ajralmas qismi edi. Ushbu jarayonlar, bir tomondan, jamiyat darajasida, ikkinchi tomondan, hukumatlar darajasida rivojlandi.

Evropada integratsiya bosqichlarining ko'plab tasnifi mavjud. Ko'pincha, integratsion jarayonlardagi davlatlar sonining ko'payishi, huquqiy hujjatlar imzolanishi xronologiyasi, integratsiyaning bir shaklidan boshqasiga o'tish va boshqalar asosiy belgilar hisoblanadi. Ularning har biri o'zining afzalliklari va kamchiliklariga ega. Evropa integratsiyasining rivojlanish tarixi o’rganilayotganda bu jarayonning kelib chiqishi chuqur tarixiy ildizlarga ega ekanligini yoddan chiqarmaslik kerak.

Birinchi jahon urushidan keyin yagona Evropa g'oyasi ko’plab siyosiy munozaralarga sabab bo’ldi, ammo bu aniq qadamlar tashlanishiga olib kelmadi. Keyin, Ikkinchi Jahon urushi keltirgan vayronagarchiliklardan so'ng, Evropa liderlari hamkorlik va umumiy sa'y-harakatlar Evropada tinchlik, barqarorlik va farovonlikni ta'minlashning eng yaxshi usuli degan xulosaga kelishdi. 1946 yil 19 sentyabrda Tsyurix universitetida Uinston Cherchill nutq qiladi va fashizm ustidan g'alaba qozonish yagona uyushmaning ishi bo’lganligini alohida ta’kidladi. Evropaning nirlashishida keyinchalik integratsiya jarayonining asosini tashkil qilgan ikkita g'oya muhim ahamiyatga egan bo’ldi: 1) o'ziga xos Evropa Qo'shma Shtatlari doirasida "Evropa oilasi"ni tashkil etish va u tinchlik, xavfsizlik va erkinlikni ta'minlaydigan tuzilma bo’lishi; 2) Germaniya va Frantsiya o'rtasidagi yarashuv va sheriklik. 1950 yil 9 mayda Frantsiya tashqi ishlar vaziri Robert Shumann o’z nutqida Frantsiya va Germaniya Federativ respublikalarining ko'mir va po'lat sanoatini birlashtirishni taklif qildi.

G'arbiy Evropa integratsiyasining haqiqiy tarixida asosiy kelishuvlar, ularning yangilangan versiyalari va integratsiya guruhining qator ketma-ket kengayishlari bo'lib, ular nafaqat tarkibini, balki faoliyatining xususiyatini ham o'zgartirdi. Integratsiya rivojlanishining muhim, ammo ahamiyatsiz bo'lgan omili EI sudining bir qator fundamental qarorlari edi. Aniq belgilangan bosqichlar oralig'ida integratsiyani yanada rivojlantirish uchun ob'ektiv shart-sharoitlar to'plangan, keyingi amaliy qadamlar bo'yicha qizg'in munozaralar va shiddatli diplomatik kurashlar bo'lgan.

Haqiqiy integratsiyaning rivojlanishidagi birinchi bosqich Evropaning ko'mir va po'lat assotsiatsiyasini (EUSC) ta'sis etish to'g'risidagi shartnoma yoki 1951 yil 18 aprelda G'arbiy Evropaning oltita mamlakatlari - Frantsiya, G'arbiy Germaniya, Italiya, Belgiya, Niderlandiya va Lyuksemburg tomonidan imzolangan Parij shartnomasi bo’ldi. U milliy parlamentlar tomonidan ratifikatsiya qilingan va 1952 yil 25 iyulda kuchga kirgan.

Bitimning asosiy xususiyati qo'shma tartibga solish kuchining texnik xarakteri va shu maqsadda tanlangan siyosiy vositalar o'rtasidagi ziddiyat edi. Shartnomaning o'zi asosan amaliy masalalarga - moliya, investitsiya, ishlab chiqarish, narxlar, tarmoqlararo bitimlar va kontsentratsiya, raqobatga aralashish, ish haqi va ish kuchi, transport va savdo siyosatiga bag'ishlangan. Odatda, bu muammolar menejerlar yoki alohida davlat idoralari tomonidan hal qilinar edi. Bunga javoban Parij shartnomasi shuni ko'rsatdiki, boshqaruv masalalarini hal qilish uchun bir nechta integratsiya institutlari - Oliy Boshqaruv, Bosh Assambleya, Maxsus Vazirlar Kengashi (yoki shunchaki Kengash) va Suddan iborat murakkab siyosiy tizim yaratildi.

OECSni yaratish nafaqat siyosiy, balki amaliy, iqtisodiy nuqtai nazardan ham juda dolzarb bo'lib chiqdi. Oliy Boshqaruv Kengashining milliy vakolatlari chuqur inqiroz holatida bo'lgan ko'mir va metallurgiya sanoatini nisbatan og'riqsiz ravishda qayta qurish uchun samarali vosita bo'ldi. Bu esa rivojlanib borayotgan davlatlar tomonidan integratsiya g'oyasining qo'llab-quvvatlanishini ta'minladi. Shartnomaning muvaffaqiyati ushbu oltita davlatni jarayonni boshqa sohalarda ham kengaytirishga undadi. Ushbu kayfiyatni hisobga olgan holda, oltita davlat rahbarlari tasdiqlangan integratsiya tamoyili asosida iqtisodiy integratsiya doirasini kengaytirish va yanada rivojlantirishga qaror qilishdi.

1957 yilda Rim shartnomasi bo'yicha Evropa iqtisodiy hamjamiyati va Evropa Atom Energiyasi hamjamiyati tuzildi. Shunga ko'ra, ular Bojxona ittifoqini tuzishga va Hamjamiyat ichidagi ichki savdo to'siqlarini yo'q qilishga, shuningdek, atom energiyasini tinch maqsadlarda rivojlantirishga qaratilgan. 1957 yil 25 martda Rimda oltita vakillar Evropa iqtisodiy hamjamiyatini (EEM) ta'sis etish to'g'risidagi bitimni va Rim shartnomalari deb nomlangan Evropa Atom Energiyasi Hamjamiyatini (Evratom) ta'sis etish to'g'risidagi shartnomani imzoladilar. Ushbu shartnomalar Evropa integratsiyasining zamonaviy huquqiy va institutsional asoslarini o'zida mujassam etgan, keyingi boblarda batafsil muhokama qilinadi.

Evropa iqtisodiy hamjamiyatini tashkil etish to'g'risidagi shartnomada mantiqan izchil, vaqt bilan ajratilgan iqtisodiy integratsiya dasturi mavjud. U kelishilgan maqsadlar, integratsiya qurilishining tamoyillari va vositalarini shakllantirgan, unda o'sha paytdagi Keynsianizmning ustun postulatlari aks etgan.

Iqtisodiy integratsiyaning maqsadlari quyidagilardan iborat:

  • iqtisodiy faoliyatning barcha turlarini uyg'un rivojlantirish;

  • Doimiy va mutanosib o'sish;

  • barqarorlikni ta'minlash;

  • hayot darajasini jadal yaxshilash.

Ushbu ro'yxatdan ko'rinib turibdiki, Rim shartnomasi me'morlari birinchi navbatda iqtisodiy o'sishni jadallashtirish va aholining farovonligini oshirishga intilishgan. Inflyatsiya va atrof-muhitning ifloslanishi kabi muhim o'sish to'siqlari ularning ustuvorliklaridan tashqarida edi. "Oltilik" ga ijtimoiy sharoitlar bir xil yoki kamroq bo'lgan davlatlar kirganligi sababli, integratsiya maqsadlari a'zo davlatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi darajasining yaqinlashuvini o'z ichiga olmadi. Iqtisodiy o'sishning "uyg'unligi" va "muvozanati" asosan makroiqtisodiy edi.

Rim shartnomasida belgilangan maqsadlarga erishish uchun ikkita asosiy vosita tanlandi - umumiy bozorni yaratish va EIga a'zo davlatlarning iqtisodiy siyosati. Tajriba etishmasligi sababli, ushbu agentlar eng umumiy ma'noda aniqlandi.

Umumiy bozorni yaratish yo'lidagi birinchi qadam olti mamlakatning bojxona ittifoqi bo'lishi kerak. Ushbu vazifani bajarish uchun a'zo davlatlar o'zaro savdo-sotiqda bojxona to'lovlari va miqdoriy cheklovlarni bosqichma-bosqich bekor qilishi, umumiy tashqi bojxona tarifini belgilashi, umumiy savdo siyosatini olib borishi va uni amalga oshirish uchun Jamiyat vakolatini topishi kerak edi.

Bundan tashqari, a'zo davlatlar oldinga navbatdagi qadamni - ichki bozorlarni bir-biriga bir xil bo'lgan holga keltirishlari kerak edi. Buning uchun birinchi navbatda barcha iqtisodiy operatorlar uchun bir xil qoidalarni o'rnatish kerak edi. Shu asosda Rim shartnomasining yakuniy maqsadi - "to'rtta erkinlik" (tovarlar, shaxslar, xizmatlar va kapital harakati erkinligi) ta'minlanishi mumkin.

Rim shartnomasi eng keskin ijtimoiy muammolardan biri - qishloq xo'jaligidagi muammolarni hal qilishga hissa qo'shishga da'vat etilgan. A'zo davlatlar qishloq xo'jaligi bozorlarini birlashtirish va umumiy qishloq xo'jaligi siyosatini olib borishga kelishib oldilar.

Rim shartnomasida nazarda tutilgan tadbirlarni amalga oshirish uchun 10-12 yillik o'tish davri belgilangan edi.

1958 yil 1 yanvarda Rim shartnomalari kuchga kirdi. Valter Xolstein EEC Komissiyasining birinchi raisi etib tayinlandi, Robert Shuman esa Evropa Parlamentining raisi bo'ldi. 1959 yil 1 yanvarda Bojxona ittifoqiga bosqichma-bosqich o'tish boshlandi.

YIH mavjudligining dastlabki yillari yana bir bor isbotladiki, integratsiya choralarining muvaffaqiyati (yoki muvaffaqiyatsizligi) zarur ob'ektlarning mavjudligi (yoki yo'qligi) ga bog'liq. Bunday shart-sharoitlar mavjud bo'lgan joylarda (qishloq xo'jaligi, umumiy savdo siyosati) sezilarli yutuqlarga erishildi.

1958 yil 3-11 iyul kunlari Stresa shahrida (Italiya) bo'lib o'tgan konferentsiyada umumiy qishloq xo'jaligi siyosati mexanizmi tasdiqlandi. 1962 yilga kelib, uning ta'siri yarmiga va 1970 yilga kelib barcha qishloq xo'jalik bozorlarining 87 foizigacha tarqaldi. Jadvaldan oldin bojxona to'siqlarini bartaraf etish va miqdoriy cheklovlarni bekor qilish jarayoni bo'ldi. Viloyatlararo savdo va sanoat kooperatsiyasi boshqa mintaqalar bilan tashqi iqtisodiy aloqalarning o'sish sur'atidan tez sur'atlar bilan rivojlana boshladi. 1960 yil 20 sentyabrda Evropa Ijtimoiy Fondi (ESF) faoliyati to'g'risidagi nizom kuchga kirdi. Shu bilan birga, a'zo davlatlar "To'rt erkinlik" ni joriy etish rejasida nazarda tutilgan boshqa tadbirlarni amalga oshirish uchun to'liq tayyor emas edilar.

Yangi voqelik G'arbiy Evropaning etti mamlakatiga - EHM tarkibiga kirmagan Avstriya, Buyuk Britaniya, Daniya, Norvegiya, Portugaliya, Shveytsariya va Shvetsiya o'zlarining savdo manfaatlarini himoya qilish to'g'risida o'ylashga majbur qildi. 1958 yil 20-21 iyulda, Evrosiyo iqtisodiy hamjamiyati G'arbiy Evropaning barcha davlatlarida erkin savdo zonasini yaratishni rad etganidan so'ng, Stokgolmda (Shvetsiya) Evropa erkin savdo assotsiatsiyasini (EFTA) tashkil etish to'g'risidagi konventsiya imzolandi. Konventsiya 1960 yil 3 mayda kuchga kirdi.

Yevropa integratsiyasining rivojlanishidagi navbatdagi muhim bosqich "Birlashish shartnomasi" (Yagona Kengash va Evropa hamjamiyatlarining yagona komissiyasini ta'sis etish to'g'risidagi shartnoma) bo'ldi. U 1965 yil 8 aprelda imzolangan va 1967 yil 1 iyulda kuchga kirgan. 1967 yilda uchta Jamiyatning ijroiya organlari birlashtirilib, bugungi kunda tan olingan asosiy tuzilma Evropa Komissiyasi, Kengash, Parlament kabi muhim institutlar bilan tuzilgan. va sud.

Oldin mavjud bo'lgan uchta alohida Kengashlar (har uch jamoadan bittasi) va uchta komissiya o'rniga bitta Kengash va yagona Evropa Ittifoqi komissiyasi tuzildi. Birlashish to'g'risidagi bitim a'zo davlatlarning moliyaviy hissalarini Evropa hamjamiyatining kapital tizimiga integratsiya ehtiyojlari bilan almashtirishni ko'zda tutgan.

General de Gollning siyosiy sahnadan ketishi integratsiya yo'lida vayron bo'lgan molozlarni asta-sekin tozalashga imkon berdi. 60-yillarning oxirida integratsiya qurilishining yangi yutuqlari qayd etildi.

1968 yil 1 iyulda, Rim shartnomasida nazarda tutilganidan bir yarim yil oldin, Bojxona ittifoqini yaratish jarayoni yakunlandi. A'zo davlatlarning umumiy bojxona tarifi milliy tariflarni to'liq o'zgartirgan holda kuchga kirdi. Umumiy savdo siyosatining shakllanishi muvaffaqiyatli rivojlandi. Komissiya a'zo davlatlar nomidan ish olib borar ekan, ko'p tomonlama savdo muzokaralarining tobora faol va ta'sirchan ishtirokchisiga aylandi.

1-2 dekabr kunlari Gaagada oltita davlat va hukumat rahbarlari bir qator muhim qarorlarni qabul qilishdi. Xususan, umumiy qishloq xo'jaligi siyosatini moliyalashtirish tizimini yakuniy shakllantirishni jadallashtirish, Jamiyatning o'z mablag'larini ko'paytirish va parlamentning byudjet vakolatlarini kengaytirish to'g'risida qaror qabul qilindi. Shu bilan birga, EHMning siyosiy rahbarlari Komissiya va Kengashga nomzod mamlakatlarning qo'shilishi, Iqtisodiy va Pul Ittifoqini tuzishga tayyorgarlik va tashqi siyosat sohasidagi hamkorlik tizimi bo'yicha muzokaralarni qayta boshlashni buyurdilar.

1972 yil 22 yanvarda Buyuk Britaniya, Irlandiya, Norvegiya va Daniya qo'shilishi to'g'risida Shartnoma imzolandi. Norvegiyaga qo'shilish to'g'risidagi qaror referendum tomonidan rad etilganligi sababli, 1973 yil 1 yanvarda Shartnomaga qisman o'zgartirish to'g'risida qaror qabul qilindi. Shu kuni u allaqachon o'zgartirilgan shaklda kuchga kirdi.

Rivojlanayotgan Evropa integratsiyasining yangi bosqichi qator xalqaro inqiroz hodisalari bilan to'xtatildi. G'arbiy Evropa iqtisodiyoti uchun birinchi jiddiy zarba AQSh hukumati tomonidan dollarni oltinga erkin almashtirish bir tomonlama bekor qilinishi edi. 1971 yil 15 avgustda qabul qilingan ushbu qaror 1944 yilda Bretton-Vudsda tashkil etilgan xalqaro pul tizimining asoslarini buzdi. 1973 yil 6-27 oktyabr kunlari bo'lib o'tgan navbatdagi Arab-Isroil urushidan keyin sodir bo'lgan voqealar yanada jiddiy oqibatlarga olib keldi: OPEKning neft narxini keskin oshirishi va ba'zi mamlakatlarga etkazib berishni qisqartirish yoki to'xtatish to'g'risidagi qarori Evropaning Yaqin Sharqdagi neft ta'minotiga katta bog'liqligi tufayli qattiq zarba berdi.

"Evroseptitsizm" yoki "Evroskleroz" ning uzoq davri keldi. 1972 yil mart oyida yaratilgan va valyuta kurslarining keskin o'zgarishini zararsizlantirishga mo'ljallangan "valyuta iloni" tizimi muvaffaqiyatsiz bo'ldi. Bir yil o'tgach, Buyuk Britaniya, Irlandiya va Italiya undan chiqib, o'z valyutalarining "erkin suzishi" tamoyilini o'rnatdilar. Ularning ortidan Frantsiya bor edi. Iqtisodiy va valyuta ittifoqining loyihasi iqtisodiy sharoitlarning keskin o'zgarishi sababli harakatsiz qoldi. Siyosiy ittifoq tuzish loyihasi bundan keyin ham rivojlanmadi. Shunday qilib, 1980 yilga kelib Evropa jamoalarining Evropa Ittifoqiga aylanishining asosiy shartlari amalga oshirilmadi.

Katta hajmdagi loyihalarni amalga oshirish kechiktirilganiga qaramay, "kichik qadamlar" orqali, integratsiya qurilishi davom etdi.

1974 yil 3-10 dekabr kunlari Parijda navbatdagi sammit bo'lib o'tdi. A'zo davlatlar rahbarlari ikkita muhim institutsional qaror qabul qildilar: 1) 1978 yildan boshlab Evropa Parlamenti deputatlarining to'g'ridan-to'g'ri umumiy saylovlarini o'tkazish;

2) epizodik sammitlarni o'tkazish o'rniga, a'zo davlatlar davlat va hukumat rahbarlaridan tashkil topgan Evropa Kengashini tuzing, ular doimiy ravishda o'zlarining yig'ilishlarida, hamjamiyat tizimida, ham siyosiy hamkorlik tizimida yig'ilishlari kerak.

1975 yil mart oyida Parlament, Kengash va Komissiya jiddiy moliyaviy oqibatlarga olib keladigan hujjatlarni tasdiqlash tartibini joriy etish to'g'risida qo'shma deklaratsiyani qabul qildi. Shunday qilib, jamoalarning moliyaviy mustaqilligini va parlamentning rolini kuchaytirish yo'lida yana bir qadam tashlandi. O'sha yilning 22 iyulida Bryusselda Hisob palatasini tashkil etish to'g'risidagi shartnoma imzolandi. 1976 yil 13 mayda 90-yillarning boshlariga qadar mavjud bo'lgan Evropa pul tizimini yaratish to'g'risida qaror kuchga kirdi. 1976 yil 20 sentyabrda Evropa Ittifoqiga a'zo davlatlar vakillari Bryusselda to'g'ridan-to'g'ri umumiy saylovlar orqali Evropa Parlamentini tuzish to'g'risida bitim imzoladilar.

1981 yil 1 yanvarda Yunonistonning Evropa Ittifoqiga qo'shilish to'g'risidagi shartnomasi, Evropa Ittifoqining o'ninchi davlatiga aylandi. 1985 yil iyun oyida yangi komissiya Evropa Kengashiga "Ichki bozor qurilishini tugatish to'g'risida" Oq hujjatni yubordi. Unda Rim shartnomalarida belgilangan maqsadlarni amalga oshirish bo'yicha kompleks dastur - "To'rt erkinlik" ning yagona iqtisodiy makonini yaratish. Shu maqsadda, a'zo davlatlar o'rtasidagi savdo-sotiqdagi jismoniy, texnik va moliyaviy to'siqlarni bartaraf etish, iqtisodiy faoliyat qoidalarini uyg'unlashtirish, qonun hujjatlari va soliq tizimini yaqinlashtirish va pul-kredit sohasidagi hamkorlikni kuchaytirish uchun aniq muddatlar taklif qilindi ("Proyekt 92"). Kerakli me'yoriy-huquqiy bazani ta'minlash uchun a'zo davlatlar asosiy shartnomalarga o'zgartirish kiritishlari kerak edi.

Komissiyaning takliflariga binoan 1986 yil 17 fevralda va shu yilning 28 fevralida Lyuksemburgda 1987 yil 1 iyulda kuchga kirgan Yagona Evropa akti (EEA) Haagada imzolandi. Rim shartnomasi imzolangandan keyin 30 yil ichida iqtisodiy, integratsiyalashgan qiyin, ba'zan og'riqli tajribaga asoslanib, Evropa Ittifoqi rahbarlari birinchi marta "to'rt erkinlik" makonini hech qanday ichki chegaralarsiz yagona makon sifatida aniq ta'rif berishdi, bunda tovarlar, shaxslarning erkin harakati ta'minlanadi, xizmatlar va kapital. Ushbu maydon Yagona ichki bozor deb ataladi. Uni yaratishni 1992 yil 31 dekabrda yakunlash to'g'risida qaror qabul qilindi. Ushbu vazifani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun bu boradagi barcha qarorlarni malakali ko'pchilik tomonidan qabul qilishga o'tish muhim ahamiyatga ega. Shunday qilib, hech bir mamlakat yagona ichki bozorni yaratish bilan bog'liq masalalarda veto qo'ymadi.

1986 yil 1 yanvarda Hamjamiyatning uchinchi kengayishi bo'lib o'tdi - Portugaliya va Ispaniya uning 11 va 12 a'zosi bo'ldi.

Hamjamiyat tashabbusi bilan 1990 yil 29 mayda Evropa tiklanish va taraqqiyot banki (ETTB) tashkil etildi. 1991 yil 15 iyulda Kengash Sovet Ittifoqiga texnik yordam ko'rsatish to'g'risidagi nizomlarni qabul qildi, bu keyinchalik TASIS dasturining asosi bo'lib xizmat qildi. 16 dekabr kuni Polsha, Vengriya va Chexoslovakiya bilan Evropa shartnomalari imzolandi. Ular ushbu mamlakatlarning Evropa hamjamiyatiga kirishini ta'minlamadilar. Keyinchalik ushbu turdagi shartnomalar Markaziy va Sharqiy Evropaning boshqa mamlakatlari, shu jumladan Boltiqbo'yi davlatlari bilan ham imzolandi.

Evropaga integratsiyalashuv jarayonidagi navbatdagi poydevor 1992 yildagi Maastrixt shartnomasi bo'lib, u Evropa Ittifoqining uchta ustunini belgilab berdi: birinchisi - Evropa hamjamiyati, ikkitasi yangi - xalqaro siyosat va xavfsizlik sohasida, shuningdek, adliya va ichki ishlar sohasida hukumatlararo hamkorlik. Bundan tashqari, Maastricht shartnomasi yagona valyuta va katta siyosiy integratsiyaning asosini yaratdi.

Ushbu shartnomaning loyihasi 1991 yil 9-10 dekabrda Maastrixtda (Gollandiya) bo'lib o'tgan Evropa Kengashining navbatdagi majlisida davlat va hukumat rahbarlari tomonidan ma'qullangan. 1992 yil 7 fevralda Evropa Ittifoqi to'g'risidagi Shartnoma (Maastricht shartnomasi) imzolangan.

1992 yil 2 iyunda Daniyada o'tkazilgan referendum paytida Maastricht shartnomasi kutilmaganda rad etildi. Jamiyat Daniyaga qator istisnolar va kechikishlarni berishga majbur bo'ldi. Shartnomani bir qator boshqa mamlakatlarda ratifikatsiya qilish jarayonida qiyinchiliklar bo'lgan. G'arbiy Evropadagi siyosiy vaziyat 1992-1993 yillardagi keskin valyuta inqirozi bilan yanada murakkablashdi. Biroq, barcha qiyinchiliklarga qaramay, shartnoma oxir-oqibat 1993 yil 1-noyabrda kuchga kirdi.

Maastricht shartnomasi integratsiya jarayonining tabiati va mexanizmiga bir qator tub o'zgarishlarni kiritdi. Unda aks ettirilgan strategik qarorlarning mohiyati quyidagicha edi:

  • Yagona ichki bozordan to'liq iqtisodiy va pul integratsiyasiga o'tish;

  • umumiy iqtisodiy siyosat asosida iqtisodiy integratsiyani ijtimoiy yo'nalishga berish;

  • Millatlararo iqtisodiy integratsiyani tashqi va ichki siyosat sohasidagi kuchli va doimiy davlatlararo hamkorlik bilan to'ldiradi.

Download 32.44 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling