Asosiy ishlab chiqarish ishchilari deb qanday ishchilarga aytiladi ?


Download 30.31 Kb.
Sana10.05.2022
Hajmi30.31 Kb.
#665496
Bog'liq
Платформадан тестлар
1-mavzu maruza matni, 2-MARUZA, 2-MARUZA, 2-MARUZA, 2-MARUZA, 1. Asosiy vositalarga eskirish hisoblash tartibini tushuntirib b, 1. Asosiy vositalarga eskirish hisoblash tartibini tushuntirib b, 1. Asosiy vositalarga eskirish hisoblash tartibini tushuntirib b, тест кк глаз, Енгил автомобилларни таъмирлаш ва техник хизмат кўрсатиш бўйича, Документ (1), Operatsion tizimlar mustaqil ishi Hamroyev Dilshod, O\'rnatilgan tizimlar labaratoriya ishi -7 Hamroyev Dilshod, Mexmonov a Kurs ishi

Asosiy ishlab chiqarish ishchilari deb qanday ishchilarga aytiladi ?
A) Xo’jalik ishlab chiqarilayotgan maxsulotni yaratishda bevosita qatnashuvchi
B) Xo’jalik ishlab chiqarilayotgan maxsulotni yaratishda bilvosita qatnashuvchi
C) Korxona sog'liqni saqlash muassasalari xodimlari
D) Korxonaga qarashli bolalar bog'chalari xodimlari
ANSWER:

Tarif tizimiga nimalar kiradi


A) Tarif setkasi, tarif stavkasi, ta’rif malaka ma’lumotnomasi
B) Tarif stavkasi
C) Ta’rif malaka ma’lumotnomasi
D) Tarif setkasi

ANSWER:

Xo’jalik sub’etktida ma’lum davr ichida ishlayotgan barcha hodimlar turlari
A) Asosiy faoliyatda band bo’lgan hodimlar va asosiy bo’lmagan faoliyatda band
bo’lgan hodimlar
B) Yordamchi faoliyatda band bo’lgan hodimlar
C) vXizmat ko’rsatuvchi faoliyatda band bo’lgan hodimlar
D) Maishiy xizmat sohasida ishlovchilar
ANSWER:

5.Ish haqining qanday shakllari mavjud ?


A) Ishbay,vaqtbay mukofot
B) Vaqtbay
C) Ishbay va vaqtbay
D) Ishbay
ANSWER:

6.Qo’shimcha ish haqi deganda nimani tushunasiz?


A) Ishchi va xizmatchilarga ishlamagan vaqt uchun beriladigan to’lovlar.
B) Ishchi va xizmatchilarga ishlagan vaqt uchun beriladigan to’lovlar
C) Ishchilarga beriladigan mukofot
D) Nafaqalar
ANSWER:

7.Sanoatga ta’luqli bo’lmagan xodimlarga qanday xodimlar kiradi ?


A) Uy-joy, kommunal, tibbiy va ma’daniy-maishiy muassalarning xodimlari
B) Yordamchi ishlab chiqarish xodimlari
C) Ma’muriy boshqaruv xodimlari
D) Ta’minot xizmatlari
ANSWER:

Sanoat ishlab chiqarishda band bo’lgan xodimlar xo’jalikda qanday vazifalrni


bajariyotganliklariga qarab nechi guruhga bo’linadi va qaysilar ?
A) Ishchilar, xizmatchilar
B) Omborchilar,ta’minotchilar
C) Qo’riqlash xizmati xodimlari
D) Meditsina xodimlari
ANSWER:

Amaldagi qonunlarga binoan mulkchilikning har qanday shakldagi xo’jalik yurituvchi sub’ekt


xodimlarini ish haqidan qanday pul ushlanmalari amalga oshiriladi ?
A) Daromad solig’i, pensiya fondiga ajratma, kasaba uyushmasiga to’lov
B) Daromad solig’i,
C) , Pensiya fondiga ajratma
D) Kasaba uyushmasiga to’lov
ANSWER:

Asosiy ishlab chiqarishdagi ishchiga ish haqi hisoblandi?


A) DEBET 2010 KREDIT 6710
B) DEBET 2010 KREDIT 5110
C) DEBET 2310 KREDIT 6710
D) DEBET 6710 KREDIT 5010
ANSWER:

12Yordamchi ishlab chiqarishdagi ishchiga ish haqi hisoblandi?


A) DEBET 2310 KREDIT 6710.
B) DEBET 2010 KREDIT 6710
C) DEBET 2010 KREDIT 6710
D) DEBET 6710 KREDIT 5010
ANSWER:

Rahbar xodimga ish haqi hisoblandi?


A) DEBET 9430 KREDIT 6710
B) DEBET 2010 KREDIT 6710
C) DEBET 2310 KREDIT 6710
D) DEBET 2310 KREDIT 6710.
ANSWER:

ish haqiga nisbatan daromad soligi hisoblandi?


A) DEBET 2010 KREDIT 6410
B) DEBET 2010 KREDIT 6410
C) DEBET 6710 KREDIT 6410.
D) DEBET 6410 KREDIT 6710
ANSWER:

Ishchilarga mehnat ta tili uchun rezerv tashkil etildi


A) DEBET 2010 KREDIT 8910.
B) DEBET 2010 KREDIT 6710.
C) DEBET 2310 KREDIT 6410
D) DEBET 9430 KREDIT 6410
ANSWER:

Mehnatga haq tolash yuzasidan bonak berish


A) DEBET 4210 KREDIT 5010
B) DEBET 2010 KREDIT 4210
C) DEBET 4220 KREDIT 5010
D) DEBET 4230 KREDIT 5010
ANSWER:

Mahsulotlar oz korxonasi xodimlariga sotildi


A) DEBET 6710 KREDIT 9010.
B) DEBET 9010 KREDIT 5010
C) DEBET 4010 KREDIT 5010
D) DEBET 9010 KREDIT 6710
ANSWER:

Berilmagan ish haqi deponentga otkazildi


A) DEBET 6710 KREDIT 6720
B) DEBET 5010 KREDIT 9010
C) DEBET 9010 KREDIT 6710
D) DEBET 2010 KREDIT 5010
ANSWER:

Kreditga sotilgan tovarlar uchun ish haqidan ushlandi


A) DEBET 6710 KREDIT 4710.
B) DEBET 6710 KREDIT 9010
C) DEBET 6710 KREDIT 6720
D) DEBET 9010 KREDIT 6710
ANSWER:

Yordamchi ishchilarga mehnat ta tili uchun rezerv tashkil etildi?


A) DEBET 2310 KREDIT 8910
B) DEBET 2010 KREDIT 6710
C) DEBET 2310 KREDIT 6410
D) DEBET 9430 KREDIT 6410
ANSWER:
Korxonada ishlab chiqarish zaxiralariga nimalar kiradi

 1. Xom-ashyo, asosiy va yordamchi materiallar, yokilgi, ehtiyot kismlar va boshqalar

 2. Xom-ashyo

 3. Asosiy va yordamchi materiallar.

 4. Yoqilg’I, extiyot qismlar

ANSWER:

Korxonada ishlab chiqarish zaxiralari hisobining vazifalariga nimalar kiradi ?


A) Moddiy – texnika ta’minot rejasining bajarilishi ustidan nazorat olib boorish,
materiallarning ishlab chiqarishga to’g’ri berilishi va ularni sarflash me’yoriga rioya
qilish ustidan nazorat olib borish
B) Moddiy – texnika ta’minot rejasining bajarilishi ustidan nazorat olib boorish,
C) Ishlab chiqarish zaxiralarini ishlab chiqarishga to’g’ri berilishi ustidan nazorat olib borish
D) Ishlab chiqarish zaxiralarini sarflash me’yoriga rioya qilish ustidan nazorat olib boorish
ANSWER:

Ishlab chiqarish zaxiralarining xaqiqiy tannarxini aniqlash va ularning baholashning


qandau usullari bor?
A) O’rtacha tannarx usuli,AVEKO usuli. O’rtacha chamalangan baholar,birinch tushum
birinchi harajat usuli,FIFO usuli. O’rtacha chamalangan baholar,oxirgi tushum oxirgi
harajat usuli,LIFO usuli
B) O’rtacha chamalangan baholar,birinch tushum birinchi harajat usuli,FIFO usuli
C) O’rtacha chamalangan baholar,oxirgi tushum oxirgi harajat usuli,LIFO usuli
D) O’rtacha tannarx usuli,AVEKO usuli.
ANSWER:

TMZ larning xo’jalik yurituvchi sub’ektiga o’z vaqtida keltirilishini kim nazorat qiladi ?


A) Ta’minot bo’limi
B) Ombor mudiri
C) Bosh buxgalter
D) To’gri javob yo’q
ANSWER:

Omborchi kirim va chiqim hujjatlarni topshirish ro’yxatini necha nusxada yozadi ?


A) 2 nusxa
B) 5 nusxa
C) 3 nusxa
D) Istalgan nusxada
ANSWER:

Inventarizatsiya jarayonida nimalar tekshiriladi ?


A) Tovar-moddiy zaxiralarining harakatini hisobga olish tartibi, Tovar-moddiy
zaxiralarining saqlanish sharoiti, Tovar-moddiy zaxiralarining saqlash va chiqarish
tartiblari to’griligini
B) Tovar-moddiy zaxiralarining chiqarish tartiblari to’griligini
C) Tovar-moddiy zaxiralarining harakatini hisobga olish tartibi
D) Tovar-moddiy zaxiralarining hisobdan chiqarishni
ANSWER:

Ishlab chiqarish xarajatlari schyo’tlariga qaysi schyo’tlar kiradi ?


A) 2010, 2310, 2510
B) 2510
C) 2010
D) 2310
ANSWER:

Limit –zabor kartasi nima?


A) Ombordan sexga materialni muntazzam berib borish hujjati
B) Omdorjining ruyxat daftari
C) Qabul qilish daftari
D) Omborga material kirim kitobi
ANSWER:

Limit –zabor kartasi nima?


A) Ombordan sexga materialni muntazzam berib borish hujjati
B) Omdorjining ruyxat daftari
C) Qabul qilish daftari
D) Omborga material kirim kitobi
ANSWER:

Materiallar qancha vaqtda inventarizatsiyadan utkaziladi


A) yilda bir marta
B) yilda икки marta
C) yilda уч marta
D) yilda тўрт marta
ANSWER:

Materiallar chetga sotilganda haqiqiy qiymati hisobdan chiqarildi


A) d-t 9220 k-t 1010
B) d-t 9110 k-t 1010
C) d-t 0810 k-t 1010
D) d-t 2010 k-t 1010
ANSWER:

Materiallarni analitik hisobi qaysi hujjatlarda yritiladi


A) Materiallar harakatini hisobga oluvchi daftar, Materiallar harakatini yurituvchi
kartochkalar
B) Materiallar harakatini yurituvchi kartochkalar
C) Operativ buxgalterlik usuli
D) Materiallar harakatini hisobga oluvchi daftar
ANSWER:

Qabul qilish vaqtida materiallar kamomadi aniqlandi


A) d-t 4860 k-t 6010
B) d-t 6010 k-t 5110
C) d-t 1010 k-t 6010
D) d-t 1010 k-t 5110
ANSWER:

Materiallarni inventarizatsia qilinganda kamomad aniqlandi


A) d-t 9430 k-t 5910
B) d-t 6010 k-t 5110
C) d-t 1010 k-t 5010
D) d-t 1010 k-t 5110
ANSWER:

Qanday vositaga asosiy vosita deyiladi?


A) Bir yildan ortiq foydalaniladigan va qiymati eng kam ish xaqining 50 barobaridan
ortiq bo’lgan vositalar
B) Binolar
C) Inshootlar
D) Mebellar
ANSWER:

Asosiy vositalar foydalanish darajasiga ko’ra qanday guruhlarga bo’linadi


A) Foydalanilayotgan
B) Zaxirada turgan
C) Ishlamayotgan
D) Foydalanilayotgan ,zaxirada turgan, Ishlamayotgan
ANSWER:

Asosiy vositalar qaysi baholarda baholanadi


A) Dastlabki qiymatda,sotish qiymatida,tugatish qiymatida,qoldiq
qiymatida,o’rniniqoplash qiymatida
B) Dastlabki qiymatda
C) sotish qiymatida
D) tugatish qiymatida
ANSWER:

Asosiy vositalarning xarakati qaysi hujjatlarda hujjatlashtiriladi


A) AV-1, AV-2, AV-3, AV-4, AV-5, AV-6, AV-7,AV-8, AV-9.
B) AV-1, AV-2
C) AV-3, AV-4
D) AV-5, AV-6
ANSWER:

Asosiy vositalar qaysi usullarda kirim bo’ladi


A) Sotib olish, Tekinga olish,Muassislar ulushi sifatidа
B) Tekinga olish
C) Muassislar ulushi sifatida
D) Sotib olish,
ANSWER:

Bino sotib olindi


A) d-t 0820 k-t 5110
B) d-t 0820 k-t 6110
C) d-t 0820 k-t 0410
D) d-t 0820 k-t 0510
ANSWER:

Bino balansga qabul qilindi


A) d-t 0120 k-t 0820
B) d-t 0120 k-k 6110
C) d-t 0120 k-t 0410
D) d-t 0120 k-t 0510
ANSWER:

Transport tekinga olindi


A) d-t 0160 k-t 8530
B) d-t 0160 k-k 5110
C) d-t 0160 k-t 5010
D) d-t 0160 k-t 5510
ANSWER:

Muassislardan biri nizom jam-armasiga o’z ulushini transport vositasi tarzida qo’shdi


A) d-t 0160 k-t 4610
B) d-t 0160 k-k 5110
C) d-t 0160 k-t 5010
D) d-t 0160 k-t 5510
ANSWER:

Qaysi holatlarda asosiy vosita hisobdan chiqariladi


A) Sotilganda,tekinga berilganda,yaroqsis holga kelganda
B) Sotilganda
C) Tekinga berilganda
D) Zroqsis holga kelganda
ANSWER:

Asosiy vosita hisobdan chiqarilganda uning eskirish summasiga


A) d-t 0210-0290 k-t 9210
B) d-t 0210-0290 k-k 5110
C) d-t 0210-0290 k-t 5010
D) d-t 0210-0290 k-t 5510
ANSWER:

Asosiy vosita sotishdan foyda olindi


A) d-t 9210 k-t 9310
B) d-t 9210 k-k 5110
C) d-t 9210 k-t 5010
D) d-t 9210 k-t 5510
ANSWER:

Asosiy vositani tekinga berishdan zarar ko’rilganda


A) d-t 9430 k-t 9210
B) d-t 9430 k-k 5110
C) d-t 9430 k-t 5010
D) d-t 9430 k-t 5510
ANSWER:

Asosiy vositalar amortizatsiyasi nima


A) Asosiy vositalarning eskirishi
B) Asosiy vositalarning yangilanishi
C) Asosiy vositalarning tiklanishi
D) Asosiy vositalarning tugatilishi
ANSWER:

Asosiy vositalar amortizatsiya normasi nima


A) Har oylik eskirish summasi
B) Har oylik tiklanishi summasi
C) Har oylik tugatilishi summasi
D) Har oylik yangilanishi summasi
ANSWER:

Asosiy vositalar eskirishining qanday turlari bor


A) Jismoniy va ma’naviy
B) Jismoniy
C) ma’naviy
D) Talofat etadi
ANSWER:

Amortizatsiya isoblashning qanday usullari mavjud


A) Ish hajmiga ko’raq ,Jadallashtirigan usulda,Kumulyativ usulda
B) Ish hajmiga ko’raq
C) Jadallashtirigan usulda
D) Kumulyativ usulda
ANSWER:

Ishlab chiqarish xarajatlari hisobiga zahira tashkil etildi


A) d-t 2010 k-t 8910
B) d-t 2010 k-k 5110
C) d-t 2010 k-t 5010
D) d-t 2010 k-t 5510
ANSWER:

Yordamchi xo’jalik tomonidan ta’mirlash uchun zahira hisobidan xarajat qilindi


A) d-t 8910 k-t 2310
B) d-t 8910 k-k 5110
C) d-t 8910 k-t 5010
D) d-t 8910 k-t 5510
ANSWER:

Qanday vositaga nomoddiy aktiv deyiladi? 1. Korxonada uzoq vaqt mobaynida foydalanuvchi moddiy-ashyoviy mazmunga ega bo'lmagan aktivlar

 2. Patent egasining kashfiyoti

 3. Gudvill

 4. Dasturlar

ANSWER:

Aktivlarni buxgalteriya hisobiga nomoddiy aktivlar sifatida qabul qilishda ular bir paytning o‘zida quyidagi shartlarni bajarishi kerak: 1. Jismoniy tuzilishga ega emaslik; uzoq vaqt, ya'ni 12 oydan ortiq bo’lgan foydali xizmat muddati; qayta sotishga mo’ljallamaganligi; mutlaq huquqqa egaligini tasdiqlovchi tegishlicha hujjatlaming mavjudligi; undan ayni ishlab chiqarishda alohida foydalanish mumkinligi.

 2. Undan ayni ishlab chiqarishda alohida foydalanish mumkinligi.

 3. Mutlaq huquqqa egaligini tasdiqlovchi tegishlicha hujjatlaming mavjudligi;

 4. Qayta sotishga mo’ljallamaganligi;

ANSWER:

Ta'sis hujjatlariga muvofiq ta'sischilar korxona ustav kapitaliga qo'shgan hissaning bir qismi deb e'tirof etilgan tashkiliy xarajatlar nomoddiy aktivlar tarkibida hisobga olinadimi 1. Nomoddiy aktivlar tarkibida hisobga olinadi

 2. Nomoddiy aktivlar tarkibida hisobga olinmaydi

 3. Aniq bilmayman

 4. Javob berishga qiynalaman

ANSWER:

Korxona xodimlarining intellektual va ishbilarmonlik fazilatlari, ularning malakasi va mehnat qobiliyati nomoddiy aktivlar tarkibiga kiritiladimidi 1. Kiritilmaydi chunki ular o'z egalaridan ajratilishi va ulardan alohida qollanilishi mumkin emas.

 2. Kiritiladi

 3. mehnat qobiliyati kiritiladi

 4. Aniq bilmayman

ANSWER:

7-sonli “Nomoddiy aktivlar” BHMSda korxona qanday aktivlarni nomoddiy aktivlar tarkibiga kiritishi belgilangan 1. Nomoddiy aktivlarga bo’lgan mutlaq huquq korxonaga tegishli bo’lgan aktivlarni.

 2. Boshqa korxonalarga tegishli nomoddiy aktivlarni

 3. Vaqtincha foydalanishdagi nomoddiy aktivlarni

 4. Asosiy vositalarni

ANSWER:

Vaqtincha foydalanishdagi nomoddiy aktivlarni korxonalarda qanday hisobga olinadi 1. Nomoddiy aktivlardan foydalanish huquqi oluvchi korxonada nomoddiy aktivlar shartnomaga kiritilgan bahoda 015-“Foydalanishga olingan nomoddiy aktivlar” balansdan tashqari schyotida hisobga olinadi

 2. O’z nomoddiy aktivlari sifatida hisobga olinadi

 3. Boshqa aktivlar sifatida hisobga olinadi

 4. Aktivlar sifatida hisobga olinmaydi

ANSWER:

litsenziya shartnomasi bo'yicha boshqa korxonaga foydalanishga bergan korxona - huquq egasi nomoddiy aktivga bo’lgan mutlaq huquqini 1. O‘zida saqlaydi va uni o'z balansidan hisobdan chiqarmaydi, nomoddiy aktivlar bo'yicha amortizatsiya hisoblash foydalanish huquqiga ega korxonalar tomonidan amalga oshiriladi

 2. O‘zida saqlamaydi va uni o'z balansidan hisobdan chiqaradi.

 3. Javob berishga qiynalaman

 4. Savolni tushunmadim

ANSWER:

Nomoddiy aktivlar korxona buxgalteriya balansiga qaysi holatlarda kirim qilinadi 1. Yaratilgan obyektning qabul qilinishi- topshirilishi; oldi-sotdi hartnomasi bo‘yicha obyektning egailanishi; muassislar ulushi tarzida ustav kapitaliga kiritilishi; tekinga (hadya shartnomasi bo‘yicha) berilishi; davlat subsidiyalari hisobiga egallanishi; ayirboshlash; nomoddiy aktivlarning ortiqcha (hisobga olinmagan) obyektlari aniqlanishi natijasida.

 2. Davlat subsidiyalari hisobiga egailanishi; ayirboshlash; nomoddiy aktivlarning ortiqcha (hisobga olinmagan) obyektlari aniqlanishi natijasida.

 3. Muassislar ulushi tarzida ustav kapitaliga kiritilishi; tekinga (hadya shartnomasi bo‘yicha) berilishi;

 4. Oldi-sotdi hartnomasi bo‘yicha obyektning egailanishi;

ANSWER:

Sotib olingan nomoddiy aktivlarning boshlangich qiymati quyidagi qaysi xarajatlardan tashkil topadi 1. Nomoddiy aktivga egalik huquqdan voz kechganligi uchun to’langan summa; ro'yxatdan o‘tkazish yiglmlari, davlat bojlari. patent bojlari va boshqa shunga o'xshash to'lovlar; bojxona bojlari va yiglmlari; sotib olish munosabati bilan tolanadigan soliqlar va yiglrnlar summalari (agar ular qoplanmasa); sotib olish bilan bogliq axborot va maslahat xizmatlari uchun to’langan summalar; ular orqali sotib olingan vositachilarga tolanadigan haqlar; asosiy vositalar obyektlarini yetkazib berish tavakkalchiligini sug'urtalash bo‘yicha xarajatlar; aktivdan maqsadga ko‘ra foydalanish uchun uni yaroqli holatga keltirish bilan bevosita bogliq boshqa xarajatlar.

 2. Asosiy vositalar obyektlarini yetkazib berish tavakkalchiligini sug'urtalash bo‘yicha xarajatlar; aktivdan maqsadga ko‘ra foydalanish uchun uni yaroqli holatga keltirish bilan bevosita bogliq boshqa xarajatlar

 3. Sotib olish bilan bogliq axborot va maslahat xizmatlari uchun to’langan summalar; ular orqali sotib olingan vositachilarga to’lanadigan haqlar;

 4. Nomoddiy aktivga egalik huquqdan voz kechganligi uchun to’langan summa; ro'yxatdan o‘tkazish yiglmlari, davlat bojlari. patent bojlari va boshqa shunga o'xshash to'lovlar; bojxona bojlari va yiglmlari;

ANSWER:

Nomoddiy aktivlarni xarid qilish bilan bogliq xarajatlar qaysi xarajatlarga kiritiladi 1. Uzoq muddatli investitsiyalarga kiritiladi va 0830- “Nomoddliy aktivlarni xarid qilish

 2. Ishlab chiqarish xarajatlariga

 3. Davr xarajatlariga

 4. Sotish xarajatlariga

ANSWER:

Nomoddiy aktivlarning qanday turlari mavjud 1. Patentlar, litsenziyalar va nou-xau;savdo markalari, tovar belgilari va sanoat namunalari;dasturiy ta'minot;yer va tabiiy resurslardan foydalanish huquqi;tashkiliy xarajatlar;franshiza (franchayz);mualliflik huquqi;gudvill;boshqa nomoddiy aktivlar

 2. Patentlar, Iitsenziyalar va nou-xau;

 3. Tovar belgilari va sanoat namunalari;

 4. Franshiza (franchayz);

ANSWER:

Buxgalteriya hisobining amaldagi schyotlar rejasida (21-sonli BHMS) nomoddiy aktivlarni hisobga olish uchun qaysi schyot ko‘zda tutilgan. 1. 0400

 2. 0100

 3. 0600

 4. 0700

ANSWER:

Nomoddiy aktiv obyektlari sotib olinganda, 1. d-t 0830 k-t 6010

 2. d-t 0830 k-t 6710

 3. d-t 0830 k-t 6310

 4. d-t 0830 k-t 6210

ANSWER:

Nomoddiy aktivlarni sotib olishdagi xarajatlar aks ettirilganda (vositachilar xizmatlarini to’lash, bojlar va boshqalar) 1. d-t 0830 k-t 6010,6990

 2. d-t 0830 k-t 6710,6990

 3. d-t 0830 k-t 6310,6990

 4. d-t 0830 k-t 6210,6990

ANSWER:

Korxonaning buxgalteriya hisobida nomoddiy aktivlarni yaratish bo'yicha barcha haqiqiy xarajatlar qaysi schyotlar debeti bo'yicha aks ettiriladi.  1. 0890

  2. 0810

  3. 0820

  4. 0830

ANSWER:

Agar nomoddiy aktivlarni sotish rejalashtirilayotgan bo’lsa, uni yaratishga ketgan xarajatlarni qaysi schyotda hisobga olinadi 1. 2010 “Asosiy ishlab chiqarish” schyotida hisobga olinadi

 2. 9510 schyotida hisobga olinadi

 3. 9520 schyotida hisobga olinad

 4. 9530 schyotida hisobga olinad

ANSWER:

Nomoddiy aktivlarni yaratish bilan bogliq xarajatlar kapital qo'yilmalar tarkibiga hisobdan chiqariiganda 1. d-t 0830 k-t 1000, 6010, 6990, 6710, 6410

 2. d-t 0830 k-t 9310

 3. d-t 0830 k-t 9410

 4. d-t 0830 k-t 9430

ANSWER:

Korxona tomonidan yaratilgan nomoddiy aktivlar hisobga olinganda 1. d-t 0400 k-t 0890

 2. d-t 0400 k-t 0820

 3. d-t 0400 k-t 0810

 4. d-t 0400 k-t 0840

ANSWER:

Nomoddiy aktivni yaratishda foydalanilgan asosiy vositalar bo'yicha amortizatsiya hisoblandi 1. d-t 0890 k-t 0250

 2. d-t 0830 k-t 0310

 3. d-t 0830 k-t 0410

 4. d-t 0830 k-t 0530

ANSWER:

Tovar belgisi foydalanishga topshirildi 1. d-t 0420 k-t 0890

 2. d-t 0420 k-t 0310

 3. d-t 0420 k-t 0410

 4. d-t 0420 k-t 0530

ANSWER:

Tovar belgisiga amortizatsiya hisoblandi (haroyda) 1. d-t 2010 k-t 0520

 2. d-t 2010 k-t 0510

 3. d-t 2010 k-t 0530

 4. d-t 2010 k-t 0540

ANSWER:

Nomoddiy aktivni sotish aks ettiriidi 1. d-t 4010 k-t 9220

 2. d-t 2010 k-t 9210

 3. d-t 2010 k-t 9430

 4. d-t 2010 k-t 9440

ANSWER:

Nomoddiy aktivning dastlabki qiymati hisobdan ehiqarildi 1. d-t 9220 k-t 0410

 2. d-t 9210 k-t 0410

 3. d-t 9110 k-t 0410

 4. d-t 9210 k-t 0410

ANSWER:

Hisohlangan amortizatsiya hisobdan chiqarildi 1. d-t 0510 k-t 9220

 2. d-t 0510 k-t 9210

 3. d-t 0510 k-t 9110

 4. d-t 0510 k-t 9120

ANSWER:

Patentdan. voz kechish to‘g‘risidagj shaitnoinani ro‘yxatdan o’kazish uchun boj 1. d-t 9220 k-t 6990

 2. d-t 9220 k-t 0410

 3. d-t 9220 k-t 0410

 4. d-t 9220 k-t 0410

ANSWER:

Nomoddiy aktivlarni xarid qilish bilan bogliq xarajatlar uzoq muddatli investitsiyalarga kiritilganda

 1. d-t 0830 k-t 6010

 2. d-t 0830 k-t 6710

 3. d-t 0830 k-t 6310

 4. d-t 0830 k-t 6210

ANSWER:

Nomoddiy aktivning ishga kiritilishi aks ettirilganda

 1. d-t 0400 k-t 0830

 2. d-t 0400 k-t 4010

 3. d-t 0400 k-t 4110

 4. d-t 0400 k-t 4210

ANSWER:

Nomoddiy aktivni sotish aks ettiriidi 1. d-t 4010 k-t 9220

 2. d-t 4010 k-t 9210

 3. d-t 4010 k-t 9310

 4. d-t 4010 k-t 9330

ANSWER:

Nomoddiy aktivning dastlabki qiymati hisobdan chiqarildi 1. d-t 9220 k-t 0410

 2. d-t 9220 k-t 0510

 3. d-t 9220 k-t 0610

 4. d-t 9220 k-t 0710

ANSWER:

Nomoddiy aktivlarga hisoblangan eskirish xisobdan chiqarildi 1. d-t 0510 k-t 9220

 2. d-t 0510 k-t 9210

 3. d-t 0510 k-t 9310

 4. d-t 0510 k-t 9410

ANSWER:

Nomoddiy aktivni sotishdan foyda aks ettiriidi 1. d-t 9220 k-t 9320

 2. d-t 9210 k-t 9320

 3. d-t 9310 k-t 9320

 4. d-t 9410 k-t 9320

ANSWER:
"Asosiy vositalarning sotilishi va boshqacha chiqib ketishidan olingan foydaning aks ettirilishi
D-t 9210 K-t 9310
D-t 9220 K-t 9310
D-t 9410 K-t 9310
D-t 9590 K-t 9310
ANSWER:
"Boshqaruv xodimlariga ish haqihisoblanishi
D-t 9420 K-t 6710
D-t 2010 K-t 6710
D-t 2010 K-t 6710
D-t 2510 K-t 6710
ANSWER:

"Umumma’muriy ahamiyatdagi asosiy vositalarga eskirish hisoblanishi


D-t 9420 K-t 0210-0299
D-t 9410 K-t 0210-0299
D-t 2310 K-t 0210-0299
D-t 2010 K-t 0210-0299
ANSWER:
"Umumma’muriy foydalanish uchun materiallar sarflanishi
D-t 9420 K-t 1010-1090
D-t 9410 K-t 1010-1090
D-t 2310 K-t 1010-1090
D-t 2010 K-t 1010-1090
ANSWER:
"Sotib olingan materialga pul to’landi buxgalteriya provadkasini bering

 1. d-t 6010 k-t 5110

 2. d-t 9010 k-t 5110

 3. d-t 1010 k-t 5110

 4. d-t 6010 k-t 1010

ANSWER:
"Materiallar qancha vaqtda inventarizatsiyadan o’tkaziladi

 1. 1-yilda bir marta

 2. 2-yilda bir marta

 3. 3-yilda bir marta

 4. 4-yilda bir marta

ANSWER:
"Qabul qilish vaqtida materiallar kamomadi aniqlandi

 1. d-t 4860 k-t 6010

 2. d-t 6010 k-t 5110

 3. d-t 1010 k-t 6010

 4. d-t 1010 k-t 5110

ANSWER:
"Materiallarni inventarizatsia qilinganda kamomad aniqlandi

 1. d-t 5910 k-t 1010

 2. d-t 6010 k-t 5110

 3. d-t 1010 k-t 5010

 4. d-t 1010 k-t 5110

ANSWER:
"Qo’shimcha ish haqi deganda nimani tushunasiz?

 1. Ishchi va xizmatchilarga ishlamagan vaqti uchun beriladigan to’lovlar.

 2. Ishchi va xizmatchilarga ishlagan vaqti uchun beriladigan to’lovlar

 3. Ishchilarga beriladigan mukofot

 4. Nafaqalar

ANSWER:
"Xo’jalik faoliyati ko’rsatkichlari iqtisodiy mazmuniga ko’ra qanday turlarga bo’linadi.

 1. Miqdoriy ,sifat korsatkichlar

 2. Miqdoriy ko’rsatkichlar

 3. Sifat korsatkichlari

 4. Moliyaviy ko’rsatkichlar

ANSWER:
"Ta’minot jarayonida korxona qaysi mablag’larni jalb qiladi

 1. Uzoq va Aylanma aktivlar

 2. Uzoq muddatli aktivlar

 3. Aylanma mablag’lar

 4. Moliya

ANSWER:
"Korxonalarga asosiy vositalar qaysi usullar orqali kirim qilinadi

 1. Hamma javoblar to’g’ri

 2. Sotib olish

 3. Ta’sischilarning hissasi tariqasida

 4. Bepulga ,moliyaviy yoki operativ ijaraga

ANSWER:
"Yangi asosiy vosita ta’sischilardan olindi,To’g’ri provodkani toping

 1. Debet 0110-0190 Kredit 4610

 2. Debet 0110-0190 Kredit 4710

 3. Debet 0110-0190 Kredit 4810

 4. Debet 0110-0190 Kredit 4910

ANSWER:

"Kompyuter xaridi uchun firmaga to’lov hisoblandi


 1. Debet 0820 Kredit 6010

 2. Debet 0820 kredit 6990

 3. Debet 0820 kredit 5110

 4. Debet 0820 kredit 6020

ANSWER:
"Transport korxonasiga asosiy vosita keltirish uchun to’lov hisoblandi

 1. Debet 0820 kredit 6990

 2. Debet 0820 redit 6010

 3. Debet 0820 kredit 4610

 4. Debet 0820 kredit 4810

ANSWER:
"Kompuyterni tayyor holatga keltirishga to’lov hisoblandi.

 1. Debet 0820 kredit 6010

 2. Debet 0820 kredit 5010

 3. Debet 0820 kredit 5110

 4. Debet 0820 kredit 5210

ANSWER:


Download 30.31 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling